Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ŠMÍD, Vladimír. Zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). In Schelle, K., Tauchen, J. (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby - Zákon o 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, 2020. s. 624-630, 6 s. Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby - Zákon o. ISBN 978-80-7380-812-9.
 2. ŠMÍD, Vladimír. Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). In Schelle, K., Tauchen, J. (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby - Zákon o 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, 2020. s. 788-793, 5 s. Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby - Zákon o. ISBN 978-80-7380-812-9.
 3. 2019

 4. ŠMÍD, Vladimír. Soudnictví - elektronizace. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, 2019. s. 219-226, 7 s. Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. ISBN 978-80-7380-748-1.
 5. ŠMÍD, Vladimír. Správa veřejná - elektronizace. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé - Správa ústřední 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, 2019. s. 533-546, 13 s. Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé - Správa ústřední. ISBN 978-80-7380-752-8.
 6. 2016

 7. SCHELLE, Karel a Vladimír ŠMÍD. Evidence nemovitostí. In Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 375-385, 10 s. II. svazek D – J. ISBN 978-80-7380-587-6.
 8. VESELÁ, Renata, Karel SCHELLE a Vladimír ŠMÍD. Evidence obyvatel. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds). Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D - J. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 386-409, 25. s. II. svazek D - J. ISBN 978-80-7380-587-6. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, 2016. s. 386-409. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D - J. ISBN 978-80-7380-587-6.
 9. 2014

 10. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 64/2014 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2014.
 11. 2012

 12. ŠMÍD, Vladimír. Evidence nemovitostí z historického pohledu. In Miroslav Frýdek, Jaromír Tauchen (Eds.). Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava: KEY Publishing, 2012. s. 573–584. ISBN 978-80-7418-144-3.
 13. 2011

 14. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2011.
 15. 2010

 16. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2010.
 17. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2010.
 18. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 468/2011 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2010.
 19. 2009

 20. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 41/2009 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2009.
 21. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 52/2009 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2009.
 22. 2007

 23. SCHELLE, Karel a Vladimír ŠMÍD. One Thousand Years of the Czech Realestate Cadastre. In Právní a ekonomické problémy současnosti III. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 16-26. ISBN 978-80-87071-46-5.
 24. ŠMÍD, Vladimír. Právní aspekty bezpečnosti informačních systémů. In Bezpečnostní politika IS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 63-68. ISBN 978-80-7043-554-0.
 25. ŠMÍD, Vladimír a Karel SCHELLE. Real Estate Record. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 1, č. 2, s. 331 – 346, 15 s. ISSN 1802-5943.
 26. HUBÍK, Stanislav, Miloslav KEŘKOVSKÝ, Bořek NAVRÁTIL, Karel SCHELLE, Vladimír ŠMÍD a Martina URBANOVÁ. Úvod do studia. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 70 s. Právo. ISBN 978-80-87071-19-9.
 27. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 170/2007 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2007.
 28. 2006

 29. SCHELLE, Karel, Miloslav KEŘKOVSKÝ, Stanislav HUBÍK, Bořek NAVRÁTIL, Vladimír ŠMÍD a Martina URBANOVÁ. Úvod do studia. (Learning Package for BA(Hons) in Law and Business management, BA(Hons). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 81 s. Skripta.
 30. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 109/2006 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2006.
 31. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2006.
 32. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 342/2006 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2006.
 33. ŠMÍD, Vladimír. Zveřejňování závěrečných prací na vysokých školách. In Konference Pedagogický software 2006. Sborník příspěvků. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 1-2. ISBN 80-85455-64-1.
 34. 2005

 35. ŠMÍD, Vladimír. A se mnou přijde zákon ... Click! Praha: Vydavatelství Softwarové noviny, s.r.o., 2005, XVI, č. 9, s. 74-75. ISSN 1801-2345.
 36. ŠMÍD, Vladimír. Informační systém veřejné správy vs. komerční informační systémy. In Celostátní konference Tvorba softwaru 2005. Sborník příspěvků. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2005. s. ???, 9 s. ISBN 80-86840-14-X.
 37. ŠMÍD, Vladimír. Registr obyvatel pro 21. století. In Mezinárodní pracovní konference JUMAN 05 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Plzeň: Sdružení EVIDA, konferenční servis, 2005. s. 271-296, 25 s. ISBN 80-86596-66-4.
 38. ŠMÍD, Vladimír, Karel SCHELLE a Renata VESELÁ. 'The Never Ending Story' or 15,000 years of attempts to register inhabitants. In Cyberspace 2005 (Conference organized by Masaryk University, Faculty of Law with School of Social Studies on November 7 – 8 2005). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 117-125. ISBN 80-210-4060-2.
 39. SCHELLE, Karel, Miloslav KEŘKOVSKÝ, Bořek NAVRÁTIL, Stanislav HUBÍK, Vladimír ŠMÍD a Martina URBANOVÁ. Úvod do studia. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 74 s. Skripta.
 40. ŠMÍD, Vladimír a Karel SCHELLE. Vědecká konference "Právní regulace společnosti informačních sítí". Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Academia, nakladatelství AV ČR, 2005, roč. 144, č. 2, s. 207-208. ISSN 0231-6625.
 41. ŠMÍD, Vladimír, Karel SCHELLE a Renata VESELÁ. Vývoj evidence obyvatelstva. Veřejná správa, týdeník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2005, roč. 2005, č. 45, s. 1-29. ISSN 0027-8009.
 42. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2005.
 43. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2005.
 44. 2004

