Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2021

  1. NEUMAN, Eduard, Ondřej ŠANDOR, Michal HÁNA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Martin SMRČKA and Marek JOUKAL. Na dosah dolnímu fronto-okcipitalnímu fasciculu s pomocí disekce dle Klinglera a DTI traktografie (Reaching the inferior fronto-occipital fascicle with the help of Klingler dissection and DTI tractography). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2021, vol. 84, No 2, p. 139-150. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021139.
  2. 2018

  3. URBANOVÁ, Petra, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan FRIŠHONS, Ondřej ŠANDOR, Mikoláš JURDA and Jan KRAJSA. Applying 3D Prints to Reconstructing Postmortem Craniofacial Features Damaged by Devastating Head Injuries. Legal Medicine. Clare: ELSEVIER IRELAND LTD, 2018, vol. 33, JUL 2018, p. 48-52. ISSN 1344-6223. doi:10.1016/j.legalmed.2018.05.005.
  4. 2017

  5. FRIŠHONS, Jan, Ondřej ŠANDOR, Jan KRAJSA, Richard ŠEVČÍK, Markéta ŠAŇKOVÁ, Jiří SVOBODA, Lucia FRGELECOVÁ and Jiří PŘÍHODA. Analýza a renovace historických zoologických tekutinových preparátů obchodníka s přírodninami Václava Friče (Analysis and renovation of historical zoological liquid preparations by trader with products of nature Václav Frič). Forum pro konzervátory-restaurátory. 2017, vol. 2017, No 1, p. 91-99. ISSN 1805-0050.
Display details
Displayed: 9/2/2023 14:12