Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2020. 1. vyd. : Grada Publishing, 2020. 144 s. Praha. ISBN 978-80-271-1035-3.
 2. SEDLÁČEK, Jaroslav a Veronika POPELKOVÁ. Jaroslav Sedláček and Veronika Popelková. National Acounting Review, 2020, roč. 2, č. 2, s. 204-216. ISSN 2689-3010. doi:10.3934/NAR.2020012.
 3. SEDLÁČEK, Jaroslav. Non-financial reporting of corporations – A Czech case study. WSEAS Transactions on Business and Economics, WSEAS Press, 2020, roč. 17, s. 514-522. ISSN 1109-9526. doi:10.37394/23207.2020.17.50.
 4. SEDLÁČEK, Jaroslav. Non-Financial Reporting of Industrial Corporations – A Czech Case Study. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: Mendel University, 2020, roč. 68(3), s. 625-636. ISSN 2464-8310. doi:10.11118/actaun202068030625.
 5. 2019

 6. DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2019. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 144 s. ISBN 978-80-271-2248-6.
 7. SEDLÁČEK, Jaroslav. Economic Effects of IFRS 16 Implementation. In Nesleha, J; Marek, L; Svoboda, M; Rakovska, Z. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2019. Brno: MASARYKOVA UNIV, ZEROTINOVO NAM 617-9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2019. s. 516-522, 7 s. ISBN 978-80-210-9338-6.
 8. POPELKOVÁ, Veronika a Jaroslav SEDLÁČEK. Implementation of the European Directive on Non-financial Information in the European Economic Area. In Josef Nešleha, Lukáš Marek, Miroslav Svoboda, Zuzana Rakovská (eds.). Proceedings of the 16th International Scientific Conference European Financial Systems 2019. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 443-451, 9 s. ISBN 978-80-210-9338-6.
 9. 2018

 10. DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2018. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0869-5.
 11. SEDLÁČEK, Jaroslav a Daniel NĚMEC. Interest and tax burden on corporations in the Czech industrial and banking sector after 2008. Review of Economic Perspectives, Brno: Masaryk University, 2018, roč. 18, č. 4, s. 409-424. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2018-0021.
 12. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Mergers of Trading Companies and Causes of Their failure. Engineering Economics, Technologija, 2018, roč. 29, č. 4, s. 397-404. ISSN 1392-2785. doi:10.5755/j01.ee.29.4.8868.
 13. SEDLÁČEK, Jaroslav, Filip HAMPL a Elena LÁNCOŠOVÁ. The Influence of Accounting for Goodwill on the Bottom Line of Business Corporations. In Josef Nešleha, Filip Hampl, Miroslav Svoboda. Proceedings of the 15th International Scientific Conference European Financial Systems 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 599-607, 9 s. ISBN 978-80-210-8980-8.
 14. 2017

 15. SEDLÁČEK, Jaroslav a Roman SKALICKÝ. Accounting statements in the financial decision making. In Lenka Štofová, Petra Szaryszová. New Trends in Process Control and Production Management. Košice: Faculty of Business Economics with seat in Košice University of Economics in Bratislava, 2017. s. 451-456, 6 s. ISBN 978-1-138-05885-9.
 16. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Finanční účetnictví (postupy účtování). 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 239 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7380-644-6.
 17. SEDLÁČEK, Jaroslav. Tax burden and interest burden on business in the agriculture, fishing and forestry sector. In Proceedings of the 14th International scientific conference: European Financial Systems 2017. Brno: Masaryk University, 2017. s. 256-265, 10 s. ISBN 978-80-210-8609-8.
 18. 2016

 19. SEDLÁČEK, Jaroslav. Comparison of valuation of financial instruments according to the international and Czech accounting standards in the context of performance reporting. Financial Assets and Investing, Brno: Masaryk University, 2016, roč. 7, č. 1, s. 33-49. ISSN 1804-5081.
 20. DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2016. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 144 s. Účetnictví a daně, 4843. ISBN 978-80-271-0035-4.
 21. SEDLÁČEK, Jaroslav. Financial statements in the financial decision making. In Proceedings of the 13th International scientific conference: European Financial Systems 2016. Brno: Masaryk University, 2016. s. 678-685, 8 s. ISBN 978-80-210-8308-0.
 22. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016. 180 s. ISBN 978-80-7380-609-5.
 23. SEDLÁČEK, Jaroslav a Oleksandra LEMESHKO. The reporting of goodwill in national and international context: Evidence from the Czech Republic. WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, 2016, roč. 13, č. 2016, s. 260-268. ISSN 2224-2899.
 24. SEDLÁČEK, Jaroslav. Základy finančního účetnictví. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016. 191 s. ISBN 978-80-7380-612-5.
 25. SEDLÁČEK, Jaroslav. Zásoby vlastní činnosti (zásada souměřitelnosti). In Sborník z 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Nové trendy 2016. Znojmo: SVŠE Znojmo, s.r.o., 2016. s. 182-188, 7 s. ISBN 978-80-87314-85-2.
 26. 2015

 27. SEDLÁČEK, Jaroslav. Comparison of investment in selected sectors of the Czech economy. In Proceedings (Part III.) from 10th International Scientific Conference on Financial Management of Firms and Financial Institutions. Ostrava: VŠB-TU EkF, 2015. s. 1106-1114, 9 s. ISBN 978-80-248-3865-6.
 28. VALOUCH, Petr, Jaroslav SEDLÁČEK a Maria KRÁLOVÁ. Impact of Mergers of Czech Companies on their Profitability and Returns. Ekonomický časopis, SAP - Slovak Academic Press, 2015, roč. 63, č. 4, s. 410-430. ISSN 0013-3035.
 29. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ a Petr VALOUCH. Motives for Combinations of Trading Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, 2015, roč. 63, č. 1, s. 271-280. ISSN 1211-8516.
 30. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Motives of M&A in the US, European and Asian markets. In Proceedings of the 2nd International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM2015), published on the Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Hong Kong: Atlantis Press, 2015. s. 363-366, 4 s. ISBN 978-94-6252-066-0.
 31. SEDLÁČEK, Jaroslav a Roman SKALICKÝ. The Brand in Accounting and Economic Concepts - Comparison of the Czech and the International Approach. In Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference. 12th. Brno: Masaryk University, 2015. s. 507-513, 7 s. ISBN 978-80-210-7962-5.
 32. 2014