 45. ŠMÍD, Vladimír. Geneze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Masarykova univerzita v Brně, 2004.
 46. ŠMÍD, Vladimír. Manažer a právní informace. In BA (Hons) in Law and Business Management - Úvod do studia. Brno: B.I.B.S., a.s., 2004. s. 4-13.
 47. SCHELLE, Karel a Vladimír ŠMÍD. Rodné číslo v informačních systémech. In GEMAN 04 "General Management" (Sborník z 6. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 16. - 18. září 2004). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004. s. 215 - 224. ISBN 80-86596-51-6.
 48. SCHELLE, Karel a Vladimír ŠMÍD. Rodné číslo v informačních systémech. Právní rádce: Měsíčník hospodářských novin. Praha: ECONOMIA, 2004, XII, č. 11, s. 44-47. ISSN 1210-4817.
 49. SCHELLE, Karel a Vladimír ŠMÍD. Rodné číslo v informačních systémech - dobrý sluha nebo zlý pán. In Právní regulace společnosti informačních sítí (Sborník z II. vědecko-pedagogické konference Západomoravské vysoké školy v Třebíči 27. 9. 2004). 1. vyd. Třebíč: Západomoravská vysoká škola, o.p.s., 2004. s. 24 - 30.
 50. ŠMÍD, Vladimír, Jan BERAN, Petr PIŠTĚK a Jiří ULIČNÝ. Rozvoj informačních technologií v celoživotním vzdělávání na CDV MU v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 4 s.
 51. ŠMÍD, Vladimír. SPAM - Stálá Pohroma A Mor. In První mezinárodní pracovní konference JUMAN 04 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Plzeň: Sdružení EVIDA, konferenční servis, 2004. s. 219-224. ISBN 80-86596-52-4.
 52. SCHELLE, Karel, Miloslav KEŘKOVSKÝ, Stanislav HUBÍK, Bořek NAVRÁTIL, Vladimír ŠMÍD a Martina URBANOVÁ. Úvod do studia. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2004. 71 s. Skripta.
 53. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2004.
 54. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2004.
 55. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 480/2004 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2004.
 56. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 626/2002 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2004.
 57. 2003

 58. ŠMÍD, Vladimír. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003.
 59. ŠMÍD, Vladimír. Právní režim informačních systémů obsahujících osobní údaje. In Celostátní konference Tvorba softwaru 2003. Sborník příspěvků. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2003. s. 196-206. ISBN 80-85988-84-6.
 60. ŠMÍD, Vladimír. S čím a jak školy hospodaří - Masarykova univerzita v Brně. Parlamentní zpravodaj. Praha: CANETON s.r.o., 2003, roč. 2003, č. 5, s. 40. ISSN 1214-3154.
 61. 2002

 62. ŠMÍD, Vladimír. Financování vysokých škol jako nástroj řízení. In Konference "Diskuse o aktuálních problémech teorie a praxe managementu v ČR". Sborník příspěvků. Brno: B.I.B.S., a.s., 2002. s. 268-273. ISBN 80-86575-96-9.
 63. ŠMÍD, Vladimír. Informační systém veřejné správy a jeho vztah k ostatním informačním systémům. In Celostátní konference Tvorba softwaru 2002. Sborník příspěvků. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2002. s. 180-185. ISBN 80-85988-74-7.
 64. ŠMÍD, Vladimír. Ochrana osobních údajů - srovnání legislativy a aplikace v ČR a SR. In Seminár Informačná bezpečnosť na univerzitách. Sborník příspěvků. Nitra: SPU v Nitre, 2002. s. 1-11.
 65. ŠMÍD, Vladimír. Ochrana osobních údajů a informační systémy - dva roky v nových podmínkách. In Celostátní konference Tvorba softwaru 2002. Sborník příspěvků. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2002. s. 170-179. ISBN 80-85988-74-7.
 66. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov (srovnání právních úprav vztahujících se k ochraně osobních údajů v ČR a SR). Masarykova univerzita v Brně, 2002.
 67. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 107/2002 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2002.
 68. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2002.
 69. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2002.
 70. 2001

