Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. WINKLER, Jiří, Ladislav OTAVA a Iveta ZELENKOVÁ. Analýza cílového stavu CS projektu Symbios : Evaluační zpráva z projektu Symbios CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006476. První. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 57 s.
 2. WINKLER, Jiří, Ladislav OTAVA a Iveta ZELENKOVÁ. Procesní evaluace klíčových aktivit : Průběžná evaluační zpráva z projektu Symbios CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006476. První. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 50 s.
 3. WINKLER, Jiří, Ladislav OTAVA a Iveta ZELENKOVÁ. Závěrečná evaluační zpráva z projektu Symbios CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/000647. První. Brno: MPSV ČR, 2020. 118 s. Symbios.
 4. 2018

 5. WINKLER, Jiří, Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Josef HORŇÁČEK a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Analýza faktorů dlouhodobé nezaměstnanosti působících na území Jihomoravského kraje v období ekonomického růstu. 1. vydání. Brno: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, 2018. 132 s.
 6. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Monitorování sociálních podmínek obyvatel města Brna. Závěrečná zpráva. 1. vydání. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2018. 104 s.
 7. 2016

 8. WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
 9. 2015

 10. WINKLER, Jiří. Organizace implementačního procesu : institucionální hledisko analýzy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 270 s. ISBN 978-80-210-7822-2.
 11. 2014

 12. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER a Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Brno: Masarykova universita, 2014. 128 s. ISBN 978-80-210-7501-6.
 13. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER a Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 128 s. ISBN 978-80-210-7501-6.
 14. KLIMPLOVÁ, Lenka, Jiří WINKLER, Josef HORŇÁČEK, Jiří VYHLÍDAL, Iveta ZELENKOVÁ, Josef PITNER a Magda FRIŠAUFOVÁ. Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 2014.
 15. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Možnosti uplatnění kompetencí při zprostředkování a poradenství na ÚP. 2014.
 16. WINKLER, Jiří. Organizace implementačního procesu. Institucionální hledisko analýzy. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 270 s. ISBN 978-80-210-7822-2.
 17. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce. 2014.
 18. 2013

 19. WINKLER, Jiří, Iveta ZELENKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza systému řízení sociálních služeb zabezpečovaných Statutárním městem Brnem. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 111 s. Studie a analýzy pro III. komunitní plán.
 20. 2012

 21. GRAZIANO, Paolo a Jiří WINKLER. Governance and implementation of activation policies: Czech Republic and Italy compared. International Journal of Sociology and Social Policy. Emerald, 2012, roč. 32, 5-6, s. 340-353, 13 s. ISSN 0144-333X. doi:10.1108/01443331211236943.
 22. SIROVÁTKA, Tomáš, Bent GREVE, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Jiří WINKLER. Public/Private Mix And Social Innovation In Service Provision, Fiscal Policy And Employment. Database On Financing, Employment And Governance In Social Services (Deliverable 7.2). European Commission, NEUJOBS Working Document, 2012. 37 s.
 23. 2011

 24. SIROVÁTKA, Tomáš a Jiří WINKLER. Governance of activation policies in the Czech Republic: uncoordinated transformation. In The Governance of Active Welfare States in Europe. van Berkel, R., de Graaf W., Sirovátka, T. (eds). první. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. s. 173-194. Work and welfare in Europe. ISBN 978-0-230-25200-4.
 25. VYHLÍDAL, Jiří a Jiří WINKLER. Identifikace organizačních modelů aktivace na úřadech práce v ČR. In J. Winkler, M. Žižlavský. Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 150-164.
 26. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 186 s. ISBN 978-80-210-5601-5.
 27. HORÁK, Pavel. Stabilita a flexibilita organizací zainteresovaných do administrace a realizace aktivních programů a sociálních služeb na lokálních trzích práce. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Winkler, J., Žižlavský, M. (eds.) Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, muniPRESS, 2011. s. 75-122. 1. verze. ISBN 978-80-210-5601-5.
 28. 2010

