Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. OAKLANDOVÁ, Gabriela a Veronika KOPEČKOVÁ. Olivia. 1. vyd. Brno: B4U Publishing, 2013. 36 s. ISBN 978-80-87222-17-1.
 2. OAKLANDOVÁ, Gabriela a Veronika KOPEČKOVÁ. Olivia Saves the Circus. 1. vyd. Brno: B4U Publishing, 2013. 40 s. ISBN 978-80-87222-18-8.
 3. 2012

 4. OAKLANDOVÁ, Gabriela. Proenvironmentální přesvědčení učitele jako základ biofilní orientace vzdělávání. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 162-173. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3.
 5. 2011

 6. OAKLANDOVÁ, Gabriela. Kooperace aneb učitel uvnitř komunity. In Oldřich Šimoník. Kooperace, participace, konsekvence. Brno: PdF MU, 2011. s. 135-143, 7 s. ISBN 978-80-210-5710-4.
 7. OAKLANDOVÁ, Gabriela a Vendula SOBĚSLAVSKÁ. Lesní mateřské školy. Brno: Permakultura/Lipka, 2011.
 8. OAKLANDOVÁ, Gabriela a Andrew OAKLAND. Perishable Scores. 1. vyd. US: The Center for the Art of Translation, 2011. 6 s. Two Lines World Writing in Translation, No. 18. ISBN 978-1-931883-19-1.
 9. OAKLANDOVÁ, Gabriela. Principy biofilní teorie vzdělávání v přípravě budoucích učitelů. In Oldřich Šimoník. Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence. Brno: PdF MU, 2011. s. 135-142, 6 s. ISBN 978-80-210-5561-2.
 10. OAKLANDOVÁ, Gabriela. Úvaha o vztahu informace – odcizení – vzdělávání. In Aby Země nebyla jen hrobem - Literatura, kultura, příroda. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2011. s. 185-194. ISBN 978-80-904218-8-2.
 11. 2010

 12. OAKLANDOVÁ, Gabriela. ARTIFICIAL INFORMATION, NATURAL INFORMATION AND A HEALTHY INNER LIFE CRISES OF PERCEPTION TODAY. In Řehulka, E. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experiences. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 243-250. ISBN 978-80-210-5398-4.
 13. OAKLANDOVÁ, Gabriela. Barevná sklizeň, Almanach povídek z tvůrčí dílny Evy Hauserové. 1. vyd. Praha: JN Production, 2010. ISBN 978-80-87373-09-5.
 14. OAKLANDOVÁ, Gabriela. Biofilně orientovaná příprava budoucích učitelů. In Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Brno: muni PRESS, 2010. s. 87-94. ISBN 978-80-210-5246-8.
 15. OAKLANDOVÁ, Gabriela. Úvaha o kulturních vzorcích a výzkumu antropocentrických a ekocentrických hodnot. In Nové přístupy k přípravě budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Brno: muni PRESS, 2010. 4 s. ISBN 978-80-210-5368-7.
 16. OAKLANDOVÁ, Gabriela. Waldmanová, Ayelet. Love and Other Impossible Pursuits. Brno: Jota, 2010. 311 s. ISBN 978-80-7217-767-7.
 17. 2008

 18. OAKLANDOVÁ, Gabriela. Interview with Daniel Trávníček. Brno: PdF MU, 2008. 2 s. The Messenger. ISSN 1214-6676.
 19. OAKLANDOVÁ, Gabriela. Lorna Martin: Woman on the Verge of Nervous Breakdown. Brno: Jota, 2008. 329 s. ISBN 978-80-7217-593-2.
 20. 2007

 21. OAKLANDOVÁ, Gabriela. AJ2RC_FF1B Phonetics and Phonology. mood-link-a: kat AJ PdF MU, 2007.
 22. OAKLANDOVÁ, Gabriela. India Knightová: Idiot-Proof Diet. překlad Gabriela Oaklandová. Brno: Jota, 2007. 223 s. ISBN 978-80-7217-525-3.
 23. OAKLANDOVÁ, Gabriela. Sarah Mlynowski: Frogs and Kisses. překlad Gabriela Oaklandová. Brno: Jota, 2007. 249 s. ISBN 978-80-7217-469-0.
 24. 2006

 25. OAKLANDOVÁ, Gabriela. A Workbook of English Pronunciation for Teachers II. Brno: MU, 2006. 44 s.
 26. OAKLANDOVÁ, Gabriela. India Knightová: Don´t you want me? překlad Gabriela Oaklandová. nakladatelství JOTA, 2006. 242 s. ISBN 978-80-7217-507-9.
 27. OAKLANDOVÁ, Gabriela. India Knightová: My Life on a Plate. Brno: Jota. Translated by Gabriela Oaklandová, 2006. 252 s. ISBN 80-7217-439-8.
 28. OAKLANDOVÁ, Gabriela. Sarah Mlynowski: Bras and Broomsticks. Brno: Jota. Translated by Gabriela Oaklandová., 2006. 248 s. ISBN 80-7217-413-4.
 29. OAKLANDOVÁ, Gabriela. V pytli. 1. vyd. Brno: Luděk Skočovský, 2006. Edice Sweet Home. ISBN 80-902612-3-X.
 30. 2005

 31. OAKLANDOVÁ, Gabriela. Baghdad Diaries. Brno: PdF MU, 2005.
 32. 2004

 33. OAKLANDOVÁ, Gabriela. Chick Lit. Brno: PdF MU, 2004.
 34. OAKLANDOVÁ, Gabriela. The Bookseller in Kabul. Brno: PdF MU, 2004.
 35. OAKLANDOVÁ, Gabriela. The Workbook Of English Pronunciation for Teachers. Andrew Oakland, Jaroslav Ondráček (editoři). Brno: MU, 2004. 60 s. ISBN 80-210-3518-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 6. 2021 06:31