Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Markéta NOVOTNÁ a Krzysztof WIDAWSKI. Central European tourist flows: Intraregional patterns and their implications. Moravian Geographical Reports. AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2021, roč. 29, č. 4, s. 278-291. ISSN 1210-8812. doi:10.2478/mgr-2021-0020.
 2. NOVOTNÁ, Markéta a Martin ŠAUER. Rozhodovací proces účastníků cestovního ruchu v kontextu výstavby vysokorychlostní železnice. In 9. medzinárodné geografické kolokvium. 2021.
 3. HALÁMEK, Petr a Martin ŠAUER. Tržní selhání na regionálním trhu parkování. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 346-351. ISBN 978-80-210-9896-1.
 4. 2020

 5. ŠAUER, Martin a Markéta NOVOTNÁ. High-speed rail and tourism: a review of research agenda. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 320-327. ISBN 978-80-210-9610-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-41.
 6. 2019

 7. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ, Markéta NOVOTNÁ, Liběna JAROLÍMKOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ, Jiří VANÍČEK, Šárka TITTELBACHOVÁ, Petr STUDNIČKA, Kateřina CHALOUPKOVÁ a Jitka MATTYÁŠOVSKÁ. Analýza vývoje cestovního ruchu v ČR. Brno: MMR, 2019. 157 s.
 8. ŠAUER, Martin, Vilém PAŘIL a Milan VITURKA. Integrative Potential of Central European Metropolises with a Special Focus on the Visegrad Countries. Technological and Economic Development of Economy. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University Press, Lithuania, 2019, roč. 25, č. 2, s. 219-238. ISSN 2029-4913. doi:10.3846/tede.2019.7555.
 9. ŠAUER, Martin. Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2021+ (analytická část). Brno: MMR, 2019. 23 s.
 10. ŠAUER, Martin, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ, Vilém PAŘIL a Miroslav MARADA. Metodika sociologických a spotřebitelských šetření zaměřených na mobilitní chování populace. 2019. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 17 s.
 11. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Vilém PAŘIL, Martin ŠAUER, Jakub CHMELÍK, Miroslav KOZEL, Miroslav MARADA, Martin FARBIAK, Ondřej REPÍK a Naďa VORÁČOVÁ. Metodika zadávání veřejných zakázek na dodávku zbytkových signalizačních dat. 2019. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 11 s.
 12. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Markéta NOVOTNÁ. Mobility behaviour in connection with the high-speed rail. In Conference: ATLAS Annual Conference 2019: Tourism Transformations, Girona, Spain, 17 - 20 September, 2019. 2019. doi:10.13140/RG.2.2.22570.36803.
 13. 2018

 14. KRAJÍČKOVÁ, Aneta a Martin ŠAUER. Differences in Motivation of Food Festivals Visitors - a View from the Czech Republic. Geographica Pannonica. Serbia: University of Novi Sad, 2018, roč. 22, č. 3, s. 189-200. ISSN 0354-8724. doi:10.5937/gp22-17050.
 15. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Economic transition and tourism development - mass tourism in Prague. In Klímová, V., Žítek, V. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 501-507. ISBN 978-80-210-8969-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-65.
 16. ŠAUER, Martin. Manuál: Service Design v praxi cestovního ruchu. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 21 s.
 17. ŠAUER, Martin a Ondřej REPÍK. Marketingová strategie EuroVelo tras na území Jihomoravského kraje. Brno: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z.s.p.o., 2018. 117 s.
 18. ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Světové turistické proudy 2015. In Klímová, V., Žítek, V. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 473-481. ISBN 978-80-210-8969-3.
 19. ŠAUER, Martin a Markéta NOVOTNÁ. Tourist Flows between Central European Metropolises (in the Context of Metropolisation Processes). Geographia Technica. Cluj University Press, 2018, roč. 13, č. 2, s. 125-137. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2018.132.10.
 20. 2017

