Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ZHAI, Marie, Jindřiška BOJKOVÁ, Denisa NEMEJCOVA, Marek POLÁŠEK, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. Climatically promoted taxonomic homogenization of macroinvertebrates in unaffected streams varies along the river continuum. Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2023, roč. 13, č. 1, s. "6292", 9 s. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-32806-y.
  2. VÝRAVSKÝ, David, Dana KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal HORSÁK a Marie ZHAI. Effects of thermal stability on microcrustacean assemblages in spring fens. Inland Waters. Taylor and Francis Ltd., 2023, roč. 13, č. 1, s. 86-100. ISSN 2044-2041. doi:10.1080/20442041.2022.2139585.

  2020

  1. HORSÁK, Michal, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ a Vít SYROVÁTKA. Blešivec potoční – neškodný vegetarián, nebo skrytý predátor? 2020.
  2. GEORGIEVOVÁ, Berenika, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Does predation by the omnivorous Gammarus fossarum affect small-scale distribution of macroinvertebrates? A case study from a calcareous spring fen. International Review of Hydrobiology. Wiley, 2020, roč. 105, 5-6, s. 162-170. ISSN 1434-2944. doi:10.1002/iroh.202002046.
  3. ZHAI, Marie, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Does predator abundance influence species diversity of equilibrium macroinvertebrate assemblages in spring fens? Freshwater Biology. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 65, č. 5, s. 987-998. ISSN 0046-5070. doi:10.1111/fwb.13485.
  4. GANSFORT, Birgit, Diego FONTANETO a Marie ZHAI. Meiofauna as a model to test paradigms of ecological metacommunity theory. Hydrobiologia. Dordrecht: Springer, 2020, roč. 847, č. 12, s. 2645-2663. ISSN 0018-8158. doi:10.1007/s10750-020-04185-2.
  5. SYROVÁTKA, Vít, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Native Gammarus fossarum affects species composition of macroinvertebrate communities: evidence from laboratory, field enclosures, and natural habitat. Aquatic Ecology. Dordrecht: Springer, 2020, roč. 54, č. 2, s. 505-518. ISSN 1386-2588. doi:10.1007/s10452-020-09756-y.

  2019

  1. VÝRAVSKÝ, David, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Marek POLÁŠEK, Dana KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ a Michal HORSÁK. Environmental stability of Western Carpathian spring-fens and its influence on Ostracod assemblages. In 9th European Ostracodologists' Meeting. 2019.
  2. VÝRAVSKÝ, David, Marie ZHAI, Dana KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal HORSÁK, Vendula POLÁŠKOVÁ a Marek POLÁŠEK. Influence of environmental stability on microcrustacean assemblages in Western Carpathian spring-fens. In 6th Fresh Blood for Fresh Water Conference. 2019.
  3. ZHAI, Marie, Dana KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ a David VÝRAVSKÝ. Is distribution of microcrustaceans (Harpacticoida, Ostracoda) in spring habitats temperature dependent? A comparison from regional and local scale. In 17th International Meiofauna Conference. 2019. ISBN 978-989-8550-97-2.
  4. LIZOŇOVÁ, Zuzana, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Small-scale Variation of Testate Amoeba Assemblages: the Effect of Site Heterogeneity and Empty Shell Inclusion. Microbial Ecology. NEW YORK: SPRINGER, 2019, roč. 77, č. 4, s. 1014-1024. ISSN 0095-3628. doi:10.1007/s00248-018-1292-z.
  5. VÝRAVSKÝ, David, Marie ZHAI, Dana KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Stabilita prostředí na prameništních slatiništích a její vliv na společenstva mikrokorýšů. In Setkání mladých limnologů. 2019.

