Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2021

  1. COX, Šárka. Profesní rozvoj učitelů anglického jazyka na 1. stupni českých základních škol: Přehledová studie (Professional Development of Czech Primary School Teachers of English: Literature Review). In Věra Janíková, Světlana Hanušová. Výzkum v didaktice cizích jazyků IV. Brno: MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA, 2021. p. 13 - 45. ISBN 978-80-280-0054-7.
Display details
Displayed: 30/1/2023 15:51