Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. KALHOUS, David. České a moravské biskupství ve 12. století (1092–1197). In Vratislav Vaníček, Jan Kotous. Posunuté milénium: 1050 let od založení pražského biskupství. Praha: NLN, 2024, s. 86-119. xxx. ISBN 978-80-7422-954-1.
  2. KALHOUS, David. Many Lives of One Man. Strategies for Building Legitimacy through the Story of St Wenceslas in Early and High Medieval Hagiography (940s–1260s). In Grzegorz Pac, Steffen Hope, and Jón Viðar Sigurðsson. The Cult of Saints and Legitimization of Elite Power in East Central and Northern Europe up to 1300. Turnhout: Brepols, 2024, s. 241-266. Comparative Perspectives on Medieval History, 2. ISBN 978-2-503-61108-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1484/M.CPMH-EB.5.136923.
  3. KALHOUS, David. Moravské církevně slovanské památky. In Přemysl Bar, Dalibor Havel, Lukáš Führer, Lenka Malárová Šmídová. Moc inkoustu. Středověká knižní kultura na Moravě. Brno: Muni, 2024, s. 13-28, 26 s. xxx. ISBN 978-80-280-0520-7.

  2023

  1. KALHOUS, David. Anna Aurast, Fremde, Freunde, Feinde: Wahrnehmung und Bewertung von Fremden in den Chroniken des Gallus Anonymus und des Cosmas von Prag, Verlag Dr. Dieter Winkler, Bochum 2019. Studia mediaevalia Bohemica. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha / Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze, 2023, roč. 13, s. 115-116. ISSN 1804-0977.
  2. KALHOUS, David. Central places, itineraries and royal governance in the high Middle Ages. Case of Přemysl Ottokar II (1251-1278). In Seminář na CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2023.
  3. KALHOUS, David. Dániel BAGI Divisio Regni. The territorial divisions, power struggles and dynastic historiography of the Árpáds of 11th– and early 12th-century Hungary, with comparative studies of the Piasts of Poland and the Přemyslids of Bohemia (= Arpadiana II) Budapest, Research Centre for the Humanities 2020,. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2023, roč. 120, 3-4, s. 943-945. ISSN 0862-6111.
  4. KALHOUS, David. Kosmas a jeho (ztracené) rukopisy. In Polskie księgozbiory i archiwalia z okresu średniowiecza i nowożytności. 2023.
  5. KALHOUS, David, Lukáš REITINGER a Jan ŠKVRŇÁK. Morava a Moravané ve strukturách moci Přemysla Otakara II. In Mikuláš Netík, Martin Wihoda. Mikuláš Netík a Martin Wihoda. Morava v proměnách dlouhého 13. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2023. ISBN. Praha: NLN, 2023, s. 245-278. ISBN 978-80-7422-945-9.

  2022

  1. KALHOUS, David. Between central place, retinues, and empire. East Central Europe in the historiography of last quarter century. In Rethinking the 10th century through the prism of territories : Regulations and resistances in a reshaping Europe. 2022.
  2. KALHOUS, David. Connecting people: Monasteries in Přemyslid Bohemia. In POWER IN NUMBERS. THE ROLE OF THE RURAL POPULATION IN CHRISTIANISATION AND STATE FORMATION II. 2022.
  3. KALHOUS, David. Divided by the Danube? Political Boundaries and Cultural Continuities. In Carolingian Frontiers - Italy and beyond. 2022.
  4. KALHOUS, David. Introducing the church in Bohemia and Moravia: structures and processes. In Power in Numbers: the role of the rural population in Christianization and State formation. 2022.
  5. KALHOUS, David. Is there any other world? Imagination of the outside world in the medieval historiography of the Czech lands based on the chronicles Cosmas of Prague, so called Dalimil and Přibík Pulkava of Radenín. In Reffensperger, Christian. Authorship, Worldview, and Identity in Medieval Europe. New York: Routledge, 2022, s. 272-291. Studies i Medieval History and Culture. ISBN 978-0-367-45766-2.
  6. KALHOUS, David, Adam MERTEL a Zdeněk STACHOŇ. Metrics for the identification of primary centers of government from historical itineraries: Přemysl Otakar II: A case study. SocArxiv Papers. 2022, s. 1-30. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31235/osf.io/anq4y.
  7. REITINGER, Lukáš a David KALHOUS. Morava a Moravané ve strukturách moci Přemysla Otakara II. In Markrabě Vladislav Jindřich. Proměna Moravy knížecí v markrabskou, Znojmo. 2022.
  8. KALHOUS, David. St. Wenceslas. In Gone Medieval. https://play.acast.com/s/gone-medieval, 2022.

