Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. ŠEDA, Pavel, Jindřiška ŠEDOVÁ, Pavel MAŠEK, Jan KREJČÍ a Miloš ŠEDA. Efficient Architecture Design for Software as a Service in Cloud Environments. In Proceedings of the 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT. Moscow: IEEE, 2018. s. 317-322, 6 s. ISBN 978-1-5386-9361-2.
 2. ZEMAN, Kryštof, Martin ŠTŮSEK, Pavel MAŠEK a Jindřiška ŠEDOVÁ. Enhanced 3D Propagation Loss Model for mmWave Communications. In Proceedings of the 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Moscow: IEEE, 2018. s. 5-11, 7 s. ISBN 978-1-5386-9360-5.
 3. ŠEDA, Miloš, Jindřiška ŠEDOVÁ a Michal HORKÝ. Multichannel Queueing Systems and Their Simulation. Lecture Notes in Electrical Engineering, Berlin: Springer, 2018, roč. 2018, č. 428, s. 191-197. ISSN 1876-1119. doi:10.1007/978-3-319-53934-8_23.
 4. ŠEDA, Pavel, Jindřiška ŠEDOVÁ a Pavel MAŠEK. Visualization and Managing Platform for Narrowband-IoT Devices. In 20th IEEE International Conference on Business Informatics, CBI 2018. Vienna: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-1-5386-7016-3. doi:10.1109/CBI.2018.10059.
 5. 2017

 6. ŠEDOVÁ, Jindřiška, Hana LIPOVSKÁ a Jakub FISCHER. Fiscal autonomy in the secessionist regions. In Matějová, L.. Proceedings of the 21st International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2017. s. 140-147, 8 s. ISBN 978-80-210-8448-3.
 7. ŠEDA, Miloš, Jindřiška ŠEDOVÁ a Miroslav HORKÝ. Models and Simulations of Queueing Systems. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Berlin: Springer, 2017. s. 16-25, 10 s. ISBN 978-3-319-58087-6. doi:10.1007/978-3-319-58088-3_2.
 8. 2016

 9. TALAŠOVÁ, Marie, Anna BILANOVÁ, Jindřiška ŠEDOVÁ a Filip HRŮZA. Ochrana zahraničních investic 2016. 2016.
 10. 2014

 11. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Benefits and Risks of New Legal Forms of Collective Investment in Czech Republic. In Miroslav Čulík. Proceedings - Managing and Modelling of Financial Risks, 7th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 762-770, 9 s. ISBN 978-80-248-3631-7.
 12. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Romana KALÁBOVÁ. Evaluation of the Use of Mediation to Resolve Disputes in Financial Services in the Czech Republic. In Oleg Deev,Veronika Kajurová,Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University, 2014. s. 524-532, 9 s. ISBN 978-80-210-7153-7.
 13. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Transparency of Shareholders in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Mendelova univerzita v Brně, 2014, roč. 62 (2014), č. 2, s. 415-426. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201462020415.
 14. ŠEDA, Miloš, Jan ROUPEC a Jindřiška ŠEDOVÁ. Transportation Problem and Related Tasks with Application in Agriculture. International Journal of Applied Mathematics and Informatics, USA: University Press, 2014, USA, Volume 8, 2014, s. 26-33. ISSN 2074-1278.
 15. 2013

 16. ŠEDA, Miloš, Jan ROUPEC a Jindřiška ŠEDOVÁ. Distribution Problems, Their Modifications and Applications. In Metin Demiralp, Constantin Udriste, Gen Qi Xu. Recent Advances in Applied Mathematics and Computational Methods. Venice, Italy: AMCM, 2013. s. 284-289, 6 s. ISBN 978-1-61804-208-8.
 17. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Changes in New Private Law of the Czech Republic and implementation of Basel III. In Reinhard Neck. Recent Advances in Business Administration, Marketing and Economics. 12. vyd. Venice, Italy: BAME, 2013. s. 113-118, 6 s. ISBN 978-1-61804-212-5.
 18. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Luděk BENADA. Problems with the transparency of bearer shares in the Czech Republic. World Academy of Science, Engineering and Technology, Berlin, Germany: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, roč. 77 / 2013, květen 2013, s. 973-977. ISSN 2010-376X.
 19. BENADA, Luděk a Jindřiška ŠEDOVÁ. Suitability of entry into the Euro Area. An excursion in selected economies. World Academy of Science, Engineering and Technology, Berlin, Germany: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, roč. 77 / 2013, květen 2013, s. 968-972. ISSN 2010-376X.
 20. 2012

