Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. KOLÁŘOVÁ, Hana, Lucia BINÓ, Kateřina PEJCHALOVÁ a Lukáš KUBALA. The Expression of NADPH Oxidases and Production of Reactive Oxygen Species by Human Lung Adenocarcinoma Epithelial Cell Line A549. Folia biologica. Praha: CHARLES UNIV PRAGUE, FIRST FACULTY MEDIC, 2010, roč. 56, č. 5, s. 211-7, 7 s. ISSN 0015-5500.
 2. 2009

 3. KREJČÍ, Pavel, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Vítězslav BRYJA, Petra JELÍNKOVÁ, Kateřina PEJCHALOVÁ, Alois KOZUBÍK, Leslie Michels TOMPSON a William R. WILCOX. Fibroblast growth factor inhibits interferon gama-STAT1 and interleukin 6-STAT3 signaling in chondrocytes. Cellular Signalling. 2009, roč. 21, č. 1, s. 151-160. ISSN 0898-6568. doi:10.1016/j.cellsig.2008.10.006.
 4. 2008

 5. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Kateřina PEJCHALOVÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Identification and characterization of 31 isolates of Borrelia burgdorferi (Spirochaetales, Spirochaetaceae) obtained from various hosts and vectors using PCR-RFLP and SDS-PAGE analysis. Acta Parasitologica. 2008, roč. 53, č. 2, s. 186-192. ISSN 1230-2821.
 6. 2007

 7. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Pavel KREJČÍ a William R. WILCOX. C-natriuretic peptide: an important regulator of cartilage. Molecular Genetics and Metabolism. Elsevier, 2007, roč. 92, č. 3, s. 210-215. ISSN 1096-7192. doi:10.1016/j.ymgme.2007.06.014.
 8. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Alena ŽÁKOVSKÁ, Marie MEJZLÍKOVÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Isolation, Cultivation and Identification of Borrelia burgdorferi genospecies from Ixodes ricinus ticks from South Moravia, Czech Republic. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2007, roč. 14, č. 1, s. 75-79. ISSN 1232-1966.
 9. KREJČÍ, Pavel, Kateřina PEJCHALOVÁ a William R. WILCOX. Simple, mammalian cell-based assay for identification of inhibitors of the ErkMAP kinase pathway. Investigational New Drugs. 2007, roč. 25, č. 4, s. 391-395. ISSN 0167-6997. doi:10.1007/s10637-007-9054-7.
 10. KREJČÍ, Pavel, Kateřina PEJCHALOVÁ, B.E. ROSENBLOOM, F.P. ROSENFELT, E.L. TRAN, H. LAURELL a W.R. WILCOX. The antiapoptotic protein Api5 and its partner, high molecular weight FGF2, are up-regulated in B cell chronic lymphoid leukemia. Journal of Leukocyte Biology. New York: Society for Leukocyte Biology, 2007, roč. 82, č. 6, s. 1363-1364. ISSN 0741-5400. doi:10.1189/jlb.0607425.
 11. 2006

 12. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Ilona KLUSÁKOVÁ, Ivana SVÍŽENSKÁ a Petr DUBOVÝ. Immunohistochemical detection of stromal cell-derived factor (SDF-1) and its CXCR4 receptor in the rat dorsal root ganglia after nerve ligature. In FENS Abstr. 3. vyd. France: Deux-Ponts, 2006. s. 16-16.
 13. DUBOVÝ, Petr, Radim JANČÁLEK, Ilona KLUSÁKOVÁ, Ivana SVÍŽENSKÁ a Kateřina PEJCHALOVÁ. Intra- and Extraneuronal Changes of Immunofluorescence Staining for TNF-a and TNFR1 in the Dorsal Root Ganglia of Rat Peripheral Neuropathic Pain Models. Cellular and Molecular Neurobiology. Springer Netherlands, 2006, roč. 26, č. 4, s. 1205-1217. ISSN 0272-4340.
 14. DUBOVÝ, Petr, Lucie TUČKOVÁ, Kateřina PEJCHALOVÁ, Ilona KLUSÁKOVÁ a Ivana SVÍŽENSKÁ. Invasion of ED-1+ macrophages and changes of molecular expression in the contralateral homologous DRG following unilateral sciatic nerve injury. In Morphology 2006. Praha: UK Praha, 2006. s. 52-52.
 15. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Alena ŽÁKOVSKÁ, Karel FUČÍK a Pavel SCHÁNILEC. Serological Confirmation of Borrelia burgdorferi Infection in Dogs in the Czech Republic. Veterinary research communications. 2006, roč. 30, č. 3, s. 231-38, 8 s. ISSN 0165-7380.
 16. 2005