  2021

  1. KALHOUS, David. “… rogans eum sibi in auxilium contra superbiam Teutonicorum” : The Imaging of ‘Theutonici’ in Bohemian Medieval Sources between the Ninth and Fourteenth Centuries. In Pleszczyński, Andrzej; Vercamer, Grischa. Germans and Poles in the Middle Ages : The Perception of the 'Other' and the Presence of Mutual Ethnic Stereotypes in Medieval Narrative Sources. Leiden, New York: Brill, 2021, s. 81-97. ISBN 978-90-04-41778-6.
  2. KALHOUS, David. Allemand (usage de l’). In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 264-265. ISBN 978-2-37933-015-5.
  3. KALHOUS, David. Astric-Anastase. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 282-283. ISBN 978-2-37933-015-5.
  4. KALHOUS, David, Enikő CSUKOVITS a Piotr WĘCOWSKI. Barons et magnats. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 288-291. ISBN 978-2-37933-015-5.
  5. KALHOUS, David. Boheme. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 304-307. ISBN 978-2-37933-015-5.
  6. KALHOUS, David. Bohemes. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 307-309. ISBN 978-2-37933-015-5.
  7. KALHOUS, David. Boleslas Ier le Cruel, duc de Boheme. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 309-310. ISBN 978-2-37933-015-5.
  8. KALHOUS, David. Boleslas II le Pieux, duc de Boheme. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 312-313. ISBN 978-2-37933-015-5.
  9. KALHOUS, David. Bořivoj Ier, duc des Bohemes. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 316. ISBN 978-2-37933-015-5.
  10. KALHOUS, David. Bretislas Ier, duc de Boheme. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 324-325. ISBN 978-2-37933-015-5.
  11. KALHOUS, David. Brno. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 325-326. ISBN 978-2-37933-015-5.
  12. KALHOUS, David, Tomasz ZAWADZKI a Enikő CSUKOVITS. Cour ducale ou royale. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 403-404. ISBN 978-2-37933-015-5.
  13. KALHOUS, David. České země, zdejší církev a papežství v 9.–12. století. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021, s. 15-20. ISBN 978-80-210-9947-0.
  14. KALHOUS, David, István TRINGLI a Piotr WĘCOWSKI. Diete. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 428-430. ISBN 978-2-37933-015-5.
  15. KALHOUS, David. Episode 4 - 11th-c. Bohemia with David Kalhous. 2021.
  16. KALHOUS, David a Gergely KISS. Évechés et dioceses. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 459. ISBN 978-2-37933-015-5.
  17. KALHOUS, David. Évechés missionnaires. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 459-460. ISBN 978-2-37933-015-5.
  18. KALHOUS, David a Bálint Gergely KISS. Éveques. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 460-461. ISBN 978-2-37933-015-5.
  19. ELBEL, Petr a David KALHOUS. Granum catalogi praesulum Moraviae - jediná kronika středověkého olomouckého biskupství. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021, s. 385-386. ISBN 978-80-210-9947-0.
  20. KALHOUS, David, István TRINGLI a Przemysław WISZEWSKI. Historiographies centre-européennes et mythes des origines. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 69-97. ISBN 978-2-37933-015-5.
  21. KALHOUS, David a Pavlína RYCHTEROVÁ. Historiography and Identity VI : Competing Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, c. 1200 —c. 1600. 1. vyd. Turnhout: Brepols, 2021, 468 s. ISBN 978-2-503-58545-1.
  22. KALHOUS, David, Stanisław JUJECZKA a Bálint Gergely KISS. Chanoines séculiers. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 348-349. ISBN 978-2-37933-015-5.
  23. KALHOUS, David, Andrzej MARZEC a Attila ZSOLDOS. Chevalerie et chevalier. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 357-360. ISBN 978-2-37933-015-5.
  24. KALHOUS, David. Jean Jiskra de Brandýs. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 550-551. ISBN 978-2-37933-015-5.
  25. KALHOUS, David. Législation civile. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 578-580. ISBN 978-2-37933-015-5.
  26. KALHOUS, David. Libuše. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 588. ISBN 978-2-37933-015-5.
  27. KALHOUS, David. Many lives of one man: the transformation of Saint Wenceslas' story in medieval hagiography. In The Cultof Saints and Legitimizationof Elite Power in East Central Europe and Scandinavia until 1300. 2021.
  28. KALHOUS, David. Marchfeld, bataille (26 août 1278). In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 611-612. ISBN 978-2-37933-015-5.
  29. KALHOUS, David. Member of editorial board. BREPOLS – EAST CENTRAL EUROPE, 476–1795 SERIES, 2021.
  30. KALHOUS, David. Mojmirid Moravia in the 9th Century. In Poláček, Lumír. Great Moravian Elites From Mikulčice. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav Brno, 2021, s. 13-37, 40-50, 61-67, 71-73, 46 s. ISBN 978-80-7524-032-3.
  31. KALHOUS, David. Mojmírovská Morava a papežství. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Munipress, 2021, s. 21-34. ISBN 978-80-210-9947-0.
  32. KALHOUS, David. Moravie. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 639-640. ISBN 978-2-37933-015-5.
  33. KALHOUS, David, Enikő CSUKOVITS a Andrzej MARZEC. Noblesse. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 655-659. ISBN 978-2-37933-015-5.
  34. KALHOUS, David, Enikő CSUKOVITS a Tomasz ZAWADZKI. Offices de cour. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 663-665. ISBN 978-2-37933-015-5.
  35. KALHOUS, David. Ottokar Ier, duc puis roi de Boheme. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 680-681. ISBN 978-2-37933-015-5.
  36. KALHOUS, David. Ottokar II, roi de Boheme. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 681-682. ISBN 978-2-37933-015-5.
  37. KALHOUS, David. Papežství a Morava v 10.–11. století : vzdálená autorita. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Munipress, 2021, s. 35-44. xxx. ISBN 978-80-210-9947-0.
  38. KALHOUS, David a Bálint Gergely KISS. Paroisses. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 691-692. ISBN 978-2-37933-015-5.
  39. KALHOUS, David. Procope de Sázava, saint. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 734-735. ISBN 978-2-37933-015-5.
  40. KALHOUS, David. Proměny 13. století. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Munipress, 2021, s. 65-69. ISBN 978-80-210-9947-0.
  41. KALHOUS, David. Přemysl le Laboureur. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 728-729. ISBN 978-2-37933-015-5.
  42. KALHOUS, David. Přemyslides, dynastie ducale et royale. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 729-732. ISBN 978-2-37933-015-5.
  43. KALHOUS, David a Ludmila LUŇÁKOVÁ. Rhetoric of War : The Imagination of War in Medieval Written Sources. Central and Eastern Europe in the High Middle Ages. In Kotecki, Radosław; Selchen Jensen, Carsten; Bennett, Stephen. The Christianity and War in ‘Younger Europe’ : Church at War, Religion in War, Perception of War in Medieval East Central Europe and Scandinavia. Amsterdam, Toronto: Arc Humanities Press/Amsterdam University Press, 2021, s. 207-225. ISBN 978-1-64189-133-2.
  44. LOSKOTOVÁ, Irena, Klápště JAN, Martin WIHODA, David KALHOUS, Rudolf PROCHÁZKA, Piekalski JERZY, Nodl MARTIN, Žemlička JOSEF, Libor JAN, Cymbalak TOMASZ, Musílek MARTIN, Podliska JAROSLAV, Havrda JAN, Zavřel JAN, Slézar PAVEL, Ostrý CTIBOR, Nováček KAREL a Břínková HEDVIKA. Rudolfovo číslo. Rudolfu Procházkovi k 65. narozeninám kolegové a přátelé. In To Rudolf Procházka on his 65th birthday, from colleagues and friends. 1. vyd. Praha: koedice Masarykova univerzita / Nakladatelství Lidové noviny / Archeologický ústav AV ČR / Archaia Brno, z. ú., 2021, 284 s. ISBN 978-80-210-9860-2.
  45. KALHOUS, David. Slavnikides, lignage. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 795-796. ISBN 978-2-37933-015-5.
  46. KALHOUS, David. Slavon. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 796-797. ISBN 978-2-37933-015-5.
  47. KALHOUS, David. Sociolingvistický status staroslověnštiny v přemyslovských Čechách. In Vykypěl, Bohumil. Staroslověnské dědictví ve staré češtině. 1. vyd. Praha: NLN, 2021, s. 209-217. Studia etymologica Brunensia, 26. ISBN 978-80-7422-779-0.
  48. KALHOUS, David. State formation in the 10th century. In Curta, Florin. The Routledge Handbook of East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500-1300. New York: Taylor and Francis, 2021, s. 121-138. The Routledge History Handbooks, 7. ISBN 978-0-367-22655-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9780429276217-8.
  49. KALHOUS, David. Wenceslas Ier, duc de Boheme et saint. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 861-862. ISBN 978-2-37933-015-5.
  50. KALHOUS, David. Wratislas II, duc puis roi de Boheme. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 869-870. ISBN 978-2-37933-015-5.

