Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. POLÁK, Pavel, Yvona KALOUDOVÁ, Hana KRUPICOVÁ, Pavel COUFAL, Břetislav LIPOVÝ, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Marie PRUDKOVÁ, Andrea ŠTĚPAŘOVÁ, Lucie ŘÍHOVÁ, Renata BEZDĚKOVÁ, Romana KRÁLOVÁ, Lukáš FROLA a Miroslav PENKA. Heparinem indukovaná trombocytopenie: kazuistika a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Olomouc: Solen, 2020, roč. 66, č. 4, s. 242-248. ISSN 0042-773X.
 2. POLÁK, Pavel, Petr SMEJKAL, Gabriela ROMANOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Radomíra HRDLIČKOVÁ, Šárka BLAHUTOVÁ, Libuše HUSOVÁ, Marta ZVAROVÁ a Miroslav PENKA. Transplantace jater jako potenciální kurativní metoda těžké hemofilie A: popis případu a literární přehled. Vnitřní lékařství. Olomouc: Solen, 2020, roč. 66, č. 5, s. "e43"-"e47", 5 s. ISSN 0042-773X.
 3. 2019

 4. POLÁK, Pavel, Jan KAMELANDER, Jana MICHALCOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Libor ČERVINEK, Tomáš ROHAN, Zuzana PAZDIČOVÁ, Václav ODSTRČILÍK a Miroslav PENKA. Pancytopenie, panhypopituitarizmus a jaterní cirhóza: rozbor složité kazuistiky. Vnitřní lékařství. 2019, roč. 2019, č. 11, s. 715-720, 5 s. ISSN 0042-773X.
 5. SMEJKAL, Petr, Jiřina ZAVŘELOVÁ, O. ZAPLETAL, I. VANGENECHTEN, A. GADISSEUR, Gabriela ROMANOVÁ, Pavel POLÁK, J. BLATNY, J.J. MICHIELS a Miroslav PENKA. Platelet function analyser in diagnosis of von Willebrand disease. In 12th Annual Congress for Haemophilia and Allied Disorders 2019. 2019. ISSN 1351-8216.
 6. ČIERNY, Marek, Miroslav ŠKORŇA, Stanislav PEŠKA, Pavel POLÁK a Stanislav VOHÁŇKA. Tick-borne meningitis complicated by a cardioembolic intraluminal carotid artery thrombus and stroke. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, roč. 82, č. 2, s. 227-228. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019227.
 7. 2018

 8. MITÁŠ, Ladislav, Tomáš SKŘIČKA, Lumír KUNOVSKÝ, Pavel POLÁK, Zdeněk KALA, Vladimír ČAN, T DUFKOVÁ, E JANOUŠOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Igor PENKA. Clostridium dificile colitis: The role of surgery and fecal microbiota transplant. Koloproktologija. Moskva: Associacija koloproktologov v Rossii, 2018, roč. 65, č. 3, s. 24-43, 17 s. ISSN 2073-7556.
 9. 2017

 10. ROMANOVÁ, Gabriela, Petr SMEJKAL, Pavel POLÁK a Miroslav PENKA. Terciární profylaxe u dospělých pacientů s hemofilií. Remedia. Praha: Medical Tribune CZ, 2017, roč. 27, 4/2017, s. 364-367. ISSN 0862-8947.
 11. 2016

 12. POLÁK, Pavel a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Co je C-reaktivní protein a jak správně interpretovat jeho zvýšené hodnoty? Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 18, č. 1, s. 49-51. ISSN 1212-7299.
 13. POLÁK, Pavel, Petr HUSA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Relabující salmonelová sepse u imunokompromitované pacientky. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 18, č. 1, s. 43-45. ISSN 1212-7299.
 14. POLÁK, Pavel, Petr HUSA a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Těžká osteoporóza aneb Příběh chronické polékové hyponatremie. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 2, s. 152-156. ISSN 0042-773X.
 15. 2015