 17. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Petr DUBOVÝ, Radim JANČÁLEK, Ilona KLUSÁKOVÁ a Ivana SVÍŽENSKÁ. IMMUNOFLUORESCENCE STAINING FOR INFLAMMATION-RELATED MOLECULES IN THE DORSAL ROOT GANGLIA OF RAT EXPERIMENTAL MODELS OF PERIPHERAL NEUROPATHIC PAIN. In Fifth conference of the Czech neuroscience society. Czech Republic: Czech Neuroscience Society, 2005. s. 153.
 18. DUBOVÝ, Petr, Radim JANČÁLEK, Ilona KLUSÁKOVÁ, Ivana SVÍŽENSKÁ a Kateřina PEJCHALOVÁ. Intra- and extraneuronal changes of immunofluorescence staining for inflammation-related molecules in the experimental models of peripheral neuropathic pain. In Folia Medica Cassoviensia. Košice: Institute of Neurobiology, Slovak Academy of Science, 2005. s. 22-22. ISBN 80-7097-607-1.
 19. 2004

 20. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Kateřina PEJCHALOVÁ, Petra NEJEDLÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Druhové zastoupení Borrelia burgdorferi na parkové lokalitě Brno-Pisárky. In Sborník abstraktů, XIII. Tomáškovy dny 2004. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně, 2004. s. 31-31.
 21. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Alena ŽÁKOVSKÁ, Karel FUČÍK a Pavel SCHÁNILEC. Frekvence výskytu antiborreliových protilátek u populace služebních psů. In Česko-slovenská studentská vědecká konference. Brno, Česká republika: Přírodovědecká fakulta MU v Brně-biologická sekce, 2004. s. 59. ISBN 80-210-3376-2.
 22. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Petra NEJEDLÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Identification of Borrelia burgdorferi from Ixodes ricinus ticks from Southern Moravia, Czech Republic. Clinical Microbiology and Infection. Oxford, UK: Eur. Soc. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2004, roč. 10, č. 3, s. 660.
 23. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Alena ŽÁKOVSKÁ, Karel FUČÍK a Pavel SCHÁNILEC. Serological confirmation of Borrelia burgdorferi infection in dogs from the Czech Republic. In European Multicolloquium of Parasitology. Valencia, Spain: European Federation of Parasitologists, 2004. s. 414-412, 2 s.
 24. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Kateřina PEJCHALOVÁ, Karel VOSTAL, Petra NEJEDLÁ, Alena HOLÍKOVÁ, Marie MEJZLÍKOVÁ, Hana MARTINÍKOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Species identification of Borrelia burgdorferi sensu lato from tick, rodent, mite and mosquito isolates in the Czech Republic. In IX European multicolloquium of parasitology. Valencia, Spain: European federation of parasitologists, 2004. s. 413. ISBN 84-609-1732-0.
 25. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Kateřina PEJCHALOVÁ, Petra NEJEDLÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Výskyt patogenních spirochet Borrelia burgdorferi na parkové lokalitě Brno-Pisárky. In Sborník abstraktů, Česko-slovenská studentská vědecká konference. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 37. ISBN 80-210-3376-2.
 26. 2003

