Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ZAHRÁDKA, Jiří a Ondřej PIVODA. Brno v letech 1790-1848. Umění a kulturní život. Hudba. In Lukáš Fasora. Jiří Malíř. Dějiny Brna 4. Modernizace města 1790-1918. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2020. s. 333-342. Dějiny Brna. ISBN 978-80-86736-62-4.
  Název česky: Brno v letech 1790-1848. Umění a kulturní život. Hudba
  Název anglicky: Brno in the years 1790-1848. Art and cultural life. Music
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Zahrádka, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Pivoda, Ondřej (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Brno;music;history
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D., učo 6179. Změněno: 19. 1. 2021 12:00.
 2. ZAHRÁDKA, Jiří a Ondřej PIVODA. Brno v letech 1848-1918. Umění a kulturní život. Hudba. In Lukáš Fasora. Jiří Malíř. Dějiny Brna 4. Modernizace města 1790-1918. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2020. s. 930-943. Dějiny Brna. ISBN 978-80-86736-62-4.
  Název česky: Brno v letech 1848-1918. Umění a kulturní život. Hudba
  Název anglicky: Brno in the years 1848-1918. Art and cultural life. Music
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Brno;music;history
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D., učo 6179. Změněno: 19. 1. 2021 12:05.
 3. 2019

 4. PIVODA, Ondřej. Čemu se naučil Pavel Haas v mistrovské třídě Leoše Janáčka. In Steinmetz, Karel; Kozel, David a kol. Janáčkiana 2018 : Sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018, konané v Ostravě ve dnech 31. května a 1. června 2018. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. s. 65-70. ISBN 978-80-7599-090-7.
  URL
  Název anglicky: Pavel Haas and His Training in the Master Class of Leoš Janáček
  RIV/00216224:14210/19:00107943 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
  Pivoda, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Pavel Haas; Leoš Janáček; music pedagogy; Prague Conservatory; master class
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Zuzana Kunová, učo 405304. Změněno: 25. 3. 2020 17:37.
 5. 2018

 6. PIVODA, Ondřej. Nedokončené operní náčrty a neuskutečněné operní plány Pavla Haase. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2018, roč. 50, č. 6, s. 64-80. ISSN 0862-8505.
  URL
  Název anglicky: Unfinished opera sketches and unrealised opera plans by Pavel Haas
  RIV/00216224:14210/18:00101581 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Pivoda, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: opera; Pavel Haas; Leoš Janáček; Divoška; Vítězslav Nezval; Stanislav Lom; Kající Venuše; Habima; The Dybbuk; Salomon Ansky
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Martin Flašar, Ph.D., učo 40864. Změněno: 23. 4. 2019 07:56.
 7. 2016

 8. SPURNÝ, Lubomír a Ondřej PIVODA. Pavel Haas : Janacek's Most Gifted Pupil? Czech Music Quarterly. Praha: Hudební informační středisko, 2016, roč. 16, č. 3, s. 16-26. ISSN 1211-0264.
  RIV/00216224:14210/16:00092551 Článek v odborném periodiku. Umění, architektura, kulturní dědictví. angličtina. Česká republika.
  Spurný, Lubomír (203 Česká republika, domácí) -- Pivoda, Ondřej (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Pavel Haas; Czech music; Czech jewish music

  CHYBA! Není zadán hlavní obor výsledku.
  CHYBA! Musí být uveden odkaz na plný text výsledku nebo domovskou stránku výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.

  Změnil: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D., učo 17637. Změněno: 21. 10. 2017 10:50.
 9. 2013

 10. VEJVODOVÁ, Veronika a Ondřej PIVODA. Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala. 2013.
  Název česky: Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala
  Název anglicky: Janáček's Conductor Břetislav Bakala

  Změnila: Mgr. Veronika Vejvodová, Ph.D., učo 64465. Změněno: 28. 4. 2014 23:58.
 11. 2012

 12. VEJVODOVÁ, Veronika a Ondřej PIVODA. Rudolf Firkušný - největší český pianista. 2012.
  Název česky: Rudolf Firkušný - největší český pianista
  Název anglicky: Rudolf Firkušný - the greatest czech pianist

  Klíčová slova anglicky: Rudolf FIrkušný, pianist

  Změnila: Mgr. Veronika Vejvodová, Ph.D., učo 64465. Změněno: 28. 4. 2014 23:54.
 13. 2010

 14. PIVODA, Ondřej. K teorii tonálního rytmu. In Hudební teorie dnes a zítra : k nedožitým devadesátinám prof. PhDr. Karla Risingera, DrSc. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2010. s. 43–48. ISBN 978-80-7331-195-7.
  Změnil: Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D., učo 108846. Změněno: 15. 3. 2012 14:45.
 15. 2008

 16. PIVODA, Ondřej. Milan Kuna: Dvakrát zrozený. Život a dílo Karla Reinera. Opus musicum. Brno: Opus musicum o. p. s., 2008, roč. 2008, č. 6, s. 46–49. ISSN 0862-8505.
  Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D., učo 108846. Změněno: 21. 3. 2011 13:56.
Zobrazeno: 28. 2. 2021 09:17