Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. CHOVANCOVÁ, Barbora, Veronika LISKOVÁ, Svetlana MIKLIKOVA, Sona HUDECOVA, Petr BABULA, Adela PENESOVA, Angelika SEVCIKOVA, Erika DURINIKOVA, Marie NOVÁKOVÁ, Miroslava MATUSKOVA a Oľga KRIŽANOVÁ. Calcium signaling affects migration and proliferation differently in individual cancer cells due to nifedipine treatment. Biochemical Pharmacology, Oxford: Elsevier, 2020, roč. 171, January 2020, s. 1-15. ISSN 0006-2952. doi:10.1016/j.bcp.2019.113695.
 2. 2019

 3. VESELÝ, Petr, Tibor STRAČINA, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Josef HALÁMEK, Jana KOLÁŘOVÁ, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Hana PAULOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Haloperidol affects coupling between QT and RR intervals in guinea pig isolated heart. JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES, KYOTO: JAPANESE PHARMACOLOGICAL SOC, 2019, roč. 139, č. 1, s. 23-28. ISSN 1347-8613. doi:10.1016/j.jphs.2018.11.004.
 4. PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, Marta NEDBALKOVA, Michaela SOSIKOVA, Petr KONEČNÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Emanuel CARVALHEIRO MARQUES, Marie NOVÁKOVÁ, Michal POHANKA, Miroslav SOUCEK a Petr DOBŠÁK. Home-based training using neuromuscular electrical stimulation in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis: A pilot study. Artificial organs, USA: WILEY-BLACKWELL, 2019, roč. 43, č. 8, s. 796-805. ISSN 0160-564X. doi:10.1111/aor.13421.
 5. MOHR, Jan Alexander, Vladimír PEKAŘÍK, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Ovlivňují beta-blokátory toxicitu paclitaxelu? In 63. Studentská vědecká konference. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.
 6. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr BABULA, Andrea POKORNÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Lucie NÁRTOVÁ a Petr ŠÍN. Oxidative stress in wound healing - current knowledge. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, PRAGUE: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, Supplement 1, s. "S37"-"S39". ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019S37.
 7. CHARWÁTOVÁ, Daniela, Alica HOKYNKOVÁ, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Vliv různého poměru n-3 a n-6 PUFA na hojení rány v experimentu. In 47. setkání Komise Experimentální Kardiologie: Kardioprotekcia: od buniek a proteínov až po celý organizmus. 2019.
 8. 2018

 9. STRAČINA, Tibor a Marie NOVÁKOVÁ. Cardiac sigma receptors - An update. Physiological Research, Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2018, roč. 67, Suppl. 4, s. 561-576. ISSN 0862-8408.
 10. STRAČINA, Tibor, Jaroslav NÁDENÍČEK, David DUFEK, Jan Alexander MOHR a Marie NOVÁKOVÁ. Experimentální měření EKG u laboratorních potkanů. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018.
 11. STRAČINA, Tibor, Jaroslav NÁDENÍČEK, David DUFEK, Jan Alexander MOHR a Marie NOVÁKOVÁ. Experimentální měření EKG u laboratorních potkanů. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018.
 12. KUBICKOVA, J., L. LENCESOVA, L. CSADEROVA, Tibor STRAČINA, S. HUDECOVA, Petr BABULA, E. ROZBORILOVA, Marie NOVÁKOVÁ a Oľga KRIŽANOVÁ. Haloperidol Affects Plasticity of Differentiated NG-108 Cells Through sigma 1R/IP(3)R1 Complex. Cellular and Molecular Neurobiology, New York: Springer/Plenum Publishers, 2018, roč. 38, č. 1, s. 181-194. ISSN 0272-4340. doi:10.1007/s10571-017-0524-y.
 13. SVAČINOVÁ, Jana, Katarína ONDRUŠOVÁ, Michal JAVORKA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Influence of compression aids on baroreflex in patients after cervical spinal cord injury. In Germaine CORNELISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2018. first edition. Nové Město nad Metují: Masaryk University, 2018. s. 63-70, 8 s. ISBN 978-80-210-9109-2.
 14. NOVÁKOVÁ, Marie a Ivana HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ. Inner hand physiology and diseases. In Martin Drahanský. Hand-Based Biometrics : Methods and Technology. 1st. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018. s. 19-44, 26 s. IET SECURITY SERIES 08. ISBN 978-1-78561-224-4.
 15. KRATOCHVÍLOVÁ, Monika, Martina JELÍNKOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Zbyněk HEGER, Lukáš RICHTERA, Jaromír GUMULEC, Michal MASAŘÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Role metalothioneinu u linií FaDu a Detroit 562 v odpovědi na cytotoxické látky. In XLII. brněnské onkologické dny. 2018.
 16. NOVÁKOVÁ, Marie. Sigma receptory – od buňky k lůžku pacienta. In 94. Fyziologické dny. 2018.
 17. HOKYNKOVÁ, Alica, Zdeněk WILHELM, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Wound healing effects after application of polyunsaturated fatty acids in rat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. "S29"-"S31". ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S29.
 18. STRAČINA, Tibor a Marie NOVÁKOVÁ. 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. Sborník abstrakt. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2018. 23 s.
 19. 2017

 20. KRATOCHVÍLOVÁ, Monika, Martina RAUDENSKÁ, Zbynek HEGER, Lukas RICHTERA, Natalia CERNEI, Vojtech ADAM, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ, Michal MASAŘÍK a Jaromír GUMULEC. Amino Acid Profiling of Zinc Resistant Prostate Cancer Cell Lines: Associations With Cancer Progression. Prostate, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 77, č. 6, s. 604-616. ISSN 0270-4137. doi:10.1002/pros.23304.
 21. NOVOTNÁ, Petra, Jakub HEJČ, Marina RONZHINA, Oto JANOUŠEK, Tibor STRAČINA, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Jana KOLAROVA. Analysis of Hemodynamic Related Changes in High Frequency Content of QRS Complex in Working Isolated Rabbit Heart. In 2017 COMPUTING IN CARDIOLOGY (CINC). LOS ALAMITOS: IEEE Computer Society, 2017. s. 1-4, 4 s. ISSN 0276-6574. doi:10.22489/CinC.2017.293-442.
 22. SMÍŠEK, R., Lucie MARŠÁNOVÁ, Andrea NĚMCOVÁ, Martin VÍTEK, Jiří KOZUMPLÍK a Marie NOVÁKOVÁ. CSE database: extended annotations and new recommendations for ECG software testing. Medical and Biological Engineering and Computing, Heidelberg: Springer, 2017, roč. 55, č. 8, s. 1473-1482. ISSN 0140-0118. doi:10.1007/s11517-016-1607-5.
 23. LENCESOVA, L., Ivan SZADVÁRI, Petr BABULA, J. KUBICKOVA, B. CHOVANCOVA, K. LOPUSNA, I. REZUCHOVA, Zuzana NOVÁKOVÁ, Oľga KRIŽANOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Disruption of dopamine D1/D2 receptor complex is involved in the function of haloperidol in cardiac H9c2 cells. Life Sciences, Amsterdam: Elsevier, 2017, roč. 191, DEC 15 2017, s. 186-194. ISSN 0024-3205. doi:10.1016/j.lfs.2017.10.026.
 24. NOVÁK, Jan, Jiří ŠÁNA, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Doxorubicin and Liposomal Doxorubicin Differentially Affect Expression of miR-208a and let-7g in Rat Ventricles and Atria. Cardiovascular Toxicology, Totowa: Humana Press, 2017, roč. 17, č. 3, s. 355-359. ISSN 1530-7905. doi:10.1007/s12012-016-9393-8.
 25. MARŠÁNOVÁ, Lucie, Marina RONZHINA, Radovan SMÍŠEK, Martin VÍTEK, Andrea NĚMCOVÁ, Lukáš SMITAL a Marie NOVÁKOVÁ. ECG features and methods for automatic classification of ventricular premature and ischemic heartbeats: A comprehensive experimental study. Scientific Reports, LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2017, roč. 7, č. 11239, s. 1-11. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-017-10942-6.
 26. RONZHINA, M., Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ, O. JANOUSEK, J. HEJC, J. KOLAROVA, Miroslava HLAVÁČOVÁ a Hana PAULOVÁ. Effect of increased left ventricle mass on ischemia assessment in electrocardiographic signals: rabbit isolated heart study. BMC Cardiovascular Disorders, London: Biomed Central Ltd, 2017, roč. 17, č. 216, s. 1-11. ISSN 1471-2261. doi:10.1186/s12872-017-0652-9.
 27. ONDRUŠOVÁ, Katarína, Jana SVAČINOVÁ, Michal JAVORKA, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Impaired baroreflex function during orthostatic challenge in patients after spinal cord injury. Journal of Neurotrauma, New York: Mary Ann Liebert, 2017, roč. 34, č. 24, s. 3381-3387. ISSN 0897-7151. doi:10.1089/neu.2017.4989.
 28. SVAČINOVÁ, Jana, Katarína ONDRUŠOVÁ, Michal JAVORKA, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Influence of compression aids on baroreflex function in patients with cervical spinal cord injury. 2017.
 29. STRAČINA, Tibor, David DUFEK, Jaroslav NÁDENÍČEK, Jan Alexander MOHR a Marie NOVÁKOVÁ. Non-invasive and telemetric methods for measurement of blood pressure and ECG in rodents. In 20. konference Společnosti pro vědu o laboratorních zvířatech. 2017.
 30. BUDINSKAYA, Ksenia, Veronika PUCHNEROVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Jan NOVÁK, Hana HRSTKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Anna PEKAŘOVÁ, Matej PEKAŘ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-Invasive Assessment of Vascular System Function and Damage Induced by Anthracycline Treatment in the Pediatric Cancer Survivors. Physiological Research, Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2017, roč. 66, Suppl. 4, s. "S553"-"S560". ISSN 0862-8408.
 31. STRAČINA, Tibor, Marina RONZHINA, Tibor ŠTARK, Jana RUDÁ, Oto JANOUŠEK, Denis LEKEŠ, Vincenzo MICALE, Petr BABULA a Marie NOVÁKOVÁ. Ovlivňuje schizofrenní fenotyp u potkana parametry elektrogramu izolovaného srdce? In 61. Studentská vědecká konference. 2017. ISBN 978-80-210-8572-5.
 32. NOVÁKOVÁ, Marie. Physiology and neuroscience practicals. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 149 s. ISBN 978-80-210-6369-3.
 33. SVAČINOVÁ, Jana, Katarína ONDRUŠOVÁ, Michal JAVORKA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. PORUCHA FUNKCE BAROREFLEXU BĚHEM VERTIKALIZACE U PACIENTŮ S MÍŠNÍ LÉZÍ. In 25. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno. 2017.
 34. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Eva ZÁVODNÁ, Petr BABULA, Kamil ĎURIŠ a Matyáš JELÍNEK. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 161 s. ISBN 978-80-210-8862-7.
 35. STRAČINA, Tibor, Tibor ŠTARK, Jana RUDÁ, Marina RONZHINA, Denis LEKEŠ, Vincenzo MICALE, Petr BABULA a Marie NOVÁKOVÁ. Prodloužení QT intervalu u MAM modelu schizofrenie je výraznější po podání haloperidolu. In 59. česko - slovenská psychofarmakologická konference. 2017. ISSN 1211-7579.
 36. STRAČINA, Tibor, Marina RONZHINA, Tibor ŠTARK, Jana RUDÁ, Eva OLŠANSKÁ, Petr VESELÝ, Vincenzo MICALE a Marie NOVÁKOVÁ. Prolonged QT Interval in Neurodevelopmental Rat Model of Schizophrenia. In Computing in Cardiology 2016. Washington: IEEE Computer Society, 2017. s. 1049-1052, 4 s. ISBN 978-1-5090-0896-4.
 37. FOJTŮ, Michaela, Jaromír GUMULEC, Tibor STRAČINA, Martina RAUDENSKÁ, Anna SKOTÁKOVÁ, Markéta VACULOVIČOVÁ, Vojtech ADAM, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Michal MASAŘÍK. Reduction of Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity Using Nanocarriers: A Review. Current Drug Metabolism, Sharjah: Bentham Science Publishers B.V., 2017, roč. 18, č. 3, s. 237-263. ISSN 1389-2002. doi:10.2174/1389200218666170105165444.
 38. HEJC, Jakub, Oto JANOUSEK, Marina RONZHINA, Tibor STRAČINA, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Jana KOLAROVA a Marie NOVÁKOVÁ. Response of Ventricular Repolarization Parameters to Preload Changes in the Isolated Working Heart. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2016. Washington: IEEE Computer Society, 2017. s. 409-412, 4 s. ISBN 978-1-5090-0896-4.
 39. JANOUSEK, Oto, Marina RONZHINA, Jakub HEJC, Tibor STRAČINA, Veronika OLEJNÍČKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. The Effect of Cardiac Filling on Heart Rate Variability in Rabbit Isolated Heart. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2016. Washington: IEEE Computer Society, 2017. s. 501-504, 4 s. ISBN 978-1-5090-0896-4.
 40. JANOUŠEK, Oto, Tibor STRAČINA, Marina RONZHINA, Jakub HEJČ, Tibor ŠTARK, Jana RUDÁ, Vincenzo MICALE, Jana KOLÁŘOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. The Effect of Haloperidol Administration on Heart Rate Variability in Isolated Heart of Schizophrenia-like and Control Rats. In 2017 COMPUTING IN CARDIOLOGY (CINC). LOS ALAMITOS: IEEE Computer Society, 2017. s. 1-4, 4 s. ISSN 0276-6574. doi:10.22489/CinC.2017.150-161.
 41. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, M. RONZHINA, Tibor STRAČINA, O. JANOUŠEK, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, J. KOLÁŘOVÁ, I. PROVAZNÍK a Hana PAULOVÁ. Tolerance of isolated rabbit hearts to short ischemic periods is affected by increased LV mass fraction. Physiological research, Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2017, roč. 66, č. 4, s. 581-589. ISSN 0862-8408.
 42. STRAČINA, Tibor, David DUFEK, Jaroslav NÁDENÍČEK, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Vliv aplikace sunitinibu v mladém věku na EKG u laboratorního potkana. In 45. konference Komise experimentální kardiologie. 2017.
 43. NÁDENÍČEK, Jaroslav, Tibor STRAČINA, Jana RUDÁ, Zuzana BABINSKÁ, Matej ĽUPTÁK a Marie NOVÁKOVÁ. Vliv dlouhodobé aplikace diazepamu a jeho odnětí na srdeční frekvenci u laboratorního potkana. In 20. konference Společnosti pro vědu o laboratorních zvířatech. 2017.
 44. CHARWÁTOVÁ, Daniela, Marie NOVÁKOVÁ, Tibor STRAČINA, Petr BABULA a Alica HOKYNKOVÁ. Vliv mastných kyselin na hojení ran u potkanů. In 61. Studentská vědecká konference. 2017. ISBN 978-80-210-8572-5.
 45. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr ŠÍN, Filip ČERNOCH, Marie NOVÁKOVÁ a Petr BABULA. Využití lalokových plastik v operační léčbě dekubitů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, Suppl. 1, s. "S41"-"S44". ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017S41.
 46. KRATOCHVÍLOVÁ, Monika, Martina RAUDENSKÁ, Zbyněk HEGER, Lukáš RICHTERA, Jaromír GUMULEC, Michal MASAŘÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Změny aminokyselinového profilu nádorových buněk v souvislosti s progresí karcinomu prostaty a posouzení vlivu akumulace zinečnatých iontů. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 1802-5307.
 47. DUFEK, David, Tibor STRAČINA, Jaroslav NÁDENÍČEK, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Změny růstu potkanů po aplikaci sunitinibu v mladém věku. In 45. konference Komise experimentální kardiologie. 2017.
 48. 2016

