Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2015

  1. OŠKEROVÁ, Veronika. Legislatívne zakotvenie hospicovej a paliatívnej starostlivosti v ČR a SR a niekoľko poznámok k úprave v Nemecku a Rakúsku. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Praha: Akademie věd ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 5, č. 3, s. 79-100. ISSN 1804-8137.
  2. 2013

  3. HULOVÁ, Veronika. Human Rights as a Fundament of Bioethics. Ethics & Bioethics. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, roč. 3, 3-4, s. 117-126. ISSN 1338-5615.
  4. HULOVÁ, Veronika. Ľudské práva v paliatívnej starostlivosti. In David Černý, Adam Doležal. Smrt a umírání : etické, právní a medicínské otazníky na konci života. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. s. 89-96. Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. ISBN 978-80-87439-15-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2022 07:09