Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DOLEŽALOVÁ KŘEPELKOVÁ, Šárka, Jan KRAJHANZL a Roman KROUFEK. The Influence of Interaction with Nature in Childhood on Future Pro-environmental Behavior. Journal of Baltic Science Education. Siauliai: Scientia Socialis, 2020, roč. 19, č. 4, s. 536-550. ISSN 1648-3898. doi:10.33225/jbse/20.19.536.
  article - open access
  Název česky: Vliv interakce s přírodou v dětství na proenvironmentální chování v dospělosti
  RIV/00216224:14230/20:00114267 Článek v odborném periodiku. angličtina. Litva.
  Doležalová Křepelková, Šárka (203 Česká republika, domácí) -- Krajhanzl, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Kroufek, Roman (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: affective mediator; interaction with nature; mediation analysis; pro-environmental behavior
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 24. 11. 2020 11:40.
 2. 2018

 3. KRAJHANZL, Jan, Tomáš CHABADA a Renata SVOBODOVÁ. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí : reprezentativní studie veřejného mínění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 349 s. ISBN 978-80-210-8966-2.
  URL
  Název anglicky: The Relationship of the Czech Public toward Nature and the Enviroment : Representative Public Opinion Surveys
  RIV/00216224:14230/18:00103215 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Krajhanzl, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Chabada, Tomáš (703 Slovensko, domácí) -- Svobodová, Renata (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: public opinion; public opinion surveys; Czech society; environmental attitudes; environmental behaviour; methodology; environmental sociology; ecopsychology; nature; environment
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Tomáš Chabada, učo 273763. Změněno: 9. 1. 2019 14:44.
 4. 2017

 5. SKALÍK, Jan, Karel ČADA, Tomáš CHABADA a Jan KRAJHANZL. Acceptability of Wilderness Conservation Policies in Czech Republic. In International Conference of Environmental Psychology 2017. 2017.
  URL
  Název česky: Přijatelnost politik na ochranu divoké přírody v České republice
  Název anglicky: Acceptability of Wilderness Conservation Policies in Czech Republic
  Psychologie. angličtina.
  Klíčová slova anglicky: wilderness; attitudes; perception; expansion; conflict; Czech Republic
  Druh účasti: aktivní účast
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Tomáš Chabada, učo 273763. Změněno: 28. 1. 2018 11:34.
 6. CHABADA, Tomáš, Jan KRAJHANZL, Renata SVOBODOVÁ a Jan SKALÍK. In what ways are socio-cultural variables connected to climate attitudes and behaviours? The Czech Republic divided by value orientation. In International Conference on Environmental Psychology. 2017.

  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Tomáš Chabada, učo 273763. Změněno: 11. 9. 2017 12:07.
 7. CHABADA, Tomáš a Jan KRAJHANZL. Podpora ochrany divoké přírody a ochrany klimatu v České republice: Jaké sociokulturní proměnné se k nim vztahují? In Konference České sociologické společnosti. 2017.
  URL
  Změnil: Mgr. Tomáš Chabada, učo 273763. Změněno: 6. 6. 2017 15:25.
 8. 2016

 9. BINKA, Bohuslav, Barbora ČERNÍK BAKOŠOVÁ, Jan ČINČERA, Jan DOSTALÍK, Dominika GROHMANN, Dominik GROHMANN, Eva FRAŇKOVÁ, Jakub JIRKŮ, Naďa JOHANISOVÁ, Jan KRAJHANZL, Radoslava KRYLOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ, Hana LIBROVÁ, Tereza NÁHLÍKOVÁ, Petra NĚMCOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Ivan PROUZA, Kateřina REZKOVÁ, Lucie SOVOVÁ, Karel STIBRAL, Renata SVOBODOVÁ, Zbyněk ULČÁK, Martin VYHNAL a Pavla ZAČALOVÁ. Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 170 s. ISBN 978-80-210-8336-3.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 28. 1. 2020 15:32.
 10. 2015

 11. KRAJHANZL, Jan a Jan SKALÍK. Czech Greenpeace Donors and the Barriers to their Climate-Friendly Household Behaviour. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 3, s. 71-95. ISSN 1214-813X.
  Plný text
  RIV/00216224:14230/15:00085603 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
  Krajhanzl, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Skalík, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: environmental behaviour; barriers; household behaviour; consumption; environmental engagement
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Jan Skalík, učo 219846. Změněno: 9. 3. 2016 10:09.
 12. 2014

 13. KRAJHANZL, Jan. Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Brno: Lipka, MUNI press, 2014. 200 s. ISBN 978-80-87604-67-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014.
  Munishop
  Název česky: Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí
  Název anglicky: Psychology of Relationship toward Nature and the Environment
  RIV/00216224:14230/14:00089021 Odborná kniha. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Krajhanzl, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: conservation psychology; relationship toward nature and the environment; environmental behavior
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 30. 3. 2020 12:14.
 14. KRAJHANZL, Jan. Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Pět charakteristik, ve kterých se lidé liší. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7063-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014.
  Název anglicky: Psychology of Relationship toward Nature and the Environment
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: conservation psychology, relationship toward nature and the environment, environmental behavior
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 17. 8. 2018 10:24.
 15. 2013

 16. ČINČERA, Jan a Jan KRAJHANZL. Eco-Schools: What factors influence pupils’ action competence for pro-environmental behavior? Journal of Cleaner Production. Butterworth-Heinemann, 2013, roč. 61, č. 25, s. 117-121. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2013.06.030.
  URL
  Název česky: Eko-školy: Jaké faktory ovlivňují akční kompetence žáků s ohledem na příznivé chování vůči životnímu prostředí?
  RIV/00216224:14230/13:00070844 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. angličtina. Spojené státy.
  Činčera, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Krajhanzl, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Environmental education; Consumer behaviour; Action kompetence; Eco-Schools; Evaluation
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Lukáš Kala, Ph.D., učo 231119. Změněno: 3. 2. 2014 10:58.
Zobrazeno: 27. 9. 2021 13:19