Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
 2. 2019

 3. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
 4. 2018

 5. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8453-7.
 6. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Jana DUMKOVÁ, Veronika SEDLÁKOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Histologický atlas LF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9068-2.
 7. HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 3. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 203 s. ISBN 978-80-210-5550-6.
 8. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
 9. 2017

 10. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8453-7.
 11. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře. 1. dotisk 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 138 s. ISBN 978-80-210-5544-5.
 12. HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 2. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 203 s. ISBN 978-80-210-5550-6.
 13. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
 14. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 127 s. ISBN 978-80-210-5543-8.
 15. 2016

 16. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. 2. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 127 s. ISBN 978-80-210-5543-8.
 17. 2014

 18. DUBOVÝ, Petr, Svatopluk ČECH a Libor PÁČ. Historie a současnost morfologie na LF MU v Brně. In M. Grim, O. Naňka, K. Černý. Anatomie od Vesalia po současnost (1514-2014): Publikace k 500. výročí narození Andrea Vesalia. první. Praha: Grada Publishing, as., 2014. s. 246-250, 5 s. ISBN 978-80-247-5023-1.
 19. ČECH, Svatopluk. In memoriam profesora Ludvíka Nováka (1925 – 2014). Brno, 2014. s. 73-74, 2 s. Zpravodaj Čs. biologické společnosti, roč. 24 (1-2). ISSN 1805-9619.
 20. HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 1. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 203 s. ISBN 978-80-210-5550-6.
 21. HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 1. dotisk 3. vydání. Brno: Vydala MU v Brně, 2014. 203 s. ISBN 978-80-210-5550-6.
 22. ČECH, Svatopluk. Přednáškové večery Brněnské pobočky Čs. biologické společnosti v roce 2014. Brno, 2014. s. 71-72, 2 s. Zpravodaj Čs. biologické společnosti, roč. 24 (1-2). ISSN 1805-9619.
 23. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
 24. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. 1. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 127 s. ISBN 978-80-210-5543-8.
 25. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. 1. dotisk 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 127 s. ISBN 978-80-210-5543-8.
 26. 2013

 27. ČECH, Svatopluk. Vědecké schůze Brněnské pobočky Čs. biologické společnosti v roce 2013. Brno, 2013. s. 38-40, 3 s. Zpravodaj Čs. biologické společnosti, roč. 23 (2). ISSN 1805-9619.
 28. 2012

 29. ČECH, Svatopluk. Embryolog Karel Mazanec (1922-1967). Brno: Masarykova univerzita, 2012. Universitas 45 (3), 2012, s. 82-83. ISSN 1211-3387.
 30. ČECH, Svatopluk. Informace o vědeckých schůzích Brněnské pobočky Čs. biologické společnosti v roce 2012. Brno, 2012. 1 s. Zpravodaj Čs. biologické společnosti, roč.2012 (2).
 31. ČECH, Svatopluk. Ohlédnutí za historií a současností Československé biologické společnosti v Brně. In Almanach 90. výročí založení společnosti 1922-2012. Brno: prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., 2012. s. 17-21, 5 s. ISBN 978-80-260-1608-3.
 32. ČECH, Svatopluk. Prof. František Karel Studnička. Vědecké dílo a odkaz lékaře a biologa (1870-1955). In R. Slabotínský. Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat. Brno: Technické muzeum v Brně, 2012. s. 13-16, 4 s. ISBN 978-80-86413-90-7.
 33. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
 34. ČECH, Svatopluk. Sedmdesát let od popravy profesora Jana Floriana. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Universitas 45(2), 2012, s. 59-62. ISSN 1211-3387.
 35. ČECH, Svatopluk. Život a dílo embryologa profesora MUDr. Jana Floriana (1897-1942). In I. Vojteková, V. Ozorovský, E. Dobiášová, R. Knezovic. Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. 1. vyd. Bratislava, Slovenská republika: Kancelária WHO na Slovensku, 2012. s. 57-59, 3 s. ISBN 978-80-970574-1-1.
 36. 2011

 37. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře. 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 138 s. ISBN 978-80-210-5544-5.
 38. HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 3. přepracované vydání. Brno: Vydala MU v Brně, 2011. 203 s. ISBN 978-80-210-5550-6.
 39. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
 40. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 127 s. ISBN 978-80-210-5543-8.
 41. TRÁVNÍK, Pavel a Svatopluk ČECH. Základy obecné a speciální embryologie pro klinické embryology. První. Brno: YBUX s.r.o., 2011. 143 s. ISBN 978-80-904697-0-9.
 42. ČECH, Svatopluk. Zpráva o vědeckých schůzích Brněnské pobočky Čs. biologické společnosti v roce 2011. Brno: Československá biologická společnost, 2011. 4 s. Zpravodaj Čs. biologické společnosti, roč.2011 (2).
 43. 2010

 44. SEDLÁČKOVÁ, Miroslava, Svatopluk ČECH, Drahomír HORKÝ a Irena LAUSCHOVÁ. A set of multimedia text books for support of teaching of histology and embryology. In MEFANET 2010 (4th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation) Brno, November 24-25, 2010. 2010. ISBN 978-80-7392-141-5.
 45. ČECH, Svatopluk a Roman JANISCH. Historické milníky Československé biologické společnosti (Milestones of the Czechoslovak Biological Society). In Odkaz Ladzianskeho pro budúce generácie. První. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2010. s. 193 -197, 5 s. ISBN 978-80-970589-0-6.
 46. ČECH, Svatopluk. Vědecké schůze Brněnské pobočky Čs. biologické společnosti v roce 2010. Brno: Hlavní výbor Čs. biologické společnosti, 2010. 3 s. Zpravodaj Čs. biologické společnosti 2010, č.2.
 47. 2009

