Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BALÍK, Stanislav. Die Staatspartei der Tschechoslowakei. In Backes, Uwe; Heydemann, Günther; Vollnhals, Clemens. Staatssozialismen im Vergleich : Staatspartei – Sozialpolitik – Opposition. 1. auflage. Gőttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. s. 135-150, 16 s. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts fűr Totalitarismusforschung, Band 64. ISBN 978-3-525-37077-3. doi:10.13109/9783666370779.135.
 2. 2018

 3. BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Dauerwahlkampf und die Tücken der Verhältniswahl bei fragilen Parteien : Wahlen und Parteiensystem in Tschechien. In Astrid Lorenz und Hana Formánková. Das politische System Tschechiens. 1. vyd. Wiesbaden: Springer VS, 2018. s. 87-109, 23 s. ISBN 978-3-658-21558-3. doi:10.1007/978-3-658-21559-0_5.
 4. BALÍK, Stanislav. Jaroslav Foglar, skauting a občanské náboženství. In Pavel Hošek. Duchovní rozměr fenoménu Foglar. 1. vyd. Praha: Dingir, 2018. s. 17-35, 19 s. ISBN 978-80-86779-48-5.
 5. JAROŠ, Bronislav a Stanislav BALÍK. Nové komunální volby v ČR 2002–2017 : blokující menšiny? Acta Politologica, Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 10, č. 1, s. 139-152. ISSN 1803-8220.
 6. BALÍK, Stanislav. Od Markrabiny na Prostřední hora : Atlas historických bludovských map. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 123 s. ISBN 978-80-7325-458-2.
 7. SMOLKOVÁ, Andrea a Stanislav BALÍK. Personalizace na komunální úrovni: existuje a lze ji v českém prostředí zkoumat? Středovropské politické studie, 2018, roč. 20, č. 2, s. 204-221. ISSN 1212-7817.
 8. BALÍK, Stanislav. Politická reprezentace v prvních desetiletích komunistického režimu na lokální úrovni. In Historik skutečně mohutný : K životnímu jubileu Jiřího Pernese. 1. vyd. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. s. 265-286, 22 s. ISBN 978-80-88292-07-4.
 9. SPÁČ, Peter, Petr VODA, Stanislav BALÍK a Michal PINK. Politika vykrmování na regionální úrovni : Případ dotací pro obce ve Středočeském kraji. Sociologický časopis, Praha: Akademie věd ČR, Sociologický ústav, 2018, roč. 54, č. 4, s. 499-528. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2018.54.4.412.
 10. BALÍK, Stanislav. Rio Preisner a teoretická reflexe totalitarismu. In Jiří Hanuš. Kritik moderního světa : Rio Preisner 1925-2007. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. s. 113-125, 13 s. ISBN 978-80-7325-443-8.
 11. 2017

 12. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Jan HOLZER, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Czech Politics : From West to East and Back Again. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2017. 278 s. ISBN 978-3-8474-0585-6.
 13. VODA, Petr, Petra SVAČINOVÁ, Andrea SMOLKOVÁ a Stanislav BALÍK. Local and more local : Impact of size and organization type of settlement units on candidacy. Political Geography, Elsevier, 2017, roč. 59, July, s. 24-35. ISSN 0962-6298. doi:10.1016/j.polgeo.2017.02.010.
 14. BALÍK, Stanislav, Petr FIALA, Jiří HANUŠ a František MIKŠ. Manifest čtyř. Program pro přátele svobody. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal Publishing, Pravý břeh, 2017. 151 s. ISBN 978-80-7485-135-3.
 15. BALÍK, Stanislav. Případ Konečného aféry. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 526-529, 4 s. IX. svazek, Procesy (od roku 1950) - Pů. ISBN 978-80-7380-657-6.
 16. BALÍK, Stanislav. Sacerdoti giustiziati, imprigionati, incarcerati, scacciati dalľ altare. In Jan Mikrut. Testimoni della fede : Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista. 1. vyd. Verona: Gabrielli editori, 2017. s. 221-238, 18 s. Storia della Chiesa in Europa centro-orientale. ISBN 978-88-6099-321-2.
 17. BALÍK, Stanislav. Skautské hnutí jako prostředí pro předávání hodnot. In Jiří Hanuš. Jak mohou přežít hodnoty? : příspěvky ze senátní konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. s. 48-58, 11 s. ISBN 978-80-7325-426-1.
 18. BALÍK, Stanislav. Vliv podoby exekutivní koalice na následné volební výsledky. Česká komunální politika v letech 1994 – 2014 jako výzkumné pole. Sociológia, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 49, č. 1, s. 37-54. ISSN 0049-1225.
 19. 2016

 20. BALÍK, Stanislav, Jiří HANUŠ, Lukáš FASORA a Marek VLHA. Der tschechische Antiklerikalismus. Quellen, Themen und Gestalt des tschechischen Antiklerikalismus in den Jahren 1848-1938. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2016. 549 s. Religionsgeschichte, Band 1. ISBN 978-3-643-50732-7.
 21. BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Andrew Lawrence ROBERTS, Marek RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ a Petr VODA. Kvalita demokracie v České republice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 223 s. Politologická řada, sv. č. 60. ISBN 978-80-7325-417-9.
 22. BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Andrew Lawrence ROBERTS, Marek RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ a Petr VODA. Kvalita demokracie v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. ISBN 978-80-210-8537-4.
 23. BALÍK, Stanislav. Local Cleavages, Politics and Policy at the Local Level – Is the Depolitization Real? Sociální studia, Masarykova univerzita, 2016, roč. 13, č. 1, s. 73-85. ISSN 1214-813X.
 24. BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. The development and transformation of the Czech party system after 1989. Acta Politologica, Univerzita Karlova, 2016, roč. 8, č. 2, s. 103-117. ISSN 1803-8220.
 25. 2015