 21. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Geography of Tourism in the Czech Republic. In Widawski, Krzysztof, Wyrzykowski, Jerzy. The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries. neuveden: Springer International Publishing, 2017. s. 149 - 188. ISBN 978-3-319-42203-9. doi:10.1007/978-3-319-42205-3_5.
 22. ŠAUER, Martin. Identifikace úkolů a aktivit CCRJM ve vazbě na rozhodovací a zákaznický proces návštěvníků JMK. Brno: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z.s.p.o., 2017. 26 s.
 23. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Městský cestovní ruch v České republice - geografická analýza. In Městský cestovní ruch. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 12-23. Aktuální témata cestovního ruchu. ISBN 978-80-244-5255-5.
 24. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Numbers of visitors at cultural sites in the Czech Republic. In Wyrzykowski, J.; Marak, J.; Toczek-Werner, S. Cultural tourism product of cities, towns and regions, theoretical framework and european examples. Wroclaw: University of business in Wroclaw, 2017. s. 181-191. Tourism role in the regional economy, vol. 6. ISBN 978-83-937018-8-9.
 25. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK. Quantitative Analysis of Tourism Potential in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2017, roč. 65, č. 3, s. 1085-1098. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201765031085.
 26. ŠAUER, Martin. Role malých a středních podniků v marketingových aktivitách destinace. In Klímová, V.; Žítek, V. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 674-682. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-88.
 27. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Markéta BOBKOVÁ. Spa, spa tourism and wellness tourism in the Czech Republic. Czech Journal of Tourism. Masarykova univerzita, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 5-19. ISSN 1805-3580.
 28. ŠAUER, Martin. Výzkum podmínek rozvoje cestovního ruchu v destinaci Mikulovsko. Mikulov: Mikulovsko - destinační společnost, 2017. 35 s.
 29. 2016

 30. ŠAUER, Martin. Druhá největší města V4 jako destinace cestovního ruchu - pohled studentů vybraných brněnských vysokých škol. In Klímová, V.; Žítek, V. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 977-983. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-126.
 31. VYSTOUPIL, Jiří, Anton KASAGRANDA a Martin ŠAUER. Funkčně-prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska. Geografický časopis. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2016, roč. 68/2016, č. 2, s. 171-192. ISSN 0016-7193.
 32. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Markéta BOBKOVÁ. Socio-cultural aspects of cooperation in a tourist destination. In ATLAS Annual Conference 2016. Tourism, Lifestyles and Locations. Canterbury, United Kingdom, 14-16 September, 2016. 2016.
 33. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Josef ABRHÁM a Libor LNĚNIČKA. Zpracování dílčích podkladů Dokumentace nového národního dotačního titulu, a to návrh indikátorů a parametrů a návrh kritérií hodnocení žádosti. Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2016. 40 s.
 34. 2015

 35. ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK a Ondřej PETR. Cestovní ruch. Učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 477 s.
 36. ŠAUER, Martin a Bohumil FRANTÁL. Czech Republic, tourism. In J. Jafari & H. Xiao. Encyclopedia of Tourism. Cham: Springer International Publishing, 2015. s. nestránkováno, 1 s. Vol. 1. ISBN 978-3-319-01669-6. doi:10.1007/978-3-319-01669-6_439-1.
 37. ŠAUER, Martin. Marketingové partnerství v řízení destinace. In Klímová, V., Žítek, V. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 681-690. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-91.
 38. 2014

 39. ŠAUER, Martin a Ondřej REPÍK. Ekonomické dopady vinařského cestovního ruchu v turistické oblasti LVA. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 824-834. ISBN 978-80-210-6840-7.
 40. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Politika cestovního ruchu v ČR v letech 2007-2013 a její očekávané možnosti v letech 2014-2020. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 777-786. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101.
 41. 2013

 42. ŠAUER, Martin a Ondřej REPÍK. Ekonomické aspekty událostí cestovního ruchu – teoretické přístupy k měření dopadů. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 593-602. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-30.
 43. KUNC, Josef, Ondřej PETR, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Jiří VYSTOUPIL. Selected function-space aspects of rural tourism: (Case of Czech Republic). In Bohumil Frantál, Stanislav Martinát. New Rural Space: Towards renewable energies, multifunctional farming, and sustainable tourism. 1. vyd. Brno: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2013. s. 119-130. ISBN 978-80-86407-38-8.
 44. 2012

