Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. BULIK, Oliver, Zdeněk DANĚK, Tomáš KŘIVA, Ondřej LIBERDA, Milan MACHÁLKA, Ludmila PROCHÁZKOVÁ, Jaroslava JEDLIČKOVÁ a Marcela VIDLÁKOVÁ. Perioperační péče o pacienta ve stomatochirurgii. první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7013-556-3.

  2012

  1. LIBERDA, Ondřej, Milan MACHÁLKA a Antonín MARTIKÁŇ. Totální náhrada čelistního kloubu, větve a části těla dolní čelisti. 2012.

  2011

  1. MACHÁLKA, Milan. Chirurgická léčba indukované nekrózy čelisti. In Ústecké stomatologické dny. 2011. ISBN 978-80-904410-6-4.
  2. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
  3. MACHÁLKA, Milan, Ondřej LIBERDA a Oliver BULIK. Zaměření a výsledky aktivit plněných skupinou ústní, čelistní a obličejové chirurgie v letech 2005-2011. In XIII. Brněnské dentální a implantologické dny LF MU. 2011. ISBN 978-80-210-5446-2.

  2010

  1. PEŘINA, Vojtěch a Milan MACHÁLKA. Folikulární cysta maxily. LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2010, roč. 20/2010, č. 5, s. 109-113, 4 s. ISSN 1210-3381.
  2. PEŘINA, Vojtěch, Milan MACHÁLKA a Ondřej LIBERDA. Iatrogenic Sinusitis Maxillaris - Case Report. In 7th Trilateral Czech-Slovak-Polish Symposium on Oral and Maxillofacial Surgery, Prague. 2010. ISBN 978-80-254-8334-3.
  3. DANĚK, Zdeněk, Ludmila PROCHÁZKOVÁ a Milan MACHÁLKA. Invazivní mykotické infekce orofaciální oblasti. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 110, č. 4, s. 83-87. ISSN 1213-0613.
  4. LIBERDA, Ondřej, Oliver BULIK, Milan MACHÁLKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Karel BARTUSEK a Zdenek SMEKAL. Mr Imaging Of Temporomandibular Joint - Data Processing. In Abstracts from XXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery,P2311,s.1269,Bruges,Belgium,14.-17.9.2010. 2010.
  5. LIBERDA, Ondřej, Vojtěch PEŘINA, Milan MACHÁLKA, Oliver BULIK a Daniel SCHWARZ. Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - Zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti. Hypertextová učebnice. 2010.
  6. MACHÁLKA, Milan. Osteonekróza čelistí. In II. Dny ambulantní a praktické chirurgie, Mikulov. 2010.
  7. MACHÁLKA, Milan, Petr POKORNÝ a Vojtěch PEŘINA. Surgical Management of Bisphosphonate Induced Osteonecrosis of the Jaws. In 7th Trilateral Czech-Slovak-Polish Symposium of Oral and Maxillofacial Surgery, Prague. 2010. ISBN 978-80-254-8334-3.
  8. BULIK, Oliver, Milan MACHÁLKA, Ondřej LIBERDA, Jiří JARKOVSKÝ, R. FOLTÁN a J. KYCLOVÁ. Vyhodnocení resekčních okrajů a jejich prediktivní hodnota při léčbě karcinomu ústní dutiny. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 59, č. 2, s. 72-76. ISSN 1210-7867.
  9. BULIK, Oliver, Milan MACHÁLKA, Petr POKORNÝ a Ondřej LIBERDA. Výskyt metastáz karcinomů dutiny ústní a jejich terapie. In XIII. Olomoucké onkologické dny. 2010.

