Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BAZALOVÁ, Barbora. Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole. In Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže. 2022.
 2. BAZALOVÁ, Barbora. Podpora žáků s PAS ve škole. In Lektorování a příprava semináře AK05345, 16h, Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace. 2022.
 3. BAZALOVÁ, Barbora. Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření ve škole. In Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže. 2022.
 4. BAZALOVÁ, Barbora. Role speciálního pedagoga ve škole. In Lektorování a příprava semináře AK05243, 8h, Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace. 2022.
 5. 2021

 6. BAZALOVÁ, Barbora. Člen OVHP, hodnotitel výsledků vědy a výzkumu. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky, Oborové verifikační a hodnotící panely, O2 SHVb. 2021 - 2022.
 7. BAZALOVÁ, Barbora. Členství v Oborovém panelu 1 - Panel společenských věd. Technologická agentura ČR, 2021 - 2022.
 8. BAZALOVÁ, Barbora. Členství v Oborovém panelu 4 - Panel pedagogicko-psychologický. Technologická agentura ČR, 2021 - 2022.
 9. BAZALOVÁ, Barbora. Edukace žáků s poruchou autistického spektra. In Vyžádaná přednáška pro Rotary Club Yerevan, Armenie a učitele ze školy ve Spitaku, Arménie. 2021.
 10. BAZALOVÁ, Barbora. Lektor T-Exkurze s názvem Aspergerův syndrom. In JCMM. 2021.
 11. BAZALOVÁ, Barbora. Podpora žáků s PAS ve škole. In Online kurz AK04315, 8h, Středisko služeb školám Brno. 2021.
 12. BAZALOVÁ, Barbora. Recenze článku Sexualita a sexuální výchova žáků s mentálním postižením na základních školách a základních školách speciálních. e-Pedagogium. Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. ISSN 1213-7758.
 13. BAZALOVÁ, Barbora. Role speciálního pedagoga ve škole. In Lektorování a příprava semináře AK04710, 16h, Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace. 2021.
 14. BAZALOVÁ, Barbora. Školitel ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ). In JCMM. 2021.
 15. BAZALOVÁ, Barbora. Začlenění žáka/studenta s potřebou podpory do školy a kolektivu třídy. In Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje, Krajský úřad, Odbor školství a mládeže Olomouckého kraje. 2021.
 16. BAZALOVÁ, Barbora. Žáci s potřebou podpory ve škole, role speciálního pedagoga a poradenských služeb. In Lektorování a příprava semináře AK05002, 12h, Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace. 2021.
 17. BAZALOVÁ, Barbora. Žák s poruchou autistického spektra v inkluzivní škole. In Online seminář PP450, 8h, Descartes agentura. 2021.
 18. BAZALOVÁ, Barbora. Žák s potřebou podpůrných opatření ve škole. In Vzdělávací rozhledy. Pedagogická fakulta. 2021.
 19. BAZALOVÁ, Barbora. Žák s potřebou podpůrných opatření ve škole. In Lektorování a příprava semináře AK05164, 16h, Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace. 2021.
 20. 2020

 21. BAZALOVÁ, Barbora. Recenzní posudek článku "Rozvoj komunikačnej schopnosti žiaka s poruchami autistického spektra pomocou metódy VOKS". Edukácia. 2020. ISSN 1339-8725.
 22. BAZALOVÁ, Barbora. Recenzní posudek knihy Autismus v České republice / Michal Geisler. Karolinum. 2020.
 23. BAZALOVÁ, Barbora. Recenzní posudek knihy "Live Strong with Disease or Disability" / Z. Kornatovská, P. Řehoř. 2020.
 24. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem v inkluzivní třídě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 83 s. ISBN 978-80-210-5936-8.
 25. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem v inkluzivní třídě. 1. elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 83 s. ISBN 978-80-210-5936-8.
 26. BAZALOVÁ, Barbora. Zajímavosti o autismu. In U3V: Zajímavosti o autismu (jaro 2020). 2020.
 27. 2019

 28. BAZALOVÁ, Barbora. Člen OVHP pro Radu pro vědu, výzkum a inovace Vlády České republiky. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky, Oborové verifikační a hodnotící panely, O2 SHVb, 2019 - 2020.
 29. BAZALOVÁ, Barbora. Členství v Oborovém panelu 1 - Panel společenských věd. Technologická agentura ČR, 2019 - 2021.
 30. BAZALOVÁ, Barbora. Členství v Oborovém panelu 4 - Panel pedagogicko-psychologický. Technologická agentura ČR, 2019 - 2021.
 31. 2017

