Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. DOSEDĚL, Tomáš, Miloš GREGOR, Jan KLEINER, Michal KOŘAN, Petra KUCHYŇKOVÁ a Jiří NAVRÁTIL. Česká zahraniční politika, její orientace, reflexe v českém veřejném mínění a doporučení pro komunikační strategii. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 86 s.
  2. GREGOR, Miloš, Jan KLEINER, Michal KOŘAN, Zdeněk KŘÍŽ a Petra KUCHYŇKOVÁ. Tematika bezpečnosti a priority nové Bezpečnostní strategie ČR (2023) v rámci strategické komunikace. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 45 s.

  2019

  1. KOŘAN, Michal. Případová studie. In Vít Beneš, Petr Drulák (eds.). Metodologie výzkumu politiky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2019. s. 99-123. Studijní texty, sv. 71. ISBN 978-80-7419-283-8.

  2017

  1. KOŘAN, Michal. East Central Europe and the Future of Democracy: A Case for a Transatlantic Democratic Reset. In ADRIAN BASORA AGNIESZKA MARCZYK MAIA OTARASHVILI. Does Democracy Matter? The United States and Global Democracy Support. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2017. 118 s. ISBN 978-1-5381-0184-1.
  2. KOŘAN, Michal. Politický kontext české zahraniční politiky. In Aktéři a tvorba české zahraniční politiky. Brno: MPÚ, 2017.

  2016

  1. KOŘAN, Michal, Jan BLINKA, Vít BORČANY, Vít DOSTÁL, Pavlína JANEBOVÁ, Jana JUZOVÁ, Petr KOLÁŘ, Šárka MICHKOVÁ, Michal MOCHŤAK, Barbora PADRTOVÁ, Michaela PAVLÍKOVÁ a Pavel PŠEJA. Aktéři a tvorba české zahraniční politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 413 s. Politologická řada, sv. č. 63. ISBN 978-80-210-8774-3.
  2. KOŘAN, Michal, Jan BLINKA, Vít BORČANY, Vít DOSTÁL, Pavlína JANEBOVÁ, Jana JUZOVÁ, Petr KOLÁŘ, Šárka MICHKOVÁ, Michal MOCHŤÁK, Barbora PADRTOVÁ, Michaela PAVLÍKOVÁ a Pavel PŠEJA. Aktéři a tvorba české zahraniční politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8774-3.
  3. KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v letech 2015. Praha: Ústav mezinárodních vztahů Praha, 2016. 514 s. ISBN 978-80-87558-26-3.

  2014

  1. KOŘAN, Michal. (a. kol.): Česká zahraniční politika v roce 2013: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014.

  2013

  1. KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 129 s. ISBN 978-80-210-6549-9.
  2. KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV (editor). Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013.
  3. DOSTÁL, Vít a Michal KOŘAN. Paradiplomacie : teoretické uchopení v mezinárodních vztazích, politologii, evropských studiích a regionálním rozvoji. Regionální studia. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, roč. 7, č. 2, s. 29-38. ISSN 1803-1471.

  2012

  1. KOŘAN, Michal. Coloring it Europe? The Europeanization of Czech foreign policy. In Michael Baun and Dan Marek The New Member States and the European Union. Foreign Policy Europeanization. New York: Routledge, 2012.
  2. KOŘAN, Michal. Dvě dekády české zahraniční politiky a bezvýchodnost internacionalistické hegemonie. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2012, č. 3. ISSN 1211-3247.
  3. KOŘAN, Michal. Neues Profil, fragile Einigkeit. Die Sicherheitspolitik der Visegrád-Gruppe. Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2012, roč. 62, č. 2, s. 107 - 116. ISSN 0030-6428.
  4. KOŘAN, Michal. The Visegrad Group on the Treshold of Its Third Decade: A Central European Hub? In Zlatko Šabič and Petr Drulák. Regional and International Relations of Central Europe. London: Palgrave, 2012. s. 201-218. ISBN 978-1-137-28345-0.