 48. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 138 s. ISBN 978-80-210-3513-3.
 49. ČECH, Svatopluk. Přednáškové večery Brněnské pobočky Čs. biologické společnosti v roce 2009. Brno: HV ČsBS, Brno, 2009. 2 s. Zpravodaj Čs. biologické společnosti v Brně (č.2).
 50. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. Učební text a atlas. První. Brno: Multimediální text podpořený FRVŠ, číslo projektu 1014/2009 F3/d, 2009.
 51. ČECH, Svatopluk a Roman JANISCH. Založení Československé biologické společnosti a Masarykova univerzita. In Sborník abstraktů z 9. mezinárodního sympozia z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny. První. Brno: Společnost pro dějiny věd a techniky, Praha, 2009. s. 21- 22, 2 s. ISBN 978-80-7399-789-2.
 52. ČECH, Svatopluk. Životní jubileum profesora Drahomíra Horkého. Brno: HV ČsBS, Brno, 2009. 2 s. Zpravodaj Čs. biologické společnosti v Brně (č.2).
 53. 2008

 54. PAVLOVSKÝ, Zdeněk, Boris HABANEC, Josef FEIT, Leoš KŘEN, Svatopluk ČECH a Marcela CHARVÁTOVÁ. Exprese CD34 a CD117 v nádoru z juxtaglomerulárních buněk ledviny. Čes. Slov patol. a soudní lékařství, Praha: ČLS, 2008, roč. 44, č. 3, s. 81-83. ISSN 1210-7875.
 55. 2007

 56. ČECH, Svatopluk. Anniversaries of Brno embryologists Jan Florian and Karel Mazanec. In Morphology 2007- 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 44st Lojda Symposium on Histochemistry „Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry“, Programme and Abstracts. První. Bratislava: Slovak Anatomical Sociery and Slovak Society for Histo- and Cytochemistry, 2007. s. 29 -29, 1 s. ISBN (978-80-89305-01-8).
 57. ČECH, Svatopluk. K historii Histologicko-embryologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. In Zborník príspevkov z 8. Medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. První. Martin: Univerzita Komenského Bratislava: Jesseniova lekárska fakulta Martin a Lekárska fakulta v Bratislave, 2007. s. 31-36, 6 s. ISBN 978-80-88866-44-2.
 58. ČECH, Svatopluk. K historii Histologicko-embryologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. In Zborník abstraktov z 8. Medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Martin: Univerzita Komenského Bratislava: Jesseniova lekárska fakulta Martin a Lekárska fakulta v Bratislave, 2007. s. 21-21, 1 s. ISBN 978-80-88866-45-9.
 59. ČECH, Svatopluk. Ohlédnutí za vědeckými schůzemi Brněnské pobočky Čs. biologické společnosti v roce 2007. In Zpravodaj Československé biologické společnosti. Číslo 2. Brno 2007. Brno: Hlavní výbor Čs. biologické společnosti, 2007. s. 21-22, 2 s.
 60. ČECH, Svatopluk. Scientific heritage of Brno embryologists Jan Florian and Karel Mazanec. Scripta medica, Brno: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, 2007, roč. 80, č. 6, s. 295-296. ISSN 1211-3395.
 61. BLÁHA, Luděk, Blahoslav MARŠÁLEK a Svatopluk ČECH. Toxiny sinic v ČR: Nové poznatky o vlivech na lidské zdraví a ekosystémy (celkem 6 přednášek, schůze Československé Společnosti Biologické, pobočka Brno, 17. ledna 2007). 2007.
 62. ČECH, Svatopluk. Výročí embryologů Jana Floriana a Karla Mazance. Univerzitas, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, roč. 40, č. 4, s. 47-48. ISSN 1212-8139.
 63. HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Základy histologické techniky pro zdravotní laboranty. První. Brno: Vydavatelství Masyrykovy univerzity, 2007. 55 s. ISBN 978-80-210-4467-8.
 64. 2006

 65. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Ladislav ILKOVICS, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a laboratorní technika. Učební text a atlas. 1. vydání. Brno: Multimediální text podpořený FRVŠ č. projektu 357/2006 (F3/d), 2006.
 66. ČECH, Svatopluk. Přednáškové večery Brněnské pobočky Čs. biologické společnosti v roce 2006. Zpravodaj Československé buologické společnosti, Brno: Hlavní výbor Čs. biologické společnosti, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 14-16.
 67. ČECH, Svatopluk. Vzpomínka na doc. MUDr. Svatopluka Doležela, CSc.(1921 - 1996). Universitas, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2006, roč. 39, č. 4, s. 63-65. ISSN 1211-3384.
 68. 2005

