Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Karolína ŠPAČKOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Petr KVĚTON. Selected personality characteristics and health-related behaviour in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients. In Sparitis, o., Bondur, V. (advisory board). Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: SWS International Sientific Conference on Social Sciences, 2019. s. 271-278, 8 s. ISBN 978-619-7408-93-5. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.035.
  Název česky: Vybrané osobnostní charakteristiky a chování související se zdravím ve vztahu k pooperační adaptaci pacientů s chronickým kardiovaskulárním omenocněním
  RIV/00216224:14210/19:00110635 Stať ve sborníku. angličtina. Bulharsko.
  Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Špačková, Karolína (203 Česká republika, domácí) -- Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, domácí) -- Květon, Petr (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: chronic cardiovascular disease; postoperative adaptation; personality traits Big Five; health-related behavior
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 29. 4. 2020 15:40.
 2. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Kristýna BROŽKOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Petr KVĚTON. Sense of coherence, positive mental health and selected personality characteristics in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients. In Sparitis, o., Bondur, V. (advisory board). Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. první. Sofia, Bulgaria: SWS International Sientific Conference on Social Sciences, 2019. s. 295-302, 8 s. ISBN 978-619-7408-93-5. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.038.
  URL
  Název česky: Smysl pro koherenci, pozitivní duševní zdraví a vybrané osobnostní charakteristiky ve vztahu k pooperační adaptaci pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním
  RIV/00216224:14210/19:00110547 Stať ve sborníku. angličtina. Bulharsko.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí) -- Brožková, Kristýna (203 Česká republika, domácí) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Květon, Petr (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: chronic cardiovascular disease; postoperative adaptation; positive mental health; sense of coherence; personality
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D., učo 372092. Změněno: 25. 2. 2020 22:35.
 3. 2014

 4. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Katarína MIKITOVÁ. How differ university students and senior citizens in their health-supportive behavior and life style? In 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Netherlands, 2014. 2014.
  URL
  Název česky: Jak se liší univerzitní studenti a senioři ve svém zdraví podporujícím chování a životním stylu?
  RIV/00216224:14210/14:00073874 Konferenční abstrakt. Psychologie. angličtina. Nizozemsko.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Mikitová, Katarína (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: health-supportive behavior; life style
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 13:59.
 5. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ a Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8.
  url
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Human Resources; Work and Organizational Psychology; Recruitment; Personnel Psychology; HR
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:00.
 6. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ a Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8.
  html epub url
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Human Resources; Work and Organizational Psychology; Recruitment; Personnel Psychology; HR
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Změněno: 1. 7. 2015 12:16.
 7. 2013

 8. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Health Beliefs and Health Behaviours in Czech University Students. In 27th Conference of the European Health Psychology Society, Bordeaux, 16th -20th July 2013. 2013.
  Název česky: Postoje a chování související se zdravím českých vysokoškoláků
  Název anglicky: Health Beliefs and Health Behaviours in Czech University Students
  RIV/00216224:14210/13:00066325 Konferenční abstrakt. Psychologie. angličtina. Francie.
  Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: health beliefs; health behaviours; university students
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:01.
 9. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Health-supportive Behaviour, Subjective Health and Life Style of University Students. Journal of Indian Health Psychology, Global Vision Publishing House, 2013, roč. 8, č. 1, s. 115-132. ISSN 0973-5755.
  Název česky: Zdraví podporující chování, subjektivní zdraví a životní styl vysokoškolských studentů
  RIV/00216224:14210/13:00066565 Článek v odborném periodiku. Psychologie. angličtina. Indie.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: health-supportive behaviour; subjective health; life style
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:01.
 10. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku. Klinická psychologie a osobnost, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2, č. 2, s. 19-24. ISSN 1805-6393.
  Digitální knihovna FF MU
  Název anglicky: Value System of Elderly Students of University of the Third Age
  RIV/00216224:14210/13:00073442 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí) -- Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: values; value system; old age; university of the third age
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:02.
 11. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Lubomír VAŠINA, Iva BUREŠOVÁ a Martin JELÍNEK. Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující : determinanty, modely a konsekvence. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6235-1.
  Název anglicky: Health-Enhancing and Health-Threatening Behaviour : Determinants, Models, and Implications
  RIV/00216224:14210/13:00066170 Konferenční abstrakt. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí) -- Slezáčková, Alena (203 Česká republika, domácí) -- Vašina, Lubomír (203 Česká republika, domácí) -- Burešová, Iva (203 Česká republika, domácí) -- Jelínek, Martin (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: health-behavior; optimism; models; neuropsychological markers
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:03.
 12. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. In Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 1-104, 104 s. ISBN 978-80-263-0386-2.
  Název anglicky: Optimism to Health? : cognitive and personal determinants of health supportive behaviour
  RIV/00216224:14210/13:00066315 Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: health supportive behavoiour; personality; cognitive determinants

