Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ROBERTS, Andrew Lawrence, Stanislav BALÍK, Michal PINK, Marek RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ a Petr VODA. Czech Democracy in the New Millennium. 1st ed. London: Routledge, 2020. 131 s. Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe Series. ISBN 978-0-367-28076-5. doi:10.4324/9780429299544.
 2. BALÍK, Stanislav a Petr FIALA. Československé volby 1935 a dolní parlamentní komora : rozdíly mezi poslanci pročeskoslovenských a antisystémových stran? Historický časopis, Slovak Academic Press, 2020, roč. 68, č. 2, s. 291-312. ISSN 0018-2575. doi:10.31577/histcaso.2020.68.2.5.
 3. HÁJEK, Lukáš a Stanislav BALÍK. Komunální volby v roce 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2020. 229 s. Ediční řada Monografie ; svazek č. 71. ISBN 978-80-210-9602-8.
 4. BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Permanent Campaigning and Pitfalls of Proportional Representation with Fragile Parties. Elections and Party System in Czechia. In Astrid Lorenz and Hana Formánková. Czech Democracy in Crisis. 1. vyd. Cham: Palgrave, 2020. s. 89-110, 22 s. mimo edice. ISBN 978-3-030-40005-7.
 5. 2019

 6. BALÍK, Stanislav. Die Staatspartei der Tschechoslowakei. In Backes, Uwe; Heydemann, Günther; Vollnhals, Clemens. Staatssozialismen im Vergleich : Staatspartei – Sozialpolitik – Opposition. 1. auflage. Gőttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. s. 135-149, 15 s. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts fűr Totalitarismusforschung, Band 64. ISBN 978-3-525-37077-3. doi:10.13109/9783666370779.135.
 7. BUREŠOVÁ, Barbora a Stanislav BALÍK. Kdo jsou iniciátoři místních referend v ČR? Acta Politologica, Praha: Univerzita Karlova, 2019, roč. 11, č. 2, s. 18-38. ISSN 1804-1302. doi:10.14712/1803-8220/30_2018.
 8. BALÍK, Stanislav. Local corruption in the Czech Republic : Does size matter? In Jonathan Mendilow, Éric Phélippeau (eds.). Political Corruption in a World in Transition. Wilmington: Vernon press, 2019. s. 123-137, 15 s. Series in politics. ISBN 978-1-62273-332-3.
 9. BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Nepřetržitá volební kampaň a úskalí poměrného volebního systému v podmínkách nestabilních stran. In Astrid Lorenz a Hana Formánková. Politický systém Česka. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. s. 87-108, 22 s. Politologická řada , svazek č. 75. ISBN 978-80-7325-483-4.
 10. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER, Lubomír KOPEČEK, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Od Palackého k Babišovi : Česká politika 19. až 21. století. 1. vyd. Praha, Brno: Dokořán, Masarykova univerzita, 2019. 349 s. ISBN 978-80-7363-968-6.
 11. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER, Lubomír KOPEČEK, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Od Palackého k Babišovi. Česká politika 19. až 21. století. 1. vyd. Praha, Brno: Dokořán, Masarykova univerzita, 2019. 349 s. ISBN 978-80-210-9168-9.
 12. BALÍK, Stanislav, Michal PINK a Petr VODA. Parlament s lidskou tváří : Biografické aspekty české legislativní politiky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita, 2019. 162 s. Politologická řada, sv. č. 77. ISBN 978-80-7325-491-9.
 13. BUREŠOVÁ, Barbora a Stanislav BALÍK. The Discussion of Possible Savings based on the Efficiency Argument in the Smallest Municipalities? The Case Study of the Vysočina Region. Politics in Central Europe, Sciendo (De Gruyter Open), 2019, roč. 15, č. 2, s. 333-354. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2019-0020.
 14. 2018

 15. BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Dauerwahlkampf und die Tücken der Verhältniswahl bei fragilen Parteien : Wahlen und Parteiensystem in Tschechien. In Astrid Lorenz und Hana Formánková. Das politische System Tschechiens. 1. vyd. Wiesbaden: Springer VS, 2018. s. 87-109, 23 s. ISBN 978-3-658-21558-3. doi:10.1007/978-3-658-21559-0_5.
 16. BALÍK, Stanislav. Jaroslav Foglar, skauting a občanské náboženství. In Pavel Hošek. Duchovní rozměr fenoménu Foglar. 1. vyd. Praha: Dingir, 2018. s. 17-35, 19 s. ISBN 978-80-86779-48-5.
 17. JAROŠ, Bronislav a Stanislav BALÍK. Nové komunální volby v ČR 2002–2017 : blokující menšiny? Acta Politologica, Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 10, č. 1, s. 139-152. ISSN 1804-1302.
 18. BALÍK, Stanislav. Od Markrabiny na Prostřední hora : Atlas historických bludovských map. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 123 s. ISBN 978-80-7325-458-2.
 19. SMOLKOVÁ, Andrea a Stanislav BALÍK. Personalizace na komunální úrovni : existuje a lze ji v českém prostředí zkoumat? Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2018, roč. 20, č. 2, s. 204-221. ISSN 1212-7817.
 20. BALÍK, Stanislav. Politická reprezentace v prvních desetiletích komunistického režimu na lokální úrovni. In Historik skutečně mohutný : K životnímu jubileu Jiřího Pernese. 1. vyd. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. s. 265-286, 22 s. ISBN 978-80-88292-07-4.
 21. SPÁČ, Peter, Petr VODA, Stanislav BALÍK a Michal PINK. Politika vykrmování na regionální úrovni : Případ dotací pro obce ve Středočeském kraji. Sociologický časopis, Praha: Akademie věd ČR, Sociologický ústav, 2018, roč. 54, č. 4, s. 499-528. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2018.54.4.412.
 22. BALÍK, Stanislav. Rio Preisner a teoretická reflexe totalitarismu. In Jiří Hanuš. Kritik moderního světa : Rio Preisner 1925-2007. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. s. 113-125, 13 s. ISBN 978-80-7325-443-8.
 23. 2017