 21. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Luděk BENADA. Indebtedness in the Czech Republic and in Some Selected EU Countries. In Porto. Zejlko Panian.Recent Researches in Business & Economics - Proceedings of the 4th WSEAS World Multiconference on Economics, Business and Development (AEBD’12). 1. vydání. Porto: WSEAS Press, 2012. s. 185-194., 10 s. ISBN 978-1-61804-102-9.
 22. CZUDEK, Damian, Jan HAVLÍČEK, Michal KOZIEŁ, Jan NECKÁŘ, Svatopluk NEČAS, Gabriela OŠKRDALOVÁ, David PÓČ a Jindřiška ŠEDOVÁ. Sborník CEPS MU : Vybrané příspěvky k tematické náplni modulů projektu Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0055). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 270 s. ISBN 978-80-210-6162-0.
 23. BENADA, Luděk a Jindřiška ŠEDOVÁ. Testing of Capital Asset Pricing Model and its modified version on the Czech capital market for a selected period. Melbourn, Australia, 2012.
 24. 2011

 25. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Consumer Insolvency in the Czech Republic. World Academy of Science, Engineering and Technology, Bangkok, 2011, roč. 2011, č. 0060, s. 176-181. ISSN 2010-376X.
 26. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Household Indebtedness Risks in the Czech Republic. World Academy of Science, Engineering and Technology, Bangkok, 2011, roč. 2011, č. 0060, s. 170-176. ISSN 2010-376X.
 27. 2010

 28. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Gabriela OŠKRDALOVÁ. Contract Enforceability in the Czech Republic and Its Comparison with the EU Countries. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation. II. Romania: West University of Timisoara, 2010. 6 s. ISBN 978-960-474-241-7.
 29. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Gabriela OŠKRDALOVÁ. Specifics of the Institutional Framework for Getting Credits to Households in the Czech Republic. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (Volume II). II. Timisoara, Romania: West University of Timisoara, 2010. 8 s. ISBN 978-960-474-241-7.
 30. 2009

 31. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Miloš ŠEDA. A Comparison of Exact and Heuristic Approaches to Capital. International Journal of Business, Economics, Finance and Management, 2009, I., č. 3, s. 212-216. ISSN 2073-0519.
 32. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Quality Assessment of Business Administration in the Czech Republic and Problems of Owners´ Role Parameterization. In Dimitrios.N. Koufopoulos and Maria Argyropoulou (eds.): Doing Business in the Global Economy. 1. vyd. Athens, Greece: ATINER, 2009. s. 155-168, 14 s. I. ISBN 978-960-6672-45-3.
 33. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Specifics of the Corporate Governance for Implementing Bankruptcy Law Reforms in the Czech Republic. In Applied Economics, Business and Development. University of La Laguna, Tenerife, Spai: WSEAS Press, 2009. s. 220-225, 6 s. ISBN 978-960-474-091-8.
 34. 2008

 35. ŠEDOVÁ, Jindřiška. A Comparison of Exact and Heuristic Approaches to Capital Budgeting. In ŠEDOVÁ, Jindřiška a Miloš ŠEDA. Proceedings of World Congress on Science, Engineering and Technology WCSET 2008. 2008. s. 187-191, 5 s. ISSN 2070-3740.
 36. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Legal Background of the Czech Republic Economy Transformation. In Applied Economic Research. 1. vyd. Athens (Greece): Gregory T. Papanikos: ATINER, 2008. s. 331-344, 14 s. I. ISBN 978-960-6672-31-6.
 37. 2007

