Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. KINCL, Vladimír, Roman PANOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Viera BAJČIOVÁ, Veronika BEDNÁROVÁ, Lukáš OPATŘIL a Jan MÁCHAL. Assessment of late cardiotoxic effects in patients treated for cancer in childhood. Cancer Medicine. HOBOKEN: John Wiley & Sons Ltd., 2022, roč. 11, č. 8, s. 1763-1768. ISSN 2045-7634. doi:10.1002/cam4.4564.
  2. KEPÁK, Tomáš, Hana HRSTKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Vítězslav DUŠEK, Marta HOLÍKOVÁ, Lucie ŠTRUBLOVÁ a Kateřina KEPÁKOVÁ. Late effects of childhood cancer recorded at a single outpatient clinic over the course of one year: implications for the follow-up care. NEOPLASMA. BRATISLAVA: AEPRESS SRO, 2022, roč. 69, č. 4, s. 983-992. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2022_220531N584.
  3. POKORNÁ, Petra, Giannoula KLEMENT, Alžběta VAŠÍKOVÁ, Veronika KANDEROVÁ, Marta JEŽOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Peter MÚDRY, Michal KÝR, Tomáš MERTA, Viera BAJČIOVÁ, Zdenka KŘENOVÁ, Hana PÁLOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Ondřej SLABÝ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Minimal Residual Disease–Guided Intermittent Dosing in Patients With Cancer: Successful Treatment of Chemoresistant Anaplastic Large Cell Lymphoma Using Intermittent Lorlatinib Dosing. JCO PRECISION ONCOLOGY. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2022, roč. 6, June 2022, s. 1-7. ISSN 2473-4284. doi:10.1200/PO.21.00525.

  2021

  1. VACULOVÁ, Jitka, Jiří DOLINA, Petr JABANDŽIEV, Martin ŠTĚRBA, Jiří TŮMA, Robert DOUŠEK, Ladislav PLÁNKA, Jan ŠENKYŘÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Viera BAJČIOVÁ, Michal EID, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zdeněk KALA a Lumír KUNOVSKÝ. Myofibroblastic tumor of the esophagus - a case report of long-term follow-up and literature review. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2021, roč. 34, č. 4, s. 313-318. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2021313.
  2. JABANDŽIEV, Petr, Lukáš HOMOLA a Viera BAJČIOVÁ. Onemocnění pankreatu v dětském věku. In Jan Trna; Zdeněk Kala; Lumír Kunovský a kol. Klinická pankreatologie. 2. přeprac. a doplň. vydání. Praha: Maxdorf, 2021. s. 408-416. Medica. ISBN 978-80-7345-697-9.

  2020

  1. KREJČÍ, Denisa, Michaela ZAPLETALOVÁ, Ivana KATINOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Peter MÚDRY, Vratislav ŠMELHAUS, Jaroslav ŠTĚRBA, Jan STARÝ, Riccardo CAPOCACCIA a Ladislav DUŠEK. Childhood cancer epidemiology in the Czech Republic (1994–2016). Cancer Epidemiology. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 69, DEC 2020, s. 1-6. ISSN 1877-7821. doi:10.1016/j.canep.2020.101848.

  2019

  1. KREJČÍ, Denisa, M. ZAPLETALOVA, Ivana SVOBODOVÁ, L. PEHALOVA, Jan MUŽÍK, Lenka ŠNAJDROVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Peter MÚDRY, Daniela KODYTKOVÁ, V. SMELHAUS, I. JANOTOVA, A. VRZALOVA, A. LUKS, Jaroslav ŠTĚRBA, J. STARY a Ladislav DUŠEK. Epidemiological Trends for Childhood and Adolescent Cancers in the Period 1994–2016 in the Czech Republic. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 6, s. 426-435. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019426.
  2. HOŘÍNOVÁ, Věra, Klára DRÁBOVÁ, Hana NOSKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Jana ŠOUKALOVÁ, Leona ČERNÁ, Věra HŮRKOVÁ, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. Syndrom DICER1. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, Supplementum 2, s. "2S123"-"2S127", 5 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019S123.
  3. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Hana NOSKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. Účinná imunoterapie glioblastomu u adolescenta se syndromem konstitučního deficitu v mismatch repair opravném systému. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 1, s. 70-74. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201970.