 16. MITÁŠ, Ladislav, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Pavel POLÁK, Igor PENKA, Markéta HANSLIÁNOVÁ a Beáta HEMMELOVÁ. Clostridium difficile colitis - a role of surgery. Acta Medica Medianae. Niš: Podružnica Srpskog lekarskog društva, 2015, roč. 54, č. 1, s. 75-80. ISSN 0365-4478. doi:10.5633/amm.2015.0113.
 17. POLÁK, Pavel, M. FREIBERGEROVÁ, Petr HUSA, Jana JURÁNKOVÁ, R. SVAČINKA, L. MIKEŠOVÁ, H. KOCOURKOVÁ, M. MIHALČIN, R. SKALICKÁ, R. STEBEL a M. PORUBČANOVÁ. Fekální bakterioterapie v léčbě rekurentní kolitidy způsobené Clostridium difficile na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v letech 2010–2014 – prospektivní studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 64, č. 4, s. 232-235. ISSN 1210-7913.
 18. MIHALČIN, Matúš, Pavel POLÁK a Petr HUSA. Hepatitida E – přehled současných poznatků. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 64, č. 2, s. 72-78. ISSN 1210-7913.
 19. POLÁK, Pavel, M. VRBA, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana JURÁNKOVÁ, M. FREIBERGEROVÁ, Petr HUSA, J. KAMELANDER a Milan DASTYCH. Kampylobakteriózy na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v letech 2011-2013: retrospektivní studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 64, č. 3, s. 153-159. ISSN 1210-7913.
 20. POLÁK, Pavel, Zbyněk BORTLÍČEK, M. VRBA, Jana JURÁNKOVÁ, M. FREIBERGEROVÁ a Petr HUSA. Kdy indikovat empirickou antibiotickou léčbu u akutní komunitní gastroenterokolitidy suspektní bakteriální etiologie? Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios, 2015, roč. 21, č. 1, s. 24-28. ISSN 1211-264X.
 21. MITÁŠ, Ladislav, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Pavel POLÁK, Igor PENKA a Markéta HANSLIANOVÁ. Klostridiová kolitida ve FN Brno z pohledu chirurga. In VII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. 2015.
 22. POLÁK, Pavel, Petr HUSA a Šárka BOHATÁ. Osteomyelitida baze lební mylně léčená jako neuroborrelióza - kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 5, s. 576-579. ISSN 1210-7859.
 23. POLÁK, Pavel, Petr HUSA a Tomáš NEBESKÝ. 40-jähriger Patient mit stark geblähter Bauchwand und Durchfall. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2015. s. 1731, 1779, 2 s. ISSN 0012-0472. doi:10.1055/s-0041-103548.
 24. 2014

 25. POLÁK, Pavel, Martin VRBA, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana JURÁNKOVÁ, Michaela FREIGERGEROVÁ, Petr HUSA, Jan KAMELANDER a Milan DASTYCH. Infekce způsobené netyfovými sérovary salmonel na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v letech 2011-2013 - retrospektivní studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 63, č. 4, s. 289-296. ISSN 1210-7913.
 26. POLÁK, Pavel, Jana JURÁNKOVÁ a Petr HUSA. Kampylobakterióza. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios, 2014, roč. 20, č. 2, s. 50-54. ISSN 1211-264X.
 27. POLÁK, Pavel, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Hana ŠTROBLOVÁ, Z. ČERMÁKOVÁ a Petr HUSA. Kazuistika oční komplikace leptospirózy. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios, 2014, roč. 20, č. 1, s. 15-17. ISSN 1211-264X.
 28. POLÁK, Pavel, Petr HUSA a Michaela FREIBERGEROVÁ. Kolitida způsobená Clostridium difficile, její příčiny a aktuální možnosti léčby v širších souvislostech. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 16, č. 6, s. 241-243. ISSN 1212-7299.
 29. POLÁK, Pavel a Petr HUSA. Několik poznámek k sérologické diagnostice se zaměřením na lymeskou borreliózu. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 16, č. 6, s. 257-258. ISSN 1212-7299.
 30. POLÁK, Pavel, Jana JURÁNKOVÁ a Petr HUSA. Patofyziologie a patogeneze salmonelové sepse. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios, 2014, roč. 20, č. 1, s. 11-14. ISSN 1211-264X.
 31. 2013