  2011

  1. KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. 2011. ISBN 978-80-86506-95-1.

  2010

  1. KOŘAN, Michal. Czech Foreign Policy in 2007 - 2009: Analysis. 2010. ISBN 978-80-86506-90-6.
  2. KOŘAN, Michal (a kol.). Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. 380 s. ISBN 978-80-86506-89-0.
  3. KOŘAN, Michal. Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2009. In Kořan, Michal a kol.: Česká zahraniční politika: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. s. 15 - 41. ISBN 978-80-86506-89-0.
  4. KOŘAN, Michal. Visegrádská socializace a její dopad na národní zájmy. In Drulák, P. - Handl, V. (a kol.): Hledání českých zájmů III: Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010.

  2009

  1. KOŘAN, Michal. Autor hesel:Debata aktér struktura;Dekonstrukce;Diplomacie;Dvouúrovňová hra;Funkce teorií MV;Naturalismus;Ontologie;Postmodernismus;Poststrukturalismus;Reflektivismus;Spolupráce v MV;Státocentrismus;Střední Evropa;Versailleské uspořádání;Vestfálskýsystém. In Kratochvíl, P. - Drulák, P. (eds.): Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2009. ISBN 9788073674694.
  2. KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009. 395 s. ISBN 9788086506784.
  3. KOŘAN, Michal. Dilemata z pohledu filozofie vědy. In Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. s. 179 - 227, 48 s. ISBN 978-80-7419-011-7.
  4. KOŘAN, Michal. Jakou cestou po pozitivismu? Pragmatismus a vědecký realismus a jejich role ve výzkumu mezinárodních vztahů. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, roč. 44, č. 1, s. 7-36. ISSN 0323-1844.
  5. KOŘAN, Michal. O "strategicznym porozumieniu" USA-Rosja, czyli dlaczego proste rozwiązania nie zawsze się sprawdzają. Polski Przegląd Dyplomatyczny. Warsaw: PISM, 2009, roč. 9, č. 2. ISSN 1642-4069.
  6. KOŘAN, Michal. Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2008. In Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009. s. 13-40, 27 s. ISBN 9788086506784.
  7. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Rusko v české zahraniční politice. In KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009. s. 190-206, 16 s. Analýza ÚMV, č. 1. ISBN 978-80-86506-78-4.
  8. KOŘAN, Michal, Nikola HYNEK, Vít STŘÍTECKÝ a Handl VLADIMÍR. The US-Russian security 'reset': implications for Central-Eastern Europe and Germany. European Security. 2009, roč. 18, č. 3, s. 263 - 285. ISSN 0966-2839.
  9. KOŘAN, Michal. Topolánkova vláda a hledání nového smyslu české zahraniční politiky: skličující pohled. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, roč. 33, č. 7, s. 22-24. ISSN 0543-7962.
  10. KOŘAN, Michal. Visegrádská spolupráce, Rakousko, Polsko a Slovensko v české zahraniční politice. In Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009. s. 101-140. ISBN 9788086506784.

  2008

  1. DRULÁK, Petr, Michal KOŘAN a Jan RŮŽIČKA. Aussenpolitik in Ostmitteleuropa Von Universalisten, Atlantikern, Europäern und Souveränisten. Osteuropa. Berlin: Deutsche Geschellschaft für Osteuropakunde, 2008, roč. 58, č. 7, s. 139 - 152, 13 s. ISSN 0030-6428.
  2. KOŘAN, Kořan. Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008. 416 s. ISBN 9788086506678.
  3. KOŘAN, Michal. Češi a Slováci: Nadstandardní vztahy s příchutí konfliktních zájmů. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, roč. 32, č. 1. ISSN 0543-7962.
  4. KOŘAN, Michal. Člověk, poznání a mezinárodní politika. Pragmatismus a vědecký realismus jako filosofie vědy v mezinárodních vztazích. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008. 194 s. ISBN 978-80-86506-75-3.
  5. KOŘAN, Michal. Jednopřípadová studie. In Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (Drulák, Petr a kol.). Praha: Portál, 2008. s. 29 - 60. ISBN 978-80-7367-385-7.
  6. KOŘAN, Michal. Politický kontext a tvroba české zahraniční politiky v roce 2007. In Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008. s. 13 - 44. ISBN 9788086506678.
  7. KARLAS, Jan, Michal KOŘAN a Elsa TULMETS. Prag, die Visegrad-Gruppe und die EU Tschechiens Ziele in der Ratspräsidentschaft. Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2008, roč. 58, č. 7, s. 153 - 163, 10 s. ISSN 0030-6428.
  8. KOŘAN, Michal. RECENZE:Pavel Barša: Síla a rozum. Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, roč. 43, č. 3, s. 67 - 73. ISSN 0323-1844.
  9. KOŘAN, Michal. Státy Visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice. In Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008. s. 113 - 160. ISBN 9788086506678.