 49. HENDRYCH, Michal, Veronika OLEJNÍČKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Calcium versus strontium handling by the heart muscle. General Physiology and Biophysics, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2016, roč. 35, č. 1, s. 13-23. ISSN 0231-5882.
 50. WOTKE, Jiří, Pavel HOMOLKA, Jaromír VASKU, Petr DOBŠÁK, Petra PALANOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Petr KONEČNÝ, Vladimír SOŠKA, Michal POHANKA, Marie NOVÁKOVÁ, Terumi YURIMOTO, Itsuro SAITO, Yusuke INOUE, Takashi ISOYAMA a Yusuke ABE. Histopathology Image Analysis in Two Long-Term Animal Experiments with Helical Flow Total Artificial Heart. Artificial organs, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 40, č. 12, s. 1137-1145. ISSN 0160-564X. doi:10.1111/aor.12689.
 51. FOJTŮ, Michaela, Tibor STRAČINA, Jan BALVAN, Jaromír GUMULEC, Martina RAUDENSKÁ, Simona DOSTÁLOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Vaculovičová MARKÉTA, Adam VOJTĚCH a Michal MASAŘÍK. Nanonosiče jako prostředek redukce doxocubicinem indukované kardiotoxicity. Klinická onkologie, Ambit Media a.s., 2016, roč. 29, s. 2S134. ISSN 0862-495X.
 52. LEKEŠ, Denis, Ivan SZADVÁRI, Oľga KRIŽANOVÁ, K. LOPUSNA, I. REZUCHOVA, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, T. PARAK a Petr BABULA. Nilotinib induces ER stress and cell death in H9c2 cells. Physiological Research, Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2016, roč. 65, Suppl. 4, s. "S505"-"S514". ISSN 0862-8408.
 53. LEKEŠ, Denis, Ivan SZADVÁRI, Oľga KRIŽANOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Tomáš PARÁK a Petr BABULA. NILOTINIB INDUCES ROS, ER STRESS AND APOPTOSIS IN H9C2 CELLS. In 66. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY. 2016. ISBN 978-80-260-9782-2.
 54. LEKEŠ, Denis, Ivan SZADVÁRI, Oľga KRIŽANOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Tomáš PARÁK a Petr BABULA. NILOTINIB INDUKUJE ROS, ER STRES A APOPTÓZU V H9C2 BUNKÁCH. In 44. Konferencia Komisie experimentálnej kardiológie. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
 55. STRAČINA, Tibor, Marina RONZHINA, Tibor ŠTARK, Jana RUDÁ, Eva OLŠANSKÁ, Vincenzo MICALE, Petr BABULA a Marie NOVÁKOVÁ. Prodloužení QT intervalu u neurovývojového modelu schizofrenie potkana. In 44. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
 56. HUDECOVA, Sona, Jana MARKOVA, Veronika SIMKO, Lucia CSADEROVA, Tibor STRAČINA, Marta SIROVA, Michaela FOJTŮ, Eliska SVASTOVA, Paulina GRONESOVA, Michal PASTOREK, Marie NOVÁKOVÁ, Dana CHOLUJOVA, Juraj KOPACEK, Silvia PASTOREKOVA, Jan SEDLAK a Olga KRIZANOVA. Sulforaphane-induced apoptosis involves the type 1 IP3 receptor. Oncotarget, Albany: Impact Journals LLC, 2016, roč. 7, č. 38, s. 61403-61418. ISSN 1949-2553.
 57. DUFEK, David, Tibor STRAČINA, Petr BABULA a Marie NOVÁKOVÁ. Využití neinvazivních metod pro měření krevního tlaku a EKG u malých laboratorních zvířat. In 44. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
 58. SVAČINOVÁ, Jana, Katarína ONDRUŠOVÁ, Michal JAVORKA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Změny baroreflexního vztahu srdečních intervalů a krevního tlaku během vertikalizace pacientů s míšní lézí. 2016. ISBN 978-80-7394-563-3.
 59. 2015

 60. HEJČ, Jakub, Martin VÍTEK, Marina RONZHINA, Marie NOVÁKOVÁ a Jana KOLÁŘOVÁ. A Wavelet-Based ECG Delineation Method: Adaptation to an Experimental Electrograms with Manifested Global Ischemia. Cardiovascular Engineering and Technology, New York: Springer Publishing Company, 2015, roč. 6, č. 3, s. 364-375. ISSN 1869-408X. doi:10.1007/s13239-015-0224-z.
 61. FOJTŮ, Michaela, Jaromír GUMULEC, Markéta SVOBODOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ, René KIZEK, Vojtěch ADAM a Michal MASAŘÍK. ALTERACE EXPRESE GENŮ OXIDATIVNÍHO STRESU ÚČINKEM NANOČÁSTICOVÝCH FOREM DOXORUBICINU. In XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. ISSN 0862-495X.
 62. RONZHINA, Marina, Lucie MARŠÁNOVÁ, Radovan SMÍŠEK, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Oto JANOUŠEK, Petr VESELÝ, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNIK. Classification of Ventricular Premature and Ischemic Beats in Animal Electrograms. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2015. Washington: IEEE Computer Society, 2015. s. 1137-1140, 4 s. ISBN 978-1-4799-4347-0.
 63. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Jaromír GUMULEC, Tibor STRAČINA, Michaela FOJTŮ, Martina RAUDENSKÁ, Michal MASAŘÍK, Marie NOVÁKOVÁ a Hana PAULOVÁ. Different Doxorubicin Formulations Affect Plasma 4-Hydroxy-2-Nonenal and Gene Expression of Aldehyde Dehydrogenase 3A1 and Thioredoxin Reductase 2 in Rat. Physiological Research, Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2015, roč. 64, Suppl. 5, s. "S653"-"S660". ISSN 0862-8408.
 64. FOJTŮ, Michaela, Jaromír GUMULEC, Markéta SVOBODOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ, René KIZEK, Vojtěch ADAM, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Hana PAULOVÁ a Michal MASAŘÍK. Changes in oxidative stress status after administration of doxorubicin-loaded nanocarriers. In 20th World Congress on Advances in Oncology and 18th International Symposium on Molecular Medicine. 2015. ISSN 1107-3756.
 65. DOBŠÁK, Petr, Vladimír SOŠKA, Ondřej SOCHOR, Jiří JARKOVSKÝ, Marie NOVÁKOVÁ, Martin HOMOLKA, Miroslav SOUČEK, Petra PALANOVÁ, Francisco LOPEZ-JIMENEZ a Kohji SHIRAI. Increased Cardio-ankle Vascular Index in Hyperlipidemic Patients without Diabetes or Hypertension. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, Tokyo: Japan Atherosclerosis Society, 2015, roč. 22, č. 3, s. 272-283. ISSN 1340-3478.
 66. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNIK. Isolated heart models: cardiovascular system studies and technological advances. Medical & Biological Engineering & Computing, Heidelberg: Springer Heidelberg, 2015, roč. 53, č. 7, s. 669-678. ISSN 0140-0118. doi:10.1007/s11517-015-1270-2.
 67. SVAČINOVÁ, Jana, Katarína ONDRUŠOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Kauzální vztah mezi systolickým krevním tlakem a srdečními intervaly u pacientů s míšní lézí. In 43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
 68. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Marina RONZHINA a Marie NOVÁKOVÁ. Left Ventricle Enlargement in Isolated Rabbit Hearts Affects Susceptibility of Repeated Ischemic Periods and Electrogram Morphology. 2015.
 69. STRAČINA, Tibor, Iva SLANINOVÁ, Hana POLANSKÁ, Martina AXMANOVÁ, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Petr KONEČNÝ, Michal MASAŘÍK, Olga KRIZANOVA a Marie NOVÁKOVÁ. Long-term haloperidol treatment prolongs QT interval and increases expression of sigma 1 and IP3 receptors in guinea pig hearts. Tohoku Journal of Experimental Medicine, Miyagi: Tohoku University Medical Press, 2015, roč. 236, č. 3, s. 199-207. ISSN 0040-8727. doi:10.1620/tjem.236.199.
 70. HOLUBOVÁ, Monika, Jaromír GUMULEC, Jan BALVAN, Markéta SZTALMACHOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Michal MASAŘÍK. Mechanizmy rezistence modelu karcinomu prostaty s dlouhodobým působením zinku. In Brněnské Onkologické dny. 2015. ISSN 1802-5307.
 71. DUFEK, David, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Tibor STRAČINA, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Hana PAULOVÁ. Nové nosiče snižují nežádoucí účinky doxorubicinu u laboratorního potkana. In 43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2015.
 72. HEJČ, Jakub, Marina RONZHINA, Oto JANOUŠEK, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Jana KOLÁŘOVÁ. The Effect of Heart Orientation on High Frequency QRS Components in Multiple Bandwidths. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2015. Washington: IEEE Computer Society, 2015. s. 1121-1124, 4 s. ISSN 2325-8861.
 73. VESELÝ, Petr, Marina RONZHINA, Kateřina FIALOVÁ, Jana KOLÁŘOVÁ, Josef HALÁMEK a Marie NOVÁKOVÁ. The Effect of Voltage Sensitive Dye di-4-ANEPPS on the RT/RR Coupling in Rabbit Isolated Heart. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2015. Washington: IEEE Computer Society, 2015. s. 521-524, 4 s. ISSN 2325-8861.
 74. JANOUŠEK, Oto, Marina RONZHINA, Jakub HEJČ, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Tibor STRAČINA, Kateřina FIALOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Ivo PROVAZNÍ a Jana KOLÁŘOVÁ. The Effect of Voltage-Sensitive Dye di-4-ANEPPS on Heart Rate Variability in Langendorff-Perfused Isolated Rabbit Heart. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2015. Washington: IEEE Computer Society, 2015. s. 1049-1052, 4 s. ISSN 2325-8861.
 75. KOLÁŘOVÁ, Jana, Petr DOLEŽAL, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. The Frequency Changes in Electrograms during Ischemia Experiments – Analysis by Matching Pursuit Decomposition. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2015. Washington: IEEE Computer Society, 2015. s. 1141-1144, 4 s. ISSN 2325-8861.
 76. HOLUBOVÁ, Monika, Jaromír GUMULEC, Markéta SVOBODOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Marie NOVÁKOVÁ, René KIZEK a Michal MASAŘÍK. The mechanisms of resistance in a prostate cancer model with long-term exposure to zinc. In The 20th World Congres on Advances in Oncology. 2015. ISSN 1107-3756.
 77. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Marina RONZHINA, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Hana PAULOVÁ. Vliv zvětšení levé komory na toleranci k opakované ischemii a elektrogramu na modelu izolovaného králičího srdce. Brno, 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
 78. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Marina RONZHINA, Oto JANOUŠEK, Jana KOLÁŘOVÁ, Kateřina FIALOVÁ, Ivo PROVAZNÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Voltage Sensitive Dye di-4-ANNEPS Prolongs Impulse Conduction Through Ventricles, but not Through AV Node in Isolated Rabbit Heart. In Alan Murray. Computing in Cardiology, 2015. Washington: IEEE Computer Society, 2015. s. 1165-1168, 4 s. ISBN 978-1-4799-4347-0.
 79. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Hana PAULOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Vplyv rôznych foriem doxorubicínu na hladinu 4-hydroxy-2-nonenalu ako markera lipoperoxidácie u potkanov. In in Fyziologické dny 2015. 2015. ISSN 1801-6103.
 80. ONDRUŠOVÁ, Katarína, Ksenia BUDINSKAYA, Eva ZÁVODNÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. ZMĚNY V REGULACI KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S KRČNÍ A HRUDNÍ MÍŠNÍ LÉZÍ. In 91. Fyziologické dny. 2015. ISSN 1801-6103.
 81. 2014