 45. ŠAUER, Martin. Ekonomické aspekty cestovního ruchu – současné směřování výzkumu. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 1, č. 1, s. 35-52, 17 s. ISSN 1805-3580.
 46. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Geography of Tourism of the Czech Republic. In Geography of Tourism of Central and Eastern Europe Countries. ed. J.Wyrzykowski, K. Widawski. první. Wroclaw: Institute of Geography and Regional Development, University of Wroclaw, 2012. s. 103 - 140. Conditions of the foreign tourism d, vol. 12, 2012. ISBN 978-83-62673-22-3.
 47. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Mikulovsko. In Antonín Franke a kol.: Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu. VŠH v Praze, Wolters Kluwer. 2012, 301 s. první. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 166 - 191. Cestovní ruch, č. 1. ISBN 978-80-7357-718-6.
 48. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Transformation of global cities - urban tourism and branding: Prague perspective. In 2012 ATLAS Conference. Re-creating the Global City: Tourism, Leisure and Mega-Events in the Transformation of 21st Century Cities. Book of Abstracts. 2012.
 49. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Výstavba lázeňské infrastruktury v Pasohlávkách. In Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 252-265. Cestovní ruch, č. 1. ISBN 978-80-7357-718-6.
 50. 2011

 51. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Cestovní ruch očima geografů. Geografické rozhledy : výuka a popularizace, geografie, ekologická výchova. Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 21, č. 2, s. 11-12. ISSN 1210-3004.
 52. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Petr TONEV a Daniel SEIDENGLANZ. Geografie cestovního ruchu České republiky. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 318 s. ISBN 978-80-7380-340-7.
 53. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Hosté a návštěvnost (selektivní faktory cestovního ruchu). In Aktuální trendy cestovního ruchu v kontextu řešení regionálních disparit. Sborník vědeckých příspěvků. Praha: VŠH, 2011. s. 51-59. ISBN 978-80-87411-12-4.
 54. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK. Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu. Brno: ESF MU, 2011. 92 s.
 55. 2010

 56. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Analýza a zhodnocení veřejné podpory cestovního ruchu z Regionálních operačních programů v České republice v období 2007 - 2009. In Sborník vědeckých příspěvků. Zmírňování regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu a vlivy současné hospodářské krize. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., 2010. s. 62-81. ISSN 1801-1535.
 57. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Petr STUDNIČKA. Analýza podpory rozvoje cestovního ruchu v České republice z Regionálních operačních programů v období říjen 2007-červen 2010. Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, roč. VI, 12/2010, s. 24-48. ISSN 1801-1535.
 58. ŠAUER, Martin, Andrea HOLEŠINSKÁ a Jiří VYSTOUPIL. Business travel in the Czech Republic: Conferences and trade faires - geographical analysis. In Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Volume 11: Conditions, state and development perspectives of business tourism. Wrocław: University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography, 2010. s. 287-295. ISBN 978-83-928193-9-4.
 59. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Dvacet let vývoje cestovního ruchu v České republice a jeho prostorové a funkční souvislosti. In Sborník ze semináře Město, kultura a cestovní ruch. Brno: Ústav územního rozvoje, 2010. 5 s. ISBN 978-80-87318-11-9.
 60. ŠAUER, Martin a Andrea HOLEŠINSKÁ. Economic transition and tourism development in Czechia: Path to mass tourism? In ATLAS Annual Conference 2010 "Mass tourism vs. niche tourism". Abstract Book. 2010. ISBN 978-90-75775-50-1.
 61. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Changes in Spatial Organization of Tourism in the Czech Republic (1990-2009). In Alternativi za razvitie na sovremenija turizm. první. Varna: Izdatělstvo Nauka i ekonomika, Ikonomičeski universitet Varna, 2010. s. 622-639. ISBN 978-954-21-0463-6.
 62. ŠAUER, Martin a Andrea HOLEŠINSKÁ. Podpora památek a kulturních zařízení pro potřeby cestovního ruchu (na příkladě operačních programů EU). In Aktuální problémy cestovního ruchu "Kulturní cestovní ruch" - sborník z mezinárodní konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytecnická Jihlava, 2010. s. 56-67. ISBN 978-80-87035-31-3.
 63. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JAKO NÁSTROJ PODPORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU JIHOVÝCHOD (ETAPA 2007-2010). In XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. ESF MU. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. s. 373-391. ISBN 978-80-210-5210-9.
 64. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Regionální operační programy jako nástroj popdory cestovního ruchu v ČR. Regionální studia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010, IV., č. 01, s. 38-50. ISSN 1803-1471.
 65. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Využití modelu kvantifikace ekonomického efektu z investice v pilotním projektu na příkladu výstavby lázeňské infrastruktury v Pasohlávkách. In Kvantifikace ekonomických přínosů cestovního ruchu ve vhodných oblastech. Sborník vědeckých příspěvků. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová, 2010. s. 59-78, 89 s. ISBN 978-80-87411-01-8.
 66. VYSTOUPIL, Jiří, Josef KUNC, Martin ŠAUER a Petr TONEV. Vývoj cestovního ruchu v ČR a jeho prostorové organizace v letech 1990 - 2009. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2010, roč. 13, č. 5, s. 93-108. ISSN 1212-0855.
 67. VYSTOUPIL, Jiří, Josef KUNC a Martin ŠAUER. 50th Anniversary of Geographical Research and Studies on Tourism and Recreation in the Czech Republic. Moravian Geographical Report. Brno: Institute of Geonics, ASCR, v.v.i., 2010, roč. 18, č. 1, s. 2-13. ISSN 1210-8812.
 68. 2009