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:03.
 13. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismus ve vztahu k zdraví podporujícímu a zdraví ohrožujícímu chování. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 69-82, 14 s. ISBN 978-80-263-0386-2.
  Název anglicky: Optimism in the Relation to the Health-Supportive and the Health-Threatening Behaviour
  RIV/00216224:14210/13:00066317 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: optimism; pessimism; health-related behaviour

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:03.
 14. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Osobnost a chování související se zdravím. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 15-48, 34 s. ISBN 978-80-263-0386-2.
  Název anglicky: Personality and health behaviour
  RIV/00216224:14210/13:00066328 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí) -- Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: personality; health behaviour

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:04.
 15. KLIMUSOVÁ, Helena, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Přesvědčení vysokoškolských studentů o zdraví. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 83-101, 19 s. ISBN 978-80-263-0386-2.
  Název česky: Přesvědčení vysokoškolských studentů o zdraví
  Název anglicky: Health Beliefs of University Students
  RIV/00216224:14210/13:00066945 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klimusová, Helena (203 Česká republika, garant, domácí) -- Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, domácí) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: health beliefs; university students; Health orientation scale; HOS

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:04.
 16. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Současné modely vztahu osobnosti a zdraví. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 7-14, 8 s. ISBN 978-80-263-0386-2.
  Název anglicky: Contemporary models relating personality and health
  RIV/00216224:14210/13:00066327 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: health; personality; models

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:04.
 17. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Šárka FOŘTOVÁ a Veronika MAXOVÁ. Vybrané konstrukty optimismu a pesimismu ve výzkumu. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 49-68, 20 s. ISBN 978-80-263-0386-2.
  Název anglicky: Selected constructs of optimism and pessimism in the research
  RIV/00216224:14210/13:00066316 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Fořtová, Šárka (203 Česká republika, domácí) -- Maxová, Veronika (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: optimism; pessimism

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:05.
 18. 2012

 19. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Asertivní řešení konfliktů v práci výchovných poradců. 2012.
  Změnila: Mgr. Zuzana Kunová, učo 405304. Změněno: 29. 4. 2019 08:37.
 20. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Přesvědčení a chování VŠ studentů ve vztahu ke zdraví. In Mezinárodní konference "Sociálne procesy a osobnosť 2012". 2012.
  Název anglicky: Health beliefs and health behavior of university students
  RIV/00216224:14210/12:00058588 Konferenční abstrakt. Psychologie. čeština. Slovensko.
  Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: health beliefs; health behavior
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:10.
 21. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Šárka FOŘTOVÁ. Současné konstrukty optimismu/pesimismu ve výzkumu. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 199-204, 6 s. ISBN 978-80-88910-40-4.
  URL
  Název anglicky: The current constructs of optimism/pessimism in the research
  RIV/00216224:14210/12:00058271 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Slovensko.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Fořtová, Šárka (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: optimism; pessimism
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:10.
 22. 2011

 23. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Vladimír KEBZA. Cognitive Styles and Health-related Behavior of Czech University Students. In 25th European Health Psychology Conference, Hersonissos, Crete, September 20 – 24, 2011. 2011.
  Název česky: Kognitivní styly a chování vztahující se ke zdraví českých vysokoškoláků
  Název anglicky: Cognitive Styles and Health-related Behavior of Czech University Students
  RIV/00216224:14210/11:00050573 Prezentace na konferencích. Psychologie. angličtina. Řecko.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Kebza, Vladimír (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: cognitive styles; optimism; health; health-related behavior
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 26. 3. 2012 14:12.
 24. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Vladimír KEBZA. Optimism and Health-related Behavior of Czech University Students. In Second World Congress on Positive Psychology, July 23 – 26, 2011. 2011.
  Název česky: Optimismus a chování související se zdravím českých vysokoškoláků
  Název anglicky: Optimism and Health-related Behavior of Czech University Students
  RIV/00216224:14210/11:00050574 Prezentace na konferencích. Psychologie. angličtina. Spojené státy.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Kebza, Vladimír (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: optimism; pessimism; health-related behavior
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 26. 3. 2012 14:09.
 25. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Vladimír KEBZA. Optimismus a chování vztahující se ke zdraví. In Bartošová, K., Čerňák, M., Humpolíček, P., Kukaňová, M., Slezáčková, A.. Sborník příspěvků z konference Sociální procesy a osobnost Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Brno: Tribun EU, 2011. s. 65-69, 5 s. ISBN 978-80-263-0029-8.
  Název anglicky: Optimism and Health-related Behavior
  RIV/00216224:14210/11:00050572 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Kebza, Vladimír (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: optimism; pessimism; health; health-related behavior
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 23. 3. 2012 14:43.
 26. 2008