  2020

  1. KALHOUS, David. Antonín, R.: Mendikanti a české země za vlády posledních Přemyslovců, Časopis Matice moravské 138 (2019) S. 3–50. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2020, roč. 76, s. 414-415, 1 s. ISSN 0012-1223.
  2. KALHOUS, David. Aurast, Anna: Fremde, Freunde, Feinde: Wahrnehmung und Bewertung von Fremden in den Chroniken des Gallus Anonymus und des Cosmas von Prag. (Bochum, Germany: Verlag Dr. Dieter Winkler, 2019). The Medieval Review. 2020, č. 30.
  3. KALHOUS, David. Bláhová, M.: „Čas boje, čas pokoje“: kalendář a válečná tažení v raně přemyslovských Čechách, Paginae historiae 27, 2019, S. 29–45. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2020, roč. 76, s. 464. ISSN 0012-1223.
  4. KALHOUS, David. Bláhová, M.: Mezi pamětí a právem: pamětní zápisy jako historický pramen, Sborník archivních prací 68 (2018) S. 6–18. Deutsches Archiv. 2020, roč. 76, s. 257.
  5. KALHOUS, David. Člen redakční rady. Přehled výzkumů, 2020. ISSN 1211-7250.
  6. KALHOUS, David. Historie a archeologie : limity spolupráce a porozumění mezi obory. In Boháčová, Ivana; Sommer, Petr. Raný český stát 10. století. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2020, s. 211-224. ISBN 978-80-7007-627-9.
  7. KALHOUS, David. Josef Šrámek, Sociální sítě konventu cisterciaček Vallis Sanctae Mariae v Pohledu ve středověku, Havlíčkobrodsko 31 (2017) S. 9–39. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2020, roč. 76, s. 415. ISSN 0012-1223.
  8. KALHOUS, David. Matla, M.: Czeskie wpływy w życiu religijnym i piśmiennictwie państwa piastowskiego w X–XI wieku Poznań, Instytut Historii UAM 2017 (Publikacje Instytutu Historii UAM, 148). Časopis Matice moravské. 2020, roč. 139, s. 218-220. ISSN 0323-052X.
  9. KALHOUS, David. Mediaevalia Historica Bohemica 21/1 (2018). Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2020, roč. 76, s. 420-421, 1 s. ISSN 0012-1223.
  10. KALHOUS, David. Musílek, M.: Hus a pražští konšelé v předvečer revoluce. Staroměstské soudní knihy pro dluhy a možnosti jejich výpovědi pro dějiny města, Český časopis historický 117 (2019) S. 275–317. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2020, roč. 76, s. 274-275, 1 s. ISSN 0012-1223.
  11. KALHOUS, David. Ondřej Schmidt, Druhé zajetí Václava IV. z italské perspektivy , Studia mediaevalia Bohemica 9 (2017) S. 163–214. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2020, roč. 76, s. 280-281, 1 s. ISSN 0012-1223.
  12. KALHOUS, David. Podolan, P.: Veľká Morava a veľkomoravská tradícia u generácie Kollára a Šafárika, Český časopis historický 117 (2019) S. 59–93. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2020, roč. 76, s. 234. ISSN 0012-1223.
  13. KALHOUS, David. Przewod, powóz, prowod… a paraveredus? K otázce údajné služebné organizace a veřejných služebností a jejich původu. In Chocholáč, Bronislav; Malíř, Jiří; Reitinger, Lukáš ; Wihoda, Martin. PRO PANA profesora Libora JANA k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, 2020, s. 121-129. ISBN 978-80-87709-28-3.
  14. KALHOUS, David. Šrámek, J.: „A také klášter Hradisko u Olomouce byl obnoven naším řádem.“ Konkurence mezi řeholními řády a kolektivní identity kléru v českých zemích ve 12. století, Vlastivědný věstník moravský 68 (2017) S. 113–128. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2020, roč. 76, s. 414. ISSN 0012-1223.
  15. KALHOUS, David. Vaníček, V.: Utváření politické a kulturní identity ve slovanských zemích. Kosmas, Gallus a Nestor, Český časopis historický 117 (2019) S. 695–722. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2020, roč. 76, s. 284-285, 1 s. ISSN 0012-1223.
  16. KALHOUS, David. Vojtíšková, J., Beran, Z.: Tzv. Cancellaria Regis Georgii (Diplomatická analýza Rukopisu A) , Sborník archivních prací 67 (2017) S. 98–145. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2020, roč. 76, s. 281. ISSN 0012-1223.

