Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Lexikografické zásady zpracování odborné slovní zásoby. In Vyžádaná přednáška, Ústav slavistiky FF MU, 22.4.2021. 2021.

  2015

  1. JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Dijalnisť V. K. Žytnyka jak naukovcja, pedahoha, perekladača. Pereklady vyključenych viršiv V. K. Žytnyka na česku movu. In Ukrainica Brunensia III. Mezinárodní vědecká konference pořádaná při příležitosti 20. výročí zahájení výuky ukrajinštiny. 2015.
  2. JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Naučnyj tekst kak objekt izučenija i obučenija. Někotoryje lingvo-pragmatičeskije aspekty perevoda naučno-techničeskich tekstov. In Jiří Gazda. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. ISBN 978-80-906183-0-5.

  2012

  1. JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Oxana Zabužková: Album pro Gustava. Brno: Větrné mlýny, 2012. Ukrajina, davaj,Ukrajina!

  2009

  1. JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Točnosť slovoupotreblenija i paronimija. In Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny. Ostrava: Repronis, 2009. ISBN 978-80-7329-234-8.

  2008

  1. JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Sopostavitelnoje issledovanije emotivnoj leksiki v tekstach russkoj i ukrainskoj chudoženstvennoj literatury i ich perevodach na češskij jazyk. In Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II. Mezinárodní vědecká konference. 2008.
  2. JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Sposoby vyraženija obraznoho predstavlenija emocionalnoho sostojanija v prozaičeskich tekstach V. Tokarevoj. In Květuše Lepilová. Text a kontext. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2008.

  2005

  1. JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Argo kak fenomen jazyka i kultury. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. Ústav slavistiky FF MU Brno 2005, 2005, s. 131-139. ISBN 80-89183-15-8.

  2004

  1. JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Homonymie v překladu uměleckého literárního díla (ukrajinská próza a česká poezie). In Ukrajinistika - minulost, přitomnost, budoucnost. Ukrainica Brunensia. Brno: FF MU, 2004, s. 329-335, 6 s. ISBN 80-902989-7-4.

  2001

  1. JUŘÍČKOVÁ, Taťána. SLOVNÍK RUSKÝCH, UKRAJINSKÝCH A BĚLORUSKÝCH SPISOVATELŮ. Praha: Nakladatelství LIBRI, 2001. ISBN 80-7277-068-3.

  2000

  1. JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Frazeologizm kak komponent leksičeskoj struktury obraza v chudožestvennom tekste. In ROSSICA OLOMUCENSIA XXXVIII. 1. část. Olomouc, 2000. ISBN 80-244-0116-9.
  2. JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Někotoryje najboleje trudnyje slučaji slovoupotreblenija v russkom jazyke. In Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000, s. 38-43, 5 s. ISBN 80-7042-573-3.

  1999

  1. JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Napoleonovy Slavkovské proklamace. In Napoleonovy Slavkovské proklamace. Brno: Nakladatelství AVE, 1999. ISBN 80-902242-5-32.

  1998

  1. JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Ukrajinština-čeština.Čeština-ukrajinština. Praktická jazyková příručka. první. Brno: Vydavatelství RO-TO-M, 1998, 640 s. Edice jazyky. ISBN 80-85840-25-1.

  1993

  1. MYRONOVA, Halyna a Taťána JUŘÍČKOVÁ. Paremijnyj fond nacionalnoji movy jak vyjav svitobačennja narodu, joho duchovnoji ta materialnoji kultury. Opera Slavica. 1993, III., č. 4, s. 16-29. ISSN 1211-7676.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 7. 2024 17:08