Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. WÄLTI, Marina, Jeffrey SALLEN, Manolis ADAMAKIS, Ennigkeit FABIENNE, Erin GERLACH, Christopher HEIM, Boris JIDOVTSEFF, Irene KOSSYVA, Jana LABUDOVÁ, Dana MASARYKOVÁ, Remo MOMBARG, Liliane DE SOUSA MORGADO, Niederkofler BENJAMIN, Niehues MAIKE, Marcos ONOFRE, Uwe PÜHSE, Ana QUITÉRIO, Claude SCHEUER, Harald SEELIG, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Christian HERRMANN. Basic Motor Competencies of 6- to 8-Year-Old Primary School Children in 10 European Countries: A Cross-Sectional Study on Associations With Age, Sex, Body Mass Index, and Physical Activity. Frontiers in psychology. 2022. doi:10.3389/fpsyg.2022.804753.
 2. 2021

 3. VRBAS, Jaroslav, Radka PEŘINOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Libor FLEMR. Fórum kinantropologie 2021: vzdělávání v kinantropologii. 2021.
 4. VRBAS, Jaroslav. Member of the European Forum of Psychomotricity - European Expertise Exchange Activities (E3) Group. Member of the European Forum of Psychomotricity - European Expertise Exchange Activities (E3) Group, 2021 - 2021.
 5. SHEUER, Claude, Sandra HECK, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jana VAŠÍČKOVÁ. MOBAK Posuzování a rozvoj základních pohybových kompetencí. In BMC-EU, Basic Motor Competencies in Europe –Assessment and Promotion. Luxembourg: Alzette: University of Luxembourg., 2021. doi:10.5281/zenodo.5494729.
 6. VRBAS, Jaroslav, Petr VLČEK a Jana VAŠÍČKOVÁ. Možnosti využití diagnostiky úrovně pohybových dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku. In Fórum kinantropologie 2021: vzdělávání v kinantropologii. 2021.
 7. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. ISBN 978-80-280-0007-3.
 8. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. ISBN 978-80-280-0008-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
 9. ŠERÁKOVÁ, Hana, Jaroslav VRBAS, Daniela JONÁŠOVÁ a Aneta NĚMČANSKÁ. Psychomotorika nejen pro děti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISSN 1802-128X.
 10. ŠERÁKOVÁ, Hana, Jaroslav VRBAS, Daniela JONÁŠOVÁ a Aneta NĚMČANSKÁ. Psychomotorika nejen pro děti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-210-9900-5.
 11. VRBAS, Jaroslav, Hana ŠERÁKOVÁ, Kateřina ZAVIČÁKOVÁ a Adriana BARÁKOVÁ. Psychomotorika přes počítač aneb Psychomotorcké hrátky v době covidové. Pohyb je život - Metodická příloha. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2021, roč. 25., č. 3, s. 3-7 Metodická příloha 95, 5 s. ISSN 1212-0669.
 12. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 204 s. ISBN 978-80-280-0007-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
 13. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 154 s. ISBN 978-80-210-9916-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
 14. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9916-6.
 15. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9917-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
 16. VLČEK, Petr, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ a Jaroslav VRBAS. Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro předškolní a mladší školní věk. In Výzkumné symposium 2021: témata projektů řešených na pedagogické fakultě MU. 2021.
 17. 2019