  2019

  1. KALHOUS, David. Archeologie a starší dějiny do roku 1780. Grantová agentura ČR, 2019 - 2023.
  2. KALHOUS, David. Bohemi - k otázce utváření identit v českých zemích raně přemyslovské doby. In Představení knih. 2019.
  3. KALHOUS, David. Bohemi: Identitätsbildungsprozesse in frühmittelalterlichen Böhmen. In 4 Historiker & 12 Bände. 2019.
  4. KALHOUS, David. Building monarchy, building ecclesiastical organization : the early Přemyslid monarchy (X-XII c.). In La Fabrique de l´espace reliqieux centre-européen au Moyen Age, 2 : Primaties, Province et Dioceses, 8.2.2019, Paris. 2019.
  5. KALHOUS, David. Creating bonds, creating memories : Monasteries Kladruby and Opatovice in twelfth century and their forgeries. Studia historica Brunensia. Masarykova univerzita, 2019, roč. 65, č. 1, s. 37-50. ISSN 1803-7429. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SHB2018-1-3.
  6. KALHOUS, David a Anna PUMPROVÁ. Founding narratives and chronicles of Žďár (Fons beatae Mariae virginis) and Zbraslav (Aula Regiae): An Attempt to form Cistercian identity in Czech lands? Cîteaux: Commentarii Cistercienses: Revue d'histoire cistercienne. Nuits-Saint-Georges : Abbaye de Cîteaux, n.d., 2019, roč. 70, 3-4, s. 213-245. ISSN 0009-7497.
  7. KALHOUS, David. Graves, Churches, Culture and Texts: The Processes of Christianisation in the Early Middle Ages and Their Social and Cultural Context. In Jiří Macháček, Martin Wihoda. The Fall of Great Moravia. Who Was Buried in Grave H153 at Pohansko near Břeclav? Leiden, Boston: Brill, 2019, s. 110-129. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 54. ISBN 978-90-04-38313-5.
  8. KALHOUS, David a Dalibor HAVEL. Heiligenkreuz 217 und die Anfänge der Schriftkultur in Böhmen um 1000 : die Prager Kirche im Zeitalter Bischofs Thiddag. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Karolinum, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 159-167. ISSN 0567-8293. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/24647055.2019.9.
  9. KALHOUS, David. Is there any other world? Imagination of the outside world in the medieval historiography of the Czech lands based on the chronicles Cosmas of Prague, so called Dalimil and Přibík Pulkava of Radenín. In International Medieval Congress Leeds, 2019. 2019.
  10. KALHOUS, David. Josef Žemlička, Návraty do krajiny českého středověku. Výbor z díla [Gesammelte Schriften zur Sozial- und Landesgeschichte Böhmens in Přemyslidenzeit]. Hrsg. M. Wihoda, L. Luňáková. Praha, NLN 2016. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2019, roč. 74, s. 908-909. ISSN 0012-1223.
  11. KALHOUS, David. Karel IV. a Emauzy: Liturgie – obraz – text [Karl IV. und benediktinisches Slavenkloster Emauzy: Liturgie – Bild – Text/Sammelband], ed. Kateřina Kubínova, Praha 2018. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2019, roč. 74, s. 910-911. ISSN 0012-1223.
  12. KALHOUS, David. Kostel Panny Marie na Pražském hradě. Dialog nad počátky křesťanství v Čechách. Red. I. Štefan, M. Wihoda. Praha 2018. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2019, roč. 74, s. 835-836. ISSN 0012-1223.
  13. KALHOUS, David. Kousek, který zapadá do mnoha skládaček. Rukopisný kontext Kosmovy kroniky. In Staročeský dýchánek. 2019.
  14. KALHOUS, David, Anna ŽÁKOVÁ, Daša BARTOŇKOVÁ, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Jiří K. KROUPA. Magnae Moraviae Fontes historici NS 1. 3. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2019, 528 s. x 1. ISBN 978-80-87773-36-9.
  15. KALHOUS, David. Martin Homza, Mulieres suadentes - Persuasive Women. Female Royal Saints in Medieval East Central and Eastern Europe. Leiden, Brill 2017 (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 42). Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2019, roč. 74, s. 800-801. ISSN 0012-1223.
  16. KALHOUS, David. Maximilian Diesenberger, Predigt und Politik im frühmittelalterlichen Bayern. Arn von Salzburg, Karl der Große und die Salzburger Sermones-Sammlung, De Gruyter, Berlin 2016 (= Millennium-Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr. 58). Studia Medievalia Bohemica. 2019, roč. 10, s. 119. ISSN 1804-0977.
  17. KALHOUS, David. Preconditions of the Genesis of the Přemyslid Realm. In Kouřil, Pavel; Poláček, Lumír. Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa : Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. Brno: ArÚ AV ČR Brno, 2019, s. 385-401. ISBN 978-80-86023-59-5.
  18. KALHOUS, David. Procházka, R.: Hrad Přerov v raném středověku (9.-11. století) a počátky mladohradištní hmotné kultury. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2017. Studia Medievalia Bohemica. 2019, roč. 10, s. 135. ISSN 1804-0977.
  19. KALHOUS, David. Quéret Podesta, A.: Annales Magdeburgenses Brevissimi. The Short Annals of Magdeburg and their significance in the discussion on the genesis of Czech and Polish annalistic productions. Edice Historie, sv. 5 Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2019, roč. 74, s. 792-794. ISSN 0012-1223.
  20. KALHOUS, David. Tomáš Petráček, Power and Exploitation in the Czech Lands in the 10th - 12th Centuries: A Central European Perspective. Leiden, Brill 2017 (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 40). Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2019, roč. 74, s. 909. ISSN 0012-1223.
  21. KALHOUS, David. Úvahy nad možnostmi poznání sociální struktury raně středověkého přemyslovského knížectví. Praehistorica. Praha: Karolinum, 2019, roč. 34, č. 2, s. 29-82. ISSN 0231-5432. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/25707213.2019.3.
  22. KALHOUS, David. Velká Morava a její dědictví. In Klápště, Jan; Šedivý, Ivan. Dějiny Česka. Praha: NLN, 2019, s. 15-21. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-338-9.

  2018

  1. KALHOUS, David. Antonín, R.: The Ideal Ruler in Medieval Bohemia. Brill: Leiden/Boston, 2017 (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 44). Journal of East Central European Studies. Marburg: Herder-Institut, 2018, roč. 67, s. 399-400. ISSN 0948-8294.
  2. KALHOUS, David. Bohemi: Prozesse der Identitätsbildung in frühpřemyslidischen Ländern (bis 1200). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018, 261 s. Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 24. ISBN 978-3-7001-8210-8.
  3. KALHOUS, David. Building and organising central places and fortifications as a manifestation of princely power in early Medieval Europe. In Rudolf Procházka/Pavel Kouřil. Moravian and Silesian Strongholds of the tenth and eleventh centuries in the context of Central Europe. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2018, s. 17-23. Spisy Archeologického ústavu AV ČR 57.
  4. KALHOUS, David a Dalibor HAVEL. Heiligenkreuz 217. In 93rd annual meeting of The Medieval Academy of America. 2018.
  5. KALHOUS, David a Klára HÜBNEROVÁ. Inventing Heroes, Reversing Legends, Constructing Facts: The Dynamics of Identity Shaping (2 sekce International Medieval Congress 2018). 2018.
  6. SCHMIDT, Ondřej, Stanislav BÁRTA, Klára HÜBNEROVÁ, David KALHOUS a Ondřej VODIČKA. Kingdome Come. Jak zkonstruovat středověk. In Muni – měsíčník Masarykovy univerzity. 2018, s. 9.
  7. KALHOUS, David. Nové náhledy na dějiny vrcholně středověké církve. Hamilton, S.: Chruch and the People in the medieval West, 900-1200. Edinburgh: Pearson, 2013. Barrow, J.: The Clergy in the Medieval World, 800-1200. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Studia Medievalia Bohemica. 2018, roč. 9, s. 121-122. ISSN 1804-0977.
  8. KALHOUS, David. “On all his journeys he met with many perils because of the Adversary”. Old Church Slavonic as a liturgical language and its defence in the ninth and tenth century hagiography. In Vernacular Languages in the Long Ninth Century, 28 June, University of Kent. 2018.
  9. KALHOUS, David. Reimitz, H.: History, Frankish Identity and the Framing of Western Ethnicity, 550-850. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Studia Medievalia Bohemica. 2018, roč. 9, s. 267-268. ISSN 1804-0977.
  10. KALHOUS, David. Reitinger, L.: Vratislav, první král Čechů. Praha: Argo, 2017. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2018, roč. 137, s. 190-193. ISSN 0323-052X.
  11. KALHOUS, David. …rogans eum sibi in auxilium contra superbiam Teutonicorum... Imaging of “Theutonici” in Bohemian medieval sources between the ninth and fourteenth centuries. In Germans and Poles in the Middle Ages – the Perception of the 'Other' and the Presence of Mutual Stereotypes, 24.-26.5.2018, Warszawa. 2018.
  12. KALHOUS, David. Steinhübel, J.: Nitranské kniažetstvo. Počiatky středověkého Slovenska. Rak: Budmerice 22016. Studia Medievalia Bohemica. 2018, roč. 9, s. 103. ISSN 1804-0977.