 32. SNOPKOVÁ, Svatava, Miroslav POHANKA, Pavel POLÁK, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Mojmír MOULIS, Hana ŠTROBLOVÁ a Petr HUSA. Acute toxoplasmosis-etiological factor for development of Hodgkin's lymphoma? SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 45, č. 12, s. 953-956. ISSN 0036-5548. doi:10.3109/00365548.2013.807937.
 33. POLÁK, Pavel, Pavel KOSINA, Zuzana BLECHOVÁ, Jaroslav KOTEN, Hanuš ROZSYPAL, Roman CHLÍBEK a Jiří BENEŠ. Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií). Vakcinologie. Praha: Mladá fronta, 2013, roč. 3, č. 7, s. 102-107. ISSN 1802-3150.
 34. POLÁK, Pavel, Radana PAŘÍZKOVÁ, Michaela FREIBERGEROVÁ, Eva PERNICOVÁ a Petr HUSA. Hyperkalémie jako komplikace gastroenteritidy. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 15, 11-12, s. 363-364. ISSN 1212-7299.
 35. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Peter MIKOLÁŠEK, Pavel POLÁK, Mária PORUBČANOVÁ a Svatava SNOPKOVÁ. Infectious diseases for foreign students. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6630-4.
 36. ČERMÁKOVÁ, Zuzana, Petra KUČEROVÁ, Zbyněk VALENTA, Lenka PLÍŠKOVÁ, Radka BOLEHOVSKÁ, Petr PRÁŠIL, Vladimír BUCHTA, Josef SCHARFEN, Pavel POLÁK, Ota PAVLIS a Barbora VOXOVÁ. Leptospirosis: possibilities of early laboratory and clinical diagnosis. Central European Journal of Medicine. Warsaw: Versita, 2013, roč. 8, č. 1, s. 84-89. ISSN 1895-1058. doi:10.2478/s11536-012-0110-0.
 37. SNOPKOVÁ, Svatava, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Pavel POLÁK, Pavel ŠLESINGER a Petr HUSA. RILPIVIRIN - nový nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy HIV-1. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 19-22. ISSN 1211-264X.
 38. POLÁK, Pavel, Jana JURÁNKOVÁ a Petr HUSA. Struktura a funkce intestinální epiteliální bariéry. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2013, roč. 67, č. 6, s. 494-497. ISSN 1804-7874.
 39. 2012

 40. POLÁK, Pavel, Radek SVOBODA, Petra KUBÁČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Eva NOHÝNKOVÁ, Petr HUSA, Michaela FREIBERGEROVÁ, Radana PAŘÍZKOVÁ, Marta ŠNELEROVÁ, Martina PÝCHOVÁ a Jan KAMELANDER. Febrilní pancytopenie a hepatosplenomegalie jako hlavní symptomy viscerální leishmaniózy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2012, roč. 58, č. 10, s. 761-764. ISSN 0042-773X.
 41. POLÁK, Pavel, Svatava SNOPKOVÁ a Petr HUSA. Polymikrobieller Hirnabszess bei hereditärer hämorrhagischer Teleangiektasie (Morbus Osler). Deutsche medicinische Wochenschrift. Leipzig: Georg Thieme, 2012, roč. 137, č. 33, s. 1635-1638. ISSN 0012-0472. doi:10.1055/s-0032-1305184.
 42. POLÁK, Pavel, Pavel ŠLESINGER a Petr HUSA. Splenektomovaný pacient v ambulanci praktického lékaře. In Medicína pro praxi. IX. kongres praktických lékařů a sester. 2012. ISSN 1803-5876.
 43. MITÁŠ, Ladislav, Roman SVATOŇ, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Tomáš GROLICH, Pavel POLÁK a Jan HLAVSA. Surgical Treatment of Clostridium Colitides. Acta chirurgica iugoslavica. Beograd: Udruzenje Hirurga Jugoslavije, 2012, roč. 59, č. 2, s. 63-69. ISSN 0354-950X. doi:10.2298/ACI1202063M.
 44. MITÁŠ, Ladislav, Roman SVATOŇ, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Tomáš GROLICH, Pavel POLÁK a Jan HLAVSA. Surgical Treatment of Clostridium Colitides. In Joint Meeting of the Israel Society of Colon and Rectal Surgery and the Israeli Societx of Endoscopic Surgery. 2012.
 45. POLÁK, Pavel, Michaela FREIBERGEROVÁ, Petr HUSA, Pavel ŠLESINGER, Radek SVOBODA, Jan STAŠEK, Lukáš FROLA a Ctirad MACHÁČEK. Upozornění na nebezpečí invazivních infekcí u splenektomovaných pacientů. Zkušenosti z FN Brno 2011. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JE Purkyně, 2012, roč. 58, č. 9, s. 665-667. ISSN 0042-773X.
 46. 2011