 26. BALÍK, Stanislav, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ a Marek VLHA. Český antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938. 1. vyd. Praha: Argo, 2015. 500 s. Historické myšlení, 69. ISBN 978-80-257-1373-0.
 27. BALÍK, Stanislav. Democratisation in Czechoslovakia. Political and Social Institutions. In Alexandr Vondra. Helsinki Process, Velvet Revolution of 1989 and the Czech Transformation: Lessons for Korean Peninsula? 1. vyd. Praha: Prague Centre for Transatlantic Relations, CEVRO Institut, 2015. s. 25-38, 14 s. mimo edice. ISBN 978-80-87125-31-1.
 28. BALÍK, Stanislav, Petr GONGALA a Kamil GREGOR. Dvacet let komunálních voleb v ČR. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita, 2015. 159 s. Politologická řada, 53. ISBN 978-80-7325-381-3.
 29. BALÍK, Stanislav. Chudoba a politika. In Pavel Ambros. Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do postrestituční epochy života církví. 1. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad-Roman, 2015. s. 347-365, 19 s. Současné otázky, 51. ISBN 978-80-7412-231-6.
 30. BALÍK, Stanislav, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ a Marek VLHA. Regional Variation in the Process of Cultural Modernization. Based on the Example of the Cultural Struggle in the Czech Lands 1848-1938. In Zářický, Aleš; Závodná, Michaela. Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia). First edition. Ostrava: University of Ostrava, 2015. s. 33-46, 14 s. ISBN 978-80-7464-751-2.
 31. BALÍK, Stanislav. Rozmanitost kněžských typů v díle Jindřicha Šimona Baara. In Jiří Hanuš a kol.. "Služebníci neužiteční": kněžská identita v českých zemích ve 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 188-222, 35 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-378-3.
 32. BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Undemokratische Regime: Theoretische Verortung und Fallbeispiele. 1. vyd. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2015. 187 s. mimo edice. ISBN 978-3-8474-0728-7.
 33. 2014

 34. BALÍK, Stanislav. člen vědecké rady. : Vědecká rada Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 2014.
 35. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. 1. vyd. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. 277 s. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6.
 36. 2013

 37. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Katolická církev v Československu 1945-1989. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 400 s. Historie. ISBN 978-80-7325-311-0.
 38. BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0.
 39. BALÍK, Stanislav. Pozdvihni se duše z prachu. Příběh bludovské farnosti sv. Jiří. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 272 s. Historia Ecclesiastica, 16. ISBN 978-80-7325-315-8.
 40. BALÍK, Stanislav a Otto EIBL. Proměny postojů českých politických stran ke vztahu církví a státu v průběhu 19. a 20. století. Sociální studia, 2013, roč. 10, č. 3, s. 107-131. ISSN 1214-813X.
 41. BALÍK, Stanislav. Střet katolických a pokrokářských stran. In Stanislav Balík. Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. s. 27-46, 20 s. Politologická řada, č. 37. ISBN 978-80-7325-304-2.
 42. BALÍK, Stanislav. The Second Vatican Council and the Czechoslovak State. Religion, State and Society, Oxford: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013, roč. 41, č. 1, s. 5-17. ISSN 0963-7494.
 43. 2012

 44. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Letnice dvacátého století. Druhý vatikánský koncil a české země. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 279 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-268-7.
 45. BALÍK, Stanislav. Studie ke komunálním volbám 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 138 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-5854-5.
 46. BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe nedemokratických režimů. 2. přepracované. Praha: Dokořán, 2012. 216 s. edice bod. ISBN 978-80-7363-266-3.
 47. BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Vít HLOUŠEK. The Political System in the Czech Republic. In Political Systems of Visegrad Group Countries. Trnava, Lublin: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, The John Paul II Catholic University of Lublin, 2012. s. 13-41, 29 s. mimo edice. ISBN 978-80-8105-434-1.
 48. BALÍK, Stanislav. Tomáš Garrigue Masaryk a český antiklerikalismus. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, IV., č. 4, s. 20-23. ISSN 1803-6988.
 49. 2011

 50. BALÍK, Stanislav. Christianizace z českých zemí, především ve druhé polovině 20. století. In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2011. s. 324-339, 16 s. Země a kultura ve střední Evropě. ISBN 978-80-86488-77-6.
 51. BALÍK, Stanislav. Junák-skaut. Příklad Rudolfa Plajnera. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 101-122, 22 s. Historie. ISBN 978-80-7325-244-1.
 52. BALÍK, Stanislav, Vlastimil HAVLÍK, Vratislav HAVLÍK, Jakub KMEŤ a Petra SVAČINOVÁ. Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010). Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2011. 264 s. Monografie 39. ISBN 978-80-210-5537-7.
 53. 2010