  2018

  1. SYROVÁTKA, Vít, Jindřiška BOJKOVÁ, Berenika GEORGIEVOVÁ, Andrea KAPRAĽOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Jan ŠUPINA, Marie ZHAI a Michal HORSÁK. Blešivec potoční (Gammarus fossarum) v roli predátora. Kořenov: XVIII. konference ČLS a SLS, 2018.
  2. VÝRAVSKÝ, David a Marie ZHAI. Časová a prostorová distribuce lasturnatek na heterogenním prameništi. In XVIII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2018.
  3. KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ, Dana, Marie ZHAI a Pedro MARTÍNEZ ARBIZU. Genetická variabilita vybraných druhů plazivek (Copepoda, Crustacea) na prameništích Západních Karpat. 2018.
  4. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Jsou pramenná slatiniště ohrožená změnami klimatu? Vliv klimatických podmínek a teploty vody na společenstva vodních bezobratlých. In XVIII. Konference České limnologické společenosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2018.
  5. HORSÁK, Michal, Vendula POLÁŠKOVÁ, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marek POLÁŠEK, Tomáš PETERKA a Michal HÁJEK. Spring-fen habitat islands in a warming climate: partitioning the effects of mesoclimate air and water temperature on aquatic and terrestrial biota. Science of the Total Environment. 2018, roč. 634, č. 1, s. 355-365. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.03.319.
  6. LIZOŇOVÁ, Zuzana, Jindřiška BOJKOVÁ, Marie ZHAI a Michal HORSÁK. Testing randomized sampling strategy and effect of empty shell exclusion at two contrasting fen sites. In 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9), Belfast, 10-14 September. 2018.
  7. SYCHRA, Jan, Lukáš MERTA a Marie ZHAI. The enigmatic copepod Hemidiaptomus amblyodon and its endangered temporal habitats. In 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (Cesamir). 2018.
  8. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. The influence of air and water temperature on spring fen macroinvertebrates: are they threatened by climate changes? In 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research. 8-13 July, Lodz, Poland. 2018.

  2017

  1. HORSÁK, Michal, Vanda ŠORFOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marie ZHAI a Vít SYROVÁTKA. Aquatic macroinvertebrates of spring-fen helocrenes: species-rich communities structured by environmental filtering. In Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc. 2017. 2017.
  2. VÝRAVSKÝ, David a Marie ZHAI. Microdistribution of ostracods in a heterogeneous spring fen. In 10 Symposium for European Freshwater Sciences 2017. 2017.
  3. VÝRAVSKÝ, David a Marie ZHAI. Ostracods in a heterogeneous spring fen: what drives the spatial and seasonal variation at fine scale. In 18th International Symposium on Ostracoda. 2017.
  4. ZHAI, Marie, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ a Michal HORSÁK. The role of predators in shaping macroinvertebrate assemblages of the Western Carpathian spring fens. In Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc. 2017. 2017.
  5. KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ, Dana a Marie ZHAI. The within-site variation of the harpacticoid assemblages in a Western Carpathian heterogenous spring fen. 2017.

  2016

  1. ZHAI, Marie, Dana HŘÍVOVÁ, David VÝRAVSKÝ, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula POLÁŠKOVÁ a Michal HORSÁK. Biotic interactions of meiofaunal metacommunities in isolated spring fens (Central Europe): an insight from large scale. In 16th International Meiofauna Conference. 2016.
  2. HŘÍVOVÁ, Dana a Marie ZHAI. Distribuce plazivek (Copepoda, Harpacticoida) v Západních Karpatech. In Zoologické dny 2016. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.
  3. HŘÍVOVÁ, Dana a Marie ZHAI. Harpacticoids in the Western Carpathian (Central Europe) headwater streams: analyses of between and within-site variation. In 16th International Meiofauna Conference. 2016.