 29. WINKLER, Jiří a Lenka (eds.) KLIMPLOVÁ. Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 225 s. MOPO. ISBN 978-80-210-5352-6.
 30. WINKLER, Jiří a Lenka KLIMPLOVÁ. Nová sociální rizika na trhu práce: problémy a (nebo) politická agenda? In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 5-7. MOPO. ISBN 978-80-210-5352-6.
 31. WINKLER, Jiří. O vztahu mezi novými sociálními riziky a institucemi politiky zaměstnanosti. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 207-2011, 5 s. MOPO. ISBN 978-80-210-5352-6.
 32. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Simona ŠKARABELOVÁ, Růžena LUKÁŠOVÁ, Jiří WINKLER, Hana JURAJDOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ a Zuzana PROUZOVÁ. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Třetí. Praha: Ekopress, s.r.o., K Mostu 124, Praha 4, 2010. 188 s. Není uvedeno. ISBN 978-80-86929-54-5.
 33. WINKLER, Jiří a Iveta ZELENKOVÁ. Služby zaměstnanosti a formy spolupráce s občanským sektorem na regionálním trhu práce. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 123 - 140, 17 s. Mopo. ISBN 978-80-210-5352-6.
 34. WINKLER, Jiří a Tomáš SIROVÁTKA. Význam nových sociálních rizik v současné společenské vědě. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, ročník 7, č. 2, s. 7 - 22, 15 s. ISSN 1214-813X.
 35. 2009

 36. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 37. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Co rozhoduje o úspěšném zapojení do projektu Vzdělávejte se! In Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy jejich politické regulace v ČR po vstupu do EU. 2009.
 38. WINKLER, Jiří. Institucionální a organizační limity individualizace české politiky zaměstnanosti v podmínkách duálního trhu práce. In Nejistoty na trhu práce. první. Brno: František Šalé - Albert, 2009. s. 118-147, 29 s. ISBN 978-80-7326-172-6.
 39. WINKLER, Jiří a Klára VRBKOVÁ. Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy jejich politické regulace v ČR po vstupu do EU. 2009.
 40. 2008

 41. WINKLER, Jijří. Institucionální limity modernizace veřejných služeb zaměstnanosti v České republice. In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 133 - 146, 13 s. sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
 42. WINKLER, Jiří a Ondřej HORA. Koncepce "nových sociálních rizik" v evropské sociální politice. In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 15 - 35, 20 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
 43. WINKLER, Jiří. Nová sociální rizika na českém trhu práce jako problém nebo politická agenda? In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 5 - 14, 9 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
 44. WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Klára VRBKOVÁ. Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Sociálne a politické analýzy. Košice: KSV FVS, Univerzita Pavla Jozef Šafárika, 2008, roč. 2008/II, č. 1, s. 39-71. ISSN 1337-5555.
 45. SIROVÁTKA, Tomáš. Zavádění politiky aktivace v České a Slovenské republice. In WINKLER, Jiří. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. první. Brno: Barrister &Principal, 2008. s. 147-164. první. ISBN 978-80-87029-49-7.
 46. 2007

 47. WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Klára VRBKOVÁ. Analýza spokojenosti zaměstnavatelů s činností úřadu práce. Brno: Interreg3A, 2007. 40 s. Výzkumná zpráva.
 48. WINKLER, Jiří. Governance and Democracy: experience from Czech Labour Market Policy. 2007.
 49. WINKLER, Jiří a Klára VRBKOVÁ. Monitoring trhu práce a politiky zaměstnanosti. Národní program výzkumu II. 2007.
 50. WINKLER, Jiří a Václav KULHAVÝ. „New social risks“ and the changes at Czech labour market policy in the 2006 – 2011. In The State of the Art RECWOWE Conference, Warshaw 12 – 14.5. 2007. 2007.
 51. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5.
 52. WINKLER, Jiří­, Klára VRBKOVÁ a Lenka KLIMPLOVÁ. Spokojenost zaměstnavatelů s činností Úřadu práce Brno-venkov. In Seminář v rámci projektu Interreg IIIA Vědecké výsledky akademie expertů. 2007.
 53. WINKLER, Jiří. Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 254 s. FSS MU. ISBN 978-80-210-4486-9.
 54. 2006

 55. SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Lenka KLIMPLOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Jiří WINKLER. Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? Studie CESES. Praha: CESES FSV UK, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 55-77. ISSN 1801-1640.
 56. 2005

 57. WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Hodnocení programů z hlediska partnerství a adekvátního plánování. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 208-217. ISBN 80-210-3867-5.
 58. WINKLER, Jiří a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Hodnocení vládního Programu podpory terénních sociálních pracovníků v sociálně vyloučených romských komunitách. Praha: VUPSV, 2005. 120 s. publikace.
 59. WINKLER, Jiří. Lokální programy na trhu práce a jejich význam pro národní politiku zaměstnanosti. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 13 - 30, 17 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
 60. HORÁK, Pavel. Odlišné přístupy k implementaci individuálního akčního plánu zaměstnanosti na vybraných českých úřadech práce. In WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: FSS MU, 2005. s. 30-58. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
 61. WINKLER, Jiří. Role expertízy při tvorbě lokálních programů. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 59 - 66, 7 s. ISBN 80-210-3867-5.
 62. WINKLER, Jiří a Lenka KLIMPLOVÁ. Účelové programy na lokálních trzích práce. 2005.
 63. WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 218 s. ISBN 80-210-3867-5.
 64. 2004