 69. ŠAUER, Martin. Produkty a marketing v cestovním ruchu. In Česko-polská konference „Přeshraniční spolupráce Jeseníky-Nysa: Perspektivy cestovního ruchu v česko-polské spolupráci“. 2009.
 70. ŠAUER, Martin. Veřejná podpora cestovního ruchu (příklad SROP 2004-2006). Regionální studia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009, roč. 2009, č. 1, 5 s. ISSN 1803-1471.
 71. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu na Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy univerzity. In AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU “Vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu“ - sborník ze 4. mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009. s. 117-120. ISBN 978-80-87035-25-2.
 72. 2008

 73. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Geoparky - nový nástroj udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, roč. 42/2008, č. 1, s. 39-43. ISSN 0044-4863.
 74. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Mikulovsko - model opatření k rozvoji domácího apříjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vybraných oblastech - oblast s převažujícími přírodními předpoklady - region Jižní Morava, Česká republika. Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, roč. 3, říjen, s. 77-104. ISSN 1801-1535.
 75. ŠAUER, Martin. Podpora cestovního ruchu z veřejných financí. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 138 s.
 76. ŠAUER, Martin. Prostorové aspekty podpory cestovního ruchu ze SROP. In Sborník z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 206 - 216. ISBN 978-80-210-4625-2.
 77. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, roč. 41, č. 2, s. 105-117. ISSN 0139-8660.
 78. VYSTOUPIL, Jiří. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Mateja Bela, 2008, roč. 41, č. 2, s. 105-117. ISSN 0139-8660.
 79. 2007

 80. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Management cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 156 s. ISBN 978-80-210-4415-9.
 81. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Marketing cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 134 s. ISBN 978-80-210-4240-7.
 82. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 120 s. ISBN 978-80-210-4290-2.
 83. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Model turystyki uzdrowiskowej w Republice Czeskiej. In Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodnej. Wroclaw: Instytut Georafii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wroclawski, 2007. s. 261 - 267. ISBN 978-83-921524-3-9.
 84. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu. In Sborník z 1. a 2. mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2007. s. 1-11. ISBN 978-80-87035-01-6.
 85. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 108 s. ISBN 978-80-210-4263-6.
 86. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu. In XXI. sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru, sekce Sociogeografické procesy. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 273-280. ISBN 978-80-7040-986-2.
 87. KUNC, Josef a Martin ŠAUER. Vybrané aspekty cestovního ruchu v kraji Vysočina. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 316-324. ISBN 978-80-210-4325-1.
 88. 2006