 32. BAZALOVÁ, Barbora. Autismus mezi námi. In Pořad Kafemlýnek, Rádio Proglas. Rádio Proglas, 2017.
 33. BAZALOVÁ, Barbora. Autismus v edukační praxi. Vydání první. Praha: Portál, s. r. o., 2017. 207 s. ISBN 978-80-262-1195-2.
 34. 2016

 35. BAZALOVÁ, Barbora. Člen OVHP pro Radu pro vědu, výzkum a inovace Vlády České republiky. Oborové verifikační a hodnotící panely, O2 SHVb, 2016.
 36. BAZALOVÁ, Barbora. Participace na situační recenzi "Autorská cesta do fantazie" o snímku "Normální autistický film" pro "dok.revue". 2016.
 37. 2014

 38. BAZALOVÁ, Barbora. Cena děkana za akademický rok 2013/2014. Děkan PdF MU, 2014.
 39. BAZALOVÁ, Barbora. Člen OVHP pro Radu pro vědu, výzkum a inovace Vlády České republiky. 02 SHVb, 2014.
 40. BAZALOVÁ, Barbora. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 183 s. ISBN 978-80-262-0693-4.
 41. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
 42. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
 43. VÍTKOVÁ, Marie, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Ilona FIALOVÁ a Barbora BAZALOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2014.
 44. BAZALOVÁ, Barbora. Výzkum v oblasti PAS na MU. In Čtvrtá Mezinárodní konference v rámci projektu „Pojďme do toho společně II“. Téma Možnosti a rizika, skrytý potenciál osob s PAS při uplatnění na trhu práce. 2014.
 45. 2013

 46. BAZALOVÁ, Barbora. Analýza současného stavu inkluzivní edukace žáků s poruchami autistického spektra v České republice. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 207-226. ISBN 978-80-7315-245-1.
 47. BAZALOVÁ, Barbora. Specifika ve vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 225-232. ISBN 978-80-210-6646-5.
 48. BAZALOVÁ, Barbora, Růžena BLAŽKOVÁ, Otto ČAČKA, Markéta DUSÍKOVÁ, Petra HOLEŠOVSKÁ, Renata HORÁKOVÁ, Miroslav JANDA, Eva MACHŮ, Oldřich ŠIMONÍK, Jan ŠŤÁVA, Eva TRNOVÁ, Josef TRNA, Milena VAŇUROVÁ a Gabriela VĚCHTOVÁ. Talented Learner. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, MUNI Press, 2013. 211 s. 1. ISBN 978-80-210-5701-2.
 49. BAZALOVÁ, Barbora, Růžena BLAŽKOVÁ, Otto ČAČKA, Markéta DUSÍKOVÁ, Petra HOLEŠOVSKÁ, Renata HORÁKOVÁ, Miroslav JANDA, Eva MACHŮ, Oldřich ŠIMONÍK, Jan ŠŤÁVA, Eva TRNOVÁ, Josef TRNA, Milena VAŇUROVÁ a Gabriela VĚCHTOVÁ. Talented Learner. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 211 s. ISBN 978-80-210-5701-2.
 50. BAZALOVÁ, Barbora. Teorie a praxe možností edukace žáků s poruchami autistického spektra v jednotlivých věkových obdobích. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 281-300. ISBN 978-80-7315-246-8.
 51. BAZALOVÁ, Barbora. Vnímání lidí s postižením, vznik a rozvoj služeb. In Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením. Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností o.s. Rytmus. 2013.
 52. BAZALOVÁ, Barbora a Anežka HREŽOVÁ. Výzkum v oblasti bydlení, zaměstnávání a vzdělávání dospělých osob s PAS. 1. vydání. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2013. 41 s.
 53. BAZALOVÁ, Barbora. Závěry výzkumů zaměřených na PAS (edukace, diagnostika, rodiny). In Konference s mezinárodní účastí. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. PdF MU, 11. Září 2013. Vystoupení v pracovní skupině „Zdravotní postižení“. 2013.
 54. BAZALOVÁ, Barbora. Žáci s Aspergerovým syndromem. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 171-183. ISBN 978-80-210-6678-6.
 55. BAZALOVÁ, Barbora. Žáci s PAS. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 177-190. ISBN 978-80-210-6673-1.
 56. 2012

