Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. ČERNÝ, Martin, Dana RYMEŠOVÁ and Miroslav ŠÁLEK. Switches in covering of eggs in grey partridge Perdix perdix clutches during laying and incubation. Folia Zoologica. 2018, vol. 67, 3-4, p. 154-157. ISSN 0139-7893. doi:10.25225/fozo.v67.i3-4.a6.2018.
 2. 2017

 3. RYMEŠOVÁ, Dana, Tereza KRÁLOVÁ, Marta BURRI, Josef BRYJA, Oldřich TOMÁŠEK, Jana SVOBODOVÁ, Petr ŠMILAUER, Miroslav ŠÁLEK and Tomáš ALBRECHT. Mate choice for major histocompatibility complex complementarity in a strictly monogamous bird, the grey partridge (Perdix perdix). Frontiers in Zoology. London: BIOMED CENTRAL LTD, 2017, vol. 14, No 9, p. nestránkováno, 10 pp. ISSN 1742-9994. doi:10.1186/s12983-017-0194-0.
 4. HORNÍČEK, Jan, Petra MENCLOVÁ, Alena POPELKOVÁ, Dana RYMEŠOVÁ, Markéta ZÁRYBNICKÁ, Josef BRYJA and Jana SVOBODOVÁ. Microsatellite analysis detects low rate of extra-pair paternity in Tengmalm’s owl, Aegolius funereus. Folia Zoologica. Brno: INST VERTEBRATE BIOLOGY AS CR, 2017, vol. 66, No 1, p. 22-28. ISSN 0139-7893.
 5. 2013

 6. RYMEŠOVÁ, Dana, Oldřich TOMÁŠEK and Miroslav ŠÁLEK. Differences in mortality rates, dispersal distances and breeding success of commercially reared and wild grey partridges in the Czech agricultural landscape. European Journal of Wildlife Research. Berlin Heidelberg: Springer, 2013, vol. 59, No 2, p. 147-158. ISSN 1612-4642. doi:10.1007/s10344-012-0659-6.
 7. KRÁLOVÁ, Tereza, Marta PROMEROVÁ, Anna BRYJOVÁ, Tomáš ALBRECHT, Dana RYMEŠOVÁ and Josef BRYJA. Struktura MHC a jeho vliv na pohlavní výběr monogamního zástupce hrabavých, koroptve polní. In Zoologické Dny, 7. - 8.2.2013, Brno. 2013.
 8. 2012

 9. RYMEŠOVÁ, Dana, Petr ŠMILAUER and Miroslav ŠÁLEK. Sex- and age-biased mortality in wild Grey Partridge Perdix perdix populations. IBIS. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2012, vol. 154, No 4, p. 815-824. ISSN 0019-1019. doi:10.1111/j.1474-919X.2012.01259.x.
 10. RYMEŠOVÁ, Dana and Ivo HERTL. Určování věku u sýce rousného (Aegolius funereus) (Age determination of the Tengmalm´s owl (Aegolius funereus)). Kroužkovatel. Praha: Společnost spolupracovníků KS NM, 2012, vol. 13, p. 6-7. ISSN 1803-1552.
 11. 2011

 12. ČERNÝ, Martin, Dana RYMEŠOVÁ and Miroslav ŠÁLEK. Biotopové preference koroptve polní (Perdix perdix) (Habitat preferences of the grey partridge (Perdix perdix)). In Sedláček O., Hošková L., Škorpilová J. "Ornitologie - věda pro každého", celostátní konference ČSO, Mikulov. Sborník abstraktů z konference 7.-9. října 2011. Praha: Česká společnost ornitologická, 2011. p. 50-133. ISBN 978-80-87572-01-6.
 13. RYMEŠOVÁ, Dana, Miroslav ŠÁLEK and Petr ŠMILAUER. Effect of sex, age and social status on the mortality risk of the grey partridge. In Puigcerver M., Rodríguez-Teijeiro J.D., Buner F. XXXth IUGB congress (International Union of Game Biologist) and Perdix XIII 5th-9th September 2011. Barcelona, 2011. p. 330-330, 254 pp.
 14. ŠÁLEK, Miroslav, Dana RYMEŠOVÁ and Petr ŠMILAUER. Rizika přežívání koroptve polní: sezónní proměnlivost, vliv věku a pohlaví (Survival risks of the Grey Partridge: seasonal variability, effect of age and sex). In Bryja Josef, Řehák Zdeněk, Zukal Jan. Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2011. p. 215. ISBN 978-80-87189-09-2.
 15. RYMEŠOVÁ, Dana and Miroslav ŠÁLEK. Telemetrie koroptve polní (Perdix perdix): Předběžné výsledky projektu (2009-2010) (Telemetry of the Grey Partridge: Preliminary results of project (2009-2010)). In Bryja Josef, Řehák Zdeněk, Zukal Jan. Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2011. p. 192-193. ISBN 978-80-87189-09-2.
 16. 2009

 17. SLÁMOVÁ, Petra, Jan HANEL, Jana SVOBODOVÁ, Dana RYMEŠOVÁ, Alena HÝLOVÁ and Karel ŠŤASTNÝ. Structure of kinship in population of Tengmalm’s Owl Aegolius funerus. In 2nd European Congress of Conservation Biology. 2009. ISBN 978-80-213-1961-5.
 18. 2008

 19. RYMEŠOVÁ, Dana, Petra SLÁMOVÁ, Jan HANEL, Jana SVOBODOVÁ, Markéta ZÁRYBNICKÁ, Karel ŠŤASTNÝ, Tomáš ALBRECHT, Zdeněk ŘEHÁK and Josef BRYJA. Paternita sýce rousného (Aegolius funereus) (Paternity of Tengmalm's Owl (Aegolius funereus)). In Zoologické dny České Budějovice 2008. 2008. ISBN 978-80-87189-00-9.
 20. 2007

 21. RYMEŠOVÁ, Dana. Složení potravy a hnízdní úspěšnost sýce rousného (Aegolius funereus) v CHKO Žďárské vrchy (Diet composition and nest success of Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area). BUTEO. 2007, vol. 15, p. 49-57. ISSN 1210-3535.
Display details
Displayed: 8/2/2023 05:24