 33. DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2015. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 136 s. Účetnictví a daně, 2865. ISBN 978-80-247-5436-9.
 34. KOUŘILOVÁ, Jindřiška a Jaroslav SEDLÁČEK. Environmental accounting and FADN as a basis of model for detecting material flow cost accounting. Agriculture Economics, Praha: ČAZV, 2014, roč. 60, č. 9, s. 420-429. ISSN 0139-570X.
 35. KONEČNÝ, Alois, Oleksandra LEMESHKO a Jaroslav SEDLÁČEK. Fair view of goodwill accounting in national and international context: Evidence from the Czech Republic. In Ferit Uslu. INTCESS14 - International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. 1. vyd. Istanbul, Turecko: International Organization Center of Academic Research, 2014. s. 447-456, 10 s. ISBN 978-605-64453-0-9.
 36. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH, Eva HÝBLOVÁ a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Changes in Property and Ownership Structure of Companies as a Consequence of Mergers in the Czech Republic. Engineering Economics, KAUNAS: Technologija, 2014, roč. 25, č. 2, s. 152-159. ISSN 1392-2785. doi:10.5755/j01.ee.25.2.4030.
 37. KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Jaroslav SEDLÁČEK a Eva HÝBLOVÁ. Mergers and Acquisitions in the Selected Countries of Central and Eastern Europe. In Deev, O., V. Kajurová a J. Krajíček. Proceedings of the 11th International Scientific Conference on European Financial Systems 2014. Brno: Masaryk University, 2014. s. 351-358, 8 s. ISBN 978-80-210-7153-7.
 38. SEDLÁČEK, Jaroslav a Alois KONEČNÝ. Mergers of business corporations at the Czech acquisition and merger market. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. Proceedings of the In the 11th International Conference on European Financial Systems 2014. Brno: MU ESF, 2014. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, 2014. s. 515-523, 9 s. ISBN 978-80-210-7153-7.
 39. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Valuation of the target company in the process of the mergers and acquisitions using discounted cash flow method. WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, 2014, roč. 11, č. 2014, s. 747-756. ISSN 1109-9526.
 40. 2013

 41. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Maria KRÁLOVÁ. An empirical model of measuring economic effects of mergers. Wulfenia Journal, Austria, 2013, roč. 20, č. 6, s. 271-279. ISSN 1561-882X.
 42. SEDLÁČEK, Jaroslav. Analysis and risk assessment in the process of mergers and acquisitions. In Andrzej Stanoslaw Barczak, Piotr Tworek. Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej. Katowice: Wydawnictwo uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach, 2013. s. 152 - 170, 19 s. Praca naukowa. ISBN 978-83-7875-126-7.
 43. KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Jaroslav SEDLÁČEK a Eva HÝBLOVÁ. Analysis of Mergers in Selected Countries in Central and Eastern Europe. In Mendel University in Brno. Conference Proceedings Enterprise and Competitive Enviroment. Brno: Martin Stříž, Bučovice, Czech Republic, 2013. ISBN 978-80-87106-64-8.
 44. DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2014. 11. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 136 s. Účetnictví a daně, 2865. ISBN 978-80-247-5117-7.
 45. HÝBLOVÁ, Eva, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Jaroslav SEDLÁČEK. Důsledky přecenění majetku a závazků při fúzích. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. Sborník příspěvků konference Finanční řízení podniků a finančních institucí 2013. 1 vydání. Ostrava, 2013: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2013. s. 265-272, 8 s. ISBN 978-80-248-3172-5.
 46. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Maria KRÁLOVÁ. Economic Efficiency of Mergers in the Czech Republic 2001–2010. Technological and Economic Development of Economy, 2013, roč. 19, Supplement 1, s. 326-341. ISSN 2029-4913. doi:10.3846/20294913.2014.880084.
 47. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Alois KONEČNÝ. Economic Motives and Success of Mergers in Czech Republic. In Daniela C. Monete and Alexander N. Pisarchik. Mathematics and Computers in Contemporary Science - Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Business and Administration (ICBA’13). 1. vyd. Milan: WSEAS Press, 2013. s. 78-83, 6 s. ISBN 978-1-61804-152-4.
 48. HÝBLOVÁ, Eva, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Jaroslav SEDLÁČEK. FAIR VALUE IN COMPANY TRANSFORMATIONS. In Hradec Economic Days 2013, Peer Reviewed Conference Proceedings, Part III. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2013. s. 107-112, 6 s. ISBN 978-80-7435-251-5.
 49. KONEČNÝ, Alois a Jaroslav SEDLÁČEK. Manager`s motivation in strategic decision. In Garry Lee. Advances in Education Research. 1st ed. Jeju Island, Korea: Information Engineering Research Institute, USA, 2013. s. 283-289, 7 s. ISBN 978-1-61275-062-0.
 50. HÝBLOVÁ, Eva, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Jaroslav SEDLÁČEK. Mergers in Czech Agricultural Companies. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference on European Financial Systems 2013. Brno: MU ESF Brno, 2013. s. 140-146, 7 s. ISBN 978-80-210-6294-8.
 51. SEDLÁČEK, Jaroslav a Alois KONEČNÝ. Motives for transformations of companies in the European and the Asian markets. In Garry Lee. Advances in Education Research. 1st ed. Jeju Island, Korea: Information Engineering Research Institute, USA, 2013. s. 345-351, 7 s. ISBN 978-1-61275-062-0.
 52. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Alois KONEČNÝ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Proces fúzí obchodních společností v právních, účetních a daňových souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 185 s. Řízení a správa podniku. ISBN 978-80-210-6488-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6488-2013.
 53. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Eva HÝBLOVÁ a Alois KONEČNÝ. Restructuring of the Czech Banking Sector – Influence of Mergers on Selected Financial Indicators. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. Proceedings of the In the International Conference on European Financial Systems 2013. Brno: MU ESF, 2013. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, 2013. s. 292-298, 7 s. ISBN 978-80-210-6294-8.
 54. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Alois KONEČNÝ. Synergic motives and economic success of mergers of Czech companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, 2013, LXI, č. 7, s. 2721-2727. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361072721.
 55. KONEČNÝ, Alois, Oleksandra LEMESHKO a Jaroslav SEDLÁČEK. The Concepts of Goodwill Accounting. In Long, Ch., A.; Mastorakis, N., E.; Mladenov, V.. Recent advances in economics and business administration. Rhodes Island, Greece: Europment, 2013. s. 116-120, 5 s. ISBN 978-1-61804-198-2.
 56. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Zuzana KŘÍŽOVÁ. The Effect of Ownership Transformations on the Financial Situation of Large Czech Banks. In Sanja Blaževič et al.. Conference Proceedings of the 6th International Conference "The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options". Pula: Juraj Dobrila University of Pula, 2013. s. 61-70, 10 s. ISBN 978-953-7498-84-9.
 57. 2012

