Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, František SIEGL, Eva BRICHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Michal HENDRYCH, Elleni MICHU, Milan BRÁZDIL, Ondřej SLABÝ a Igor NESTRAŠIL. Cytokine-chemokine profiles in the hippocampus of patients with mesial temporal lobe epilepsy and hippocampal sclerosis. Epilepsy Research. Amsterdam: Elsevier, 2022, roč. 180, February 2022, s. 1-8. ISSN 0920-1211. doi:10.1016/j.eplepsyres.2022.106858.
 2. 2021

 3. MUSILOVÁ, Barbora, Eva BRICHTOVÁ a Hana VALEKOVÁ. Age-dependent specifics of epidural hematoma. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 3, s. 269-273. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021269.
 4. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, František SIEGL, Eva BRICHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Milan BRÁZDIL, Michal HENDRYCH a Ondřej SLABÝ. Analýzy cytokino-chemokinových regulačních sítí u pacientů s hipokampální sklerózou. In 54. Československé dny dětské neurologie. 2021.
 5. HENDRYCH, Michal, Jan HEMZA, Jitka KOČVAROVÁ, Eva PEŠLOVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva BRICHTOVÁ, Martin PAIL, Milan BRÁZDIL, Radim JANČÁLEK, Jiří VANÍČEK a Markéta HERMANOVÁ. Polymorphous low-grade neuroepithelial tumor of the young. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 84, č. 3, s. 282-285. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021282.
 6. MUSILOVÁ, Barbora, Eva BRICHTOVÁ a Hana VALEKOVÁ. Specifika epidurálního hematomu v závislosti na věku. In VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI 2020, 2021. 2021. ISBN 978-80-907857-3-1.
 7. 2020

 8. HORÁK, Ondřej, Eva BRICHTOVÁ, Dominika MIŠOVICOVÁ, Ivana ČERVINKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Petr DOMINIK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Tak trochu jiný hypothalamický hamartom. In 22. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno. 2020.
 9. 2019

 10. MUSILOVÁ, Barbora a Eva BRICHTOVÁ. Cizí těleso jako proepileptogenní substrát? In VI. konference Neurologie pro praxi v Plzni. 2019.
 11. RYZÍ, Michal, Ondřej HORÁK, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Eva BRICHTOVÁ. Časné operační řešení epileptických encefalopatii. In 31. slovevnský a český epileptologický zjazd, Tatranská Lomnica, Slovensko. 2019.
 12. BRICHTOVÁ, Eva a Štefánia AULICKÁ. Kraniocerebrální a míšní poranění. In Akutní stavy v dětské neurologii. 2019. ISBN 978-80-7471-263-0.
 13. HABALOVÁ, Michaela, Michal RYZÍ, Ondřej HORÁK, Eva BRICHTOVÁ, David LAŠTOVIČKA a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Prosté chirurgické nebo epileptochirurgické řešení lezionárních epilepsií? In 31. slovevnský a český epileptologický zjazd, Tatranská Lomnica, Slovensko. 2019.
 14. 2018

 15. CHOVANEC, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ a Eva BRICHTOVÁ. Syndrom horní hrudní apertury způsobený fibrózní dysplazií prvního žebra. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 4, s. 291-293. ISSN 0001-5415.
 16. 2017