  2007

  1. KOŘAN, Michal. Domestic politics in Czech Foreign Policy. International Issues and Slovak Foreign Policy. Bratislava: SFPA, 2007, roč. 16, č. 2, s. 23 - 45. ISSN 1210-1583.
  2. KOŘAN, Michal a Martin HRABÁLEK. (eds.) Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. 151 s. ISBN 978-80-210-4459.
  3. KRPEC, Oldřich. Ministerstvo průmyslu a obchodu jako aktér zahraniční politiky České republiky. In KOŘAN, Michal a Martin HRABÁLEK. Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. s. 99-119, 20 s. Studie 48. ISBN 978-80-210-4459-3.
  4. BELKO, Marián. Ministerstvo zahraničních věcí. In KOŘAN, Michal a Martin HRABÁLEK. Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007. s. 73-98, 25 s. Studie 48. ISBN 978-80-210-4459-3.
  5. ZELINKA, Petr. Parlament jako aktér zahraniční politiky České republiky. In KOŘAN, Michal a Martin HRABÁLEK. Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. s. 119-136. ISBN 978-80-210-4459-3.
  6. KOŘAN, Michal. Rakousko: Stále federace bez federalismu? In Dančák, B. – Hloušek, V.(eds.): Víceŕovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. s. 45-54. ISBN 978-80-210-4458-6.
  7. KOŘAN, Michal. Slovensko rok po volbách: Úspěšná vláda nebo úspěšná země? Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2007, roč. 31, č. 9, s. 25-27. ISSN 0543-7962.
  8. KOŘAN, Michal. Struktura a proces zahraniční politiky. In Kořan, M. - Hrabálek, M. (eds.): Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. s. 11 - 22. ISBN 978-80-210-4459.

  2006

  1. KOŘAN, Michal. Austrian Neutrality: Burden of History in Making or Moral Good Rediscovered? Perspectives: The Central European Review of International Affairs. Praha: Institute of International Relations, 2006, Summer 200, č. 26, s. 23 - 45, 22 s. ISSN 1210-762X.
  2. KOŘAN, Michal. Beztvará věda, pozitivismus a realismus v mezinárodních vztazích. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, roč. 2006, zvl. číslo. ISSN 0323-1844.
  3. KOŘAN, Michal. Mezi předsednictvím EU a volbami: letní rakouské přemítání. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, roč. 30, č. 9, s. 21 - 23, 2 s. ISSN 0543-7962.
  4. KOŘAN, Michal. Pokračující pluralizace rakouského stranického systému: interpretace voleb do Národní rady 2006. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, roč. 30, č. 11, s. 25 - 27. ISSN 0543-7962.
  5. KOŘAN, Michal. Recenze: Jeřábek, Martin: Konec demokracie v Rakousku, 1932 - 1938. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, roč. 41, č. 4, s. 97 - 101. ISSN 0323-1844.
  6. RŮŽIČKA, Jan a Michal KOŘAN. Totgesagte leben länger: Die Visegrád-Gruppe nach dem EU-Beitritt. Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2006, roč. 2006, č. 10. ISSN 0030-6428.

  2005

  1. KOŘAN, Michal. Filosofie společenských věd v mezinárodních vztazích. In Pšeja, Pavel (ed.): Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno: MPU MU, 2005. ISBN 80-210-3837-3.

  2004

  1. KOŘAN, Michal. Evropská otázka a předčasné volby v Rakousku. Edited by Šedo, Jakub. In Evropská otázka ve volebních kampaních. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 84-125. ISBN 80-210-3212-x.
  2. KOŘAN, Michal. Rakouská tranzitní problematika: zahraničněpolitický problém a vnitropolitická diskuse. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, XXVIII, č. 1, s. 21-22, 3 s. ISSN 0543-7962.
  3. KOŘAN, Michal. Rakousko a ostatní státy Visegradské skupiny. In Hloušek, Vít - Sychra, Zdeněk (eds.) Rakousko v evropské a středoevropské politice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 125 s. ISBN 80-210-3589-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 01:54