 58. SEDLÁČEK, Jaroslav a Kristýna KUHROVÁ. An Analysis of Unsuccessful Mergers in the Czech Environment. In Petr Červinek. Proceedings of the In the International Conference on European Financial Systems 2012. Brno: MU ESF, 2012. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, 2012. s. 194-200, 7 s. ISBN 978-80-210-5940-5.
 59. VALOUCH, Petr, Jaroslav SEDLÁČEK a Alois KONEČNÝ. Analysis of the Behavior Mergermarket in the Conditions the Financial Crisis. Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Galati: "Dunarea de Jos" University, 2012, roč. 1/2012, č. 1, s. 37-44. ISSN 1584-0409.
 60. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Eva HÝBLOVÁ. Analysis of the Development of Mergers in the Czech Republic in the Period 2001–2009 from the Perspective of Ownership Structure. International Journal of Applied Mathematics and Informatics, UK: universitypress.org.uk, 2012, roč. 6, č. 3, s. 109-116. ISSN 2074-1278.
 61. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Analysis of the Development of Ownership Structure in the Czech Merger Market. In Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karviná: OPF SLU, 2012. s. 348-356, 9 s. ISBN 978-80-7248-753-0.
 62. SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Comparison of accounting methods for business combinations. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, 2012, LX, č. 2, s. 315-324. ISSN 1211-8516.
 63. DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2013. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 131 s. Účetnictví a daně, 2865. ISBN 978-80-247-4624-1.
 64. HÝBLOVÁ, Eva, Jaroslav SEDLÁČEK a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Development of Mergers in the Czech Republic in 2001-2010. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: MENDELU, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 133 - 139. ISSN 1211-8516.
 65. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Eva HÝBLOVÁ. Developmental Analysis of Mergers in the Czech Republic 2001–2009 from the Perspective of Ownership Structure. In Zejlko Panian. Recent Researches in Business & Economics - Proceedings of the 4th WSEAS World Multiconference on Economics, Business and Development (AEBD’12). 1. vyd. Porto: WSEAS Press, 2012. s. 65-70, 6 s. ISBN 978-1-61804-102-9.
 66. KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Jaroslav SEDLÁČEK a Eva HÝBLOVÁ. DISCLOSURE OF INTANGIBLES IN MERGERS & ACQUISITIONS. In Carpathian Logistics Congress. Lázně Priessnitz, Jeseník, 2012. 6 s.
 67. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Finanční účetnictví. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5832-3.
 68. SEDLÁČEK, Jaroslav, Alois KONEČNÝ a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Methods for Valuation of a Target Company at the M&A Market. In Nikos Mastorakis, Elena Zaitseva, Dragan Randjelovic, Kevin Kam Fung Yuen, Claudia-Georgeta Carstea, Sorinel Capusneanu, Alin Larion. MATHEMATICAL METHODS for INFORMATION SCIENCE and ECONOMICS. 1. vyd. Montreux: WSEAS Press, 2012. s. 255-260, 6 s. ISBN 978-1-61804-148-7.
 69. SEDLÁČEK, Jaroslav, Jindřiška KOUŘILOVÁ a Jiří PŠENČÍK. Models of the realistic reporting of subsidies in farm. Agriculture Economics, Praha: ČAZV, 2012, roč. 58, č. 1, s. 34-40. ISSN 0139-570X.
 70. 2011

 71. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Alois KONEČNÝ. Analysis of merger and acquisition development in the Czech Republic in 2001–2010. In Conference Proceedings from 8th International Scientific Conference on Financial Management of Firms and Financial Institutions. Ostrava: VŠB-TU EkF, 2011. s. 384-395, 12 s. ISBN 978-80-248-2494-9.
 72. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ a Zuzana KŘÍŽOVÁ. ANALYSIS OF MERGER PROCESS IN THE CONDITIONS OF THE CZECH LEGISLATION. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference: Finance and the Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín: UTB FAME, 2011. s. 400-407, 8 s. ISBN 978-80-7454-020-2.
 73. SEDLÁČEK, Jaroslav, Alois KONEČNÝ a Petr VALOUCH. Analysis of the Financial Crisis Effect on Company Mergers. In Ford Lumban Gaol, Jiri Strouhal. Recent Researches in E-Activities. 1. vyd. Jakarta: WSEAS Press, 2011. s. 106-111, 6 s. ISBN 978-1-61804-048-0.
 74. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů 2012. 9. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 127 s. Účetnictví a daně, 2865. ISBN 978-80-247-4174-1.
 75. SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Development of mergers and acquisitions in the conditions of the Czech economy 2001–2010. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, 2011, LIX, č. 7, s. 337-346. ISSN 1211-8516.
 76. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Alois KONEČNÝ. Development Trends at Markets with Mergers and Acquisitions in 2001–2010. In Recent Researches in Economics - Proceedings of the 2nd International Conference on Finance and Accounting (ICFA’11). Montreux: WSEAS, 2011. s. 105-110, 6 s. ISBN 978-1-61804-061-9.
 77. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Praktikum finančního účetnictví k osvojení postupů účtování v obchodních společnostech. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 157 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7380-305-6.
 78. 2010

 79. PŠENČÍK, Jiří, Jindřiška KOUŘILOVÁ a Jaroslav SEDLÁČEK. Analýza dotací v soukromém sektoru na bázi podniku. Acta oeconomica Pragensia, Praha: VŠE v Praze, 2010, roč. 18, 5/2010, s. 35-48. ISSN 0572-3043.
 80. SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. Brno: Computer Press, 2010. 191 s. Praxe manažera. ISBN 80-7226-875-9.
 81. SEDLÁČEK, Jaroslav. Cestovní náhrady 2010. 4. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2010. 136 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-3365-4.
 82. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů. 7. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 128 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-3198-8.
 83. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Finanční účetnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 240 s. ISBN 978-80-210-5268-0.
 84. JABLONKA, Michal a Jaroslav SEDLÁČEK. Korekce účetních dat v modelech reziduálního zisku. In Firma a konkurenční prostředí 2010. Brno: MZLU PEF, 2010. s. 207-213, 7 s. ISBN 978-80-7375-385-6.
 85. SEDLÁČEK, Jaroslav. Metody stanovení reálné hodnoty podle IFRS. In Evropské finanční systémy 201027. Brno: MU ESF, 2010. s. 61 - 65, 5 s. ISBN 978-80-210-5182-9.
 86. SEDLÁČEK, Jaroslav a Michal JABLONKA. Oceňování finančních institucí v podmínkách České republiky. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2010. s. 192-200, 9 s. ISBN 978-80-970244-2-0.
 87. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2010. 175 s. ISBN 978-80-7380-283-7.
 88. 2009

 89. SEDLÁČEK, Jaroslav. Analysis of the development of intangible assets in the Czech enterprises and their impact on financial position and performance. Jurnal of Economics, Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, roč. 58, č. 4, s. 375-391. ISSN 0013-3035.
 90. SEDLÁČEK, Jaroslav. Bilancování a oceňování nehmotných aktiv. In Firma a konkurenční prostředí 2009. Brno: MZLU PEF, 2009. s. 207-213, 7 s. ISBN 978-80-7392-085-2.
 91. SEDLÁČEK, Jaroslav a Eva HÝBLOVÁ. Cenová regulace přirozeného monopolu. Periodica academica, Brno: VŠKE, 2009, IV, č. 1, s. 97-102. ISSN 1802-2626.
 92. SEDLÁČEK, Jaroslav. Cestovní náhrady 2009. 3. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2009. 136 s. Účetnictví a daně, 3183. ISBN 978-80-247-2917-6.
 93. SEDLÁČEK, Jaroslav a Alois KONEČNÝ. Criteria for Accounting Treatment of Intangible Assets. In V. International Conference on Applied Business Research ICABR 2009. Brno: Mendel University, 2009. s. 1222-1228, 7 s. ISBN 978-80-7375-325-2.
 94. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. Účetnictví a daně, 3194. ISBN 978-80-247-2919-0.
 95. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ a Michal JABLONKA. Dotace, daňová a účetní analýza. Periodica Academica, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2009, IV/2009, č. 2, s. 132-137. ISSN 1802-2626.
 96. KRAJÍČEK, Jan, Petr VALOUCH, Jaroslav SEDLÁČEK, Petr ČERVINEK, Svatopluk NEČAS a Dirk KAISER. Evropské finanční systémy 2009. 2009.
 97. SEDLÁČEK, Jaroslav. Metody oceňování nehmotných aktiv. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: UTB FME, 2009. 9 s. ISBN 978-80-7318-798-9.
 98. SEDLÁČEK, Jaroslav. Oceňovací rozdíly při přeměnách podniků. In Firma a konkurenční prostředí 2009. Brno: FPM EU Bratislava, 2009. s. 142-147, 6 s. ISBN 978-80-225-2743-9.
 99. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Reálná hodnota v cenové regulaci přirozeného monpolu. E + M Ekonomie a management, 2009, roč. 12, č. 2, s. 47-56. ISSN 1212-3609.
 100. VALOUCH, Petr, Jaroslav SEDLÁČEK a Peter MOKRIČKA. Rezervy jako nástroj řízení rizik. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: MZLU Brno, 2009, LVII, č. 6, s. 323-330. ISSN 1211-8516.
 101. SEDLÁČEK, Jaroslav. The methods of valuation in agricultural accounting. Agricultural Economics, Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2009, roč. 56, 2/2010, s. 59-66. ISSN 0139-570X.
 102. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ a Michaela JUROVÁ. ÚČETNÍ OCEŇOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH FINANČNÍ KRIZE. In Evropské finanční systémy 2009. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 36-41, 6 s. ISBN 978-80-210-4882-9.
 103. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví přeměn obchodních společností. 1. vydání. Brno: MU ESF, 2009. 150 s. ISBN 978-80-210-4962-8.
 104. PÁNEK, Dalibor a Jaroslav SEDLÁČEK. Vývoj regulace úvěrových institucí v České republice v podmínkách finanční krize. Smolenice: NHF EU, 2009. s. 256-265, 10 s. ISBN 978-80-225-2863-4.
 105. 2008

