Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. CALETKA, Martin a Monika ŠULC MICHALKOVÁ. Determination of SCS-CN initial abstraction ratio in a catchment prone to flash floods. Pollack periodica. 2020, roč. 15, č. 1, s. 112-123. ISSN 1788-1994. doi:10.1556/606.2020.15.1.11.
 2. HONEK, David, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Anna SMETANOVÁ, Valentin SOČUVKA, Yvetta VELÍSKOVÁ, Petr KARÁSEK, Jana KONEČNÁ, Zuzana NÉMETOVÁ a Michaela DANÁČOVÁ. Estimating sedimentation rates in small reservoirs - Suitable approaches for local municipalities in central Europe. Journal of Environmental Management. London: Elsevier, 2020, roč. 261, MAY 1 2020, s. 1-13. ISSN 0301-4797. doi:10.1016/j.jenvman.2019.109958.
 3. CALETKA, Martin, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Petr KARÁSEK a Petr FUČÍK. Improvement of SCS-CN Initial Abstraction Coefficient in the Czech Republic: A Study of Five Catchments. Water. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 7, s. 1-28. ISSN 2073-4441. doi:10.3390/w12071964.
 4. HONEK, David, Zuzana NÉMETOVÁ, Silvia KOHNOVÁ a Monika ŠULC MICHALKOVÁ. SENSITIVITY ANALYSIS OF SOIL PARAMETERS AND THEIR IMPACT ON RUNOFF-EROSION PROCESSES. Pollack Periodica. Pécs: Akadémia Kiadó Zrt., 2020, roč. 15, č. 1, s. 53-64. ISSN 1788-1994. doi:10.1556/606.2020.15.1.6.
 5. NÉMETOVÁ, Zuzana, David HONEK, Silvia KOHNOVÁ, Kamila HLAVČOVÁ, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Valentin SOČUVKA a Yvetta VELÍSKOVÁ. Validation of the EROSION-3D Model through Measured Bathymetric Sediments. Water. BASEL: MDPI, 2020, roč. 12, č. 4, s. 1-15. ISSN 2073-4441. doi:10.3390/w12041082.
 6. 2019

 7. BERTALAN, L., J. RODRIGO-COMINO, N. SURIAN, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Z. KOVACS, S. SZABO, G. SZABO a J. HOOKE. Detailed assessment of spatial and temporal variations in river channel changes and meander evolution as a preliminary work for effective floodplain management. The example of Sajo River, Hungary. Journal of Environmental Management. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 248, OCT 15 2019, s. 1-19. ISSN 0301-4797. doi:10.1016/j.jenvman.2019.109277.
 8. CALETKA, Martin, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Martin KOLI a Milan TRIZNA. Quality of flood extents delineated by a non-hydrodynamic GIS tool. Catena. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2019, roč. 175, APR, s. 367-387. ISSN 0341-8162. doi:10.1016/j.catena.2018.12.032.
 9. HONEK, David, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Zuzana NÉMETOVÁ, Martin CALETKA, Petr KARÁSEK, Jana KONEČNÁ, Valentin SOČUVKA a Yvetta VELÍSKOVÁ. Sedimentace v malých vodních nádržích. In Pavel Hucko, Peter Tölgyessy. Sedimenty vodných tokov a nádrží. 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Slovenská vodohospodárska spoločnost pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave, 2019. s. 225-230. ISBN 978-80-89740-21-5.
 10. 2018

