Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. BARTL, Vladimír. Metoda MIROS-naše zkušenosti v léčbě komplikovaných zlomenin. Causa subita. International Medical Publications s.r.o., 2016, roč. 2016, č. 3, s. 128-130. ISSN 1212-0197.
 2. 2015

 3. DRAGULA, Milan a Vladimír BARTL. Detská chirurgia. I. Martin: P+M, 2015. s. 417-423, 101 s. ISBN 978-80-89694-10-5.
 4. PLÁNKA, Ladislav, Eva BRICHTOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Vladimír BARTL a Bronislav HNILIČKA. Incidence a výsledky léčby posttraumatické parézy nervus ulnaris u dětí. In Dětské zlomeniny. 13. – 14. 5. 2015. Zbiroh, Česká republika. 2015.
 5. BARTL, Vladimír, Ladislav PLÁNKA a Bronislav HNILIČKA. Léčba zlomenin diafýzy stehenní kosti u dětí předškolního věku. In Dětské zlomeniny. 13. – 14. 5. 2015. Zbiroh, Česká republika. 2015.
 6. BIBROVÁ, Štěpánka, Vladimír BARTL, Ladislav PLÁNKA a Bronislav HNILIČKA. Operační léčba zlomenin článků prstů ruky v dětském věku. In III. Kongres České společnosti chirurgie ruky a II. Kongres České společnosti terapie ruky, Harrachov: sborník abstrakt. 2015. 2015.
 7. BARTL, Vladimír, Ladislav PLÁNKA, Bronislav HNILIČKA a Štěpánka BIBROVÁ. Operační léčba zlomenin prstů u dětí a adolescentů. In Sborník 61. Kongresu českých a slovenských dětských chirurgů, 30. 9. - 2. 10. 2015., Český Krumlov, Česká republika. 2015.
 8. 2014

 9. BIBROVÁ, Štěpánka, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Poranění páteře u dětí. In 0. Kongres slovenských a českých detských chirurgov s mezinárodnou účasťou, Rájecké Teplice, 22. - 24. 5. 2014. 2014.
 10. BARTL, Vladimír a Ladislav PLÁNKA. Problémy v léčbě pacientů prvotně ošetřených mimo území ČR s končetinovým skeletálním poraněním při zimních sportech. In . Kongres slovenských a českých detských chirurgov s mezinárodnou účasťou, Rájecké Teplice, 22. - 24. 5. 2014. 2014.
 11. 2012

 12. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Vladimír BARTL, Marcela CHARVATOVÁ, Zdeňka RÁČILOVÁ a Lucie DOHNALOVÁ. Fraktury dlouhých kostí u dětí. Česká radiologie. Praha: Galén, 2012, roč. 66, č. 4, s. 354-358. ISSN 1210-7883.
 13. BARTL, Vladimír, Bronislav HNILIČKA, Štěpánka BIBROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Kirschnerův drát a MIO dětských zlomenin. In 5. slovenská konferenciaTrauma v detskom veku : Šamorín. 2012.
 14. BARTL, Vladimír, Štěpánka BIBROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Penetrující poranění stěny břišní. In 11. Ostravské traumatologické dny. 2012.
 15. BIBROVÁ, Štěpánka, Eva BRICHTOVÁ a Vladimír BARTL. Pokousání psem v dětském věku. In 58. Kongresu českých a slovenských chirurgů, Ústí nad Labem. 2012.
 16. PLÁNKA, Ladislav, Michala Sakura LARS, Vladimír BARTL a Petr GÁL. Týrané děti ve FN Brno. In 5. Konferenci Trauma v detskom veku, Šamorín. 2012.
 17. BARTL, Vladimír, Bronislav HNILIČKA, Štěpánka BIBROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Zevní fixátor jako varianta Metody MIROS – naše zkušenosti v léčbě zlomenin do 16 let věku. In XI. Ostravské traumatologické dny : 10. až 12. října 2012 Rožnov pod Radhoštěm. 2012. ISBN 978-80-260-2410-1.
 18. 2011

 19. BIBROVÁ, Štěpánka, Bronislav HNILIČKA, Jan HNILIČKA, Vladimír BARTL a Petr GÁL. Analýza poranění u dětí do 5 let věku. In 57. kongres slovenských a českých detských chirurgů, Jasná, Slovensko. 2011.
 20. BARTL, Vladimír a Jan ŠKVAŘIL. Indikace k operační léčbě diafyzárních zlomenin předloktí u dětí a metodika ESIN. In Sympozium Dětské zlomeniny Liblice 2011. 2011.
 21. BARTL, Vladimír, Jan ŠKVAŘIL a Bronislav HNILIČKA. MIROS – první zkušenost. In Sympozium Dětské zlomeniny Liblice 2011. 2011.
 22. 2010