 17. BALOUN, Jiří, Petra BENCÚROVÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Martin PAIL, Eva BRICHTOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Hana KUBOVÁ, Marek MRÁZ, Milan BRÁZDIL a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Comparative analysis of miRNA profiles in human patients with epilepsy and animal model. In Non-coding RNAs in Nervous System Development, Plasticity and Disease. 2017.
 18. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Zdeněk KŘÍŽ, Eva BRICHTOVÁ a Ivan ČAPOV. Infiltrace horní hrudní apertury - superior sulcus tumor - chirurgický přístup. In XI. Podlahovy chirurgické dny XII. Interaktivní kongres hojení ran. 2017.
 19. BENCÚROVÁ, Petra, Jiří BALOUN, Kateřina MUSILOVÁ, Lenka RADOVÁ, Boris TICHÝ, Martin PAIL, Martin ZEMAN, Eva BRICHTOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Marek MRÁZ a Milan BRÁZDIL. MicroRNA and mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis: Whole miRNome profiling of human hippocampus. Epilepsia. Blackwell Science, 2017, roč. 58, č. 10, s. 1782-1793. ISSN 0013-9580. doi:10.1111/epi.13870.
 20. BRICHTOVÁ, Eva a Jan ŠENKYŘÍK. SSh versus TSE sequence protocol in rapid MR examination of pediatric patients with programmable drainage system. Childs nervous system. NEW YORK: SPRINGER, 2017, roč. 33, č. 5, s. 753-758. ISSN 0256-7040. doi:10.1007/s00381-017-3385-2.
 21. BRÁZDIL, Milan, Martin PAIL, J. HALAMEK, F. PLESINGER, J. CIMBALNIK, Robert ROMAN, P. KLIMES, Pavel DANIEL, Jan CHRASTINA, Eva BRICHTOVÁ, Ivan REKTOR, G.A. WORRELL a P. JURAK. Very High-Frequency Oscillations: Novel Biomarkers of the Epileptogenic Zone. Annals of neurology. Hoboken: John Wiley & Sons, 2017, roč. 82, č. 2, s. 299-310. ISSN 0364-5134. doi:10.1002/ana.25006.
 22. 2016

 23. ZERHAU, Pavel, Zdeněk MACKERLE, Matej HUSÁR, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Eva BRICHTOVÁ, Eduard GÖPFERT a Martin FALDYNA. Arteficiální somato-CNS-autonomní mikční reflex - experimentální prověření. Česká urologie. Olomouc: Solen, 2016, roč. 20, č. 2, s. 123-134. ISSN 2336-5692.
 24. ZERHAU, Pavel, Zdeněk MACKERLE, Matej HUSÁR, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Eva BRICHTOVÁ, Eduard GOPFERT, Martin FALDYNA, Martin KUBÁT a Ladislav PLÁNKA. Experimental Electrophysiological and Pressure Responses of Urinary Bladder Detrusor to Lumbar to Sacral Nerve Rerouting - An Animal Study with Negative Results. Urologia Internationalis. Basel: Karger, 2016, roč. 97, č. 4, s. 421-428. ISSN 0042-1138. doi:10.1159/000448851.
 25. BENCÚROVÁ, Petra, Jiří BALOUN, Kateřina MUSILOVÁ, Karol PÁL, Nikola TOM, Jakub HYNŠT, Lenka RADOVÁ, Martin PAIL, Eva BRICHTOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Marek MRÁZ a Milan BRÁZDIL. Identification of miRNA expression profiles in human mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. In 12th European Congress on Epileptology. 2016.
 26. MACKERLE, Zdeněk, Pavel ZERHAU, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Eva BRICHTOVÁ, E. GÖPFERT a Matej HUSÁR. Lumbar to sacral nerve root anastomosis in the treatment of neurogenic bladder (animal experiment). In The European Federation Congress of the International College of Surgeons in Prague and Pilsen. 2016. ISSN 1682-8631.
 27. BENCÚROVÁ, Petra, Jiří BALOUN, Kateřina MUSILOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Lenka RADOVÁ, Martin PAIL, Eva BRICHTOVÁ, Marek MRÁZ a Milan BRÁZDIL. Whole miRNome Sequencing of Human Epileptic Brain Tissue. In 12th Annual microRNA as Biomarkers and Diagnostics. 2016.
 28. 2015