  2015

  1. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Jana SCHENKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Marie ZHAI. Druhová pestrost západokarpatských slatinišť očima hydro biologa. In Zoologické dny 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
  2. ZHAI, Marie, Ondřej NOVÁČEK, David VÝRAVSKÝ, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ a Jan HELEŠIC. Environmental and spatial control of ostracod assemblages in the Western Carpathian spring fens. Hydrobiologia. 2015, roč. 745, č. 1, s. 225-239. ISSN 0018-8158. doi:10.1007/s10750-014-2104-1.
  3. HŘÍVOVÁ, Dana a Marie ZHAI. Fauna plazivek (Copepoda: Harpacticoida) České a Slovenské republiky: z historie po současnost. In Zoologické dny 2015, Brno. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
  4. HŘÍVOVÁ, Dana a Marie ZHAI. Harpacticoida (Copepoda, Crustacea) of the Western Carpathian spring fens: influence of climate, nutrients and pH on species ecology. In International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum. 2015. ISSN 2457-9769.
  5. VÝRAVSKÝ, David a Marie ZHAI. Lasturnatky na prameništních slatiništích v Západních Karpatech. In ZOOLOGICKÉ DNY Brno 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
  6. VÝRAVSKÝ, David a Marie ZHAI. Lasturnatky Západokarpatských prameništních slatinišť: vliv prostředí a prostoru. In XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „VODA – VĚC VEŘEJNÁ“. 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.
  7. ZHAI, Marie, Dana HŘÍVOVÁ a David VÝRAVSKÝ. Mikroskopičtí korýši západokarpatských pramenišť. Živa. Praha: Academia, SSČ AV ČR, 2015, roč. 5/2015, s. 210-212. ISSN 0044-4812.
  8. ZHAI, Marie, Dana HŘÍVOVÁ a Tomáš PETERKA. The harpacticoid assemblages (Copepoda: Harpacticoida) in the Western Carpathian spring fens in relation to environmental variables and habitat age. Limnologica. 2015, roč. 53, July, s. 84-94. ISSN 0075-9511. doi:10.1016/j.limno.2015.07.001.
  9. ZHAI, Marie, Markéta FRÁNKOVÁ, Eva HUDCOVÁ a Dana HŘÍVOVÁ. Vliv lokální heterogenity prostředí na taxocenózy rozsivek na prameništních slatiništích. In XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "VODA - VĚC VEŘEJNÁ". 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.
  10. HŘÍVOVÁ, Dana a Marie ZHAI. Vliv potoků na kolonizaci izolovaných prameništních slatinišť Západních Karpat plazivkami (Copepoda, Crustacea). In XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "VODA - VĚC VEŘEJNÁ". 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.

  2014

  1. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Marie ZHAI, Markéta OMELKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda RÁDKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Lenka HUBÁČKOVÁ. Vodní hmyz a další pozoruhodná fauna západokarpatských slatinišť. Živa. 2014, roč. 62, č. 5, s. 219-222. ISSN 0044-4812.

  2013

  1. OMELKOVÁ, Markéta, Vít SYROVÁTKA, Vendula KŘOUPALOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal HORSÁK, Marie ZHAI a Jan HELEŠIC. Dipteran assemblages of spring fens closely follow the gradient of groundwater mineral richness. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2013, roč. 70, č. 5, s. 689-700. ISSN 0706-652X. doi:10.1139/cjfas-2013-0026.
  2. RÁDKOVÁ, Vanda, Michal HORSÁK, Jindřiška BOJKOVÁ, Marie ZHAI, Vendula KŘOUPALOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Jana SCHENKOVÁ a Lenka HUBÁČKOVÁ. The role of species sorting and dispersal on structuring the aquatic invertebrate assemblages of isolated spring fens. In Fresh Blood for Fresh Water, Young Aquatic Science, Lunz am See, Austria. 2013.

  2010

  1. OMESOVÁ, Marie a Jan HELEŠIC. Organic matter and fine grains as possible determinants of spatial and seasonal variability in bed sediment fauna: A case study from a Hercynian gravel stream. Limnologica - Ecology and Management of Inland Waters. Elsevier GmbH, 2010, roč. 40, č. 4, s. 307-314. ISSN 0075-9511.
  2. ŠVAŇHALOVÁ, Blanka a Marie ZHAI. Prostorová variabilita hyporeosu v toku s ovlivněným průtokovým režimem. In Zoologické dny 2010. 2010.

  2009

  1. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Marie OMESOVÁ a Jan HELEŠIC. Impact of reservoirs and channelization on lowland river macroinvertebrates: A case study from Central Europe. Limnologica. 2009, roč. 39, č. 2, s. 140–151. ISSN 0075-9511.