 82. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Ronzhina MARINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Citlivost izolovaných srdcí králíka s levostrannou remodelací k opakované ischemii. In In 42. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2014.
 83. NOVÁK, Jan, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Doxorubicin and liposomal doxorubicin affect microRNA expression in rat right ventricles. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014. 2014. ISBN 978-80-8141-064-2.
 84. RONZHINA, Marina, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Oto JANOUŠEK, Tibor STRAČINA, Tomáš POTOČŇÁK, Jana KOLÁŘOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Effects of Left Ventricular Enlargement on QRS of Rabbit Isolated Heart Electrogram. 2014.
 85. SOŠKA, Vladimír, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Pavel HOMOLKA, Marie NOVÁKOVÁ, Jean-Christophe EICHER, Jean-Eric WOLF, Ladislav DUŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Exercise training combined with electromyostimulation in the rehabilitation of patients with chronic heart failure: A randomized trial. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University, 2014, roč. 158, č. 1, s. 98-106. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2012.096.
 86. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Marie NOVÁKOVÁ, Tolboom HERMAN a Anna BOGDANOVA. Heart from non-heart beating donors, acceptable for transplantation? In In 11th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. 2014. ISBN 978-80-8141-063-5.
 87. JANOUŠEK, Oto, Marina RONZHINA, Jana KOLÁŘOVÁ, Ivo PROVAZNÍK, Marie NOVÁKOVÁ a Peter SCHEER. In-vivo and Isolated HRV Analysis by Hidden Markov Model. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2014. Cambridge, Massachusetts, USA: IEEE/EMBS, 2014. s. 981-984, 4 s. ISBN 978-1-4799-4346-3.
 88. DUFEK, David, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Kardiovaskulární nežádoucí účinky protinádorových léčiv. Onkologie, Olomouc: Solen, 2014, roč. 8, č. 6, s. 264-268. ISSN 1802-4475.
 89. ONDRUŠOVÁ, Katarína a Marie NOVÁKOVÁ. Ortostatická hypotenze jako autonomní dysregulační porucha po poranění krční míchy. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 2, s. 174-178. ISSN 1210-7859.
 90. STRAČINA, Tibor, Petr VESELÝ, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Vlastimil VONDRA, Josef HALÁMEK a Marie NOVÁKOVÁ. Ovlivňuje haloperidol délku RR a QT intervalu u izolovaného srdce morčete? In 42. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2014.
 91. KOZUMPLIK, Jiri, Marina RONZHINA, Oto JANOUSEK, Jana KOLAROVA, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNIK. QRS Complex Detection in Experimental Orthogonal Electrograms of Isolated Rabbit Hearts. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2014. Cambridge, Massachusetts, USA: IEEE/EMBS, 2014. s. 1085-1088, 4 s. ISBN 978-1-4799-4346-3.
 92. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Hana PAULOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Stanovenie 4-hydroxynonenalu v plazme potkanov po aplikácii doxorubicinu. In in Symposium FONS 2014. 2014. ISBN 978-80-87436-05-9.
 93. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Marina RONZHINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Susceptibility of Isolated Rabbit Hearts with Various Left Ventricular Mass to Short Ischemic Periods. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2014. Cambridge, Massachusetts, USA: IEEE/EMBS, 2014. s. 1097-1100, 4 s. ISBN 978-1-4799-4346-3.
 94. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Marie NOVÁKOVÁ, Tolboom HERMAN a Anna BOGDANOVA. Temperature dependent recovery of heart from non-heart beating donors. In In 58. Studentská vědecká konference. 2014. s. 76. ISBN 978-80-210-6820-9.
 95. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Marie NOVÁKOVÁ a Kateřina FIALOVÁ. Výukové filmy - prezentace fyziologie jako experimentální vědy. In 90. Fyziologické dni, Bratislava, Slovensko. 2014. ISBN 978-80-223-3555-3.
 96. 2013

 97. RONZHINA, Marina, V. ČMIEL, Oto JANOUŠEK, Jana KOLÁŘOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA a Ivo PROVAZNIK. Application of the Optical Method in Experimental Cardiology: Action Potential and Intracellular Calcium Concentration Measurement. Physiological Research, Praha: Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, roč. 62, č. 2, s. 125-137. ISSN 0862-8408.
 98. SOŠKA, Vladimír, Michaela FRANTISOVÁ, Petr DOBŠÁK, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Marie NOVÁKOVÁ, Kohji SHIRAI, Lenka FAJKUSOVÁ a Tomáš FREIBERGER. Cardio-Ankle Vascular Index in Subjects with Dyslipidaemia and Other Cardiovascular Risk Factors. JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS, TOKYO: JAPAN ATHEROSCLEROSIS SOC, 2013, roč. 20, č. 5, s. 443-451. ISSN 1340-3478. doi:10.5551/jat.15420.
 99. GUMULEC, Jaromír, Martina RAUDENSKÁ, Marián HLAVNA, Tibor STRAČINA, Markéta SZTALMACHOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Lukáš PÁCAL, Branislav RUTTKAY-NEDECKÝ, Jiří SOCHOR, Ondřej ZÍTKA, Petr BABULA, Vojtěch ADAM, René KIZEK, Marie NOVÁKOVÁ a Michal MASAŘÍK. Determination of oxidative stress and activities of antioxidant enzymes in guinea pigs treated with haloperidol. Experimental and Therapeutic Medicine, Athens: Spandidos Publications Ltd., 2013, roč. 5, č. 2, s. 479-484. ISSN 1792-0981. doi:10.3892/etm.2012.822.
 100. RONZHINA, Marina, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Oto JANOUŠEK, Jana KOLÁŘOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Effects of Heart Orientation on Isolated Heart Electrograms. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2013. New York: IEEE, 2013. s. 543-546, 4 s. ISBN 978-1-4799-0884-4.
 101. RAUDENSKÁ, Martina, Jaromír GUMULEC, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Markéta SZTALMACHOVÁ, Hana POLANSKÁ, Vojtech ADAM, Rene KIZEK, Marie NOVÁKOVÁ a Michal MASAŘÍK. Haloperidol Cytotoxicity and Its Relation to Oxidative Stress. MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY, SHARJAH: BENTHAM SCIENCE PUBL LTD, 2013, roč. 13, č. 14, s. 1993-1998. ISSN 1389-5575. doi:10.2174/13895575113136660100.
 102. PAULOVÁ, Hana, Tibor STRAČINA, Jiří JARKOVSKÝ, Marie NOVÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Hydroxyl radicals’ production and ECG parameters during ischemia and reperfusion in rat, guinea pig and rabbit isolated heart. General Physiology and Biophysics, Bratislava: Veda, 2013, roč. 32, č. 2, s. 221-228. ISSN 0231-5882. doi:10.4149/gpb_2013016.
 103. JANOUŠEK, Oto, Sara FRANCISCO, Marina RONZHINA, Petr VESELÝ, Jana KOLÁŘOVÁ, Ivo PROVAZNÍK, Marie NOVÁKOVÁ a Peter SCHEER. In-vivo and Ex-vivo HRV Discrimination by Complex Correlation Measure. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2013. New York: IEEE, 2013. s. 441-444, 4 s. ISBN 978-1-4799-0884-4.
 104. KOLAROVA, Jana, Marie NOVÁKOVÁ, Marina RONZHINA, Oto JANOUSEK, Petr VESELY, Veronika OLEJNÍČKOVÁ a Ivo PROVAZNIK. Isolated Rabbit Hearts – Databases of EGs and MAP Signals. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2013. New York: IEEE, 2013. s. 551-554, 4 s. ISBN 978-1-4799-0884-4.
 105. RAUDENSKÁ, Martina, Jaromír GUMULEC, Markéta SZTALMACHOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, René KIZEK a Michal MASAŘÍK. Molekulární podstata vzniku nežádoucích účinků haloperidolu. Česká a slovenská psychiatrie, Galén, 2013, roč. 109, č. 6, s. 298-303. ISSN 1212-0383.
 106. JANOUSEK, O., J. KOLAROVA, M. RONZHINA, Marie NOVÁKOVÁ a I. PROVAZNIK. Motion Artefact in Voltage-Sensitive Fluorescent Dye Emission During Repeated Ischemia of Isolated Heart. Physiological Research, Praha: Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, roč. 62, č. 4, s. 371-378. ISSN 0862-8408.
 107. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Marie NOVÁKOVÁ a Kateřina FIALOVÁ. Physiology as an experimental science-multimedial sources in tuition. In MEFANET 2013. 2013.
 108. VESELÝ, Petr, Josef HALÁMEK, Tibor STRAČINA, Lenka KREJČÍŘOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. QT Interval Analysis in Electrograms of Isolated Guinea Pig Hearts Treated with Haloperidol. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2013. New York: IEEE, 2013. s. 69-72, 4 s. ISBN 978-1-4799-0884-4.
 109. ONDRUŠOVÁ, Katarína, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Změny citlivosti baroreflexu a výskyt ortostatické hypotenze u pacientů s krční míšní lézí. In 57. Studentská vědecká konference. 2013. ISBN 978-80-210-6234-4.
 110. ONDRUŠOVÁ, Katarína, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Jana SVAČINOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Jana KOLÁŘOVÁ a Šimon VADJÁK. Změny krevního tlaku a jeho regulace během vertikalizace u pacientů s krční míšní lézí. In 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie. 2013.
 111. 2012