 24. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Jan HOLZER, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Czech Politics : From West to East and Back Again. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2017. 278 s. ISBN 978-3-8474-0585-6.
 25. VODA, Petr, Petra SVAČINOVÁ, Andrea SMOLKOVÁ a Stanislav BALÍK. Local and more local : Impact of size and organization type of settlement units on candidacy. Political Geography, Elsevier, 2017, roč. 59, July, s. 24-35. ISSN 0962-6298. doi:10.1016/j.polgeo.2017.02.010.
 26. BALÍK, Stanislav, Petr FIALA, Jiří HANUŠ a František MIKŠ. Manifest čtyř. Program pro přátele svobody. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal Publishing, Pravý břeh, 2017. 151 s. ISBN 978-80-7485-135-3.
 27. BALÍK, Stanislav. Případ Konečného aféry. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 526-529, 4 s. IX. svazek, Procesy (od roku 1950) - Pů. ISBN 978-80-7380-657-6.
 28. BALÍK, Stanislav. Sacerdoti giustiziati, imprigionati, incarcerati, scacciati dalľ altare. In Jan Mikrut. Testimoni della fede : Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista. 1. vyd. Verona: Gabrielli editori, 2017. s. 221-238, 18 s. Storia della Chiesa in Europa centro-orientale. ISBN 978-88-6099-321-2.
 29. BALÍK, Stanislav. Skautské hnutí jako prostředí pro předávání hodnot. In Jiří Hanuš. Jak mohou přežít hodnoty? : příspěvky ze senátní konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. s. 48-58, 11 s. ISBN 978-80-7325-426-1.
 30. BALÍK, Stanislav. Vliv podoby exekutivní koalice na následné volební výsledky. Česká komunální politika v letech 1994 – 2014 jako výzkumné pole. Sociológia, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 49, č. 1, s. 37-54. ISSN 0049-1225.
 31. 2016

 32. BALÍK, Stanislav, Jiří HANUŠ, Lukáš FASORA a Marek VLHA. Der tschechische Antiklerikalismus. Quellen, Themen und Gestalt des tschechischen Antiklerikalismus in den Jahren 1848-1938. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2016. 549 s. Religionsgeschichte, Band 1. ISBN 978-3-643-50732-7.
 33. BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Andrew Lawrence ROBERTS, Marek RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ a Petr VODA. Kvalita demokracie v České republice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 223 s. Politologická řada, sv. č. 60. ISBN 978-80-7325-417-9.
 34. BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Andrew Lawrence ROBERTS, Marek RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ a Petr VODA. Kvalita demokracie v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. ISBN 978-80-210-8537-4.
 35. BALÍK, Stanislav. Local Cleavages, Politics and Policy at the Local Level – Is the Depolitization Real? Sociální studia, Masarykova univerzita, 2016, roč. 13, č. 1, s. 73-85. ISSN 1214-813X.
 36. BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. The development and transformation of the Czech party system after 1989. Acta Politologica, Univerzita Karlova, 2016, roč. 8, č. 2, s. 103-117. ISSN 1803-8220.
 37. 2015

 38. BALÍK, Stanislav, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ a Marek VLHA. Český antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938. 1. vyd. Praha: Argo, 2015. 500 s. Historické myšlení, 69. ISBN 978-80-257-1373-0.
 39. BALÍK, Stanislav. Democratisation in Czechoslovakia. Political and Social Institutions. In Alexandr Vondra. Helsinki Process, Velvet Revolution of 1989 and the Czech Transformation: Lessons for Korean Peninsula? 1. vyd. Praha: Prague Centre for Transatlantic Relations, CEVRO Institut, 2015. s. 25-38, 14 s. mimo edice. ISBN 978-80-87125-31-1.
 40. BALÍK, Stanislav, Petr GONGALA a Kamil GREGOR. Dvacet let komunálních voleb v ČR. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita, 2015. 159 s. Politologická řada, 53. ISBN 978-80-7325-381-3.
 41. BALÍK, Stanislav. Chudoba a politika. In Pavel Ambros. Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do postrestituční epochy života církví. 1. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad-Roman, 2015. s. 347-365, 19 s. Současné otázky, 51. ISBN 978-80-7412-231-6.
 42. BALÍK, Stanislav, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ a Marek VLHA. Regional Variation in the Process of Cultural Modernization. Based on the Example of the Cultural Struggle in the Czech Lands 1848-1938. In Zářický, Aleš; Závodná, Michaela. Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia). First edition. Ostrava: University of Ostrava, 2015. s. 33-46, 14 s. ISBN 978-80-7464-751-2.
 43. BALÍK, Stanislav. Rozmanitost kněžských typů v díle Jindřicha Šimona Baara. In Jiří Hanuš a kol.. "Služebníci neužiteční": kněžská identita v českých zemích ve 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 188-222, 35 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-378-3.
 44. BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Undemokratische Regime: Theoretische Verortung und Fallbeispiele. 1. vyd. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2015. 187 s. mimo edice. ISBN 978-3-8474-0728-7.
 45. 2014

 46. BALÍK, Stanislav. člen vědecké rady. : Vědecká rada Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 2014.
 47. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. 1. vyd. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. 277 s. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6.
 48. 2013

 49. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Katolická církev v Československu 1945-1989. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 400 s. Historie. ISBN 978-80-7325-311-0.
 50. BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0.
 51. BALÍK, Stanislav. Pozdvihni se duše z prachu. Příběh bludovské farnosti sv. Jiří. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 272 s. Historia Ecclesiastica, 16. ISBN 978-80-7325-315-8.
 52. BALÍK, Stanislav a Otto EIBL. Proměny postojů českých politických stran ke vztahu církví a státu v průběhu 19. a 20. století. Sociální studia, 2013, roč. 10, č. 3, s. 107-131. ISSN 1214-813X.
 53. BALÍK, Stanislav. Střet katolických a pokrokářských stran. In Stanislav Balík. Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. s. 27-46, 20 s. Politologická řada, č. 37. ISBN 978-80-7325-304-2.
 54. BALÍK, Stanislav. The Second Vatican Council and the Czechoslovak State. Religion, State and Society, Oxford: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013, roč. 41, č. 1, s. 5-17. ISSN 0963-7494.
 55. 2012