 29. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ, Zdeněk MACKERLE, Vilém JURÁŇ a V. PŘIBÁŇ. Chirurgický přístup k tumorům thalamu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 2, s. 172-180. ISSN 1210-7859.
 30. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ, Zdeněk MACKERLE, Vilém JURÁŇ a Vladimír PŘIBÁŇ. Chirurgický přístup k tumorům thalamu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 52-52. ISBN 978-80-87562-39-0.
 31. PLÁNKA, Ladislav, Eva BRICHTOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Vladimír BARTL a Bronislav HNILIČKA. Incidence a výsledky léčby posttraumatické parézy nervus ulnaris u dětí. In Dětské zlomeniny. 13. – 14. 5. 2015. Zbiroh, Česká republika. 2015.
 32. MACKERLE, Zdeněk, Eva BRICHTOVÁ, Pavel ZERHAU, E. GÖPFERT, D. SOCHŮRKOVÁ, Matej HUSÁR a Radim JANČÁLEK. Neurostimulace, neuromodulace a neurotizace v terapii neurogenního močového měchýře. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 1, s. 83-87. ISSN 1210-7859.
 33. BRICHTOVÁ, Eva. Neurotraumatologie dětského věku. In Hana Ošlejšková. Dětská neurologie. Olomouc: Solen, 2015. s. 182-193. ISBN 978-80-7471-124-4.
 34. BRICHTOVÁ, Eva a Francisca Elói BARROS QUEIROZ DE AZEVEDO. Posterior Fossa Abscess with Obstructive Hydrocephalus in a Child with Occipital Dermal Sinus with Dermoid Cyst Manifestation - a Case Report. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2015, roč. 78, č. 3, s. 340-343. ISSN 1210-7859.
 35. 2014

 36. ZERHAU, Pavel, Zdeněk MACKERLE, Matej HUSÁR, Eva BRICHTOVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, E. GÖPFERT a M. FALDYNA. Limitations in using rabbit bladders in electrophysiological and urodynamic experiments. Veterinární medicína. Prague: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2014, roč. 59, č. 8, s. 376-381. ISSN 0375-8427.
 37. SMRČKA, Martin, Vladimír PŘIBÁŇ, Eva BRICHTOVÁ a Vilém JURÁŇ. Surgical approach for thalamic tumors. In 19th Annual Scientific Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology. Miami, Florida: the Society for Neuro-Oncology, 2014. s. PT-12, 5 s.
 38. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ a Vilém JURÁŇ. The choice of surgical approach for thalamic tumors. In 24th Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery (ESPN). 2014. ISSN 0256-7040. doi:10.1007/s00381-014-2389-4.
 39. 2013

 40. BRICHTOVÁ, Eva, Martin CHLACHULA, Tomas HRBAC a Radim LIPINA. Endoscopic third ventriculostomy in previously shunted children. Minimally Invasive Surgery. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2013, roč. 2013, č. 584567, s. 1-4. ISSN 2090-1445. doi:10.1155/2013/584567.
 41. PAVELKA, Zdeněk, Olga MAGNOVÁ, Leoš KŘEN, Tomáš SVOBODA, Eva BRICHTOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Germinom thalamu u dítěte s projevy předčasné pseudopuberty - kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 4, s. 497-500. ISSN 1210-7859.
 42. BIBROVÁ, Štěpánka, Olga LUKÁŠOVÁ, Eva BRICHTOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Hojení ran způsobených psím kousnutím v dětském věku. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013. 2013.
 43. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ a Vilém JURÁŇ. Chirurgický přístup k tumorům talamu. In 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů - Sborník. 2013.
 44. MACKERLE, Zdeněk, Eva BRICHTOVÁ a Martin SMRČKA. Kraniofaryngeomy. In 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů - Sborník. 2013.
 45. ZERHAU, Pavel, Zdeněk MACKERLE, Matej HUSÁR, Eva BRICHTOVÁ, D. SOCHŮRKOVÁ, E. GÖPFERT a M. FALDYNA. Remodelace mikčního reflexního oblouku - realita nebo fikce? In Aktuality v dětské urologii : setkání dětských urologů, nefrologů a pediatrů věnované 70. narozeninám MUDr. Josefa Bašeho, CSc. 2013. ISBN 978-80-263-0507-1.
 46. BRICHTOVÁ, Eva a Zdeněk PAVELKA. Syndrom míšní komprese. In Viera Bajčiová. Náhlé příhody v dětské onkologii. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. s. 27-33. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2877-6.
 47. 2012