 112. SOŠKA, Vladimír, Petr DOBŠÁK, Ladislav DUŠEK, Kohji SHIRAI, Jiří JARKOVSKÝ, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BRHEL, Jana ŠŤASTNÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Tomáš FREIBERGER a Tomoyuki YAMBE. Cardio-Ankle Vascular Index in Heterozygous Familial Hypercholesterolemia. JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS, TOKYO: JAPAN ATHEROSCLEROSIS SOC, 2012, roč. 19, č. 5, s. 453-461. ISSN 1340-3478.
 113. NOVÁKOVÁ, Marie, Pavel BRAVENÝ a Tibor STRAČINA. Čtyřicet let komise experimentální kardiologie: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme. 2012.
 114. HLAVNA, Marián, Tibor STRAČINA, Jiří SOCHOR, Ondřej ZÍTKA, Jaromír GUMULEC, Markéta SZTALMACHOVÁ, Petr BABULA, Vojtěch ADAM, René KIZEK, Marie NOVÁKOVÁ a Michal MASAŘÍK. DETERMINATION OF OXIDATIVE STRESS IN GUINEA PIG TREATED BY HALOPERIDOL. In 12th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 2012. ISBN 978-80-7375-618-5.
 115. DOBŠÁK, Petr, Josef TOMANDL, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Ladislav DUŠEK, Marie NOVÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Tomáš HONEK, Jarmila SIEGELOVÁ a Pavel HOMOLKA. Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation and Aerobic Exercise Training on Arterial Stiffness and Autonomic Functions in Patients With Chronic Heart Failure. Artificial organs, USA: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 36, č. 10, s. 920-930. ISSN 0160-564X. doi:10.1111/j.1525-1594.2012.01474.x.
 116. ONDRUŠOVÁ, Katarína, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jiří MOUDR a Nataša HONZÍKOVÁ. EVALUATION OF ORTHOSTATIC HYPOTENSION AND AUTONOMOUS DYSBALANCE IN PATIENTS AFTER CERVICAL SPINAL CORD INJURY. In 40. pracovní konference Komise experimentální kardiologie při České a Slovenské fyziologické společnosti ČLS JEP. 2012. 2012. ISSN 1801-6103.
 117. DOBŠÁK, Petr, Pavel HOMOLKA, Jan SVOJANOVSKÝ, Anna REICHERTOVA, Miroslav SOUČEK, Marie NOVÁKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jaromír VAŠKŮ, J.C. EICHER a Jarmila SIEGELOVÁ. Intra-Dialytic Electrostimulation of Leg Extensors May Improve Exercise Tolerance and Quality of Life in Hemodialyzed Patients. Artificial Organs, 2012, roč. 36, č. 1, s. 71-78. ISSN 0160-564X. doi:10.1111/j.1525-1594.2011.01302.x.
 118. JANOUŠEK, Oto, Marina RONZHINA, Jana KOLÁŘOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. PARAMETRY OPTICKY ZAZNAMENANÉHO AKČNÍHO NAPĚTÍ BĚHEM ISCHEMIE. In 40. setkání Komise Experimentální Kardiologie. 2012. ISSN 1801-6103.
 119. RONZHINA, Marina, Oto JANOUŠEK, Jana KOLÁŘOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. POUŽITÍ KUMULANTŮ VYŠŠÍCH ŘÁDŮ PRO KLASIFIKACI SRDEČNÍCH CYKLŮ. In 40. setkání Komise Experimentální Kardiologie. 2012. ISSN 1801-6103.
 120. RONZHINA, Marina, Oto JANOUŠEK, Jana KOLÁŘOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Petr HONZÍK a Ivo PROVAZNÍK. Sleep scoring using artificial neural networks. Sleep Medicine Reviews, 2012, roč. 16, č. 3, s. 251-263. ISSN 1087-0792. doi:10.1016/j.smrv.2011.06.003.
 121. RONZHINA, Marina, Tomas POTOCNAK, Oto JANOUSEK, Jana KOLAROVA, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNIK. Spectral and Higher-Order Statistical Analysis of the ECG: Application to the Study of Ischemia in Rabbit Isolated Hearts. In Alan Murray. Computing in Cardiology. Krakow: Computing in Cardiology, 2012. s. 645-648, 4 s. ISBN 978-1-4673-2074-0.
 122. JANOUŠEK, Oto, Jana KOLÁŘOVÁ, Marina RONZHINA, Marie NOVÁKOVÁ a Sridhar KRISHNAN. Suppression of Motion Artifacts in Optical Action Potential Records by Independent Component Analysis. In Alan Murray. Computing in Cardiology. Krakow: Computing in Cardiology, 2012. s. 641-644, 4 s. ISBN 978-1-4673-2074-0.
 123. STRAČINA, Tibor a Marie NOVÁKOVÁ. VLIV DLOUHODOBÉ APLIKACE HALOPERIDOLU NA ELEKTROGRAM IZOLOVANÉHO SRDCE A EXPRESI SIGMA 1 A IP3 RECEPTORŮ U MORČETE. In 56. Studentská vědecká konference. 2012. ISBN 978-80-210-5857-6.
 124. STRAČINA, Tibor, Marie NOVÁKOVÁ a Michal MASAŘÍK. VLIV DLOUHODOBÉ APLIKACE HALOPERIDOLU NA ELEKTROGRAM IZOLOVANÉHO SRDCE A EXPRESI SIGMA 1 A IP3 RECEPTORŮ U MORČETE. In Čtyřicet let komise experimentální kardiologie: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme. 2012. ISSN 1801-6103.
 125. 2011

 126. FIALOVÁ, Kateřina, Jiří BLAHÁK, Marek MOTOLA, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Effect of perphenazine on electrogram of rat isolated heart. Acta Veterinaria Brno, Brno, 2011, roč. 80, č. 1, s. 87-92. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201180010087.
 127. FIALOVÁ, Kateřina a Marie NOVÁKOVÁ. Effects of sigma receptor ligands in mammalian myocardium. Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 156 s. ISBN 978-3-8443-8233-4.
 128. FIALOVÁ, Kateřina, Jana KOLÁŘOVÁ, Oto JANOUŠEK, Marina RONZHINA, Ivo PROVAZNÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Effects of Voltage-Sensitive Dye di-4-ANEPPS on Isolated Rat Heart Electrogram. Computing in Cardiology, China: College of Biomedical Engineering & Instrument Science of Zhejiang University, 2011, roč. 38, č. 1, s. 721-724. ISSN 0276-6574.
 129. PAULOVÁ, Hana, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. In vivo determination of hydroxyl radicals in isolated guinea pig hearts during ischemia and reperfusion. In 11th International Nutrition and Diagnostics Conference INDC 2011. 2011. ISBN 978-80-7395-378-2.
 130. ONDRUŠOVÁ, Katarína, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU A CITLIVOST BAROREFLEXU U PACIENTA S MÍŠNÍ LÉZÍ – KAZUISTIKA. In 39. pracovní konference Komise experimentální kardiologie při České a Slovenské fyziologické společnosti ČLS JEP. 2011. ISSN 1804-4409.
 131. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Praktická cvičení z fyziologie. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 118 s. ISBN 978-80-210-4391-6.
 132. ONDRUŠOVÁ, Katarína, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Jiří MOUDR. První zkušenosti s měřením krevního tlaku během vertikalizace u pacientů s míšní lézí. In Sborník přednášek z konference III. Dny Fyzioterapie, Mikulov. Brno: MSD, Lidická 23, 60200 Brno, 2011. ISBN 978-80-7392-171-2.
 133. 2010