  2018

  1. BAJČIOVÁ, Viera. Avelumab - novinka v léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem z Merkelových buněk. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2018, roč. 5, č. 6, s. 1-7. ISSN 2464-7195.
  2. BAJČIOVÁ, Viera. Dagnostika nádorů u mladých dospělých - jaká je role lékaře primárniho kontaktu ? Medicína pro praxi. 2018, roč. 15, č. 1, s. 296 - 300, 4 s.
  3. BAJČIOVÁ, Viera. Dlouhodobé přežívaní metastatického maligního melanomu u 8letého chlapce po sekvenční léčbě Anti-CTLA-4 a ANTI-PD-L1 inhibitory. Melanoma. 2018.
  4. PAVELKA, Zdeněk, Viera BAJČIOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Peter MÚDRY, Marta JEŽOVÁ, Hana NOSKOVÁ, Ondřej SLABÝ a Lenka SOUČKOVÁ. Imunoterapie jako součást individualizované léčby glioblastomu u adolescenta se syndromem konstitučního deficitu v „mismatch repair“ opravném systému. In Brněnské onkologické dny. 2018.
  5. BAJČIOVÁ, Viera, Peter MÚDRY, Zdeněk PAVELKA a Marta JEŽOVÁ. Imunoterapie u nádorů dětského věku - předběžná analýza pacientů KDO FN Brno. In XXVIII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 2. - 4. 11. 2018, České Budějovice. 2018.
  6. BAJČIOVÁ, Viera, Marta JEŽOVÁ a Hana NOSKOVÁ. Melanom u dětí - nový pohled v době precizní onkologie. Retrospektivní analýza pacientů KDO FN Brno. In XXVIII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 2. - 4. 11. 2018, České Budějovice. 2018.
  7. ŠURKOVÁ, Silvie, Jaroslav ŠTĚRBA a Viera BAJČIOVÁ. Našli, moji rádcové, našli ? In 14. Festival kazuistik, Pediatrická konference, Luhačovice. 2018. ISBN 978-80-906874-2-4.
  8. KODYTKOVÁ, Daniela, Viera BAJČIOVÁ, Denisa KREJČÍ, M. ZAPLETALOVÁ, V. DUSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Daniel KLIMEŠ, J. STARY, V. SMELHAUS, A. VRZALOVA, I. JANOTOVA, Jaroslav ŠTĚRBA a Ladislav DUŠEK. Trends in incidence of childhood cancers in the Czech Republic: population-based analysis of national registries (1994-2014). Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2018, roč. 65, č. 4, s. 620-629. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2018_170517N358.
  9. BAJČIOVÁ, Viera. Vzácné případy Neuroendokrinních nádorů v dětském věku - Merkelův karcinom u devítileté dívky. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o., 2018. s. 112 - 116. 49.publikace. ISBN 978-80-88129-35-6.
  10. BAJČIOVÁ, Viera. Vzácné případy Neuroendokrinních nádorů v dětském věku - Neuroendokrinní tumor apendixu u adolescentní dívky. In Neuroendokrinní nádroy v kazuistikách;Eva Sedláčková a kolektiv. Neuroendokrinní nádory v kazuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media s.r.o., 2018. s. 109 - 111, 4 s. 49.publikace. ISBN 978-80-88129-35-6.

  2017

  1. BAJČIOVÁ, Viera. Dětská onkologie. In Tomáš Büchler a kolektiv. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. s. 205-263. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
  2. BAJČIOVÁ, Viera. Odmítnutí léčby v dětské onkologii. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 5, s. 319 - 320. ISSN 0862-495X.
  3. BAJČIOVÁ, Viera. Role imunoterapie u NETs – novinky z konference ENETS 2017. In ENETS 2017. 2017. ISSN 2533-5227.
  4. BAJČIOVÁ, Viera. Úloha a možnosti použití imunoterapie u dětských onkologických pacientů. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2017, roč. 2017, č. 5, s. 62-69. ISSN 2464-7195.
  5. BAJČIOVÁ, Viera, Pavel MAZÁNEK a Peter MÚDRY. Vzácné nádory dětí a dospívajících. Praha: Mladá fronta a.s., 2017. 368 s. ISBN 978-80-204-4299-4.