 54. MAREŠ, Miroslav. Bezpečnostní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 30-72, 42 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 55. BALÍK, Stanislav. Církevní historiografie a interpretativní výzkum moderních dějin. Církevní dějiny, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, III., č. 6, s. 94-100. ISSN 1803-0068.
 56. BALÍK, Stanislav a Dominika JÁGEROVÁ ONDRÁČKOVÁ. Církevní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 72-112, 41 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 57. BALÍK, Stanislav a Ondřej CÍSAŘ. České veřejné politiky. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 11-27, 17 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 58. KYLOUŠEK, Jakub. Dopravní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 113-140, 28 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 59. VODA, Petr. Efekt kandidáta. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 187-207, 21 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 60. BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Filip ČERNOCH. Filip Černoch: Energetická politika, s. 141-167. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 11-27, 17 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 61. PINK, Michal. Finanční politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 221-252, 31 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 62. BALÍK, Stanislav a Libor HOSKOVEC. Formáty českých lokálních stranických systémů. Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2010, roč. 5, č. 1, s. 28-46. ISSN 1801-6545.
 63. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Hospodářská politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 168-220, 52 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 64. KANIOK, Petr. Informační politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 253-287, 35 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 65. BALÍK, Stanislav. Katolická církev v českých zemích a její reakce na události roku 1989. In MAČALA, Pavol, Pavel MAREK a Jiří HANUŠ. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 628-635, 8 s. ISBN 978-80-7325-218-2.
 66. BALÍK, Stanislav a Pavla ČIHÁKOVÁ. Kontinuita, stabilita, marginalita, dynamika. Volební chování v kraji Vysočina. Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2010, roč. 5, č. 1, s. 3-27. ISSN 1801-6545.
 67. EIBL, Otto. Kulturní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 288-322, 34 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 68. PETROVÁ, Barbora. Média a volební kampaň. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 117-133, 17 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 69. ŠEDO, Jakub. Možnosti volebního inženýrství v ČR v kontextu voleb do Poslanecké sněmovny 2010. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 235-262, 28 s. Ediční řada ISPO, svazek č. 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 70. BALÍK, Stanislav. Neuskutečněné předčasné volby 2009. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 39-68, 30 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 71. KŘÍŽ, Zdeněk. Obranná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 323-366, 44 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 72. BALÍK, Stanislav. Politická a stranická stabilita obecních orgánů 1990-2010. Případová studie obcí okresu Šumperk. Acta politologica, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, roč. 2., 3., s. 17-29. ISSN 1803-8220.
 73. HAVLÍK, Vlastimil. Politické strany a jejich systém v letech 2006-2010. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 11-38, 28 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 74. VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Politika životního prostředí. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 367-397, 30 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 75. BALÍK, Stanislav. Primasové katolické církve ve střední Evropě v době komunismu. První a druhá generace. In CORANIČ, Jaroslav, Peter ŠTURÁK a Jana KOPRIVŇÁKOVÁ. Cirkev v okovách totalitného režimu. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010. s. 327-339, 13 s. ISBN 978-80-555-0215-1.
 76. BALÍK, Stanislav, Jiří HANUŠ, Ewa K. CZACZKOWSKÁ, Stanislava VODIČKOVÁ, Pál HATOS, Peter ŠTURÁK, Aleš OPATRNÝ, Andrzej GRAJEWSKI, Csaba SZABÓ a Jaroslav ŠEBEK. Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 203 s. Historie. ISBN 978-80-7325-225-0.
 77. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Primates of Catholic Church in Central and Eastern Europe in the Time of Communism. 2010.
 78. DOČKAL, Vít. Regionální politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 398-435, 38 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 79. BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Samt und sanft - wohin man auch schaut: Die so genannte "samtene" Revolution in der Tschechoslowakei. In Akteure oder Profiteure? Die demokratische Opposition in den ostmitteleuropaeischen Regimeumbruechen 1989. 1. vyd. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2010. s. 183-202, 20 s. Politische Kultur in den neuen Demokratien Europas. ISBN 978-3-531-15576-0.
 80. BALÍK, Stanislav. Skauting v Bludově. 1. vyd. Brno: Studio Arx, 2010. 108 s. mimo edice. ISBN 978-80-86665-07-8.
 81. RIPKA, Vojtěch. Sociální politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 436-475, 40 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 82. HOLZER, Jan a Josef SMOLÍK. Sportovní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 476-504, 28 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 83. BALÍK, Stanislav. Školská politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 505-540, 36 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 84. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. The Concept of Totalitarianism - Czech Reflections and Inspirations. DIVINATIO. Studia culturologica series, Sofia: MSHS Sofia, 2010, roč. 31, spring, s. 125-144. ISSN 1310-9456.
 85. PINK, Michal. Volební geografie. In BALIK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 209 - 234, 25 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 86. MATUŠKOVÁ, Anna. Volební kampaně. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 97-115, 18 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 87. EIBL, Otto. Volební programy. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 69-96, 28 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 88. CHYTILEK, Roman. Volební průzkumy. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 135-157, 23 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 89. FIALA, Petr a Jiří NANTL. Vysokoškolská a výzkumná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 541-576, 36 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 90. HAVLÍK, Vlastimil. Zahraniční politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 577-615, 39 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 91. VALTEROVÁ, Aneta. Zdravotní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 616-649, 33 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 92. VALTEROVÁ, Aneta. Zemědělská politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 650-692, 42 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 93. 2009