  2009

  1. MACHÁLKA, Milan. Augmentace patologických kostních dutin čelistí. In Bioimplantologie 2009 - 1. celostátní konference, Brno. 2009. ISBN 978-80-7392-090-6.
  2. LIBERDA, Ondřej, Milan MACHÁLKA, Zdeněk SMÉKAL, Karel BARTUŠEK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Data processing in studying the temporomandibular joint using MR imaging. In Proceedings of ESMRMB 2009 Congress, October 1-3, 2009, Antalya / Turkey, 26th Annual Scientific Meeting. 2009.
  3. MACHÁLKA, Milan, Oliver BULIK a Ondřej LIBERDA. Hojení patologických kostních dutin čelistí po augmentaci. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 109, č. 3, s. 54-57. ISSN 1213-0613.
  4. DANĚK, Zdeněk, Ludmila PROCHÁZKOVÁ, Milan MACHÁLKA, Zdeněk RÁČIL a M. TOŠKOVÁ. Invazivní mykotické infekce orofaciální oblasti. In XII. Olomoucké onkologické dny. 2009.
  5. DANĚK, Zdeněk, Ludmila PROCHÁZKOVÁ a Milan MACHÁLKA. Invazivní mykotické infekce orofaciální oblasti. In 12. Pražské dentální dny. 2009.
  6. LIBERDA, Ondřej, Vojtěch PEŘINA, Milan MACHÁLKA, Oliver BULIK a Daniel SCHWARZ. Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty. Portál LF MU: Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2009. ISSN 1801-6103.
  7. MACHÁLKA, Milan. Osteonekrózy čelistí u onkologických nemocných. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, spol. s r.o., 2009, roč. 5, č. 2, s. 236-239. ISSN 1801-1209.
  8. POUR, Luděk, Milan MACHÁLKA, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Petr POKORNÝ, Vojtěch PEŘINA, Andrea KŘIVANOVÁ a Lenka ZAHRADOVÁ. Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with multiple myeloma. In Ninth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis – ECCEO 9 – IOF,Athens,GREECE,MAR 19-21, 2009. 2009. ISSN 0937-941X. doi:10.1007/s00198-009-0879-0.
  9. POUR, Luděk, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Vojtěch PEŘINA, Petr POKORNÝ, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan MACHÁLKA a Roman HÁJEK. Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with multiple myeloma. In XII. kongres českých a slovenských osteologů, Ostrava, 1.-3.října 2009. 2009. ISSN 1211-3778.
  10. MACHÁLKA, Milan, Ondřej LIBERDA a František RUSZNYÁK. Průběh hojení patologických kostních dutin po augmentaci. In 1. Kongres biomedicíny v orofaciálnej oblasti, 6. Trilaterálne slovensko-česko-pol'ské sympózium, Košice. 2009.
  11. RUSZNYÁK, František, Ondřej LIBERDA a Milan MACHÁLKA. Synoviální chondromatóza - případ dysfunkce temporomandibulárního kloubu. In 1. Kongres biomedicíny v orofaciálnej oblasti, 6. Trilaterálne slovensko-česko-pol'ské sympózium, Košice. 2009.
  12. BULIK, Oliver, Milan MACHÁLKA a Ondřej LIBERDA. Ultrazvukové vyšetření krčních uzlin při léčbě karcinomu ústní dutiny. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 109, č. 2, s. 22-24. ISSN 1213-0613.
  13. MACHÁLKA, Milan a Oliver BULIK. Zásady ošetřování v dutině ústní u nemocných léčených bisfosfonáty. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2009, roč. 3, č. 2, s. 111-113, 4 s. ISSN 1802-4475.
  14. LIBERDA, Ondřej, František RUSZNYÁK, Milan MACHÁLKA a P. KRŠEK. 3D Modelace - využití při náhradách defektů v maxilofaciální chirurgii. In 1. Kongres biomedicíny v orofaciálnej oblasti, 6. Trilaterálne slovensko-česko-pol'ské sympózium, Košice. 2009.
  15. LIBERDA, Ondřej, Milan MACHÁLKA a František RUSZNYÁK. 3D modelace v maxilofaciální chirurgii - princip tvorby modelu a klinická aplikace. In XI. Brněnské dentální a implantologické dny. 2009. ISBN 978-80-210-4934-5.

