Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Doporučení pro tvorbu bezpečnostních dokumentů v oblasti kybernetické bezpečnosti ve vztahu k vnímání informací o terorismu a hybridních kampaních. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s.
 2. GREGOR, Miloš a Petra MLEJNKOVÁ. Explaining the Challenge: From Persuation to Relativisation. In GREGOR, Miloš, Petra MLEJNKOVÁ, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Barbora ŠENKÝŘOVÁ, Jakub DRMOLA, Miroslav MAREŠ, František KASL, Aleš HORÁK, Vít BAISA, Radim POLČÁK, Jan HANZELKA, Jonáš SYROVÁTKA a Ondřej HERMAN. Challenging Online Propaganda and Disinformation in the 21st Century. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. s. 3-41. ISBN 978-3-030-58623-2. doi:10.1007/978-3-030-58624-9.
 3. GREGOR, Miloš, Petra MLEJNKOVÁ, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Barbora ŠENKÝŘOVÁ, Jakub DRMOLA, Miroslav MAREŠ, František KASL, Aleš HORÁK, Vít BAISA, Radim POLČÁK, Jan HANZELKA, Jonáš SYROVÁTKA a Ondřej HERMAN. Challenging Online Propaganda and Disinformation in the 21st Century. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. 273 s. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-3-030-58623-2. doi:10.1007/978-3-030-58624-9.
 4. MAREŠ, Miroslav a Petra MLEJNKOVÁ. Propaganda and Disinformation as a Security Threat. In GREGOR, Miloš, Petra MLEJNKOVÁ, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Barbora ŠENKÝŘOVÁ, Jakub DRMOLA, Miroslav MAREŠ, František KASL, Aleš HORÁK, Vít BAISA, Radim POLČÁK, Jan HANZELKA, Jonáš SYROVÁTKA a Ondřej HERMAN. Challenging Online Propaganda and Disinformation in the 21st Century. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. s. 75-103. ISBN 978-3-030-58623-2. doi:10.1007/978-3-030-58624-9.
 5. JANIČATOVÁ, Silvie a Petra MLEJNKOVÁ. The ambiguity of hybrid warfare : A qualitative content analysis of the United Kingdom's political–military discourse on Russia's hostile activities. Contemporary Security Policy. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, neuveden, neuveden, s. 1-33. ISSN 1352-3260. doi:10.1080/13523260.2021.1885921.
 6. 2020

 7. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Experimentální analýza individuálních emočních reakcí odborníků na kybernetickou bezpečnost při simulovaných kybernetických hrozbách. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 52 s.
 8. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH, Marek DOLEJŠÍ, Martin JÁNI, Jan KLEINER a Patricie SUŠOVSKÁ. Experimentální design, zkoumající vliv rámování informací o nemoci COVID-19 na pocit osobního a společenského ohrožení nemocí COVID-19, hodnocení rizika COVID-19, emoční prožívání, změnu chování v reakci na epidemii COVID-19. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 64 s.
 9. MLEJNKOVÁ, Petra a Ondřej KOLÁŘ. Training prison staff to recognize inmate radicalisation. Security Journal. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2020, roč. 33, č. 4, s. 552-564. ISSN 0955-1662. doi:10.1057/s41284-019-00192-8.
 10. MAREŠ, Miroslav, Josef KRAUS, Petra MLEJNKOVÁ a Jakub ŠEDO. Výzkumná zpráva - Koncepce optimalizace schopností a činnosti zpravodajských služeb ČR. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo obrany České republiky, 2020. 187 s.
 11. 2019

 12. MLEJNKOVÁ, Petra. Information and Psychological Operations as a Challenge to Security and Defence. Vojenské Rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany ČR-OKP, 2019, roč. 28, č. 3, s. 83-96. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.28.2019.03.083-096.
 13. MLEJNKOVÁ, Petra, Peter SPÁČ a Petr VODA. Radicalisation of Mainstream. In ECPR General Conference 2019. 2019.
 14. MLEJNKOVÁ, Petra. Vulnerability of the Czech society in context of disinformation. In Cyberspace conference. 2019.
 15. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Veronika FAJMONOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Zuzana ŠPAČKOVÁ a Michal TÓTH. Zvyšování resilience veřejnosti v ČR na vnímání hrozeb terorismu a hybridních kampaní šířených v kyberprostoru. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 94 s.
 16. 2018