 57. BAZALOVÁ, Barbora. Analýza kvality inkluzivního vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 211-228. ISBN 978-80-7315-235-2.
 58. BAZALOVÁ, Barbora. Diagnostika žiakov s poruchami autistického spektra. In Vyžádaná přednáška pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů v rámci výukového pobytu Erasmus. Slovensko : Univerzita Komenského Bratislava. 2012.
 59. BAZALOVÁ, Barbora. Inkluzívne vzdelávanie žiakov s poruchami autistického spektra. In Vyžádaná přednáška pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů v rámci výukového pobytu Erasmus. Slovensko : Univerzita Komenského Bratislava. 2012.
 60. BAZALOVÁ, Barbora. Interpretace výsledků a diskuse k šetření ve třídách s integrovanými žáky s poruchami autistického spektra. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Paido, 2012. s. 236-252. ISBN 978-80-210-5941-2.
 61. BAZALOVÁ, Barbora. Interpretace výsledků a diskuse k šetření ve třídách s integrovanými žáky s poruchami autistického spektra. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
 62. BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra. In Vyžádaná přednáška pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů v rámci výukového pobytu Erasmus. Slovensko : Univerzita Komenského Bratislava. 2012.
 63. BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 279 s. ISBN 978-80-210-5930-6.
 64. BAZALOVÁ, Barbora a Kateřina JISKROVÁ. Raná intervence u dětí s Downovým syndromem. In Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 181-191. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5880-4.
 65. BAZALOVÁ, Barbora. Raná intervence u dětí s poruchami autistického spektra. In Opatřilová, Dagmar, Nováková, Zita (eds.). Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 249-265. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5880-4.
 66. BAZALOVÁ, Barbora. Rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a spolupráca rodin se školou. In Vyžádaná přednáška pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů v rámci výukového pobytu Erasmus. Slovensko : Univerzita Komenského Bratislava. 2012.
 67. BAZALOVÁ, Barbora. Rozvoj spolupráce a partnerství v oblasti nových poznatků výzkumu a edukačních postupů se světovými odborníky v problematice poruch autistického spektra v rámci online diskuse v projektu Network Autism od the National Autistic Society [online]. the National Autistic Society, 2012.
 68. 2011

