Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. DOLEŽALOVÁ KŘEPELKOVÁ, Šárka, Jan KRAJHANZL and Roman KROUFEK. The Influence of Interaction with Nature in Childhood on Future Pro-environmental Behavior. Journal of Baltic Science Education. Siauliai: Scientia Socialis, 2020, vol. 19, No 4, p. 536-550. ISSN 1648-3898. doi:10.33225/jbse/20.19.536.
 2. 2018

 3. KRAJHANZL, Jan, Tomáš CHABADA and Renata SVOBODOVÁ. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí : reprezentativní studie veřejného mínění (The Relationship of the Czech Public toward Nature and the Enviroment : Representative Public Opinion Surveys). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 349 pp. ISBN 978-80-210-8966-2.
 4. 2017

 5. SKALÍK, Jan, Karel ČADA, Tomáš CHABADA and Jan KRAJHANZL. Acceptability of Wilderness Conservation Policies in Czech Republic. In International Conference of Environmental Psychology 2017. 2017.
 6. CHABADA, Tomáš, Jan KRAJHANZL, Renata SVOBODOVÁ and Jan SKALÍK. In what ways are socio-cultural variables connected to climate attitudes and behaviours? The Czech Republic divided by value orientation. In International Conference on Environmental Psychology. 2017.
 7. CHABADA, Tomáš and Jan KRAJHANZL. Podpora ochrany divoké přírody a ochrany klimatu v České republice: Jaké sociokulturní proměnné se k nim vztahují? In Konference České sociologické společnosti. 2017.
 8. 2016

 9. BINKA, Bohuslav, Barbora ČERNÍK BAKOŠOVÁ, Jan ČINČERA, Jan DOSTALÍK, Dominika GROHMANN, Dominik GROHMANN, Eva FRAŇKOVÁ, Jakub JIRKŮ, Naďa JOHANISOVÁ, Jan KRAJHANZL, Radoslava KRYLOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ, Hana LIBROVÁ, Tereza NÁHLÍKOVÁ, Petra NĚMCOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Ivan PROUZA, Kateřina REZKOVÁ, Lucie SOVOVÁ, Karel STIBRAL, Renata SVOBODOVÁ, Zbyněk ULČÁK, Martin VYHNAL and Pavla ZAČALOVÁ. Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 170 pp. ISBN 978-80-210-8336-3.
 10. 2015

 11. KRAJHANZL, Jan and Jan SKALÍK. Czech Greenpeace Donors and the Barriers to their Climate-Friendly Household Behaviour. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, vol. 12, No 3, p. 71-95. ISSN 1214-813X.
 12. 2014

 13. KRAJHANZL, Jan. Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí (Psychology of Relationship toward Nature and the Environment). Brno: Lipka, MUNI press, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-87604-67-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014.
 14. KRAJHANZL, Jan. Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Pět charakteristik, ve kterých se lidé liší (Psychology of Relationship toward Nature and the Environment). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-210-7063-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014.
 15. 2013

 16. ČINČERA, Jan and Jan KRAJHANZL. Eco-Schools: What factors influence pupils’ action competence for pro-environmental behavior? Journal of Cleaner Production. Butterworth-Heinemann, 2013, vol. 61, No 25, p. 117-121. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2013.06.030.
Display details
Displayed: 19/9/2021 21:30