 106. SEDLÁČEK, Jaroslav, Michaela JUROVÁ a Alois KONEČNÝ. Analýza faktorů ovlivňujících finanční výkonnost českých průmyslových podniků. Vědecký časopis Periodica Academica, Praha: Quentin Company, 2008, III., 1., s. 89-97. ISSN 1802-2626.
 107. SEDLÁČEK, Jaroslav. Analýza metod měření výkonnosti podniku. Praha: Controller-Institut, 2008. ControllerNews.
 108. SEDLÁČEK, Jaroslav. Cestovní náhrady 2008. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2008. 136 s. Účetnictví a daně, 3183. ISBN 978-80-247-2522-2.
 109. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 128 s. Účetnictví a daně, 3194. ISBN 978-80-247-2537-6.
 110. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů - komplexní průvodce s předpisy. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 448 s. Účetnictví a daně, 3232. ISBN 978-80-247-2574-1.
 111. KONEČNÝ, Alois a Jaroslav SEDLÁČEK. Informační zdroje používané ve finanční analýze. In Konkurenceschopnost podniků. 1. vyd. Šlapanice: Masarykova univerzita, 2008. s. 315-320, 6 s. ISBN 978-80-210-4521-7.
 112. VALOUCH, Petr, Jaroslav SEDLÁČEK a Alois KONEČNÝ. Klíčové faktory ovlivňující tvorbu kapitálové struktury u společností s ručením omezeným v odvětví kovodělného průmyslu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2008. Brno: ESF MU, 2008. s. 179-184, 6 s. ISBN 978-80-210-4628-3.
 113. SEDLÁČEK, Jaroslav. Konkurenceschopnost českého zpracovatelského průmyslu. In Konkurenceschopnost podniků. 1. vyd. Šlapanice: Masarykova univerzita, 2008. s. 597-610, 14 s. ISBN 978-80-210-4521-7.
 114. SEDLÁČEK, Jaroslav a Michaela JUROVÁ. Reálná hodnota aktiv v cenové regulaci distributorů elektřiny. In Financie a riziko. Bratislava: EU NHF, 2008. s. 579-584, 6 s. ISBN 978-80-225-2745-3.
 115. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Rezervy a podmíněné závazky podle IFRS. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2008. Brno: ESF MU, 2008. s. 153-157, 5 s. ISBN 978-80-210-4628-3.
 116. KONEČNÝ, Alois, Jaroslav SEDLÁČEK a Petr VALOUCH. The measurement of company performance on the basis of accounting data. In New Trends & Challenges in Management. Concepts of Management. 1. vyd. Warsaw: University of Finance and Management in Warsaw, 2008. s. 207-216, 10 s. ISBN 978-83-61086-30-7.
 117. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Účetnictví a daně. 2. vyd. Brno: ESF MU, 2008. 171 s. ISBN 978-80-210-4542-2.
 118. 2007

 119. SEDLÁČEK, Jaroslav. Analýza finančního zatížení českých firem v období 1996 - 2005. Ekonomický časopis, Bratislava, 2007, roč. 55, č. 6, s. 582 - 593. ISSN 0013-3035.
 120. SEDLÁČEK, Jaroslav. Analýza vývoje českého průmyslu v letech 2002 - 2006 z pohledu institucionálních sektorů. In Ekonomika firiem 2007. Košice: EU PHF Košice, 2007. s. 672-688, 17 s. ISBN 978-80-225-2482-7.
 121. SEDLÁČEK, Jaroslav. Analýza vývoje finanční výkonnosti podniků v České republice. Ekonomický časopis, Bratislava: EÚ SAV, 2007, roč. 55, č. 1, s. 3-18. ISSN 0013-3035.
 122. SEDLÁČEK, Jaroslav. Cestovní náhrady 2007. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2007. 131 s. Účetnictví a daně, 2811. ISBN 978-80-247-1924-5.
 123. SEDLÁČEK, Jaroslav. Credit risk assessment of borrower with the Aid of EVA. In Steady economics development: condition, problems and prospects. Pinsk: Polesski State University, 2007. s. 238 – 242, 5 s. ISBN 978-985-516-005-3.
 124. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 125 s. Účetnictví a daně, 2792. ISBN 978-80-247-1909-2.
 125. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů - komplexní průvodce s předpisy. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 424 s. Účetnictví a daně, 2865. ISBN 978-80-247-2094-4.
 126. VALOUCH, Petr a Jaroslav SEDLÁČEK. Empirické ověření platnosti teorie optimální kapitálové struktury firmy v České republice. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. s. 419-427, 9 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
 127. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. 2756. ISBN 978-80-251-1830-6.
 128. SEDLÁČEK, Jaroslav. Harmonizace zemědělského účetnictví. Acta unv. agric. et silvic. Mendel. Brun., Brno: MZLU, 2007, LV, č. 6, s. 149-156. ISSN 1211-8516.
 129. SEDLÁČEK, Jaroslav. Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: UTB FME, 2007. s. 186-193, 8 s. ISBN 978-80-7318-536-7.
 130. SEDLÁČEK, Jaroslav. Modely pro odhad reálné hodnoty vybraných finančních aktiv v účetnictví. ACTA AERARII PUBLICI, Banská Bystrica: EF UMB, 2007, roč. 4, č. 1, s. 124-135. ISSN 1336-8818.
 131. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku na bázi běžných (tržních) cen. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. s. 362-368, 7 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
 132. SEDLÁČEK, Jaroslav. Použití reálné hodnoty k ocenění dlouhodobého majetku. Ekonomika a informatika, Bratislava: FHI EU, 2007, V., č. 1, s. 206-213. ISSN 1336-3514.
 133. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Radim LINKA a Petr VALOUCH. Praktikum Finančního účetnictví. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. 240 s. ISBN 978-80-7380-050-5.
 134. SEDLÁČEK, Jaroslav. Znalosti podniku jako (ne)účetní kategorie. In Znalostní ekonomika, trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. Zlín: UTB FaME, 2007. s. 281-287, 7 s. ISBN 978-80-7318-646-3.
 135. 2006