  2017

  1. KALHOUS, David. Building and organising central places and fortifications as a manifestation of princely power in early Medieval Europe. In Early Medieval Centres. 2017.
  2. KALHOUS, David. Člen dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR. Dozorčí rada Slovanského ústavu AV ČR, 2017 - 2022.
  3. KALHOUS, David. Dresler, P.: Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? Břeclav-Pohansko 8. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Studia Medievalia Bohemica. 2017, roč. 8, s. 358-359. ISSN 1804-0977.
  4. KALHOUS, David. Ducháček, M.: Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin. Praha: Karolinum, 2015. Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, roč. 12, s. 117-123. ISSN 2084-1213.
  5. KALHOUS, David. East meets West, West Meets East? Constructing Difference in the First Life of St Adalbert and in the Life of St Neilos. In Crostini, Barbara; Murzaku, Ines Angeli. Greek Monasticism in Southern Italy: The Life of St Neilos in Context. New York, Oxon: Francis Taylor/Routledge, 2017, s. 282-307. ISBN 978-1-4724-3790-7.
  6. KALHOUS, David. Friends of Cannibals? Imaging and Self-Perception of the Bohemians between the ninth and fourteenth centuries. In Session 821: Cannibals, Heretics, and a Drunken King: Imaging Bohemia, 900-1450, XXIVth IMC 2017, Leeds. 2017.
  7. KALHOUS, David a Dalibor HAVEL. Heiligenkreuz 217. In Thiddag: bishop of Prague, Praha, 3. - 4. 10. 2017. 2017.
  8. KALHOUS, David. Jeden den ve středověku. Red. Martin Nodl – Petr Sommer. Praha: NLN, 2014. Studia Medievalia Bohemica. 2017, roč. 8, s. 330. ISSN 1804-0977.
  9. KALHOUS, David. Legenda Christiani as a guide through the Czech historiography. In Meeting of IH PAN, Warszawa. 2017.
  10. KALHOUS, David. Nowotny, E.: Die früh- bis hochmittelalterliche Siedlung von Mitterretzbach, Niederösterreich. Mit den Beiträgen von Andreas G. Heiss, Marianne Kohler-Schneider, Manfred Linner, Reinhard Roetzel, Manfred Schmitzberger und Silvia Wiesinger. Krems 2015. Studia Medievalia Bohemica. 2017, roč. 8, s. 202. ISSN 1804-0977.
  11. KALHOUS, David a Anna PUMPROVÁ. P58 Prameny přemyslovské doby (Panel na XI. sjezdu českých historiků v Olomouci). 2017.
  12. KALHOUS, David. „S Chaloupeckým je o Kristiánovi těžká řeč. Mluví urážlivě nebo uraženě a s projevem pohrdání vůči každému, kdo má jiné mínění“. Václav Chaloupecký a hagiografie. In Václav Chaloupecký a otazníky české a slovenské historiografie a kultury. 2017.
  13. KALHOUS, David. Somer, T.: Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské: Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby. Olomouc 2016. Český časopis historický. 2017, roč. 115, s. 594-595. ISSN 0862-6111.
  14. KALHOUS, David. Sv. Václav a jeho kult před r. 1200. 2017.
  15. KALHOUS, David. Svatopluk I. – kníže nebo král? K otázce legitimizace velkomoravských knížat ve středověké i moderní historiografii. Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, roč. 11, č. 2, s. 63-88. ISSN 2084-1213.
  16. KALHOUS, David. Velká Morava v představách poválečné české historiografie a archeologie. Sonda do problematiky pojetí státu a společnosti. In Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych. 2017. ISBN 978-83-232-3119-6.
  17. KALHOUS, David. Zelenka, J.: Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu. Práce Historického ústavu AV ČR A, 66). Praha 2016. Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, roč. 13, s. 130-134. ISSN 2084-1213.