  2008

  1. PEŘINA, Vojtěch, Petr POKORNÝ, Milan MACHÁLKA a Ondřej LIBERDA. Bisfosfonáty indukovaná osteonekróza čelisti. In XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008. vyd. Brno, 2008. s. 414-415.
  2. PEŘINA, Vojtěch, Ondřej LIBERDA, Milan MACHÁLKA a Luděk POUR. Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. Oxford: Elsevir Science, 2008, s. 182-182. ISSN 1010-5182.
  3. PEŘINA, Vojtěch, Petr POKORNÝ, Milan MACHÁLKA a Ondřej LIBERDA. Osteonekróza čelisti při léčbě bisfosfonáty. Časopis LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2008, roč. 18, č. 5, s. 140-143. ISSN 1210-3381.
  4. MACHÁLKA, Milan, Ondřej LIBERDA, Tomáš ČÁSLAVA a Vojtěch PEŘINA. Průběh hojení patologických kostních dutin po augmentaci. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 108, č. 4, s. 104-104. ISSN 1213-0613.
  5. MACHÁLKA, Milan. Průběžné výsledky hojení patologických kostních dutin po augmentaci (88MM07) a vyhodnocení souvisejících aktivit (78MM03, 78MM02, 78MM01). In Mezinárodní seminář stomatologického výzkumného centra - výzkumné aktivity řešitelských týmů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 47-48. ISBN 978-80-210-4596-5.
  6. LIBERDA, Ondřej, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Milan MACHÁLKA, Zdenek SMEKAL a Karel BARTUSEK. Sonographic evaluation of TMJ in comparison to MRI. In Abstracts from the XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery,Bologna,Italy,9.-12.9.2008. 2008. ISSN 1010-5182.
  7. LIBERDA, Ondřej, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Milan MACHÁLKA, Zdeněk SMÉKAL a Karel BARTUŠEK. Sonographic evaluation of TMJ in comparison to MRI. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. Oxford: Elsevir Science, 2008, s. 278-278. ISSN 1010-5182.
  8. MACHÁLKA, Milan, Oliver BULIK a Ondřej LIBERDA. Transplantace a implantace v maxilofaciální chirurgii. Augmentace patologických kostních dutin čelistí. Výskyt onkologických onemocnění a jejich léčení, vyhodnocení chemorezistence u karcinomů orofaciální oblasti. Diagnostika a léčení onemocnění TMK. In Sborník Stomatologického výzkumnoho centra: X. Brněnské dentální a implantologické dny. Brno: Lékařská fakulta MU, 2008. s. 16-16. ISBN 978-80-210-4729-7.
  9. BULIK, Oliver, Milan MACHÁLKA, Ondřej LIBERDA, René FOLTÁN, René JURA, Eva GELNAROVÁ a Tomáš PAVLÍK. Traumatické poranění mozku a zlomeniny obličejového skeletu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008, roč. 71/104, č. 5, s. 559-564. ISSN 1210-7859.
  10. BULIK, Oliver, Milan MACHÁLKA, Ondřej LIBERDA a René JURA. Traumatické poranění mozku a zlomeniny obličejového skeletu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČSL JEP, 2008, roč. 71/104, č. 5, s. 559-564. ISSN 1210-7859.
  11. POUR, Luděk, Z. ADAM, Viera SANDECKÁ, Vojtěch PEŘINA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan MACHÁLKA a R. HÁJEK. Úspěšná prevence osteonekrózy čelisti během užívání zolendronátu u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, 5-příloha, s. P21-22, 2 s. ISSN 0042-773X.
  12. MACHÁLKA, Milan a Petr POKORNÝ. Zásady ošetření osteonekrózy čelisti po léčbě bisfosfonáty. In Farmakoterapie - Review: Praktické zkušenosti s léčbou bisfosfonáty. březen 2008. Praha: Bayer Schering Pharma, 2008. s. 11-13.