 136. SEDLÁČEK, Jaroslav. Analysis of Development of the Czech Enterprises. Public policy and administration, Vilnius: MRU and KUT, 2006, č. 15, s. 125-133. ISSN 1648-2603.
 137. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 126 s. ISBN 80-247-1446-9.
 138. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů 2006 - komplexní průvodce s předpisy. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 396 s. ISBN 80-247-1606-2.
 139. SEDLÁČEK, Jaroslav. Ekonomičeskaja dobavlennaja stoimost v kreditnom analize. Bankauski vesnik, Minsk: NBRB, 2006, roč. 26, č. 9, s. 101-104. ISSN 74829.
 140. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční zatížení českých firem. In Slovenská ekonomika mýty a fakty o realite. Tatranské Zruby: PHF EU Bratislava, 2006. s. 529-539, 11 s. ISBN 80-225-2217-1.
 141. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční zatížení českých firem. Podniková revue, Košice: PHF EU Bratislava, 2006, V., č. 10, s. 55-64. ISSN 1335-9746.
 142. SEDLÁČEK, Jaroslav. Oceňování finančních aktiv podle mezinárodních účetních standardů. Ekonomika a informatika, Bratislava: EU, 2006, IV., č. 1, s. 157-165. ISSN 1336-3514.
 143. SEDLÁČEK, Jaroslav. Porovnání přístupů k oceňování a vykazování majetku v českých podnicích. Účetnictví, Praha: Svaz účetních, 2006, roč. 41, č. 10, s. 58-66. ISSN 0139-5661.
 144. SEDLÁČEK, Jaroslav. Přístupy k oceňování investic do nemovitostí a aktiv držených k prodeji podle IAS. In Firma a konkurenční prostředí 2006. Brno: MZLU PEF, 2006. s. 115-121, 7 s. ISBN 80-7302-112-9.
 145. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní odhady. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: MU ESF, 2006. s. 98-105, 8 s. ISBN 80-210-4088-2.
 146. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Účetnictví a daně. ESF: MU, 2006. 155 s. ISBN 80-210-3926-4.
 147. SEDLÁČEK, Jaroslav. Výkonnost podniku a její měření. Ekonomika a manažment, Bratislava: EU FPM, 2006, roč. 3, č. 1, s. 39-49. ISSN 1336-3301.
 148. 2005

 149. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Development of FDI into the Czech Republic in the period 1993-2003. In Sborník z mezinárodní vědecké konference: Wspólczesne kierunki inwestowania - formy i efekty. Katowice, Polsko: Akademia Ekonomiczna, Katowice, 2005. s. 566-572, 7 s. ISBN 83-7246-231-3.
 150. SEDLÁČEK, Jaroslav. Dluhové cenné papíry podle IAS. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: UTB FME, 2005. s. 459-465, 6 s. ISBN 80-7318-288-2.
 151. SEDLÁČEK, Jaroslav. Investment property and assets held for sale. In ECOMA 2005. Pardubice: UP CHTF, 2005. s. 421-424, 4 s. ISBN 80-7194-806-3.
 152. LANČA, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Manažerské účetnictví. 1. vydání. Brno: ESF MU v Brně, 2005. 177 s.
 153. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Radim LINKA a Petr VALOUCH. Praktikum z finančního účetnictví. Brno: ESF MU v Brně, 2005. 197 s. ISBN 80-210-3794-6.
 154. SEDLÁČEK, Jaroslav. Reálná hodnota finančních nástrojů (IAS 39). In Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU PEF, 2005. s. 104-111, 8 s. ISBN 80-7302-094-7.
 155. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví pro manažery. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2005. 226 s. ISBN 80-247-1195-8.
 156. SEDLÁČEK, Jaroslav. Vliv účetní opatrnosti na vykazování výkonnosti podniku. In Evropské finanční systémy. Brno: MU ESF, 2005. s. 194-197, 4 s. ISBN 80-210-3753-9.
 157. SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Vliv účetních metod na vykazování výkonnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 97 s. První. ISBN 80-210-3893-4.
 158. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, 2005. 331 s. ISBN 80-86119-95-5.
 159. 2004

 160. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Cestovní náhrady 2004. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 126 s. Daně a účetnictví. ISBN 80-251-0135-5.
 161. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů. Praha: GRADA, 2004. 144 s. ISBN 80-247-0829-9.
 162. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů 2004 (komplexní průvodce s předpisy). Praha: GRADA, 2004. 392 s. ISBN 80-247-0766-7.
 163. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňové a účetní odpisy. Brno: Computer Press, 2004. 139 s. ISBN 80-251-0171-1.
 164. SEDLÁČEK, Jaroslav. Komparace oceňování finančních aktiv v českém a německém účetnictví. In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: MZLU PEF, 2004. s. 162-168, 7 s. ISBN 80-7302-077-7.
 165. SEDLÁČEK, Jaroslav. Komparace přístupů k oceňování finančních aktiv. Ekonomika a manažment, Bratislava, 2004, I., č. 2, s. 73-82. ISSN 1336-3301.
 166. HÝBLOVÁ, Eva, Jaroslav SEDLÁČEK a Petr VALOUCH. Mezinárodní účetnictví. Brno: ESF MU, 2004. 138 s. ISBN 80-210-3473-4.
 167. SEDLÁČEK, Jaroslav. Modely oceňování finančních aktiv v účetnictví. In Finanční problémy kandidátských zemí po vsatupu do Evropské unie. Brno: MU ESF, 2004. s. 181-189, 9 s. ISBN 80-210-3493-9.
 168. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - goodwill. Brno: MZLU v Brně, 2004. 9 s. Sborník: Firma a konkurenční prostředí 2003. ISBN 80-7157-700-6.
 169. SEDLÁČEK, Jaroslav. The development of foreign direct investment into the Czech Republic. In Systemy gospdarcze i ich ewolucja. Katovice: AE Katowice, 2004. s. 145-151, 7 s. ISBN 80-7246-293-3.
 170. SEDLÁČEK, Jaroslav. The measurement of efficiency of the enterprise. In Role of banks in corporate governance and financing. Karviná: SU OPF, 2004. s. 330-335, 6 s. ISBN 80-7248-271-8.
 171. SEDLÁČEK, Jaroslav. The valuation of the financial assets in accounting of enterprise. In The world economy and business-administration. Minsk: BNTU, 2004. s. 14-19, 6 s. ISBN 985-6703-29-8.
 172. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví podnikatelů (po vstupu do Evropské unie). Praha, 2004. 273 s. ISBN 80-7179-859-2.
 173. SEDLÁČEK, Jaroslav. Vliv účetních metod na výkonnost podniku. In Finančná politika a optimálny system zdaňovania vo vazbe na efetívnosť fungovania ekonomiky. Bratislava: EU NHF, 2004. s. 25-29, 5 s. ISBN 80-225-2019-5.
 174. 2003