 94. HAVLÍK, Vlastimil. Ahzáb-e sijásí. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 31-46, 16 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 95. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Axis Mentality - Ideology in Post-Communist Non-Democratic Regimes. In BACKES, Uwe, Tytus JASKULOWSKI a Abel POLESE. Totalitarismus und Transformation. Defizite der Demokratiekonsolidierung in Mittel- und Osteuropa. první. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009. s. 101-106, 6 s. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts, 37. ISBN 978-3-525-36911-1.
 96. SCHELLE, Karel, Stanislav BALÍK, Stanislav BALÍK, Marie BLÁHOVÁ, Vojtěch LAŽANSKÝ, Aleš PEJCHAL, Petr POLEDNÍK a Vendulka VALENTOVÁ. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. člen autorského kolektivu. 1. vyd. Praha: Česká advokátní komora, 2009. 271 s. Právo. ISBN 978-80-7035-427-8.
 97. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Gozar be demokrasí. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 26-36, 11 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 98. BALÍK, Stanislav. Chodgardání-je mahallí. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Chodgardání-je mahallí. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 142-158, 17 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 99. BALÍK, Stanislav. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 250 s. Politologie, 1. ISBN 978-80-247-2908-4.
 100. FIALA, Petr a Stanislav BALÍK. La Chiesa e i due stati. Identita nazionale e appartenenza religiosa. il Regno, Bologna: Centro Editorale Dehoniano, 2009, roč. 54, č. 10, s. 308-310. ISSN 0034-3498.
 101. KOPEČEK, Lubomír. Máhijjat-e demokrásí. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 1-25, 26 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 102. BALÍK, Stanislav. Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 198 s. Politologická řada, č. 29. ISBN 978-80-7325-174-1.
 103. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistyczne rezimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej. 1. vydání. Krakow: Osrodek Mysli Politycznej, 2009. 237 s. seria Biblioteka Mysli Politycznej. ISBN 978-83-60125-67-0.
 104. HAVLÍK, Vlastimil. Sistem-e sijásí. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 12-30, 19 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 105. ŠEDO, Jakub. Tabdíl-e sístemhá-je entechábátí dar kešvarhá-je Víšegrád. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 14 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 106. MAREŠ, Miroslav. Taghjír-e sáchtár-e sistem-e amnijat va ettelá´át-e čekoslovákí (1989-1991/1992). In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 74-102, 29 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 107. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Teorija i praktyka perechodu do demokratiji. In Uspišnyj šljach. Demokratija, hromaďans´ke suspiľstvo, transformacija i intehracija Jevropy. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 39-45, 7 s. mimo řady. ISBN 978-80-7325-204-5.
 108. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Weak Opposition Takes Power: Czechoslovakia 1989-1990. In Autoritarismus in Mittel- und Osteuropa. 1. vydání. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009. s. 86-108, 23 s. 1. ISBN 978-3-531-16845-6.
 109. 2008

 110. BALÍK, Stanislav a Stanislav st. BALÍK. Bludovská škola v letech 1657-2008. 1. vyd. Bludov; Brno: Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov; Studio Arx, 2008. 178 s. mimo edice. ISBN 978-80-86665-05-4.
 111. BALÍK, Stanislav. Brněnská diecéze v čase komunistické totality. In NEŠPOR, Petr a Jaroslava DOLEŽELOVÁ. Brněnská diecéze 1777-2007. 1. vyd. Brno: Studio Arx, Biskupství brněnské, 2008. s. 59-82, 24 s. mimo edice. ISBN 978-80-86665-04-7.
 112. BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Lubomír KOPEČEK. Czechoslovakia in 1989 - a case of successful transition. Totalitarismus und Demokratie, Göttingen, 2008, roč. 5, č. 1, s. 19 - 42. ISSN 1612-9008.
 113. BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 387 s. Politologická řada, č. 27. ISBN 978-80-7325-144-4.
 114. BALÍK, Stanislav. Erfolgsbedingungen neuer Parteien in der Tschechischen Republik. In VEEN, Hans Joachim a Ulrich MÄHLERT. Parteien in jungen Demokratien. 1. vyd. Köln: Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 2008. s. 101-112, 12 s. Europäische Diktaturen und ihre Überwindung. ISBN 978-3-412-20180-7.
 115. BALÍK, Stanislav. Kulturní boj v českých zemích a politický katolicismus. In MAREK, Pavel. Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 79-92, 14 s. Politika a náboženství, 6. ISBN 978-80-7325-152-9.
 116. BALÍK, Stanislav. Radniční koalice po komunálních volbách 2006. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2008, X, č. 1, s. 17-33. ISSN 1212-7817.
 117. BALÍK, Stanislav. Revoluce jako klasifikační kritérium pro nedemokratické režimy? In HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace ruské revoluce 1917. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 102-108, 7 s. Dějiny a kultura, 16. ISBN 978-80-7325-150-5.
 118. BALÍK, Stanislav. Únor 1948 - zlom, nebo kontinuum? In DEJMEK, Jindřich a Marek LOUŽEK. Únor 1948. Šedesát let poté. 1. vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008. s. 97-107, 11 s. ISBN 978-80-86547-01-5.
 119. 2007

 120. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Focus on elections: Remarks on the Contemporary Methodology for Classifying Non-Democratic Regimes. Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2007, roč. 2, č. 1, s. 1-29. ISSN 1801-6545.
 121. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Katolická církev v Československu 1945-1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 402 s. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-130-7.
 122. BALÍK, Stanislav. Komunistická strana Čech a Moravy a krajské volby 2004. In ŠARADIN, Pavel. Krajské volby v České republice. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 159-177, 19 s. Učebnice. ISBN 80-244-1555-0.
 123. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Linz Revisited: Theory of Non-Democratic Regimes in Post-Transition Era. In Warsaw East European Conference 2007. Democracy vs. Authoritarianism. Abstracts. Warsaw: OSW Warsaw, 2007. s. 36. ISBN 83-903109-2-9.
 124. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 184 s. Monografie, č. 9. ISBN 978-80-210-4250-6.
 125. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistické nedemokratické režimy. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 223 s. Politologická řada - č. 25. ISBN 978-80-7325-128-4.
 126. BALÍK, Stanislav. Středoevropské parlamentní volby 2005/06. Jejich vliv na postoje jednotlivých států k Evropské unii. In MRKLAS, Ladislav. Parlamentní volby 2005-6 v zemích Visegrádské čtyřky. 1. vyd. Praha: CEVRO - LIberálně konzervativní akademie, 2007. s. 9-14, 6 s. mimo edice. ISBN 978-80-87125-00-7.
 127. 2006