  2016

  1. VOLEJNIKOVA, Jana, Viera BAJČIOVÁ, Lucie SULOVSKA, Marie GEIEROVA, Eva BURIANKOVA, Marie JAROSOVA, Marian HAJDUCH, Jaroslav ŠTĚRBA a Vladimir MIHAL. Bone marrow metastasis of malignant melanoma in childhood arising within a congenital melanocytic nevus. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2016, roč. 160, č. 3, s. 456-460. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2016.018.
  2. BAJČIOVÁ, Viera. Dentální abnormality u dětských onkologických pacientů. Onkológia. Bratislava: Solen, 2016, roč. 11, č. 6, s. 99-103, 7 s. ISSN 1336-8176.
  3. KODYTKOVÁ, Daniela, Daniel KLIMEŠ, Viera BAJČIOVÁ, V. ŠMELHAUS a Jaroslav ŠTĚRBA. Dětský onkologický registr. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 71, 7-8, s. 362-365. ISSN 0069-2328.
  4. BAJČIOVÁ, Viera a Karel STARÝ. Etiologie NEN. In Eva Sedláčková, Viera Bajčiová. Neuroendokrinní nádory. Praha: Maxdorf, 2016. s. 30-37. Jessenius. ISBN 978-80-7345-468-5.
  5. BAJČIOVÁ, Viera. Gastrointestinální nádory u dětí a adolescentů – rozdíly od GI onkologie dospělých. Onkológia. Bratislava: Solen, 2016, roč. 11, č. 4, s. 228-233. ISSN 1336-8176.
  6. KŘENOVÁ, Zdenka, Viera BAJČIOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Histiocytózy u dětí a dospívajících. Onkologie. Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 5, s. 206-209. ISSN 1802-4475.
  7. ROHLEDER, Ondřej, Kristýna MELICHÁRKOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Viera BAJČIOVÁ a Peter MÚDRY. Léčba rabdomyosarkomů dětského věku. Onkologie. Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 5, s. 224-227. ISSN 1802-4475.
  8. MÚDRY, Peter, Pavel MAZÁNEK, Ondřej ROHLEDER, Kristýna MELICHÁRKOVÁ a Viera BAJČIOVÁ. Léčba refrakterních a relabovaných sarkomů měkkých tkání. Ortopedie. Praha: Medakta, 2016, roč. 10, č. 2, s. 96-98. ISSN 1802-1727.
  9. BAJČIOVÁ, Viera. Maligní melanom a nové možnosti jeho léčby. Onkologie. Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 6, s. 256-262. ISSN 1802-4475.
  10. BAJČIOVÁ, Viera. Maligní melanom u dětí a adolescentů. Onkológia. Bratislava: Solen, 2016, roč. 11, č. 1, s. 22-28. ISSN 1336-8176.
  11. BAJČIOVÁ, Viera, J. BARKMANOVÁ, M. ZVOLSKY a E. SEDLACKOVA. Merkel Cell Carcinoma - Epidemiology Data from the Czech National Cancer Registry. In 13th Annual ENETS Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease. 2016. ISBN 978-3-318-05953-3. doi:10.1159/000447460.
  12. BAJČIOVÁ, Viera. Možnosti prevence a význam časné diagnostiky nádorů varlat u dětí a dospívajích. In Prevence onkologických onemocnění začíná v dětství. Praha: Current Media, s.r.o., 2016. s. 29-34. ISBN 978-80-88129-01-1.
  13. BAJČIOVÁ, Viera. Pediatrický GIST. Onkologie. Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 5, s. 218-223. ISSN 1802-4475.
  14. BAJČIOVÁ, Viera. Syndromy predisponující k nádorům v dětském věku - zkušenosti Kliniky dětské onkologie FN Brno. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, Suppl. 1, s. "S62"-"S70", 9 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016S62.

  2015

  1. MÚDRY, Peter, Ondřej ROHLEDER, Kristýna MELICHÁRKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ a Pavel MAZÁNEK. A curative approach to metastatic sarcoma - false or true and how in future? In XXV. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. 2015. ISBN 978-80-210-7958-8.
  2. KLIMEŠ, Daniel, Miroslav ZVOLSKÝ, Daniela KODYTKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Vratislav ŠMELHAUS, Iveta JANOTOVÁ, Aleš LUKŠ, Alena VRZALOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Jan STARÝ a Ladislav DUŠEK. Epidemiologie onkologických onemocnění dětského věku v ČR. 2015. ISBN 978-80-210-7958-8.
  3. BAJČIOVÁ, Viera. Imunoterapie v dětské onkologii. In Eva Závadová. Onkologická imunologie. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 256-274. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3756-3.
  4. BAJČIOVÁ, Viera. K nádorům predisponující syndromy v dětském věku - role pediatra primárního kontaktu. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 5, s. 300-304. ISSN 1213-0494.
  5. BAJČIOVÁ, Viera. Maligní melanom u dětí a adolescentů. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2015, roč. 2015, "Aktuální léčba maligního...", s. 50-58. ISSN 1801-1209.
  6. BAJČIOVÁ, Viera, Zuzana ONDERČOVÁ a Daniela KODYTKOVÁ. Nádory u adolescentů. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 28, Suppl. 2, s. "2S81"-"2S90", 10 s. ISSN 0862-495X.
  7. BAJČIOVÁ, Viera. Role imunoterapie v dětské onkologii. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, Suppl. 4, s. "4S38"-"4S43", 6 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20154S38.
  8. BAJČIOVÁ, Viera. Terapeutický efekt a tolerance ipilimumabu u metastatického maligního melanomu v dětském věku - kazuistika. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, Suppl. 4, s. "4S115"-"4S120", 6 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20154S115.