 17. VEJVODOVÁ, Petra. Dezinformace a propaganda jako bezpečnostní hrozba. 2018.
 18. VEJVODOVÁ, Petra. Disinformation and Manipulation on Internet: Tell Me Who You Are and I Will Tell You What to Think. In 18th Annual Conference of the European Society of Criminology. 2018.
 19. VEJVODOVÁ, Petra. How to manipulate: the techniques of online disinformation media. In Cyberspace conference 2018, Brno. 2018.
 20. GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Propaganda's Not Dead! In The IPSA's 25th World Congress of Political Science in Brisbane. 2018.
 21. VEJVODOVÁ, Petra. To be radical is a new black: Radicalization of politics in the Czech Republic. In 23rd Annual Conference of Central European Political Science Association. 2018.
 22. 2017

 23. VEJVODOVÁ, Petra. Critical thinking and media literacy in the context of spreading of disinformation at the internet. In Human Forum 2017, Banská Bystrica. 2017.
 24. DOLEŽALOVÁ, Jitka, Vlastimil HAVLÍK, Antonín SLANÝ a Petra VEJVODOVÁ. Economic factors determining the electoral success of far-right and far-left parties in the EU countries. Society and Economy In Central and Eastern Europe. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017, roč. 39, č. 1, s. 27-48. ISSN 1588-9726. doi:10.1556/204.2016.001.
 25. DOLEŽALOVÁ, Jitka, Petra VEJVODOVÁ a Jan ŠEREK. Kulatý stůl k extremismu. 2017.
 26. VEJVODOVÁ, Petra a Ondřej KOLÁŘ. Radicalisation in Czech prisons : empowering of prison staff as “must” for effective facing the issue. In 17th Annual Conference of the European Society of Criminology. 2017.
 27. 2016

 28. ŠEREK, Jan, Vlastimil HAVLÍK, Zuzana SCOTT a Petra VEJVODOVÁ. Does a feeling of uncertainty promote intolerant political attitudes and behavior? Moderating the role of personal value orientations. In 15th ECPR General Conference, Prague 7-10 September 2016. 2016.
 29. VEJVODOVÁ, Petra. Germany as an Issue of Czech Domestic Politics. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK (eds.). Towards Partnership : The Third Decade of Czech-German Relations. 1. ed. Brno: Masaryk University, 2016. s. 231-257. ISBN 978-80-210-8541-1.
 30. HOLZER, Jan, Miroslav MAREŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Aneta PINKOVÁ, Andrew Lawrence ROBERTS, Petra VEJVODOVÁ a Petr KUPKA. Challenges To Democracies in East Central Europe. London: Routledge, 2016. 145 s. Routledge Advances in European Politics, sv. 127. ISBN 978-1-138-65596-6.
 31. VEJVODOVÁ, Petra. Informační válka Ruské federace v ČR. In 8. Mezinárodní setkání modrých baretů, Brno. 2016.
 32. VEJVODOVÁ, Petra. Nenávist vůči Muslimům na internetu - Blok proti Islámu. In Migrace. Perspektivy a možná řešení. 2016.
 33. VEJVODOVÁ, Petra. Nová média jako nástroj šíření propagandy. In Digitální revoluce a demokracie, konference IIPS. 2016.
 34. VEJVODOVÁ, Petra. Politics for Europe - Politics against the Right? In Konference "Europe Calling", Friedrich Ebert Stiftung. 2016.
 35. VEJVODOVÁ, Petra. Radikalizace vůči muslimům v ČR. In IV. kriminologické dny. 2016.
 36. VEJVODOVÁ, Petra. The Anti-EU Groups in the European Parliament. In Patrick Moreau Birte Wassenberg. European Integration and new Anti-Europeanism I. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2016. s. 71-82. volume 27. ISBN 978-3-515-11253-6.
 37. ŠINDELÁŘ, Michal, Vlastimil HAVLÍK a Petra VEJVODOVÁ. Three Faces of Democracy: Same Patterns of Support? In 15th ECPR General Conference, Prague 7-10 September 2016. 2016.
 38. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ, Michal VÍT a Vladan HODULÁK. Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 309 s. ISBN 978-80-210-8541-1.
 39. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ a Michal VÍT. Towards Partnership: The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2016. 309 s. Monographs Series of the International Institute of Political Science. ISBN 978-80-210-8541-1.
 40. 2015