 48. BRICHTOVÁ, Eva. . Infratentoriální dermoidální cysta sdružená s dermálním sinusem u dětské pacientky. In 2. Neurokazuistický sjezd, Hradec Králové. 2012.
 49. BRICHTOVÁ, Eva. Abscedovaná dermoidální cysta mozečku sdružená s dermálním sinusem u dětské pacientky. In VIII. Festival kazuistik, Luhačovice. 2012.
 50. SMRČKA, Martin, Václav VYBÍHAL, Eva BRICHTOVÁ a Jiří VENTRUBA. Arachnoidální cysty dětí a dospělých. In Tomáš Česák. XIX. postgraduální kurz v neurochirurgii. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2012. s. 21-22. ISBN 978-80-260-1886-5.
 51. BRICHTOVÁ, Eva, Martin SMRČKA, Zdeněk PAVELKA, Marta JEŽOVÁ, Marcela CHARVATOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Cerebral tumors manifested in the first year of age and their treatment. In 40th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Sydney, Australia. 2012. ISSN 0256-7040.
 52. BRICHTOVÁ, Eva, Štěpánka BIBROVÁ, ŠEDA a Zdeněk MACKERLE. Dětská poranění způsobená psím kousnutím. In 5. Brněnské neurochirurgické dny. 2012.
 53. BRICHTOVÁ, Eva, Štěpánka BIBROVÁ a Miroslav ŠEDA. Dětská poranění způsobená psím kousnutím. In Výročním kongresu České neurochirurgické společnosti ČLS, Špindlerův Mlýn. 2012.
 54. BRICHTOVÁ, Eva, Štěpánka BIBROVÁ, Miroslav ŠEDA a Zdeněk MACKERLE. Dětská poranění způsobená psím kousnutím. In 5. Brněnské neurochirurgické dny Velké Bílovice. 2012.
 55. PAVELKA, Zdeněk, Andrea BOBEKOVÁ, Olga MAGNOVÁ, Leoš KŘEN, Tomáš SVOBODA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Eva BRICHTOVÁ, Karel GOLDEMUND, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Germinom mozku produkující choriogonadotropin jako příčina předčasné pseudopuberty u dítěte. In Edukační sborník : XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012. s. 249 - 251. ISBN 978-80-86793-23-8.
 56. BRICHTOVÁ, Eva. Hydrocefalus v dětském věku z pohledu neurochirurga. In Odborný seminář kliniky dětské neurologie FN Brno. 2012.
 57. BRICHTOVÁ, Eva, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Tomáš SVOBODA. CHORIONIC GONADOTROPHIN PRODUCING BRAIN GERMINOMA AS A CAUSE OF PRECOCIOUS PSEUDOPUBERTY. In Congress ISPNO Toronto. 2012.
 58. BRICHTOVÁ, Eva. Mozková metastáza embryonálního rabdomyosarkomu u dětské pacientky. In Kuncův memoriál, Praha. 2012.
 59. PAVELKA, Zdeněk, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš PAVLÍK, Daniela KODYTKOVÁ, Leoš KŘEN, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Nádory CNS dětí do 3 let věku na KDO Brno v letech 1998 - 2010. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012. s. 242-243. ISBN 978-80-86793-23-8.
 60. BRICHTOVÁ, Eva, Ondřej ZAPLETAL a Zdeněk MACKERLE. Neurochirurgická léčba kraniosynostóz. In XIX. Postgraduálním kurzu v neurochirurgii, Hradec Králové. 2012.
 61. BRICHTOVÁ, Eva, O. ZAPLETAL a Zdeněk MACKERLE. Neurochirurgická léčba kraniosynostóz. In Tomáš Česák. XIX. postgraduální kurz v neurochirurgii. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2012. s. 12-13. ISBN 978-80-260-1886-5.
 62. BRICHTOVÁ, Eva. Neurochirurgická léčba vrozených vývojových vad CNS. In Odborný seminář NCH kliniky FN Brno. 2012.
 63. BRICHTOVÁ, Eva. Neurochirurgická léčba vrozených vývojových vad CNS. In Odborný seminář Gynekologicko- porodnické kliniky FN Brno. 2012.
 64. ZERHAU, Pavel, Matej HUSÁR, Zdeněk MACKERLE a Eva BRICHTOVÁ. Obnovení funkčních schopností močového měchýře – přehled současných možností, představení experimentální práce. 2012. ISSN 1336-7579.
 65. PAVELKA, Zdeněk, Martin SMRČKA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk MACKERLE, Eva BRICHTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Papilární nádor pineálního regionu u dítěte. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012. s. 252-253. ISBN 978-80-86793-23-8.
 66. BIBROVÁ, Štěpánka, Eva BRICHTOVÁ a Vladimír BARTL. Pokousání psem v dětském věku. In 58. Kongresu českých a slovenských chirurgů, Ústí nad Labem. 2012.
 67. BRICHTOVÁ, Eva. Posterior fossa abscesses secondary to dermal sinus associated with dermoid cyst in children. In 23rd European Society for Pediatric Neurosurgery Congress, Amsterdam. 2012.
 68. ZERHAU, Pavel, Matej HUSÁR, Zdeněk MACKERLE, Eva BRICHTOVÁ a Daniela SOCHŮRKOVÁ. Somato - CNS – autonomní reflex jako možná alternativa léčby těžkých neurogenních poruch mikce. In 58. VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, Ostrava. 2012. ISSN 1211-8729.
 69. BRICHTOVÁ, Eva. Specifika dětské neurotraumatologie. In Konferenci: Neurotraumatolgie v rámci Traumacentra FN Brno, Brno, hotel International,. 2012.
 70. BRICHTOVÁ, Eva. Specifika dětšké neurotraumatologie. In Neurotraumatologie v rámci Traumacentra FN Brno. 2012.
 71. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ a Vilém JURÁŇ. Surgical approach for thalamic tumors. In 40th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Sydney, Australia. 2012. ISSN 0256-7040.
 72. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ, Vladimír PŘIBÁŇ a Vilém JURÁŇ. Surgical approach for thalamic tumors. In EANS 2012 - Abstracts. Bratislava: European Association of Neurosurgical Societies, 2012. 1 s.
 73. BRICHTOVÁ, Eva, Miroslav ŠEDA a Štěpánka BIBROVÁ. Závažné kraniocerebrální poranění způsobené pokousáním psem na hlavě dítěte. In 58. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. 2012.
 74. 2011