 69. BAZALOVÁ, Barbora. Autism Spectrum Disorders in the Czech Republic. Vyžádaná přednáška pro ředitele základních škol. Turecko, Erbaa, duben 2011. In Setkání ředitelů základních škol, Turecko, Erbaa, duben 2011. 2011.
 70. BAZALOVÁ, Barbora a Jana NOVÁKOVÁ. Autistické centrum. Webová strana poradenského centra zaměřeného na poruchy autistického spektra [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
 71. BAZALOVÁ, Barbora. Awares Conference 2011 Conference on Autism Spectrum Disorders. [online]. Popularizace PdF MU v oblasti poruch autistického spektra. 2011.
 72. BAZALOVÁ, Barbora. Didaktické pomůcky pro rozvoj jemné motoriky u dětí s Downovým syndromem. Pomůcky vyráběné pod supervizí ve spolupráci se studenty MU pro účely prezentace při výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
 73. BAZALOVÁ, Barbora. Education of Students with Special Educational Needs Focused on Asperger Syndrome and High-functioning Autism. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí – Sapere Aude 2011. Hradec Králové. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 111-119, 674 s. ISBN 978-80-904877-2-7.
 74. BAZALOVÁ, Barbora a Jana NOVÁKOVÁ. Edukační a terapeutická intervence u žáků s poruchou autistického spektra. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 269-281. 329. publikace (Paido). ISBN 978-80-7315-219-2.
 75. BAZALOVÁ, Barbora. Inclusive Education in the Czech Republic. Vyžádaná přednáška pro pedagogy. Polsko, Wroclaw, září 2011. In Setkání speciálních pedagogů. 2011.
 76. BAZALOVÁ, Barbora. Nadaný žák s Aspergerovým syndromem ve škole. In Janda, M., Šťáva, J. (ed.). Nadaní žáci ve škole. Brno: Masarykova univerzita, MSD s.r.o., 2011. s. 5-16. ISBN 978-80-210-5760-9.
 77. BAZALOVÁ, Barbora. Online podpora výuky SP4MP_ILMP Komplexní podpora žáků s mentálním postižením (P) [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
 78. BAZALOVÁ, Barbora a Jana NOVÁKOVÁ. Poruchy autistického spektra – studijní materiál multimediálního charakteru [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011. online apl.
 79. BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 249 s. ISBN 978-80-210-5781-4.
 80. BAZALOVÁ, Barbora. Představení rozsahu přednášek a seminářů věnujících se poruchám autistického spektra na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. In Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem v hlavním vzdělávacím proudu. 2011.
 81. BAZALOVÁ, Barbora. Students with Asperger Syndrome and High Functioning Autism. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Magnanimitas, 2011, roč. 1, č. 1, s. 84-87. ISSN 1804-7890.
 82. BAZALOVÁ, Barbora. Students with Asperger Syndrome in the Czech Republic. Scientific Journal of the National Pedagogical University Dragomanov. National Pedag. University Dragomanov, 2011, roč. 5, č. 19, s. 26-36. ISSN 1802-128X.
 83. BAZALOVÁ, Barbora. Teaching English to Learners with Autism Spectrum Disorders – Case Studies. In Talented Learner. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 167-189. Výzkumné práce. Svazek 4. ISBN 978-80-210-5701-2.
 84. BAZALOVÁ, Barbora. Teaching English to Learners with Autism Spectrum Disorders – Theoretical Approaches. In Talented Learner. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 149-166. Výzkumné práce. Svazek 4. ISBN 978-80-210-5701-2.
 85. BAZALOVÁ, Barbora. Teaching English to Learners with Autism Spectrum Disorders. Závěrečná práce, studium CŽV DAP Anglický jazyk a literatura pro základní školy, vedoucí Hanušová, S. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
 86. BAZALOVÁ, Barbora. Včasnost diagnostiky poruch autistického spektra. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 255-267. 329. publikace (Paido). ISBN 978-80-7315-219-2.
 87. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v inkluzivní škole v českém a mezinárodním kontextu. Habilitační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 550 s.
 88. BAZALOVÁ, Barbora a Jana NOVÁKOVÁ. Zkušenosti žáků s poruchou autistického spektra s inkluzivním vzděláváním. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 261-270. ISBN 978-80-210-5731-9.
 89. BAZALOVÁ, Barbora. Žák s poruchou autistického spektra v procesu edukace. 2011.
 90. BAZALOVÁ, Barbora. Žák s poruchou autistického spektra v procesu edukace.Shrnutí práce výzkumného týmu č. 14 ve výzkumném záměru MSM0021622443 v rámci workshopu. In Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2011. Žák se zdravotním postižením v základní škole. 2011.
 91. 2010

 92. BAZALOVÁ, Barbora a Radka VLČKOVÁ. Inclusion of a Student with Asperger's Syndrome. In Šimoník, O. (ed.) School and Talented Pupil. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 103-112. ISBN 978-80-210-5350-2.
 93. BAZALOVÁ, Barbora. Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v základní škole. 2010.
 94. BAZALOVÁ, Barbora a Petra OUŘEDNÍČKOVÁ. Integrované vzdělávání žáků s mentálním postižením. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné školy. Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 253-267. ISBN 978-80-210-5383-0.
 95. BAZALOVÁ, Barbora. Oponent rigorózních a disertačních prací na PdF UP Olomouc. Komise pro rigorózní a doktorské řízení., 2010.
 96. BAZALOVÁ, Barbora. Přehled výskytu poruch autistického spektra v České republice. In Bartoňová, M., Vítková, M. at al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 279-287. ISBN 978-80-7315-201-7.
 97. BAZALOVÁ, Barbora. Psychopedie. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno, 2010. s. 289-304. ISBN 978-80-7315-198-0.
 98. BAZALOVÁ, Barbora. Řešení výzkumného záměru „Základní vzdělávání žáků s PAS a možnosti jejich dalšího uplatnění ve vzdělávacím procesu a na trhu práce". Spojení teorie a praxe - volitelný seminář Autismus a pomůcky vytvořené studenty PdF MU. In Jak se žije lidem s autismem v Jihomoravském kraji. 2010.
 99. BAZALOVÁ, Barbora a Petra OUŘEDNÍČKOVÁ. Skupinová integrace žáků s mentálním postižením v základní škole. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 257-276. ISBN 978-80-7315-201-7.
 100. BAZALOVÁ, Barbora a Radka VLČKOVÁ. Teoretická východiska integrace žáka s Aspergerovým syndromem. In Šimoník, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 127-135. ISBN 978-80-210-5349-6.
 101. BAZALOVÁ, Barbora, Lenka BUDÍNOVÁ, Martin POLENSKÝ a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Zhodnocení procesu individuální integrace žáků s PAS ve školách hlavního vzdělávacího proudu na území JmK. In Havel, J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 129-135. ISBN 978-80-7315-202-4.
 102. NOVÁKOVÁ, Jana a Barbora BAZALOVÁ. Žáci s autismem a inkluze: je to možné? In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách české školy. Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 307-314. ISBN 978-80-210-5383-0.
 103. 2009