 41. VEJVODOVÁ, Petra. Extremism and democracy: forever in good or bad times.Challenge to democracy in the CEE. In The 20th Annual Conference of Central European Political Science Association, Vilnius. 2015.
 42. MAREŠ, Miroslav, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Oskar VARGA, Petra VEJVODOVÁ a Štěpán VÝBORNÝ. Ne islámu! Protiislámská politika v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 219 s. Politologická řada, sv. č. 56. ISBN 978-80-210-8288-5.
 43. MAREŠ, Miroslav, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Oskar VARGA, Petra VEJVODOVÁ a Štěpán VÝBORNÝ. Ne islámu: Protiislámská politika v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 219 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-397-4.
 44. VEJVODOVÁ, Petra. Neonacistická vize sjednocené Evropy a její kořeny v nacistické ideologii. Politické vedy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, roč. 18, č. 3, s. 194-213. ISSN 1335-2741.
 45. MAREŠ, Miroslav, Josef KRAUS, Petr KUPKA, Petr MARTINOVSKÝ a Petra VEJVODOVÁ. Perspektivy bezpečnostního vývoje střední Evropy. Brno: Masarykova Univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2015. 332 s. Mimo edice.
 46. VEJVODOVÁ, Petra. Radicalisation in the Central Europe: tools of prevention and intervention. In Annual conference of European Expert Network on Terrorism Issues. 2015.
 47. VEJVODOVÁ, Petra a Miroslav MAREŠ. The Risk of Terrorist and Violent Extremist Attacks against Schools. In Denis Čaleta, Vesela Radovič. Comprehensive Approach as "Sine Qua Non" for Critical Infrastructure Protection. Amsterdam: IOS Press, 2015. s. 59-66. ISBN 978-1-61499-477-0.
 48. VEJVODOVÁ, Petra. Youth and hate crime milieu in CEE: Prevention and intervention.Case of the Czech Republic. In 15th Annual Conference of the European Society of Criminology. 2015.
 49. 2014