 56. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Letnice dvacátého století. Druhý vatikánský koncil a české země. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 279 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-268-7.
 57. BALÍK, Stanislav. Studie ke komunálním volbám 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 138 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-5854-5.
 58. BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe nedemokratických režimů. 2. přepracované. Praha: Dokořán, 2012. 216 s. edice bod. ISBN 978-80-7363-266-3.
 59. BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Vít HLOUŠEK. The Political System in the Czech Republic. In Political Systems of Visegrad Group Countries. Trnava, Lublin: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, The John Paul II Catholic University of Lublin, 2012. s. 13-41, 29 s. mimo edice. ISBN 978-80-8105-434-1.
 60. BALÍK, Stanislav. Tomáš Garrigue Masaryk a český antiklerikalismus. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, IV., č. 4, s. 20-23. ISSN 1803-6988.
 61. 2011

 62. BALÍK, Stanislav. Christianizace z českých zemí, především ve druhé polovině 20. století. In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2011. s. 324-339, 16 s. Země a kultura ve střední Evropě. ISBN 978-80-86488-77-6.
 63. BALÍK, Stanislav. Junák-skaut. Příklad Rudolfa Plajnera. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 101-122, 22 s. Historie. ISBN 978-80-7325-244-1.
 64. BALÍK, Stanislav, Vlastimil HAVLÍK, Vratislav HAVLÍK, Jakub KMEŤ a Petra SVAČINOVÁ. Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010). Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2011. 264 s. Monografie 39. ISBN 978-80-210-5537-7.
 65. 2010

 66. MAREŠ, Miroslav. Bezpečnostní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 30-72, 42 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 67. BALÍK, Stanislav. Církevní historiografie a interpretativní výzkum moderních dějin. Církevní dějiny, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, III., č. 6, s. 94-100. ISSN 1803-0068.
 68. BALÍK, Stanislav a Dominika JÁGEROVÁ ONDRÁČKOVÁ. Církevní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 72-112, 41 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 69. BALÍK, Stanislav a Ondřej CÍSAŘ. České veřejné politiky. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 11-27, 17 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 70. KYLOUŠEK, Jakub. Dopravní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 113-140, 28 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 71. VODA, Petr. Efekt kandidáta. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 187-207, 21 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 72. BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Filip ČERNOCH. Filip Černoch: Energetická politika, s. 141-167. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 11-27, 17 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 73. PINK, Michal. Finanční politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 221-252, 31 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 74. BALÍK, Stanislav a Libor HOSKOVEC. Formáty českých lokálních stranických systémů. Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2010, roč. 5, č. 1, s. 28-46. ISSN 1801-6545.
 75. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Hospodářská politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 168-220, 52 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 76. KANIOK, Petr. Informační politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 253-287, 35 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 77. BALÍK, Stanislav. Katolická církev v českých zemích a její reakce na události roku 1989. In MAČALA, Pavol, Pavel MAREK a Jiří HANUŠ. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 628-635, 8 s. ISBN 978-80-7325-218-2.
 78. BALÍK, Stanislav a Pavla ČIHÁKOVÁ. Kontinuita, stabilita, marginalita, dynamika. Volební chování v kraji Vysočina. Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2010, roč. 5, č. 1, s. 3-27. ISSN 1801-6545.
 79. EIBL, Otto. Kulturní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 288-322, 34 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 80. PETROVÁ, Barbora. Média a volební kampaň. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 117-133, 17 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 81. ŠEDO, Jakub. Možnosti volebního inženýrství v ČR v kontextu voleb do Poslanecké sněmovny 2010. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 235-262, 28 s. Ediční řada ISPO, svazek č. 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 82. BALÍK, Stanislav. Neuskutečněné předčasné volby 2009. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 39-68, 30 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 83. KŘÍŽ, Zdeněk. Obranná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 323-366, 44 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 84. BALÍK, Stanislav. Politická a stranická stabilita obecních orgánů 1990-2010. Případová studie obcí okresu Šumperk. Acta politologica, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, roč. 2., 3., s. 17-29. ISSN 1803-8220.
 85. HAVLÍK, Vlastimil. Politické strany a jejich systém v letech 2006-2010. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 11-38, 28 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 86. VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Politika životního prostředí. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 367-397, 30 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 87. BALÍK, Stanislav. Primasové katolické církve ve střední Evropě v době komunismu. První a druhá generace. In CORANIČ, Jaroslav, Peter ŠTURÁK a Jana KOPRIVŇÁKOVÁ. Cirkev v okovách totalitného režimu. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010. s. 327-339, 13 s. ISBN 978-80-555-0215-1.
 88. BALÍK, Stanislav, Jiří HANUŠ, Ewa K. CZACZKOWSKÁ, Stanislava VODIČKOVÁ, Pál HATOS, Peter ŠTURÁK, Aleš OPATRNÝ, Andrzej GRAJEWSKI, Csaba SZABÓ a Jaroslav ŠEBEK. Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 203 s. Historie. ISBN 978-80-7325-225-0.
 89. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Primates of Catholic Church in Central and Eastern Europe in the Time of Communism. 2010.
 90. DOČKAL, Vít. Regionální politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 398-435, 38 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 91. BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Samt und sanft - wohin man auch schaut: Die so genannte "samtene" Revolution in der Tschechoslowakei. In Akteure oder Profiteure? Die demokratische Opposition in den ostmitteleuropaeischen Regimeumbruechen 1989. 1. vyd. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2010. s. 183-202, 20 s. Politische Kultur in den neuen Demokratien Europas. ISBN 978-3-531-15576-0.
 92. BALÍK, Stanislav. Skauting v Bludově. 1. vyd. Brno: Studio Arx, 2010. 108 s. mimo edice. ISBN 978-80-86665-07-8.
 93. RIPKA, Vojtěch. Sociální politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 436-475, 40 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 94. HOLZER, Jan a Josef SMOLÍK. Sportovní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 476-504, 28 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 95. BALÍK, Stanislav. Školská politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 505-540, 36 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 96. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. The Concept of Totalitarianism - Czech Reflections and Inspirations. DIVINATIO. Studia culturologica series, Sofia: MSHS Sofia, 2010, roč. 31, spring, s. 125-144. ISSN 1310-9456.
 97. BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 695 s. ISBN 978-80-7325-236-6.
 98. PINK, Michal. Volební geografie. In BALIK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 209 - 234, 25 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 99. MATUŠKOVÁ, Anna. Volební kampaně. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 97-115, 18 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 100. EIBL, Otto. Volební programy. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 69-96, 28 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 101. CHYTILEK, Roman. Volební průzkumy. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 135-157, 23 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
 102. FIALA, Petr a Jiří NANTL. Vysokoškolská a výzkumná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 541-576, 36 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 103. HAVLÍK, Vlastimil. Zahraniční politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 577-615, 39 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 104. VALTEROVÁ, Aneta. Zdravotní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 616-649, 33 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 105. VALTEROVÁ, Aneta. Zemědělská politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 650-692, 42 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 106. 2009