  2007

  1. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Milan MACHÁLKA, Ondřej LIBERDA a Daniel BARTUŠEK. .: Intrakapsulární onemocnění tempromandibulárního kloubu – ultrazvukové a MR vyšetření s následným zpracováním dat. In Sborník abstrakt, II. Český neuroradiologický kongres. Galén, 2007. s. 57. ISBN 978-80-7262-515-4.
  2. MACHÁLKA, Milan. Člen odborné rady grantové agentury. Grantová agentura Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR, 2007.
  3. MACHÁLKA, Milan. Člen odborné rady grantové agentury. Grantová agentrura Ministerstva zdravotnictví ČR, 2007.
  4. MACHÁLKA, Milan a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Desmoplastický osifikující fibrom čelisti. In X. Olomoucké onkologické dny. 2007.
  5. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Ondřej LIBERDA, Milan MACHÁLKA a Karel BARTUŠEK. Intrakapsulární onemocnění temporomandibulárního kloubu - ultrazvukové a MR vyšetření s následným zpracováním dat. In II. Český neuroradiologický kongres, Srní, Česká republika. 2007.
  6. PEŘINA, Vojtěch, Ondřej LIBERDA, Milan MACHÁLKA a Oliver BULIK. Karcinom rtu. In XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykoův onkologický ústav, 2007. s. 282-282. ISBN 978-9780-86793-09-2.
  7. BULIK, Oliver a Milan MACHÁLKA. Možnosti uzávěru oroantrálních a oronazálních komunikací. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2007, roč. 56, č. 2, s. 93-98. ISSN 1210-7867.
  8. MACHÁLKA, Milan, Danica BRONIŠOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Nádorová onemocnění čelistí u dětí. In XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 282-282. ISBN 978-9780-86793-09-2.
  9. MACHÁLKA, Milan, Danica BRONIŠOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Nádorová onemocnění čelistí u dětí. In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty, 2007. s. 169-170. ISBN 978-978086793-09-2.
  10. MACHÁLKA, Milan. Poúrazové poruchy hybnosti oka. In IV. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium maxilofaciální chirurgie. 2007. s. 35-35.
  11. MACHÁLKA, Milan, Ondřej LIBERDA a Vojtěch PEŘINA. Průběh hojení patologických kostních dutin po augmentaci. In Středoevropské sympozium IX. Brněnské implantologické a dentální dny. Brno: Stomatologické výzkumné centrum Lékařské fakutly Masarykovy univerzity, 2007. s. 19-19. ISBN 987-80-210-4461-6.
  12. MACHÁLKA, Milan. Příčiny ztráty zubů a jejich funkční a estetická náhrada. In Zdraví v seniorském věku. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 22-24. ISBN 978-80-210-4488-3.
  13. LIBERDA, Ondřej, Milan MACHÁLKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Srovnání ultrazvukového vyšetření čelistního kloubu s magnetickou rezonancí (MR). In 8. Konference maxilofaciální dny, Bratislava. 2007.
  14. LIBERDA, Ondřej a Milan MACHÁLKA. Srovnání ultrazvukového vyšetření čelistního kloubu s magnetickou rezonancí (MR). In Středoevropské sympozium IX. Brněnské implantologické a dentální dny. Brno: Stomatologické výzkumné centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2007. s. 30-30. ISBN 978-80-210-4461-6.
  15. LIBERDA, Ondřej, Milan MACHÁLKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Ultrazvukové vyšetření dislokace disku čelistního kloubu ve srovnání s magnetickou rezonancí (MR). In IV. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium maxilofaciální chirurgie. 2007. s. 28-28.
  16. BULIK, Oliver a Milan MACHÁLKA. Využití tukového tvářového laloku. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 107, č. 6, s. 149-152. ISSN 1213-0613.
  17. BULIK, Oliver a Milan MACHÁLKA. Využití tukového tvářového laloku. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 107, č. 6, s. 149-152. ISSN 1213-0613.