 175. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Accounting in the program of European studies at Masaryk university in Brno. In Collection of papers from international conference: World economy and business administration. Minsk: Ministry of Education of the Republic of Belarus and Belarusian National Technical University, 2003. s. 127-131, 5 s. ISBN 985-464-437-5.
 176. SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. Praha: Computer Press, 2003. 190 s. Praxe manažera. ISBN 80-7226-875-9.
 177. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Czech accounting in the conditions of the integrated world economics. In Collection of papers from international conference: World economy and business administration. Minsk: Ministry of education of the Republic of Belarus and Belarusian National Technical University, 2003. s. 120-124, 5 s. ISBN 985-464-437-5.
 178. SEDLÁČEK, Jaroslav. Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku v účetnictví podniku. Účetnictví, Praha: Bilance, 2003, roč. 38, č. 9, s. 80-85. ISSN 0139-5661.
 179. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Jednoduché účetnictví. Brno: Computer Press, 2003. 172 s. Daně a účetnictví. ISBN 80-7226-967-4.
 180. SEDLÁČEK, Jaroslav. Měření faktorů úspěšnosti podniku (kvantitativní přístup). Acta facultatis aerarii publici, Banská Bystrica: UMB FF, 2003, roč. 6, č. 3, s. 131-140. ISSN 80-8055-814-0.
 181. SEDLÁČEK, Jaroslav. Oceňování finančních aktiv v německém účetnictví. In Finanční a logistické řízení. Ostrava: FMMI VŠB-TU, 2003. s. 198-202, 5 s. ISBN 80-239-0860-X.
 182. SEDLÁČEK, Jaroslav. Oceňování finančních aktiv v rakouském účetnictví. In Financivání firem. Brno: MU ESF Brno, 2003. s. 96-102, 7 s. ISBN 80-210-3209-X.
 183. SEDLÁČEK, Jaroslav, Štefan SLÁVIK a Miroslava SZARKOVÁ. Příčiny úspěšnosti podniku. Ekonomické rozhl'ady, Bratislava: EU Bratislava, 2003, XXXII, č. 1, s. 75-86. ISSN 0323-262X.
 184. SEDLÁČEK, Jaroslav. Přímé zahraniční investice do České republiky. In sborník. Katowice: University of Economics, 2003. s. 493-502, 10 s. ISBN 83-7246-338-7.
 185. KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Radim LINKA, Jaroslav SEDLÁČEK a Petr VALOUCH. Sbírka příkladů z finančního účetnictví. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 163 s. ISBN 80-210-3191-3.
 186. SEDLÁČEK, Jaroslav. Tendence vývoje českého účetnictví. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: UTB Zlín, 2003. 4 s. ISBN 80-7318-130-4.
 187. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Teorie kapitálové struktury v systému finanční analýzy podniku. In Sborník mezinárodní konference Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: UTB Zlín, 2003. 5 s. ISBN 80-7318-130-4.
 188. SEDLÁČEK, Jaroslav. Základy finančního účetnictví I. Brno: MU ESF, 2003. 208 s. ISBN 80-210-3161-1.
 189. SEDLÁČEK, Jaroslav. Zdroje financování malých a středních podniků v ČR. In Výkonnosť malých a stredných podnikov v SR a ČR. Banská Bystrica: EF UMB, 2003. s. 171-175, 5 s. ISBN 80-8055-840-X.
 190. 2002

 191. SEDLÁČEK, Jaroslav. Accounting and valuation of current financial assets in accordance with IAS. In Transition countries joining the European union. Karviná: Canakkale Onsekiz Mart University, 2002. s. 235-244. ISBN 80-7248-172-X.
 192. SEDLÁČEK, Jaroslav a Janka HVOŽDAROVÁ. Analýza konsolidovaných účtovných výkazov (kvantitatívny prístup). Účtovníctvo - Audítorstvo - Daňovníctvo, Bratislava: SÚVAHA, 2002, X, č. 2, s. 11-13. ISSN 1335-2024.
 193. SEDLÁČEK, Jaroslav. Cenné papíry a podíly v českém účetnictví. In Európske financie - teória, politika a prax. Banská Bystrica: UMB FF, 2002. s. 115-118. ISBN 80-8055-676-8.
 194. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Economic Value Added in Credit Analysis. In Mezinárodní konference "Comparison of the banking sectors in transition economies". Karviná: SU OPF, 2002. s. 111-116. ISBN 80-7248-174-6.
 195. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Ekonomická přidaná hodnota v kapitálovém rozhodování. In Systémové řízení. 1. vyd.: Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2002. s.417-424. ISBN 80-210-2831-9.
 196. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Faktory ovlivňující výkonnost podniku. In Zborník z medzinárodného vedeckého seminára katedier financií - Finančný manažment českých a slovenských podnikov. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2002. s. 150-154, 5 s. ISBN 80-225-1664-3.
 197. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza konsolidovaných účetních výkazů (kvantitativní přístup). In Sborník. Brno: PEF MZLU Brno, 2002. s. 109-123. Firma a konkurenční prostředí. ISBN 80-7302-034-3.
 198. SEDLÁČEK, Jaroslav. Kapitál jako faktor úspěšnosti podniku. Acta oeconomica No 12, Banská Bystrica: EF UMB, 2002, roč. 12, č. 12, s. 104-106. ISSN 80-8055-597-4.
 199. SEDLÁČEK, Jaroslav. Předpoklad neomezeného trvání podniku při auditu účetní závěrky. In Theory and practice of auditing in central Europe. Bratislava: SÚVAHA, 2002. s. 89-93. ISBN 80-88727-52-9.
 200. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účtování a oceňování dlouhodobého finančního majetku podle IAS. In Ekonomické a adaptační procesy 2002. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2002. s. 79-81. ISBN 80-7329-006-5.
 201. 2001