 69. ČECH, Svatopluk. Cyclic changes in oviduct epithelial cells of mammals observed by light and electron histochemistry. In Proceedings of the 7th Multinational Congress on Microscopy. 1. vyd. Ljubljana: Slovene Society for Microscopy and Department of Nanostructured Materials, Jožef Stefan Institute, 2005. s. 259 - 260, 2 s. ISBN 961-6303-69-4.
 70. HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. Druhé, nezměněné. Brno: Vydavatelství MU, 2005. 353 s. ISBN 80-210-3775-X. Patent.
 71. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Ladislav ILKOVICS a Irena LAUSCHOVÁ. Obecná histologie. Učební text a atlas. 1. vydání. Brno: Multimediální text podpořený FRVŠ č. projektu 573/2005 (F3/d), 2005.
 72. ROVENSKÁ, Emilia a Svatopluk ČECH. On the structure of intraglomerular vessels in the vicinity of vascular pole of renal corpuscle in rat kidneys. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. Supplement zum 187. Band des Anatomischen Anzeigers-Annals of Anatomy, Muenchen-Jena: Elsevier GmbH/Urban & Fischer, 2005, s. 165-166. ISSN 0066-1652.
 73. ROVENSKÁ, Emilia a Svatopluk ČECH. On the structure of intraglomerular vessels in the vicinity of vascular pole of renal corpuscles in rat kidneys. In Programme and Abstracts. 43rd Congres of the Czech anatomical Society and 42nd Lojda Symposium "Progress in Basic , Applied and Diagnostic Histochemistry. První. Brno: Czech Anatomical Society and Czech Society for Histo- and Cytochemistry, 2005. s. 81-81. ISBN 80-210-3793-8.
 74. ČECH, Svatopluk. Programme and Abstracts. 43rd Congress of the Czech Anatomical Society an 42nd Lojda Symposium "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry". První. Brno: Czech Anatomical Society and Czech Society for Histo- and Cytochemistry. Editor: S. Čech, 2005. 164 s. ISBN 80-210-3793-8.
 75. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, Brno - Kraví Hora, 2005. 140 s. ISBN 80-210-3854-3.
 76. ČECH, Svatopluk. 50 let od smrti profesora Františka Karla Studničky. Universitas, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2005, roč. 38, č. 4, s. 55-57. ISSN 1211-3384.
 77. 2004

 78. ČECH, Svatopluk. An attempt to describe the ultrastructure and ultrahistochemistry of ciliary processes in mammals. Biomedical Papers, Olomouc: Palacký University, 2004, roč. 148, č. 2, s. 201-202. ISSN 1213-8118.
 79. ČECH, Svatopluk. Corneae of mammals and their glycogen content. A comparative study. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. Supplement zum 186. Band des Anatomischen Anzeigers-Annals of Anatomy, Muenchen-Jena: Elsevier GmbH/Urban & Fischer, 2004, s. 89. ISSN 0066-1652.
 80. ČECH, Svatopluk. Člen Oborové komise A FRVŠ. : Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), 2004.
 81. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře. První. Brno: Vydavatelství MU, 2004. 137 s. ISBN 80-210-2513-7.
 82. ČECH, Svatopluk. In memoriam antropologa profesora MUDr. Milana Dokládala, CSc. Zpravodaj Československé biologické společnosti, Brno: Hlavní výbor Čs. biologické společnosti, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 29-30.
 83. ČECH, Svatopluk. Slavnostní schůze Brněnské pobočky věnovaná památce profesora MUDr. Vladislava Kruty, DrSc. Brno: Hlavní výbor Čs. biologické společnosti, 2004. s. 20.
 84. LINHARTOVÁ, Věra a Svatopluk ČECH. Vědecké dědictví brněnské embryologie (od dítěte ve zkumavce k J. Florianovi). In Po spirále času. K 85 výročí Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. První. Brno: Masarykova Univerziity v Brně, 2004. s. 192-194. ISBN 80-210-3456-4.
 85. 2003

 86. ČECH, Svatopluk. Čím Jan Florian a Karel Mazanec přispěli k rozvoji časné embryologie? Scripta medica, Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2003, roč. 73, č. 3, s. 196-196. ISSN 1211-3395.
 87. VORLÍČEK, Jiří, Libor PÁČ, Svatopluk ČECH, Nataša HONZÍKOVÁ, Blanka SOCHOROVÁ, Eva TÁBORSKÁ, Jiří VÍTOVEC, Jindřich VOMELA a Jan ŽALOUDÍK. Lékařská fakulta MU v letech 1997-2002. První. Brno: Lékařská fakulta, 2003. 61 s. ISBN 80-210-3059-3.
 88. HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2003. 353 s. ISBN 80-210-2208-6.
 89. HORKÝ, Drahomír, Svatopluk ČECH, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Ladislav ILKOVICS. Mikroskopická anatomie. Učební text a atlas. 1. vydání. Brno: Multimediální text vytvořený z podpory grantu FRVŠ č.455/2003, 2003.
 90. ČECH, Svatopluk. Moravský morfologický den po čtvrté. Brno: Nadace MU, 2003.
 91. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Prof. Žlábek a poválečná obnova Histologicko-embryologického ústavu LF MU. Scripta medica, Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2003, roč. 76, č. 3, s. 192-192. ISSN 1211-3395.
 92. ČECH, Svatopluk. Ultrastructure and ultrahistochemistry of ciliary processes in mammals. A comparative study. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschat. Supplement zum 185. Band des Anatomischen Anzeigers-Annals of Anatomy, Muenchen-Jena: Urban & Fischer, 2003, s. 233-234. ISSN 0066-1652.
 93. LINHARTOVÁ, Věra a Svatopluk ČECH. Vědecké dědictví brněnské embryologie. In 6. Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny - Sborník prác. První. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. 5 s. ISBN 80-223-1848-5.
 94. LINHARTOVÁ, Věra a Svatopluk ČECH. Vědecké dědictví brněnské embryologie (od dítěte ve zkumavce k J. Florianovi). Univerzitní noviny, Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 2003, roč. 10, č. 9, s. 22-23. ISSN 1211-6866.
 95. 2002