 18. MUŽÍK, Vladislav, Viléma NOVOTNÁ, Petra MATOŠKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK, Petr VLČEK a Jaroslav VRBAS. Fórum kinantropologie 2019: vzdělávání v kinantropologii. 2019.
 19. VRBAS, Jaroslav, Petr VLČEK a Herrmann CHRISTIAN. Historical development of the MOBAK test battery and selected results of European countries in the BMC-EU project. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY - "Sport and Quality of Life". 2019.
 20. VLČEK, Petr a Jaroslav VRBAS. Motor competences in the Czech PE curriculum. In 4th Summit of CEREPS 2019, Quality criteria and outcome standards for Physical Education and School Sport. 2019.
 21. VRBAS, Jaroslav a Petr VLČEK. Multiplier sport event - dissemination of BMC-EU project results and implementation of MOBAK test battery. 2019.
 22. VRBAS, Jaroslav, Hana ŠERÁKOVÁ, Daniela JONÁŠOVÁ, Dagmar HEILAND TRÁVNÍKOVÁ, Aneta NĚMČANSKÁ, Kristýna ONDRÁKOVÁ, Lucie SOUKUPOVÁ, Terezie OTRUBOVÁ, Veronika VYMAZALOVÁ a Nikola PORVISOVÁ. Psychomotorické aktivity z Evropy. Pohyb je život-Metodická příloha,. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2019, roč. 23., č. 4, s. 1-11 Metodická příloha 88, 11 s. ISSN 1212-0669.
 23. VRBAS, Jaroslav. Studentská akademie Zurich, 24. - 28. 4. 2019. Pohyb je život. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2019, roč. 23, č. 3, s. 29. ISSN 1212-0669.
 24. VRBAS, Jaroslav a Petr VLČEK. Zhodnocení projektu BMC-EU. In Fórum kinantropologie 2019. 2019.
 25. VRBAS, Jaroslav a Petr VLČEK. Zhodnocení výsledků a průběhu měření testovou baterií MOBAK v ČR ve vztahu ke zdraví dětí mladšího školního věku. In Život ve zdraví 2019. 2019.
 26. 2018

 27. GERLACH, Erin, Christian HERRMANN, Aspasia DANIA, Christopher HEIM, Bo-Ris JIDOVTSEFF, Ana QUITÉRIO, Jaroslav VRBAS, Irene KOSSYVA, Manolis ADAMAKIS, Katerina ZOUNHIA, Harald SEELIG, Fabienne ENNIGKEIT, Vérane VANDELOISE, Liliane MORGADO, Manhattan MORNARD, Marc CLOES, João COSTA, João MARTINS, Macros ONOFRE, David FERNANDES, André PICADO, João MOTA, Petr VLČEK a Claude SCHEUER. Basic motor competencies. In Claude Scheuer, Andreas Bund, Martion Holzweg. Changes in Childhood and adolescence: Current Challenges for Physical Education. Keynotes, Invited Symposia and Selected Contribution of the 12th FIEP European Congress. Berlin: Logos Verlag, 2018. s. 81-90. ISBN 978-3-8325-4697-7.
 28. VLČEK, Petr a Jaroslav VRBAS. Integrating physical education and geography in the intended curriculum: Case study of the Czech Republic and the Republic of Slovenia. In Andreas Bund, Claude Scheuer, Martin Holzweg. Changes in Childhood and Adolescence: Current Challenges for Physical Education, Proceedings of the 12th FIEP EUROPEAN CONGRESS. 1. vyd. Berlín: Logos Verlag Berlin, 2018. s. 284-295. ISBN 978-3-8325-4697-7.
 29. VRBAS, Jaroslav a Petr VLČEK. Testová baterie pohybových kompetencí dětí mladšího školního věku (projekt MOBAK). In Petra Fořterová; Jan Chrudimský. Fórum kinanntropologie 2018, Vzdělávání v kinantropologii. Praha: FTVS UK, 2018. s. 102-108. ISBN 978-80-87647-47-9.
 30. VRBAS, Jaroslav a Petr VLČEK. Testová baterie pohybových kompetencí dětí mladšího školního věku (projekt MOBAK). In Fórum kinanntropologie 2018, Vzdělávání v kinantropologii. 2018. ISBN 978-80-87647-47-9.
 31. 2017