 38. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Ivana GREGOROVÁ, Eva KARPISSOVÁ, Klára KAŠPAROVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Eva KUBÁTOVÁ, Petr PIROŽEK, Petr SUCHÁNEK, Marian SVOBODA, Jindřiška ŠEDOVÁ a Jiří ŠPALEK. Konkurenční schopnost podniků. Primární analýza výsledků empirického šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 309 s. ISBN 978-80-210-4456-2.
 39. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Miloš ŠEDA. LATEX and MS Word Documents and Their Presentation in Web Environment. In In Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology EDU’07. první. Venezia: WSEAS Press, Athens, 2007. s. 268-273., 6 s. ISBN 978-980-6766-16-7.
 40. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Managing the Czech Joint-Stock Companies - Failure of Economic Transformation. Zagreb International Review of Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics, 2007, December, č. 2006, s. 89-110. ISSN 1331-5609.
 41. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Vlastníci a jejich vztah k podniku. In Vývojové tendence podniku III. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. s. 137-178, 42 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
 42. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Vlastníci, majetek. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 113-133, 20 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
 43. 2006

 44. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Institucionální kvalita a institucionální prostředí. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 74-81, 8 s. první. ISBN 80-210-4157-9.
 45. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Managing the Czech Joint-Stock Companies - Failure of Economic Transformation. In An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. 1. vyd. Zagreb: University of Zagreb, 2006. s. 698-713, 15 s. ISBN 953-6025-17-5.
 46. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Managing the Czech Joint-Stock Companies - Failure of Economic Transformation. In An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. 1. vyd. Zagreb: University of Zagreb, 2006. s. 101-102, 2 s. ISBN 953-6025-18-3.
 47. ŠEDOVÁ, Jindřiška. PRIVATE LAW AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE CZECH ECONOMICS. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova universita Brno, 2006. s. 80-88, 9 s. ISBN 80-210-4082-3.
 48. 2005

 49. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Obchodní právo I. 2. vyd. Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně, 2005. s. 1-2000, 2000 s. ISBN 80-210-3331-2.
 50. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Právo v období transformace ekonomiky ČR. Národohospodářský obzor, Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005, V., 3/2005. ISSN 1213-2446.
 51. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Privatizace a akciové společnosti - k některým institucionálním aspektům konkurenceschopnosti české ekonomiky. Brno: CVKSČE MU, 2005.
 52. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Výuka práva na ESF MU v Brně. In Výuka práva pro ekonomy. Rožnov pod Radhoštěm: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta, 2005. s. 134-141. ISBN 80-248-0939-7.
 53. 2004

 54. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Kapitálový trh ČR - výzamná alternativa financování dlouhodobých investic podniků. In Ekonomika firiem 2004. Michalovce: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2004. s. 487-491, 5 s. ISBN 80-225-1879-4.
 55. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Obchodní právo I. In Obchodní právo I. Distanční studijní opora. I. Brno: MU v Brně, 2004. s. 1-200, 200 s. ISBN 80-210-3331-2.
 56. ŠEDOVÁ, Jindiška. Právní a ekonomické aspekty rozvoje kapitálového trhu ČR. In Mezinárodní konference JUMAN 04 "Jurist and manager". 1. vydání. Praha: Evida, 2004. s. 211-218, 8 s. ISBN 80-86596-52-4.
 57. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Milana HRUŠÁKOVÁ, Věra KALVODOVÁ, Petr PRŮCHA, Jindřiška ŠEDOVÁ, Jana ZEZULOVÁ, Martin JANKŮ, Alois HYNŠT a Zdeněk NOVOTNÝ. Právní nauka pro školy i praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 446 s. Právo. ISBN 80-86432-78-5.
 58. ŠEDOVÁ, Jindřiška, František ŘEZÁČ a Stanislav GLUČ. Zákon o zprostředkovatelích pojištění a jeho možné dopady na pojistný trh České republiky. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní a finanční právo, Praha: Orac, 2004, XIII., 2/2004, s. 6-9. ISSN 1211-1120.
 59. 2003

