Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BREITER, Karel, Michaela HLOŽKOVÁ, Zuzana KORBELOVÁ a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Diversity of lithium mica compositions in mineralized granite-greisen system: Cínovec Li-Sn-W deposit, Erzgebirge. Ore Geology Reviews, Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2019, roč. 106, MAR 2019, s. 12-27. ISSN 0169-1368. doi:10.1016/j.oregeorev.2019.01.013.
 2. 2017

 3. BREITER, Karel, Jana ĎURIŠOVÁ, Tomáš HRSTKA, Zuzana KORBELOVÁ, Michaela HLOŽKOVÁ, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Viktor KANICKÝ, Petr RAMBOUSEK, Ilja KNÉSL, Petr DOBEŠ a Marek DOSBABA. Assessment of magmatic vs. metasomatic processes in rare-metal granites: A case study of the Cínovec/Zinnwald Sn – W – Li deposit, Central Europe. Lithos, Elsevier, 2017, roč. 292, November, s. 198-217. ISSN 0024-4937. doi:10.1016/j.lithos.2017.08.015.
 4. BREITER, Karel, Michaela HLOŽKOVÁ, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Zuzana KORBELOVÁ a Viktor KANICKÝ. Lithium and trace-element concentrations in trioctahedral micas from granites of different geochemical types measured via laser ablation ICP-MS. Mineralogical Magazine, TWICKENHAM, England: Mineralogical Society, 2017, roč. 81, č. 1, s. 15-33. ISSN 0026-461X. doi:10.1180/minmag.2016.080.137.
 5. 2014

 6. BREITER, Karel, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Zuzana KORBELOVÁ, Michaela VAŇKOVÁ a Viktor KANICKÝ. Obsahy galia, india a thalia v granitoidech Českého masivu a jejich hlavních horninotvorných minerálech. : Česká geologická služba, 2014. doi:10.3140/zpravy.geol.2014.03.
 7. BREITER, Karel, Lukáš ACKERMAN, Jana ĎURIŠOVÁ, Martin SVOJTKA a Milan NOVÁK. Trace element composition of quartz from different types of pegmatites: A case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralogical Magazine, Middlesex: Mineralogical Society, 2014, roč. 78, č. 3, s. 703-722. ISSN 0026-461X. doi:10.1180/minmag.2014.078.3.17.
 8. 2013

 9. ŠVECOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN a Karel BREITER. Cathodoluminescence of quartz and trace elements-is there any connection? In 4th International Student Geological Conferece 2013. 2013.
 10. BREITER, Karel, Nina GARDENOVÁ, Viktor KANICKÝ a Tomáš VACULOVIČ. Gallium and germanium geochemistry during magmatic fractionation and post-magmatic alteration in different types of granitoids: a case study from the Bohemian Massif (Czech Republic). Geologica Carpathica, Bratislava: GÚ SAV, 2013, roč. 64, č. 3, s. 171-180. ISSN 1335-0552. doi:10.2478/geoca-2013-0018.
 11. BREITER, Karel, Nina GARDENOVÁ, Tomáš VACULOVIČ a Viktor KANICKÝ. Topaz as an important host for Ge in granites and greisens. Mineralogical Magazine, 2013, roč. 77, č. 4, s. 403-417. ISSN 0026-461X. doi:10.1180/minmag.2013.077.4.01.
 12. ŠVECOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN, Karel BREITER, Jaroslav JIRUŠE a Jolana KOLOŠOVÁ. Using of Cathodoluminescence (CL) and LA-ICP MS for quartz grain study. In CORALS 2013. 2013.
 13. 2012