 32. VLČEK, Petr a Jaroslav VRBAS. Integrating physical education and geography in the primary education curriculum – A case study of the Czech Republic and the Republic of Slovenia. In Andreas Bund, Claude Scheuer (Eds.). Changes in Childhood and Adolescence: Current Challenges for Physical Education, Proceedings of the 12th FIEP EUROPEAN CONGRESS. 1. vyd. Berlín: Logos Verlag Berlin, 2017. s. 123-124. ISBN 978-3-8325-4538-3.
 33. VLČEK, Petr a Jaroslav VRBAS. Integrating physical education and geography in the primary education curriculum – A case study of the Czech Republic and the Republic of Slovenia. 2017.
 34. VRBAS, Jaroslav. MOBAK 3 - Presentation of a test battery of basic motor competencies and selected results of the Czech Republic and Switzerland. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY Sport and Quality of Life. Brno: Faculty of Sports Studies, Masaryk University, 2017. s. 125-131. ISBN 978-80-210-8917-4.
 35. TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV. In Valach Petr, Charvát Luboš. Hry 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-261-0646-3.
 36. VRBAS, Jaroslav a Petr VLČEK. Selected results of initial measurement using MOBAK-3, a test battery of basic motor competencies – Comparison of the Czech Republic and Switzerland. In Andreas Bund, Claude Scheuer (Eds.). Changes in Childhood and Adolescence: Current Challenges for Physical Education, Proceedings of the 12th FIEP EUROPEAN CONGRESS. 1. vyd. Berlín: Logos Verlag Berlin, 2017. s. 36-37. ISBN 978-3-8325-4538-3.
 37. 2016

 38. SCHEUER, Calude, Cloes MARC, Dario COLELLA, Arunas EMALJANOVAS, Christopher HEIM, Dana MASARYKOVA, Brigita MIEZIENE, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Christian HERRMANN. Das MOBAK-Netzwerk: Kulturvergleichende Perspektive aus acht europäischen Ländern. In C. Heim, R. Prohl, & H. Kaboth. Bildungsforschung im Sport. 1. vyd. Hamburg: Feldhaus., 2016. s. 33-34. ISBN 978-3-88020-636-6.
 39. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Edukační program Pohyb a výživa – výsledky a kurikulární perspektivy. In Matošková Petra, Chrudimský Jan (Eds.). Fórum kinantropologie 2016. 1. vyd. Praha: Karlova univerzita, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016. s. 1-22. ISBN 978-80-87647-32-5.
 40. TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 164-176. ISSN 1802-7679.
 41. TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV. In Hry 2016 (Výzkum a aplikace). 2016.
 42. VRBAS, Jaroslav a Lenka MÁČKOVÁ. PLANTOGRAPHY OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL - COMPARING OF PLANTOGRAMS. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 1. vyd. Masaryk univerzity: Masaryk univerzity, 2016. s. 448-455. ISBN 978-80-210-8129-1.
 43. VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK a Petr VLČEK. Představení testové baterie pohybových dovedností "MOBAK" - Možnosti uplatnění jako součást kurikula ve školní tv. In Petra Matošková, Jan Chrudimský. Fórum kinantropologie 2016, Vzdělávání v kinantropologii. Univerzita Karlova, FSPS, Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha, 2016. s. nestránkováno, 23 s. ISBN 978-80-87647-32-5.
 44. VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK a Petr VLČEK. Představení testové baterie pohybových dovedností "MOBAK" - Možnosti uplatnění jako součást kurikula ve školní tv. In Fórum kinantropologie 2016, Vzdělávání v kinantropologii. 2016.
 45. JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. 10th EUROGYM 2016 - Psychomotorika v ČR. In Mezinárodní kongres EUROPGYM 2016, České Budějovice. 2016.
 46. 2015

 47. VRBAS, Jaroslav. Děti na startu - Atletická příprava dětí mladšího školního věku. In Děti na startu. 2015.
 48. MUŽÍK, Vladislav, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Podněty pro přípravu učitelů v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Petra Matošková. Fórum kinantropologie 2015: Vzdělávání v kinantropologii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015. s. 14. ISBN 978-80-87647-24-0.
 49. JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Představení a zařazení psychomotoriky do systému vzdělávání u nás a v Evropě, VYUŽITÍ PSYCHOMOTORIKY V POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH. In ČOS Ústřední škola České obce sokolské. 2015.
 50. JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Psychomotorika. In Pořadatel:odbor všestrannosti ČOS Tyrš. 2015.
 51. JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Psychomotorika - ČOS. In Pořadatel:odbor všestrannosti ČOS, komise zdravotní tělesné výchovy. 2015.
 52. JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Psychomotorika a zdravotní TV. In Školení cvičitelů ZdrTv, ČASPV. 2015.
 53. JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Psychomotorika v oddílech R a D. In Mezinárodní seminář "Dítě a pohyb", ČASPV, Komise PD a RD. 2015.
 54. JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Psychomotorika ve zdravotní tělesné výchově. In Školení cvičitelů Zdravotní TV I.třídy, ČASPV. 2015.
 55. 2014