 107. HAVLÍK, Vlastimil. Ahzáb-e sijásí. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 31-46, 16 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 108. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Axis Mentality - Ideology in Post-Communist Non-Democratic Regimes. In BACKES, Uwe, Tytus JASKULOWSKI a Abel POLESE. Totalitarismus und Transformation. Defizite der Demokratiekonsolidierung in Mittel- und Osteuropa. první. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009. s. 101-106, 6 s. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts, 37. ISBN 978-3-525-36911-1.
 109. SCHELLE, Karel, Stanislav BALÍK, Stanislav BALÍK, Marie BLÁHOVÁ, Vojtěch LAŽANSKÝ, Aleš PEJCHAL, Petr POLEDNÍK a Vendulka VALENTOVÁ. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. člen autorského kolektivu. 1. vyd. Praha: Česká advokátní komora, 2009. 271 s. Právo. ISBN 978-80-7035-427-8.
 110. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Gozar be demokrasí. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 26-36, 11 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 111. BALÍK, Stanislav. Chodgardání-je mahallí. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Chodgardání-je mahallí. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 142-158, 17 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 112. BALÍK, Stanislav. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 250 s. Politologie, 1. ISBN 978-80-247-2908-4.
 113. FIALA, Petr a Stanislav BALÍK. La Chiesa e i due stati. Identita nazionale e appartenenza religiosa. il Regno, Bologna: Centro Editorale Dehoniano, 2009, roč. 54, č. 10, s. 308-310. ISSN 0034-3498.
 114. KOPEČEK, Lubomír. Máhijjat-e demokrásí. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 1-25, 26 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 115. BALÍK, Stanislav. Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 198 s. Politologická řada, č. 29. ISBN 978-80-7325-174-1.
 116. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistyczne rezimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej. 1. vydání. Krakow: Osrodek Mysli Politycznej, 2009. 237 s. seria Biblioteka Mysli Politycznej. ISBN 978-83-60125-67-0.
 117. HAVLÍK, Vlastimil. Sistem-e sijásí. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 12-30, 19 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 118. ŠEDO, Jakub. Tabdíl-e sístemhá-je entechábátí dar kešvarhá-je Víšegrád. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 14 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 119. MAREŠ, Miroslav. Taghjír-e sáchtár-e sistem-e amnijat va ettelá´át-e čekoslovákí (1989-1991/1992). In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 74-102, 29 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 120. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Teorija i praktyka perechodu do demokratiji. In Uspišnyj šljach. Demokratija, hromaďans´ke suspiľstvo, transformacija i intehracija Jevropy. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 39-45, 7 s. mimo řady. ISBN 978-80-7325-204-5.
 121. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Weak Opposition Takes Power: Czechoslovakia 1989-1990. In Autoritarismus in Mittel- und Osteuropa. 1. vydání. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009. s. 86-108, 23 s. 1. ISBN 978-3-531-16845-6.
 122. 2008

 123. BALÍK, Stanislav a Stanislav st. BALÍK. Bludovská škola v letech 1657-2008. 1. vyd. Bludov; Brno: Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov; Studio Arx, 2008. 178 s. mimo edice. ISBN 978-80-86665-05-4.
 124. BALÍK, Stanislav. Brněnská diecéze v čase komunistické totality. In NEŠPOR, Petr a Jaroslava DOLEŽELOVÁ. Brněnská diecéze 1777-2007. 1. vyd. Brno: Studio Arx, Biskupství brněnské, 2008. s. 59-82, 24 s. mimo edice. ISBN 978-80-86665-04-7.
 125. BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Lubomír KOPEČEK. Czechoslovakia in 1989 - a case of successful transition. Totalitarismus und Demokratie, Göttingen, 2008, roč. 5, č. 1, s. 19 - 42. ISSN 1612-9008.
 126. BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 387 s. Politologická řada, č. 27. ISBN 978-80-7325-144-4.
 127. BALÍK, Stanislav. Erfolgsbedingungen neuer Parteien in der Tschechischen Republik. In VEEN, Hans Joachim a Ulrich MÄHLERT. Parteien in jungen Demokratien. 1. vyd. Köln: Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 2008. s. 101-112, 12 s. Europäische Diktaturen und ihre Überwindung. ISBN 978-3-412-20180-7.
 128. BALÍK, Stanislav. Kulturní boj v českých zemích a politický katolicismus. In MAREK, Pavel. Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 79-92, 14 s. Politika a náboženství, 6. ISBN 978-80-7325-152-9.
 129. BALÍK, Stanislav. Radniční koalice po komunálních volbách 2006. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2008, X, č. 1, s. 17-33. ISSN 1212-7817.
 130. BALÍK, Stanislav. Revoluce jako klasifikační kritérium pro nedemokratické režimy? In HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace ruské revoluce 1917. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 102-108, 7 s. Dějiny a kultura, 16. ISBN 978-80-7325-150-5.
 131. BALÍK, Stanislav. Únor 1948 - zlom, nebo kontinuum? In DEJMEK, Jindřich a Marek LOUŽEK. Únor 1948. Šedesát let poté. 1. vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008. s. 97-107, 11 s. ISBN 978-80-86547-01-5.
 132. 2007

