Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. DOUŠEK, Roman. Martin Pelc. Na football! Fotbalové diváctví a fanouškovská kultura v českých zemích do roku 1939. Praha: NLN, 2022. 382 s. ISBN 978-80-7422-845-2. Český lid. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2023. ISSN 0009-0794.
  2. DOUŠEK, Roman. Na nás venkovské působí každá návštěva Prahy přímo posvátně : Imaginace a politika v rekreaci zemědělců na přelomu 40. a 50. let 20. století. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2023, roč. 82, č. 2, s. 34-54. ISSN 1211-8117. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.59618/NV.2023.2.03.
  3. DOUŠEK, Roman. redaktor 5. čísla Národopisné revue. Národní ústav lidové kultury, 2023.

  2022

  1. DOUŠEK, Roman. The village and May Day celebrations in 1970s communist Czechoslovakia: Social events between a tool of the regime and a community holiday. History and Anthropology. ENGLAND: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022. ISSN 0275-7206. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/02757206.2022.2132493.

  2021

  1. DOUŠEK, Roman. Breaking the Rules of the Socialist Village in Czechoslovakia (1948–1980). In SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) 15th Congress. 2021.
  2. DOUŠEK, Roman. Kronikáři o životní úrovni. Konzum a politika na českém venkově v letech 1945–1980. Folia ethnographica: Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Moravské zemské muzeum, 2021, roč. 55, č. 1, s. 3-28. ISSN 0862-1209.
  3. DOUŠEK, Roman. "Otvírání studánek“. Legitimizační rámce slavnosti revitalizované v 70. letech 20. století v okrese Žďár nad Sázavou. Český lid. Akademie věd ČR, v. v. i., 2021, roč. 108, č. 1, s. 29-50. ISSN 0009-0794. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21104/CL.2021.1.02.
  4. DOUŠEK, Roman. Prvomájové oslavy na vesnici mezi režimním nástrojem a komunitním svátkem. In Vesnická obec mezi reformací a nacionalismem aneb Proměny vesnické obce v 16.–20. století. Historický ústav FF MU. 2021.
  5. DOUŠEK, Roman. redaktor 5. čísla Národopisné revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021, 84 s. ISSN 0862-8351.

  2019

  1. DOUŠEK, Roman. Grilovaná kuřata v síti kulturních významů. Inovace a proměny v české stravě ve druhé polovině 20. století a na začátku 21. století. Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2019, roč. 29, č. 3, s. 213-224. ISSN 0862-8351.
  2. DOUŠEK, Roman. redaktor 5. čísla Národopisné revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, 2019, 97 s. ISSN 0862-8351.
  3. DOUŠEK, Roman, Kateřina ANDRŠOVÁ, Tereza FILKOVÁ, Monika HUDECOVÁ, Jitka PETŘEKOVÁ, Alžběta SKLÁDANKOVÁ, Martina ROBEŠOVÁ a Kateřina VLKOVÁ. Strava rodičů ve znevýhodněných sociálních podmínkách. 2019.

  2018

  1. DOUŠEK, Roman. Václav Michalička: Kopřiva. Plevel, který šatil. Národopisný věstník. Česká národopisná společnost, 2018, roč. 35 (77), č. 2, s. 105-107. ISSN 1211-8117.

  2017

  1. DOUŠEK, Roman. člen redakčního kruhu. Studia Ethnologica Pragensia, 2017 - 2020. ISSN 2336-6699.
  2. DRÁPALA, Daniel a Roman DOUŠEK. Geographic information system of traditional folk culture (1750-1900): Available Online Ethnological Database and Research Tool. In 13th Congress of Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF): Ways of Dwelling: Crisis - Craft - Creativity, Göttingen, 26-30 March 2017. 2017.
  3. DOUŠEK, Roman. Peter Slavkovský: Slovenská etnografia (kompendium dejín vedného oboru – Zuzana Beňušková; Margita Jágerová; Katarína Nádaská: Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí – Gabriela Kiliánová; Juraj Zajonc: 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied: kontinuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie. Studia Ethnologica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 213-215. ISSN 1803-9812.
  4. DOUŠEK, Roman. Problematika bydlení ve výzkumech socialistické vesnice v současné perspektivě. In 11. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.

  2016

  1. VÁLKA, Miroslav, Martina PAVLICOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Roman DOUŠEK a Daniel DRÁPALA. Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 210 s. Etnologické materiály 5. ISBN 978-80-210-8488-9.
  2. DOUŠEK, Roman. Poutě z hlediska venkovských aktérů. Prameny a etnologická perspektiva. In Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů. 2016.
  3. DOUŠEK, Roman. Sociální souvislosti folklorismu na Moravě na konci 19. století. Český lid. Praha: Academia, 2016, roč. 103, č. 2, s. 199-216. ISSN 0009-0794. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.2.03.