 128. BALÍK, Stanislav. Az 1956-os események mint a poszt-totalitárius átmenet mérföldkövel? Prágai Tükör, Praha, 2006, XIV., č. 5, s. 30-34. ISSN 1210-3853.
 129. TŮMA, Vladimír. Brněnské referendum o poloze nádraží aneb Jak se dostat do krajského zastupitelstva. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. CDK - ISPO. Brno, 2006. s. 181-198, 18 s. ISBN 80-7325-110-8.
 130. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Czechoslovakia in the Year 1956: the Roots of the Silence and the Distance. In CATANUS, Dan a Vasile BUGA. Putere si societate. Lagarul comunist sub impactul destalinizarii 1956. 1. vyd. Bukurešť: Academia Romana - Institutul National Pentru Studiul Totalitarismului, 2006. s. 86-108, 23 s. Colectia Studii. ISBN 973-7861-13-2.
 131. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Debata o hybridních režimech. Stručná rekapitulace pokusu o paradigmatickou změnu. Politologická revue, Praha: CSPV, 2006, XII, č. 2, s. 5-29. ISSN 1211-0353.
 132. BALÍK, Stanislav, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Hynek FAJMON. (eds.) Dusivé objetí, Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. 1. vyd. Brno: CDK, 2006.
 133. BALÍK, Stanislav. Gosudarstvennoje upravlenije i samoupravlenije. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 112-138, 27 s. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
 134. CÍSAŘ, Ondřej. Graždanskoe obščestvo i jego roľ v obščestvennoj transformacii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt (Přechod k demokracii – česká zkušenost). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 272-291, 20 s. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
 135. BALÍK, Stanislav. Institucionální stránka krajské politiky v ČR – problematické prvky. In MALÍKOVÁ, Ludmila a Katarína STAROŇOVÁ. Kvalita riadenia v novom európskom aministratívnom priestore. 1. vyd. Bratislava: Ústav verejnej politiky FSV UK, Transparency International Slovensko, 2006. s. 205-210, 6 s. ISBN 80-89244-07-6.
 136. ŠEDO, Jakub. Izbiratěľnye sistemy i ich vlijanie na demokratizaciju Češskoj Respubliki. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 49-73, 25 s. ISBN 80-7325-104-3.
 137. KYLOUŠEK, Jakub. Jihomoravský kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. s. 159-174, 15 s. ediční řada Studie, svazek č. 38. ISBN 80-210-3880-2.
 138. BALÍK, Stanislav. Komunální volby 2006. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, IV. (XVII., č. 9, s. 11-14. ISSN 1214-0899.
 139. BALÍK, Stanislav. Kontinuita či diskontinuita voličských vzorců: Volební podpora KSČ a KSČM v prostoru dnešního Olomouckého kraje v období 1929-1935 a 1996-2002. Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2006, I, č. 1, s. 38-60. ISSN 1801-6545.
 140. HAVLÍK, Vlastimil. Královéhradecký kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. s. 114-127, 14 s. Studie. ISBN 80-210-3880-2.
 141. BALÍK, Stanislav. KSČM v reálné politice. In Hrozba komunismu? 1. vyd. Praha: Senát Parlamentu ČR, 2006. s. 33-40, 8 s. ISBN 80-239-7646-X.
 142. HAVLÍK, Vlastimil. Liberecký kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. s. 101-113, 13 s. Studie. ISBN 80-210-3880-2.
 143. BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus: Brno ve třech stoletích. 2006.
 144. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Mentality and Ideology in the Post-Soviet Area: a Contribution to the Theory of Non-Democratic Regimes. In Razem w Europie. 1. vyd. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. s. 59-67, 9 s. ISBN 9955-12-163-7.
 145. CÍSAŘ, Ondřej a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Občanská společnost v Brně. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 113-138, 26 s. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 146. CHYTILEK, Roman. Obedinenija po interesam i ich roľ pri transformacii i konsolidacii demokratii v ČR. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: CDK, 2006. s. 229-246, 17 s. mimo edice. ISBN 80-7325-104-3.
 147. PINK, Michal. ODS a její opoziční role v systému v letech 1998 - 2005. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. Brno: CDK, 2006. s. 66-86, 20 s. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 148. KYLOUŠEK, Jakub. ODS a její vnitřní fungování. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 245-256, 12 s. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 149. CHYTILEK, Roman a Otto EIBL. ODS a její voliči. In BALÍK, Stanislav. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 227-244, 18 s. CDK, 199. svazek. ISBN 80-7325-079-9.
 150. BALÍK, Stanislav. ODS a komunální politika. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 99-123, 25 s. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 151. KYLOUŠEK, Jakub. ODS a krajská politika. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 87-98, 12 s. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 152. FIALA, Petr a František MIKŠ. ODS a opoziční smlouva. In BALÍK, Stanislav. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. Brno: CDK 2006, 2006. s. 38-64, 27 s. CDK 2006. ISBN 80-7325-079-9.
 153. HLOUŠEK, Vít. Perechod Češskoj Respubliki k demokratii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 25-48, 24 s. CDK. ISBN 80-7325-104-3.
 154. PŠEJA, Pavel a Stanislav BALÍK. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. 315 s. není. ISBN 80-7325-104-3.
 155. MAREŠ, Miroslav. Policija i specslužby v processe demokratizacii v Češskoj Respublike. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 158-178, 20 s. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
 156. BALÍK, Stanislav. Politické strany a komunální volby v Brně 1989-2006. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 91-111, 21 s. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 157. MIKLOVÁ, Martina. Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 73-88, 16 s. Srovnávací politologie, 6. ISBN 80-7325-110-8.
 158. PŠEJA, Pavel. Političeskije partii i perechod Češskoj Respubliki k demokratii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 211-228, 18 s. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
 159. BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2006. 244 s. Sborníky, 25. ISBN 80-210-3914-0.
 160. BALÍK, Stanislav. Politika vedená z bludovské fary - P. František Alois Ermis. In HANUŠ, Jiří a Pavel MAREK. Osobnosti v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 104-121, 18 s. Historie. ISBN 80-7325-097-7.
 161. MAREŠ, Miroslav. Programatika ODS. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 124-140, 16 s. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 162. BALÍK, Stanislav. Regionální a komunální rovina českého stranicko-politického systému - předběžná bilance. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 126-135, 10 s. Sborníky č. 29. ISBN 80-210-4161-7.
 163. BALÍK, Stanislav. Skaut-junák. Velen Fanderlik. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 451-466, 16 s. Historie. ISBN 80-7325-105-1.
 164. KYLOUŠEK, Jakub a Stanislav BALÍK. Srovnání výsledků krajských voleb 2004. In KYLOUŠEK, Jakub a Stanislav BALÍK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. s. 220-233, 14 s. ediční řada Studie, svazek č. 38. ISBN 80-210-3880-2.
 165. POSPÍŠIL, Ivo. Suděvnaja vlasť i pravovoj porjadok. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: CDK, 2006. s. 139-157, 18 s. Democracy. ISBN 80-7325-104-3.
 166. BALÍK, Stanislav. Typologie exekutivních koalic v českém prostředí. In CABADA, Ladislav. Koalice a koaliční vztahy. Česká republika v evropském kontextu. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 53-67, 15 s. mimo edice. ISBN 80-7380-004-7.
 167. DANČÁK, Břetislav. Vněšnjaja politika. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. 25 s. ISBN 8073251043.
 168. PINK, Michal. Volby a volební chování ve městě Brně v letech 1919 až 1946. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. CDK. Brno: CDK, 2006. s. 139-162, 23 s. CDK-ISPO. ISBN 80-7325-110-8.
 169. KYLOUŠEK, Jakub. Volby v Brně po roce 1989. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 163-179, 17 s. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 170. PŠEJA, Pavel. Vývoj ODS a jejího postavení ve stranickém systému ČR. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 7-17, 11 s. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 171. HLOUŠEK, Vít. Vztahy socialistických a komunistických stran v zemích západní Evropy. In FAJMON, Hynek, Stanislav BALÍK a Kateřina HLOUŠKOVÁ. Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 64-76, 13 s. ISBN 80-7325-095-0.
 172. 2005