  2014

  1. BAJČIOVÁ, Viera, Zuzana ONDERČOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Michal KÝR a Jan MUŽÍK. Aktuální situace v onkologii adolescentů v České republice. In XXIV. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, 10. - 12.10. 2014, Olomouc. 2014. ISBN 978-80-87735-14-5.
  2. GERYK, Edvard, Radim ŠTAMPACH, Viera BAJČIOVÁ a Teodor HORVÁTH. Další novotvary u přežívajících do 49 let s gynekologickými nádory. Onkologie. Solen s.r.o., 2014, roč. 8, č. 2, s. 64-71. ISSN 1802-4475.
  3. BAJČIOVÁ, Viera. Nádory ovarií u dětí a adolescentních dívek. Onkologie. Olomouc: Solen, 2014, roč. 8, č. 2, s. 54-60. ISSN 1802-4475.
  4. KLIMEŠ, Daniel, Viera BAJČIOVÁ, V. ŠMELHAUS, Daniela KODYTKOVÁ, I. JANOTOVÁ, A. VRZALOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, J. STARÝ a Ladislav DUŠEK. Národní informační a vzdělávací portál o onkologických onemocněních dětského věku. In XXIV. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, 10. - 12.10.2014, Olomlouc. 2014. ISBN 978-80-87735-14-5.
  5. BAJČIOVÁ, Viera. Primární nádory kůže a postižení kůže v dětské onkologii. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 4, č. 4, s. 246-253. ISSN 1805-0611.
  6. BAJČIOVÁ, Viera. Využití imunoterapie v dětské onkologii. Onkológia. Bratislava: Solen, 2014, roč. 9, č. 1, s. 34-38. ISSN 1336-8176.

  2013

  1. BAJČIOVÁ, Viera. Maligní melanom – slovo úvodem. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 69-73. ISSN 1802-4475.
  2. BAJČIOVÁ, Viera. Maligní melanom u dětí a adolescentů. Onkologie. Olomouc: Solen, 2013, roč. 7, č. 2, s. 69-73. ISSN 1802-4475.
  3. BAJČIOVÁ, Viera, Zuzana ONDERČOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ a Michal KÝR. Mortality rate a příčiny úmrtí na KDO FDN Brno v letech 1998 - 2012. In XXIII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, 25.- 27.10. 2013, Ostrava. 2013. ISBN 978-80-87562-12-3.
  4. BAJČIOVÁ, Viera. Náhlé příhody v dětské onkologii. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 287 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2877-6.
  5. ZERHAU, Pavel a Viera BAJČIOVÁ. Obstrukce močových cest. In Viera Bajčiová. Náhlé příhody v dětské onkologii. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. s. 212-219. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2877-6.

  2012

  1. BAJČIOVÁ, Viera. Merkelův karcinom u mladé dívky. Somatuline Bulletin. Praha: Ipsen Pharma, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 9-13.
  2. ZAPLETALOVÁ, Danica, Nicolas ANDRE, Ladislav DEAK, Michal KÝR, Viera BAJČIOVÁ, Peter MÚDRY, Lenka DUBSKÁ, Regina DEMLOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel HUŠEK, Alexandra MARTINČEKOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Tomáš KEPÁK, Michael DOUBEK, Lucia KÚTNIKOVÁ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Metronomic Chemotherapy with the COMBAT Regimen in Advanced Pediatric Malignancies: A Multicenter Experience. Oncology. Basel: S. Karger AG, 2012, roč. 82, č. 5, s. 249-260. ISSN 0030-2414. doi:10.1159/000336483.
  3. BAJČIOVÁ, Viera, Pavel ZERHAU, Daniela KODYTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Možnosti léčby relapsů a progrese nádorů ledvin u dětí a dospívajících. In XXII. Konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, 19. - 21. 10. 2012, Bratislava. 2012. ISBN 978-80-89305-25-4.
  4. BAJČIOVÁ, Viera. Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem. Urologie pro praxi. Praha: Solen s.r.o., 2012, roč. 2012, č. 2, s. 70-74. ISSN 1213-1768.
  5. BAJČIOVÁ, Viera. Neuroendokrinní neoplasie u adolescentů. In MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Edukační sborník- XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně při příležitosti konání XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v roce 2012, 2012. s. 237-238. ISBN 978-80-86793-23-8.
  6. VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Michael DOUBEK, František FOLBER, Anna PANOVSKÁ, Zdeněk RÁČIL, Petr SZTURZ, Martina TOŠKOVÁ a Karel ZITTERBART. Onkologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2012. 250 s. Lékařské repetitorium ; sv. č. 7. ISBN 978-80-7387-603-6.
  7. BAJČIOVÁ, Viera, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Jana KATOLICKÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Retrospektivní analýza nádorů u adolescentů a mladých dospělých léčených v letech 2009-2011 v rámci Komplexních onkologických center v Brně. In Marek Svoboda. XXXVI. Brněnské onkologické dny, Edukační sborník. Brno: MOU Brno, 2012. s. 236-237. ISBN 978-80-86793-23-8.
  8. BAJČIOVÁ, Viera, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, J. TOMÁŠEK, Jana KATOLICKÁ, D. BRANČÍKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Retrospektivní analýza nádorů u adolescentů a mladých dospělých léčených v letech 2009-2011 v rámci Komplexních onkologických center v Brně. In MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně při příležitosti konání XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v roce 2012, 2012. s. 236-237. ISBN 978-80-86793-23-8.
  9. BAJČIOVÁ, Viera, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Peter MÚDRY a Jaroslav ŠTĚRBA. Úskalí diagnostiky nádorů plic a bronchů u adolescentů. In Edukační sborník- XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně při příležitosti konání XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v roce 2012, 2012. s. 239-241. ISBN 978-80-86793-23-8.
  10. BAJČIOVÁ, Viera, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Hana BERNATÍKOVÁ, Jan BLATNÝ, Danuše DEMBICKÁ, Jiří DOMANSKÝ, Klára DRÁBOVÁ, Josef CHOVANEC, Leoš KŘEN, Zdenka KŘENOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Denisa MENDELOVÁ, Lucie MOUKOVÁ, Peter MÚDRY, Markéta PALÁCOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Jaroslav ŠTĚRBA, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, Danica ZAPLETALOVÁ, Karel ZITTERBART a Jana ZITTERBARTOVÁ. Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 206 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2567-6.