  2016

  1. KALHOUS, David. Berend, N. – Urbańczyk P. – Wiszewski P.: Central Europe in the High Middle Ages: Bohemia, Hungary and Poland, c. 900–c. 1300. Cambridge Medieval Textbooks. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Studia Medievalia Bohemica. 2016, roč. 7, s. 331-332. ISSN 1804-0977.
  2. KALHOUS, David. Creating bonds, creating memories. Monasteries Kladruby and Opatovice in twelfth century and their forgeries. In Charters between Law and Memory. 2016.
  3. KALHOUS, David. Dalewski, Z.: Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu. Warzsawa: Instytut Historii, 2014. Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2016, roč. 8, s. 324-326. ISSN 1804-0977.
  4. KALHOUS, David. Evaluator for ERC Projects (Marie-Curie Fellowships). European Research Council, 2016.
  5. KALHOUS, David, Tomáš KLIMEK, Pavel BOLINA, Markéta MARKOVÁ, Eva SEMOTANOVÁ, Robert ŠIMŮNEK, Petr SOMMER, František ZÁRUBA, Karin PÁTROVÁ, Eva DOLEŽALOVÁ, Kateřina CHARVÁTOVÁ, Jaroslav BOUBÍN, Petr CHARVÁT, Jan ZELENKA, Jakub RAZIM, Naďa FIEDLEROVÁ, Jiří KUTHAN, Dalibor HAVEL, Karel MARÁZ, Ivan HLAVÁČEK, Hana PÁTKOVÁ, Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Lenka BLECHOVÁ a Jan TOMÁŠEK. Historiografické a historické problémy středověku. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016, 240 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. = Opera Instituti Historici Pragae. ISBN 978-80-7286-297-9.
  6. KALHOUS, David. Hladík, M..: Hospodárské zázemie Mikulčic. Sídelná štruktúra na strednom toku rieky Morava v 9.-1. polovici 13. storočia. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2014 (= Spisy Archeologického ústavu AV ČR v Brně 48). Studia Medievalia Bohemica. 2016, roč. 7, s. 364-365, 1 s. ISSN 1804-0977.
  7. KALHOUS, David. Hroby, kostely, kultura a texty. In Jiří Macháček, Martin Wihoda. Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi. 1. vyd. Praha: NLN, 2016, s. 166-189. Prameny české historie 2. ISBN 978-80-7422-548-2.
  8. KALHOUS, David. K otázce desátků v českých zemích doby přemyslovské. Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2016, roč. 8, č. 2, s. 199-208. ISSN 1804-0977.
  9. KALHOUS, David. Kristiánova legenda jako průvodce dějinami české historiografie. In Zasedání fellows CMS Praha. 2016.
  10. KALHOUS, David. Milo, P.: Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Eine vergleichende Strukturanalyse durch Archäologie und Geophysik, Bonn 2014 (= Studien zur Archäologie Europas 21). Český časopis historický. AV ČR, Historický ústav, 2016, roč. 114, s. 1052-1059. ISSN 0862-6111.
  11. KALHOUS, David. Problémy formování církevní správy v českých zemích v raném středověku. Studia Medievalia Bohemica. 2016, roč. 7, s. 7-36. ISSN 1804-0977.
  12. KALHOUS, David. Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200-1800. Red. V. Čapská – R. Antonín – M. Čapský. Opava, 2014. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2016, roč. 135, s. 535-539. ISSN 0323-052X.
  13. KALHOUS, David. Sikorski, D. A.: Kościol w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Poznań, Wydawnictwo naukowe UAM: 20132. Týž: Początki Kościoła w Polsce. Poznań, Wydawnictwo naukowe UAM: 2012. Studia Medievalia Bohemica. 2016, roč. 7, s. 162. ISSN 1804-0977.
  14. KALHOUS, David. Sosnowski, M.: Studia nad wczesnymi żiwotami św. Wojciecha: tradycja rękopiśmienna i polemika środowisk, Wydawnictwo Poznańskie: Poznań 2013. Studia Medievalia Bohemica. 2016, roč. 7, s. 351-352. ISSN 1804-0977.
  15. KALHOUS, David. Velká Morava v představách poválečné české historiografie a archeologie. Sonda do problematiky pojetí státu a společnosti. In Red. H. Kóčka-Krenz, M. Matla, M. Danilewski. Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe, 2016, s. 71-91, 22 s. ISBN 978-83-232-3119-6.
  16. BALCÁRKOVÁ, Adéla a David KALHOUS. Vývoj moravsko-rakouské hranice v raném středověku. Mikulov - vstupní brána na území Moravy. Památky archeologické. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 107, č. 2016, s. 117-180. ISSN 0031-0506.
  17. KALHOUS, David. Wolverton, L.: Cosmas of Prague. Narratives, Classicism, Politics. Washington, D. C. 2015. Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2016, roč. 8, s. 137-141. ISSN 1804-0977.
  18. BALCÁRKOVÁ, Adéla a David KALHOUS. Zur Entwicklung der Grenze im mährisch-österreichischen Grenzgebiet während des 11.-12. Jahrhunderts und zur Rolle der Befestigung von Nikolsburg/Mikulov. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Wien: Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, 2016, roč. 32, č. 2016, s. 37-72. ISSN 1011-0062.

  2015

  1. KALHOUS, David. A distant outpost of royal power? Karlštejn and its relations with the court of King Sigismund during the Hussite revolution. In The Court and Chancery of Emperor Sigismund as a Political Centre and as a Social System. 2015.
  2. KALHOUS, David. Berounská sídelní komora v raném a vrcholném středověku (před r. 1419). Úvaha nad majetkovou strukturou mikroregionu a nad reprezentativností našich pramenů k dějinám osídlení. Medievalia historica Bohemica. 2015, roč. 18, č. 2, s. 7-67. ISSN 0862-979X.
  3. KALHOUS, David. K otázce počátků břevnovského kláštera. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2015, roč. 134, č. 1, s. 207-213. ISSN 0323-052X.
  4. KALHOUS, David. Legenda Christiani and Modern Historiography. Leiden - New York: Brill, 2015, 166 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450. ISBN 978-90-04-28490-6.
  5. KALHOUS, David. Lysý, M.: Moravania, Mojmírovci a Franská ríša. Štúdie k etnogenéze, politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku. Bratislava: Atticum, 2014. Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2015, roč. 7. ISSN 1804-0977.
  6. KALHOUS, David. Sdílení paměti? : k otázce významu a rozšíření historického povědomí v době přemyslovské. Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, s. 33-59, 28 s. ISSN 1803-7429.
  7. KALHOUS, David. Some observations on the social structure of Great Moravia. In Pavel Kouřil. The Cyril and Methodius Mission and Europe. 1150 Years Since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia. Brno: Archeologický ústav, 2015, s. 40-47. ISBN 978-80-86023-51-9.
  8. KALHOUS, David. Vrcholně středověká tradice o Velké Moravě. K instrumentalizaci historické tradice. In Velká Morava a velkomoravská staroslověnština. 2015. ISBN 978-80-87895-03-0.
  9. KALHOUS, David. Vrcholně středověká tradice o Velké Moravě. K instrumentalizaci historické tradice. In Vepřek, Miroslav. Velká Morava a velkomoravská staroslověnština. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství FF UPOL, 2015, s. 90-120. Paleon. ISBN 978-80-87895-03-0.
  10. KALHOUS, David. West, Ch.: Reframing the Feudal Revolution. Political and Social Transformation Between Marne and Moselle, c. 800–c. 1100. Cambridge – New York 2013 (= Cambridge Studies in Medieval Life and Thought IV. 90). Časopis matice moravské. Matice moravská, 2015, roč. 134, s. 529-533. ISSN 0323-052X.

  2014

  1. KALHOUS, David. Betti, M.: The Making of Christian Moravia (858–882). Papal Power and Political Reality. Brill, Leiden – Boston 2013 (= East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450 24). Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2014, roč. 6, s. 129-133. ISSN 1804-0977.
  2. KALHOUS, David. Model státu středoevropského typu: koncept na pomezí tradice a inovace. Ke kontinuitě a diskontinuitě v českém dějepisectví po r. 1948. Forum Historiae. 2014, roč. 8, č. 2, s. 159-173. ISSN 1337-6861.
  3. KALHOUS, David. Náčelnictví, nebo stát? Několik poznámek k článku Jiřího Macháčka o charakteru Velké Moravy. Archeologické rozhledy. Praha: AÚ AV ČR, 2014, roč. 66, č. 1, s. 177-180. ISSN 0323-1267.
  4. KALHOUS, David. Pleszczyński, A.: The Birth of a Stereotype. Polish Rulers and their Country in German Writings c. 1000 A. D. (= East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 15). Brill: Leiden – Boston 2011. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2014, roč. 133, s. 466-470. ISSN 0323-052X.
  5. KALHOUS, David. Scales, L.: The Shaping of German Identity. Authority and Crisis, 1245-1414. Cambridge 2012. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2014, roč. 133, s. 471-477. ISSN 0323-052X.
  6. KALHOUS, David. Svatý Vojtěch v Římě: nevyřešené otázky. Antiqua Cuthna. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2014, roč. 3, č. 1, s. 73-84. ISSN 1803-1374.