 173. PŠEJA, Pavel. Al-ahzáb as-sijásíja wa 'intiqál al-Džumhúríja 't-tšíkíja ilá 'd-dímuqrátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005. s. 165-178, 14 s. ISBN 80-7325-058-6.
 174. ŠEDO, Jakub. Al-anzima al-intichábíja wa ta'thíruhá fí `amalíja biná' 'd-dímuqrátíja fi 'l-Džumhúríja 't-tšíkíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno-Bagdád: CDK-IRI, 2005. s. 40-62, 23 s. ISBN 80-7325-058-6.
 175. BALÍK, Stanislav. Al-idára 'l-`áma wa 'l-idára 'dh-dhátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005. s. 96-115, 20 s. mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
 176. PŠEJA, Pavel a Stanislav BALÍK. Amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno/Baghdad: CDK/IRI, 2005. 259 s. ISBN 80-7325-058-6.
 177. POSPÍŠIL, Ivo. As-sulta 'l-qudá'íja wa 'n-nizám al-qánúní. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno - Bagdad: CDK - IRI, 2005. s. 116 - 130, 15 s. Mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
 178. MAREŠ, Miroslav. Aš-šurta wa ažhizat al-muchábarát fí `amalíja biná' 'd-dímuqrátíja fi 'l-Džumhúríja 't-tšíkíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005. s. 131-, 20 s. Mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
 179. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 366-388. ISSN 1212-7817.
 180. KADEČKA, Stanislav a Stanislav BALÍK. Co požaduje Evropská unie po městech a obcích. In EU a vaše město/obec. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 7-64, 58 s.
 181. BALÍK, Stanislav. Communist Party of Bohemia and Moravia and its Attitude towards own history. In KOPEČEK, Lubomír. Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005. s. 140-149, 9 s. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0.
 182. BALÍK, Stanislav. Čeští katoličtí intelektuálové a nedemokratické režimy. In KUBÍČEK, Tomáš a Jan WIENDL. Víra a výraz. Sborník z konference "...bývalo u mne zotvíráno...". Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. 1. vyd. Brno: Host, 2005. s. 174-188, 15 s. mimo řady. ISBN 80-7294-163-1.
 183. CHYTILEK, Roman. Džamá`át al-masálih wa dawruhá fi 'l-intiqál wa ta'sís ad-dímuqrátíja fi 'l-Džumhúríja 't-tšíkíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno-Bagdád: CDK-IRI, 2005. s. 179-193, 15 s. DIPB/1. ISBN 80-7325-058-6.
 184. KRPEC, Oldřich. Ekonomika a hospodářská politika České republiky v roce 2004. In BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. Brno: MPÚ, 2005. 24 s. Sborníky, svazek číslo 25. ISBN 80-210-3914-0.
 185. BALÍK, Stanislav. Institucionální stránka krajské politiky. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 13-27, 15 s. Ediční řada Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 186. HLOUŠEK, Vít. Intiqál al-Džumhúríja 't-tšíkíja ilá 'd-dímuqrátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Bagdad: CDK-IRI, 2005. s. 20-39, 20 s. CDK. ISBN 80-7325-058-6.
 187. ČALOUD, Dalibor. Jihočeský kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 43 - 57, 15 s. Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 188. HABÁŇ, Martin. Karlovarský kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005. s. 72-85, 14 s. Ediční řada Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 189. BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Komunistická strana Československa. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. II. díl: Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 1243-1270, 28 s. mimo edice. ISBN 80-7239-179-8.
 190. HOSKOVEC, Libor. Kraj Vysočina. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 143-158, 16 s. Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 191. BALÍK, Stanislav. Krajské volby 2004 mikroanalýza okresu Šumperk. Stedoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, VII., č. 1, s. 26-44. ISSN 1212-7817.
 192. BALÍK, Stanislav. Křesťanství a Evropa: bitvy marné a zbytečné. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 65-70, 6 s. Politika a náboženství, 2. ISBN 80-7325-071-3.
 193. KOPEČEK, Lubomír. Máhíjat ad-dímuqrátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Bagdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005. s. 6-19, 14 s. mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
 194. BALÍK, Stanislav. Metodologie výzkumu komunální politiky. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: ISPO - CDK, 2005. s. 163-175, 13 s. ISBN 80-7325-074-8.
 195. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu. Stedoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 456-479. ISSN 1212-7817.
 196. BALÍK, Stanislav. Modely exekutivních koalic na komunální úrovni. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 26-39, 14 s. ISBN 80-210-3865-9.
 197. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Moderní teorie totalitarismu a její česká reflexe. In BUDIL, Ivo. Totalitarismus. 1. vyd. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, 2005. s. 10-23, 14 s. ISBN 80-903412-3-3.
 198. BALÍK, STANISLAV - HOLZER, JAN, Jan. Moderní teorie totalitarismu a její česká reflexe. In Budil, Ivo (ed.): Totalitarismus. Interdisciplinární pohled. In BALÍK, Stanislav. Totalitarismus. Interdisciplinární pohled. Plzeň: FF ZČU, 2005. s. 10-23, 14 s. ISBN 80-903412-3-3.
 199. HOSKOVEC, Libor. Pardubický kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 128-142, 15 s. Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 200. HABÁŇ, Martin. Plzeňský kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005. s. 58-71, 14 s. Ediční řada Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 201. ČALOUD, Dalibor. Středočeský kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 28 - 42, 15 s. Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 202. HABÁŇ, Martin. Ústecký kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005. s. 86-99, 14 s. Ediční řada Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 203. BALÍK, Stanislav. Vztah státu a územní samosprávy v roce 2004. In BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 197-211, 15 s. Sborníky, 25. ISBN 80-210-3914-0.
 204. 2004