 104. BAZALOVÁ, Barbora a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Bildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik. behinderte Menschen. Graz, Rakousko, 2009, roč. 32/2009, č. 4, s. 11-15. ISSN 1561-2791.
 105. BAZALOVÁ, Barbora. Down Syndrome in the Czech Republic. In 10th World Down Syndrome Congress, Dublin. 2009.
 106. BAZALOVÁ, Barbora. Downův syndrom na univerzitě v Brně. Publikace a filmy o Downově syndromu. Plus 21. Praha: Společnost rodičů a přátel dětí s DS, 2009, roč. 2009, č. 3, 30 s. ISSN 1213-1466.
 107. BAZALOVÁ, Barbora. Education of Children, Pupils and Students with SEN in the Czech Republic. In Vyžádaná přednáška v rámci návštěvy univerzity PÉCS. 2009.
 108. BAZALOVÁ, Barbora. Especially Gifted Autistic Children. Savant Syndrome. In ŠIMONÍK, O. a M. VÍTKOVÁ. Education and Talent 3. 1. vydání. Brno: MU, 2009. s. 93-105. Výzkumné zprávy číslo 6. ISBN 978-80-210-5113-3.
 109. BAZALOVÁ, Barbora. HEAG Project Expert. European Agency for Development in Special Needs Education, 2009.
 110. BAZALOVÁ, Barbora. Legislativa vztahující se ke vzdělávání žáků s Downovým syndromem. In Celostátní setkání Klubu rodičů a přátel dětí s DS. 2009.
 111. BAZALOVÁ, Barbora. Mimořádně nadané děti s PAS. In ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Výchova a nadání 3. 1. vydání. Brno: MU, 2009. s. 91-104. Výzkumné práce číslo 5. ISBN 978-80-210-5117-1.
 112. BAZALOVÁ, Barbora. Online podpora výuky pomocí videa, skenovacích testů a IS MU. 2009.
 113. BAZALOVÁ, Barbora. Romany Minority in the Czech Republic. In Vyžádaná přednáška v rámci návštěvy univerzity PÉCS. 2009.
 114. BAZALOVÁ, Barbora. Seminář Downův syndrom na katedře speciální pedagogiky v Brně a praktické informace pro rodiče, učitele a asistenty dětí s Downovým syndromem. Komenský, časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, roč. 134, č. 1, s. 32-36, 40 s. ISSN 0323-0449.
 115. BAZALOVÁ, Barbora. Sociální aspekty autismu. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 16 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
 116. BAZALOVÁ, Barbora a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007 - 2013. In The First International Congress of Educational Research. 2009. ISBN 978-605-60682-0-1.
 117. BAZALOVÁ, Barbora. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007 - 2013, 1. part. In The First International Congress of Educational Research. 2009.
 118. BAZALOVÁ, Barbora a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007-2013. In The First International Congress of Educational Research. „Trends and Issues in Educational Research“. 2009. ISBN 978-605-60682-0-1.
 119. BAZALOVÁ, Barbora. Speciální potřeby žáků s poruchami autistického spektra. Realizace výzkumného záměru. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 120. BAZALOVÁ, Barbora. TV Pořad Klíč O sexu. 1. vydání. 2009.
 121. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v Jihomoravském kraji. Realizace výzkumného záměru. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2009, roč. 134, č. 2, 40 s. ISSN 0323-0449.
 122. BAZALOVÁ, Barbora. Vzpomínky na Indii. Zlín: STIP. TA Promotion International, s.r.o., 2009. 50 s. Prosinec/Leden 2008/2009 (11).
 123. BAZALOVÁ, Barbora. Základní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na sociální aspekty postižení. 2009.
 124. BAZALOVÁ, Barbora. Život, kultura a školství v severní Indii - Ladakhu. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009, roč. 133, č. 5, s. 16-21, 40 s. ISSN 0323-0449.
 125. 2008