 71. ŠMÍD, Vladimír. Jak si Masarykova univerzita poradila s ochranou osobních údajů. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, roč. 11, č. 5, s. 8-18. ISSN 1212-0901.
 72. KOHOUTKOVÁ, Jana, Ivan BURIAN, Šárka OCELKOVÁ a Vladimír ŠMÍD. Koncepce informační infrastruktury výzkumu a vývoje. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 116 s. MU - výzkumné zprávy.
 73. ŠMÍD, Vladimír. Ochrana osobních údajů na Masarykově univerzitě. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, roč. 11, č. 3, s. 1-4. ISSN 1212-0901.
 74. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2001.
 75. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2001.
 76. ŠMÍD, Vladimír. Zákon o ochraně osobních údajů na vysokých školách. In Seminář EUNIS'2001. Sborník příspěvků. Nečtiny: EUNIS-CZ, 2001. s. 1-6.
 77. 2000

 78. ŠMÍD, Vladimír a Jana KOHOUTKOVÁ. Matriky studentů vysokých škol v ČR a jejich informační hodnota. In Mezinárodní konference RUFIS 2000. Sborník příspěvků. Brno: ApS Brno, spol. s r.o., 2000. s. 111-115. ISBN 80-214-1671-8.
 79. ŠMÍD, Vladimír. Nový zákon o ochraně osobních údajů a outsourcing. DSM. Praha: Tate International, s.r.o., 2000, IV, č. 5, s. 18-21. ISSN 1211-8737.
 80. ŠMÍD, Vladimír. Nový zákon o ochraně osobních údajů na vysokých školách. In Mezinárodní konference RUFIS 2000. Sborník příspěvků. Brno: ApS Brno, spol. s r.o., 2000. s. 116-121. ISBN 80-214-1671-8.
 81. ŠMÍD, Vladimír. Ochrání nový zákon naše osobní údaje? Business World. Praha: IDG Czech, a.s., 2000, roč. 2000, č. 6, s. 22-25. ISSN 1210-9924.
 82. KOHOUTKOVÁ, Jana a Vladimír ŠMÍD. Sdružené informace matrik studentů: integrace dat pro informační systém veřejné správy. In UNINFOS 2000. Zborník príspevkov. Nitra: SPU v Nitre, 2000. s. 101-106. ISBN 80-7137-713-9.
 83. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2000.
 84. ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2000.
 85. 1999

 86. ŠMÍD, Vladimír. Právní aspekty informační politiky ČR. Masarykova univerzita v Brně, 1999.
 87. ŠMÍD, Vladimír. Studijní programy Masarykovy univerzity v nové podobě. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 1999, roč. 6, č. 9, s. 4-5. ISSN 1211-6866.
 88. 1997

 89. ŠMÍD, Vladimír. Český Informační zákon. Computerworld. Praha: International Data Group, 1997, roč. 1997, č. 18, s. 1-4. ISSN 1210-9924.
 90. ŠMÍD, Vladimír. Ostatní právní prostředky ochrany dat. Computerworld. Praha: International Data Group, 1997, roč. 1997, č. 20, s. 1-4. ISSN 1210-9924.
 91. ŠMÍD, Vladimír. Politické a legislativní návaznosti ve světě. Computerworld. Praha: International Data Group, 1997, roč. 1997, č. 17, s. 1-4. ISSN 1210-9924.
 92. 1995

 93. ŠMÍD, Vladimír. Nový způsob řízení informačního systému MU. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, roč. 6, č. 2, s. 3-4. ISSN 1212-0901.
 94. 1994

 95. ŠMÍD, Vladimír. Systém zpracování informací pro řídící sféru vysoké školy. In Sborník z 3. letní školy Informační systémy a jejich aplikace. Brno: VUT, FAST, 1994. 10 s.
 96. 1991

 97. ŠMÍD, Vladimír. Přijímací řízení 1991. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1991, roč. 2, č. 2, s. 1-4. ISSN 1212-0901.
 98. 1989

 99. ŠMÍD, Vladimír. Unifikace v sortovaných rovnostních teoriích. In Sborník krátkých referátů ze semináře SOFSEM '89. Brno: Univerzita J.E.Purkyně, Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. s. 69-72.
 100. ŠMÍD, Vladimír. Unifikace v sortovaných rovnostních teoriích. In Sborník ze semináře LOP '89. Brno: Univerzita J.E.Purkyně., 1989. s. 55-64.
 101. 1988

 102. ŠMÍD, Vladimír. Evidence učebních plánů, automatická tvorba seznamu přednášek i rozvrhu hodin. AIŘS ve školství. Praha: OVC ČVUT, 1988, roč. 1988, č. 14, s. 28-34.
 103. 1987

 104. ŠMÍD, Vladimír. Závěrečné zkoušky a ukončení studia. Brno: MŠMT, 1987. 70 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 9. 2021 07:03