  2006

  1. MACHÁLKA, Milan. Člen odborné rady grantové agentury. Grantová agentura Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR, 2006.
  2. MACHÁLKA, Milan. Člen odborné rady grantové agentury. Grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR, 2006.
  3. MACHÁLKA, Milan a Ondřej LIBERDA. Kostní nanomateriály. In Středoevropské sympozium, VIII. Brněnské implantologické dny. Brno, 2006. s. 17-17. ISBN 80-210-4150-1.
  4. BULIK, Oliver a Milan MACHÁLKA. Kostní štěpy z kalvy - možnosti využití, technika odběru. Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases). Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2006, roč. 14, 15, 3-4, 1, s. 34-38. ISSN 1210-0447.
  5. MACHÁLKA, Milan. Osteonekróza čelistí po komplexní léčbě nádorů bisfosfonáty. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 52, Suppl. S2, s. 79-82. ISSN 0042-773X.
  6. MACHÁLKA, Milan, Zdeněk ADAM, Oliver BULIK a Michaela KOZUMPLÍKOVÁ. Osteonekróza čelistí při léčbě bisfosfonáty. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 106, č. 5, s. 136-139. ISSN 1210-7891.
  7. ADAM, Zdeněk, Michaela KOZUMPLÍKOVÁ, Luděk POUR a Milan MACHÁLKA. Osteonekróza čelistí v průběhu léčby mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 52, č. 2, s. 176-180. ISSN 0042-773X.

  2005

  1. MACHOŇ, Vladimír, Milan MACHÁLKA a Oliver BULIK. Atypická bolest v oblasti hlavy a krku. Zánětlivě degenerativní onemocnění temporomandibulárního kloubu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 68/101, č. 4, s. 269-272. ISSN 1210-7859.
  2. MACHOŇ, Vladimír, Oliver BULIK a Milan MACHÁLKA. Comparison of arthrocentesis and arthroscopy of the TMJ in the therapy of chronic closed lock. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Great Britain: Churchill Livingstone, 2005, roč. 34, Suppl. 1, s. 116-116. ISSN 0901-5027.
  3. MACHÁLKA, Milan. člen komise. Meziresortní komise ministerstva školství pro výběr grantů, 2005.
  4. MACHÁLKA, Milan a Abubakr Hussein A. RASSEM. Fixace zlomenin střední obličejové třetiny. In 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., Bidláky 20, 639 00 Brno, 2005. s. 64-64. ISBN 80-239-5112-2.
  5. MACHÁLKA, Milan. Nové možnosti v kostním inženýrství. In Mezinárodní pracovní seminář Stomatologického výzkumného centra. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3868-3.
  6. MACHÁLKA, Milan. Rizika chirurgie dolních zubů moudrosti. In Pražské dentální dny 2005. Praha: Česká stomatologická komora, 2005. s. 57-57. ISSN 1212-5725.
  7. MACHÁLKA, Milan. Užití lyofilizované drcené allogeníí spongiózní kosti. In Mezinárodní pracovní seminář Stomatologického výzkumného centra. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3868-3.
  8. MACHÁLKA, Milan. Výzkumné a terapeutické záměry v problematice kostních defektů. In Mezinárodní pracovní seminář Stomatologického výzkumného centra. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3868-3.

  2004

  1. MACHÁLKA, Milan. Člen komise. MŠTM - Výzkumné záměry, 2004.
  2. MACHÁLKA, Milan. Fixace a rekonstrukce zlomenin očnice titanovou sítí. Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases). Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2004, roč. 13, č. 2, s. 5-7. ISSN 1210-0447.
  3. MACHÁLKA, Milan. Kostní odontogenní cysty. In Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium maxilofaciální chirurgie, 15.-17. 4. 2004. Praha: Společnost maxilofaciální chirurgie, 2004.
  4. MACHÁLKA, Milan a Ludmila PROCHÁZKOVÁ. Preprotetická úprava bezzubých čelistí. In Pražské dentální dny, 13.-16. října 2004. Praha: Česká stomatologická komora, 2004.