 14. GARDENOVÁ, Nina, Viktor KANICKÝ, Karel BREITER a Tomáš VACULOVIČ. Determination of major and trace elements in natural silicate minerals using LA-ICP-MS. In Konference ESAS 2012. 2012.
 15. BREITER, Karel, Lukáš ACKERMAN, Martin SVOJTKA a Kateřina ŠVECOVÁ. Kombinace CL a LA-ICP MS při studiu magmatického křemene. In Workshop katodové luminiscence a LA-ICP MS při studiu vnitřní stavby minerálů. 2012.
 16. VACULOVIČ, Tomáš, Nina GARDENOVÁ, Viktor KANICKÝ, Karel BREITER a Lenka VYSLOUŽILOVÁ. LA-ICP-MS as a tool for elemental mapping geological samples. In Goldschmidt 2012. 2012.
 17. VACULOVIČ, Tomáš, Nina GARDENOVÁ, Viktor KANICKÝ, Karel BREITER a Lenka VYSLOUŽILOVÁ. Prvkové mapování geologických vzorků pomocí LA-ICP-MS,. In Využití katodové luminiscence a LA-ICP MS při studiu vnitřní stavby minerálů. 2012.
 18. GARDENOVÁ, Nina, Viktor KANICKÝ, Karel BREITER a Tomáš VACULOVIČ. Stanovení hlavních a stopových prvků v silikátových horninách metodou LA-ICP-MS. In Využití katodové luminiscence a LA-ICP-MS při studiu vnitřní stavby minerálů. 2012.
 19. BREITER, Karel, Martin SVOJTKA, Lukáš ACKERMAN, Jana ĎURIŠOVÁ, Šárka MATOUŠKOVÁ, Kateřina ŠVECOVÁ a Jan LOUN. Stopové prvky v křemeni z pegmatitu Věžná I (Česká Republika). 2012.
 20. BREITER, Karel, Martin SVOJTKA, Lukáš ACKERMAN a Kateřina ŠVECOVÁ. Trace element composition of quartz from the Variscan Altenberg–Teplice caldera (Krušné hory/Erzgebirge Mts, Czech Republic/Germany): Insights into the volcano-plutonic complex evolution. Chemical Geology: Isotope Geoscience Section., 2012, roč. 326, 9 October 2012, s. 36–50. ISSN 0009-2541. doi:10.1016/j.chemgeo.2012.07.028.
 21. 2011

 22. GARDENOVÁ, Nina, Viktor KANICKÝ, Karel BREITER a Tomáš VACULOVIČ. Analysis of geochemical “twins” Al/Ga and Si/Ge in rock-forming silicate minerals in granitoides using LA-ICP-MS. In Konference Goldschmidt 2011. 2011.
 23. ŠVECOVÁ, Kateřina, Karel BREITER a Jaromír LEICHMANN. Cathodoluminescence of quartz as a reflection of the evolution of the Teplice Caldera. In Goldschmidt 2011. 2011. ISSN 1471-8022.
 24. 2009

 25. BREITER, Karel a Radek ŠKODA. Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, Praha: ČGS, 2009, neuveden, -, s. 147-151. ISSN 0514-8057.
 26. BREITER, Karel, Renata ČOPJAKOVÁ a Radek ŠKODA. The involvement of F CO2-, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in a the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic. Canadian Mineralogist, 2009, roč. 47, č. 6, s. 1375-1398. ISSN 0008-4476.
 27. 2007

 28. BREITER, Karel, Radek ŠKODA a Pavel UHER. Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesi- Czech Republic. Mineralogy and Petrology, Austria: Springer Verlag, 2007, roč. 91, č. 1, s. 225-248. ISSN 0930-0708.
 29. 2006

 30. BREITER, Karel, Hans Jurgen FORSTER a Radek ŠKODA. Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U-, and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic. Lithos, 2006, roč. 88, -, s. 15-34. ISSN 0024-4937.
 31. 2005

 32. BREITER, Karel a Radek ŠKODA. Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze záp. Krušných hor. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004, Praha, 2005, -, -, s. -. ISSN 0514-8057.
 33. BREITER, Karel, Axel MUELLER, Jaromír LEICHMANN a Ananda GABAŠOVÁ. Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic. Lithos, Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 80, č. 1, s. 323-345. ISSN 0024-4937.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2020 10:48