 133. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Focus on elections: Remarks on the Contemporary Methodology for Classifying Non-Democratic Regimes. Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2007, roč. 2, č. 1, s. 1-29. ISSN 1801-6545.
 134. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Katolická církev v Československu 1945-1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 402 s. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-130-7.
 135. BALÍK, Stanislav. Komunistická strana Čech a Moravy a krajské volby 2004. In ŠARADIN, Pavel. Krajské volby v České republice. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 159-177, 19 s. Učebnice. ISBN 80-244-1555-0.
 136. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Linz Revisited: Theory of Non-Democratic Regimes in Post-Transition Era. In Warsaw East European Conference 2007. Democracy vs. Authoritarianism. Abstracts. Warsaw: OSW Warsaw, 2007. s. 36. ISBN 83-903109-2-9.
 137. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 184 s. Monografie, č. 9. ISBN 978-80-210-4250-6.
 138. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistické nedemokratické režimy. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 223 s. Politologická řada - č. 25. ISBN 978-80-7325-128-4.
 139. BALÍK, Stanislav. Středoevropské parlamentní volby 2005/06. Jejich vliv na postoje jednotlivých států k Evropské unii. In MRKLAS, Ladislav. Parlamentní volby 2005-6 v zemích Visegrádské čtyřky. 1. vyd. Praha: CEVRO - LIberálně konzervativní akademie, 2007. s. 9-14, 6 s. mimo edice. ISBN 978-80-87125-00-7.
 140. 2006