 23. BIBROVÁ, Štěpánka, Jiří TŮMA, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA, Otakar TEYSCHL a Petr GÁL. Břišní poranění v dětském věku. In 56. Mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Olomouc, 2010. s. 33-33. ISBN 978-80-87327-34-0.
 24. BARTL, Vladimír, Jiří JOCHYMEK a Ladislav PLÁNKA. Komplikované osteosyntézy u dětí a adolescentů. Ostrava, 2010. s. 34-34.
 25. BARTL, Vladimír, Otakar TEYSCHL, Jan ŠKVAŘIL, Ladislav PLÁNKA, Bronislav HNILIČKA a Štěpánka BIBROVÁ. Léčba zlomenin femoru u dětí předškolního věku. In 4. Slovenská konferencia Trauma v detskom veku. 2010.
 26. BARTL, Vladimír, Štěpánka BIBROVÁ, Jan ŠKVAŘIL a Bronislav HNILIČKA. Poznámky k použití Kirschnerova drátu v dětské traumatologii. In Sborník abstrakt. Olomouc, 2010. s. 34-34.
 27. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA a Petr GÁL. Využití LCP v dětské traumatologii. In 10. Ostravské traumatologické dny. 2010.
 28. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Otakar TEYSCHL, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA a Petr GÁL. Využití LCP v traumatologii adolescentů. In Sborník abstrakt. Olomouc, 2010. s. 34-34. ISBN 978-80-87327-34-0.
 29. 2009

 30. PLÁNKA, Ladislav, Vladimír BARTL, Jan ŠKVAŘIL, Jiří JOCHYMEK a Petr GÁL. Poranění růstové ploténky distální tibie v dětském věku – epidemiologická studie. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2009, roč. 17, č. 1, s. 5-10. ISSN 1211-7080.
 31. 2008

 32. BARTL, Vladimír a Ladislav PLÁNKA. Příspěvek k poranění proximálního konce radia u dětí. In 3.Slovenská konferenci Trauma v detskom veku, Senec. 2008.
 33. 2007

 34. BARTL, Vladimír a Ladislav PLÁNKA. Příspěvek k poranění hlavičky radia u dětí. In 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov. 2007.
 35. 2005

 36. RYŠAVÁ, Marie, Vladimír BARTL, R. ČUMLIVSKI a Petr GÁL. Dynamika vývoje pooperační analgézie u operací deformit hrudníku v závislosti na operačních postupech. In Bolest. suppl. 2. 2005. s. 28-29, 1 s. ISSN 1212-0634.
 37. KRAFKA, Karel, Jiří TŮMA, Otakar TEYSCHL, Milan HORÁK, Vladimír BARTL a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Endoskopické výkony u dětí do 3 let na klinice dětské chirurgie. Časopis lékařů českých. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 144, č. 3, s. 177-180, 3 s. ISSN 0008-7335.
 38. KRAFKA, Karel, Jiří TŮMA, Otakar TEYSCHL, Vladimír BARTL, Vladimír BARTL a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Intramural duodenum hematoma in a child with repeated attacks of pancreatitis. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 2005, roč. 78, č. 3, s. 151-160, 9 s. ISSN 1211-3395.
 39. BARTL, Vladimír a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Isolated sacral fracture with neurological complication. Bremen, SRN, 2005. s. 328.
 40. BARTL, Vladimír a Štěpánka BIBROVÁ. Týrané nejmenší děti a nutnost intenzivní traumatologické péče. In 51.kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Dvůr Králové nad Labem. Dvůr Králové nad Labem: 51.kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Dvůr Králové nad Labem, 2005. s. 42.
 41. SKOTÁKOVÁ, Jarmila a Vladimír BARTL. Ultrasonografická kontrola hojení fraktur u dětí. Česká radiologie. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 59, č. 1, s. 41-43, 2 s. ISSN 1210-7883.
 42. 2004

 43. BARTL, Vladimír. Isolated Sacral Fracture with Neurological Complication. Scripta Medica. 2004, roč. 77 (2004), č. 4, s. 183 - 190, 7 s. ISSN 1211-3395.
 44. KRAFKA, Karel, Jiří TŮMA, Petr GÁL a Vladimír BARTL. Perkutánní endoskopická gastrostomie u dětí. Rozhledy v chirurgii. 2004, roč. 83, č. 1, s. 17-19, 2 s. ISSN 0035-9351.
 45. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Jaroslava BAJEROVÁ, Vladimír BARTL a Vlastirad MACH. Ultrasonography Diagnosis of Purulent Arhritis and Osteomyelitis in Infalts. Scripta Medica. 2004, roč. 77 (2004), č. 4, s. 231 - 236, 5 s. ISSN 1211-3395.
 46. 2002