 205. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK a Markéta PITROVÁ. Evropská lidová strana. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 8-23, 16 s. ISBN 80-210-3588-9.
 206. BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 119 s. Sborníky, č. 21. ISBN 80-210-3588-9.
 207. BALÍK, Stanislav. Hl. Cyrill und Method. In OLBERT, Franz. Patrone Europas. 1. vyd. München: Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e.V., 2004. s. 129-148, 20 s. mimo edice. ISBN 3-9800815-2-4.
 208. BALÍK, Stanislav. KSČM a její vztah k minulosti. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2004, VI, 2-3, s. 1-13. ISSN 1212-7817.
 209. BALÍK, Stanislav. Několik poznámek k referendu o vstupu ČR do EU. In FIALA, Petr a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 76-81, 6 s. mimo edice. ISBN 80-7325-031-4.
 210. HLOUŠEK, Vít. Nice, nebo smrt. Polsko, Konvent a evropská debata. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 199-203, 5 s. ISBN 80-7325-031-4.
 211. BALÍK, Stanislav. Parlamentní volby v Srbsku. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, II. (XV.), č. 1, s. 7-8. ISSN 1214-0899.
 212. BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. Brno: CDK, 2004. 200 s. Svazek 1. ISBN 80-7325-031-4.
 213. DANČÁK, Břetislav. Polské politické strany a Evropská lidová strana. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 54-69, 16 s. ISBN 80-210-3588-9.
 214. BALÍK, Stanislav. Programatika Evropské lidové strany. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 25-32, 8 s. ISBN 80-7325-031-4.
 215. BALÍK, Stanislav. Předvolební programy v evropských volbách. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, II. (XV.), č. 5, s. 30-34. ISSN 1214-0899.
 216. HLOUŠEK, Vít. Rakouská lidová strana a EPP. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 70-85, 16 s. IIPS. ISBN 80-210-3588-9.
 217. BALÍK, Stanislav. Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. In FAJMON, Hynek. Cesta České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 96-109, 13 s. ISBN 80-7325-045-4.
 218. BALÍK, Stanislav. Rozpačité ano z Malty. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 69-70, 2 s. ISBN 80-7325-031-4.
 219. BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2004. 168 s. Edice Bod. ISBN 80-86569-89-6.
 220. BALÍK, Stanislav. Triumf pravicových regionálních politiků. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, II. (XV.), č. 9, s. 15-20. ISSN 1214-0899.
 221. POSPÍŠIL, Ivo a Martin FEDORKO. Veřejná diskuse o návrhu Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu v zemích Visegrádu. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy EU. Brno: CDK, 2004. s. 167 - 186, 10 s. Politologie.
 222. 2003

