Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. VAŠKŮ, Anna, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jiří PAŘENICA, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jan NOVÁK, Monika CHMELÍKOVÁ, Dana HONSOVÁ, Jolana LIPKOVÁ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. Central Pulse Pressure and Variability in Matrix Metalloproteinases Genes and Their Inhibitors in Patients With Ischemic Heart Disease. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2014, roč. 63, Suppl. 4, s. "S497"-"S507", 11 s. ISSN 0862-8408.
   URL
   RIV/00216224:14110/14:00079956 Článek v odborném periodiku. Fyziologie. angličtina. Česká republika.
   Vašků, Anna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Bienertová Vašků, Julie (203 Česká republika, domácí) -- Pařenica, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Pávková Goldbergová, Monika (203 Česká republika, domácí) -- Novák, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Chmelíková, Monika (203 Česká republika, domácí) -- Honsová, Dana (203 Česká republika, domácí) -- Lipková, Jolana (203 Česká republika, domácí) -- Kala, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Špinar, Jindřich (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Central pulse pressure; Matrix metalloproteinase; MMP; TIMP; SNP
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 24. 4. 2015 13:10.

  2010

  1. VAŠKŮ, Anna, Martina RAUDENSKÁ, Dana HONSOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Four promoter polymorphisms (-1823T/C, -1744 G/C, -834 C/T a -775 A/T) in SCN5A gene in ischemic patients with impantable cardiovertor defibrillator. In ISP a SHR 2010, Montreal, Kanada. 2010.
   Název česky: Čtyři promotorové polymorfismy (-1823T/C, -1744 G/C, -834 C/T a -775 A/T) v genu pro SCN5A u ischemických pacientů s implantabilním kardiovertorem defibrilátorem
   Název anglicky: Four promoter polymorphisms (-1823T/C, -1744 G/C, -834 C/T a -775 A/T) in SCN5A gene in ischemic patients with impantable cardiovertor defibrillator
   Fyziologie. angličtina. Kanada.
   Klíčová slova anglicky: SCN5A polymorphism debrillator
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., učo 122. Změněno: 20. 1. 2011 09:57.
  2. VAŠKŮ, Anna, Martina RAUDENSKÁ, Dana HONSOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. Risk genotypes in SCN5A and ANK2 genes for hyperthrophy in patients with severe arrhythmias. In European Human Genetics Conference 2010, Gothenburg, Švédsko. 2010.
   Název česky: Ririkové genotypy pro hypertrofii v genech pro SCN5A a ANK2 u pacientů se závažnými arytmiemi
   Název anglicky: Risk genotypes in SCN5A and ANK2 genes for hyperthrophy in patients with severe arrhythmias
   Fyziologie. angličtina. Švédsko.
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., učo 122. Změněno: 20. 1. 2011 10:02.

  2009

  1. VAŠKŮ, Anna, Martina RAUDENSKÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Dana SVOBODOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Variants of SCN5A gene and severe arrhythmias. In Heart Failure 2009, Nice 31. 5 - 2. 6. 2009. 2009.
   Název česky: Varianty geno pro SCN5A a závažné arytmie
   Název anglicky: Variants of SCN5A gene and severe arrhythmias
   Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie. angličtina. Francie.
   Klíčová slova anglicky: SCN5A arhythmia sudden death
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., učo 122. Změněno: 27. 1. 2010 13:33.
Zobrazeno: 30. 5. 2024 12:28