 47. GÁL, Petr a Vladimír BARTL. Miniinvazivní osteosyntéza při poranění apofýzy mediálmího epikondylu humeru u dětí. Lekárský obzor. Slovenská republika, Bratislava, 2002, roč. 51, č. 4, s. 106-109. ISSN 0457-4214.
 48. GÁL, Petr, Vladimír BARTL, Otakar TEYSCHL a Bronislav HNILIČKA. Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin diafýzy předloketních kostí u dětí. Lekárský obzor. Slovenská republika, Bratislava, 2002, roč. 51, č. 7, s. 200-203. ISSN 0457-4214.
 49. BARTL, Vladimír, Petr GÁL, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Petr KMOŠŤÁK. Úprava redislokace fragmentů dlouhých kostí klínováním sádrového obvazu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 81, č. 8, s. 415-420. ISSN 0035-9351.
 50. 2001

 51. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Vladimír BARTL, Vlastirad MACH, David HORÁK a Marcela CHARVÁTOVÁ. Diagnostic of Vertebral Fractures in Children. Surgery in childhood international. Warsaw: INVEST-DRUCK, 2001, IX., č. 1, s. 31-33. ISSN 1230-5545.
 52. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Vladimír BARTL a Věra BRYŠOVÁ. Kongenitální subluxace loketního kloubu a kolenního kloubu u novorozence. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 55, č. 3, s. 97-99. ISSN 1210-7883.
 53. SKOTÁKOVÁ, Jarmila a Vladimír BARTL. Poranění krční páteře u dětí - 2 kazuistiky. Rozhledy v chirurgii. Praha: Čs. lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 80, č. 12, s. 633-635. ISSN 0035-9351.
 54. GÁL, Petr, Vladimír BARTL, Otakar TEYSCHL, Jiří TŮMA a Bronislav HNILIČKA. První zkušenosti s miniinvazivní osteosyntézou při léčbě Monteggiovy zlomeniny u dětí. Úrazová chirurgie. Praha, 2001, roč. 9, č. 2, s. 1-3. ISSN 1211-7080.
 55. 2000

 56. TECL, František, Jaroslav PROCHÁZKA, Vladimír BARTL a Petr GÁL. Hemodynamické změny po sklerotizacích jícnových varixů u dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 79, č. 11, s. 546-547. ISSN 0035-9351.
 57. GÁL, Petr, Vladimír BARTL, František TECL a Štěpánka BIBROVÁ. Miniinvazivní osteosyntéza při poranění skeletu článků prstů u dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 79, č. 8, s. 344-691. ISSN 0035-9351.
 58. GÁL, Petr, Vladimír BARTL, František TECL a Štěpánka BIBROVÁ. Miniinvazivní osteosyntéza při poranění skeletu metacarpů u dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 79, č. 8, s. 340-344. ISSN 0035-9951.
 59. 1999

 60. BARTL, Vladimír, František TECL a Ivan MELICHAR. Léčba dětských zlomenin v oblasti lokte metodou FFS - naše první zkušenosti. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTS ČLS JEP, 1999, roč. 78, č. 11, s. 590-592. ISSN 0035-9351.
 61. 1998

 62. MELICHAR, Ivan, Vladimír BARTL, František TECL a Jiří TŮMA. Injury of pancreas in childhood. Nederlands Tijdschrift voor Traumatologie. Houten, 1998, suppl., s. 32. ISSN 0929-8622.
 63. GÁL, Petr, Otakar TEYSCHL a Vladimír BARTL. Midclavicular fracture in childen. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, 6-7, s. 369-377. ISSN 1211-3395.
 64. GÁL, Petr, Vladimír BARTL a Ivan MELICHAR. Optimální míra radikality výkonů v léčbě zlomenin u dětí. Česko-slovenská Pediatrie. Praha, 1998, roč. 53, suppl., s. S44, 1 s. ISSN 0069-2328.
 65. GÁL, Petr, Otakar TEYSCHL, František TECL a Vladimír BARTL. Percutaneos pinning in supracondylar fracture of the humerus in children. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 1998, roč. 71, č. 5, s. 259-268. ISSN 1211-3395.
 66. BARTL, Vladimír, Ivan MELICHAR, Jarmila SKOTÁKOVÁ a V. MACH. Ultraschalldiagnostik der distalen Humerusfraktur bei Säuglingen und Kleikindern. In Kindertraumatologie. Frakturen des distalen Humerus, Segment 13. 1. vyd. Wiesbaden: Universum Verlagsanstalt, 1998. s. 66-68. ISBN 3-923221-61-4.
 67. 1981

 68. BARTL, Vladimír a Igor CRHA. Rest polygraphy in a Long-Term Study of Patients with Coronary Syndrome Aged up to 55 Years. Scripta Medica. Brno: LF MU, 1981, roč. 1981, č. 5, s. 47-52. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 9. 2023 23:34