 141. BALÍK, Stanislav. Az 1956-os események mint a poszt-totalitárius átmenet mérföldkövel? Prágai Tükör, Praha, 2006, XIV., č. 5, s. 30-34. ISSN 1210-3853.
 142. TŮMA, Vladimír. Brněnské referendum o poloze nádraží aneb Jak se dostat do krajského zastupitelstva. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. CDK - ISPO. Brno, 2006. s. 181-198, 18 s. ISBN 80-7325-110-8.
 143. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Czechoslovakia in the Year 1956: the Roots of the Silence and the Distance. In CATANUS, Dan a Vasile BUGA. Putere si societate. Lagarul comunist sub impactul destalinizarii 1956. 1. vyd. Bukurešť: Academia Romana - Institutul National Pentru Studiul Totalitarismului, 2006. s. 86-108, 23 s. Colectia Studii. ISBN 973-7861-13-2.
 144. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Debata o hybridních režimech. Stručná rekapitulace pokusu o paradigmatickou změnu. Politologická revue, Praha: CSPV, 2006, XII, č. 2, s. 5-29. ISSN 1211-0353.
 145. BALÍK, Stanislav, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Hynek FAJMON. (eds.) Dusivé objetí, Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. 1. vyd. Brno: CDK, 2006.
 146. BALÍK, Stanislav. Gosudarstvennoje upravlenije i samoupravlenije. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 112-138, 27 s. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
 147. CÍSAŘ, Ondřej. Graždanskoe obščestvo i jego roľ v obščestvennoj transformacii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt (Přechod k demokracii – česká zkušenost). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 272-291, 20 s. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
 148. BALÍK, Stanislav. Institucionální stránka krajské politiky v ČR – problematické prvky. In MALÍKOVÁ, Ludmila a Katarína STAROŇOVÁ. Kvalita riadenia v novom európskom aministratívnom priestore. 1. vyd. Bratislava: Ústav verejnej politiky FSV UK, Transparency International Slovensko, 2006. s. 205-210, 6 s. ISBN 80-89244-07-6.
 149. ŠEDO, Jakub. Izbiratěľnye sistemy i ich vlijanie na demokratizaciju Češskoj Respubliki. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 49-73, 25 s. ISBN 80-7325-104-3.
 150. KYLOUŠEK, Jakub. Jihomoravský kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. s. 159-174, 15 s. ediční řada Studie, svazek č. 38. ISBN 80-210-3880-2.
 151. BALÍK, Stanislav. Komunální volby 2006. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, IV. (XVII., č. 9, s. 11-14. ISSN 1214-0899.
 152. BALÍK, Stanislav. Kontinuita či diskontinuita voličských vzorců: Volební podpora KSČ a KSČM v prostoru dnešního Olomouckého kraje v období 1929-1935 a 1996-2002. Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2006, I, č. 1, s. 38-60. ISSN 1801-6545.
 153. HAVLÍK, Vlastimil. Královéhradecký kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. s. 114-127, 14 s. Studie. ISBN 80-210-3880-2.
 154. BALÍK, Stanislav. KSČM v reálné politice. In Hrozba komunismu? 1. vyd. Praha: Senát Parlamentu ČR, 2006. s. 33-40, 8 s. ISBN 80-239-7646-X.
 155. HAVLÍK, Vlastimil. Liberecký kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. s. 101-113, 13 s. Studie. ISBN 80-210-3880-2.
 156. BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus: Brno ve třech stoletích. 2006.
 157. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Mentality and Ideology in the Post-Soviet Area: a Contribution to the Theory of Non-Democratic Regimes. In Razem w Europie. 1. vyd. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. s. 59-67, 9 s. ISBN 9955-12-163-7.
 158. CÍSAŘ, Ondřej a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Občanská společnost v Brně. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 113-138, 26 s. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 159. CHYTILEK, Roman. Obedinenija po interesam i ich roľ pri transformacii i konsolidacii demokratii v ČR. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: CDK, 2006. s. 229-246, 17 s. mimo edice. ISBN 80-7325-104-3.
 160. PINK, Michal. ODS a její opoziční role v systému v letech 1998 - 2005. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. Brno: CDK, 2006. s. 66-86, 20 s. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 161. KYLOUŠEK, Jakub. ODS a její vnitřní fungování. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 245-256, 12 s. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 162. CHYTILEK, Roman a Otto EIBL. ODS a její voliči. In BALÍK, Stanislav. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 227-244, 18 s. CDK, 199. svazek. ISBN 80-7325-079-9.
 163. BALÍK, Stanislav. ODS a komunální politika. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 99-123, 25 s. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 164. KYLOUŠEK, Jakub. ODS a krajská politika. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 87-98, 12 s. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 165. FIALA, Petr a František MIKŠ. ODS a opoziční smlouva. In BALÍK, Stanislav. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. Brno: CDK 2006, 2006. s. 38-64, 27 s. CDK 2006. ISBN 80-7325-079-9.
 166. HLOUŠEK, Vít. Perechod Češskoj Respubliki k demokratii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 25-48, 24 s. CDK. ISBN 80-7325-104-3.
 167. PŠEJA, Pavel a Stanislav BALÍK. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. 315 s. není. ISBN 80-7325-104-3.
 168. MAREŠ, Miroslav. Policija i specslužby v processe demokratizacii v Češskoj Respublike. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 158-178, 20 s. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
 169. BALÍK, Stanislav. Politické strany a komunální volby v Brně 1989-2006. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 91-111, 21 s. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 170. MIKLOVÁ, Martina. Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 73-88, 16 s. Srovnávací politologie, 6. ISBN 80-7325-110-8.
 171. PŠEJA, Pavel. Političeskije partii i perechod Češskoj Respubliki k demokratii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 211-228, 18 s. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
 172. BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2006. 244 s. Sborníky, 25. ISBN 80-210-3914-0.
 173. BALÍK, Stanislav. Politika vedená z bludovské fary - P. František Alois Ermis. In HANUŠ, Jiří a Pavel MAREK. Osobnosti v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 104-121, 18 s. Historie. ISBN 80-7325-097-7.
 174. MAREŠ, Miroslav. Programatika ODS. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 124-140, 16 s. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 175. BALÍK, Stanislav. Regionální a komunální rovina českého stranicko-politického systému - předběžná bilance. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 126-135, 10 s. Sborníky č. 29. ISBN 80-210-4161-7.
 176. BALÍK, Stanislav. Skaut-junák. Velen Fanderlik. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 451-466, 16 s. Historie. ISBN 80-7325-105-1.
 177. KYLOUŠEK, Jakub a Stanislav BALÍK. Srovnání výsledků krajských voleb 2004. In KYLOUŠEK, Jakub a Stanislav BALÍK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. s. 220-233, 14 s. ediční řada Studie, svazek č. 38. ISBN 80-210-3880-2.
 178. POSPÍŠIL, Ivo. Suděvnaja vlasť i pravovoj porjadok. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: CDK, 2006. s. 139-157, 18 s. Democracy. ISBN 80-7325-104-3.
 179. BALÍK, Stanislav. Typologie exekutivních koalic v českém prostředí. In CABADA, Ladislav. Koalice a koaliční vztahy. Česká republika v evropském kontextu. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 53-67, 15 s. mimo edice. ISBN 80-7380-004-7.
 180. DANČÁK, Břetislav. Vněšnjaja politika. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. 25 s. ISBN 8073251043.
 181. PINK, Michal. Volby a volební chování ve městě Brně v letech 1919 až 1946. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. CDK. Brno: CDK, 2006. s. 139-162, 23 s. CDK-ISPO. ISBN 80-7325-110-8.
 182. KYLOUŠEK, Jakub. Volby v Brně po roce 1989. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 163-179, 17 s. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 183. PŠEJA, Pavel. Vývoj ODS a jejího postavení ve stranickém systému ČR. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 7-17, 11 s. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 184. HLOUŠEK, Vít. Vztahy socialistických a komunistických stran v zemích západní Evropy. In FAJMON, Hynek, Stanislav BALÍK a Kateřina HLOUŠKOVÁ. Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 64-76, 13 s. ISBN 80-7325-095-0.
 185. 2005

