Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SHARMA, Sonali, Gabriela MLADONICKÁ PAVLASOVÁ, Václav ŠEDA, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Eva VOJÁČKOVÁ, Daniel FILIP, Laura ONDRIŠOVÁ, Veronika ŠANDOVÁ, Lenka KOŠŤÁLOVÁ, Pedro FARIA ZENI, Marek BORSKÝ, Jan OPPELT, Květoslava LIŠKOVÁ, Leoš KŘEN, Andrea JANÍKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Stacey M. FERNANDES, Medhat SHEHATA, Laura Z. RASSENTI, Ulrich JAEGER, Michael DOUBEK, Matthew S. DAVIDS, Jennifer R. BROWN, Jiří MAYER, Thomas J. KIPPS a Marek MRÁZ. miR-29 Modulates CD40 Signaling in Chronic Lymphocytic Leukemia by Targeting TRAF4: an Axis Affected by BCR inhibitors. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2021. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood.2020005627.
 2. 2020

 3. VOJÁČKOVÁ, Eva, Jan VERNER, Květoslava LIŠKOVÁ, Jana DORAZILOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Tomáš LOJA, Václav ŠEDA, Veronika ŠANDOVÁ, Gabriela MLADONICKÁ PAVLASOVÁ, Sonali SHARMA, Pedro FARIA ZENI, Daniel FILIP, Laura ONDRIŠOVÁ, Lenka KOŠŤÁLOVÁ, Lucy VOJTOVÁ, Leoš KŘEN a Marek MRÁZ. Development of novel patient-derived xenograft model of chronic lymphocytic leukemia. In CEITEC PhD Conference, Brno, únor 2020. 2020.
 4. HERUDKOVÁ, Zdeňka, Filip SOKOL, Jakub VLAŽNÝ, Květoslava LIŠKOVÁ, Leoš KŘEN, Martin REPKO, Lucy VOJTOVÁ, Zuzana ŠUSTKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Jiří MAYER a Martin ČULEN. Generation of humanized bone marrow-like niche for leukemic xenotransplantation in mice: comparison of biomaterials. In 25th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSphere. 2020.
 5. MATUŠKOVÁ, Veronika, Pavla HORŇÁČKOVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ, Michal UHER a Eva VLKOVÁ. Uveal melanoma - testing of abnormalities of chromosome 3 and 8 in the Czech Republic. Biomedical Papers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, roč. 164, č. 4, s. 401-409. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2019.037.
 6. 2018

 7. MUSILOVÁ, Kateřina, Ján DEVÁN, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Václav ŠEDA, Gabriela PAVLASOVÁ, R. PYTLÍK, V. PROCHÁZKA, Zuzana PROUZOVÁ, Martin TRBUŠEK, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ, L. KRŮZOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, C. KORNAUTH, I. SIMONITSCH-KLUPP, AI. SCHIEFER, O. MERKEL, P. BURDA, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Heidi MÓCIKOVÁ, Leoš KŘEN, Jiří MAYER, Marek TRNĚNÝ, CS. ZENT, A. EVANS, Andrea JANÍKOVÁ a Marek MRÁZ. MYC-mediated downregulation of miR-150 contributes to the transformation of follicular lymphoma by upregulating FOXP1 levels. In 23rd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden. 2018.
 8. MRÁZ, Marek, Kateřina MUSILOVÁ, Ján DEVÁN, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Václav ŠEDA, Gabriela PAVLASOVÁ, R. PYTLÍK, V. PROCHÁZKA, Zuzana PROUZOVÁ, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ, L. KRUZOVA, P. BURDA, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Heidi MÓCIKOVÁ, Leoš KŘEN, Jiří MAYER, Marek TRNĚNÝ a Andrea JANÍKOVÁ. MYC-mediated downregulation of miR-150 contributes to the transformation of follicular lymphoma to DLBCL by upregulating FOXP1 levels. In XXXII. Olomoucké hematologické dny. 2018.
 9. 2017

 10. ZLÁMALÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Barbora RAVČUKOVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Jiří JARKOVSKÝ, Miluše SVITÁKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Jan ŠMARDA a Jana ŠMARDOVÁ. Complex analysis of the TP53 tumor suppressor in mantle cell and diffuse large B-cell lymphomas. Oncology Reports. ATHENS: SPANDIDOS PUBL LTD, 2017, roč. 38, č. 4, s. 2535-2542. ISSN 1021-335X. doi:10.3892/or.2017.5891.
 11. 2016

 12. ŠMARDOVÁ, Jana, Květoslava LIŠKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Ivona BLAHÁKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jan ŠMARDA. Complex analysis of the p53 tumor suppressor in lung carcinoma. Oncology Reports. National Hellenic Research Foundation, 2016, roč. 35, č. 3, s. 1859-1867. ISSN 1021-335X. doi:10.3892/or.2015.4533.
 13. 2014

 14. ŠMARDOVÁ, Jana, Květoslava LIŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STANO-KOZUBEK, Lenka PITROVÁ a Jan ŠMARDA. Complex Analysis of TP53 in Lung Carcinoma. 2014.
 15. ROBEŠOVÁ, Blanka, M. BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Diagnostika genu AML4-ALK a jeho prediktivní význam u nemalobuněčného karcinomu plic. In The 10th Symposium and Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2014.
 16. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. TaqMan based real time PCR assay targeting EML4-ALK fusion transcripts in NSCLC. Lung Cancer. EAST PARK SHANNON (Ireland): ELSEVIER IRELAND LTD, 2014, roč. 85, č. 1, s. 25-30. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2014.04.002.
 17. 2013

 18. ŠMARDOVÁ, Jana, Květoslava LIŠKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Lenka KUBICZKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Miluše SVITÁKOVÁ, Václav VYBÍHAL, Leoš KŘEN a Jan ŠMARDA. High Frequency of Temperature-Sensitive Mutants of p53 in Glioblastoma. PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH. DORDRECHT (Netherlands): Springer, 2013, roč. 19, č. 3, s. 421-428. ISSN 1219-4956. doi:10.1007/s12253-012-9596-7.
 19. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Nové možnosti detekce fúzního genu EML4-ALK u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny, Plzeň. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 8. 2021 18:29