 96. ČECH, Svatopluk. An attempt at the ultrastructure and ultrahistochemistry of the mammalian ciliary body. In Microscopy 2002. Proceedings of the 2nd Annual Meeting of the Czechoslovak Microscopy Society. Brno: Czechoslovak Microscopy Society, 2002. s. 65-66. ISBN 80-238-8749-1.
 97. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0.
 98. HORKÝ, Drahomír, Svatopluk ČECH a Pavel TRÁVNÍK. Obecná histologie. 2.nezměněné vydání. Brno: Vydavatelství MU, Brno - Kraví Hora, 2002. 147 s. ISBN 80-210-3026-7.
 99. ČECH, Svatopluk. Programme and Abstract Book of the 39th Symposium with International Participation of the Czech Society for Histo- and Cytochemistry. In Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. Brno: Czech Society for Histo- and Cytochemistry, 2002. s. 1-53. ISBN 80-210-2998-6.
 100. LAUSCHOVÁ, Irena a Svatopluk ČECH. The mouse oviduct epithelium and ovarian steroids. In Trends and perspectives of contemporary morphology.Abstract Book of the 40th Congress of the Czech Anatomical Society with International Participation. První. Pilsen: Department of Histology and Embryology, Medical Faculty in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic, 2002. s. 32. ISBN 80-238-8500-6.
 101. LAUSCHOVÁ, Irena a Svatopluk ČECH. The mouse oviduct epithelium: Ultrastructural picture and glycogen distribution during the postnatal period and estrous cycle. An affection of ovarian steroids. Supplement zum 184. Band des Anatomischen Anzeigers - Annals of Anatomy, Muenchen - Jena: Urban and Fischer, 2002, s. 99. ISSN 0066-1562.
 102. 2001

 103. ČECH, Svatopluk. An attempt to the histo- and ultrahistochemical heterogeneity of oviduct epithelial cells. In Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft, Supplementheft zum 183. Band des Anatomischen Anzeigers - Annals of Anatomy. Muenchen - Jena: Urban and Fischer, 2001. s. 80-81. ISBN 3-437-31156-5.
 104. ČECH, Svatopluk. Gratulace prof. MUDr. Liboru Páčovi, CSc. Zpravodaj Čs. biologické společnosti, Brno: Hlavní výbor Čs. biologické společnosti, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 16-17.
 105. LAUSCHOVÁ, Irena a Svatopluk ČECH. Influence of exogenous estradiole and progesterone on glycogen topochemistry in the oviductal epithelium of sexually immature mice. Sborník lékařský, Praha: Karolinum, 2001, roč. 102, č. 2, s. 302. ISSN 0036-5327.
 106. ŠŤASTNÁ, Jitka a Svatopluk ČECH. Influence of exogenous glucose on glycogen topochemistry in mouse blastocysts developed in vitro. Histochem. J., Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 33, č. 4, s. 248-249. ISSN 0018-2214.
 107. ČECH, Svatopluk. Ohlédnutí za III. Moravským morfologickým dnem. Univerzitní noviny, Brno, 2001, roč. 8, č. 11, s. 11. ISSN 1211-6866.
 108. ČECH, Svatopluk. The mammalian cornea and its glycogen content. Histochem. J., Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 33, č. 4, s. 231-232. ISSN 0018-2214.
 109. LAUSCHOVÁ, Irena a Svatopluk ČECH. Topochemie glykogenu v tubárním epitelu pohlavně nezralých myší v normě a po stimulaci exogenním estradiolem a progesteronem. Scripta Medica, Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2001, roč. 74, č. 2, s. 122-123. ISSN 1211-3395.
 110. LAUSCHOVÁ, Irena a Svatopluk ČECH. Topochemistry of glycogen in the mouse oviduct during sexual maturation and its affection by ovarian steroids. Histochem. J., Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 33, č. 4, s. 238. ISSN 0018-2214.
 111. 2000

 112. ČECH, Svatopluk a Roman JANISCH. Biological Sciences, Volume I. In Proceedings of the 12th European Congress on Electron Microscopy held in Brno, Czech Republic, from July 9 - 14, 2000. první. Brno: Czechoslovak Society for Electron Microscopy, 2000. s. B1, B633. Volume I. ISBN 80-238-5499-2.
 113. ČECH, Svatopluk. II. Moravský morfologický den v Olomouci. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana, Brno: Nadace MU, 2000, roč. 7, č. 6, s. 16. ISSN 1211-6866.
 114. ŠŤASTNÁ, Jitka a Svatopluk ČECH. Influence of exogenous glucose on glycogen topochemistry in mouse blastocysts developed in vitro. In Programme and Abstracts of Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. Brno: Czech Society for Histo- and Cytochemistry, 2000. s. 49.
 115. ŠŤASTNÁ, Jitka a Svatopluk ČECH. Influence of exogenous glucose on glycogen topochemistry in mouse blastocysts developed in vitro. In Proceedings of the 12th European Congress on Electron Microscopy. Brno: Czechoslovak Society for Electron Microscopy, 2000. s. 86-87. Volume I - Biological Sciences. ISBN 80-238-5499-2.
 116. ČECH, Svatopluk. Ještě k členskému příspěvku. Zpravodaj Čs. biologické společnosti, Brno: Hlavní výbor Čs. biologické společnosti, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 13.
 117. ČECH, Svatopluk. The mammalian cornea and its glycogen content. In Programme and Abstracts of Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. Brno: Czech Society for Histo- and Cytochemistry, 2000. s. 8.
 118. ČECH, Svatopluk a Irena LAUSCHOVÁ. Topochemistry of glycogen in oviducts of sexually immature mice under normal and experimental conditions. In Proceedings of the 12th European Congress on Electron Microscopy. Brno: Czechoslovak Society for Electron Microscopy, 2000. s. 83-84. Volume I - Biological Sciences. ISBN 80-238-5.
 119. LAUSCHOVÁ, Irena a Svatopluk ČECH. Topochemistry of glycogen in oviducts of sexually immature mice under normal conditions and after administration of exogenous steroids. Acta Univ. Palacki.Olomuc., Fac. Med., Olomouc: Palacký University, 2000, roč. 144, s. 72-73. ISSN 0862-481X.
 120. LAUSCHOVÁ, Irena a Svatopluk ČECH. Topochemistry of glycogen in the mouse oviduct during sexual maturation and influence of ovarian steroid. In Programme and Abstracts of Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. Brno: Czech Society for Histo- and Cytochemistry, 2000. s. 24.
 121. ČECH, Svatopluk a Roman JANISCH. Volume Preface. In Proceedings of the 12th European Congress on Electron Microscopy. Brno: Czechoslovak Society for Electron Microscopy, 2000. s. 9-10. Volume I - Biological Sciences. ISBN 80-238-5499-2.
 122. 1999