 60. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Economic and legal aspects of company integration in the Czech Republic. Transformations in Business & Economics. Kaunas Faculty of Humanitie, Vilnius: Vilnius University, 2003, No 1, Vol. 2, s. 90-105. ISSN 1648-4460.
 61. HILDS, R., R. HOLMAN a S. HRONOVÁ. Ekonomický slovník. In ŠEDOVÁ, Jindřiška a Simona EICHLEROVÁ. Ekonomický slovník. Praha: C.H.Beck, 2003. 30 s. ISBN 80-7179-81.
 62. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Importance of the Corporate Governance for Maintaining th Trust of Investors. In Sborník z mez. konference: Future of banking after the year 2000 in the world and in the Czech Republic. Regulation and Supervision of the capital market. VII. Karvina: Silesian University Opava. School of Business Administration Karvina, 2003. s. 231-241, 11 s. ISBN 80-7248-215-7.
 63. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Legal aspects of corporate transparency during the transformation of the Czech economy. In ICES 2003. From Transition to Development Globalisation and Political Economy of Development in transition Economies. Sarajevo. Bosnia and Herzegovina: University of Sarajevo. Faculty of economics in Sarajevo, 2003. s. 152. ISBN 9958-605-52-X.
 64. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Právní aspekty transparence obchodních společností v procesu transformace ekonomiky ČR. In Sborník z mez. konference: "Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU". Liberec: Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci, 2003. s. 366-372, 7 s. ISBN 80-7083-738-1.
 65. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Problémy vymezení právního postavení managementu akciových společností v ČR. In Ekonomika firiem 2003. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Košice, 2003. s. 362-370, 9 s. ISBN 80-225-1737-2.
 66. 2002

 67. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Pavel RAŠOVSKÝ. Economic and Legal Aspects of Merging Companies in the Czech Republic. In 2nd International Conference for Young Researches of Economics (volume II.). 1. vyd. Gödöllö: Szent István University Gödöllö, 2002. s. 240-246. ISBN 963 9483 06 9.
 68. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Mária REŽŇÁKOVÁ. Je český kapitálový trh alternativou financování firem? Právo a podnikání, Praha: Orac, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 2-7. ISSN 1211-1120.
 69. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Martin KVIZDA. Legislative and Economic Aspects of the Position of the Czech National Bank - Some Remarks on the Amendment to the Act on the Czech National Bank. Journal of Transforming Economies and Societies, Cracow: Cracow University of Economics, 2002, roč. 8, č. 4, s. 45-59. ISSN 1233-3115.
 70. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Právní aspekty podnikání malých a středních firem v ČR. In Rozvoj podnikání a profesní organizace podnikatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 117-133. ISBN 80-210-2969-2.
 71. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. The Czech National Banks position from the both legislative and economic points of view. Acta oeconomica, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2002, roč. 2002, č. 7, s. 46-59. ISSN 8080555923.
 72. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Svatopluk NEČAS. The enterprise of joint-stock companies in the Czech Republic and its legal support. In 2nd International Conference for Young Researches of Economics (Volume II.). 1. vyd. Gödöllö: Szent István University Gödöllö, 2002. s. 232-239. ISBN 963 9483 06 9.
 73. 2001

 74. REŽŇÁKOVÁ, Mária a Jindřiška ŠEDOVÁ. Analyses of Efficiency of the Czech Capital Market. Brno: PF VUT Brno, 2001. s. 471-480. ISBN 80-86510-05-0.
 75. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Definování koncernu a právní důsledky ovládání. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, fakulta ekonomická, 2001. s. 422-428. ISBN 80-7078-923-9.
 76. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Martin KVIZDA. Legislativní a ekonomické aspekty postavení České národní banky - k novele zákona o ČNB. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí - The Czech Economy at the Turn of the Millennium. 1. vyd. Brno: MU, 2001. s. 376-395, 20 s. ISBN 80-210-2537-9.
 77. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Legislativní aspekty konkurenčního prostředí v procesu transformace a integrace. In Firma a konkurenční prostředí. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2001. s. 84-99. ISBN 80-7157-534-8.
 78. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Právní aspekty propojování firem v ČR. In Zborník vedeckých prác z medzinárodných vedeckých dní 2001. Nitra: Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poĺnohospodářskej univerzity v Nitre, 2001. s. 476-482. ISBN 80-7137-867-4.
 79. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Mária REŽŇÁKOVÁ. Primární emise na českém kapitálovém trhu. Právo a podnikání, Praha: Orac, 2001, roč. 2001, č. 11, s. 26-31. ISSN 1211-1120.
 80. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Primary Issue on the Czech Capital Market. In REŽŇÁKOVÁ, Mária. A Contribution of the Auction aw for Pledgees. Brno: PF VUT Brno, 2001. s. 575-581. ISBN 80-86510-05-0.
 81. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Systém smluvního povinného pojištění v ČR po roce 2000. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, NF, 2001. 6 s. Sborník. ISBN 80-225-0183-2.
 82. 2000