 126. BAZALOVÁ, Barbora. . Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Konference Jihlava: Školní integrace a její význam pro kvalitu života osob s postižením. 2008.
 127. BAZALOVÁ, B. Asperger Syndrome - Genius or Disability? In Šimoník, O.; Vítková, M. a Šimoník, O.; Vítková, M. Education and Talent 1. MSD, spol. s.r.o. Brno: PdF MU, 2008. s. 61-69, 10 s. Výzkumné zprávy číslo 2. ISBN 978-80-7392-033-3.
 128. BAZALOVÁ, Barbora. Aspergerův syndrom - genialita nebo postižení? In Šimoník, O.; Vítková, M. a Šimoník, O.; Vítková, M. Výchova a nadání 1. MSD, spol. s.r.o. Brno: PdF MU, 2008. s. 57-65, 10 s. Výzkumné zprávy číslo 1. ISBN 978-80-7392-024-1.
 129. BAZALOVÁ, Barbora. Autismus, vztahy a sexualita u nás a v zahraničí. In Sexualita mentálně postižených II. Hradec Králové 11. – 12. 12. 2008, pořadatel o.s. Orfeus. 2008.
 130. BAZALOVÁ, B. Beseda s PhDr. Vlastou Šedou a Jiřím Šedým dne 6. 11. 2008, PdF MU. 2008.
 131. BAZALOVÁ, Barbora. Členství ve vědeckém výboru konference Sexualita mentálně postižených II. Hradec Králové 11. – 12. 12. 2008, pořadatel o.s. Orfeus. 2008.
 132. BAZALOVÁ, Barbora. Didaktické pomůcky pro žáky s autismem. APLA-JM, Kociánka, ZŠ Štolcova 16, Brno, 2008.
 133. BAZALOVÁ, Barbora. Místopředsedkyně občanského sdružení Domov pro mne. Domov pro mne, o.s., 2008.
 134. BAZALOVÁ, Barbora a Marie VÍTKOVÁ. Nový studijní obor Speciální pedagogiky - Speciální andragogika osob s mentálním postižením. 2008.
 135. BAZALOVÁ, Barbora. Podpora výuky předmětu SP_DOWS. Brno: PdF MU, 2008. Verze 2.
 136. BAZALOVÁ, B. a L. BUDÍNOVÁ. Poruchy autistického spektra (PAS). In Klenková, J., Vítková, M. (eds.) a Klenková, J., Vítková, M. (eds.). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 19 - 29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 137. ŠIMONÍK, Oldřich, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Hana HORKÁ, Jiří NĚMEC, Stanislav STŘELEC, Jan ŠŤÁVA, Jarmila SVOBODOVÁ, Miroslav JANDA, Otto ČAČKA, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Lenka GULOVÁ a Dušan KLAPKO. Pregraduate Teacher Training 2. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. 224 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 2. ISBN 978-80-7392-058-6.
 138. BAZALOVÁ, Barbora. Prezentace katedry a Pdf Mu v rámci výstavy JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM. Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, 2008.
 139. BAZALOVÁ, Barbora. Proces osvojování jazyka u dětí s poruchami autistického spektra. In zdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 19 - 29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 140. BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 3, s. 247-255, 66 s. ISSN 1211-2720.
 141. BAZALOVÁ, Barbora. Sexualita osob s mentálním postižením. In Vyžádaná přednáška v rámci konference Péče o pacienty se specifickými potřebami. Praha: Nemocnice na Homolce 15.2.2008. 2008.
 142. BAZALOVÁ, B. (ed.). Special pedagogy 1. In Pregraduate Teacher Training 2. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. s. 108 - 162, 54 s. Verze 1. ISBN 978-80-7392-058-6.
 143. BAZALOVÁ, Barbora. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443. In Bruges Conference. From Bologna to Bruges and far beyond..EQUAL OPORTUNITIES FOR PERSONS WITH DISABILITIES. Bruges, December 1st-4th 2008. 2008.
 144. BAZALOVÁ, Barbora. Účast PdF MU v mezinárodním projektu TÝDEN PRO INKLUZI. Rytmus, 2008.
 145. BAZALOVÁ, Barbora, M. POLENSKÝ a Z. ŽAMPACHOVÁ. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. První. Brno: Paido, Brno, 2008. s. 19 -29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 146. BAZALOVÁ, Barbora, M. POLENSKÝ a Z. ŽAMPACHOVÁ. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. První. Brno: Paido, Brno, 2008. s. 211 - 220. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
 147. BAZALOVÁ, Barbora. Výuková DVD vytvořená na konferencích, přednáškách; Hilde DeClercq. Brno: PdF MU, 2008. Verze 1.
 148. BAZALOVÁ, Barbora. Výuková DVD vytvořená na konferencích, přednáškách; Jiřina Prekopová. Brno: PdF MU, 2008. Verze 1.
 149. BAZALOVÁ, Barbora. Výuková DVD vytvořená na konferencích, přednáškách; PhDr. Vlasta Šedá a Jiří Šedý. Brno: PdF MU, 2008. Verze 1.
 150. BAZALOVÁ, Barbora a Ilona FIALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2008, roč. 132, č. 3, s. 31-35. ISSN 0323-0449.
 151. BAZALOVÁ, Barbora a Ilona FIALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. Zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencies, Teacher Education College. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 1, s. 71-77, 94 s. ISSN 1211-2720.
 152. BAZALOVÁ, B. Základní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na komunikaci. 2008.
 153. BAZALOVÁ, Barbora. Založení nového volitelného semináře Downův syndrom. 2008.
 154. BAZALOVÁ, Barbora. Život s postižením. In Život s postižením. Vyžádaná odborná přednáška společností © INES International Limited. Praha 28.4. 2008. 2008.
 155. 2007