 123. ČECH, Svatopluk. Electron histochemical study of glycogen in mammalian corneae. In Proceedings of the IVth Multinational Congress on Electron Microscopy. Veszprém: University of Veszprém, 1999. s. 207-208.
 124. HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. První. Brno: Vydavatelství MU, 1999. 353 s. ISBN 80-210-2208-6.
 125. ČECH, Svatopluk. Některé doklady o histo- a ultrahistochemické heterogenitě buněk tubárního epitelu. In Genetika a morfogenetika v chove hospodárskych zvierat. Nitra: Slovenská akadémia podohospodárskych vied, 1999. s. 41-43. ISBN 80-88872-09-X.
 126. HORKÝ, Drahomír, Svatopluk ČECH a Pavel TRÁVNÍK. Obecná histologie. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 147 s. ISBN 80-210-1254-4.
 127. ČECH, Svatopluk. Prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc., šedesátníkem. Univerzitní noviny, Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1999, roč. 6, č. 10, s. 12-13. ISSN 1211-6866.
 128. ČECH, Svatopluk. Profesor MUDr. Drahomír Horký, DrSc. Zpravodaj Čs. biologické společnosti, Brno: Hlavní výbor Čs. biologické společnosti, 1999, roč. 1999, č. 2, s. 10-11.
 129. ČECH, Svatopluk. Příspěvek ke studiu histo- a ultrahistochemické heterogenity buněk tubárního epitelu. In Zborník abstraktov - 38. zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská anatomická spoločnosť, 1999. s. 4-5. ISBN 80-967507-6-3.
 130. ČECH, Svatopluk. Ultrastructural distribution pattern of glycogen in mammalian corneae. Folia morphologica, Supplement 1, Wroclaw: Urban & Partner, 1999, roč. 58, č. 1, s. 44. ISSN 0015-5659.
 131. CIGÁNKOVÁ, Viera, Svatopluk ČECH a Eva TOMAJKOVÁ. Vrodená myofibrilárna hypoplázia u prasiat: Morfologická diagnostika. In Zborník z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, 1999. s. 63-65. ISBN 80-88985-02-1.
 132. ČECH, Svatopluk a Karel LINHART. 1. morfologický den: vědecké setkání uspořádané k 80. výročí Masarykovy univerzity na Lékařské fakultě MU. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana., Brno: Nakladatelství MU, 1999, roč. 6., 7-8, s. 9-10. ISSN 1211-6866.
 133. ČECH, Svatopluk a Karel LINHART. 1.Moravský morfologický den:vědecké setkání uspořádané k 80.výročí Masarykovy univerzity na Lékařské fakultě. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana, Brno: Nadace MU, 1999, roč. 6, 7-8, s. 9-10. ISSN 1211-6866.
 134. 1998

 135. ČECH, Svatopluk. Aleš Mareček, Antonín Růžička: Laboratorní technika pro nechemické obory. Masarykova univerzita ve spolupráci s Chemickou fakultou VUT, Brno, s.44, ISBN 80-210-1653-1. Univerzitní noviny, Brno, 1998, roč. 5, č. 10, s. 58. ISSN 1211-6866.
 136. ČECH, Svatopluk. Břetislava Černá: Školní laboratoř. Vybavení, technika, bezpečnost a hygiena práce. Masarykova Univerzita, Brno, 1997, s. 93, ISBN 80-210-1657-4. Univerzitní noviny, Brno, 1998, roč. 5, č. 11, s. 40. ISSN 1211-6866.
 137. ČECH, Svatopluk. Differences in ultrastructural distribution pattern of glycogen in the corneal epithelium of the mouse and pig. Verh. Anat. Ges., Supplementheft zum 180.Band des Anat.Anz. - Annals of Anatomy, Jena-Stuttgart-Luebeck-Ulm: G.Fischer, 1998, roč. 180, č. 93, s. 90. ISSN 0066-1562.
 138. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. První. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 1998. 162 s. ISBN 80-210-1774-0.
 139. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. První. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 1998. 162 s. ISBN 80-210-1774-0.
 140. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. První. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 1998. 162 s. ISBN 80-210-1774-0.
 141. ČECH, Svatopluk. K rozložení glykogenu v savčích rohovkách. In XXXVIII. sjezd Čs. anatomické společnosti s mezinárodní účastí - Sborník abstrakt. Olomouc: Lékařská fakulta UP, 1998. s. 10. ISBN 80-7067-887-9.
 142. LINHART, Karel a Svatopluk ČECH. Rozhovor s prof. MUDr. RNDr. Svatoplukem Čechem, DrSc., zástupcem přednosty Ústavu histologie a embryologie LF MU v Brně. Univerzitní noviny, Brno, 1998, roč. 5, č. 4, s. 53-56. ISSN 1211-6866.
 143. LINHART, Karel a Svatopluk ČECH. Slavnostní zasedání u příležitosti sedmdesátých narozenin prof. MUDr. M. Dokládala, CSc., z Anatomického ústavu LF MU. Univerzitní noviny, 1998, roč. 5, č. 12, s. 19-20. ISSN 1211-6866.
 144. LINHART, Karel a Svatopluk ČECH. Slavnostní zasedání u příležitosti sedmdesátých narozenin prof. MUDr. Milana Dokládala, CSc., z Anatomického ústavu LF. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana., Brno: Nadace MU, 1998, roč. 5, č. 12, s. 19-20. ISSN 1211-6866.
 145. ČECH, Svatopluk. Ultrastructural visualization of glycogen in the corneal epithelium by means of the periodic acid-thiosemicarbazide-silver proteinate method. Histochem. J., Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1998, roč. 30, č. 11, s. 847-848. ISSN 0018-2214.
 146. ČECH, Svatopluk. Ultrastrukturní topochemie glykogenu v rohovkovém epitelu některých savců. Bulletin CSEM, Brno: Čs.spol. pro elektronovou mikroskopii, 1998, roč. 9, č. 1, s. 18. ISSN 1212-1258.
 147. 1997