  2015

  1. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0.
  2. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0.
  3. DOUŠEK, Roman. člen redakční rady. Folia ethnographica, 2015 - 2020. ISSN 0862-1209.
  4. MALACH, Roman, Daniel DRÁPALA, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ, Miroslav VÁLKA, Jitka SPURNÁ, Andrea KÝNOVÁ, Petr KOVÁCS, Pavel BOHUMEL, Jiří KOZEL, Jana MALECKÁ, Marie NOVOTNÁ, Terézia GABRHELOVÁ, Anna HORÁKOVÁ, Daniela KOSTRHOUNOVÁ, Veronika KUTHANOVÁ, Barbora MACHOVÁ, Eva ŠIPÖCZOVÁ a Barbora VALEŠOVÁ. Mapa bibliografických informací tradiční lidové kultury. 2015.
  5. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. Online. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8101-7.
  6. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8086-7.

  2014

  1. OBROVSKÝ, Jan a Roman DOUŠEK. Archivní výzkum. In Roman Doušek a kol. Úvod do etnologického výzkumu. 1. vyd. Brno: MUNI, 2014, s. 120-188. Etnologické příručky 7. ISBN 978-80-210-6883-4.
  2. DOUŠEK, Roman. člen redakční rady. Folia ethnographica, 2014. ISSN 0862-1209.
  3. DOUŠEK, Roman a Zuzana HOLUBOVÁ. Muzejní výzkum. In Roman Doušek a kol. Úvod do etnologického výzkumu. 1. vyd. Brno: MUNI, 2014, s. 189-233. Etnologické příručky 7. ISBN 978-80-210-6883-4.
  4. DOUŠEK, Roman. Texty vesničanů. In Roman Doušek a kol. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 1. vyd. Brno: MUNI, 2014, s. 151-166. Etnologické příručky 6. ISBN 978-80-210-6862-9.

  2013

  1. DOUŠEK, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství. 1. vyd. Brno: muniPRESS, 2013, 141 s. Etnologické příručky. ISBN 978-80-210-6245-0.
  2. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Heslář geografického informačního systému tradiční lidové kultury (1750-1900). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 40 s. Etnologické příručky ; 4. ISBN 978-80-210-6604-5.

  2011

  1. DOUŠEK, Roman. Magické předměty na moravském venkově. In Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 161-176. Etnologické studie 9. ISBN 978-80-210-5684-8.
  2. DOUŠEK, Roman. Severočeské pohraničí v cestopise G. R. Gleiga z roku 1839. Ke konceptu periferismu. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2011, roč28 (70), č. 1, s. 7-18. ISSN 1211-8117.

  2009

  1. DOUŠEK, Roman. Kalendářní cyklus zvyků a obyčejů. In Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. první. Boskovice: Muzeum Boskovicka, 2009, s. 213-240. Vlastivěda Boskovicka, svazek 2. ISBN 978-80-904089-1-3.
  2. DOUŠEK, Roman. Projevy duchovního života a lidová religiozita. In Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. první. Boskovice: Muzeum Boskovicka, 2009, s. 241-250. Vlastivěda Boskovicka, svazek 2. ISBN 978-80-904089-1-3.
  3. DOUŠEK, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761). Vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 289 s. Etnologické studie 6. ISBN 978-80-210-4966-6.
  4. DOUŠEK, Roman. Společenský život v rodině a v obci. In Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. první. Boskovice: Muzeum Boskovicka, 2009, s. 195-212. Vlastivěda Boskovicka, svazek 2. ISBN 978-80-904089-1-3.

  2007

  1. DOUŠEK, Roman. Prameny ke studiu kultury Sebranic na konci 17. a v první polovině 18. století. In Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2007, s. 83-103. Etnologické studie 4. ISBN 978-80-254-1172-8.

  2006

  1. DOUŠEK, Roman. Koncepce sociokulturního systému Sebranic první poloviny 18. století na základě archivních pramenů. In Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006, s. 45-58. ISBN 80-239-7984-1.

  2004

  1. DOUŠEK, Roman. František Sušil. Rousínov: Městský úřad Rousínov, 2004, 6 s.
  2. DOUŠEK, Roman. Napis tyto slova netopejřavou krvi. Text a poznámky. In 110 let muzejní práce na Vyškovsku. 1893-2003. Vyškov: Muzeum Vškovska ve Vyškově; Muzejní spolet Vyškov, 2004, s. 47-54.

  2003

  1. DOUŠEK, Roman. Mariánský poutník Matěj Chládek z Podbřežic. Ke kultu Panny Marie na přelomu 18. a 19. století. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2003, roč. 20 (62), č. 1, s. 5–14. ISSN 0323-2492.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 4. 2024 12:06