 65. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 241 s. ISBN 80-210-3565-X.
 66. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Faktory a úroveň motivace k zaměstnání. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 87-99. První. ISBN 80-210-3565-X.
 67. SIROVÁTKA, Tomáš. Individuální akční plány. Zhodnocení poznatků z pilotních projektů. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita, 2004. s. 196-215. edice první svazek 1. ISBN 80-210-3565-X.
 68. VAŠÍČEK, Osvald a Tomáš SIROVÁTKA. Makroekonomický rámec nezaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. 2004. vyd. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita, 2004. s. 83-86. první vyd, 1 svazek. ISBN 80-210-3565-X.
 69. HORÁK, Pavel a Jiří WINKLER. Personální kapacita veřejných služeb zaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 160-70, 11 s. FSS. ISBN 80-210-3565-X.
 70. WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Pracovní identita a postoje zaměstnanců úřadů práce. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 186-195. FSS. ISBN 80-210-3565-X.
 71. WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v zemích EU. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 216-230. FSS. ISBN 80-210-3565-X.
 72. HORÁKOVÁ, Markéta. Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 73-82. ISBN 80-210-3565-X.
 73. SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Václav KULHAVÝ. Účinky opatření aktivní politiky zaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 140-159. ISBN 80-210-3565-X.
 74. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Vývoj českého trhu práce, jeho problémy a nerovnováhy v období před vstupem ČR do EU. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 7-10. První. ISBN 80-210-3565-X.
 75. 2003

 76. WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Institucionální předpoklady politiky trhu práce. první. Brno: MU, 2003. 155 s. Moderní společnost.
 77. WINKLER, Jiří a Ivona ŠPORCROVÁ. Potřeby dítěte a náhradní výchovná péče. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 21, s. 54 - 70. ISSN 1213-6204.
 78. SIROVÁTKA, Tomáš a Jiří WINKLER. Věda, evaluace a sociální politika. In Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. první. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 191-198. ISBN 80-210-3048-8.
 79. 2002

 80. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ a Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 268 s. ISBN 80-86119-60-2.
 81. WINKLER, Jiří. Implementace. Institucionální hledisko analýzy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 160 s. ISBN 80-210-2932-3.
 82. WINKLER, Jiří. Implementace veřejných programů a přístupy k jejich hodnocení. In Teoretické a praktické otázky analýz veřejných výdajových programů. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2002. s. 179-188. ISBN 80-210-2816-5.
 83. WINKLER, Jiří. Komunikace a interakce správních úřadů s veřejností. In REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Rukověť územní správy: Strategie, komunikace, řízení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 52-64. IV. díl. ISBN 80-210-2957-9.
 84. 2001

 85. WINKLER, Jiří. Ekonomika a společnost. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 155 s. ESF MU. ISBN 80-210-2398-8.
 86. WINKLER, Jiří. Jak vést úřední jednání. In SAMČÍK, Peter. Příručka pro starostu. Praha: Verlag Dashofer, 2001. s. 31-47. ISBN 80-86229-32-7.
 87. WINKLER, Jiří. Komunikace, organizace a řízení. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. 1. vyd. Brno: Ekopress, 2001. s. 1-10. Organizace neziskového sektoru. ISBN 80-86119-41-6.
 88. BALHAROVÁ, Jana a Jiří WINKLER. Mateřství a vzdělání adolescentních žen. In Mládež a volný čas. Hradec Králové: neuveden, 2001. s. 397-400. ISBN 80-7041-760-9.
 89. WINKLER, Jiří. Modely tvorby komunikační strategie pro úřední jednání. In Příručka pro starostu. 1. vydání. Praha: Verlag Dashofer, 2001. s. 233-255. ISBN 80-86229-32-7.
 90. WINKLER, Jiří. Přístupy k analýze implementace sociálních programů. In Dávky sociálního statu. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 138-146. ISBN 80-210-2624-3.
 91. 2000