 47. SNOPKOVÁ, Svatava, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Pavel POLÁK a Petr HUSA. Aktuální možnosti léčby HIV infekce. Adiktologie: odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. Tišnov: Sdružení SCAN, 2011, roč. 11, č. 3, s. 172-178. ISSN 1213-3841.
 48. SNOPKOVÁ, Svatava, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Pavel POLÁK, Petr HUSA, Vratislav NĚMEČEK a M. MALÝ. Aktuální rysy pandemie HIV. Adiktologie: odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. Tišnov: Sdružení SCAN, 2011, roč. 11, č. 3, s. 166-171. ISSN 1213-3841.
 49. VOJTILOVÁ, Lenka, Michaela FREIBERGEROVÁ, Jana JURÁNKOVÁ, Petr HUSA, Pavel POLÁK a Hana KOCOURKOVÁ. Analýza souboru pacientů s onemocněním vyvolaným toxinem Clostridium difficile hospitalizovaných na Klinice infekčních chorob v Brně v letech 2007-2010. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios s.r.o., 2011, roč. 17, č. 6, s. 208-213. ISSN 1211-264X.
 50. HAVLÍČKOVÁ, Kateřina, Svatava SNOPKOVÁ, Pavel POLÁK, Šárka BOHATÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, J. SVOBODOVÁ, C. MACHÁČEK a Petr HUSA. Diseminovaná atypická mykobakterióza jako indikativní onemocnění AIDS. In XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. 2011.
 51. HAVLÍČKOVÁ, Kateřina, Svatava SNOPKOVÁ, Pavel POLÁK, Šárka BOHATÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, J. SVOBODOVÁ, Ctirad MACHÁČEK a Petr HUSA. Diseminovaná infekce Mycobacterium avium u pacienta s nově zjištěnou HIV infekcí. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, 2011, roč. 17, č. 3, s. 92-95. ISSN 1211-264X.
 52. JURÁNKOVÁ, Jana, Hana KOCOURKOVÁ, Pavel POLÁK, Michaela FREIBERGEROVÁ, Lucie MIKEŠOVÁ, Radek SVAČINKA a Petr HUSA. Fekální bakterioterapie v léčbě pseudomembranózní kolitidy: slibná terapeutická alternativa? In XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. 2011.
 53. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Pavel POLÁK, Radek SVOBODA a Kateřina HAVLÍČKOVÁ. Infekční lékařství. Učební text pro studenty všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5660-2.
 54. POLÁK, Pavel, Michaela FREIBERGEROVÁ, Ivana VÍTKOVÁ, Jana JURÁNKOVÁ, L. DRÁBKOVÁ, A. ŠŤOURAČOVÁ a Petr HUSA. Mozkový absces jako manifestace M. Rendu-Osler-Weber. In XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. 2011.
 55. POLÁK, Pavel, Michaela FREIBERGEROVÁ, Jana JURÁNKOVÁ, Hana KOCOURKOVÁ, Lucie MIKEŠOVÁ, Radek SVAČINKA a Petr HUSA. První zkušenosti s fekální bakterioterapií v léčbě relabující pseudomembranózní kolitidy způsobené Clostridium difficile. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios s.r.o., 2011, roč. 17, č. 6, s. 214-217. ISSN 1211-264X.
 56. KUČEROVÁ, Petra, Zuzana ČERMÁKOVÁ, Zdeněk VALENTA, Pavel POLÁK, Lenka PLÍŠKOVÁ, O. PAVLIŠ a B. VOXOVÁ. Výskyt leptospirózy v Královehradeckém a Pardubickém kraji a v části kraje Vysočina v letech 2002-2009. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios, 2011, roč. 17, č. 5, s. 168-172. ISSN 1211-264X.
 57. SNOPKOVÁ, Svatava, Jiří JARKOVSKÝ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, K. POVOLNÁ, Pavel POLÁK, Michaela CVANOVÁ a Petr HUSA. Změny krevních lipidů při dlouhodobé antiretrovirové léčbě. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 5, s. 463-471. ISSN 0042-773X.
 58. 2010

