Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Karolína ŠPAČKOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Petr KVĚTON. Selected personality characteristics and health-related behaviour in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients. In Sparitis, o., Bondur, V. (advisory board). Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: SWS International Sientific Conference on Social Sciences, 2019. p. 271-278, 8 pp. ISBN 978-619-7408-93-5. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.035.
 2. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Kristýna BROŽKOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ and Petr KVĚTON. Sense of coherence, positive mental health and selected personality characteristics in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients. In Sparitis, o., Bondur, V. (advisory board). Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. první. Sofia, Bulgaria: SWS International Sientific Conference on Social Sciences, 2019. p. 295-302, 8 pp. ISBN 978-619-7408-93-5. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.038.
 3. 2014

 4. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ and Katarína MIKITOVÁ. How differ university students and senior citizens in their health-supportive behavior and life style? In 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Netherlands, 2014. 2014.
 5. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ and Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8.
 6. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ and Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8.
 7. 2013

 8. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Health Beliefs and Health Behaviours in Czech University Students. In 27th Conference of the European Health Psychology Society, Bordeaux, 16th -20th July 2013. 2013.
 9. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Health-supportive Behaviour, Subjective Health and Life Style of University Students. Journal of Indian Health Psychology, Global Vision Publishing House, 2013, roč. 8, č. 1, p. 115-132. ISSN 0973-5755.
 10. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ and Jaroslava DOSEDLOVÁ. Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku (Value System of Elderly Students of University of the Third Age). Klinická psychologie a osobnost, Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 2, No 2, p. 19-24. ISSN 1805-6393.
 11. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Lubomír VAŠINA, Iva BUREŠOVÁ and Martin JELÍNEK. Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující : determinanty, modely a konsekvence (Health-Enhancing and Health-Threatening Behaviour : Determinants, Models, and Implications). In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6235-1.
 12. DOSEDLOVÁ, Jaroslava and Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování (Optimism to Health? : cognitive and personal determinants of health supportive behaviour). In Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. p. 1-104, 104 pp. ISBN 978-80-263-0386-2.
 13. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ and Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismus ve vztahu k zdraví podporujícímu a zdraví ohrožujícímu chování (Optimism in the Relation to the Health-Supportive and the Health-Threatening Behaviour). In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. p. 69-82, 14 pp. ISBN 978-80-263-0386-2.
 14. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ and Jaroslava DOSEDLOVÁ. Osobnost a chování související se zdravím (Personality and health behaviour). In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. p. 15-48, 34 pp. ISBN 978-80-263-0386-2.
 15. KLIMUSOVÁ, Helena, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Přesvědčení vysokoškolských studentů o zdraví (Health Beliefs of University Students). In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. p. 83-101, 19 pp. ISBN 978-80-263-0386-2.
 16. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Současné modely vztahu osobnosti a zdraví (Contemporary models relating personality and health). In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. p. 7-14, 8 pp. ISBN 978-80-263-0386-2.
 17. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Šárka FOŘTOVÁ and Veronika MAXOVÁ. Vybrané konstrukty optimismu a pesimismu ve výzkumu (Selected constructs of optimism and pessimism in the research). In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. p. 49-68, 20 pp. ISBN 978-80-263-0386-2.
 18. 2012

 19. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Přesvědčení a chování VŠ studentů ve vztahu ke zdraví (Health beliefs and health behavior of university students). In Mezinárodní konference "Sociálne procesy a osobnosť 2012". 2012.
 20. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ and Šárka FOŘTOVÁ. Současné konstrukty optimismu/pesimismu ve výzkumu (The current constructs of optimism/pessimism in the research). In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. p. 199-204, 6 pp. ISBN 978-80-88910-40-4.
 21. 2011

 22. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ and Vladimír KEBZA. Cognitive Styles and Health-related Behavior of Czech University Students. In 25th European Health Psychology Conference, Hersonissos, Crete, September 20 – 24, 2011. 2011.
 23. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ and Vladimír KEBZA. Optimism and Health-related Behavior of Czech University Students. In Second World Congress on Positive Psychology, July 23 – 26, 2011. 2011.
 24. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ and Vladimír KEBZA. Optimismus a chování vztahující se ke zdraví (Optimism and Health-related Behavior). In Bartošová, K., Čerňák, M., Humpolíček, P., Kukaňová, M., Slezáčková, A.. Sborník příspěvků z konference Sociální procesy a osobnost Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Brno: Tribun EU, 2011. p. 65-69, 5 pp. ISBN 978-80-263-0029-8.
 25. 2008

 26. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Health behavior - chování související se zdravím (Health behavior). In Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. p. 55-82, 28 pp. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4.
 27. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Ludmila FIALOVÁ and Vladimír KEBZA. Předpoklady zdraví a životní spokojenosti (Determinants of health and life satisfaction). 1. vyd. Brno: MSD, 2008. 141 pp. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4.
 28. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování (Psychological consequences of health supportive behavior). In Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. p. 117-142, 26 pp. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4.
 29. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Zdraví - historie a současnost (Health - history and present). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 12, No 1, p. 85-98. ISSN 1211-3522.
 30. 2007

 31. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Life style and Personality of Czech University Students. In Psychological Science: Research, Theory and Future Directions. Athény: ATINER, 2007. p. 233-248, 16 pp. ISBN 978-960-6672-26-2.
 32. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Tělesná hmotnost, míra podkožního tuku a motivace vysokoškolských studentů k fyzické aktivitě (Body weight, subcutaneous fat tissue and physical activity motivation in university students). In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost v Telči 2007. Brno: PsÚ FF MU, 2007. p. 51-60, 10 pp. ISBN 978-80-969628-4-6.
 33. BEDNÁŘOVÁ, Dana and Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Vztah osobnosti, tělesného uvědomování a zdraví u vysokoškolských studentů (The relation of personality, body awareness and health of university students). In Karel Kovář, Martin Šefl. Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí : sborník příspěvků studentské vědecké konference. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007. p. 114-117, 4 pp. ISBN 80-86317-47-1.
 34. 2006

 35. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Tělesné uvědomování: osobnostní prediktory a souvislost se zdravím vysokoškolských studentů (Body awareness: personality predictors and relation to health of university students). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 49-58, 104 pp. ISBN 80-210-4144-7.
 36. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Zdraví a fyzická aktivita vysokoškolských studentů (Health and physical activity of university students). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu FF MU. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. p. 93-94, 97 pp. ISBN 80-86633-58-6.
 37. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Životní styl vysokoškolských studentů (The life style of university students). In Sborník z konference "Sociálne procesy a osobnosť 2006". Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2006. p. 124 - 131, 425 pp. ISBN 978-80-969628-4-6.
 38. 2005

 39. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Jak úspěšně projít výběrový řízením. 1. vyd. Brno: Průvodce náhradní rodinnou péčí; Sdružení pěstounských rodin, 2005. 32 pp. č. 3.
 40. 2000

 41. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Možnosti a meze psychologie písma v diagnostice psychosomatických pacientů. Edited by Lubomír Vašina. 2000. 85 s., [4].
Display details
Displayed: 30. 9. 2020 11:56