 75. BRICHTOVÁ, Eva, Jan ŠKODA, Tomáš LOJA, Karel ZITTERBART, Zdeněk PAVELKA, Jana ŠMARDOVÁ, Ivana VALÁŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. An atypical clinical course and molecular genetic finding in glioblastoma multiforme in a child. In 14th European Congress of Neurosurgery, Řím, Itálie. 2011.
 76. BRICHTOVÁ, Eva. Cranioplasty using aloplastic porous material in pediatric patients. In 1. Brichtova E.. Cranioplasty using aloplastic porous material in pediatric patients. 14th European Congress of Neurosurgery, Řím, Itálie. 2011.
 77. BRICHTOVÁ, Eva. Léčba posthemoragického hydrocefalu u novorozenců s nízkou porodní hmotností. In 45.česko- slovenské dny dětské neurologie, Plzeň. 2011.
 78. ZERHAU, Pavel, M. HUSAR, Eva BRICHTOVÁ, Zdeněk MACKERLE, O. ŠMAKAL a J. VRÁNA. Opakovaná intradetruzorová aplikace botulinumtoxinu A u dětí s hyperaktivitou detruzoru. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74/107, č. 4, s. 471–474. ISSN 1210-7859.
 79. BRICHTOVÁ, Eva, Ondřej ZAPLETAL a Zdeněk MACKERLE. Remodelation surgery in craniosynostosis. In 9th European Craniofacial Congress, Salzburg, Rakousko. 2011.
 80. BRICHTOVÁ, Eva a Zdeněk MACKERLE. Remodelling Surgery in Craniosynostosis. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74/107, č. 2, s. 168–174. ISSN 1210-7859.
 81. BRICHTOVÁ, Eva. The Role of Neuroimaging and Genetics in Comatose Pediatric Patients. In Eduardo Silva, Gabriel Cruz. Comas and Syncope: Causes, Prevention and Treatment. New York, USA: Nova Science Publishers,, 2011. s. 141-153. ISBN 978-1-62100-603-9.
 82. BRICHTOVÁ, Eva, Zdeněk PAVELKA, Marta JEŽOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Tumory mozku manifestované v prvním roce věku. In Brněnské neurochirurgické dny, Velké Bílovice. 2011.
 83. BRICHTOVÁ, Eva, Zdeněk PAVELKA, M. JEŽOVÁ, J. SKOTÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Tumory mozku manifestované v prvním roce věku. In Brněnské neurochirurgické dny. Abstrakta. 2011.
 84. BRICHTOVÁ, Eva a Zdeněk MACKERLE. Vztah genotypu apolipoproteinu E ke klinickému průběhu a následkům poranění mozku u dětí a mladistvých. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74/107, č. 4, s. 437– 442. ISSN 1210-7859.
 85. 2010