 11. CALETKA, Martin a Monika ŠULC MICHALKOVÁ. AIZM model – advantages and limits of flood delineation by GIS model. In European Geosciences Union General Assembly 2018. 2018.
 12. NÉMETOVÁ, Zuzana, David HONEK, Tamara LÁTKOVÁ, Monika ŠULC MICHALKOVÁ a Silvia KOHNOVÁ. An assessment of soil water erosion in the Myjava hill land: The application of a physically-based erosion model. Pollack Periodica. Pécs: Akadémia Kiadó Zrt., 2018, roč. 13, č. 3, s. 197-208. ISSN 1788-1994. doi:10.1556/606.2018.13.3.19.
 13. HONEK, David, Zuzana NÉMETOVÁ, Silvia KOHNOVÁ, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Kamila HLAVČOVÁ, Valentín SOČUVKA, Iveta VELÍSKOVÁ a Tamara LÁTKOVÁ. Assessment of potential soil water erosion based on empirical and physicall models: the case study in the Myjava Hill Land, Slovakia. In EGU General Assembly 2018. 2018.
 14. HONEK, David a Monika ŠULC MICHALKOVÁ. Modelování vodní eroze půdy na Myjavské pahorkatině, Slovensko: Aplikace 3D modelu v povodí Svacenického járku. In Vladimír Herber. Fyzickogeografický sborník 16. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 62-67. ISBN 978-80-210-9144-3.
 15. CALETKA, Martin a Monika ŠULC MICHALKOVÁ. Optimisation of the SCS-CN initial abstraction ratio in a catchment prone to flash floods. Case study of the Husí potok catchment, Czech Republic. In 14th Miklós Iványi International PDDLA symposium, Hungary, Pécs 29-30 October 2018. 2018. ISBN 978-963-429-284-5.
 16. ONDRUCH, Jakub, Zdeněk MÁČKA, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, René PUTIŠKA, Martin KNOT, Petr HOLÍK, Jakub MIŘIJOVSKÝ a Marián JENČO. Response of channel dynamics to recent meander neck cut-off in a lowland meandering river with artificial training history: the Morava River, Czech Republic. Hydrological Sciences Journal. Taylor & Francis, 2018, roč. 63, č. 8, s. 1236-1254. ISSN 0262-6667. doi:10.1080/02626667.2018.1474218.
 17. HONEK, David, Martin CALETKA a Monika ŠULC MICHALKOVÁ. Retrospective analysis of published hydrological researches: models, trends and geographical aspects over the last two decades of hydrological modelling. Geografický časopis. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2018, roč. 70, č. 4, s. 287-313. ISSN 0016-7193. doi:10.31577/geogrcas.2018.70.4.16.
 18. HONEK, David, Zuzana NÉMETOVÁ, Silvia KOHNOVÁ a Monika ŠULC MICHALKOVÁ. The sensitivity analyses of soil parameters and their impact on runoff-erosion processes: the application of erosion 3d model in small Slovak catchment. In 14th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium. 2018. ISBN 978-963-429-284-5.
 19. 2016

 20. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika, Jakub MIŘIJOVSKÝ, Denes LÓCZY, Wojciech ZGŁOBICKI, Adrienne AJKAI-ORTMANN, Bogusława BARAN-ZGŁOBICKA, Szabolcs CZIGÁNY, József DEZSŐ, Emil FULAJTÁR, Grzegorz GAJEK, Leszek GAWRYSIAK, Péter GYENIZSE, Amadé HALÁSZ, Ákos HALMAI, Marián JENČO, Ervin PIRKHOFFER, Levente RONCZYK, Martin SAKSA a Justyna WAROWNA. Interdisciplinary Studies of River Channels and UAV Mapping in the V4 Region. 1. vyd. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2016. 276 s. Interdisciplinary Studies of River Channels and UAV Mapping in the V4 Region, 1. ISBN 978-80-223-4055-7.
 21. 2015

 22. RIQUIER, Jéremie, Hervé PIÉGAY a Monika ŠULC MICHALKOVÁ. Hydromorphological conditions in eighteen restored floodplain channels of a large river: linking patterns to processes. Freshwater Biology. Danvers: Blackwell Science, 2015, roč. 60, č. 6, s. 1085-1103. ISSN 0046-5070. doi:10.1111/fwb.12411.
 23. MIŘIJOVSKÝ, Jakub, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Otmar PETYNIAK, Zdeněk MÁČKA a Milan TRIZNA. Spatiotemporal evolution of a unique preserved meandering system in Central Europe — The Morava River near Litovel. Catena. Elsevier Science, 2015, roč. 127, April, s. 300-311. ISSN 0341-8162. doi:10.1016/j.catena.2014.12.006.
 24. CALETKA, Martin, Monika ŠULC MICHALKOVÁ a Martin KOLI. THE AIZM FLOOD MODEL - ACCURACY AND PERSPECTIVE IN THE GEOMORPHOLOGICAL RESEARCH. 2015. ISBN 978-80-261-0496-4. doi:.
 25. 2013

 26. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika a Jakub MIŘIJOVSKÝ. Evaluation of a new remote sensing methodology for detailed international mapping in the V4 region. 2013.
 27. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika a Jakub MIŘIJOVSKÝ. Evaluation of a new remote sensing methodology for detailed international mapping in the V4 region. 2013.
 28. MIŘIJOVSKÝ, Jaku, Monika ŠULC MICHALKOVÁ a Milan TRIZNA. Evaluation of a new remote sensing methodology for detailed international mapping in the V4 region. Journal of Landscape Management. 2013, roč. 3, č. 2, s. 7-11. ISSN 1804-2821.
 29. MIŘIJOVSKÝ, Jakub, Otmar PETYNIAK, Helena UHROVÁ a Monika ŠULC MICHALKOVÁ. Morfologický vývoj Kenického meandru v letech 2011 a 2012. 2013.
 30. 2012

