Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. VOHRYZEK, Stanislav. Nejstarší dějiny kláštera v Nové Říši. Telč: Národní památkový ústav, ú. o. p. v Telči, 2019.
 2. 2018

 3. VOHRYZEK, Stanislav. Die Beziehungen des Prämonstratenserinnenklosters in Nová Říše (Neureisch) und des Magdalenerinnenklosters in Dalešice (Daleschitz) zu ihren Gründern, Wohltätern und Städten im Mittelalter. In ŘÁD A MĚSTO, ŘÁD A JEHO MECENÁŠI ORDEN UND STADT, ORDEN UND IHREN WOHLTÄTER KONFERENCE Z CYKLU MONASTICA HISTORIA TAGUNG IM RAHMEN DER REIHE MONASTICA HISTORIA. 2018.
 4. VOHRYZEK, Stanislav. Příspěvek k problematice poznání tzv. dvorových vesnic na jihozápadní Moravě. In 50. mezinárodní konference archeologie středověku nosné téma: „Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek“ Valtice 17. – 21. 9. 2018. 2018.
 5. VOHRYZEK, Stanislav. Purkrabí a služebníci při hradech pražského arcibiskupství v době předhusitské. In IV. ROČNÍK KASTELLOLOGICKÉ KONFERENCE K POCTĚ PROF. TOMÁŠE DURDÍKA KŘIVOKLÁT 2018. 2018.
 6. VOHRYZEK, Stanislav. Purkrabí, leníci, nápravníci – k možnosti komparace manských systémů olomouckého a pražského biskupství ve 14. století. In XIV. LETNÍ ŠKOLA MEDIEVISTICKÝCH STUDIÍ, 7. 9. 2018 - 9. 9. 2018, Sázava. 2018.
 7. VOHRYZEK, Stanislav. Rytíři z Lelekovic a Rájce. Jižní Morava. Muzejní a vlastivědná společnost, 2018, roč. 54, č. 57, s. 33-53. ISSN 0449-0436.
 8. 2017

 9. VOHRYZEK, Stanislav. Hechtové z Rosic. Jižní Morava. Muzejní a vlastivědná společnost, 2017, roč. 53, č. 56, s. 9-41. ISSN 0449-0436.
 10. VOHRYZEK, Stanislav. Možnosti studia moravské středověké šlechty a jejich sídel na základě písemných pramenů - případová studie region Jemnicka. In III. ročník kastellologické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka, 5.-7. 10. 2017, Křivoklát. 2017.
 11. VOHRYZEK, Stanislav. Poddanská města a městečka na Jihlavsku do husitských válek. In Šlechta a města ve středověku, jednodenní studentské kolokvium 26. září 2017 u příležitosti 500 let od uzavření Svatováclavské smlouvy, Praha. 2017.
 12. VOHRYZEK, Stanislav. Vzestup a úpadek jakubovské větve pánů z Pernštejna na jižní Moravě. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2017, roč. 55/52, č. 1, s. 41-63. ISSN 0449-0436.
 13. 2016

 14. VOHRYZEK, Stanislav. Osudy rodu vladyků z Ústrašína a z Hodic do husitských válek. In M. Skořepová - Z. Martínek - O. Hájek. Vlastivědný sborník Pelhřimovska 2016/22. Pelhřimov: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace; Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Pelhřimov, 2016. s. 7-20. ISBN 978-80-87228-12-8.
 15. BARTÍK, Jaroslav, Lenka BĚHOUNKOVÁ, Stanislav VOHRYZEK, Josef Jan KOVÁŘ, Hana POLÁCHOVÁ, Michaela KOKOJANOVÁ a Hana NOHÁLOVÁ. Polykulturní lokalita Hradiště u Louky – Nový archeologický a historický model. Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 57, č. 2, s. 49-93. ISSN 1211-7250.
 16. VOHRYZEK, Stanislav. Příspěvek k poznání majetkových poměrů na jihozápadní Moravě do husitských válek. In XXIV. setkání doktorandů a mladých badatelů. 2016.
 17. 2015