 50. PAPIEŽOVÁ VEJVODOVÁ, Petra a Josef SMOLÍK. Die faszinierende Welt der Jugendsubkulturen. Jugendsubkulturen in der Tschechischen Republik. Kriminalistik. Hamburg: Kriminalistik, 2014, roč. 68, č. 6, s. 389-395. ISSN 0023-4699.
 51. VEJVODOVÁ, Petra. Eurosceptical Groups in European Parliament. In konference IDEX, Université de Strasbourg, 13. - 15. 11. 2014. 2014.
 52. VEJVODOVÁ, Petra. Identity Movements as New Face of the Radical Right. In ECPR General Conference, Glasgow, UK, 3. - 6. 9. 2014. 2014.
 53. VEJVODOVÁ, Petra. International cooperation of European far right political parties. In konference "Taken Hostage by the Extreme? Political and Foreign Policy Threat of the Radical Populist Right and How to Treat This Challange", frakce Socialistů a Demokratů, Budapešť, 28. 11. 2014. 2014.
 54. PAPIEŽOVÁ VEJVODOVÁ, Petra a Josef SMOLÍK. Metoda focus group v bezpečnostním výzkumu a praxi. In Svatoš, R., Kříha, J. (eds.). II. kriminologické dny. Sborník příspěvků z vědecké konference II. kriminologické dny v Českých Budějovicích dne 27. až 28. ledna 2014. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. s. 199-206. ISBN 978-80-87472-65-1.
 55. VEJVODOVÁ, Petra. Metoda Focus group v bezpečnostním výzkumu a praxi. In konference II. Kriminologické dny, České Budějovice, 27. - 28. 1. 2014. 2014.
 56. VEJVODOVÁ, Petra. Risk of terrorist and violent extremist attacks against schools. In Advanced Research Workshop "Managing Terrorism Threats to Critical Infrastructure ? Challenges for South Eastern Europe", Bělehrad, Srbsko, 12. - 15. 5. 2014. 2014.
 57. VEJVODOVÁ, Petra. Současné extremistické strategie a zneužívání zhromažďovacího práva extremisty a perspektivy vývoje. In seminář Odboru prevencie kriminality Ministerstva vnitra Slovenské republiky, Verejné zhromaždenia a extrémizmus. Problémy, výzvy a riešenia pri zvládaní verejných zhromaždení s extrémistickým prvkom. 2014.
 58. VEJVODOVÁ, Petra. Transnational Forms of Contemporary Neo-Nazi Activity in Europe from the Perspective of Czech Neo-Nazis. 1st edition. Brno: Muni press, 2014. 199 s. ISBN 978-80-210-7148-3.
 59. VEJVODOVÁ, Petra. Transnational Forms of Contemporary Neo-Nazi Activity in Europe from the Perspective of Czech Neo-Nazis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 199 s. ISBN 978-80-210-7148-3.
 60. MAREŠ, Miroslav a Petra VEJVODOVÁ. Vybrané perspektivy extremismu. In Milan Exner. Demokracie jako hodnota a problém II. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, 2014. s. 211-218. ISBN 978-80-7494-048-4.
 61. VEJVODOVÁ, Petra. Women and far right in the Czech Republic. In kulatý stůl "An anti-modernist perspective on emancipation? Far right parties and women", Friedrich Ebert Stiftung, Budapest, 7. 10. 2014. 2014.
 62. 2013

 63. PAPIEŽOVÁ VEJVODOVÁ, Petra. A Thorny Way to Find Friends: Transnational Cooperation and Network-building amongst Right-wing and National Populist Parties. In Karsten Grabow, Florian Hartleb. Exposing the Demagogues. Right-wing and National Populist Parties in Europe. 1st edition. Brussels: Centre for European Studies, Konrad Adenauer Stiftung, 2013. s. 373-396. ISBN 978-2-930632-26-1.
 64. SMOLÍK, Josef a Petra PAPIEŽOVÁ VEJVODOVÁ. Brainstorming. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie České republiky, 2013, roč. 19, č. 1, s. 131-142. ISSN 1801-8211.
 65. MAREŠ, Miroslav, Martin BASTL, Petr KUPKA, Petr MARTINOVSKÝ, Josef SMOLÍK, Tomáš ŠMÍD, Petra PAPIEŽOVÁ VEJVODOVÁ a Petr ZEMAN. Metodika predikce bezpečnostního vývoje střední Evropy. 2013.
 66. SMOLÍK, Josef a Petra PAPIEŽOVÁ VEJVODOVÁ. Nové trendy české krajní pravice. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: CBSS, 2013, XI., 1., s. 91-116. ISSN 1214-7737.
 67. SMOLÍK, Josef a Petra PAPIEŽOVÁ VEJVODOVÁ. Základní ideové zdroje současné krajní pravice v ČR. Slovenská politologická revue. Trnava: Katedra politológie FF UCM v Trnave, 2013, roč. 13, č. 2, s. 101-115. ISSN 1335-9096.
 68. 2012

 69. VEJVODOVÁ, Petra. Transnational Cooperation of the Far Right in the European Union and Attempts to Institutionalize Mutual Relations. In The Extreme Right in Europe. Current Trends and Perspectives. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012. s. 215-228. volume 46. ISBN 978-3-525-36922-7.
 70. SMOLÍK, Josef a Petra VEJVODOVÁ. Vybrané techniky sběru dat v prostředí krajní pravice. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: CBSS, 2012, X, č. 1, s. 36-71, 35 s. ISSN 1214-7737.
 71. 2011