 31. BANSKÝ, Ľubomír, Tomáš ČEJKA, Jaroslav ČERNÝ, Vladimír FALŤAN, Jozef HALGOŠ, Otília HLAVATÁ, Zoltán HLAVATÝ, Marta ILLYOVÁ, Vladimír KOŠEL, Mária KOZOVÁ, Ilja KRNO, Silvia KUBALOVÁ, Erika LAKATOSOVÁ, Milan LEHOTSKÝ, Igor MATEČNÝ, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Peter MINÁRIK, Igor MUCHA, Peter PIŠÚT, Dalibor RODÁK, Ferdinand ŠPORKA, Pavel ŠŤASTNÝ, Zbyšek ŠUSTEK, Eva UKOPRBZO TIRJAKOVÁ, Milan TRIZNA, Bystrík AMBRUŠ a Eva UHERČÍKOVÁ. Návrh experimentálnej správy pre úsek Dunaja Sap-Budapešť (Strategické posudzovanie vplyvov Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros na životné prostredie). Bratislava: UK Bratislava, 2012. 195 s. Svazek 1.
 32. STANKOVIANSKY, Miloš, Ivan BARKA, Pavel BELLA, Martin BOLTIŽIAR, Anna GREŠKOVÁ, Jozef HÓK, Pavol IŠTOK, Milan LEHOTSKÝ, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Jozef MINÁR, Martin ONDRÁŠIK, Rudolf ONDRÁŠIK, Jozef PECHO, Peter PIŠÚT, Milan TRIZNA a Ján URBÁNEK. Recent Landform Evolution in Slovakia. In Recent Landform Evolution: The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. Dordrecht: Springer, 2012. s. 141-175. Springer Geography. ISBN 978-94-007-2447-1. doi:10.1007/978-94-007-2448-8_7.
 33. ANTALOVÁ, Mária, Ľubomír BANSKÝ, Martin BARTKO, Tomáš BUCHA, Eva BULÁNKOVÁ, Tomáš ČEJKA, Jaroslav ČERNÝ, Vladimír FALŤAN, Jozef HALGOŠ, Norbert HATALA, Otília HLAVATÁ, Zoltán HLAVATÝ, Marta ILYOVÁ, Vladimír KOŠEL, Vladimír KOVÁČ, Mária KOZOVÁ, Iľja KRNO, Silvia KUBALOVÁ, Erika LAKATOSOVÁ, Milan LEHOTSKÝ, Igor MATEČNÝ, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Peter MINÁRIK, Igor MUCHA, Peter PIŠÚT, Dalibor RODÁK, Peter RUSINA, Ferdinand ŠPORKA, Zbyšek ŠUSTEK, Pavel ŠŤASTNÝ, Eva TIRJAKOVÁ, Milan TRIZNA, Eva UHERČÍKOVÁ a Pavel VIRÁG. Strategické posudzovanie vplyvov sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie: vyhodnotenie uvažovaných riešení koryta Dunaja v úseku Čunovo - Sap : (Podkladový dokument pre rokovanie slovenskej a maďarskej strany). Bratislava: Bratislava, 2012. 320 s. svazek 1.
 34. 2011

 35. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika a Viktor ŠULC. Floodplain Lakes, River Regulation and Restoration Strategies - what do we know? Journal of Landscape Management. 2011, roč. 2, č. 2, s. 31-40. ISSN 1804-2821.
 36. MÁČKA, Zdeněk, Jakub ONDRUCH a Monika ŠULC MICHALKOVÁ. Geomorfologické a vegetační změny opuštěného meandru Moravy v oblasti Osypaných břehů pět let po odškrcení. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2011, roč. 18, č. 2, s. 37-42. ISSN 1212-6209.
 37. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika, Hervé PIÉGAY, G. M. KONDOLF a S. E. GRECO. Lateral erosion of the Sacramento River, California (1942–1999), and responses of channel and floodplain lake to human influences. Earth Surface Processes and Landforms. 2011, roč. 36, č. 2, s. 257–272, 15 s. ISSN 0197-9337. doi:10.1002/esp.2106.
 38. MATEČNÝ, Igor, Monika ŠULC MICHALKOVÁ a Milan LEHOTSKÝ. Morphological typology of Danube river system near Gabčíkovo. 2011. ISBN 978-80-7368-444-0.
 39. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika a Igor MATEČNÝ. Návrh morfologickej klasifikácie ramennej sústavy Dunaja. In Říční krajina 7. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. Olomouc: Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. s. 119-124. ISBN 978-80-904685-7-3.
 40. MATEČNÝ, Igor, Eva BULÁNKOVÁ, Iľja Košel Vladimír KRNO, Eva TIRJAKOVÁ, Silvia KUBALOVÁ, Jozef HALGOŠ, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Bystrík AMBRUŠ, Vladimír KOVÁČ, Vladimír FALŤAN, Tomáš ČEJKA, Marta ILLYOVÁ, Ferdinand ŠPORKA, Jaroslav ČERNÝ a Milan LEHOTSKÝ. Odborné štúdie a účelové monitorovanie bioty v úseku Dunaja Bratislava - Chľaba v rámci strategického posudzovania vplyvov Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie" : (2. priebežná správa). Bratislava: Odborné štúdie a účelové monitorovanie bioty v úseku Dunaja Bratislava - Chľaba v rámci strategického posudzovania vplyvov Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie" : (2. priebežná správa), 2011.
 41. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika a Viktor ŠULC. Short overview of an interdisciplinary approach in river research. In Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. Říční krajina 7. - Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, 2011. s. 125-128. ISBN 978-80-904685-7-3.
 42. 2010