  2003

  1. MACHOŇ, Vladimír, Milan MACHÁLKA a Oliver BULIK. Assessment of the late complications after the conservative therapy of subcondylar and condylar fractures. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Great Britain: Churchill Livingstone, 2003, roč. 32, Suppl. 1, s. S82-S82, 1 s. ISSN 0901-5027.
  2. MACHOŇ, Vladimír, Oliver BULIK a Milan MACHÁLKA. Assessment of the late complications after the conservative therapy of subcondylar and condylar fractures. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Great Britain: Churchill Livingstone, 2003, roč. 32, Suppl. 1, s. 82-82. ISSN 0901-5027.
  3. MACHÁLKA, Milan. Epitheloid hemangioendothelioma of the mandible. Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. 2003, roč. 7, č. 3, s. 180-183. ISSN 1432-9417.
  4. MACHÁLKA, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha: Avicenum Grada, 2003. 60 s. Grada Publishing, 1819. ISBN 80-247-0605-9.
  5. MACHÁLKA, Milan. Užití tahových šroubů k fixaci zlomenin kloubního výběžku dolní čelisti. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 103, č. 4, s. 149-152. ISSN 1210-7891.

  2002

  1. MACHÁLKA, Milan a Ludmila PROCHÁZKOVÁ. Distrakce alveolu. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002. 4 s. Česká stomatologie, roč. 102, 4, s. 146 - 149.
  2. MACHÁLKA, Milan, Vladimír MACHOŇ a Tomáš ČÁSLAVA. Healing disorders of the fractures of the mandible: pseudo-arthrosis. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. Oxford: Elsevir Science, 2002, roč. 30, Suppl. 1, s. 313; 313, 1 s. ISSN 1010-5182.
  3. MACHÁLKA, Milan a Ludmila PROCHÁZKOVÁ. Kostní defekty alveolu. Čes. Stomat. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 102, č. 3, s. 113-117. ISSN 1210-7891.
  4. MACHOŇ, Vladimír a Milan MACHÁLKA. Možnosti ošetření operační rány po vybavení dolních zubů moudrosti. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 102, č. 3, s. 118; 121, 4 s. ISSN 1210-7891.
  5. MACHÁLKA, Milan, Ludmila PROCHÁZKOVÁ a Jarmila KLUSÁKOVÁ. Myxomy dolní čelisti. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 102, č. 1, s. 25; 28, 4 s. ISSN 1210-7891.
  6. MACHÁLKA, Milan. Osteosyntéza zlomenin kloubního výběžku dolní čelisti. Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases). Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2002, roč. 11, 3-4, s. 57-59. ISSN 1210-0447.
  7. MACHÁLKA, Milan. Osteosyntéza zlomenin kloubního výběžku dolní čelisti. Choroby hlavy a krku. Bratislava: Alfa a Omega Publishers, 2002, roč. 11, č. 2, s. 15; 17, 3 s. ISSN 1210-0447.
  8. MACHÁLKA, Milan a Jiří VANĚK. Wykorzystanie cementu glassionomerowego w chirurgii kostnej (Využití glasionomerního cementu v kostní chirurgii). Inzynieria stomatologiczna - biomaterialy. Ustron, Polsko: Polskie towarzystwo inzynierii stomatolo, 2002, č. 1, s. 10; 12, 3 s. ISSN 1644-04020.
  9. MACHÁLKA, Milan a Jiří VANĚK. Wykorzystanie dynamicznie kompresywnych lubków (DCP) systemu AO u zlamań zuchwy (Využití dynamicky kompresivních dlah (DCP) systému AO u zlomenin dolní čelisti). Inzynieria stomatologiczna - biomaterialy. Ustron, Polsko: Polskie towarzystwo inzynierii stomatolo, 2002, č. 1, s. 13; 15, 3 s. ISSN 1644-04020.

  2001

  1. PROCHÁZKOVÁ, Ludmila, Milan MACHÁLKA a Jaroslav PROCHÁZKA. Moderní klasifikace cévních malformací orofaciální oblasti. Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases). Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2001, roč. 2001, 3-4, s. 26-30. ISSN 1210-0447.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Ludmila a Milan MACHÁLKA. Nízkoenergetické - terapeutické lasery v medicíně. Část I. - Přehled. Česká stomatologie. česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 101, č. 4, s. 126-254.