 72. VEJVODOVÁ, Petra. Comparison of the Association for the Republic – Republican Party of Czechoslovakia and the Workers` Party – Successor or modern neo-Nazi party? In 7TH CEU CONFERENCE IN SOCIAL SCIENCES. 2011.
 73. BASTL, Martin, Miroslav MAREŠ, Josef SMOLÍK a Petra VEJVODOVÁ. Krajní pravice a krajní levice v ČR. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 288 s. Politologie. ISBN 978-80-247-3797-3.
 74. VEJVODOVÁ, Petra. Targeting Neo-Nazism on the Supra-national Level in Central Europe - the Czech Perspective. In CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION ANNUAL CONFERENCE 2011. 2011.
 75. MAREŠ, Miroslav a Petra VEJVODOVÁ. Transnacionální dimenze soudobého českého neonacismu. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, roč. 46, č. 1, s. 75-90, 15 s. ISSN 0323-1844.
 76. 2010

 77. MAREŠ, Miroslav a Petra VEJVODOVÁ. Dělnická strana: profil české pravicově extremistické strany. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: CBSS, 2010, roč. 8, č. 2, s. 42-74, 32 s. ISSN 1214-7737.
 78. MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Petra VEJVODOVÁ. Extremismus - věc vojenská? Analýza poznatků z přednášek o problematice extremismu pro AČR. In SVOBODA, Ivo a Radomír SALIGER. Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-odborné konference konané dne 7. května 2009 v rámci doprovodného programu IDET 2009. 1. vydání. Brno: Univerzita obrany. Fakulta ekonomiky a managementu., 2010. s. 94-98. ISBN 978-80-7231-567-3.
 79. MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Petra VEJVODOVÁ. Extremismus z pohledu vojáků. Analýza sociologické sondy o problematice extremismu v AČR. Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany České republiky-PIC, 2010, roč. 19(51), č. 4, s. 163-173. ISSN 1210-3292.
 80. SMOLÍK, Josef a Petra VEJVODOVÁ. Politický extremismus jako bezpečnostní hrozba? In Smolík, J., Šmíd, T. a kol. (2010): Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2010. s. 43-67. Monografie. ISBN 978-80-210-5288-8.
 81. VEJVODOVÁ, Petra. Transnacionální novopohanské neonacistické organizace. In Náboženské korene pravicového extrémizmu. 1. vyd. Bratislava: Ústav pre vzťahy štatu a církví, 2010. s. 119-127. ISBN 978-80-89096-42-8.
 82. MAREŠ, Miroslav a Petra VEJVODOVÁ. Transnacionální vztahy české nacionalistické krajní pravice. In SVOBODA, Ivo. Politický extremismus a terorismus jako ohrožení vnitřní bezpečnosti státu. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2010. s. 120-137, 17 s. Mimo edice. ISBN 978-80-7231-769-1.
 83. 2009

 84. VEJVODOVÁ, Petra a Josef SMOLÍK. Mobilizační témata současné krajní pravice v ČR. In Bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. 2009.
 85. VEJVODOVÁ, Petra. Transnacionální vztahy krajní pravice ve střední Evropě. In Jinakost společných dějin a přítomnost naší minulosti. 2009.
 86. VEJVODOVÁ, Petra. Transnational cooperation, European party, bilateral contacts. In The Extreme Right in Europe. 2009.
 87. VEJVODOVÁ, Petra. Veřejná shromáždění ve strategii soudobého pravicového extremismu. In Shromažďování ve veřejném prostoru: svoboda nebo hrozba? 2009.
 88. 2008

 89. VEJVODOVÁ, Petra. Autonomní nacionalismus. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: CBSS, 2008, roč. 7, č. 2, s. on-line, 55 s. ISSN 1214-7737.
 90. VEJVODOVÁ, Petra. Autonomní nacionalisté. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: CBSS, 2008, roč. 6, č. 4. ISSN 1214-7737.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 4. 2021 03:39