  2011

  1. KOCÁK, Ivo, Ilona KOCÁKOVÁ, Vuk FAIT a Viera BAJČIOVÁ. Maligní melanom. In Nádory adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2011, 2011. s. 175-188, 13 s. ISBN 978-80-247-3554-2.
  2. BAJČIOVÁ, Viera, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Lubomír ELBL, Vuk FAIT, Lenka FORETOVÁ, Viktor HARTOŠ, Hana HRSTKOVÁ, Edita KABÍČKOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Lucia KÚTNIKOVÁ, Petr LOKAJ, Olga MAGNOVÁ, Zdeněk MECHL, Denisa MENDELOVÁ, Vladimír MIHÁL, Peter MÚDRY, Jan MUŽÍK, Jaroslav NĚMEC, Zdeněk PAVELKA, Kateřina PAVELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Ingrid REJDOVÁ, Petra TESAŘOVÁ, Kateřina TOUŠOVSKÁ, Irena VLČKOVÁ a Karel ZITTERBART. Nádory adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 400 s. ISBN 978-80-247-3554-2.
  3. BAJČIOVÁ, Viera, Jiří TOMÁŠEK a Jaroslav ŠTĚRBA. Nádory adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 363 s. ISBN 978-80-247-3554-2.
  4. ZERHAU, Pavel, Matej HUSÁR a Viera BAJČIOVÁ. Nádory ledvin u dětí - zkušenosti s radikální a záchovnou operační léčbou. In 57. kongres slovenských a českých detských chirurgov. Jasná, Slovensko. 2011.
  5. BAJČIOVÁ, Viera. Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem. Onkologie. 2011, roč. 5, č. 6, s. 355-358. ISSN 1802-4475.
  6. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.

  2010

  1. MAZÁNEK, Pavel, Peter MÚDRY, Viera BAJČIOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. ESTHESIONEUROBLASTOM. Praha: Medical Healthworld, a.s., 2010. s. 103. ISBN 978-80-904002-6-9.
  2. BAJČIOVÁ, Viera. Hepatocelulární karcinom u dětí a adolescentů - rozdíly a hepatologie dospělých. Onkológia. Bratislava: Solen s.r.o., 2010, roč. 5, č. 4. ISSN 1336-8176.
  3. ŠTĚRBA, Jaroslav, N ANDRE, L DEAK, Jiří VENTRUBA, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, D BRONISOVA, Tomáš KEPÁK, Peter MÚDRY, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Leoš KŘEN, Viera BAJČIOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Michal KÝR a Dalibor VALÍK. METRONOMIC CHEMOTHERAPY IN RECURRENT AND HIGH RISK PEDIATRIC BRAIN TUMORS. EXPERIENCE FROM 3 EUROPEAN INSTITUTIONS. Journal of Neuro-Oncology. Springer Netherlands, 2010, roč. 12, č. 6, s. "II44". ISSN 0167-594X.
  4. BAJČIOVÁ, Viera, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Peter MÚDRY. Nádory malé pánve u dětí a adolescentů. Praha: Medical Helthworld, a.s., 2010. s. 91. ISBN 978-80-904002-6-9.
  5. ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Nicolas ANDRÉ, Jiří VENTRUBA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Danica BRONIŠOVÁ, Lenka DUBSKÁ a Dalibor VALÍK. Second complete remission of relapsed medulloblastoma induced by metronomic chemotherapy. Pediatric Blood Cancer. USA: WILEY-LISS, DIV JOHN WILEY & SONS, 2010, roč. 54, č. 4, s. 616-617. ISSN 1545-5009. doi:10.1002/pbc.22382.