 27. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Marie MEJZLÍKOVÁ, Kateřina PEJCHALOVÁ, Petra NEJEDLÁ, Jiří HALOUZKA a Alena ŽÁKOVSKÁ. Průkaz pozitivity Ixodes ricinus na Borrelia burgdorferi na parkové lokalitě Pisárky, Brno metodou kultivace, DFM, PCR. In Program a Sborník abstrakt, 19. Pečenkovy epidemiologické dny 2003. Poděbrady: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii, 2003. s. 36.
 28. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Alena ŽÁKOVSKÁ a Petr SCHÁNILEC. Serological study of dogs for the presence of anti-Borrelia burgdorferi s.l. antibodies. In VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: PřF MU, Brno, CR, 2003. s. 29.
 29. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Karel VOSTAL a Jakub NETUŠIL. Sledování reakce u psů a hlodavců na přítomnost Borrelia burgdorferi s.l. a detekce této bakterie u parazitujících roztočů. In VIII. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech - sborník abstraktů. Hradec Králové: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2003. s. 119.
 30. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Alena ŽÁKOVSKÁ a Pavel SCHÁNILEC. Vyšetření sér policejních psů na přítomnost antiborreliových protilátek metodou ELISA. In Tomáškovy dny 2003. 2003. vyd. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u svaté Anny, 2003. s. 26.
 31. 2002

 32. HOLÍKOVÁ, Alena, Petra NEJEDLÁ, Miloš DENDIS, Kateřina PEJCHALOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Four-year study of the presence of Borrelia burgdorferi in Ixodes ricinus ticks in locality Pisárky, Brno. Scripta Medica. Brno, CR, 2002, roč. 75, č. 1, s. 49. ISSN 1211-3395.
 33. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Jiří BAŠTA, Radek HORVÁTH, Miloš DENDIS, Kateřina PEJCHALOVÁ a Dagmar HULÍNSKÁ. Incidence of Borrelia burgdorferisensu lato in Ixodes ricinus using dark-field microscopy and subsequent single-step PCR. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology. Brno: Masaryk University, 2002, roč. 26, ne, s. x, 5 s.
 34. ŠIKUTOVÁ, Silvie, Kateřina PEJCHALOVÁ, Jiří HALOUZKA a Alena ŽÁKOVSKÁ. Monitoring of presence of spirochetes in haematophagous arthropods focused on Borrelia burgdorferi using DFM and PCR methods. Scripta Medica. Brno, CR, 2002, roč. 75, č. 1, s. 40. ISSN 1211-3395.
 35. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Karel VOSTAL, Jakub NETUŠIL, Alena ŽÁKOVSKÁ a Libor SCHÁNILEC. Zjišťování přítomnosti protilátek proti Borrelia burgdorferi sensu lato u služebních psů a hlodavců a detekce této bakterie u parazitujících roztočů. In XIII. konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny 2004. Brno, Česká republika: Ondřej Zahradníček, 2002. s. 40.
 36. 2001