 134. DOBŠÁK, Petr, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří DUŠEK, Miroslav SOUČEK, Marie NOVÁKOVÁ, T. YAMBE, Jean-Eric WOLF, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Vladimír SOŠKA, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Arterial stiffness in czech population measured by Vasera1500. Scripta medica, Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 85-91. ISSN 1211-3395.
 135. SEKORA, Jiří, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Behavior of Intra-QRS Potentials during Induced Ischemia in Isolated Guinea Pig Hearts. Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno: Vutium Press, 2010, roč. 20, č. 1, s. 447-450. ISSN 1211-412X.
 136. FIALOVÁ, Kateřina, Jana KOLÁŘOVÁ, Ivo PROVAZNÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Comparison of Voltage-Sensitive Dye di-4-ANEPPS Effects in Isolated Hearts of Rat, Guinea Pig, and Rabbit. Computing in Cardiology, Belfast, UK: ISSN, 2010, roč. 37, č. 1, s. 565-568. ISSN 0276-6574. ISSN 0276-6574.
 137. FIALOVÁ, Kateřina, Jana KOLÁŘOVÁ, Ivo PROVAZNÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Comparison of Voltage-Sensitive Dye di-4-ANEPPS Effects in Isolated Hearts of Rat, Guinea Pig, and Rabbit. In Computing in Cardiology. 2010. ISSN 0276-6574.
 138. NOVÁKOVÁ, Marie. členka oborové komise A Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT. : Fond rozvoje vysokých škol MŠMT, 2010.
 139. RONZHINA, Marina, Oto JANOUŠEK, Jana KOLÁŘOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Determination of Frequency Bands for Heart Rate Variability in Isolated Rabbit Heart. Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno: Vutium Press, 2010, roč. 20, č. 1, s. 303-307. ISSN 1211-412X.
 140. RONZHINA, Marina, Oto JANOUŠEK, Jana KOLÁŘOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Determination of Frequency Bands for Heart Rate Variability in Isolated Rabbit Heart. In Biosignal 2010. 2010. ISBN 978-80-214-4105-7.
 141. RONZHINA, Marina, Oto JANOUŠEK, Peter SCHEER, Marie NOVÁKOVÁ, Ivo PROVAZNÍK a Jana KOLÁŘOVÁ. Determination of the Frequency Bands for Heart Rate Variability: Studies on the Intact and Isolated Rabbit Hearts. Computing in Cardiology, Belfast, UK: IEEE, 2010, roč. 37, č. 1, s. 927-930. ISSN 0276-6574.
 142. FIALOVÁ, Kateřina, Jana KOLÁŘOVÁ, Jiří SEKORA, Milan TANNENBERG, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Electrophysiological Effects of Voltage Sensitive Dye di-4-ANNEPS in Rabbit and Guinea Pig Isolated Heart. Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno: Vutium Press, 2010, roč. 20, č. 1, s. 108-113. ISSN 1211-412X.
 143. FIALOVÁ, Kateřina, Jana KOLÁŘOVÁ, Jiří SEKORA, Milan TANNENBERG, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Electrophysiological Effects of Voltage Sensitive Dye di-4-ANNEPS in Rabbit and Guinea Pig Isolated Heart. In Biosignal 2010. 2010. ISBN 978-80-214-4105-7.
 144. KOLÁŘOVÁ, Jana, Kateřina FIALOVÁ, Oto JANOUŠEK, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Experimental Methods for Simultaneous Measurement of Action Potentials and Electrograms in Isolated Heart. Physiological Research, 2010, vol. 59, Suppl 1, s. S71-S80. ISSN 0862-8408.
 145. NOVÁKOVÁ, Marie, Barbora SEDLÁKOVÁ, Marta SIROVÁ, Kateřina FIALOVÁ a Olga KRIŽANOVÁ. Haloperidol increases expression of the inositol 1,4,5-trisphosphate receptors in rat cardiac atria, but not in vnetricles. General Physioogy and Biophysics, Bratislava: INST OF MOLEC PHYSIOL GENETICS SLOVAK AC, 2010, roč. 29, č. 4, s. 381-389. ISSN 0231-5882.
 146. JANOUŠEK, Oto, Marina RONZHINA, Jana KOLÁŘOVÁ, Ivo PROVAZNÍK, Kateřina FIALOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Heart Rate Variability Parameters in Isolated Rabbit Heart. In Biosignal 2010. 2010. ISBN 978-80-214-4105-7.
 147. JANOUŠEK, Oto, Marina RONZHINA, Jana KOLÁŘOVÁ, Ivo PROVAZNÍK, Kateřina FIALOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Heart Rate Variability Parameters in Isolated Rabbit Hearts. Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno: Vutium Press, 2010, roč. 20, č. 1, s. 182-188. ISSN 1211-412X.
 148. JANOUŠEK, Oto, Marina RONZHINA, Peter SCHEER, Marie NOVÁKOVÁ, Ivo PROVAZNÍK a Jana KOLÁŘOVÁ. HRV in Isolated Rabbit Hearts and in vivo Rabbit Hearts. Computing in Cardiology, Belfast, UK: IEEE, 2010, roč. 37, č. 1, s. 923-926. ISSN 0276-6574.
 149. FIALOVÁ, Kateřina, Soňa HUDECOVÁ, Barbora SEDLÁKOVÁ, Olga KRIŽANOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Chronic treatment with haloperidol changes expression of sigma-1 receptor in rat heart. In 86. Fyziologické dny. 2010. ISSN 0862-8408.
 150. AL-KUBATI, Mohamed, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina FIALOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Physiology Practicals. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 109 s. ISBN 978-80-210-4409-8.
 151. JANOUŠEK, Oto, Marina RONZHINA, Marie NOVÁKOVÁ, Ivo PROVAZNÍK a Jana KOLÁŘOVÁ. Poincaré Plot in Ischemic Rabbit Hearts. Computing in Cardiology, Belfast, UK: IEEE, 2010, roč. 37, č. 1, s. 919-922. ISSN 0276-6574.
 152. WILHELM, Zdeněk, Pavel BRAVENÝ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Yveta ŠTOURAČOVÁ. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 117 s. ISBN 978-80-210-5283-3.
 153. KŘIKAVA, Ivo, Jiří JARKOVSKÝ, Petr ŠTOURAČ, Marie NOVÁKOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. The effects of lidocaine on bupivacaine-induced cardiotoxicity in the isolated rat heart. In The 7th International Medical Postgraduate Conference: New Frontiers in the Research of PhD Students. 2010. s. 89-92, 4 s. ISBN 978-80-254-8617-7.
 154. KŘIKAVA, Ivo, Jiří JARKOVSKÝ, Petr ŠTOURAČ, Marie NOVÁKOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. The Effects of Lidocaine on Bupivacaine-Induced Cardiotoxicity in the Isolated Rat Heart. Physiological Research, Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010, roč. 59, Suppl. 1, s. S65-S69. ISSN 0862-8408.
 155. JANOUŠEK, Oto, Jana KOLÁŘOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Three-Dimensional Electrogram in Spherical Coordinates: Application to Ischemia Analysis. Physiological Research, Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010, roč. 59, Suppl. 1, s. "S51"-"S58". ISSN 0862-8408.
 156. 2009

 157. FIALOVÁ, Kateřina a Marie NOVÁKOVÁ. Acute Effects of Sigma Receptor Ligand Haloperidol on Electrogram in Rat Isolated Heart Following Repeated Haloperidol Treatment. In 85. Fyziologické dny. 2009. ISSN 0862-8408.
 158. CHOVANEC, Peter, Marie NOVÁKOVÁ a Drahomír HORKÝ. Antipsychotic Haloperidol as a Ligand of Sigma Receptors and its Cardiotoxicity. In MORPHOLOGY 2007. 2009.
 159. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 160. FIALOVÁ, Kateřina, Olga KRIZANOVA, Jiří JARKOVSKÝ a Marie NOVÁKOVÁ. Apparent desensitization of the effects of sigma receptor ligand haloperidol in isolated rat and guinea pig hearts after chronic treatment. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, Ottawa, Canada: National Research Council of Canada, 2009, roč. 87, č. 12, s. 1019-1027. ISSN 1205-7541.
 161. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Dagmar JANSOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of antipsychotic drug perphenazine on fast sodium current and transient outward potassium current in rat ventricular myocytes. Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology, Německo: Springer, 2009, roč. 380, č. 2, s. 125-133. ISSN 0028-1298.
 162. TARABOVÁ, Bohumila, Marie NOVÁKOVÁ a Ľubica LACINOVÁ. Haloperidol moderately inhibits cardiovascular L-type calcium current. General Physiology and Biophysics, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2009, roč. 28, č. 3, s. 249-259. ISSN 0231-5882.
 163. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. HPLC-ECD determination of hydroxyl radicals in various experimental models. In In VITAMINS, NUTRITION, DIAGNOSTICS 2009. 2009. ISBN 978-80-7318-809-2.
 164. KOLÁŘOVÁ, Jana, Oto JANOUŠEK, Marie NOVÁKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Influence of Ischemia and Reperfusion Duration on Left Ventricular Depolarization in Isolated Rabbit Hearts Registered by Optical Method. Computers in Cardiology, USA, 2009, roč. 36, č. 1, s. 525-528. ISSN 0276-6574.
 165. KOLÁŘOVÁ, Jana, Oto JANOUŠEK, Ivo PROVAZNÍK, Marie NOVÁKOVÁ a Kateřina FIALOVÁ. Influence of Ischemia and Reperfusion Duration on Left Ventricular Depolarization in Isolated Rabbit Hearts Registered by Optical Method. 2009.
 166. DOBŠÁK, Petr, S. AL-GERGAWI, Jarmila SIEGELOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI, J.C. EICHER a Jean-Eric WOLF. Low-frequency electromyostimulation improves autonomic nervous regulation in patients with end-stage chronic heart failure. In th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Istanbul, Turkey: 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 2009. s. 23-25, 3 s. ISBN 978-88-7711-616-1.
 167. FIALOVÁ, Kateřina, Jana KOLÁŘOVÁ, Ivo PROVAZNÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Model of Preconditioning in Guinea Pig and Rabbit Isolated Hearts Loaded with Voltage-Sensitive Dye Di-4-ANEPPS. In Computers in Cardiology. 36. vyd. Utah, USA: ISSN, 2009. s. 529-532, 4 s. ISSN 0276-6574.
 168. FIALOVÁ, Kateřina, Jana KOLÁŘOVÁ, Ivo PROVAZNÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Model of Preconditioning in Guinea Pig and Rabbit Isolated Hearts Loaded with Voltage-Sensitive Dye Di-4-ANEPPS. 2009.
 169. DOBŠÁK, Petr, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří DUŠEK, Miroslav SOUČEK, Marie NOVÁKOVÁ, Tomoyuki YAMBE, Jean-Eric WOLF, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Vladimír SOŠKA, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Non-invasive evaluation of arterial stiffness in czech adult population using the device VaSera 1500. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 345-355, 11 s. ISBN 978-80-7013-501-3.
 170. DOBŠÁK, Petr, Jana ŘEZANINOVÁ, Jiří DUŠEK, Michaela SOSÍKOVÁ, Anna RAJDOVÁ, Hana DOSTÁLOVÁ, Petra PALANOVÁ, Vladimír SOŠKA, T. YAMBE, Jiří VÍTOVEC, Marie NOVÁKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Non-invasive evaluation of the vascular age in Czech population sample using VaSera 1500. In Dny sportovní medicíny. Brno: KFDR FN u sv.Anny v Brně, ČSTL, 2009. 1 s.
 171. 2008

 172. NOGOVÁ, Kateřina a Marie NOVÁKOVÁ. Acute effects of sigma receptor ligand haloperidol in rat and guinea pig isolated hearts. In New Frontiers in Cardiovascular Research. 8. vyd. Kraków, Polsko: Polish Academy of Arts, 2008. s. 82-83, 1 s.
 173. NOGOVÁ, Kateřina a Marie NOVÁKOVÁ. Acute effects of sigma receptor ligand haloperidol on electrogram and coronary flow in rat isolated heart. 2008.
 174. NOGOVÁ, Kateřina a Marie NOVÁKOVÁ. Akutní účinky sigma ligandu haloperidolu na elektrogram a koronární průtok na izolovaném srdci potkana. In 84. Fyziologické dni. 1. vyd. Martin, Slovensko: Jeseniova lekárska fakulta University Komenského v Martine, SVS SLS, ČFS ČLS, 2008. s. 85-85, 1 s.
 175. BARDOŇOVÁ, Jana, Ivo PROVAZNÍK, Marie NOVÁKOVÁ a Oto JANOUŠEK. Analysis Of Electric Field Vector In Animal Experiments On Myocardial Ischemia. Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno: Vutium Press, 2008, roč. 19, č. 1, s. 1-4. ISSN 1211-412X.
 176. SVAČINOVÁ, Hana, Marie NOVÁKOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Masahiro KOHZUKI, Makoto NAGASAKA, Naoyoshi MINAMI, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Benefit of combined cardiac rehabilitation on exercise capacity and cardiovascular parameters in patients with type 2 diabetes. Tohoku Journal of Experimental Medicine, Tohoku, Japonsko: Tohoku University Medical Press, 2008, roč. 215, April 2008, s. 103-111. ISSN 0040-8727.
 177. NOVÁKOVÁ, Marie, Kateřina FIALOVÁ, Jana BARDOŇOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Comparison of two procedures of loading with voltage-sensitive dye di-4-ANEPPS in rabbit isolated heart. In Computers in Cardiology. 35. vyd. Boston, USA: IEEE, 2008. s. 1081-1084, 4 s. ISSN 0276-6574.
 178. NOVÁKOVÁ, Marie, Kateřina NOGOVÁ, Jana BARDOŇOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Comparison of Two Procedures of Loading with Voltage-Sensitive Dye Di-4-ANEPPS in Rabbit Isolated Heart. In Computers in Cardiology. Bologna, Itálie: IEEE, 2008. s. 300.
 179. NOVÁKOVÁ, Marie, Tomáš KAZDA a Martina ŘÍHOVÁ. Effect of calcium-sensitiser levosimendan on guinea pig heart contractility. In New Frontiers in Cardiovascular Research. 1. vyd. Kraków: Polish Academy of Arts and Sciences, 2008. s. 73.
 180. NOVÁKOVÁ, Marie, Jana BARDOŇOVÁ, Ivo PROVAZNÍK, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ a Drahomír HORKÝ. Effects of voltage sensitive dye di-4-ANEPPS on guinea pig and rabbit myocardium. General Physiology and Biophysics, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2008, roč. 27, č. 1, s. 45-54. ISSN 0231-5882.
 181. NOGOVÁ, Kateřina, Jana BARDOŇOVÁ, Ivo PROVAZNÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Model for Preconditioning Studies in Rabbit Isolated Heart. Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno: Vutium Press, 2008, roč. 19, č. 1, s. 1-4. ISSN 1211-412X.
 182. BARDOŇOVÁ, Jana, Ivo PROVAZNÍK, Marie NOVÁKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ a Jiří SEKORA. New recording setup for ratiometric recording of action potentials by optical means. In Computers in Cardiology. 35. vyd. Boston, USA: IEEE, 2008. s. 1085-1088, 4 s. ISSN 0276-6574.
 183. BARDOŇOVÁ, Jana, Ivo PROVAZNÍK, Marie NOVÁKOVÁ, Kateřina NOGOVÁ a Jiří SEKORA. New Recording Setup for Ratiometric Recording of Action Potentials By Optical Means. In Computers in Cardiology. Bologna, Itálie: IEEE, 2008. s. 301.
 184. KŘIKAVA, Ivo, Marie NOVÁKOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Pavel ŠEVČÍK. Ovlivnění kardiotoxicity bupivacainu trimekainem v experimentu. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd. Brno: Gelén, 2008. s. 270-270, 1 s. ISBN 978-80-7262-589-5.
 185. KŘIKAVA, Ivo, Marie NOVÁKOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Ovlivnění kardiotoxicity bupivakainu trimekainem na izolovaném srdci potkana: pilotní studie. In 84. fyziologické dni, Martin, Zborník abstraktov. 2008. s. 62.
 186. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Dagmar JANSOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Perphenazine-Induced block of sodium and transient outward potassium current: experimental and simulation study. Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno: Vutium Press, 2008, roč. 19, č. 1, s. 1-5. ISSN 1211-412X.
 187. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Stabilita extraktu Scutellaria Baicalensis in vitro. Chemické listy, Praha: Asociace českých chemických společností, 2008, roč. 102, č. 2008, s. 722. ISSN 0009-2770.
 188. KŘIKAVA, Ivo, Marie NOVÁKOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. The effects of trimecaine on bupivacaine-induced cardiotoxicity in the isolated rat heart: a pilot study. Physiological Research, Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2008, roč. 57, č. 2, s. 18P. ISSN 0862-8408.
 189. SEKORA, Jiří, Ivo PROVAZNÍK, Jana BARDOŇOVÁ, Martin ŠVRČEK a Marie NOVÁKOVÁ. The Evolution Of Action Potential During Repeated Ischemia In Rabbit Myocardium. Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno: Vutium Press, 2008, roč. 19, č. 1, s. 1-4. ISSN 1211-412X.
 190. 2007