  2009

  1. BAJČIOVÁ, Viera, J. MALIŠ, ŠNAJDAUF, K. PÝCHA a H. URBÁNKOVÁ. Cytogenetic and array comparative genomic hybridization analysis of a series of hepatoblastomas. Cancer Genetic Cytogenetic. 2009, roč. 194, č. 2, s. 82-27, 5 s.
  2. TOMÁŠIKOVÁ, Lenka, Alexandra OLTOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Petr KUGLÍK a Renata GAILLYOVÁ. Cytogenetická analýza germinálních nádorů. In 42. výroční konference Cytogenetické sekce Čs. Biologické společnosti. 2009.
  3. ŠTĚRBA, Dalibor VALÍK a Viera BAJČIOVÁ. High dose methotrexate in pediatric oncology - back to bench from bedside for a while? Journal Pediatric Hematology Oncology. 2009, roč. 31, č. 2, s. 151-152, 1 s.
  4. KEPÁK, Tomáš, Jitka RADVANSKÁ, Viera BAJČIOVÁ, Marek BLATNÝ, Hana HRSTKOVÁ, Josef KUŘE, Vladimír MIHÁL, Jan STARÝ, Vratislav ŠMELHAUS, Jaroslav ŠTĚRBA a Josef KOUTECKÝ. Jedinci v dlouhodobé remisi po ukončení léčby pro nádorové onemocnění dětského věku: vyléčení a následná péče. Prohlášení z ERICE. Klinická onkologie. Brno, 2009, roč. 22, č. 2, s. 77-79. ISSN 0862-495X.
  5. BRONIŠOVÁ, Danica, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA, Viera BAJČIOVÁ, Dalibor VALÍK, Lenka DUBSKÁ, Pavel MAZÁNEK, Petr LOKAJ a ZITTERBART. Metronomic therapy as new challenge in medical oncology. Onkologie. 2009, č. 3, s. 227-9, 2 s.
  6. BAJČIOVÁ, Viera. Rizika pozdně diagnostikované gonadální dysgeneze. Postrgraduální medicína. 2009, roč. 11, č. 3, s. 340-343, 3 s.
  7. BAJČIOVÁ, Viera. Tumors in children with birth defects. Current data from the Czech Republic. Česká gynekologie. 2009, roč. 74, č. 2, s. 105 - 117, 12 s.