 89. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Atlas cestovního ruchu České republiky. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. s. 263-267. ISBN 8021041552.
 90. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 80-239-7256-1.
 91. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Pedagogická a výzkumná činnost katedry regionální ekonomie a správy v oblasti cestovního ruchu. In Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference "Česká ekonomika v procesu globalizace - Inovační potenciál regionů ČR". Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 88-92. ISBN 80-210-4085-8.
 92. ŠAUER, Martin a Andrea HOLEŠINSKÁ. Tourism Regionalization in the Czech Republic. In 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Volume II. Gödöllő: Szent István University, 2006. s. 355-360. ISBN 963-9483-68-0.
 93. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Veřejná podpora cestovního ruchu jako jeden z nástrojů politiky cestovního ruchu. In 1. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu na téma "Evropská unie a cestovní ruch". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2006. s. 5-5, 6 s.
 94. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Jiří VYSTOUPIL. Výběrové šetření k problematice organizace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji. (Zpráva specifikovaného výzkumu). ESF MU, 2006.
 95. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Základy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 163 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-4205-2.
 96. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Základy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 121+13. ISBN 80-210-4167-6.
 97. 2005

 98. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Petra METELKOVÁ. Kooperace veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu v Jihomoravském kraji. In Sborník příspěvků z teoretického semináře "Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru". Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. s. 1-8. ISBN 80-210-3764-4.
 99. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu České republiky. In "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. s. 65 - 74. ISBN 80-244-1221-7.
 100. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. NÁVRH NOVÉ RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU ČR. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU ESF, 2005. s. 254-263. ISBN 80-210-3888-8.
 101. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Proposal of new regional division of tourism in the Czech Republic. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. s. 117 - 123. ISBN 80-7040-766-2.
 102. ŠAUER, Martin. Přírodní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu: metodické poznámky. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2005. vyd. Brno: ESF, 2005. s. 239-246. ISBN 80-210-3888-8.
 103. 2004

 104. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Analýza zahraniční návštěvnosti JMK. 2004. vyd. Brno: ESF, 2004. 278 s. VII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. ISBN 80-210-3549-8.
 105. HALÁMEK, Petr a Martin ŠAUER. Konkurence měst a obcí v cestovním ruchu. In Konkurence ve veřejném sektoru, Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. Brno: ESF MU, 2004. s. 204-213, 247 s. ISBN 80-210-3359-2.
 106. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Petra METELKOVÁ a Andrea HOLEŠINSKÁ. Marketing and Management in the tourist Destinantion of South Moravia. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 9. mezinárodní konference na téma: "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství". Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta katedra cestovního ruhcu v Táboře, 2004. s. 192-197. ISBN 80-7040-690-9.
 107. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Urban Tourism in the Czech Republic. In Urban Tourism, Present State and Development Perspectives. Wroclaw: Wroclaw University, 2004. s. 53-59, 6 s. ISBN 83-917818-7-9.
 108. 2003

 109. HALÁMEK, Petr a Martin ŠAUER. Aplikace CBA na hodnocení rozvoje lázeňství v Jihomoravském kraji. In Mendelnet 2003. 2003. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. ISBN 80-7157-719-7.
 110. ŠAUER, Martin. Institucionální podpora cestovního ruchu z hlediska kraje. In VI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 1-10. ISBN 80-210-3289-8.
 111. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Prostorová analýza evropského turismu. In Sborník z vědecké konference Aktuální otázky rozvoje regionů III: Regionální rozvoj a management ve veřejné správě. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2003. s. s. 42, s. 14. ISBN 80-213-1089-8.
 112. VITURKA, Milan, Petr TONEV, Petr HALÁMEK, Simona HRABALOVÁ, Josef KUNC, Martin ŠAUER, Jiří VYSTOUPIL, Vladimír ŽÍTEK, Jiří CIBOCH a Jaroslav MARYÁŠ. Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: ESF MU, 2003. 141 s. případová studie. ISBN 80-210-3304-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 8. 2022 22:40