 148. ČECH, Svatopluk. A contribution to histochemical localization of activities of succinate dehydrogenase and glucose-6-phosphate dehydrogenase in cleaving mouse ova. Scripta medica, 1997, roč. 70, 2-3, s. 113-121. ISSN 1211-3395.
 149. ČECH, Svatopluk. Embryolog prof. MUDr. Jan Florian. Univerzitní noviny, Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 4, č. 10, s. 14-15.
 150. ČECH, Svatopluk, Wallid NAIB-MAJANI a Winrich BREIPOHL. Histotopochemistry of glucose-6-phosphate dehydrogenase in bovine lenses. Verh. Anat. Ges., Supplementheft zum 179. Band des Anat.Anz.-Annals Anatomy, Jena-Stuttgart-Luebeck-Ulm: G.Fischer, 1997, roč. 179, č. 92, s. 84. ISSN 0066-1562.
 151. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Helena KONEČNÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Jana STAŇKOVÁ, Jitka ŠŤASTNÁ a Pavel TRÁVNÍK. Practical lessons in histology. Prvni-dotisk. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 1997. 64 s. ISBN 80-210-0864-4.
 152. ČECH, Svatopluk, Wallid NAIB-MAJANI a Winrich BREIPOHL. Regional differences in expression of glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in bovine lenses. Histochemical Journal, Chapman and Hall, 1997, roč. 29, č. 9, s. 716. ISSN 0018-2214.
 153. ČECH, Svatopluk a Irena LAUSCHOVÁ. Submicroscopic distribution pattern of glycogen in the oviduct epithelium during postnatal development of the mouse. In Proceedings of the 3rd Multinational Congress on Electron Microscopy. Lubljana: "Jozef Stefan" Institute, Ceramics Department, 1997. s. 100-101.
 154. ČECH, Svatopluk. Ultrastructural visualization of glycogen in the corneal epithelium by means of the periodic acid-thiosemicarbazide-silver proteinate method. In Abstracts of the Symposium with International Participation Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. Praha: Karlova univerzita, 1997. s. 61.
 155. ČECH, Svatopluk. Ultrastrukturní vizualizace a distribuce glykogenu v rohovkovém epitelu savců. In Zborník 37. zjazdu Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. Nitra: Slovenská anatomická spoločnosť, 1997. s. 5-6.
 156. ČECH, Svatopluk a Karel LINHART. Významné osobnosti brněnské morfologie. Univerzitní noviny, Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 4, č. 11, s. 23-25.
 157. LINHART, Karel a Svatopluk ČECH. Významné osobnosti brněnské morfologie. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana., Brno: Nadace MU, 1997, roč. 4, č. 11, s. 23-25. ISSN 1211-6866.
 158. ČECH, Svatopluk. Vzpomínka na prof. MUDr. Karla Mazance, DrSc. Univerzitní noviny, Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 4, 7-8, s. 11-13.
 159. ČECH, Svatopluk a Pavel TRÁVNÍK. Základy embryologie člověka. První-dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 114 s. ISBN 80-210-0562-9.
 160. 1996