 156. BAZALOVÁ, Barbora. Education of Children, Pupils and Students with SEN in the Czech Republic. In Finsko, Jyväskylä, University of Applied Sciences. 2007.
 157. BAZALOVÁ, Barbora. E-learningová podpora výuky předmětu SP4MK_S4e2 Specializace 4e Edukace jedinců s mentálním postižením 2+. 2007.
 158. BAZALOVÁ, Barbora. Initiative EQUAL - Antidiscrimination and Equality at the Job Market. In EXCHANGE EVENT FOR MAINSTREAMING THE LESSONS LEARNT FROM EQUAL FOCUSING ON YOUTH EMPLOYMENT, Cyprus. 2007.
 159. BAZALOVÁ, Barbora. Integration Approaches in the Czech Republic. In Švédsko, Mid Sweeden University, Härnösand. 2007.
 160. BAZALOVÁ, Barbora. Obrazová podpora výuky předmětu SP4MP_SPP2 Specializace Edukace jedinců s mentálním postižením. 2007.
 161. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Barbora BAZALOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 150 s. 2. vydání. ISBN 978-80-7315-161-4.
 162. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Barbora BAZALOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 150 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7315-144-7.
 163. BAZALOVÁ, Barbora. Recenze publikace OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-137-9. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2007, roč. 131, č. 1, s. 38-77. ISSN 0323-0449.
 164. BAZALOVÁ, B. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání. In VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. s. 93 - 98. První, 273. publikace. ISBN 978-80-7315-163-8.
 165. BAZALOVÁ, Barbora. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vydání. Brno: Paido, 2007. s. 65-192. ISBN 978-80-7315-150-8.
 166. 2006

 167. BAZALOVÁ, Barbora. Expertíza pro cílovou skupinu "Osoby s tělesným postižením". Brno: Magistrát města Brna, 2006. 91 s.
 168. BAZALOVÁ, Barbora. Informace o projektu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a o vybraných organizacích respitní péče v České republice. Zpravodaj Institutu pedagogicko-psychologického poradenství. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství, 2006, Číslo 45, s. 71 - 75, 84 s. ISSN 1214-7230.
 169. BAZALOVÁ, Barbora. Psychopedie. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2006. 16 s. 2. vydání. ISBN 80-7315-120-0.
 170. BAZALOVÁ, Barbora. Šance pro postižené a jejich rodiny. Možnosti respitní péče v městě Brně. Kamínky pro rodinu. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči,, 2006, IV. ročník, Číslo 14, s. 9 - 10, 29 s.
 171. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v evropských zemích. 2006.
 172. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. 1. vydání. Brno: MU, 2006. 188 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3971-X.
 173. 2005