 86. PAVELKA, Zdeněk, Leoš KŘEN, Zdeněk MACKERLE, Eva BRICHTOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Diskrepance cytologických likvorových nálezů z komůrky V-P Shuntu a z lumbální punkce u dětí s embryonálním nádorem CNS. Praha: Medical Heathworld a.s., 2010. s. 100. ISBN 978-80-904002-6-9.
 87. PAVELKA, Zdeněk, Jiří VENTRUBA, Zdeněk MACKERLE, Eva BRICHTOVÁ, Leoš KŘEN, J. SKOTÁKOVÁ, Martin SMRČKA, Radim LIPINA a Jaroslav ŠTĚRBA. Intramedulární spinální nádory dětí z pohledu dětského onkologa. In Brněnské neurochirurgické dny. 2010.
 88. BRICHTOVÁ, Eva. Ischemický iktus po lehkém kraniocerebrálním poranění u pacientů s 4 genotypem apolipoproteinu E. In Cesk Slov Neurol N. 2010. s. 26-26. ISSN 1210-7859.
 89. BRICHTOVÁ, Eva, David STARÝ, Ladislav PLÁNKA, Štěpánka BIBROVÁ a Bronislav HNILIČKA. Likvorea u dětských pacientů s kraniocerebrálním poraněním. Úrazová chirurgie. Praha, 2010, roč. 18, č. 1, s. 24-27. ISSN 1211-7080.
 90. BRICHTOVÁ, Eva, Petr VONDRÁČEK, Z PAVLOVSKÝ a David STARÝ. Neobvyklá poranění periferních nervů u dětí. In 56. mezinárodní sjezd českých a slovenských dětských chirurgů. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
 91. BRICHTA, Jaroslav, Eva BRICHTOVÁ a Robert MIKULÍK. Pacient s TIA u praktického lékaře – diagnóza, kterou nelze bagatelizovat. Lékařské listy. 2010, neuveden, č. 5, s. 19-21. ISSN 0044-1996.
 92. BRICHTOVÁ, Eva. Porodní kefalhematom. Punktovat či nepunktovat? Pediatrie pro praxi. 2010, roč. 11, č. 4, s. 252-254. ISSN 1213-0494.
 93. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Eva BRICHTOVÁ, Zdeněk MACKERLE a Petr GÁL. Post-traumatic ulnar nerve paresis after elbow fractures in children. In Abstract book. 2010.
 94. BRICHTOVÁ, Eva, Zdeněk PAVELKA, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Radiotherapy induced glioblastoma multiforme in the child treated for cerebellar medulloblastoma. 2010. ISSN 1522-8517.
 95. LIPINA, Radim, Štefan REGULI, Ludmila NOVÁČKOVÁ, Hana PODEŠVOVÁ a Eva BRICHTOVÁ. Relation between TGF-beta1 levels in cerebrospinal fluid and ETV outcome in premature newborns with posthemorrhagic hydrocephalus. Relation between TGF-ß1 levels in cerebrospinal fluid and ETV outcome. Childs Nerv Syst. 2010, roč. 26, č. 3, s. 333-341. ISSN 0256-7040.
 96. BRICHTOVÁ, Eva a Z PAVELKA. Sekundární glioblastom mozečku u dítěte v minulosti léčeného pro meduloblastom. In VII. Festival kazuistik. 2010.
 97. BRICHTOVÁ, Eva a Zdeněk MACKERLE. The role of Apolipoprotein E genotype in traumatic brain injury functional outcome in children. In Child Nerv Syst. Antalya, Turecko, 2010. s. 585-585. ISSN 0256-7040.
 98. BRICHTOVÁ, Eva, Petr VONDRÁČEK a Petr GÁL. Unusual stab injury to n. peroneus communis in pediatric patient. Scripta medica. Brno: MU, 2010, roč. 83, č. 1, s. 59-62. ISSN 1211-3395.
 99. BRICHTOVÁ, Eva. Vztah genotypu Apolipoproteinu E ke klinickému průběhu a následkům kraniocerebrálních poranění u dětí. In Neurologie pro praxi. 2010. s. 10-10. ISBN 978-80-87327-35-7.
 100. 2009