 223. BALÍK, Stanislav. Debata nad podobou nejnižší úrovně veřejné správy ve Spolkové republice Německo. In FIALA, Vlastimil a Blanka ŘÍCHOVÁ. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Moneta - FM, 2003. s. 73-83, 11 s. mimo edice. ISBN 80-900965-7-3.
 224. BALÍK, Stanislav. Několik poznámek k referendu o vstupu ČR do EU. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, I. (XIV.), č. 6, s. 7-9. ISSN 1214-0899.
 225. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 180 s. Monografie, svazek č. 9. ISBN 80-210-3307-X.
 226. BALÍK, Stanislav. Póly a polarita komunálních velkoměstských stranických soustav v České republice. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, X., č. 2, s. 132-140. ISSN 1211-3247.
 227. BALÍK, Stanislav. Povolební koalice v obcích III. stupně. In BALÍK, Stanislav. Komunální volby v České republice v roce 2002. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003. s. 126-140, 15 s. Ediční řada Studie, svazek č. 28. ISBN 80-210-3211-1.
 228. BALÍK, Stanislav. Totalitní a autoritativní režimy. In KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003. s. 259-284, 26 s. 16. ISBN 80-210-3036-4.
 229. BALÍK, Stanislav. Vývoj obecního volebního práva od roku 1848 do současnosti. In BALÍK, Stanislav. Komunální volby v České republice v roce 2002. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003. s. 12-25, 13 s. Ediční řada Studie, svazek č. 28. ISBN 80-210-3211-1.
 230. 2002

 231. BALÍK, Stanislav. Církevní procesy v olomoucké arcidiecézi. In Církevní procesy padesátých let. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. s. 199-242. mimo edice. ISBN 80-7192-797-X.
 232. BALÍK, Stanislav. Česká povolební situace. Listy SFPA, Bratislava: SFPA, 2002, VI., č. 5, s. 8-9. ISSN 1336-2216.
 233. BALÍK, Stanislav. Čtyři základní typy obecního uspořádání v Německu? Debata nad jejich vzájemnou konvergencí. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, IV., 1., s. 1-15. ISSN 1212-7817.
 234. BALÍK, Stanislav. Dolfussovo a Schusniggovo Rakousko - případová studie organicko-etatistického autoritativního režimu. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, roč. 4, 2-3, s. 1-15. ISSN 1212-7817.
 235. BALÍK, Stanislav. Dvě brilantní analýzy v rozmezí tří desetiletí. Proglas: revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 2002, XIII., č. 3, s. 26-27. ISSN 0862-6731.
 236. BALÍK, Stanislav. Komunální koalice, vzor 2002. Revue Proglas : měsíčník pro kulturu a politiku, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, XIII., č. 10, s. 13-15. ISSN 1213-4953.
 237. BALÍK, Stanislav. Komunální volby - česká pravice se odráží ode dna? Revue Proglas : měsíčník pro kulturu a politiku, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, XIII., č. 9, s. 17-18. ISSN 1213-4953.
 238. BALÍK, Stanislav. Obecní volby v Německu. Zastupitelská demokracie na komunální úrovni I. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, č. 2, s. 169-181. ISSN 1211-3247.
 239. BALÍK, Stanislav. Postaveno ku cti a slávě Boží. Bludovské kapličky, sochy, kříže a Boží muka. Severní Morava : vlastivědný sborník (MDO), Šumperk: Okresní vlastivědné muzeum, 2002, roč. 42, č. 84, s. 9-26. ISSN 0231-6323.
 240. BALÍK, Stanislav. Republika Srbsko. In FIALA, Petr, Maxmilián STRMISKA a Jan HOLZER. Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 400-419, 20 s. 10. ISBN 80-210-3036-4.
 241. BALÍK, Stanislav a Lubomír KOPEČEK. Slovenské volby 2002 - překročení Rubikonu? Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, č. 4, s. 1-12. ISSN 1212-7817.
 242. BALÍK, Stanislav. Tři roky svobody? Pretotalitní režim v Československu v letech 1945 - 1948. Rexter, Brno: Centrum pro bezpečnostní a strat. studia, 2002, roč. 2002, č. 00, s. 1-20. ISSN 1214-7737.
 243. 2000

 244. BALÍK, Stanislav. Komunistické strany v Bělorusku. In HOLZER, Jan. Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 87-107. 15. ISBN 80-210-2353-8.
 245. BALÍK, Stanislav. Lepší cesta pro naši zemi? KSČM na přelomu tisíciletí. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, roč. 7, č. 1, s. 96-106. ISSN 1211-3247.
 246. BALÍK, Stanislav. Miloval jsem okrasu domu Tvého. Bludovský monstrproces v letech 1950 - 1952. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 99 s. mimo edice. ISBN 80-85959-69-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 3. 2019 06:55