Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HARVÁNKOVÁ, Klára, Zuzana VAŘEJKOVÁ, Ilona ŠTOROVÁ, Michaela KOSTELNÍKOVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Markéta PETROVOVÁ a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Profesní seniorita® - skripta pro online výuku. 2020.
 2. 2016

 3. KAMANOVÁ, Lenka, Kateřina PEVNÁ a Milada RABUŠICOVÁ. A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 2, s. 43-66. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-2-4.
 4. PEVNÁ, Kateřina, Lenka KAMANOVÁ a Milada RABUŠICOVÁ. Family business as a specific environment for intergenerational learning. In ECER 2016 Leading Education : The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, University College Dublin, 23-26. 8. 2016, Dublin. 2016.
 5. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Family Learning Models in Intergenerational Perspective. The New Educational Review, Katovice: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2016, roč. 45, č. 3, s. 64-75. ISSN 1732-6729. doi:10.15804/tner.2016.45.3.05.
 6. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Knihovny jako prostor pro mezigenerační programy. In Národní seminář informačního vzdělávání. Brno 6. - 9. 6. 2016. 2016.
 7. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 294 s. ISBN 978-80-210-8460-5.
 8. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 s. ISBN 978-80-210-8460-5.
 9. KAMANOVÁ, Lenka, Kateřina PEVNÁ a Milada RABUŠICOVÁ. O mezigeneračním učení a mezigeneračních programech v knihovnách. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 2, s. 43-52. ISSN 1804-2406.
 10. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Rodinná firma jako specifické prostředí pro učení mezi generacemi. In XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016.
 11. 2015

 12. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Community from the perspective of intergenerational learning. In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
 13. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v komunitě : obsah a podnímky. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 14. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit : intenzita a podmínky mezigeneračního učení. In ICOLLE - Mezinárodní konferecerence celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 15.-16. 9. 2015, Brno. 2015.
 15. RABUŠICOVÁ, Milada, Petr NOVOTNÝ, Karla BRÜCKNEROVÁ, Kateřina PEVNÁ, Lenka KAMANOVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Symposium 2015 Intergenerational Learning : Workplace Learning, Community Learning and Learning within the Family. 2015.
 16. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Učit se a stárnout aktivně : senioři v mobilních počítačových učebnách. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 85-108. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-1-6.
 17. 2014

 18. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Intergenerational Community Learning. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014.
 19. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v komunitě. In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí:XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 8.–10. září 2014. 2014.
 20. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 1, s. 103-124. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-1-6.
 21. KAMANOVÁ, Lenka. Mezigenerační vztahy v rodině. In Společně na cestách. 2014.
 22. 2013

 23. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a výzkumné přístupy. In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti: XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 16.–18. září 2013. 2013.
 24. 2012

 25. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 1, s. 163-182. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-1-10.
 26. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. O mezigeneračním učení v rodině. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
 27. KAMANOVÁ, Lenka. Sexual education from parents point of view. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
 28. 2011

 29. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Intergenerational Learning in the Family and Family Context. In Konference ECER. 2011.
 30. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v rodině a rodinný kontext. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 31. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. O mezigeneračním učení. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 212 s. ISBN 978-80-210-5750-0.
 32. KAMANOVÁ, Lenka. Sex education in the family from the parents’ point of view. In Konference ECER 2011. 2011.
 33. KAMANOVÁ, Lenka. Sexuální výchova v rodině očima rodičů. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 489-493, 5 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-21.
 34. KAMANOVÁ, Lenka. Sexuální výchova v rodině očima rodičů. In Konference České asociace pedagogického výzkumu 2011. 2011.
 35. 2010

 36. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Čas a věk hraje roli: tři generace se učí v kurzech. Studia paedagogica, Brno: MU, 2010, roč. 15, č. 1, s. 125-146. ISSN 1803-7437.
 37. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Intergenerational Learning in the Family through the Eyes of Children, Parents and Grandparents. In ECER. 2010.
 38. KAMANOVÁ, Lenka. Mezigenerační učení v rodině mezi matkou a dcerou. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 177-189. ISSN 1803-7437.
 39. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v rodině očima dětí, rodičů a prarodičů. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2010.
 40. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Učení v rodině v mezigeneračním pohledu. Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2010, roč. 20, č. 4, s. 92-111. ISSN 1211-4669.
 41. 2009

 42. RABUŠICOVÁ, Milada, Markéta KLUSÁČKOVÁ a Lenka KAMANOVÁ. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, č. 2, s. 131-153. ISSN 1803-7437.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 10. 2020 23:58