 37. ŠIKUTOVÁ, Silvie, Kateřina PEJCHALOVÁ, Jiří HALOUZKA a Alena ŽÁKOVSKÁ. Borrelia burgdorferi, an agent of Lyme borreliosis, in ticks and haematophagous insects. In International conference on Lyme borreliosis. Brussel: Rily group, Ottignies, Belgium, 2001. s. 3.
 38. HOLÍKOVÁ, Alena, Petra NEJEDLÁ, Miloš DENDIS, Kateřina PEJCHALOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Čtyřleté studium výskytu Borrelia burgdorferi v klíšťatech na lokalitě Pisárky, Brno. In X. Tomáškovy dny 2001. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU, 2001. s. 27.
 39. ŠIKUTOVÁ, Silvie, Kateřina PEJCHALOVÁ, Jiří HALOUZKA a Alena ŽÁKOVSKÁ. Monitorování přítomnosti spirochét v hematofágních členovcích se zaměřením na Borrelia burgdorferi použitím metod DFM a PCR. In X. Tomáškovy dny 2001. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU, 2001. s. 16.
 40. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Silvie ŠIKUTOVÁ, Jiří HALOUZKA a Alena ŽÁKOVSKÁ. Sledování výskytu spirochet v hematofágních členovcích čeledí Culicidae, Simuliidae, Tabanidae a Ixodidae použitím metod DFM a PCR a jejich následná identifikace. In Sborník abstrakt. Brno: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2001. s. 68.
 41. ŠIKUTOVÁ, Silvie, Kateřina PEJCHALOVÁ, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Lucie ČAPKOVÁ, Miloš DENDIS a Alena ŽÁKOVSKÁ. The study of presence and identification of spirochetes focused on Borrelia burgdorferi sensu lato with PCR and SDS-PAGGE methods in haematophagous and non haematophagous arthropods, wild-living rodents. In Sborník příspěvků, 5th Workshop of Biochemists and Molecular Biologists. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 28.
 42. HOLÍKOVÁ, Alena, Petra NEJEDLÁ, Miloš DENDIS, Kateřina PEJCHALOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. 4-leté studium výskytu Borrelia burgdorferiu v klíštatech na parkové lokalitě Pisárky, Brno. In VI. česko-slovenský kongres o infekčních chorobách. Mikulov: Společnost infekčního lékařství, 2001. s. 66-156. ISSN 1213-5011.
 43. 2000

 44. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Omar ŠERÝ, Kateřina PEJCHALOVÁ, Radek HORVÁTH, Eva JANOUŠKOVCOVÁ a Jiří HALOUZKA. Monitoring of Presence of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes Ricinus Ticks in Park Pisárky (BRNO) in 1996-1998: Dark-field Microscopy and PCR Method. In Ticks and Tick-borne Pathogens: Into the 21st Century. První vydání. Bratislava: Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, 2000. s. 97-103. 1. ISBN 80-88780-35-7.
 45. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Miloš DENDIS a Kateřina PEJCHALOVÁ. Spirochaetes in Aedes species, Culex pipiens pipiens larvae and hibernating Culex pipiens molestus mosquitoes detected with dark field microscopy (DMF) and polymerase chain reaction (PCR) methods. Biológia. Bratislava: Biológia, 2000, roč. 55, č. 6, s. 667-670, 750 s. ISSN 0006-3088.
 46. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Lucie ČAPKOVÁ, Kateřina PEJCHALOVÁ, Silvie ŠIKUTOVÁ, Miloš DENDIS a Jiří HALOUZKA. Studium přítomnosti spirochet zaměřené na patogenní Borrelia burgdorferi u hematofágních a nehematofágních zastupců hmyzu. In Zoologické dny, Brno. Brno: Bryja J., Zukal J., Zoologické dny, 2000. s. 93-199.
 47. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Lucie ČAPKOVÁ, Kateřina PEJCHALOVÁ, Silvie ŠIKUTOVÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. The study of presence of spirochetes focused on Borrelia burgdorferi s.l. with PCR method in haematophagous and non haematophagous arthropods. Acta Parasitologica. Warszawa: W. Stefanski Institute of Parasitology, 2000, roč. 45, č. 3, s. 215-497. ISSN 1230-2821.
 48. 1999

 49. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Omar ŠERÝ, Kateřina PEJCHALOVÁ, Jiří BAŠTA, Radek HORVÁTH, Eva JANOUŠKOVCOVÁ a Jiří HALOUZKA. Monitoring of presence of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks in the years 1996-1998 in park Pisarky (Brno): dark-field microscopy and PCR method. In Abstractbook of 3rd International Conference TICK AND TICK-BORNE PATHOGENS: INTO THE 21st CENTURY. první. Bratislava: Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, 1999. s. 67. ISBN 80-88780-29-2.
 50. 1998

 51. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Lenka ROBLÍČKOVÁ, Ondřej HORKÝ, Kateřina MEJSTŘÍKOVÁ a Kateřina PEJCHALOVÁ. Monitorování frekvence výskytu spirochet v klíšťatech a komárech ve vybraných lokalitách ČR. In Celostátní konference infekcionistů. první. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 1998. s. 46-99.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2023 01:11