 18. VOHRYZEK, Stanislav. Dějiny panství Stonařov do roku 1530. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., Moravský zemský archiv - Státní okresní archiv v Jihlavě, 2015, XIX, č. 2015, s. 36-57. ISSN 0507-1992.
 19. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. K velikosti panství hradů na jihozápadní Moravě před husitskými válkami. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 133-152. ISSN 1805-918X.
 20. VOHRYZEK, Stanislav. Majetkový vývoj kláštera Louka u Znojma do husitských válek. Jižní Morava. Muzejní a vlastivědná společnost, 2015, roč. 54/51, č. 1, s. 97-118. ISSN 0449-0436.
 21. VOHRYZEK, Stanislav. Výkopy na hradě Rokštejn na Jihlavsku v 18. století. Vlastivědný věstník moravský. Brno, 2015, roč. 67, č. 3, s. 289-292.
 22. VOHRYZEK, Stanislav. Založení kláštera v Nové Říši a otázka zakladatelských práv k němu do válek husitských. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2015, CXXXIV, č. 2, s. 345-372. ISSN 0323-052X.
 23. 2014

 24. VOHRYZEK, Stanislav. Poznámky ke správnímu vývoji jihozápadní Moravy před husitskou revolucí. In X. Letní škola medievistických studií. 2014.
 25. VOHRYZEK, Stanislav. Sociální síť kláštera Nová Říše před husitskými válkami. In XXII. setkání doktorandů a mladých badatelů, Praha, 6. 3. 2014. 2014.
 26. 2013

 27. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 28. OPLATEK, Stanislav a Stanislav VOHRYZEK. K historii a archeologii na hradě Levnov (okr. Brno-venkov). Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč.XCVIII, č. 1, s. 109-124. ISSN 0323-0570.
 29. VOHRYZEK, Stanislav. K otázce existence komendy řádu johanitů v Brtnici. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2013, roč. CXXXI, č. 2, s. 265-284. ISSN 0323-052X.
 30. VOHRYZEK, Stanislav. K počátkům působení pánů z Valdštejna na jihozápadní Moravě. Archeologické výzkumy na Vysočině. Brno: Muzeum Vysočiny Jihlava; Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod; Pueblo - archeologická společnost, 2013, roč. 4, č. 1, s. 84-90. ISSN 1805-9074.
 31. OPLATEK, Stanislav a Stanislav VOHRYZEK. Ketkovice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 2, s. 204. ISSN 1211-7250.
 32. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
 33. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2013. 2 s. ISSN 1211-7250.
 34. VOHRYZEK, Stanislav. Rod pánů z Hrádku, Říše, Starče a Holoubka. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, roč. 49, č. 52, s. 131-155. ISSN 0449-0436.
 35. VOHRYZEK, Stanislav. Synalov okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně, 2013, roč. 54/2013, č. 2, s. 272. ISSN 1211-7250.
 36. 2012

 37. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. In 44. mezinárodní konference archeologie středověku Český Těšín. 2012.
 38. VOHRYZEK, Stanislav. Střížovci v 2. polovině 14. století. Archeologické výzkumy na Vysočině. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Archaia Brno o. p. s., 2012, Neuveden, č. 1, s. 67-74. ISSN 1805-9074.
 39. KOVÁŘ, Josef Jan a Stanislav VOHRYZEK. The Town and the Castle : Margrave Castles in Time of Moravian Margrave Wars (1381–1405). In Forum Urbes Medii Aevi 11 Weitra (Austria). 2012.
 40. 2011

 41. VOHRYZEK, Stanislav. Hrut z Rokštejna, moravský podkomoří? Archeologické výzkumy na Vysočině. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Archaia Brno o. p. s., 2011, roč. 2, č. 1, s. 46-50. ISSN 1805-9074.
 42. MAZÁČKOVÁ, Jana, Kateřina DOLEŽALOVÁ a Stanislav VOHRYZEK. Systematické zaměřování ZSV na Brtnicku a Jihlavsku – ZSV Stančice. In 43. mezinárodná konferencia archeológie stredoveku, Mesto v stredoveku a jeho zázemie. 2011.
 43. MAZÁČKOVÁ, Jana, Kateřina DOLEŽALOVÁ a Stanislav VOHRYZEK. Vztah archeologie a historie na základě výzkumů středověkého osídlení Jihlavska a Brtnicka. In Forum Urbes Medii Aevi X. 2011.
 44. 2007

 45. VOHRYZEK, Stanislav. Vznik manského systému na Trutnovsku a Královédvorsku. Královédvorsko. Sborník pro dějiny regionu. Dvůr Králové: Dvůr Králové, 2007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 9. 2021 17:55