 191. NOGOVÁ, Kateřina a Marie NOVÁKOVÁ. Acute effects of sigma receptor ligand haloperidol on isolated guinea pig heart. 2007.
 192. CHOVANEC, Peter, Drahomír HORKÝ a Marie NOVÁKOVÁ. Antipsychotic Haloperidol as a Ligand of Sigma Receptors and its Cardiotoxicity. In Morphology 2007. 1. vyd. Bratislava: Slovak Anatomical Society, Slovak Medical Society, 2007. s. 46-47, 1 s. ISBN 978-80-89305-01-8.
 193. NOVÁKOVÁ, Marie. Effects of sigma receptor ligand BD737 in rat isolated hearts. Scripta medica, Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2007, roč. 80, č. 6, s. 255-262. ISSN 1211-3395.
 194. HOLOTŇÁKOVÁ, Tereza, Attila ZIEGELHOFFER, Anna OHRADANOVÁ, Alžbeta HULÍKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Juraj KOPÁČEK, Jaromír PASTOREK a Silvia PASTOREKOVÁ. Induction of carbonic anhydrase IX by hypoxia and chemical disruption of oxygen sensing in rat fibroblasts and cardiomyocytes. Pflügers Archiv - European Journal Physiology, Ulm: Springer, 2007, roč. 456, č. 2, s. 323-337. ISSN 0031-6768.
 195. MALEKOVÁ, Lubica, Jana TOMÁŠKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Peter ŠTEFÁNIK, Juraj KOPÁČEK, Boris LAKATOŠ, Silvia PASTOREKOVÁ, Olga KRIŽANOVÁ, Albert BREIER a Karol ONDRIAŠ. Inhibitory effect of DIDS, NPPB, and phloretin on intracellular chloride channels. Pflügers Archiv - Eur.J. Physiol., Ulm: Springer, 2007, roč. 455, č. 2, s. 349–357. ISSN 0031-6768.
 196. ONDRIAŠ, Karol, Lubica MALEKOVÁ, Vladimíra KOMÍNKOVÁ, Juraj KOPÁČEK, Olga KRIŽANOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Involvement of intracellular chloride and promiscuous channels in apoptosis and cardioprotection. Acta Physiologica, Oxford: Blackwell Publishing, 2007, roč. 191, Suppl 658, s. 70-70. ISSN 1748-1708.
 197. HUDECOVÁ, Soňa, Lucia KUBOVČÁKOVÁ, Richard KVETŇANSKÝ, Juraj KOPÁČEK, Silvia PASTOREKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Václav KNEZL, Bohuslava TARABOVÁ, Ľubica LACINOVÁ, Zdena SULOVÁ, Albert BREIER, Dana JURKOVIČOVÁ a Olga KRIŽANOVÁ. Modulation of expression of Na+/Ca2+ exchanger in heart of rat and mouse under stress. Acta Physiologica, Oxford: Blackwell Publishing, 2007, roč. 190, č. 2, s. 127-136. ISSN 1748-1708.
 198. NOVÁKOVÁ, Marie, Viera BRUDEROVÁ, Zdena SULOVÁ, Juraj KOPÁČEK, Ľubica LACINOVÁ, Richard KVETŇANSKÝ, Anna VAŠKŮ, Peter KAPLAN, Olga KRIŽANOVÁ a Dana JURKOVIČOVÁ. Modulation of expression of the sigma receptors in the heart of rat and mouse in normal and pathological conditions. General Physiology and Biophysics, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2007, roč. 26, č. 2, s. 110-117. ISSN 0231-5882.
 199. AL-KUBATI, Mohamed, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Physiology Practicals. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita Lékařská Fakulta, 2007. 108 s. ISBN 978-80-210-4409-8.
 200. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Praktická cvičení z Fyziologie. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita Lékařská fakulta Brno, 2007. 118 s. ISBN 978-80-210-4391-6.
 201. NOVÁKOVÁ, Marie, Jana BARDOŇOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Recording of monophasic action potentials during ischemia-reperfusion by optical method. Scripta medica, Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2007, roč. 80, č. 6, s. 263-272. ISSN 1211-3395.
 202. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Leoš ŠATAVA, Jiří SVOBODA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 987 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
 203. BARDOŇOVÁ, Jana, Ivo PROVAZNÍK, Marie NOVÁKOVÁ a Jiří SEKORA. Statistical Analysis in Complex-Valued Wavelet Analysis of Voltage-Sensitive Dye Mapping. In Computers in Cardiology. 34. vyd. Durham, USA: IFEE, 2007. s. 28.
 204. NOVÁKOVÁ, Marie, Kateřina NOGOVÁ, Jana BARDOŇOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Tissue Response during Staining and Illumination of Voltage-Sensitive Dye in Rabbit Myocardium. In Computers in Cardiology. 34. vyd. Durham, USA: IEEE, 2007. s. 665-668. ISSN 0276-6574.
 205. NOVÁKOVÁ, Marie, Kateřina NOGOVÁ, Jana BARDOŇOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Tissue Response during Staining and Illumination of Voltage-Sensitive Dye in Rabbit Myocardium. In Computers in Cardiology. 2007. ISSN 0276-6574.
 206. 2006

 207. BARDOŇOVÁ, Jana, Ivo PROVAZNÍK, Marie NOVÁKOVÁ a Milan BLAHA. Analysis of voltage-sensitive dye influence on ECG segment variability. In Computers in Cardiology 2006. 33. vyd. Valencia: Computers in Cardiology, 2006. s. 501-504. ISBN 0276-6547.
 208. DOBŠÁK, Petr, Marie NOVÁKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, M. NAGASAKA, M. KOHZUKI, J.Ch. EICHER a J.E. WOLF. Calcitonine-gene relkated peptie inhibits apoptosis in ischemia-reperfusion injury model of rat isolated working heart. Journal of Hypertension, USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2006, roč. 24, Suppl. 6, s. 131-131. ISSN 0952-1178.
 209. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Determination of hydroxyl radicals in perfused rat hearts by high performance liquid chromatography with coulochemical detection. In Sborník XX.Biochemický sjezd. 2006. vyd. Bratislava: Institute of Molecular Physiology and Genetics, Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 329. ISBN 80-969532-6-5.
 210. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK a Marie NOVÁKOVÁ. Effect of haloperidol on transient outward potassium current in rat ventricular myocytes. European Journal of Pharmacology, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2006, roč. 550, 1-3, s. 15-23. ISSN 0014-2999.
 211. NOVÁKOVÁ, Marie, Jana BARDOŇOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Effect of Sigma Receptor Ligand Haloperidol on Guinea Pig Isolated Heart Electrogram. In Computers in Cardiology 2006. 33. vyd. Valencia: CinC, 2006. s. 577-580. ISBN 0276-6547.
 212. NOVÁKOVÁ, Marie, Markéta BÉBAROVÁ, Bohuslava TARABOVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ a Ĺubica LACINOVÁ. Effects of sigma receptor ligand haloperidol on ionic currents in rat cardiomyocyte. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, Amsterdam: Elsevier Ltd., 2006, roč. 40, č. 6, s. 981. ISSN 0022-2828.
 213. DOBŠÁK, Petr, Marie NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Naoyoshi MINAMI, Makoto NAGASAKA, Masahiro KOHZUKI, Tomoyuki YAMBE, Kou IMACHI, Shin-ichi NITTA, Jean-Christophe EICHER a Jean-Eric WOLF. Electrical stimulation of skeletal muscles: An alternative to aerobic exercise training in patients with chronic heart failure? International Heart Journal, Tokyo: International Heart Journal Association, 2006, roč. 47, č. 3, s. 441-453. ISSN 1349-2365.
 214. TILLINGER, Andrej, V. BRUDEROVÁ, Lucie KUBOVČÁKOVÁ, Michal ZEMAN, J. KOPÁČEK, Marie NOVÁKOVÁ, Richard KVĚTŇANSKÝ a Olga KRIŽANOVÁ. Gene expression of the phenylethanolamine N-methyltransferase is differently modulated in cardiac atria and ventricles. General Physiology and Biophysics, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2006, roč. 25, č. 4, s. 355-364. ISSN 0231-5882.
 215. LACINOVÁ, Ľubica, Bohumila TARABOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Haloperidol depresses cardiac action potential by modulating multiple voltage-dependent ion channels. In France – New EU members New Frontiers in Cardiovascular Research:Subcellular mechanisms of altered muscle function in cardiovascular diseases. 1. vyd. Debrecen: neuveden, 2006. s. 21.
 216. DOBŠÁK, Petr, Marie NOVÁKOVÁ, Atsushi BABA, Jaromír VAŠKŮ, Takashi ISOYAMA, Itsuro SAITO, Yusuke ABE, Tsuneo CHINZEI a Kou IMACHI. Influence of flow design on microcirculation in conditions of undulation pump-left ventricle assist device testing. Artificial Organs, Merilend, USA: Blackwell Science, Inc., 2006, roč. 30, č. 6, s. 478-487. ISSN 0160-564X.
 217. DOBŠÁK, Petr, Marie NOVÁKOVÁ, Atsushi BABA, Jaromír VAŠKŮ, Takashi ISOYAMA, Itsuro SAITO, Yusuke ABE, Tsuneo CHINZEI a Kou IMACHI. Influence of flow design on microcirculation in conditions of undulation pump-left ventricle assist device testing. Artificial Organs, Merilend, USA: Blackwell Science, Inc., 2006, roč. 30, č. 6, s. 478-487. ISSN 0160-564X.
 218. PÁSEK, Michal, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ a Marie NOVÁKOVÁ. Interaction of haloperidol with IKto-channels in cardiac cells: a quantitative model. In Human Biomechanics 2006. Brno: University of Technology, 2006. s. 1-5, 5 s. ISBN 80-214-3232-2.
 219. NOVÁKOVÁ, Marie, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Ischemic-reperfusion injury of myocardium: from calcium paradox to free radicals. In XX. Biochemický zjazd. 1. vyd. Bratislava: Institute of Molecular Physiology and Genetics, Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 124. ISBN 80-969532-6-5.
 220. DOBŠÁK, Petr, Marie NOVÁKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří VÍTOVEC, Makoto NAGASAKA, Masahiro KOHZUKI, Tomoyuki YAMBE, Shin-ichi NITTA, J.Ch. EICHER, J.E. WOLF a Kou IMACHI. Low-Frequency Electrical Stimulation Increases Muscle Strength and Improves Blood Supply in Patients With Chronic Heart Failure. Circulation Journal, 2006, roč. 70, č. 1, s. 75-82. ISSN 1346-9843.
 221. BARDOŇOVÁ, Jana, Ivo PROVAZNÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Matching pursuit decomposition for detection of frequency changes in experimental data - application to heart signal recordings analysis. Scripta medica, Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2006, roč. 79, 5-6, s. 279-288. ISSN 1211-3395.
 222. TILLINGER, Andrej, Marie NOVÁKOVÁ, M. PAVLOVIČOVÁ, Ľubica LACINOVÁ, L. ZATOVIČOVÁ, Sylvia PASTOREKOVÁ, Olga KRIŽANOVÁ a Richard KVETŇANSKÝ. Modulation by 6-hydroxydopamine of expression of the phenylethanolamine N-methyltransferase (PNMT) gene in the rat heart during immobilization stress. Stress, UK Informa Ltd., 2006, roč. 9, č. 4, s. 207-213. ISSN 1025-3890.
 223. PROVAZNÍK, Ivo, Marie NOVÁKOVÁ a Jana BARDOŇOVÁ. Statistical Analysis in Complex-Valued Wavelet Detection of Acute Myocardial Ischemia in Rabbit. In Biomedical Engineering Conference. 15. vyd. Kuala Lumpur, Malajsie: IFEE, 2006. s. 488-491, 4 s. ISBN 978-3-540-68016-1.
 224. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Gediminas RAČKAUSKAS, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Marie NOVÁKOVÁ. The effect of perphenazine on transient outward potassium current in rat ventricular myocytes. Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno: Vutium Press, 2006, roč. 18, č. 1, s. 364-366. ISSN 1211-412X.
 225. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, G. RAČKAUSKAS, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Marie NOVÁKOVÁ. The Effect Of Perphenazine On Transient Outward Potassium Current In Rat Ventricular Myocytes. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 18. vyd. Brno: Vutium Press, Brno University of Technology, 2006. s. 364-366, 3 s. ISBN 80-214-3152-0.
 226. NOVÁKOVÁ, Marie, Jana BARDOŇOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. The effect of voltage sensitive dye di-4-ANEPPS on guinea pig and rabbit isolated heart. In France - New EU members meeting: New frontiers in basic cardiovascular research:Subcellular mechanisms of altered muscle function in cardiovascular diseases. 1. vyd. Debrecen: neuveden, 2006. s. 26.
 227. 2005

