Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. PIVODA, Ondřej. Čemu se naučil Pavel Haas v mistrovské třídě Leoše Janáčka. In Steinmetz, Karel; Kozel, David a kol. Janáčkiana 2018 : Sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018, konané v Ostravě ve dnech 31. května a 1. června 2018. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. s. 65-70. ISBN 978-80-7599-090-7.
 2. 2018

 3. PIVODA, Ondřej. Nedokončené operní náčrty a neuskutečněné operní plány Pavla Haase. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2018, roč. 50, č. 6, s. 64-80. ISSN 0862-8505.
 4. 2016

 5. SPURNÝ, Lubomír a Ondřej PIVODA. Pavel Haas : Janacek's Most Gifted Pupil? Czech Music Quarterly. Praha: Hudební informační středisko, 2016, roč. 16, č. 3, s. 16-26. ISSN 1211-0264.
 6. 2013

 7. VEJVODOVÁ, Veronika a Ondřej PIVODA. Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala. 2013.
 8. 2012

 9. VEJVODOVÁ, Veronika a Ondřej PIVODA. Rudolf Firkušný - největší český pianista. 2012.
 10. 2010

 11. PIVODA, Ondřej. K teorii tonálního rytmu. In Hudební teorie dnes a zítra : k nedožitým devadesátinám prof. PhDr. Karla Risingera, DrSc. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2010. s. 43–48. ISBN 978-80-7331-195-7.
 12. 2008

 13. PIVODA, Ondřej. Milan Kuna: Dvakrát zrozený. Život a dílo Karla Reinera. Opus musicum. Brno: Opus musicum o. p. s., 2008, roč. 2008, č. 6, s. 46–49. ISSN 0862-8505.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 1. 2021 09:05