  2008

  1. OMESOVÁ, Marie, Michal HORSÁK a Jan HELEŠIC. Nested patterns in hyporheic meta-communities: the role of body morphology and penetrability of sediment. Naturwissenschaften. 2008, roč. 95, č. 10, s. 917–926. ISSN 0028-1042.

  2007

  1. OMESOVÁ, Marie a Jan HELEŠIC. Vertical Distribution of Invertebrates in Bed Sediments of a Gravel Stream in the Czech Republic. International Review of Hydrobiology. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007, roč. 92 - 2007, 4 - 5, s. 480-490. ISSN 1434-2944.

  2006

  1. OMESOVÁ, Marie a Jan HELEŠIC. How to evaluate the influence of sediment size structure on the lotic invertebrate community composition? In Jones J. Verhandlung.Proceedings.Travaux, Int. Assoc.Theoretical and Applied Limnology. 1. vyd. Stuttgart: E. Sweizerbartsche Vlg., 2006. s. 2131-2413, 4 s. ISBN 3-510-54069-7.
  2. HELEŠIC, Jan, Maria LEICHTFRIED, Franz WAGNER a Marie OMESOVÁ. Investigations on gravel bars and the hyporheic zone in an alpine and two hercynian streams in Central Europe. In J. Jones. Verhandlung.Proceedings.Travaux, Int. Assoc.Theoretical and Applied Limnology. 1. vyd. Stuttgart: E. Schweizerbartsche Vlg., 2006. s. 1511-1515, 4 s. ISBN 3-510-54067-0.
  3. OMESOVÁ, Marie. Perloočky a klanonožci (Crustacea: Cladocera, Copepoda) CHKO Kokořínsko. In Bezobratlí Kokořínska. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. 11 s. ISBN 80-87051-00-9.
  4. OMESOVÁ, Marie a Kristina KETMANOVÁ. Vertikální distribuce plazivek a hlístic v hyporeálu štěrkovitého toku. In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenské limnologické společnosti, Nečtiny, 26-30 červen 2006. 1. vyd. Praha: Česká limnologická společnost, 2006. s. 61-62. ISBN 80-239-7257-X.

  2005

  1. OMESOVÁ, Marie a Jan HELEŠIC. Vertical distribution of fauna in the bed sediment of gravel stream (Czech Republic). In Symposium RIVER BOTTOM VI Brno, Book of abstrakts. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita Brno, 2005. s. 42.

  2004

  1. OMESOVÁ, Marie a Jan HELEŠIC. How to evaluate the influence of sediment size structure on the lotic invertebrate community composition. In 29th SIL congress, Lahti, Finland, 8-14 August 2004, Book of abstracts. 1. vyd. Lahti: International Association of Theoretical and Applied Limnology, 2004. s. 90. ISBN neudáno.
  2. OMESOVÁ, Marie. Meiofauna tekoucích vod a její adaptace k prostředí. In Zoologické dny, Brno 12-13 února 2004, Sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2004. s. 54. ISBN 80-903329-1-9.
  3. OMESOVÁ, Marie a Jan HELEŠIC. On the processing of freeze-core samples with notes on the impact of sample size. In Studies in hydrobiology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2004. s. 59-66. Scripta Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk. Brunnensis. ISBN 80-210-3554-4.

  2003

  1. OMESOVÁ, Marie. Metodika odběru meiobentosu. In Proceedings of 13th Conference of Slovak Limnol. Soc. and Czech Limnol. Soc., Banská Štiavnica, 23-27 June 2003, Acta Facultatis Ecologiae. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2003. s. 133-134.
  2. OMESOVÁ, Marie. Planktonní Cladocera a Copepoda vybraných tůní BR Pálava. In Zoologické dny, Brno 13-14 února 2003, Sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2003. s. 45. ISBN 80-239-0073-0.

  1999

  1. KOPECKÝ, Jiří, Marie OMESOVÁ a Ivo SUKOP. Copepoda. In Opravilová V., Vaňhara J, Sukop I. (eds), Aquatic invertebrates of the Pálava Bioshere Reserve of UNESCO, Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 1999. s. 145-154. Biologia 101. ISBN 80-210-2232-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2024 17:56