 92. WINKLER, Jiří. Citová vazba rodiče - děti jako předmět výzkumu. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 139, č. 2, s. 35-37. ISSN 0008-7335.
 93. WINKLER, Jiří. Ekonomika a společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 151 s. MU. ISBN 80-210-2398-8.
 94. WINKLER, Jiří, Jitka HRDINOVÁ a Lubomír KUKLA. Mateřské pouto a zdravý životní styl v těhotenství. Časopis lékařů českých. 2000, roč. 139, č. 3, s. 71-73. ISSN 0008-7335.
 95. WINKLER, Jiří. Mateřské pouto a zdravý životní styl v těhotenství. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. XXXII, č. 2, s. 71-74. ISSN 0008-7335.
 96. WINKLER, Jiří. Mateřství a vzdělání adolescentních matek. In Sborník z vědecké konference Mládež a společnost. Hradec Králové: Univerzita Karlova, 2000. s. 50-54.
 97. WINKLER, Jiří. Nový management organizací veřejné správy. In Sborník přednášek z konference URBIS 2000. Bnno: Univerzita Pardubice, 2000. s. 54-110. ISBN 80-7194-194-8.
 98. WINKLER, Jiří. Organizační kultura poskytování příjmově a majetkově testovaných sociálních dávek v ČR. Editor: Tomáš Sirovátka. In Účinky a legitimita české sociální politiky. 1. vydání. Brno: MU, 2000. s. 105-130. ISBN 80-210-2307-4.
 99. WINKLER, Jiří. Utváření mateřského pouta v těhotenství. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. 139, č. 1, s. 5-8. ISSN 0008-7335.
 100. 1999

 101. WINKLER, Jiří a Mirka WILDMANNOVÁ. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1. vydání. Brno: Ekopress, 1999. 115 s. ISBN 80-7226-195-9.
 102. HLAVÁČEK, Antonín a Jiří WINKLER. Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR. Organizational culture as factor. Brno: ESF MU, 1999. 55 s.
 103. WINKLER, Jiří, Jitka HRDINOVÁ a Lubomír KUKLA. Mateřské pouto a postoje k těhotenství. Česko-slovenská Pediatrie. 1999, roč. 54, č. 2, s. 86-92. ISSN 0069-2328.
 104. WINKLER, Jiří. Organizační kultura jako faktor řízení veřejné správy. Editor: M. Purkrábek. In Centrální politické rozhodování v České republice. 1. vydání. Praha: UK, 1999. s. 81-102.
 105. WINKLER, Jiří. Rizika adolescentního mateřství. Editor: P. Ondrejkovič. In Sborník prác pedagogickej fakulty UK Bratislava. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. s. 3-7.
 106. WINKLER, Jiří. Sociální síť ve vlastní a nevlastní rodině jako faktor zdravotního stavu dětí. Editor: J. Koluchová. In Sborník přednášek z 6. mezinárodní konference o náhradní rodinné péči. 1. vydání. Praha: MPSV, 1999. s. 157-162. ISBN 80-85529-66-1.
 107. WINKLER, Jiří. Strategie a realizace změn v neziskových organizacích. In Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 63-74. Ekopress. ISBN 80-210-2126-8.
 108. WINKLER, Jiří. Typy komunikace a interakce správních úřadů s občany. In Územní samospráva v ČR, SR a Rakousku. 1. vydání. Brno: MU, 1999. s. 87-93. samospráva. ISBN 80-210-2254-X.
 109. WINKLER, Jiří. Veřejné mínění jako projev veřejného zájmu. Editor: Ivan Malý. In Problémy definování a prosazování veřejného zájmu. 1. vydání. Brno: MU, 1999. s. 87-100. ISBN 80-210-2236-1.
 110. 1998

 111. WINKLER, Jiří a Mirka WILDMANNOVÁ. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1. vydání. Brno: PC DIR, 1998. 107 s. EU. ISBN 80-7226-195-9.
 112. WINKLER, Jiří. Komunikace s veřejností I. Územní samospráva v praxi. Praha: Verlag Dashofer, 1998, roč. 1998, č. 22, s. 15-20. ISSN 1212-110X.
 113. WINKLER, Jiří. Komunikace s veřejností II. Územní samospráva v praxi. Praha: Verlag Dashofer, 1998, roč. 1998, č. 23, s. 11-15. ISSN 1212-110X.
 114. WINKLER, Jiří. Typy komunikace a interakce správních úřadů s občany. In Strategie rozvoje. Příručka pro zastupitele měst a obcí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 77-82. Příručka pro zastupitele měst a obcí. ISBN 80-210-1939-5.
 115. 1997

 116. WINKLER, Jiří. The rationality of management and sociology. In Sborník prací ESF MU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 20-33. ISBN 80-210-1494-6.
 117. WINKLER, Jiří a Miloslav PETRUSEK. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum Praha, 1997. 598 s. Academia. ISBN 80-7184-164-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 2. 2023 02:53