 101. BRICHTOVÁ, Eva. Early neurosurgical treatment of cephalhaematomas—personal experience and review of the literature. Childs Nerv Syst. 2009, roč. 25, č. 1, s. 95-101. ISSN 0256-7040.
 102. BRICHTOVÁ, Eva a Ladislav PLÁNKA. Kraniocerebrální poranění v Centru dětské traumatologie Fakultní nemocnice Brno. In VI. festivalu kazuistik, Jihlava. 2009. ISBN 978-80-254-4373-6.
 103. BRICHTOVÁ, Eva, Dan WECHSLER a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Léčba posthemoragického hydrocefalu u novorozenců s nízkou porodní hmotností. In Brněnské neurochirurgické dny 2009. 2009.
 104. BRICHTOVÁ, Eva. Onemocnění dětského neurokrania. 1. vyd. Praha: Triton, 2009. 215 s. ISBN 978-80-7387-292-2.
 105. VONDRÁČEK, Petr, Markéta HERMANOVÁ, Kristina VODIČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Eva BRICHTOVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. White Matter Involvement in Neuromuscular Disorders. In In:Westland TB, Calton RN, editors. Handbook on White Matter: Structure, Function and Changes. 1. vyd. New York, USA: Nova Science Publishers, 2009. 21 s. Neuroanatomy Research at the Leading Edge. ISBN 978-1-60741-034-8.
 106. 2008