 27. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Health behavior - chování související se zdravím. In Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 55-82, 28 s. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4.
  Název česky: Health behavior - chování související se zdravím
  Název anglicky: Health behavior
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: health psychology; health behavior; life style
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 26. 3. 2012 18:42.
 28. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Ludmila FIALOVÁ a Vladimír KEBZA. Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. 141 s. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4.
  Název anglicky: Determinants of health and life satisfaction
  RIV/00216224:14210/08:00024780 Odborná kniha. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, domácí) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Fialová, Ludmila (203 Česká republika, garant) -- Kebza, Vladimír (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: health; health-supportive behavior; life satisfaction

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 22. 7. 2013 09:05.
 29. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování. In Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 117-142, 26 s. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4.
  Název česky: Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování
  Název anglicky: Psychological consequences of health supportive behavior
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: health suportive behavior; life style; personality traits
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 26. 3. 2012 18:44.
 30. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Zdraví - historie a současnost. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 12, č. 1, s. 85-98. ISSN 1211-3522.
  Název česky: Zdraví - historie a současnost
  Název anglicky: Health - history and present
  RIV/00216224:14210/08:00025312 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: health; illness; paradigm; health psychology
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 29. 5. 2009 11:38.
 31. 2007

 32. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Life style and Personality of Czech University Students. In Psychological Science: Research, Theory and Future Directions. Athény: ATINER, 2007. s. 233-248, 16 s. ISBN 978-960-6672-26-2.
  Název česky: Životní styl a osobnost českých vysokoškolsých studentů
  RIV/00216224:14210/07:00020830 Stať ve sborníku. Psychologie. angličtina. Řecko.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: health-supportive behavior; life style; personality traits
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 28. 3. 2012 15:47.
 33. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Tělesná hmotnost, míra podkožního tuku a motivace vysokoškolských studentů k fyzické aktivitě. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost v Telči 2007. Brno: PsÚ FF MU, 2007. s. 51-60, 10 s. ISBN 978-80-969628-4-6.
  Název anglicky: Body weight, subcutaneous fat tissue and physical activity motivation in university students
  RIV/00216224:14210/07:00020829 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, domácí) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: physical activity; motivation; health - supportive behavior; life style; BMI
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 28. 3. 2012 15:57.
 34. BEDNÁŘOVÁ, Dana a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Vztah osobnosti, tělesného uvědomování a zdraví u vysokoškolských studentů. In Karel Kovář, Martin Šefl. Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí : sborník příspěvků studentské vědecké konference. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007. s. 114-117, 4 s. ISBN 80-86317-47-1.
  Název anglicky: The relation of personality, body awareness and health of university students
  RIV/00216224:14210/07:00049555 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Bednářová, Dana (203 Česká republika) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: body awareness; health; feeling of control; personality traits
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 26. 3. 2012 18:53.
 35. 2006

 36. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Tělesné uvědomování: osobnostní prediktory a souvislost se zdravím vysokoškolských studentů. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 49-58, 104 s. ISBN 80-210-4144-7.
  Název anglicky: Body awareness: personality predictors and relation to health of university students
  RIV/00216224:14210/06:00015925 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Slováčková, Zuzana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: body awareness; health; personality traits

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 15. 6. 2007 07:14.
 37. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Zdraví a fyzická aktivita vysokoškolských studentů. In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu FF MU. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. s. 93-94, 97 s. ISBN 80-86633-58-6.
  Název anglicky: Health and physical activity of university students
  RIV/00216224:14210/06:00016277 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: somatic health; health supportive behavior; physical activity
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 10. 1. 2007 19:30.
 38. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Životní styl vysokoškolských studentů. In Sborník z konference "Sociálne procesy a osobnosť 2006". Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2006. s. 124 - 131, 425 s. ISBN 978-80-969628-4-6.
  Název anglicky: The life style of university students
  RIV/00216224:14210/06:00020036 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Dosedlová, Jaroslava (203 Česká republika, garant) -- Slováčková, Zuzana (203 Česká republika) -- Klimusová, Helena (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: health supportive behaviour; life style; personality traits
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 20. 9. 2007 09:23.
 39. 2005

 40. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Jak úspěšně projít výběrový řízením. 1. vyd. Brno: Průvodce náhradní rodinnou péčí; Sdružení pěstounských rodin, 2005. 32 s. č. 3.
  Název česky: Jak úspěšně projít výběrový řízením

  Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 19. 3. 2012 19:23.
 41. 2000

 42. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Možnosti a meze psychologie písma v diagnostice psychosomatických pacientů. Edited by Lubomír Vašina. 2000. 85 s., [4].
  Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 3. 1. 2003 01:38.
  Přír. čísla: 000067283, 2570003189
Zobrazeno: 28. 9. 2020 08:34