 186. PŠEJA, Pavel. Al-ahzáb as-sijásíja wa 'intiqál al-Džumhúríja 't-tšíkíja ilá 'd-dímuqrátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005. s. 165-178, 14 s. ISBN 80-7325-058-6.
 187. ŠEDO, Jakub. Al-anzima al-intichábíja wa ta'thíruhá fí `amalíja biná' 'd-dímuqrátíja fi 'l-Džumhúríja 't-tšíkíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno-Bagdád: CDK-IRI, 2005. s. 40-62, 23 s. ISBN 80-7325-058-6.
 188. BALÍK, Stanislav. Al-idára 'l-`áma wa 'l-idára 'dh-dhátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005. s. 96-115, 20 s. mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
 189. PŠEJA, Pavel a Stanislav BALÍK. Amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno/Baghdad: CDK/IRI, 2005. 259 s. ISBN 80-7325-058-6.
 190. POSPÍŠIL, Ivo. As-sulta 'l-qudá'íja wa 'n-nizám al-qánúní. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno - Bagdad: CDK - IRI, 2005. s. 116 - 130, 15 s. Mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
 191. MAREŠ, Miroslav. Aš-šurta wa ažhizat al-muchábarát fí `amalíja biná' 'd-dímuqrátíja fi 'l-Džumhúríja 't-tšíkíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005. s. 131-, 20 s. Mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
 192. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 366-388. ISSN 1212-7817.
 193. KADEČKA, Stanislav a Stanislav BALÍK. Co požaduje Evropská unie po městech a obcích. In EU a vaše město/obec. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 7-64, 58 s.
 194. BALÍK, Stanislav. Communist Party of Bohemia and Moravia and its Attitude towards own history. In KOPEČEK, Lubomír. Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005. s. 140-149, 9 s. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0.
 195. BALÍK, Stanislav. Čeští katoličtí intelektuálové a nedemokratické režimy. In KUBÍČEK, Tomáš a Jan WIENDL. Víra a výraz. Sborník z konference "...bývalo u mne zotvíráno...". Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. 1. vyd. Brno: Host, 2005. s. 174-188, 15 s. mimo řady. ISBN 80-7294-163-1.
 196. CHYTILEK, Roman. Džamá`át al-masálih wa dawruhá fi 'l-intiqál wa ta'sís ad-dímuqrátíja fi 'l-Džumhúríja 't-tšíkíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno-Bagdád: CDK-IRI, 2005. s. 179-193, 15 s. DIPB/1. ISBN 80-7325-058-6.
 197. KRPEC, Oldřich. Ekonomika a hospodářská politika České republiky v roce 2004. In BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. Brno: MPÚ, 2005. 24 s. Sborníky, svazek číslo 25. ISBN 80-210-3914-0.
 198. BALÍK, Stanislav. Institucionální stránka krajské politiky. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 13-27, 15 s. Ediční řada Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 199. HLOUŠEK, Vít. Intiqál al-Džumhúríja 't-tšíkíja ilá 'd-dímuqrátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Bagdad: CDK-IRI, 2005. s. 20-39, 20 s. CDK. ISBN 80-7325-058-6.
 200. ČALOUD, Dalibor. Jihočeský kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 43 - 57, 15 s. Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 201. HABÁŇ, Martin. Karlovarský kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005. s. 72-85, 14 s. Ediční řada Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 202. BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Komunistická strana Československa. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. II. díl: Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 1243-1270, 28 s. mimo edice. ISBN 80-7239-179-8.
 203. HOSKOVEC, Libor. Kraj Vysočina. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 143-158, 16 s. Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 204. BALÍK, Stanislav. Krajské volby 2004 mikroanalýza okresu Šumperk. Stedoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, VII., č. 1, s. 26-44. ISSN 1212-7817.
 205. BALÍK, Stanislav. Křesťanství a Evropa: bitvy marné a zbytečné. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 65-70, 6 s. Politika a náboženství, 2. ISBN 80-7325-071-3.
 206. KOPEČEK, Lubomír. Máhíjat ad-dímuqrátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Bagdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005. s. 6-19, 14 s. mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
 207. BALÍK, Stanislav. Metodologie výzkumu komunální politiky. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: ISPO - CDK, 2005. s. 163-175, 13 s. ISBN 80-7325-074-8.
 208. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu. Stedoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 456-479. ISSN 1212-7817.
 209. BALÍK, Stanislav. Modely exekutivních koalic na komunální úrovni. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 26-39, 14 s. ISBN 80-210-3865-9.
 210. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Moderní teorie totalitarismu a její česká reflexe. In BUDIL, Ivo. Totalitarismus. 1. vyd. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, 2005. s. 10-23, 14 s. ISBN 80-903412-3-3.
 211. BALÍK, STANISLAV - HOLZER, JAN, Jan. Moderní teorie totalitarismu a její česká reflexe. In Budil, Ivo (ed.): Totalitarismus. Interdisciplinární pohled. In BALÍK, Stanislav. Totalitarismus. Interdisciplinární pohled. Plzeň: FF ZČU, 2005. s. 10-23, 14 s. ISBN 80-903412-3-3.
 212. HOSKOVEC, Libor. Pardubický kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 128-142, 15 s. Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 213. HABÁŇ, Martin. Plzeňský kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005. s. 58-71, 14 s. Ediční řada Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 214. ČALOUD, Dalibor. Středočeský kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 28 - 42, 15 s. Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 215. HABÁŇ, Martin. Ústecký kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005. s. 86-99, 14 s. Ediční řada Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 216. BALÍK, Stanislav. Vztah státu a územní samosprávy v roce 2004. In BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 197-211, 15 s. Sborníky, 25. ISBN 80-210-3914-0.
 217. 2004

 218. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK a Markéta PITROVÁ. Evropská lidová strana. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 8-23, 16 s. ISBN 80-210-3588-9.
 219. BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 119 s. Sborníky, č. 21. ISBN 80-210-3588-9.
 220. BALÍK, Stanislav. Hl. Cyrill und Method. In OLBERT, Franz. Patrone Europas. 1. vyd. München: Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e.V., 2004. s. 129-148, 20 s. mimo edice. ISBN 3-9800815-2-4.
 221. BALÍK, Stanislav. KSČM a její vztah k minulosti. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2004, VI, 2-3, s. 1-13. ISSN 1212-7817.
 222. BALÍK, Stanislav. Několik poznámek k referendu o vstupu ČR do EU. In FIALA, Petr a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 76-81, 6 s. mimo edice. ISBN 80-7325-031-4.
 223. HLOUŠEK, Vít. Nice, nebo smrt. Polsko, Konvent a evropská debata. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 199-203, 5 s. ISBN 80-7325-031-4.
 224. BALÍK, Stanislav. Parlamentní volby v Srbsku. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, II. (XV.), č. 1, s. 7-8. ISSN 1214-0899.
 225. BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. Brno: CDK, 2004. 200 s. Svazek 1. ISBN 80-7325-031-4.
 226. DANČÁK, Břetislav. Polské politické strany a Evropská lidová strana. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 54-69, 16 s. ISBN 80-210-3588-9.
 227. BALÍK, Stanislav. Programatika Evropské lidové strany. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 25-32, 8 s. ISBN 80-7325-031-4.
 228. BALÍK, Stanislav. Předvolební programy v evropských volbách. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, II. (XV.), č. 5, s. 30-34. ISSN 1214-0899.
 229. HLOUŠEK, Vít. Rakouská lidová strana a EPP. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 70-85, 16 s. IIPS. ISBN 80-210-3588-9.
 230. BALÍK, Stanislav. Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. In FAJMON, Hynek. Cesta České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 96-109, 13 s. ISBN 80-7325-045-4.
 231. BALÍK, Stanislav. Rozpačité ano z Malty. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 69-70, 2 s. ISBN 80-7325-031-4.
 232. BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2004. 168 s. Edice Bod. ISBN 80-86569-89-6.
 233. BALÍK, Stanislav. Triumf pravicových regionálních politiků. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, II. (XV.), č. 9, s. 15-20. ISSN 1214-0899.
 234. POSPÍŠIL, Ivo a Martin FEDORKO. Veřejná diskuse o návrhu Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu v zemích Visegrádu. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy EU. Brno: CDK, 2004. s. 167 - 186, 10 s. Politologie.
 235. 2003