 228. VYKLICKÝ, Marek, Jana BARDOŇOVÁ, Ivo PROVAZNÍK, Marie NOVÁKOVÁ, Milan BLAHA a Jiří KOZUMPLÍK. Analysis of dynamic changes in ECG signals during optical mapping by dynamic time warping. In Computers in Cardiology. 32. vyd. Boston: IEEE, 2005. s. 543-546, 4 s. ISBN 0-7803-9337-6.
 229. NOVÁKOVÁ, Marie, Milan BLAHA, Jana BARDOŇOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Comparison of the tissue response during the loading with voltage-sensitive dye in two animal models. In Computers in Cardiology. 32. vyd. Boston: IEEE, 2005. s. 535-538, 4 s. ISBN 0-7803-9337-6.
 230. BARDOŇOVÁ, Jana, Marek VYKLICKÝ, Ivo PROVAZNÍK a Marie NOVÁKOVÁ. ECG segment variability during voltage-sensitive dye application in animal heart. Scripta medica, Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2005, roč. 78, č. 5, s. 273-280. ISSN 1211-3395.
 231. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK a Marie NOVÁKOVÁ. Effect of Sigma Ligand Haloperidol on Transient Outward Potassium Current in Rat Cardiomyocytes. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, London, U.K.: Academic Press, 2005, roč. 39, č. 1, s. 173. ISSN 0022-2828.
 232. NOVÁKOVÁ, Marie, Markéta BÉBAROVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ, Bohuslava TARABOVÁ a Lubica LACINOVÁ. Effect of sigma receptor ligand haloperidol on cardiac excitability. Physiological Research, Praha: Inst of Physiology, Academy of Sciences, 2005, roč. 54, č. 3, s. 36P. ISSN 0862-8408.
 233. NOVÁKOVÁ, Marie. Effects of sigma receptor ligands on membrane ionic currents of rat cardiomyocyte. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2005, roč. 78, č. 6, s. 364. ISSN 1211-3395.
 234. NOVÁKOVÁ, Marie, Ivo PROVAZNÍK, Jana BARDOŇOVÁ, Milan BLAHA, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Drahomír HORKÝ a Lenka KREJČÍŘOVÁ. Effects of Voltage Sensitive Dye di-4-ANEPPS on Guinea Pig Myocardium. In IFMBE Proceedings, EMBEC 05. 11. vyd. Praha: IFMBE, 2005. s. 1-5.
 235. TARABOVÁ, Bohuslava, Marie NOVÁKOVÁ a Lubica LACINOVÁ. Interaction of haloperidol with L-type voltage dependent calcium channels. Physiological Research, Praha: Inst of Physiology, Academy of Sciences, 2005, roč. 54, č. 3, s. 45P. ISSN 0862-8408.
 236. TARABOVÁ, Bohuslava, Marie NOVÁKOVÁ a ubica LACINOVÁ. Interakcia haloperidolu s L-typom vápníkového kanála. In Zborník prác a abstraktov prezentovaných na 81.Fyziologických doch. Košice: Universita P.J. Šafárika, 2005. s. 213-214. ISBN 80-969280-0-7.
 237. BRAVENÝ, Pavel, Marie NOVÁKOVÁ a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 29: Fyziologie krevního oběhu (čtení pro posluchače antropologie a jiné). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 76 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3737-7.
 238. NOVÁKOVÁ, Marie, Markéta BÉBAROVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ, Bohuslava TARABOVÁ a Ĺubica LACINOVÁ. Účinky sigma ligandu haloperidolu na membránové proudy kardiomyocytů potkana. In Zborník prác a abstraktov prezentovaných na 81. Fyziologických dňoch. Košice: Universita J.P. Šafárika Košice, 2005. s. 139-140. ISBN 80-969280-0-7.
 239. 2004

 240. PROVAZNÍK, Ivo, Marie NOVÁKOVÁ, Jiří KOZUMPLÍK, Zbyněk VESELÝ, Milan BLAHA, Milan CHMELAŘ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Acquisition and Pre-Processing Of Action Potentials Optically Recorded From Animal Heart. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 17. vyd. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Vutium Press, 2004. s. 229-231. ISBN 80-214-2633-0.
 241. PROVAZNÍK, Ivo, Jana BARDOŇOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zbyněk VESELÝ a Milan BLAHA. Analysis of Optical Recording Stability Using Wavelet Entropy of Action Potentials. In Proceedings of the 26th Annual International Conference of the IEEE EMBS. 26. vyd. San Francisco: IEEE EMBS, 2004. s. 377-379, 3 s. ISBN 0-7803-8439-3.
 242. TARABOVÁ, Bohuslava, Marie NOVÁKOVÁ a Lubica LACINOVÁ. Efekt haloperidolu na srdcové napäťovo závislé iónové kanály. In Tretie ivanské dni mladých biológov. 1. vyd. Bratislava: Slovenská Akadémia Vied, Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2004. s. 10.
 243. TARABOVÁ, Bohuslava, Marie NOVÁKOVÁ, Markéta BÉBAROVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ a Lubica LACINOVÁ. Effect of haloperidol on voltage dependent cardiac ion channels. In Membrane Channels, Transporters and Receptors. 1. vyd. Bratislava: Institute of Molecular Physiology and Genetics, 2004. s. 54.
 244. NOVÁKOVÁ, Marie, Markéta BÉBAROVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ, Bohuslava TARABOVÁ, Olga KRIŽANOVÁ a Lubica LACINOVÁ. Effect of Sigma Ligand Haloperidol on Cardiac Excitability. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. Montpellier, Francie: INSERM, 2004. s. 33.
 245. NOVÁKOVÁ, Marie. Effect of Sigma Receptor Ligand Haloperidol in Guinea Pig Heart. Acta Veterinaria Brunensis, Brno, 2004, roč. 73, č. 3, s. 313-320. ISSN 0001-7213.
 246. PROVAZNÍK, Ivo, Marie NOVÁKOVÁ, Milan BLAHA, Milan CHMELAŘ a Zbyněk VESELÝ. Fibre Optic Sensor for Recording of Action Potentials. In Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing. 1. vyd. Melbourne, Austrálie: IEEE, 2004. s. 349-354, 6 s. ISBN 0-7803-8893-3.
 247. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL- KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. Fyziologická cvičení. 2. přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004. 82 s. Masarykova universita v Brně -LF, 2. vyd. ISBN 80-210-3486-6.
 248. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 2. přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004. 82 s. ISBN 80-210-3486-6.
 249. BLAHA, Milan, Ivo PROVAZNÍK, Zbyněk VESELÝ a Marie NOVÁKOVÁ. Influence of voltage-sensitive dye on ECG paramaters. In Advances in Medical Signal and Information Processing. 1. vyd. Sliema, Malta: IEE EMBS, 2004. s. 58-61. ISBN 0-86431-439-7.
 250. 2003

 251. NOVÁKOVÁ, Marie. Desensitisation of sigma receptors in guinea pig atria. Physiological Research, Praha: Inst of Physiology Academy of Sciences, 2003, roč. 52, č. 3, s. 35P. ISSN 0862-8408.
 252. NOVÁKOVÁ, Marie. Desensitisation of Sigma Receptors in Guinea Pig Atria. In 79. Fyziologické dny, Sborník abstraktů. Plzeň: Lékařská fakulta University Karlovy v Plzni, 2003. s. 41.
 253. BARDONOVÁ, Jana, Ivo PROVAZNÍK, Marie NOVÁKOVÁ a Renata VESELÁ. Detection of Myocardial Ischemia Using Hidden Markov Models. In Proceedings of 25th Annual International Conference IEEE EMBS. 25. vyd. Cancún, Mexico: IEEE EMBS, 2003. s. 2869-2872, 4 s. ISBN 0-7803-7789-3.
 254. PROVAZNÍK, Ivo, Marie NOVÁKOVÁ, Zdeněk VESELÝ, Milan BLAHA a Milan CHMELAŘ. Electro-Optical Recording System for Myocardial Ischemia Studies in Animal Experiments. In Computers in Cardiology. 30. vyd. Danvers, USA: IEEE, 2003. s. 573-576. ISBN 0-7803-8170-X.
 255. NOVÁKOVÁ, Marie. Role of sigma signalling in mammalian myocardium. In Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. 1st. Brno: National Centre of Nursing and Other Health Professions and Masaryk University, Faculty of Medicine, 2003. s. 172-178. ISBN 80-7013-394-5.
 256. WILHELM, Zdeněk, Pavel BRAVENÝ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Milena ŠIMURDOVÁ. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. In Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2003. s. 1-115, 115 s. ISBN 80-210-2837-8.
 257. VESELÝ, Zdeněk, Ivo PROVAZNÍK, Milan BLAHA a Marie NOVÁKOVÁ. The Acquisition System for Simultaneous Recording of Action Potentials and ECG Signals in Isolated Heart. In Proceedings of the 2nd IEEE EMBSS UK & RI Postgraduate Conference in Biomedical Engineering & Medical Physics. 2. vyd. Birmingham, UK: Aston University, 2003. s. 37-38. ISBN 0-9543157-1-5.
 258. PROVAZNÍK, Ivo, Jiří KOZUMPLÍK, Jana BARDOŇOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Time-Frequency Analysis of Electrocardiograms. Physician and Technology (Lékař a technika), Praha: Czech Medical Association J.E.Purkyne, 2003, roč. 34, č. 2, s. 60-67. ISSN 0301-5491.
 259. 2002