 202. SEDLÁČEK, Jaroslav. Analýza konsolidovaných účetních výkazů. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: EF VŠB TU, 2001. s. 411-416. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-7078-923-9.
 203. SEDLÁČEK, Jaroslav a Janka HVOŽDAROVÁ. Analýza konsolidovaných účtovných výkazov. Účtovníctvo - Audítorstvo - Daňovníctvo, Bratislava: Súvaha, 2001, IX, č. 10, s. 330-332. ISSN 1335-2024.
 204. SEDLÁČEK, Jaroslav. Auditing. Brno: MU Brno, 2001. 176 s. ISBN 80-210-2527-1.
 205. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza v hodnocení úspěšnosti podniku. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: MU ESF, 2001. s. 197-207. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-210-2537-9.
 206. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční zdroje v úspěšnosti podniku. In faktory úspěšnosti podniku. Brno: MU ESF, 2001. s. 109-113. ISBN 80-210-2708-8.
 207. SEDLÁČEK, Jaroslav. Informační funkce konsolidované účetní závěrky. In Sborník z pedagogické konference. Praha: VŠE, 2001. s. 118-120. ISBN 80-245-0274-7.
 208. SEDLÁČEK, Jaroslav. Metody analýzy konsolidované účetní závěrky. In Implementácia medzinárodných účtovných štandardov (IAS) do účtovníctva Slovenskej republiky a Českej republiky. Bratislava: FHI EU, 2001. s. 125-129. Zborník z medziárodnej vedeckej konferencie. ISBN 80-225-1479-9.
 209. BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Jiří NOVOTNÝ, Jaroslav SEDLÁČEK, Petr SUCHÁNEK, Michael DOLEŽAL, Petra DVOŘÁKOVÁ, Antonín STEHLÍK, Martin SVOBODA a Radoslav ŠKAPA. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU Brno, 2001. 334 s. MU ESF Brno.
 210. LINKA, Radim, Jaroslav SEDLÁČEK a Petr MANETH. Praktikum z finančního účetnictví. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. 113 s. 1. vydání. ISBN 80-210-2686-3.
 211. SEDLÁČEK, Jaroslav. Proces harmonizace účetnictví v Evropské unii. Účetnictví, Praha: Bilance, 2001, roč. 36, č. 11, s. 63-67. ISSN 0139-5661.
 212. SEDLÁČEK, Jaroslav. Přecházíme z jednoduchého na podvojné účetnictví. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. 98 s. ISBN 80-7226-574-1.
 213. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera. 2. doplněné vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 s. business books. ISBN 80-7226-562-8.
 214. LINKA, Radim, Jaroslav SEDLÁČEK, Petr SUCHÁNEK a Eva VINCENCOVÁ. Vybrané příklady z účetnictví. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 2001. 103 s. 1. ISBN 80-7231-083-6.
 215. SEDLÁČEK, Jaroslav. Výuka účetnictví na ESF MU Brno. In Setkání pracovníků kateder účetnictví vysokých škol. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2001. s. 67-69. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-86122-97-2.
 216. SEDLÁČEK, Jaroslav. Výzkum faktorů ovlivňujících úspěšnost podniku. In Ekonomika firiem 2001. Košice: PHF EU, 2001. s. 614-617. Zborník z medzinárodnej konferencie. ISBN 80-225-1446-2.
 217. SEDLÁČEK, Jaroslav. Výzkum faktorů úspěšnosti podniku. In Finanční řízení podniku. Ostrava: FMMI VŠB-TU, 2001. s. 60-63. Sborník referátů z mezinárodní konference. ISBN 80-7078-889-5.
 218. SEDLÁČEK, Jaroslav. Základy finančního účetnictví. Brno: MU ESF, 2001. 140 s. ISBN 80-210-2615-4.
 219. SEDLÁČEK, Jaroslav. Základy účetnictví. Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2615-4.
 220. 2000

 221. SEDLÁČEK, Jaroslav. Bilancování a oceňování aktiv a pasiv v rakouském účetnictví. Účetnictví, Praha: Bilance, 2000, roč. 35, č. 7, s. 38-42. ISSN 9770139566005.
 222. SEDLÁČEK, Jaroslav. Faktory úspěšnosti podniku. In Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách. Pardubice: FCHT UP, 2000. s. 306-309. Sborník z mezinárodní pedagogické konference. ISBN 80-7194-301-0.
 223. FICZOVÁ, Ivana, Jaroslav SEDLÁČEK a Vladimír ÚRADNÍČEK. Finančná analýza podniku I. Banská Bystrica: UMB FF, 2000. 174 s. ISBN 80-89029-02-7.
 224. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza skupiny podniků. In Účetnictví a daně na prahu 21. století. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2000. s. 95-99. sborník. ISBN 80-86122-72-7.
 225. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční instrumenty v účetnictví obchodních společností. In Changes of the business environment during the process of the accession to European union. Banská Bystrica: FF UMB, 2000. s. 73-77. Sborník. ISBN 80-8055-420-X.
 226. ČÁMSKY, František, František KALOUDA a Jaroslav SEDLÁČEK. Komparace výsledků alternativních průzkumů vnímání problematik evropské ekonomické integrace. In Finanční trhy, firmy a finanční instituce v ČR a SR na cestě do EU. Karviná: OPF SU Karviná, 2000. s. 223-231. ISBN 80-7248-058-8.
 227. SEDLÁČEK, Jaroslav. Kvantitativní metody stanovení úspěšnosti podniku. In Faktory úspěšnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita, ESF, 2000. s. 146-155. ISBN 80-210-2306-6.
 228. SEDLÁČEK, Jaroslav, František KALOUDA a František ČÁMSKY. Malé a střední české podniky před vstupem do EU. In Slovenská ekonomika v európskom kontexte. Banská Bystrica: European Information Centre UMB, 2000. s. 307-314. Sborník. ISBN 80-8055-439-0.
 229. ČÁMSKY, František, František KALOUDA a Jaroslav SEDLÁČEK. Malé české podniky v přístupovém procesu k EU. In Česká ekonomika 2000. Karviná: OPF SU Karviná, 2000. s. 806-811. ISBN 80-7248-059-6.
 230. BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Jiří NOVOTNÝ, Jaroslav SEDLÁČEK a Petr SUCHÁNEK. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU Brno, 2000. 273 s. MU ESF Brno.
 231. SEDLÁČEK, Jaroslav a Jiří VAĎURA. Pořizování aktiv naturální směnou. Daně, Praha: Orac, 2000, VIII, č. 5, s. 6-9. ISSN 1210-8103.
 232. SEDLÁČEK, Jaroslav. Přístupy k optimalizaci kapitálové struktury v teorii podnikových financí. In Problematika financovania verejného sektora z aspektu jeho príjmov a výdavkov. Bratislava: EU NHF, 2000. s. 357-365. ISBN 80-225-1406-3.
 233. SEDLÁČEK, Jaroslav. Research of the behaviour of the Czech companies in approaching process to European union. In Economics & Management - 2000 (Actualities and Methodology). Kaunas: University of Technology, Kaunas, 2000. s. 386-387. ISBN 9986-13-749-7.
 234. KALOUDA, František, Jaroslav SEDLÁČEK a František ČÁMSKY. Role zahraničního obchodu v rozvoji firmy. In East-European Universities Programmes of European Studies - Experience and Prospects. Brno: MU ESF Brno, 2000. s. 89-99. sborník. ISBN 80-210-2420-8.
 235. KALOUDA, František, Jaroslav SEDLÁČEK a František ČÁMSKY. Role zahraničního obchodu v rozvoji firmy (anketní šetření a skutečný stav v datech roku 1994 a 1999). In Transformation, Stabilization and Growth. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 237-248. ISBN 80-210-2408-9.
 236. LINKA, Radim, Jaroslav SEDLÁČEK, Petr SUCHÁNEK a Eva VINCENCOVÁ. Sbírka příkladů z finančního účetnictví. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2000. 99 s. 1.
 237. KALOUDA, František, František ČÁMSKY a Jaroslav SEDLÁČEK. Zahraniční obchod – integrace podniku do nadnárodních ekonomických struktur de facto (včetně anketních výsledků). In Mezinárodní konference „Ekonomika firiem 2000“. : EU Bratislava, PHF Košice, 2000. s. 765-778, s.14. ISBN 80-225-1308-3.
 238. KALOUDA, František a Jaroslav SEDLÁČEK. Zahraniční obchod jako forma faktické ekonomické integrace. Ekonomika a spoločnosť, Banská Bystrica: EF UMB, 2000, roč. 1, č. 2, s. 131-141. ISSN 1335-7069.
 239. KALOUDA, František, František ČÁMSKY a Jaroslav SEDLÁČEK. Zahraniční obchod jako forma integrace českých firem do nadnárodních ekonomických struktur. In Česká ekonomika 2000. Karviná: OPF SU Karviná, 2000. s. 812-820. ISBN 80-7248-059-6.
 240. 1999