 56. LUPAČ, Michal a Jaroslav VRBAS. Komise evropského fóra zasedaly v Heidelbergu. Pohyb je život. Česká asociace Sport pro všechny, 2014, roč. 18, 1., s. 8-9. ISSN 1212-0669.
 57. MUŽÍK, Vladislav, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Hana ŠERÁKOVÁ a Michal LUPAČ. Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol. In Fórum pedagogické kinantropologie. 2014.
 58. MUŽÍK, Vladislav, Jaroslav VRBAS a Marek TRÁVNÍČEK. Projekt Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ. In Mezinárodní seminář pedagogické kinantropologie. Frýdlant nad Ostravicí. 2014.
 59. VRBAS, Jaroslav a Michal LUPAČ. Zasedání komisí Evropského fóra psychomotoriky. Pohyb je život-Metodická příloha,. Česká asociace Sport pro všechny, 2014, roč. 18, č. 2, s. 9-10. ISSN 1212-0669.
 60. 2013

 61. VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK a Kateřina ŠAUEROVÁ. Atletika v předškolním a mladším školním věku – učební materiál. 1. vyd. Brno: KTV PdF MU, 2013. 86 s. ISBN 978-80-210-6636-6.
 62. VRBAS, Jaroslav. Heart rate changeability in representation lessons of physical education. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Sport and Quality of Life 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 344-351. ISBN 978-80-210-6640-3.
 63. VRBAS, Jaroslav. HEART RATE CHANGEABILITY IN REPRESENTATION LESSONS OF PHYSICAL EDUCATION. In Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
 64. VRBAS, Jaroslav. Metodické materiály k tématu Psychomotorické hry pro MŠ. 1. vyd. Pardubice: Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s., 2013. 30 s.
 65. VRBAS, Jaroslav. Praktická cvičení pro Atletickou mini přípravku (8 –9 let). In Školení trenérů atletických přípravek (TAP). 2013.
 66. VRBAS, Jaroslav, Daniela JONÁŠOVÁ, Veronika WIEDNEROVÁ a Jana MACEČKOVÁ. Psychomotorické aktivity – Společenská oblast. Pohyb je život-Metodická příloha. Praha, 2013, roč. 17, s. 1-12. ISSN 1212-0669.
 67. VRBAS, Jaroslav. Psychomotorické hry pro mateřské školy. 1. vyd. Pardubice: Waf studio 2013, 2013.
 68. 2012

