Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KALETA, Petr. Ruský sport v Československu od počátku první republiky do padesátých let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 277 s. ISBN 978-80-210-9968-5.
 2. KALETA, Petr. Ruský sport v Československu od počátku první republiky do padesátých let 20. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 274 s. ISBN 978-80-210-9968-5.
 3. KALETA, Petr. Ruský sport v Československu od počátku první republiky do padesátých let 20. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 274 s. ISBN 978-80-210-9968-5.
 4. KALETA, Petr. Vliv Prahy a českých učenců na lužickosrbské národní snahy v 19. století. In Antonie Doležalová, Miroslav Hroch. Pohledem druhých. Praha jako inspirace a zdroj pro emancipační zápas malých národů. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. s. 163-182. ISBN 978-80-246-4821-7.
 5. 2020

 6. KALETA, Petr. Češskij polonofil Edvard Jelínek i tema Rossii v ego tvorčestve. SLOVENE-INTERNATIONAL JOURNAL OF SLAVIC STUDIES. MOSCOW: RUSSIAN ACAD SCIENCES, INST SLAVIC STUDIES, 2020, roč. 9, č. 1, s. 292-321. ISSN 2304-0785. doi:10.31168/2305-6754.2020.9.1.10.
 7. KALETA, Petr. Kalmyk émigrés in Prague and their cultural activities. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 2020, roč. 106, č. 1, s. 141-158. ISSN 0037-6922.
 8. KALETA, Petr. Science, Education and Periodical Publications of the Sorbs in the German Democratic Republic and Immediately Following the Fall of Communism. CZECH - POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. BRNO: MASARYK UNIV, FAC EDUCATION, 2020, roč. 12, č. 1, s. 14-24. ISSN 1803-6546. doi:10.5817/cphpj-2020-002.
 9. 2019

 10. KALETA, Petr a Roman BARON. Halič. In Jaroslav Pánek. Akademická encyklopedie českých dějin. Svazek V. H/1. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. s. 32-36. V-H/1. ISBN 978-80-7286-339-6.
 11. KALETA, Petr. Karaimi – ich działalność polityczna i społeczna w czasie rewolucji oraz rosyjskiej wojny domowej. In Łukasz Adamski, Bartłomiej Gajos. Kręgi rewolucji. Rok 1917 w Rosji. Konsekwencje wewnętrzne i międzynarodowe. 1. vyd. Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2019. s. 105-119. ISBN 978-83-64486-72-2.
 12. KALETA, Petr. T. G. Masaryk and the Russian Aid Operation in Czechoslovakia. CZECH - POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. BRNO: MASARYK UNIV, FAC EDUCATION, 2019, roč. 11, č. 1, s. 23-31. ISSN 1803-6546. doi:10.5817/cphpj-2019-003.
 13. KALETA, Petr. The Karaims – Political and social activities during the Russian Revolution and civil war. In Łukasz Adamski, Bartłomiej Gajos. Circles of the Russian Revolution. Internal and International conseuences of the Year 1917 in Russia. 1. vyd. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. s. 82-93. ISBN 978-1-138-38512-2.
 14. 2018

 15. VACULÍK, Jaroslav, Miroslaw PIWOWARCZYK, Anna HARATYK a Petr KALETA. Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. Czesi i Polacy na Ukrainie w XX wieku. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 266 s. ISBN 978-80-210-9196-2.
 16. VACULÍK, Jaroslav, Miroslaw PIWOWARCZYK, Anna HARATYK a Petr KALETA. Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. Czesi i Polacy na Ukrainie w XX wieku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 266 s. ISBN 978-80-210-9195-5.
 17. KALETA, Petr. Češi ve východní Haliči a severní Bukovině. In Jaroslav Vaculík, Mirosław Piwowarczyk. Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století / Czesi i Polacy na Ukrainie w XX wieku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018. s. 89-110. Není. ISBN 978-80-210-9195-5.
 18. KALETA, Petr. III. Pražské sorabistické sympozium. Jan Pětr Jordan a jeho doba. 2018.
 19. KALETA, Petr. T. G. Masaryk i jego vzgljad na belorusskuju problemu posle Pervoj mirovoj vojny. Journal of the Belarusian State University. History/Журнал Белорусского государственного университета. История. Minsk: Belorusskij Gosudarstvennyj Universitět, 2018, roč. 50 (2), č. 3, s. 17-22. ISSN 2520-6338.
 20. KALETA, Petr. The Influence of Prague's Lusatian Seminary on the Sorbian National Revival. CZECH - POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. BRNO: MASARYK UNIV, FAC EDUCATION, 2018, roč. 10, č. 1, s. 65-74. ISSN 1803-6546. doi:10.5817/cphpj-2018-006.
 21. KALETA, Petr. XIX. Česko-polské historické a pedagogické dny. 2018.
 22. 2017