  2008

  1. MÚDRY, Peter, Danica BRONIŠOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Dalibor VALÍK, Lenka DUBSKÁ, Petr LOKAJ a Jaroslav ŠTĚRBA. Anti-angiogenní a biodiferenční terapie "COMBAT" pilotní studie u dětí s refrakterními či recidivujícími non-CNS solidními nádory. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konfernece pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
  2. MAZÁNEK, Pavel, Viera BAJČIOVÁ, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA, Jiří DOMANSKÝ, Petr LOKAJ, Zdeněk PAVELKA a Tomáš KEPÁK. Ewingův sarkom u adolescentů a mladých dospělých - zkušenosti kliniky dětské onkologie FN Brno. In XXXII.Brněnské onkologické dny a XXII. Konference nelékařských zdravotnických pracovníků. 2008.
  3. BAJČIOVÁ, Viera, Zdeněk KALA, Leoš KŘEN a Jaroslav ŠTĚRBA. Hepatocelulární karcinom u dětí a dospívajících. 2008. ISBN 978-80-7177-009-1.
  4. BAJČIOVÁ, Viera. Hodkinův lymfom u 12-letého chlapce. Onkologie. 2008, roč. 2, č. 4, s. 253-256, 3 s. ISSN 1802-128X.
  5. BAJČIOVÁ, Viera, Jaroslav ŠTĚRBA, Olga MAGNOVÁ a Pavel STUDENÍK. Jaká je role metronomické chemoterapie v léčbě NET ? Kazuistika pacientky s rozsáhlým karcinomem jater. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
  6. BAJČIOVÁ, Viera, Petr LOKAJ, Leoš KŘEN a Jaroslav ŠTĚRBA. Malobuněčný karcinom tlustého střeva u 18 leté dívky - neobvykle agresivní průběh v neobvyklém. In XXXII. Brněnské onklogické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793.
  7. ŠTĚRBA, Jaroslav, Viera BAJČIOVÁ, Tomáš KEPÁK, Karel ZITTERBART, Daniela KODYTKOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Zdeněk PAVELKA, Petra RŮŽIČKOVÁ, Danica BRONIŠOVÁ, H. DEJVICKÁ, Renata FABEROVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Nádory kůže a non-hemoragické kožní manifestace nádorových onemocnění u dětí - data KDO FN Brno 1998 - 2008. In 18. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. 2008.
  8. BAJČIOVÁ, Viera, Jiří PRÁŠEK a Jaroslav ŠTĚRBA. NET (karcinoid) u dětí a adolescentů. In 18. Konfernece dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. 2008. ISBN 978-80-7177-009-1.
  9. MAZÁNEK, Pavel, Viera BAJČIOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Petr KUGLÍK a Renata VESELSKÁ. Novinky v diagnostice a léčbě neuroblastomu. Onkológia. SR: Solen, 2008, roč. 3, č. 4, s. 257-261, 4 s. ISSN 1336-8176.
  10. BAJČIOVÁ, Viera, Boris HABANEC a Lenka LENTVORSKÁ. Patologie a maligní potencionál teratomů u dětí, adolescentů a mladých dospělých - rozdily v biologickém chování a výzanam pro klinickou praxi. In XXXII. Brněnské onklogické dny a XXII. Konference pro nelékařské pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
  11. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, M. CHARVÁTOVÁ, Peter MÚDRY, Viera BAJČIOVÁ a Šimon ONDRUŠ. Rabdomyosarkom končetin u dětí. Brno: Avtokrat s.r.o., 2008. s. 16.
  12. BAJČIOVÁ, Viera. Rizika pozdě diagnostikované gonadální dysgeneze. Postgraduální medicína. 2008, roč. 3, č. 10. ISSN 1212-4184.
  13. BAJČIOVÁ, Viera. Role antiangiogenní léčby u NETs. Návrha na pilotní studii COMBAT pro pokročilé a rekurentní NETs. In Pracovní setkání Národní skupiny NET ČR, Praha. 2008. ISBN 978-80-87154-0803.
  14. BAJČIOVÁ, Viera. Role bronchoalveolární laváže v diagnostice pneumopatií v dětské onkologii. Onkologie. 2008, roč. 2, č. 2, s. 117-121, 4 s. ISSN 1802-128X.
  15. BAJČIOVÁ, Viera. Sarkomy měkkých tkání u adolescentů. Onkológia. 2008, roč. 2, č. 6.
  16. BAJČIOVÁ, Viera a Jaroslav ŠTĚRBA. Vliv věku na etiopatogenezu, diagnostiku a léčbu nádorů jater u dětí. In XXXII. Brnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
  17. BAJČIOVÁ, Viera, Tomáš KEPÁK, Pavel MAZÁNEK, Jaroslav ŠTĚRBA a M. JELÍNEK. Změny v oblasti kognitivních funkcí a osobnosti u dětí a dospívajících léčených chemoterapií. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008.
  18. VLČKOVÁ, Irena, Kateřina PAVELKOVÁ, Tomáš KEPÁK, Milan PILÁT, Viera BAJČIOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Jaroslav ŠTĚRBA a Martin JELÍNEK. Změny v oblasti neurokognitivních funkcí v důsledku léčby nádorových onemocnění dětí a dospívajících. Klinická onkologie. CZ, Brno: Brno Aps, Medical Healtworld, 2008, roč. 21, č. 5, s. 294-302, 8 s. ISSN 0862-495X.