 260. BARDOŇOVÁ, Jana, Ivo PROVAZNÍK, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Application of Dynamic Time Warping in ECG Description for Recognition of Myocardial Ischemia. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 16. vyd. Brno: Brno University of Technology, Vutium Press, 2002. s. 236-239. ISBN 80-214-2120-7.
 261. NOVÁKOVÁ, Marie. Effect of sigma ligand haloperidol in guinea pig heart preparations. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, London: Academic Press, 2002, roč. 34, č. 6, s. A87. ISSN 0022-2828.
 262. NOVÁKOVÁ, Marie. Effect of sigma ligand haloperidol in guinea pig heart preparations. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. 5th. Bratislava: ÚMFG SAV, 2002. s. 44.
 263. PROVAZNÍK, Ivo, Jana BARDOŇOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jiří KOZUMPLÍK. High Resolution Methods for Detection of Electrophysiological Changes in the Ischaemic Heart. Scripta Medica, Brno: Lékařská fakulta, Masarykova Universita, 2002, roč. 75, č. 5, s. 223-230. ISSN 1211-3395.
 264. NOVÁKOVÁ, Marie a Jiří MOUDR. Horizontal Bath for Pharmacological Studies in Isolated Multicellular Heart Preparations. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 16. vyd. Brno: Brno University of Technology, Vutium Press, 2002. s. 240-242. ISBN 80-214-2120-7.
 265. NOVÁKOVÁ, Marie, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jiří MOUDR. Mechanical Restitution in Left and Right Guinea Pig Ventricular Preparations. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta Brno, 2002, roč. 75, č. 4, s. 187-194. ISSN 1211-3395.
 266. NOVÁKOVÁ, Marie. Srovnání účinku sigma ligandu haloperidolu u multicelulárních preparátů ze srdce morčete. Cor et Vasa, Praha: Česká kardiologická společnost, 2002, roč. 44, č. 4, s. 84. ISSN 0010-8650.
 267. NOVÁKOVÁ, Marie. The effect of sigma ligand haloperidol in guinea pig atrial preparation. In 78. Physiological Days. Piešťany, Slovak Republic.: ÚMFG SAV, Bratislava., 2002. s. 56.
 268. NOVÁKOVÁ, Marie. The Effect of Sigma Ligand Haloperidol in Guinea Pig Atrial Preparation. Physiological Research, Praha: Inst of Physiology, Academy of Sciences, 2002, roč. 51, č. 4, s. 29P. ISSN 0862-8408.
 269. NOVÁKOVÁ, Marie a Ivo PROVAZNÍK. Time- and Time-Frequency Analysis of Contractility and Desensitisation in Multicellular Heart Preparations. In Proceedings of International Federation of Medical and Biological Engineering. 3. vyd. Vienna: EMBEC 02, 2002. s. 554-556. I. ISBN 3-901351-62-0.
 270. 2001

 271. NOVÁKOVÁ, Marie a Pavel BRAVENÝ. Effects of sigma ligands BD737 and haloperidol on isolated rat hearts. Physiological Research, Praha, Czech Republic: Institute of Physiology, Academy of Sci., 2001, roč. 50, č. 5, s. P21. ISSN 0862-8408.
 272. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed A.A. AL-KUBATI, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 78 s. Masarykova univerzita v Brně, 1. vyd. ISBN 80-210-2654-5.
 273. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL-KUBATI, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 78 s. ISBN 80-210-2654-5.
 274. PROVAZNÍK, Ivo, Jana BARDOŇOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jiří KOZUMPLÍK. Changes in Time-Frequency Phase Spectra Vs. ST-Segment Deviation for Detecting Acute Coronary Artery Occlusion. In Proceedings of International Conference Computers in Cardiology. Rotterdam, The Netherlands.: The IEEE, Inc., 2001. s. 305-308. ISBN 0-7803-7266-2.
 275. NOVÁKOVÁ, Marie, Ivo PROVAZNÍK a Jana BARDOŇOVÁ. Wavelet analysis of the effect of sigma ligand haloperidol on isolated rat heart. In IFMBE Proceedings, Medicon 2001. 1. vyd. Zagreb: FER, University of Zagreb, Croatia, 2001. s. 418-421. ISBN 953-184-023-7.
 276. 2000

 277. NOVÁKOVÁ, Marie, Jiří MOUDR a Pavel BRAVENÝ. A modified perfusion system for pharmacological studies in isolated hearts. In Analysis of Biomedical Signals and Images, Biosignal 2000. 15. vyd. Brno: Vutium Press, Brno University of Technology, 2000. s. 162-164. ISBN 80-214-1610-6.
 278. NOVÁKOVÁ, Marie a Pavel BRAVENÝ. Effects of sigma ligand haloperidol on isolated heart. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. 1. vyd. Mariánské Lázně: Inserm, 2000. s. 70-71.
 279. BARDOŇOVÁ, Jana, Ivo PROVAZNÍK, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Hidden Markov Model in Wavelet Analysis of Myocardial Ischemia in Rabbit. In Computers in Cardiology. 27. vyd. Boston: IEEE, 2000. s. 419-422. ISBN 0-7803-6557-7.
 280. PROVAZNÍK, Ivo, Jiří KOZUMPLÍK, Jana BARDOŇOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Wavelet transform in ECG signal processing. In Analysis of Biomedical Signals and Images, Biosignal 2000. 15. vyd. Brno: Vutium Press, Brno University of Technology, 2000. s. 21-25. ISBN 80-214-1610-6.
 281. 1999

 282. NOVÁKOVÁ, Marie a Pavel BRAVENÝ. Arythmogenic effects of sigma agonist BD737. In 1st Oslo Conference on Molecular Cardiology and Myocardial Function. Oslo, Norway., 1999. s. 25.
 283. AL-KUBATI, Mohamed, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ a Jan PEŇÁZ. Physiology practicals. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 1999. 103 s. Lékařská fakulta MU. ISBN 80-210-2160-8ED.
 284. BRAVENÝ, Pavel, Bohumil FIŠER, Marie NOVÁKOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ, Zdeněk WILHELM, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Miloslav KUKLETA a Yveta ŠTOURAČOVÁ. Stručný přehled lékařské fyziologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 1999. 148 s. ISBN 80-210-2110-1.
 285. 1998

 286. NOVÁKOVÁ, Marie, Michael YEDOVITZKY, R. NESHER a Yael EILAM. Confocal imaging of protein kinase C isozymes and pHi changes in cardiac cells. In Analysis of Biomedical Signals and Images, Biosignal 98. 14. vyd. Brno: Vutium Press, Technical University Brno, 1998. s. 249-251. ISBN 80-214-1169-4.
 287. ŠIMURDOVÁ, Milena, Zuzana NOVÁKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Josef ŠUMBERA, Georg CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. Does propafenone block open sodium channels? In New frontiers in basic cardiovascular research, 3rd Czech-French-Slovak Symposium. 1. vyd. Obernai, France: INSERM, 1998. s. 47.
 288. NOVÁKOVÁ, Marie, Catherine ELA, Wayne D. BOWEN, Yonathan HASIN a Yael EILAM. Highly selective sigma receptor ligands elevate inositol 1,4,5-trisphosphate production in rat cardiac myocytes. European Journal of Pharmacology, Elsevier, 1998, roč. 353, 2-3, s. 315-327. ISSN 0014-2999.
 289. NOVÁKOVÁ, Marie, Michael YEDOVITZKY, Rafael NESHER a Yael EILAM. Immunolocalization of protein kinase C isoenzymes in ventricular cardiomyocytes from adult rats upon stimulation with sigma ligands. Physiological Research, Praha: Inst. of Physiol., Academy of Sciences, 1998, roč. 47, č. 3, s. P6. ISSN 0862-8408.
 290. NOVÁKOVÁ, Marie. Sigma receptors: With special reference to cardiac muscle. Experimental and Clinical Cardiology, Kanada: Pulsus Group Inc, 1998, roč. 3, č. 3, s. 113-120. ISSN 1205-6626.
 291. 1997

 292. ŠIMURDOVÁ, Milena, Zuzana NOVÁKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Josef ŠUMBERA, Georg CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. Kinetics of propafenone-induced block of sodium current in rat ventricular myocytes. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta MU, 1997, roč. 70, č. 6, s. 263-275. ISSN 1211-3395.
 293. EILAM, Yael, Marie NOVÁKOVÁ, Michael YEDOVITZKY, Rafael NESHER a Catherine ELA. Sigma receptor ligands elevate inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) and induce translocation of protein kinase C (PKC) in rat cardiomyocytes. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, London: Academic Press, 1997, roč. 29, č. 5, s. A84. ISSN 0022-2828.
 294. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Milena ŠIMURDOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Josef ŠUMBERA a Jiří ŠIMURDA. Účinek propafenonu na sodíkový proud u izolovaných srdečních buněk. In 5. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 1. vyd. Brno: Česká kardiologická společnost, 1997. s. 125.
 295. 1996

 296. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Milena ŠIMURDOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Josef ŠUMBERA a Jiří ŠIMURDA. Frekvenční a napěťová závislost blokády INa propafenon u ventrikulárních myocytů potkana. In 72. Fyziologické dni. 1. vyd. Bratislava: Slovenská fyziologická spoločnosť, 1996. s. 99.
 297. ŠIMURDOVÁ, Milena, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Josef ŠUMBERA a Jiří ŠIMURDA. Reconstruction of the time course of INa block induced by antiarrhythmic drugs in ventricular myocytes. In Analysis of Biomedical Signals and Images, Biosignal 96. 13. vyd. Brno: Technical University, Brno, 1996. s. 243-245. ISBN 80-214-0768-9.
 298. ŠIMŮNEK, Jan, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Pavel BŘEZINA. The risk of ingestion of cyclopiazonic acid in consuments of white mold ripened cheese. In Chemical Reactions in Foods III. 1. vyd. Praha: Czech Chemical Society, Division of Food and Agricultural Chemistry, 1996. s. 318-321.
 299. 1995

 300. NOVÁKOVÁ, Marie, Catherine ELA, Jacob BARG, Zvi VOGEL, Yonathan HASIN a Yael EILAM. Inotropic action of sigma receptor ligands in isolated cardiac myocytes from adult rats. European Journal of Pharmacology, Holandsko: Elsevier, 1995, roč. 286, č. 1, s. 19-30. ISSN 0014-2999.
 301. HOROWITZ, M., Marie NOVÁKOVÁ, H. GROSS, U. MEIRI a Y. HASIN. Prolonged exposure to high ambient temperature augments pressure generation by the heart. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, London, U.K.: Academic Press, 1995, roč. 27, č. 6, s. A132. ISSN 0022-2828.
 302. ELA, Catherine, Marie NOVÁKOVÁ, Shmuel RAZ, Jacob BARG, Zvi VOGEL, Yonathan HASIN a Yael EILAM. Sigma receptor ligands modulate contractility in cardiac myocytes from neonatal and adult rats. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, London, U.K.: Academic Press, 1995, roč. 27, č. 6, s. A137. ISSN 0022-2828.
 303. BRAVENÝ, Pavel, Bohumil FIŠER, Marie NOVÁKOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ, Zdeněk WILHELM, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Miloslav KUKLETA a Yveta ŠTOURAČOVÁ. Stručný přehled lékařské fyziologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 129 s. ISBN 80-210-1262-5.
 304. 1994

 305. NOVÁKOVÁ, Marie a Yonathan HASIN. Measurement of twitch contraction in isolated cardiac myocytes under the effect of various inotropic interventions. In Biosignal 94. 1. vyd. Brno: Institut of Biomedical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Computation, 1994. s. 187-189. ISBN 80-02-00999-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 8. 2020 21:50