 236. BALÍK, Stanislav. Debata nad podobou nejnižší úrovně veřejné správy ve Spolkové republice Německo. In FIALA, Vlastimil a Blanka ŘÍCHOVÁ. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Moneta - FM, 2003. s. 73-83, 11 s. mimo edice. ISBN 80-900965-7-3.
 237. BALÍK, Stanislav. Několik poznámek k referendu o vstupu ČR do EU. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, I. (XIV.), č. 6, s. 7-9. ISSN 1214-0899.
 238. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 180 s. Monografie, svazek č. 9. ISBN 80-210-3307-X.
 239. BALÍK, Stanislav. Póly a polarita komunálních velkoměstských stranických soustav v České republice. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, X., č. 2, s. 132-140. ISSN 1211-3247.
 240. BALÍK, Stanislav. Povolební koalice v obcích III. stupně. In BALÍK, Stanislav. Komunální volby v České republice v roce 2002. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003. s. 126-140, 15 s. Ediční řada Studie, svazek č. 28. ISBN 80-210-3211-1.
 241. BALÍK, Stanislav. Totalitní a autoritativní režimy. In KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003. s. 259-284, 26 s. 16. ISBN 80-210-3036-4.
 242. BALÍK, Stanislav. Vývoj obecního volebního práva od roku 1848 do současnosti. In BALÍK, Stanislav. Komunální volby v České republice v roce 2002. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003. s. 12-25, 13 s. Ediční řada Studie, svazek č. 28. ISBN 80-210-3211-1.
 243. 2002

 244. BALÍK, Stanislav. Církevní procesy v olomoucké arcidiecézi. In Církevní procesy padesátých let. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. s. 199-242. mimo edice. ISBN 80-7192-797-X.
 245. BALÍK, Stanislav. Česká povolební situace. Listy SFPA, Bratislava: SFPA, 2002, VI., č. 5, s. 8-9. ISSN 1336-2216.
 246. BALÍK, Stanislav. Čtyři základní typy obecního uspořádání v Německu? Debata nad jejich vzájemnou konvergencí. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, IV., 1., s. 1-15. ISSN 1212-7817.
 247. BALÍK, Stanislav. Dolfussovo a Schusniggovo Rakousko - případová studie organicko-etatistického autoritativního režimu. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, roč. 4, 2-3, s. 1-15. ISSN 1212-7817.
 248. BALÍK, Stanislav. Dvě brilantní analýzy v rozmezí tří desetiletí. Proglas: revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 2002, XIII., č. 3, s. 26-27. ISSN 0862-6731.
 249. BALÍK, Stanislav. Komunální koalice, vzor 2002. Revue Proglas : měsíčník pro kulturu a politiku, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, XIII., č. 10, s. 13-15. ISSN 1213-4953.
 250. BALÍK, Stanislav. Komunální volby - česká pravice se odráží ode dna? Revue Proglas : měsíčník pro kulturu a politiku, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, XIII., č. 9, s. 17-18. ISSN 1213-4953.
 251. BALÍK, Stanislav. Obecní volby v Německu. Zastupitelská demokracie na komunální úrovni I. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, č. 2, s. 169-181. ISSN 1211-3247.
 252. BALÍK, Stanislav. Postaveno ku cti a slávě Boží. Bludovské kapličky, sochy, kříže a Boží muka. Severní Morava : vlastivědný sborník (MDO), Šumperk: Okresní vlastivědné muzeum, 2002, roč. 42, č. 84, s. 9-26. ISSN 0231-6323.
 253. BALÍK, Stanislav. Republika Srbsko. In FIALA, Petr, Maxmilián STRMISKA a Jan HOLZER. Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 400-419, 20 s. 10. ISBN 80-210-3036-4.
 254. BALÍK, Stanislav a Lubomír KOPEČEK. Slovenské volby 2002 - překročení Rubikonu? Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, č. 4, s. 1-12. ISSN 1212-7817.
 255. BALÍK, Stanislav. Tři roky svobody? Pretotalitní režim v Československu v letech 1945 - 1948. Rexter, Brno: Centrum pro bezpečnostní a strat. studia, 2002, roč. 2002, č. 00, s. 1-20. ISSN 1214-7737.
 256. 2000

 257. BALÍK, Stanislav. Komunistické strany v Bělorusku. In HOLZER, Jan. Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 87-107. 15. ISBN 80-210-2353-8.
 258. BALÍK, Stanislav. Lepší cesta pro naši zemi? KSČM na přelomu tisíciletí. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, roč. 7, č. 1, s. 96-106. ISSN 1211-3247.
 259. BALÍK, Stanislav. Miloval jsem okrasu domu Tvého. Bludovský monstrproces v letech 1950 - 1952. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 99 s. mimo edice. ISBN 80-85959-69-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2020 16:18