  2007

  1. BAJČIOVÁ, Viera. Detská onkológia na prahu 21. storočia - perspektívy, ciele a vízie do budúcnosti. Onkológia. SR, 2007, roč. 2, č. 1, s. 37-43. ISSN 1336-8176.
  2. VLČKOVÁ, Irena, Milan PILÁT, Kateřina ŠTULÍKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Tomáš KEPÁK a Jaroslav ŠTĚRBA. Influence of chemotherapy on cognitive functions in children and adolescents. In Xth European Congress of Psychology. 2007.
  3. MAGNOVÁ, Olga a Viera BAJČIOVÁ. Klinický obraz nádorového postižení ovaria z pohledu endokrinologa - kasuistiky. In Publikováno ve sborníku abstrakt 17. konference dětských onkologů a hematologů. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2007.
  4. MAZÁNEK, Pavel, Jaroslav ŠTĚRBA, Viera BAJČIOVÁ, Petr KUGLÍK a Peter MÚDRY. Léčba dětí s neuroblastomem na Klinice dětské onkologie v letech 1998-2007. In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty, 2007. s. 164-165. ISBN 978-978086793-09-2.
  5. BAJČIOVÁ, Viera. Nádory varlat u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíl v biologii napříč věkovým spektrem. Onkológia. SR, 2007, roč. 2, č. 6. ISSN 1336-8176.
  6. BAJČIOVÁ, Viera. Problematika časného záchytu nádorů varlat u adolescentů. Referátový výběr z onkologie. 2007, roč. 24, č. 2, s. 42-49. ISSN 0139-6536.
  7. BAJČIOVÁ, Viera. Problémy včasné diagnostiky nádorů u dospívajících, dospívající onkologický pacient v ambulanci PLDD. In Publikováno ve sborníku abstrakt 4.česko-slovenská mezioborová konference lékařské mykologie. Pardubice, 2007. ISBN 978-80-239-9306-6.
  8. BAJČIOVÁ, Viera. Přehled současných úspěchů i problémů v diagnostice a léčbě nádorů ledvin v dětském věku. Urológia. SR, 2007, roč. 13, č. 1, s. 6-11, 5 s. ISSN 1335-3071.
  9. BAJČIOVÁ, Viera. Role bronchoalveolární laváže v diagnostice pneumopatií v dětské onkologii. Onkológia. SR, 2007, roč. 2, č. 6. ISSN 1336-8176.
  10. BAJČIOVÁ, Viera, Peter MÚDRY, Alexandra OLTOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Sarkomy měkkých tkání u adolescentů. In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty, 2007. s. 171-172. ISBN 970-970086793-09-2.
  11. LOJA, Tomáš, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Petra ŠMUHAŘOVÁ, Karel ZITTERBART, Viera BAJČIOVÁ a Renata VESELSKÁ. The optimization of sample treatment for spectral karyotyping with applications for human tumour cells. Cytogenetic and Genome Research. Basel: S. Karger AG, 2007, roč. 116, č. 3, s. 186-193. ISSN 1424-8581.
  12. BAJČIOVÁ, Viera. Úskalí diagnostiky nádorů ovarií u adolescentních dívek - ne každá rezistence je gravidita. In Publikováno ve sborníku abstrakt V. Festival Kazuistik, Pediatrická konference. Zlín: Krajská nemocnice T. Bati, a.s., 2007. s. 12. ISBN 978-80-254-0117-0.
  13. BAJČIOVÁ, Viera, Irena VLČKOVÁ, Tomáš KEPÁK, Jaroslav ŠTĚRBA, Milan PILÁT a Danuše DEMBICKÁ. Vliv chemoterapie na kognitivní funkce u dětí a dospívajících - srovnání výsledků po prvním roce od zahájení chemoterapie. In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ Brno. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny, 2007. s. 149-150.

  2006

  1. ŠTĚRBA, Jaroslav, Dalibor VALÍK, Peter MÚDRY, Tomáš KEPÁK, Zdeněk PAVELKA, Viera BAJČIOVÁ, Karel ZITTERBART, Věra KADLECOÁ a Pavel MAZÁNEK. Combined biodifferentiating and antiangiogenic oral metronomic therapy is feasible and effective in relapsed solid tumors in children: single-center pilot study. Onkologie. Switzerland: Karger, 2006, roč. 29, č. 7, s. 308-313, 5 s. ISSN 0378-584X.
  2. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Vlastirad MACH, Viera BAJČIOVÁ a Peter MÚDRY. Maligní tumory dlouhých kostí u dětí, diferenciální diagnostika, přínos zobrazovacích metod. Acta Chir.orthop.Traum.čech. 2006, roč. 73, č. 3, s. 183-190, 7 s. ISSN 0001-5415.
  3. KEPÁK, Tomáš, Milan PILÁT, Irena VLČKOVÁ, Kateřina ŠTULÍKOVÁ, Jan MUŽÍK a Viera BAJČIOVÁ. Následky léčby dětských nádorových onemocnění v oblasti neurokognitivních funkcí a faktory, které je ovlivňují. In XX. Český pediatrický kongres. 2006.
  4. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Viera BAJČIOVÁ a Šimon ONDRUŠ. Synoviální sarkom u dítěte- kazuistika. Acta Chir.orthop.Traum.čech. 2006, roč. 73, č. 2, s. 104-108, 4 s. ISSN 0001-5415.
  5. PILÁT, Milan, Kateřina PAVELKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ a Tomáš KEPÁK. Vliv chemoterapie na kognitivní funkce u dětí a dospívajících. Analýza výsledků před léčbou a po prvním roce od zahájení chemoterapie. In XXII. celostátní sympozium Duševní zdraví dětí a mládeže. 2006.

  2005

  1. BAJČIOVÁ, Viera, Jaroslav ŠTĚRBA, Boris HABANEC a Pavel ZERHAU. Současné úspěchy a kontraverze v léčbě nádorů ledvin v dětském věku. In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ Brno. Brno: XXIX.Brněnské onkologické dny, 2005. s. 269-271, 2 s. ISBN 80-86793-05-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2023 18:09