 161. ČECH, Svatopluk, Wallid MAIB-MAJANI a Winrich BREIPOHL. Regional differences in expression of glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in bovine lenses. In Abstracts of the Symposium with International Participation Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. Prague: Czech Society of Cyto- and Histochemistry, 1996. s. 30.
 162. ČECH, Svatopluk, Wallid NAIB-MAJANI a Winrich BREIPOHL. Regional differences of glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in bovine lens epithelium. Scripta medica, 1996, roč. 69, č. 6, s. 207-212. ISSN 1211-3395.
 163. ČECH, Svatopluk, Wallid NAIB-MAJANI a Winrich BREIPOHL. Regionální rozdíly glukózo-6-fosfát dehydrogenázové aktivity v epitelu čočky skotu. In Abstrakta 37.sjezdu České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. Brno: Česká anatomická společnost, 1996. s. 20.
 164. ČECH, Svatopluk a Irena LAUSCHOVÁ. Submicroscopic distribution pattern of glycogen in the oviduct epithelium during postnatal development of the mouse. Journal of Computer-Assisted Microscopy, New York: Plenum Publ.Corp., 1996, roč. 8, č. 4, s. 223-224. ISSN 1040-7286.
 165. ČECH, Svatopluk a Irena LAUSCHOVÁ. Submicroscopic visualisation and distribution pattern of glycogen in the oviductal epithelium of the mouse before sexual maturity. Verh. Anat. Ges., Supplementheft zum 178. Band des Anat. Anz. - Annals Anatomy, Jena-Stuttgart-Luebeck-Ulm: G. Fischer, 1996, roč. 178, č. 91, s. 136. ISSN 0066-1562.
 166. SCHULTKA, Ruediger, Christian GOEPEL, Martin GOTTHARDT a Svatopluk ČECH. The elastic-fibre system of the human uterine tube. Scripta medica (Brno), 1996, roč. 69, č. 6, s. 287-295. ISSN 1211-3395.
 167. ČECH, Svatopluk a Irena LAUSCHOVÁ. Ultrastructural distribution pattern of glycogen in the oviduct epithelium of sexual immature mouse females. In Abstrakta 37. sjezdu České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. Brno: Česká anatomická společnost, 1996. s. 19.
 168. ČECH, Svatopluk a Irena LAUSCHOVÁ. Ultrastructural distribution pattern of glycogen in the oviduct epithelium of sexual immature mouse females. Plzeň. lék. sborn., 1996, roč. 63, č. 2, s. 175-176. ISSN 0551-1038.
 169. BREIPOHL, Winrich, Wolfgang MARX, Hideo NAMIKI, Svatopluk ČECH a Wallid NAIB-MAJANI. UV induced DNA damage and repair in cultured corneal endothelial cells as assessed by the comet assay technique. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 1996, roč. 37, č. 3, s. 1096. ISSN 0146-0404.
 170. SCHULTKA, Ruediger, Sing MENORATH, Christine ZIEMANN, Monika BUCHMANN, Ruediger jr. SCHULTKA a Svatopluk ČECH. Wie verteilen sich Mastzellen in der menschlichen Tuba uterina? Plzeň. lék. Sborn., 1996, roč. 63, č. 2, s. 151-154. ISSN 0551-1038.
 171. ČECH, Svatopluk. 37. sjezd České anatomické společnosti. Univerzitní noviny, Brno, 1996, roč. 3, 10-11, s. 8.
 172. ČECH, Svatopluk. 37th Congress of the Czech Anatomical Society with International Participation. Acta Veterinaria Brno, 1996, roč. 65, č. 4, s. 236. ISSN 0001-7213.
 173. 1995

 174. ČECH, Svatopluk. František Karel Studnička (25.11.1870 - 2.8. 1953). Univerzitas, Brno: Masarykova univerzita, 1995, roč. 28, č. 4, s. 30-33. ISSN 1212-8139.
 175. ČECH, Svatopluk. Histotopochemie nespecifických a specifických fosfatáz v tubárním epitelu myši (Mus musculus var. alba). In Biomateriály a morfologie - abstrakta a krátká sdělení. Praha: Karolinum, 1995. s. 14-15. ISBN 80-718-4150-1.
 176. MENORATH, Sing, Ruediger SCHULTKA, Christine ZIEMANN, Monika BUCHMANN, Ruediger jr. SCHULTKA a Svatopluk ČECH. Lokalisation und Verteilung von Mastzellen in der menschlichen Tuba uterina. Verh. Anat. Ges., Supplementheft zum 177.Band des Anat. Anz.-Annals of Anatomy, Jena-Stuttgart-New York: G. Fischer, 1995, roč. 177, č. 90, s. 107. ISSN 0066-1562.
 177. HORKÝ, Drahomír, Svatopluk ČECH a Pavel TRÁVNÍK. Obecná histologie. První. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 1995. 147 s. ISBN 80-210-1254-4.
 178. ČECH, Svatopluk a Irena LAUSCHOVÁ. Světelná a elektronově mikroskopická detekce glukózo-6-fosfatázové aktivity v tubárním epitelu myši. Scripta medica (Brno), 1995, roč. 68, č. 7, s. 304. ISSN 1211-3395.
 179. ČECH, Svatopluk a Irena LAUSCHOVÁ. Ueber das Verteilungsmuster der Glucose-6-Phosphatase im Eileiterepithel bei geschlechtsreifen Mäusen. Verh.Anat. Ges., Supplementheft zum 177.Band des Anat. Ant.-Annals of Anatomy, Jena-Stuttgart-New York: G.Fischer, 1995, roč. 177, č. 90, s. 107. ISSN 0066-1562.
 180. ČECH, Svatopluk, Irena LAUSCHOVÁ a Ruediger SCHULTKA. Ueber das Verteilungsmuster der sauren und alkalischen Phosphasen im Eileiterepithel der Maus. Verh. Anat. Ges., Supplementheft zum 177. Band des Anat. Anz.- Annals of Anatomy, Jena-Stuttgart-New York: G.Fischer, 1995, roč. 177, č. 90, s. 377. ISSN 0066-1562.
 181. ČECH, Svatopluk a Pavel TRÁVNÍK. Základy embryologie člověka. První. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 1995. 109 s. ISBN 80-210-0562-9.
 182. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Založení a meziválečná historie Ústavu histologie a embryologie lékařské fakulty. Scripta Medica, 1995, roč. 68, 1-2, s. 68-69. ISSN 1211-3595.
 183. 1994

