Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. ZAHRÁDKA, Jiří and Ondřej PIVODA. Brno v letech 1790-1848. Umění a kulturní život. Hudba (Brno in the years 1790-1848. Art and cultural life. Music). In Lukáš Fasora. Jiří Malíř. Dějiny Brna 4. Modernizace města 1790-1918. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2020. p. 333-342. Dějiny Brna. ISBN 978-80-86736-62-4.
 2. ZAHRÁDKA, Jiří and Ondřej PIVODA. Brno v letech 1848-1918. Umění a kulturní život. Hudba (Brno in the years 1848-1918. Art and cultural life. Music). In Lukáš Fasora. Jiří Malíř. Dějiny Brna 4. Modernizace města 1790-1918. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2020. p. 930-943. Dějiny Brna. ISBN 978-80-86736-62-4.
 3. 2019

 4. PIVODA, Ondřej. Čemu se naučil Pavel Haas v mistrovské třídě Leoše Janáčka (Pavel Haas and His Training in the Master Class of Leoš Janáček). In Steinmetz, Karel; Kozel, David a kol. Janáčkiana 2018 : Sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018, konané v Ostravě ve dnech 31. května a 1. června 2018. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. p. 65-70. ISBN 978-80-7599-090-7.
 5. 2018

 6. PIVODA, Ondřej. Nedokončené operní náčrty a neuskutečněné operní plány Pavla Haase (Unfinished opera sketches and unrealised opera plans by Pavel Haas). Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2018, vol. 50, No 6, p. 64-80. ISSN 0862-8505.
 7. 2016

 8. SPURNÝ, Lubomír and Ondřej PIVODA. Pavel Haas : Janacek's Most Gifted Pupil? Czech Music Quarterly. Praha: Hudební informační středisko, 2016, vol. 16, No 3, p. 16-26. ISSN 1211-0264.
 9. 2013

 10. VEJVODOVÁ, Veronika and Ondřej PIVODA. Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala (Janáček's Conductor Břetislav Bakala). 2013.
 11. 2012

 12. VEJVODOVÁ, Veronika and Ondřej PIVODA. Rudolf Firkušný - největší český pianista (Rudolf Firkušný - the greatest czech pianist). 2012.
 13. 2010

 14. PIVODA, Ondřej. K teorii tonálního rytmu. In Hudební teorie dnes a zítra : k nedožitým devadesátinám prof. PhDr. Karla Risingera, DrSc. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2010. p. 43–48. ISBN 978-80-7331-195-7.
 15. 2008

 16. PIVODA, Ondřej. Milan Kuna: Dvakrát zrozený. Život a dílo Karla Reinera. Opus musicum. Brno: Opus musicum o. p. s., 2008, roč. 2008, č. 6, p. 46–49. ISSN 0862-8505.
Display details
Displayed: 5. 3. 2021 11:34