  2013

  1. KALHOUS, David. Čechy a říše: problém pramenů nebo historiografie? Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2013, roč. 111, č. 3, s. 481-516. ISSN 0862-6111.
  2. KALHOUS, David. České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, II. díl. 1. vyd. Praha: Libri, 2013, 264 s. Dějiny českých zemí. ISBN 978-80-7277-509-5.
  3. KALHOUS, David. Storchová, L.: PAVPERTATE STYLOQUE CONNECTI. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Praha 2011. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2013, roč. 132, s. 199-204. ISSN 0323-052X.
  4. KALHOUS, David. Suchánek, D.: Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí. Praha 2011. Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2013, roč. 5, s. 101-103. ISSN 1804-0977.
  5. KALHOUS, David. Svatováclavská úcta v říši před r. 1200 : poznámky k nejstaršímu rukopisnému dochování Crescente fide (Bav.). Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60, 1-2, s. 11-23. ISSN 1803-7429.
  6. KALHOUS, David. Svědectví z první ruky? Nad pramennou hodnotou nejstarších vojtěšských legend. Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, roč. 1, 1-2, s. 37-58. ISSN 2084-1213.

  2012

  1. KALHOUS, David. Anatomy of a Duchy. The Political and Ecclesiastical Structures of Early Přemyslid Bohemia. 1. vyd. Leiden - Boston: Brill, 2012, 350 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages. ISBN 978-90-04-22980-8.
  2. KALHOUS, David. Garipzanov, I. H.: The Symbolic Language of Autority in the Carolingian World (c. 751-877). Leiden – Boston 2008. Archeologické rozhledy. AV ČR, Archeologický ústav, 2012, roč. 64, s. 176-179. ISSN 0323-1267.
  3. KALHOUS, David. Heidecker, K. J.: The divorce of Lothar II: Christian marriage and political power in the Carolingian world. Ithaca 2010. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2012, roč. 130, s. 162-165. ISSN 0323-052X.
  4. KALHOUS, David. Kubín, P.: Sedm přemyslovských kultů. Opera Facultatis theologicae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis: Historia et historia artium XII. Praha 2011. Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2012, roč. 4, s. 106-110. ISSN 1804-0977.
  5. KALHOUS, David. Přemyslovské državy, sv. Václav a říše. In Doležel, J.; Wihoda, M. Mezi raným a vrcholným středověkem : Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci. Vyd. 1. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2012, s. 411-420. ISBN 978-80-86023-76-2.
  6. KALHOUS, David. The image of Bohemians in Widukinds Chronicle. 2012.

  2011

  1. KALHOUS, David. České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, I. díl, Čeleď sv. Václava. 1. vyd. Praha: Libri, 2011, 152 s. ISBN 978-80-7277-492-0.
  2. KALHOUS, David. Das slawische Schrifttum und Liturgie des 10. und 11. Jahrhunderts. In Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Internationale Tagungen in Mikulčice 9. 2011. ISBN 978-80-86023-92-2.
  3. KALHOUS, David. “Interpreting Holy Men: Cyril and Methodius as saints in the earliest tradition and in the later Bohemian hagiography. In International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo. 2011.
  4. KALHOUS, David. Kult des Hl. Wenzels im Reich während des frühen Mittelalters. In GWZO Leipzig. 2011.
  5. KALHOUS, David. Mittelpunkte der Herrschaft und Cosmas von Prag. Zum Charakter der Macht des frühmittelalterlichen Fürsten. In Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa. 2011. ISBN 978-3-7749-3730-7.
  6. KALHOUS, David. Mittelpunkte der Herrschaft und Cosmas von Prag. Zum Charakter der Macht des frühmittelaterlichen Fürsten. In Jiří Macháček - Šimon Ungerman. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Bonn: Habelt-Verlag, 2011, s. 669-689. ISBN 978-3-7749-3730-7.
  7. KALHOUS, David. Od Libice ke Kolínu. Dějiny jedné oblasti do husitství (část I). Mediaevalia historica Bohemica. Praha: Historický ústav, 2011, roč. 13, č. 2, s. 7-58. ISSN 0862-979X.
  8. KALHOUS, David. Od Libice ke Kolínu. Dějiny jedné oblasti do husitství II. Mediaevalia historica Bohemica. Praha: Historický ústav, 2011, roč. 14, č. 1, s. 7-70. ISSN 0862-979X.
  9. KALHOUS, David. Slawisches Schrifttum und Liturgie des 10. und 11. Jahrhunderts. In Lumír Poláček a Jana Maříková-Kubková. Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav Brno AV ČR, 2011, s. 385-402. ISBN 978-80-86023-92-2.
  10. KALHOUS, David. Wihoda, M.: Morava v době knížecí 906-1197. Praha 2010. Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2011, roč. 3, s. 304-310. ISSN 1804-0977.

  2010

  1. KALHOUS, David. Jak viděla Hnězdno roku 1000 středověká tradice? In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010, s. 339-358. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14. ISBN 978-80-86488-69-1.
  2. KALHOUS, David. Patzold, S.: Episcopus. Wissen über Bischöfe im Frankenreich des späten 8. bis frühen 10. Jahrhunderts. Ostfildern 2009. Český časopis historický. AV ČR, Historický ústav, 2010, roč. 108, s. 519-524. ISSN 0862-6111.
  3. KALHOUS, David. Slovanské písemnictví a liturgie 10. a 11. věku. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, roč. 110, č. 1, s. 1-33, 34 s. ISSN 0862-6111.
  4. KALHOUS, David a Jan JÍLEK. Studie o slonovi. Darování exotického zvířete jako prostředek politické komunikace v antice a raném středověku. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2010, s. 549-565, 762, 18 s. ISBN 978-80-7422-027-2.

  2009

  1. KALHOUS, David. Genealogie Přemyslovců (moravští Přemyslovci a Děpoltici). In MORAVCOVÁ, Irena, Luboš POLANSKÝ a Petr KOPAL. Přemyslovci: budování českého státu. Red. P. Sommer - D. Třeštík - J. Žemlička. Praha: Lidové Noviny, 2009, s. 541-573, 32 s. Dějiny. ISBN 978-80-7106-352-0.
  2. KALHOUS, David. K historické metodě aneb opět nad pravostí Kristiánovy legendy. Časopis Matice moravské. 2009, roč. 128, č. 1, s. 177-183. ISSN 0323-052X.
  3. KALHOUS, David. Matla-Kozłowska, M.: Pierwszi Przemyślidzi i ich państwo od X do połowy XI wieku. Ekspansja terytorialna i jej politiyczne uwarunkowania. Poznań 2008. Mediaevalia Historica Bohemica. AV ČR, Historický ústav, 2009, roč. 12, s. 147-152. ISSN 0862-979X.
  4. KALHOUS, David. The significance of the Sirmian and apostolic tradition in shaping Moravian episcopal organization. Early Medieval Europe. Wiley-Blackwell, 2009, roč. 17, č. 3, s. 268-285. ISSN 0963-9462.