 59. POLÁK, Pavel, Petr HUSA, Pavel ŠLESINGER, Radana PAŘÍZKOVÁ a Michaela FREIBERGEROVÁ. Asplenický pacient – odpovědnost nás všech. Praktický Lékař. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 90, č. 7, s. 396-397. ISSN 0032-6739.
 60. SNOPKOVÁ, Svatava, P. JARKOVSKÝ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Kateřina POVOLNÁ, Pavel POLÁK a Petr HUSA. Aterogenní dyslipidémie u HIV? In XIV. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 2010. ISBN 978-80-254-7520-1.
 61. SNOPKOVÁ, Svatava, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Pavel POLÁK a Petr HUSA. HIV lipodystrofie. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 12, s. 1217-1222. ISSN 0042-773X.
 62. POLÁK, Pavel, Svatava SNOPKOVÁ, Petr HUSA, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Šárka BOHATÁ a Mojmír MOULIS. Kaposiho sarkom. Klinická mikrobiologie ainfekční lékařství. Praha: TRIOS, 2010, roč. 16, č. 5, s. 172-178. ISSN 1211-264X.
 63. POLÁK, Pavel, Svatava SNOPKOVÁ a Kateřina POVOLNÁ. Kaposiho sarkom – diagnostická a terapeutická výzva. In XIV. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 2010. ISBN 978-80-254-7520-1.
 64. POLÁK, Pavel, Petr HUSA, Kateřina POVOLNÁ, Radek SVAČINKA a Zdeňka SVOBODOVÁ. Méně známé příčiny poranění u moře – jedovaté ryby. In XVIII. Brněnské dny praktického lékařství. 2010. ISBN 978-80-904650-0-8.
 65. POLÁK, Pavel, Kateřina POVOLNÁ, Radek SVAČINKA a Zdeňka SVOBODOVÁ. První pomoc při poranění jedovatými mořskými rybami. In . Spolek lékařů Brno. 2010.
 66. POLÁK, Pavel, Eva PERNICOVÁ, Petr HUSA, Šárka BOHATÁ a Alena ŠTOURAČOVÁ. Spondylodiscitida - známá a neznámá. Praktický Lékař. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 90, č. 9, s. 519-524. ISSN 0032-6739.
 67. 2009

 68. POLÁK, Pavel, Petr HUSA, Kateřina POVOLNÁ, Radek SVAČINKA a Zdeňka SVOBODOVÁ. Jedovaté ryby - hrozby teplých moří. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2009, roč. 89, č. 12, s. 685-688. ISSN 0032-6739.
 69. POLÁK, Pavel. Paraparéza u HCV infekce - otazníky v praxi. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 55, Suppl. 1, s. S 194, 1 s. ISSN 0042-773X.
 70. POLÁK, Pavel a Petr HUSA. Patofyziologie nervového postižení u HCV infekce. In Český kongres o infekčních chorobách. 2009.
 71. 2008

 72. HUSA, Petr a Pavel POLÁK. Nový pohled na hepatitidu E. In Regionální seminář infekcionistů. 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2021 16:01