 184. LAUSCHOVÁ, Irena a Svatopluk ČECH. A morphometric analysis of cell compartments in mouse oviduct epithelium during the estrous cycle. Scripta medica (Brno), 1994, roč. 67, 3-4, s. 75-80. ISSN 1211-3395.
 185. ČECH, Svatopluk, Irena LAUSCHOVÁ a Ruediger SCHULTKA. Distribution pattern of alkaline phosphatase activity in the oviductal epithelium of mammals. Funct. Develop. Morphol., Prague: ÚEM AV ČR, 1994, roč. 4, č. 3, s. 135-136.
 186. ČECH, Svatopluk, Irena LAUSCHOVÁ a Ruediger SCHULTKA. Histotopochemie alkalické a kyselé fosfatázy v epitelu savčích vejcovodů. Scripta medica (Brno), 1994, roč. 67, č. 7, s. 286. ISSN 1211-3395.
 187. ČECH, Svatopluk a Irena LAUSCHOVÁ. Histotopochemie glukózo-6-fosfatázy v epitelu myších vejcovodů. In Pokroky v základnej, aplikovanej a diagnostickej histochémii - Zborník prác. Bratislava: Ústav pre výskum srdca,SAV, 1994. s. 10-15.
 188. SCHULTKA, Ruediger, Christian GOEPEL, Detlef SCHUPPAN a Svatopluk ČECH. On the connective tissue of the human uterine tube: Collagen and glycoproteins. Histochemical J., Chapmann and Hall, 1994, roč. 26, č. 11, s. 884. ISSN 0018-2214.
 189. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Helena KONEČNÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Jana STAŇKOVÁ, Jitka ŠŤASTNÁ a Pavel TRÁVNÍK. Practical lessons in histology. První. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 1994. 64 s. ISBN 80-210-0864-4.
 190. 1993

 191. HORKÝ, Drahomír, Svatopluk ČECH, Helena KONEČNÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Jana STAŇKOVÁ, Jitka ŠŤASTNÁ a Pavel TRÁVNÍK. Návody do praktických cvičení z histologie a základy histologické techniky. První. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 1993. 169 s. ISBN 80-210-0786-9.
 192. 1991

 193. TRÁVNÍK, Pavel a Svatopluk ČECH. Základy embryologie člověka. 1. vydání. Brno: Ústav histologie a embryologie LF MU v Brně, 1991. 88 s.
 194. 1989

 195. ČECH, Svatopluk. Vybrané kapitoly z teratologie pro stomatology. 1. vydání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně Brno, 1989. s. 1-28.
 196. 1988

 197. ČECH, Svatopluk, Milan DVOŘÁK, Daniela JARKOVSKÁ, Karol KAPELLER, Eduard KLIKA, Hana POHUNKOVÁ a Zdeněk VACEK. Histologie pro stomatology. Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1988. 448 s.
 198. ČECH, Svatopluk, Helena KONEČNÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Návody do praktických cvičení z histologie. 2. přepracované. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1988. 110 s.
 199. 1987

 200. ČECH, Svatopluk a Jitka ŠŤASTNÁ. Návody do praktických cvičení z histologie. dotisk 1. vydání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1987. 70 s.
 201. 1985

 202. DVOŘÁK, Milan, Svatopluk ČECH, Helena KONEČNÁ a Pavel TRÁVNÍK. Histologická a elektronově mikroskopická technika. 1. vydání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1985. 64 s.
 203. ČECH, Svatopluk a Jitka ŠŤASTNÁ. Návody do praktických cvičení z histologie. 1. vydání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1985. 70 s.
 204. 1984

 205. DVOŘÁK, Milan a Svatopluk ČECH. Histologie pro posluchače lékařské fakulty. 1. vydání. Brno: Rektorát UJEP Brno, Arne Nováka 1, 1984. 219 s.
 206. 1983

 207. DVOŘÁK, Milan, Svatopluk ČECH, Helena KONEČNÁ, Jitka ŠŤASTNÁ a Pavel TRÁVNÍK. Praktická cvičení z histologie. 1. vydání. Brno: Rektorát UJEP Brno, A. Nováka 1, 1983. 121 s.
 208. 1979

 209. DVOŘÁK, Milan, Svatopluk ČECH a Helena KONEČNÁ. Histologie pro posluchače stomatologického směru. 2. vydání, přepracované. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 245 s.
 210. 1976

 211. DVOŘÁK, Milan, Svatopluk ČECH, Helena KONEČNÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologie pro posluchače stomatologického směru II. Obrazová část. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 49 s.
 212. DVOŘÁK, Milan a Svatopluk ČECH. Histologie pro posluchače stomatologického směru l. Textová část. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 201 s.
 213. 1974

 214. DVOŘÁK, Milan, Pavel TRÁVNÍK, Jana STAŇKOVÁ, Jitka ŠŤASTNÁ a Svatopluk ČECH. Lamellar structures in rat ova and their chemical composition. Zeitschrift fur mikroskopisch-anatomische Forschung, 1974, roč. 89, č. 5, s. 915-921. ISSN 0044-3107.
 215. 1972

 216. ČECH, Svatopluk. Dodatek ke skriptům z histologie pro stomatology. 1. vydání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1972. 25 s.
 217. 1971

 218. DVOŘÁK, Milan, Svatopluk ČECH, Drahomír HORKÝ, Helena KONEČNÁ, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ a Jitka ŠŤASTNÁ. Úvod do praktických cvičení z histologie. 2.vydání, přepracované. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1971. 94 s.
 219. 1969

 220. DVOŘÁK, Milan, Svatopluk ČECH, Drahomír HORKÝ, Helena KONEČNÁ, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ a Jitka ŠŤASTNÁ. Úvod do praktických cvičení z histologie. 1. vydání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1969. 70 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2020 18:52