 83. ŠEDOVÁ, Jindřiška. A Contribution of the Auction Law for Pledgees and Development of Credits in the Czech Republic. In Proceedings of the Eighth Annual International Conference Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. Brno: VUT FP, Brno, 2000. s. 635-644. ISBN 80-214-1683-1.
 84. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Optimalizace portfolia výrobků za rizika. In ŠEDA, Miloš. Zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie Riadenie a informatika v novom tisícročí MI 2000. 2000. s. 331-336. ISBN 80-7100-75.
 85. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Posilování právní ochrany věřitelů v ČR. In Zmeny podnikateĺského prostredia v súvislosti so vstupom do Európskej únie. Banská Bystrica, Slovakia: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta financií, 2000. s. 190-194. ISBN 80-8055-420-X.
 86. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Právní postavení menšinových akcionářů v období přípravy ČR na vstup do EU. In Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Transformation, Stabilization and Growth. Brno: ESF MU, Brno, 2000. s. 403-417. ISBN 80-210-2408-9.
 87. 1999

 88. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Harmonizace českého bankovního práva s právem Evropské unie. In Sborník přednášek vědecké konference. Zlín: VUT FME Zlín, 1999. s. 15-22. ISBN 80-214-1467-7.
 89. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Harmonization of Czech Banking Law with Laws of European Union. In Proceedings of the 4th International Conference Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic. Karviná: OPF SU Karviná, 1999. s. 339-347. ISBN 80-7248-046-4.
 90. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Změny v systému pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel v České republice. In Transformácia poisťovníctva v procese prípravy Slovenskej republiky na vstup do Európskej Únie. Bratislava: EI v Bratislavě, 1999. s. 48-52. ISBN 80-225-l1325-3.
 91. 1998

 92. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Miloš ŠEDA. An application of Mathematical Methods of Capital Budgeting. In Acta Oeconomica. 1998. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, Ekonomická Fakulta Bánská Bystrica, 1998. s. 157-163. ISBN 80-8055-123-4.
 93. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Aplikace matematických metod v investičním rozhodování. In ŠEDA, Miloš. Acta oeconomica, No. 4. Banská Bystrice: Univerzita Mateja Béla, Ekonomická fakulta, 159-165., 1998. s. 159-164.
 94. 1997

 95. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Miloš ŠEDA. Branch and Bound Method and Simulated Annealing Approach forCapital Budgeting. In 3rd International Conference Mendel 97. Brno: VUT Brno, 1997. s. 262-267. ISBN 80-214-0884-7.
 96. ČEJKOVÁ, Viktória, František ČÁMSKY, František ŘEZÁČ a Jindřiška ŠEDOVÁ. Pojišťovnictví. In Pojišťovnictví. Brno: Vydavatelství MU, Brno - Kraví hora, 1997. 177 s. ISBN 80-210-1637-X.
 97. 1996

 98. ČEJKOVÁ, Viktória, František ŘEZÁČ a Jindřiška ŠEDOVÁ. Pojišťovnictví - praktikum. In Pojišťovnictví - praktikum. Brno: Vydavatelství MU, Brno - Kraví hora, 1996. 206 s. ISBN 80-210-1448-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 6. 2019 17:03