 174. BAZALOVÁ, Barbora. Psychoemocionální dimenze postižení. Vlastní já-identita. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vydání. Brno: MSD, spol. s r.o., 2005. s. 225-228. 1. vydání. ISBN 80-86633-38-1.
 175. 2004

 176. BAZALOVÁ, Barbora. Osobní asistence jako forma sociální intervence u osob s tělesným postižením. Speciální příloha tištěného zpravodaje Elán. Praha: SzdP ČR, 2004, č. 2.
 177. BAZALOVÁ, Barbora. Osobní asistence jako forma sociální intervence u osob s tělesným postižením. In MÜHLPACHR, Pavel. Trialog 2004. Sborník. Brno: MU, 2004.
 178. BAZALOVÁ, Barbora. Otázky osobní asistence. In VÍTKOVÁ, M. Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MU, 2004. s. 221 - 230. 1. vydání. ISBN 80-86633-08-X.
 179. BAZALOVÁ, Barbora. Problematika integrace osob s postižením v současné době. Speciální pedagogika. Praha: UK, 2004, roč. 14, č. 2, s. 89 - 93. ISSN 1211-2720.
 180. BAZALOVÁ, Barbora. Psycho-emotional Dimensions of Disability. In Philosophising with children. Brno: IP Socrates Erasmus, 2004. s. DVD.
 181. BAZALOVÁ, Barbora. Rodičovství osob s postižením ano či ne? Zpravodaj Institutu pedagogicko-psychologického poradenství. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství, 2004, Číslo 38, s. 21 - 25. ISSN 1214-7230.
 182. BAZALOVÁ, B. Významy přisuzované postižení, postoje společnosti k osobám s tělesným postižením a postoje k integraci u nás a ve světě. Brno : PdF MU,, 2004.
 183. BAZALOVÁ, B. a J. HULIÁKOVÁ. Zkušenosti se sexualitou klientů ÚSP pro tělesně postiženou mládež Kociánka Brno. In Sexualita mentálně postižených. Praha: Orfeus, 2004. s. 62 - 68, 80 s. ISBN 80-903519-0-5.
 184. 2003

 185. BAZALOVÁ, Barbora. Komparace stavu a průběhu osobní asistence u osob s tělesným postižením v regionech Praha a Brno. Speciální pedagogika. Praha: UK, 2003, roč. 13, č. 3, s. 192 - 198. ISSN 1211-2720.
 186. BAZALOVÁ, Barbora. Osobní asistence jako forma sociální intervence u osob s tělesným postižením. In Handicap 2003. Sborník z konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. s. 41 - 50. ISBN 80-7083-751-9.
 187. BAZALOVÁ, Barbora. Osobní asistence jako forma sociální intervence u osob s tělesným postižením. Výchovné poradenství. Praha: IPPP, 2003, roč. 35, č. 06, s. 57 - 62, 76 s.
 188. BAZALOVÁ, B. Osobní asistence v životě osob s tělesným postižením. Recenze: prof. PhDr. Lili Monatová, DrSc. In VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: MU, 2003. s. 153-161. II.rozšířené a přepracované vydání.
 189. BAZALOVÁ, Barbora. Významy přisuzované postižení, postoje společnosti k osobám s tělesným postižením a postoje k integraci u nás a ve světě. Disertační práce. Brno: MU, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, 2003. 235 s.
 190. 2002

 191. BAZALOVÁ, Barbora. Osobní asistence jako forma sociální intervence u osob s tělesným postižením. Rigorózní práce. Brno: MU, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, 2002. 192 s.
 192. BAZALOVÁ, Barbora. Recenze knihy: Kubíčová, Z., Kubíče, J.: Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v MŠ a ZŠ. Speciální pedagogika. Praha: UK, 2002, roč. 12. ISSN 1211-2720.
 193. 2001

 194. BAZALOVÁ, Barbora. Vývoj oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU v Brně. In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika na prahu třetího tisíciletí - vývoj, realita, perspektivy. Brno: MU, 2001. s. 7 - 8. ISBN 80-210-2661-8.
 195. 2000

 196. BAZALOVÁ, Barbora. Socializace osob s tělesným postižením. Diplomová práce. Brno: MU, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, 2000. 84 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2022 20:58