 69. VLČEK, Petr, Jiří NYKODÝM, Jaroslav VRBAS a Marek TRÁVNÍČEK. Komparace vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních a pohybových her ve vybraných zemích. In PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy I. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 94-115. ISBN 978-80-210-5932-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5933-2012.
 70. VLČEK, Petr, Jiří NYKODÝM, Jaroslav VRBAS a Marek TRÁVNÍČEK. Komparace vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních a pohybových her ve vybraných zemích. In Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 92-113. ISBN 978-80-210-5933-7.
 71. VLČEK, Petr, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Jiří NYKODÝM. Komparace vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních a pohybových her ve vybraných zemích. In Jaromír Votík, Luboš Charvát. Hry 2012. Západočeská univerzita. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 88-100. ISBN 978-80-261-0160-4.
 72. VRBAS, Jaroslav, Daniela JONÁŠOVÁ, Veronika WIEDNEROVÁ a Jana MACEČKOVÁ. Psychomotorické aktivity - Materiální oblast. Pohyb je život-Metodická příloha,. Praha, 2012, roč. 16, č. 4, s. 1-11. ISSN 1212-0669.
 73. VRBAS, Jaroslav, Daniela JONÁŠOVÁ, Veronika WIEDNEROVÁ a Jana MACEČKOVÁ. Psychomotorické aktivity. Osobní oblast. Pohyb je život. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2012, roč. 16, č. 2, 11 s. ISSN 1212-0669.
 74. MUŽÍK, Vladislav, Petr VLČEK a Jaroslav VRBAS. Überlegungen zur Lehrplanarbeit im Sportunterricht. In X. Sommerakademie: Kompetenzorientiert Sport unterrichten. 2012.
 75. VLČEK, Petr a Jaroslav VRBAS. Zprávy z konferencí a seminářů; X. Sommerakademie - mezinárodní konference pedagogické kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost., 2012.
 76. MUŽÍK, Vladislav, Jaroslav VRBAS a Petr VLČEK. Zur aktuelle Lage des Sportunterrichts in der Tschechischen Republik. In X. Sommerakademie: Kompetenzorientiert Sport unterrichten. Magglingen, Schweiz. 2012.
 77. 2011

 78. MUŽÍK, Vladislav, Petr VLČEK a Jaroslav VRBAS. Co je skutečným cílem školní tělesné výchovy? In Matošková, P.; Pravečková, P. Fórum pedagogické kinantropologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011. s. 33-35. ISBN 978-80-86317-88-5.
 79. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Vojtěch NOVÁČEK, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK, Petr VLČEK a Jaroslav VRBAS. Modelling of Physical Education and Physical Regimen in Lower Primary Schools. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Literacy Through Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 271-280. ISBN 978-80-210-5720-3.
 80. VRBAS, Jaroslav. RELATIONSHIP BETWEEN CHOSEN INDICATORS OF HEALTH RELATED FITNESS OF CHILDREN ATTENDING THE PRIMARY SCHOOL. Studia Sportiva. Tisk centrum s.r.o. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2011, roč. 5, č. 3, s. 401-409. ISSN 1802-7679.
 81. VRBAS, Jaroslav. RELATIONSHIP BETWEEN CHOSEN INDICATORS OF HEALTH RELATED FITNESS OF CHILDREN ATTENDING THE PRIMARY SCHOOL. In Sport & quality of life 2011, 8th International Conference FSpS MU. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 82. VLČEK, Petr a Jaroslav VRBAS. Teoretické znalosti v učebním obsahu tělesné výchovy ve Spolkové republice Německo. Těl. Vých. Sport. Mlád. Praha, 2011. ISSN 1210-7689.
 83. 2010

 84. MUŽÍK, Vladislav, Iveta PLECOVÁ a Jaroslav VRBAS. Monitoring pohybové aktivity a zdatnosti žáků na 1. stupni ZŠ. In KLIMTOVÁ, H. (ed.) Pedagogická kinantropologie. Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 14.4.-16.4. 2010. 1. vyd. Brno: Tribun EU s. r. o., 2010. s. 5-11. ISBN 978-80-7399-116-6.
 85. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Jaroslav VRBAS a Jaroslava BÁRTOVÁ. Školáci v pohybu - projekt podpory pohybové aktivity dětí mladšího školního věku. In MUŽÍK. V.; VLČEK, P. et al. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. s. 171-179. ISBN 978-80-210-5371-7.
 86. VRBAS, Jaroslav. ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU. Analýza vybraných ukazatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. 170 s. ISBN 978-80-210-5404-2.
 87. 2009