  2000

  1. PROCHÁZKOVÁ, Ludmila, Milan MACHÁLKA, Jaroslav PROCHÁZKA, František TECL a Michal KLIMOVIČ. Arteriovenous malformations of the orofacial area. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Czech Medical Association JEP, 2000, roč. 42, č. 2, s. 55-59. ISSN 0001-5423.
  2. MACHÁLKA, Milan a Ludmila PROCHÁZKOVÁ. Kostní nádory čelistí u renální osteopatie. Choroby hlavy a krku. Bratislava: Alfa a Omega Publishers, 2000, roč. 9, č. 1, s. 41-43. ISSN 1210-0447.

  1999

  1. PROCHÁZKOVÁ, Ludmila, Milan MACHÁLKA a J. PROCHÁZKA. Arteriovenózní malformace orofaciální oblasti. In 25. a 26. 6. 1999 Sympozium Plzeň (50. let od založení kliniky). 1. vyd. Plzeň: Karlova univerzita, lékařská fakulta, Plzeň, 1999. s. 10.
  2. MACHÁLKA, Milan a Ludmila PROCHÁZKOVÁ. Kostní nádory čelistí u renální osteopatie. In II. onkologické dny, Olomouc, 11. a 12. 2. 1999. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, lékařská fakulta, Olomouc, 1999. s. 10.
  3. MACHOŇ, Vladimír, Milan MACHÁLKA a Luboš ŠTĚTKA. Poruchy hojení zlomenin dolní čelisti. In Kongres MEFA, Brno, 3. 11. 1999. 1. vyd. Brno: Česká stomatologická komora, 1999. s. 10.
  4. ŠTĚTKA, Luboš a Milan MACHÁLKA. Rekonstrukce poúrazových stavů defektů alveolárních výběžků čelistí kostními štěpy a dentálními implantáty. Česká stomatologie. 1999, roč. 99, č. 4, s. 123-126. ISSN 1210-7891.
  5. MACHÁLKA, Milan. Sedmdesát pět let I. stomatologické kliniky v Brně. Časopis LKS. 1999, roč. 9, č. 11, s. 16-17. ISSN 1210-3381.

  1998

  1. MACHÁLKA, Milan a Luboš ŠTĚTKA. Ameloblastoma cysticum mandible reconstruction by vascularized fibula flap - a case report. In Abstracts of the XIV Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. 1. vyd. Helsinki: EACMFS, 1998.
  2. MACHÁLKA, Milan. Fixace kostních dlah glasionomerním cementem u zlomenin střední obličejové třetiny. Česká stomatologie. 1998, roč. 98, č. 5, s. 188-193. ISSN 1210-7891.
  3. MACHÁLKA, Milan a Luboš ŠTĚTKA. Klasifikace atrofií a způsoby ošetření totálních defektů čelistí. In Sborník abstrakt IV. implantologických dnů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: LF MU Brno, 1998.
  4. ŠTĚTKA, Luboš a Milan MACHÁLKA. Rekonstrukce poúrazových defektů alveolárních výběžků čelisti kostními štěpy a dentálními implantáty ITI Straumann. In Sborník abstrakt kongresu MEFA. 1. vyd. Brno: Česká stomatologická komora, 1998.
  5. ŠTĚTKA, Luboš a Milan MACHÁLKA. Řešení totálního defektu horní a dolní čelisti pomocí implantátů firmy Straumann. In Sborník abstrakt IV. implantologických dnů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: LF MU Brno, 1998.
  6. MACHÁLKA, Milan. Use of glassionomer cement in osteosurgery. Scripta medica. 1998, roč. 71, Suppl. 5. ISSN 1211-3395.
  7. MACHÁLKA, Milan a Luboš ŠTĚTKA. Užití systému dynamických kompresních dlah (DCP) u fraktur dolní čelisti. In Sborník abstrakt kongresu MEFA. 1. vyd. Brno: Česká stomatologická komora, 1998.
  8. MACHÁLKA, Milan. XIV. kongres kranio-maxilární chirurgie. Časopis České stomatologické komory. Praha, 1998, roč. 8, č. 11.

