Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2024

  1. BILKOVÁ, Silvie, Jiřina HRBÁČKOVÁ, Markéta KOVAŘÍKOVÁ, Eva PUNČOCHÁŘOVÁ, Erika PUTNOVÁ, Petra STEJSKALOVÁ and Ladislav VÁCLAVÍK. BE-Learning – Course of Business English for the Workplace at B2 Level. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISSN 1802-128X. 2024.

  2018

  1. REŠKOVÁ, Ivana and Petra WACHSMUTHOVÁ. Jazykový tandem na LF MU (Language Tandem at Faculty of Medicine in Brno). In Týden CJV. 2018.

  2015

  1. WACHSMUTHOVÁ, Petra. Aktivizace studentů ve výuce češtiny jako cizího jazyka (Activating students in Czech language teaching). In Klíč k češtině jako cizímu jazyku. 2015.
Display details
Displayed: 15/4/2024 21:45