 241. SEDLÁČEK, Jaroslav. Akvizice jako strategie růstu podniku. In Acta oeconomica cassoviensia No 3. Košice, Slovensko: PHF EU, 1999. s. 379-392. Sborník. ISBN 80-88964-15-6.
 242. SEDLÁČEK, Jaroslav. Česká podniková sféra a EU. Ekonom, Praha: ECONOMIA, 1999, XLIII, č. 36, s. 7. ISSN 1210-0714.
 243. SEDLÁČEK, Jaroslav. Expanze a růst podniku akvizicí. In Finanční řízení podniků a institucí. Ostrava: EkF VŠB TU, 1999. s. 160-167. ISBN 80-7078-744-9.
 244. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční účetnictví III. Brno: MU ESF, 1999. 132 s. ISBN 80-210-2044-X.
 245. SEDLÁČEK, Jaroslav, František KALOUDA a Eva HAMPLOVÁ. Integrace ČR do EU jako faktor rozvoje firmy. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní. Bratislava: FHI EU Bratislava, 1999. s. 354-361.
 246. SEDLÁČEK, Jaroslav. Koncepce výuky účetnictví na ESF MU Brno. In Finance v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti. Brno: MU ESF, 1999. s. 91-96. Sborník. ISBN 80-210-2199-3.
 247. SEDLÁČEK, Jaroslav. Opravná položka k (úplatně) nabytému majetku. Daně: odborný časopis pro daňové právo a praxi, Praha: Orac, 1999, VII, č. 12, s. 7-12. ISSN 1210-8103.
 248. LANČA, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Princip shody nákladů a výnosů. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: EkF VŠB TU, 1999. s. 238-244. ISBN 80-7078-744-9.
 249. SEDLÁČEK, Jaroslav. Principy vykazování nákladů a jejich alokace. In Acta facultatis aerarii publici. Banská Bystrica, Slovensko: UMB FF, 1999. s. 73-79. Sborník. ISBN 80-8055-319-X.
 250. KALOUDA, František a Jaroslav SEDLÁČEK. The analysis of behavoir of czech companies in approaching process to EU. In Banking and short-term prognoses of the economic development. Karviná: OPF SU, 1999. s. 323-326. Sborník. ISBN 80-7248-046-4.
 251. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera. Brno: Computer Press, 1999. 195 s. Finance. ISBN 80-7226-140-1.
 252. SEDLÁČEK, Jaroslav. Úloha daní v ekonomice státu. In Sborník prací učitelů katedry financí. Brno: MU ESF, 1999. s. 73-96. Sborník č. 2/99. ISBN 80-210-2200-0.
 253. SEDLÁČEK, Jaroslav. Vývoj účetnictví v integrované ekonomice. In Stav a vývoj účtovníctva vo svetle nadnárodných úprav a jeho dosledky pre vzdelávane v oblasti účtovníctva na vysokých školách. Bratislava, Slovensko: FHI EU, 1999. s. 75-78. Sborník. ISBN 80-225-1198-6.
 254. 1998

 255. SEDLÁČEK, Jaroslav. Actual problems of the Transition of the Accounting in the Czech Republic. In Economic Transition its social and ecological consequences III. 1998. vyd. Bratislava: FHI EU, 1998. s. 186-194. ISBN 85323 - 75 - 3.
 256. SEDLÁČEK, Jaroslav. Analýza hospodářského výsledku firmy z hlediska daně z příjmů. In Acta oeconomica No 4. Banská Bystrica: EF UMB Banská Bystrica, 1998. s. 91-100. ISBN 80-8055-132-4.
 257. SEDLÁČEK, Jaroslav, Miroslav ČÁSLAVSKÝ a Jiří VAĎURA. Analýza hospodářského výsledku právnickými osobami. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi, Brno: Orac, 1998, VI, č. 4, s. 2-11. ISSN 1210-8103.
 258. SEDLÁČEK, Jaroslav. Czech Accounting - its accord with the accounting management in the European Union. In Universities at preparing economists to enter the European Union. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 1998. s. 256-262. ISBN 80-210-1882-8.
 259. ČÁSLAVSKÝ, Miroslav a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 1997. In Nad daňovým přiznáním k daním z příjmů za rok 1997. Praha: Orac, 1998. s. 169-266. , Knihovnička ORAC 98. ISBN 80-901938-8-9.
 260. SEDLÁČEK, Jaroslav. Ekonomické důsledky účtování o nepeněžitých vkladech do obchodních společností a družstev. Účetnictví, Praha: Federální ministerstvo financí, 1998, roč. 33, č. 7, s. 224-227. ISSN 0139-5661.
 261. SEDLÁČEK, Jaroslav. Transformační proces v účetnictví České republiky. In Trendy tranzitivní ekonomiky. Brno: ESF MU Brno, 1998. s. 59-78. , Sborník prací 1/98. ISBN 80-210-1764-3.
 262. 1997

 263. DUBŠEKOVÁ, Lenka, Jaroslav SEDLÁČEK a Jiří VAĎURA. Nad daňovým přiznáním za rok 1996. Praha: ORAC, 1997. 256 s. Knihovnička Orac 97. ISBN 80-901938-2-X.
 264. SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr SUCHÁNEK. Výuka obchodu na ESF MU v Brně. In Vybrané problémy teórie obchodu. Bratislava: EU Bratislava, 1997. s. 97-102. ISBN 80-225-0934-5.
 265. 1996

 266. SEDLÁČEK, Jaroslav, Lenka DUBŠEKOVÁ a Jiří VAĎURA. Daň z příjmů právnických osob a účetní závěrka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 119 s. ISBN 80-210-1071-.
 267. SEDLÁČEK, Jaroslav, Lenka DUBŠEKOVÁ, Jiří VAĎURA a Miroslav ČÁSLAVSKÝ. Daňové přiznání právnických osob. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi, Brno: Orac, 1996, IV, č. 3, s. 16-57. ISSN 1210-8103.
 268. SEDLÁČEK, Jaroslav. Transformation of accounting of trading companies. In University education focused on economics management and entrepreneurship. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 225-234. ISBN 80-210-1345-1.
 269. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví ve společnosti s ručením omezeným. Brno: Šifra Brno, 1996. 111 s. ISBN 80-210-1101-7.
 270. 1995

 271. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní informace v řízení firmy v tržních podmínkách. In Transformace,stabilizace,růst. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 114-118. ISBN 80-210-1165-3.
 272. SEDLÁČEK, Jaroslav, Lenka DUBŠEKOVÁ a Jiří VAĎURA. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů právnických osob. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 127 s. ISBN 80-210-1071-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2020 23:11