Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HANUŠOVÁ, Světlana, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Marie LAHODOVÁ VALIŠOVÁ a Markéta MATULOVÁ. Process genre approach to L2 academic writing: An intervention study. XLinguae. Vzdelávanie Don Bosca, 2020, roč. 13, č. 4, s. 30-51. ISSN 1337-8384. doi:10.18355/XL.2020.13.04.03.
 2. LAHODOVÁ VALIŠOVÁ, Marie. Request strategies by Czech learners of English as a foreign language. In CercleS Conference: Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020.
 3. LAHODOVÁ VALIŠOVÁ, Marie. Speech acts of request and apology realised by Czech students of English as a foreign language: Selected findings of a pilot study. In Irena Headlandova Kalischova, Martin Nemec. Functional Plurality of Language in Contextualised Discourse. Brno: Masarykova univerzita [Masaryk University], 2020. s. 77-93. ISBN 978-80-210-9766-7.
 4. LAHODOVÁ VALIŠOVÁ, Marie a Věra SLÁDKOVÁ. Strategie v neformálních žádostech českých studentů v angličtině. In Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu. 2020. 2020.
 5. 2019

 6. LAHODOVÁ VALIŠOVÁ, Marie. Apology Strategies Used by Czech University Students in a Discourse Completion Task and an Oral Production Task: A Pilot Study. In Eighth Brno Conference on Linguistics Studies in English 2019. 2019.
 7. LAHODOVÁ VALIŠOVÁ, Marie. Řečové akty omluvy u českých studentů v angličtině (L2): vybrané výsledky pilotáže. In Věra Janíková, Světlana Hanušová (eds.). Výzkum v didaktice cizích jazyků II. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 157-187. ISBN 978-80-210-9546-5.
 8. LAHODOVÁ VALIŠOVÁ, Marie. Strategie omluv ve formálních a neformálních situacích u českých studentů v anglickém jazyce (L2). In Konference studentů doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka: Výzkum učení a vyučování cizím jazykům. 2019.
 9. 2018

 10. LAHODOVÁ VALIŠOVÁ, Marie. Lingvistická zdvořilost u studentů anglického jazyka (L2). In Konference studentů doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka: Výzkum učení a vyučování cizím jazykům. 2018.
 11. LAHODOVÁ VALIŠOVÁ, Marie. Studium lingvistické zdvořilosti: přehledová studie. In Věra Janíková, Světlana Hanušová (eds.). Výzkum v didaktice cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 7-28. ISBN 978-80-210-9230-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 13:20