  1997

  1. ŠTĚTKA, Luboš, Milan MACHÁLKA a Jiří VESELÝ. Ameloblastoma cysticum mandible, reconstruction by vascularized fibula flap - report of a case. In II. Dunajské medzinárodné sympózium v kranio-maxilo-faciálne. Bratislava: Sympózium facialnej chirurgii, 1997. s. 114.
  2. ŠTĚTKA, Luboš a Milan MACHÁLKA. Rekonstrukce poúrazových defektů obličejové kostry pomocí kostních štěpů a implantátů ITI. In III. implantologické dny s mezinárodní účastí - sborník. Brno: Kongres implantologie, 1997. s. 12. ISBN 80-210-1794-5.
  3. MACHÁLKA, Milan a Luboš ŠTĚTKA. Rigidní osteosyntéza u ortognátních operací prognatie. Česká stomatologie. 1997, roč. 97, č. 2, s. 75-81. ISSN 1210-7891.
  4. MACHÁLKA, Milan. Užití glasionomerního cementu v kostní chirurgii. Česká stomatologie. 1997, roč. 97, č. 5, s. 221-226. ISSN 1210-7891.
  5. MACHÁLKA, Milan. Užití glasionomerního cementu v obličejové traumatologii. In Kongres MEFA - sborník. Brno: MEFA, 1997.

  1996

  1. MACHÁLKA, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů. In Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity. Brno, 1996. ISBN 80-21013-25-7.
  2. MACHÁLKA, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Lékařská fakulta, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7.

  1995

  1. MACHÁLKA, Milan. Rigid fixation of fractures of craniomaxillofacial skeleton. Scripta medica. 1995, roč. 67, Suppl.1, s. 201-202. ISSN 1211-3395.
  2. MACHÁLKA, Milan. Rigidní fixace zlomenin střední obličejové třetiny. Česká stomatologie. 1995, roč. 95, č. 1, s. 20-25. ISSN 1210-7891.

  1994

  1. MACHÁLKA, Milan. Exostóza lícní kosti. Česká stomatologie. 1994, roč. 94, č. 2, s. 52-55. ISSN 1210-7891.
  2. MACHÁLKA, Milan. Karotido-kavernózní píštěl. Česká stomatologie. 1994, roč. 94, č. 3, s. 128-133. ISSN 1210-7891.

  1993

  1. MACHÁLKA, Milan. Diagnostika a rozdělení zlomenin zygomatikomaxilárního komplexu. Česká stomatologie. 1993, roč. 93, č. 5, s. 269-274. ISSN 1210-7891.
  2. MACHÁLKA, Milan. Kraniomaxilární zlomeniny. Česká stomatologie. 1993, roč. 93, č. 6, s. 321-329. ISSN 1210-7891.
  3. MACHÁLKA, Milan. Rozbor 969 poranění maxilofaciální krajiny u polytraumat ošetřovaných v období let 1967 - 1988 v Brně. Česká stomatologie. 1993, roč. 92, č. 4, s. 169-176. ISSN 1210-7891.

  1992

  1. MACHÁLKA, Milan a Ludmila PROCHÁZKOVÁ. Nové způsoby fixace zlomenin střední obličejové třetiny.Zpráva Grantu IGA MZ ČR č. 1101-1. Česká republika: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 1992.

  1990

  1. PROCHÁZKOVÁ, Ludmila, Milan MACHÁLKA a Pavel KOŘÍNEK. Stabilní osteosynthesa čelistí. In International meeting of the international association for maxilofacial surgery. Abstracts. Českoslovesnká republika, Bratislava: Czecho-slovak Medical society, J.E.Purkyně, 1990. s. 34.
  2. MACHÁLKA, Milan, Ludmila PROCHÁZKOVÁ a Pavel KOŘÍNEK. Terapeutické postupy při maxilofaciálním poranění u polytraumat. Česká republika: Ministerstvo školství České republiky, 1990.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2023 21:29