 43. REINHARD, Liam, Douglas JEROLMACK, Brad J. CARDINALE, Veerle VANACKER, Justin WRIGHT a Monika ŠULC MICHALKOVÁ. Dynamic interactions of life and its landscape: feedbacks at the interface of geomorphology and geoecology. Earth Surface Processes and Landforms. 2010, roč. 35, č. 1, s. 78-101, 23 s. ISSN 0197-9337.
 44. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika. First Feedbacks on Restored Floodplain Lakes Sedimentation along the Rhône River. 2010.
 45. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika a Peter PIŠÚT. Fluvial system of the Váh River (Slovakia) on earlier historical maps. 2010.
 46. LE COZ, Jérôme, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, A. HAUET, Guillaume DRAMAIS, Katarína HOLUBOVÁ, Hervé PIÉGAY, André PAQUIER a Marek ČOMAJ. Morphodynamics of the exit of a cutoff meander: experimental findings from field and laboratory studies. Earth Surface Processes and Landforms. 2010, roč. 35, č. 3, s. 249-261. ISSN 0197-9337. doi:10.1002/esp.1896.
 47. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika. Využitie nových technológií pri detailnom skúmaní revitalizovaných ramien rieky Rhone. 2010. ISBN 978-80-7097-824-5.
 48. 2009

 49. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika. Analysis of lateral channel activity of the Sacramento River from aerial photos. Geografický časopis. 2009, roč. 61, č. 3, s. 199-213. ISSN 1335-1257.
 50. ROLLET, A., Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Hervé PIÉGAY a M. G. KONDOLF. Assessment of dam impacts on sediment dynamics and channel geometry in complex anthropogenic systems: feedbacks from comparative study of the Sacramento and the Ain Rivers. 2009.
 51. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika. Diachronic analysis of floodplain lakes of the Sacramento River. Geografický časopis. 2009, roč. 61, č. 4, s. 257-268. ISSN 0016-7193.
 52. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika a Hervé PIÉGAY. First Feedbacks on Restored Floodplain Lakes Sedimentation of the Upper Rhône River. 2009.
 53. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika. Revitalizácia mŕtvych ramien Rhôny (Francúzsko) – princípy a návrh metodiky monitoringu. In Fyzickogeografický sborník 7. Brno: Fyzická geografie a krajinná ekologie. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. s. 138-143. ISBN 978-80-210-5077-8.
 54. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika, Hervé PIÉGAY a Viliam MACURA. The present stage of Fluvio-Geomorphological research in context of Euro-American Collaboration (Examples from Rhone River). First feedbacks on restored floodplain lakes sedimentation along the Rhone River. 2009.
 55. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika, Hervé PIÉGAY a Mathias G KONDOLF. The present stage of Fluvio-Geomorphological research in context of Euro-American Collaboration (Exemples of Sacramento River). Longitudinal and temporal evolution of the Sacramento River between Red Bluf and Colusa, California, USA (1942-1999). 2009. ISBN 978-80-7399-746-5.
 56. 2006

 57. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika. Mapovanie a časovo-priestorová analýza mŕtvych ramien Sacramenta (Kalifornia). Bratislava, 2006. s. 151-158.
 58. ŠULC MICHALKOVÁ, Monika. Mapovanie a časovo-priestorová analýza mŕtvych ramien Sacramenta (Kalifornia). In Aktivity v kartografii 2006. - Bratislava. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, 2006. s. 151-158.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2021 20:00