  2008

  1. KALHOUS, David. Dagome iudex: zamyšlení nad výpovědní hodnotou jednoho pramene. In Ad laetitiam. Studenti doc. Vladimíru VAšků k 75. narozeninám. Brno: Česká archivní společnost; MU, 2008, s. 73-80. ISBN 978-80-903251-6-6.
  2. KALHOUS, David. Granum Catalogi praesulum Moraviae jako pramen k dějinám Moravy v 10. století? MHB. 2008, roč. 11, č. 1, s. 23-38. ISSN 0862-979X.
  3. KALHOUS, David. Istorija cerkvi i christianstva v perspektive sovremennoj češskoj medievistiki. In Cerkov’ i religioznoje soznanije srednevekovoj Jevropy. Sbornik obzorov I referatov. Moskva: INION RAN, 2008, s. 47-71. Ed. Z. Ju. Metlickaja. ISBN 978-5-248-00449-2.
  4. KALHOUS, David. K významu sirmijské a apoštolské tradice při formování episkopální organizace na Moravě. In Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum; Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008, s. 43-52. ccc. ISBN 978-80-7028-319-6.
  5. KALHOUS, David. Kuźmiuk-Ciekanowska, A.: Świety i historia. Dynastia Przemyślidów i jej bohaterowie w dziele mnicha Krystiana. Kraków 2007. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2008, roč. 126, s. 515-517. ISSN 0323-052X.
  6. KALHOUS, David. Macháček, J.: Pohansko bei Břeclav. Bonn 2007. Český časopis historický. AV ČR, Historický ústav, 2008, roč. 106, s. 384-390. ISSN 0862-6111.
  7. KALHOUS, David. Suburbium als Phänomen der frühmittelalterlichen Schriftquellen. In Burg - Vorburg - Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Hrsg. I. Boháčová - L. Poláček (= Internationale Tagungen in Mikulčice 7). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008, s. 19-26. ISBN 80-86023-84-2.
  8. KALHOUS, David. Suburbium als Phänomen der frühmittelalterlichen Schriftquellen. In Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Internationale Tagungen in Mikulčice 8. 2008. ISBN 80-86023-84-2.
  9. KALHOUS, David. Znovu o Kristiána: replika. Časopis Matice moravské. 2008, roč. 126, č. 2, s. 411-417. ISSN 0323-052X.

  2007

  1. KALHOUS, David. Kristiánova legenda v souřadnicích dějin 10. a 11. století. In Pierwsze posko-czeskie forum młodych mediewistów. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań, 2007, s. 57-66. ISBN 978-83-89407-22-1.
  2. KALHOUS, David. Kristiánova legenda v souřadnicích dějin 10. a 11. století. In Pierwsze posko-czeskie forum młodych mediewistów. 2007. ISBN 978-83-89407-22-1.

  2006

  1. KALHOUS, David. Státnost v Kristiánově legendě. K roli tradice při formování přemyslovského státu. In Stát, státnost a rituály v přemyslovských Čechách. Problémy, názory, otázky. 2006. ISBN 80-86488-37-3.
  2. KALHOUS, David. Státnost v Kristiánově legendě? K roli tradice při formování přemyslovského státu. In Stát, státnost a rituály přemylsovského věku. Problémy, názory, otázky. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2006, s. 135-154. ISBN 80-86488-37-3.
  3. KALHOUS, David. Steinhübel, J.: Nitrianské kniažatstvo: Počiatky stredovekého Slovenska. Rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočí. Bratislava 2004. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2006, roč. 125, s. 215-220. ISSN 0323-052X.
  4. KALHOUS, David. Sv. Václav Homiliáře opatovického. K české státnosti 12. věku. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006, s. 371-379. ISBN 80-86488-35-7.

  2005

  1. KALHOUS, David. Čeští velmoži 10. věku. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university C, řada historická. 2005, C 52, č. 1, s. 5-13. ISSN 0231-7710.
  2. KALHOUS, David. Christian und Grossmähren. In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Brno: ArÚ AV ČR Brno. Red. P. Kouřil., 2005, s. 25-33. ISBN 80-86023-69-9.
  3. KALHOUS, David. Christian und Grossmähren. In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. 2005. ISBN 80-86023-69-9.

  2004

  1. KALHOUS, David. Osudy jednoho časopisu. Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens. In Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. 2004. ISBN 80-7007-201-6.
  2. KALHOUS, David. Osudy jednoho časopisu. Zeitschrift des Deutschen Vereines für Geschichte Mährens und Schlesiens. In Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. Praha: Centrum medievistických studií, 2004, s. 95-105. ISBN 8070072016.
  3. KALHOUS, David. Záhadné počátky pražského biskupství. In Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. Praha: Red. E. Doležalová - R. Novotný - P. Soukup, 2004, s. 195-208. ISBN 80-7007-194-X.

  2003

  1. KALHOUS, David. " ... in Bolezlauia edificavit ecclesiam s. Marie Virginis et s. Georgii ..." K problému neznámého kostela na akropoli přemyslovského hradu ve Staré Boleslavi. In Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Praha 2003: Red. I. Boháčová., 2003, s. 202-204. Medievalia Archeologica 5. ISBN 80-86124-43-6.
  2. KALHOUS, David. Boleslav III.: kníže na konci časů? In Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno: Red. T. Borovský - L. Jan - M. Wihoda, 2003, s. 221-229. ISBN 80-86488-13-6.
  3. KALHOUS, David. Jaromír-Gebhard, pražský biskup a říšský kancléř (1038-1090). Několik poznámek k jeho životu. MHB. 2003, roč. 9, č. 1, s. 27-45. ISSN 0862-979X.
  4. KALHOUS, David a Demeter MALAŤÁK. Pleszczyński, A.: Vyšehrad – rezidence českých panovníků. Studie o rezidenci panovníka raného středověku na příkladu českého Vyšehradu. Praha 2002. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2003, roč. 122, s. 229-233. ISSN 0323-052X.
  5. KALHOUS, David. Stará Boleslav v písemných pramenech raného středověku. In Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Praha 2003: Red. I. Boháčová., 2003, s. 17-28. Medievalia Archeologica 5. ISBN 80-86124-43-6.

  2002

  1. KALHOUS, David. Třeštík, D.: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa (791-871). Praha 2001. Archeologické rozhledy. AV ČR, Archeologický ústav, 2002, roč. 54, s. 966-968. ISSN 0323-1267.

  2001

  1. KALHOUS, David. Koruna česká a polská? Střetávání Boleslava II. a Vratislava II. na cestě za královskou korunou. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Filosofická fakulta brněnské university, 2001, C 48, č. 1, s. 5-16. ISSN 0231-7710.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 7. 2024 20:45