 107. BRICHTOVÁ, Eva. Kraniocerebrální poranění v dětském věku. Praha: Triton, 2008. 140 s. ISBN 978-80-7387-087-4.
 108. PAVELKA, Zdeněk, Eva BRICHTOVÁ, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Radioterapii indukovaný glioblastom u dítěte léčeného pro meduloblastom mozečku. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 109. PAVELKA, Zdeněk, Eva BRICHTOVÁ, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Radioterapií indukovaný glioblastom u dítěte pro meduloblastom mozečku (kazuistika a přehled literatury). Klinická onkologie. Brno: ČLS JEP, 2008, roč. 21, č. 1, s. 31 - 34, 3 s. ISSN 0862-495X.
 110. BRICHTOVÁ, Eva a Zdeněk PAVELKA. Radiotherapy induced glioblastoma multiforme in the child treated for cerebellar medulloblastoma. In XXI. Biennial congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery, Montereux - Switzerland, Abstract book Nervous System. 2008. ISBN 978-3-211-75717-8.
 111. BRICHTOVÁ, Eva a Zdeněk PAVELKA. Radiotherapy induced glioblastoma multiforme in the child treated for cerebellar medulloblastoma. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Ústí nad Labem. 2008. ISBN 1802-4041.
 112. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLIK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Martin SMRČKA, Tomáš PALEČEK, Josef JAKUBEC, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Treatment results of low-grade gliomas in children ( a retrospective data analysis). Česka a slovenská neurologie a neurochirugie. 2008, č. 71, s. 206 - 214, 8 s. ISSN 1802-4041.
 113. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Tomáš PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Martin SMRČKA, Tomáš PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí (retrospektivní analýza dat). Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 2, s. 206-214. ISSN 1210-7859.
 114. PAVELKA, Zdeněk, Eva BRICHTOVÁ, Jiří VENTRUBA, Zdeněk PAVLÍK a Karel ZITTERBART. Výsledky pilotní studie mentronomické a antiangiogenní terapie (COMBAT) u dětí s refrakterními či recidivujícími nádroy (CNS). In Kuncův memoriál. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 115. 2007

 116. BRICHTOVÁ, Eva a Libor KOZÁK. Apolipoprotein E genotype and traumatic brain injury in children—association with neurological outcome. Childs Nerv Syst. 2007, roč. 24, č. 3, s. 349-356. ISSN 0256-7040.
 117. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, M. HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Gliomy nízkého stupně u dětí - (ne)jenom chirurgické řešení? Retrospektivní analýza dat souboru KDO FN Brno. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP, sborník abstrakt. 2007. ISBN 978-80-239-8990-0.
 118. ZITTERBART, Karel, Zdeněk PAVELKA, Jiří VENTRUBA, Pavel ŠLAMPA, T. PAVLÍK, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Meduloblastom: Současný management léčby. Léčebné výsledky na Klinice dětské onkologie LF MU a FN Brno v letech 2000 - 2006. In Kuncův Memoriál, sborník abstrakt. 2007. s. 30.
 119. PAVELKA, Zdeněk, Eva BRICHTOVÁ, Karel ZITTERBART, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Radioterapií indukovaný glioblastom u dítěte léčeného dříve pro meduloblastom ( kazuisitka ). In Publikováno ve sborníku abstrakt 17. konference dětských onkologů a hematologů. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2007.
 120. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty, 2007. s. 166. ISBN 978-978086793-09-2.
 121. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In XXXI. Brněnské onkologické dny, edukační sborník. 2007. s. 166. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 122. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In Kuncův Memoriál, sborník abstrakt. 2007. s. 33.
 123. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Tomáš PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ a ET AL. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. konferencí pro sestry a laboranty. 2007. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 124. 2005

 125. BRICHTOVÁ, Eva. Abnormální vývoj jugulární žíly a mozkových splavů- kazuistika. In Neurochirurgické pracovní dny. Praha, 2005. 1 s.
 126. BRICHTOVÁ, Eva. Olympijské sporty v dětském věku. In V. dni mladých chirurgov prof. MUDr. S. Čárského, DrSc. Martin, Slovensko, 2005. 1 s.
 127. BRICHTOVÁ, Eva. Poúrazová likvorea u dětí. In Ski meeting Harrachov. Harrachov, 2005. s. A9, 1 s.
 128. BRICHTOVÁ, Eva. Využití jogy u vertebrogenních onemocnění. Karlovy Vary, 2005. 1 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2022 22:15