Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. MALÍKOVÁ, Jana. Definice a smysl grafického designu. In PV123: Základy vizuální komunikace na FI MU v Brně. 2014.
 2. MALÍKOVÁ, Jana. Historie grafického designu. In PV123: Základy vizuální komunikace na FI MU v Brně. 2014.
 3. MALÍKOVÁ, Jana a Adam MIHALOV. Organizace a výtvarný dohled na vytvoření grafického manuálu Ateliéru grafického designu a multimédií FI MU. 2014. vyd. Brno: Ateliér grafického designu a multimédií FI MU, 2014.
 4. MALÍKOVÁ, Jana a Radek OŠLEJŠEK. Organizace soutěže pro studenty AGD+M FI MU o vytvoření maskota FI MU. 2014. vyd. Brno: Fakulta informatiky MU, 2014.
 5. MALÍKOVÁ, Jana a Radek OŠLEJŠEK. Organizace soutěže pro studenty AGD+M FI MU o vytvoření propagačních předmětů FI MU. 2014. vyd. Brno: Fakulta informatiky MU, 2014.
 6. MALÍKOVÁ, Jana a Petr SUDICKÝ. Organizace soutěže pro studenty AGD+M FI MU o vytvoření značky a grafického manuálu projektu E-learning na FF. 2014. vyd. Brno: Filozofická fakulta, 2014.
 7. MALÍKOVÁ, Jana. Příprava posteru - výtvarný a estetický vjem. In DPRPO: Příprava posteru FI MU v Brně. 2014.
 8. MALÍKOVÁ, Jana. Realizace značky 20. výročí Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. 2014. vyd. Brno: Fakulta informatiky MU, 2014.
 9. MALÍKOVÁ, Jana. Základní principy a jazyk grafického designu. In PV123: Základy vizuální komunikace na FI MU v Brně. 2014.
 10. 2013

 11. MALÍKOVÁ, Jana. Definice a smysl grafického designu. In PV123: Základy vizuální komunikace na FI MU v Brně. 2013.
 12. MALÍKOVÁ, Jana. Katalog pro uchazeče o studium na FI MU, veletrh Gaudeamus 2013 (katalog, plakát A2, kalendáře). Brno: Fakulta informatiky MU, 2013.
 13. MALÍKOVÁ, Jana. Návrh logotypu pro Ateliér grafického designu a multimédií FI MU. 2013. vyd. Brno: Ateliér grafického designu a multimédií FI MU, 2013.
 14. MALÍKOVÁ, Jana. Organizace spolupráce studentů AGD+M FI MU s rektorátem MU na projektu Daruj Muni. Brno: Rektorát MU, 2013.
 15. MALÍKOVÁ, Jana a Kateřina SPÁČILOVÁ. Organizace spolupráce studentů AGD+M FI MU s rektorátem MU na přípravě animovaných spotů pro Univerzitní kino Scala / projekt Daruj Scale. 2013. vyd. Brno: Rektorát MU, 2013.
 16. MALÍKOVÁ, Jana a Lukáš PEVNÝ. Prezentace studentů AGD+M na studentské typografické výstavě první typografické konferenci Ampersand v Brightonu. 2013.
 17. MALÍKOVÁ, Jana. Realizace výstavního plakátu, letáků, katalogu a příprava výstavy Výtvarný plenér Račín 2013. 24. 10. 2013. Galeryje Lidická 9, Brno: Ateliér grafického designu a multimédií FI MU, 2013.
 18. MALÍKOVÁ, Jana. Základní principy a jazyk grafického designu. In PV123: Základy vizuální komunikace na FI MU. 2013.
 19. 2012

 20. MALÍKOVÁ, Jana. Časopis Business woman. Brno: Choice Media, s.r.o., 2012. ISSN: 1805-3823.
 21. MALÍKOVÁ, Jana. Diplom MU, cena děkana FI MU. 2012. vyd. Brno: Fakulta informatiky MU, 2012.
 22. OMEGA DESIGN, S.R.O. a Jana MALÍKOVÁ. Grafický návrh vzhledu lokomotivy řady 162 pro RegioJet. 2012. vyd. Brno: RegioJet, 2012.
 23. MALÍKOVÁ, Jana a Radek OŠLEJŠEK. Katalog pro uchazeče o studium na FI MU, veletrh Gaudeamus 2012 (katalog, plakát A2). 2012. vyd. Brno: Fakulta informatiky MU, 2012.
 24. MALÍKOVÁ, Jana. Organizace spolupráce studentů AGDaMM FI MU s Centrem vnějších vztahů MU. 2012. vyd. Brno: Centrem vnějších vztahů MU, 2012.
 25. MALÍKOVÁ, Jana. Příprava posteru - výtvarný a estetický vjem. In DPRPO. 2012.
 26. MALÍKOVÁ, Jana. Uspořádání soutěže pro studenty AGDaMM: Webové stránky AGDaMM. 2012. vyd. Brno: Katedra počítačové grafiky a designu, 2012.
 27. OMEGA DESIGN, S.R.O. a Jana MALÍKOVÁ. Výroční zpráva Unie grafického designu 2012. Praha: Vydala Unie grafického designu, o.s., 2012. s. 24. ISBN 978-80-260-2041-7.
 28. MALÍKOVÁ, Jana a Anna RONOVSKÁ. Výzva a organizace účasti studentů a pedagogů AGDaMM FI MU na mezinárodní výstavě Virtuální Bienále. 2012. vyd. Praha, Ústí nad Labem: Asociace užité grafiky, 2012.
 29. MALÍKOVÁ, Jana. Výzva a organizace účasti studentů AGDaMM na mezinárodní výstavní přehlídce Trienále plakátu v Trnavě. 2012. vyd. Trnava, Slovensko: Trienále plakátu v Trnavě 2012, 2012.
 30. MALÍKOVÁ, Jana. Zpracování prací studentů AGDaMM (kalendáře, novoročenky, aj.) pro účely propagace FI MU. 2012. vyd. Brno: Fakulta informatiky MU, 2012.
 31. MALÍKOVÁ, Jana. 6. ročník Virtuálního bienále v Praze 2012 na téma Korupce. Ústí nad Labem: Asociace užité grafiky, 2012.
 32. 2011

 33. MALÍKOVÁ, Jana. Grafický návrh a realizace značky Výukového projektu Joymind. 2011. vyd. Brno: Joymind, 2011.
 34. MALÍKOVÁ, Jana. Stálá výstava Divadelních plakátů Národního divadla Brno – Divadla Reduta v letech 2008-2011. 2011.
 35. MALÍKOVÁ, Jana. Vizuální styl Brněnského podzemí pro Turistické informační centrum města Brna. Brno: Turistické informační centrum města Brna, 2011.
 36. 2010

 37. CPRESS MEDIA, A.S. a Jana MALÍKOVÁ. Svět Apple, speciál časopisu Mobility. Brno: CPress Media, a.s., 2010. ISSN: 1212-9879.
 38. MALÍKOVÁ, Jana. Výstava divadelních plakátů: Jana Malíková & Divadlo Reduta. 2010.
 39. MALÍKOVÁ, Jana. Výstavní plakát: 10 let ateliéru grafického designu a multimédií FI MU. Trienále plakátu v Trnavě 2012, 2010.
 40. 2008

 41. MALÍKOVÁ, Jana. Divadelní plakáty Národní divadlo Brno – Divadlo Reduta od roku 2008. Brno: Národní divadlo Brno – Divadlo Reduta, 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2022 15:31