 88. HOFMANN, Eduard a Jaroslav VRBAS. Lidé žijí a hospodaří na Zemi. 1. vydání. Praha: SPN, 2009. 48 s. ISBN 978-80-7235-444-3.
 89. TRÁVNÍČEK, Marek a Jaroslav VRBAS. Lyžařská průprava a carving dětí mladšího školního věku. 2009.
 90. VRBAS, Jaroslav a Marek TRÁVNÍČEK. Motivační prvky v průpravě pro základní carving dětí. In Praktický seminář učitelů lyžování vysokých škol. 2009.
 91. VRBAS, Jaroslav. Psychomotorika - struktura hodiny. In Školení III.třídy Psychomotoriky. 2009.
 92. VRBAS, Jaroslav. Psychomotorika v praxi. Materiální oblast. Pohyb je život. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, o. s., 2009, roč. 13. ročník, č. 3, 1 s. ISSN 1212-0669.
 93. VRBAS, Jaroslav. Relationship between posture and other indicators of health related fitness in children younger school age. In 5. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 94. 2008

 95. VRBAS, Jaroslav. INITIAL MEASUREMENT OF MEDICALLY ORIENTATED EFFICIENCY AND CORRECT POSTURE OF STUDENTS OF FIRST DEGREE ON PRIMARY SCHOOLS. In SCHOL AND HEALTH 21 Contemporary School Practice and Health Education. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 95 - 102. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
 96. VRBAS, Jaroslav. Tvorba manuálu pro měření zdravotně orientované zdatnosti a správného držení těla. In anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 97. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Vojtěch NOVÁČEK, Iveta PLECOVÁ, Hana ŠERÁKOVÁ, Barbora ŠVEHLÍKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumné sondy do kurikula tělesné výchovy na základní škole. In Mužík, V.; Dobrý, L.; Süss, V. Tělesná výchova a sport mládeže v biologickém, psychologickém, sociálním a didaktickém kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 80-93. ISBN 978-80-210-4589-7.
 98. 2007

 99. JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Communication and movement focused on perception of the body. 2007.
 100. VRBAS, Jaroslav. Exploitation and comparison of test batteries at examining the Health - related fitness of primary school children. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 589 - 597. ISBN 978-80-7315-138-6.
 101. VRBAS, Jaroslav a Hana ŠERÁKOVÁ. Prvotní měření zdravotně orientované zdatnosti a správného držení těla žáků na 1. stupni ZŠ. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21. 1. vyd. Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno, 2007. s. 45 - 46, 72 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 102. JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Psychomotor in the Czech Republic. In European Forum of psychomotor - Student Academy psychomotor 2007. 2007.
 103. ŠERÁKOVÁ, Hana a Jaroslav VRBAS. Zahraj si KUBB! aneb hra jako prostředek integrace. In VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami - sborník. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, 2007. s. 141-145, 145 s. ISBN 978-80-244-1911-4.
 104. 2006

 105. VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK, Jiří NYKODÝM a Petr KOLÁŘ. BRÄNNBALL nejvhodnější pálkovací hra pro děti na základní škole. In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 138-143, 5 s. ISBN 80-7043-443-0.
 106. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Health Related Fitness in the School and the Health 21 Project. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (1) - Volume 2. 1. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury a Masarykova univerzita, 2006. s. 765-788. ISBN 978-80-7315-119-5.
 107. ŠERÁKOVÁ, Hana, Jaroslav VRBAS a Petr KOLÁŘ. Netradiční hry v hodinách tělesné výchovy tělesně postižených. In Hry 2006. Výzkum a aplikace. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 251-255. ISBN 80-7043-443-0.
 108. 2005

 109. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: dílčí projekt tělesné výchovy. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2005. s. 108-108, 11 s. ISBN 80-210-3863-2.
 110. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: projekt tělesné výchovy. In SÜSS, Vladimír, Vladislav MUŽÍK a Zdena MARVANOVÁ. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie. Praha: FTVS UK, 2005. s. 3-9.
 111. ŠERÁKOVÁ, Hana a Jaroslav VRBAS. Zimní a letní kursy pro tělesně postižené studenty. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1. vyd. Olomouc: FTK UP Olomouc, 2005. s. 297 - 303, 374 s. ISBN 80-244-1116-4.
 112. 2004

 113. MUŽÍK, Vladislav, Jaroslav VRBAS a Marek TRÁVNÍČEK. Tělesná výchova a výchova ke zdraví. In Sborník příspěvků konference "Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa". Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. s. 267-271. ISBN 80-7083-901-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 8. 2022 02:46