 23. KALETA, Petr. Die Zeitschrift „Serbski student“ – eine Brücke zwischen Totalitarismus und Demokratie in der sorbischen Lausitz. Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur. Bautzen, 2017, roč. 64, č. 1, s. 56-70. ISSN 0943-2787.
 24. KALETA, Petr. Gminy karaimskie XIX wieku jako dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Almanach Karaimski. Wrocław: Bitik, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 119-134. ISSN 2300-8164.
 25. KALETA, Petr. Sorbian Members of the People’s Chamber in the GDR (1949–1990). CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 9, č. 1, s. 36-42. ISSN 1803-6546.
 26. KALETA, Petr. T. G. Masaryk i ego russkaja missija v 1917 godu i v načale 1918 goda. In Kirill Ševčenko. Revoljucija 1917 goda v Rossiji i slavjanskije narody Evropy. 1. vyd. Praha: Rossijskij centr nauki i kultury, 2017. s. 116-128. ISBN 978-80-270-2602-9.
 27. 2016

 28. KALETA, Petr. Izaak Duwan-Torcow i praska grupa MChT (MChAT) w Republice Czechosłowackiej w okresie międzywojennym. Almanach Karaimski. Wrocław: Bitik, 2016, roč. 5, č. 5, s. 47-60. ISSN 2300-8164.
 29. KALETA, Petr. Pierwsze ogólnopaństwowe wybory na Łużycach po powstaniu NRD i agitacja przedwyborcza w 1950 roku. Zeszyty Łużyckie. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2016, roč. 50, č. 50, s. 101-113. ISSN 0867-6364.
 30. KALETA, Petr. Rusové a ruská témata v meziválečném lužickosrbském periodiku "Łužica". Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 30, č. 2, s. 82-88. ISSN 1211-6068.
 31. 2015

 32. KALETA, Petr. Čěske Towarstwo Přećelow Łužicy a jeho džěławosć. Rozhlad. Serbski kulturny časopis. 2015, roč. 65, č. 6, s. 12-17. ISSN 0557-4250.
 33. KALETA, Petr. Franz SCHÖN – Dietrich SCHOLZE (eds.) – Susanne HOSE – Maria MIRTSCHIN – Anja POHONTSCH (spolupracovníci), Sorbisches Kulturlexikon. Bautzen, Domowina Verlag 2014, 579 s., ISBN 978-3-7420-2229-5. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2015, roč. 101, č. 1, s. 175-181. ISSN 0037-6922.
 34. KALETA, Petr. Tematy polskie w międzywojennym czasopioemie serbołużyckim „Serbski Student”. In Piotr Pałys, Dietrich Scholze-Šołta. a Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. Mniejszooeci narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym. Budyšin/Bautzen-Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Serbski institut Budyšin, 2015. s. 89-96. Není. ISBN 978-83-7126-320-0.
 35. KALETA, Petr. Vozniknověniě čechoslovackogo gosudarstva poslě pěrvoj mirovoj vojny i jego nacionalnyje problěmy v 1918-1919 gg. In Kiselev, A. A. Vojna i identičnosť. Sbornik statěj po itogacm naučnogo seminara kafědry socialnych nauk UO "Vojennaja akademija Respubliki Bělarus i Centra jevrazijskich islědovanij RGSU (filijal v g. Minskě). Minsk: UO "Vojennaja akademija Respubliki Bělarus, 2015. s. 21-28. ISBN 978-985-544-338-5.
 36. 2014

 37. KALETA, Petr. Adolf Černý in njegov prispevek k spoznavanju Slovencev v Reziji v češkem okolju. Acta Histriae. Koper: UNIV PRIMORSKA, SCI RES CENTRE, 2014, roč. 22, č. 3, s. 633-660. ISSN 1318-0185.
 38. KALETA, Petr. Karaimové jako součást ruské emigrace v meziválečném Československu. Český lid. Academia, 2014, roč. 101, č. 3, s. 257-277. ISSN 0009-0794.
 39. KALETA, Petr. Karaimská komunita v Československu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno, 2014, roč. 28, č. 2, s. 90-101. ISSN 1211-6068.
 40. 2013

 41. KALETA, Petr. Češi v Haliči a na Bukovině. In Muchina Ludmila - Vaculík Jaroslav. Dějiny Čechů na Ukrajině. 1. vyd. Kyjev: Česká národní rada Ukrajiny, 2013. s. 143-164, 413-437, 47 s. ISBN 978-966-598-842-7.
 42. HLADKÝ, Ladislav, Vratislav DOUBEK, Radomír VLČEK, Pavel CIBULKA, Jana HRABCOVÁ, Jan RYCHLÍK, František ŠÍSTEK, Jaroslav VACULÍK, Novica VELJANOVSKI, Petr KALETA, Milada SEKYRKOVÁ, Damir AGIČIĆ, Marek BIAŁOKUR, Ján DŽUJKO, Jevgenij FIRSOV, Ľubica HARBULOVÁ, Peter KOVAL, Krasimira MARHOLEVA, Antoni MAZIARZ, Zoja NENAŠEVA, Jelena SERAPIONOVA, Marek ŠMÍD, Václav ŠTĚPÁNEK, Martin VAŠŠ, Irena GANTAR GODINA a Biljana ŠIMUNOVIĆ BEŠLIN. T. G. Masaryk a Slované. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2013. 439 s. Práce Historického ústavu AV ČR ; 45. ISBN 978-80-7286-221-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2022 23:45