Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2.

  2022

  1. ŠÍN, Petr, Alica HOKYNKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Petr BABULA, Andrea POKORNÁ, Lucie NÁRTOVÁ, Pavel COUFAL a Michal HENDRYCH. Can different type of the pressure ulcers debridement affect oxidative stress parameters? Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2022, roč. 85, Supplementum 1, s. "S34"-"S37", 4 s. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2022S34.
  2. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr ŠÍN, Marie NOVÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Petr BABULA, Andrea POKORNÁ, Lucie NÁRTOVÁ a Pavel COUFAL. Different types of the pressure ulcers debridement affect oxidative stress parameters. In World Union Wound Healing Society Congress 2022. 2022.
  3. HOKYNKOVÁ, Alica, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Daniela CHARWÁTOVÁ a Tibor STRAČINA. Fatty Acid Supplementation Affects Skin Wound Healing in a Rat Model. Nutrients. Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 11, s. 1-13. ISSN 2072-6643. doi:10.3390/nu14112245.

  2021

  1. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Hana PAULOVÁ, Jiří DOSTÁL, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro biomedicínské techniky. první. Tiskárna Knopp, Nové Město nad Metují: Masarykova univerzita, 2021. 177 s. ISBN 978-80-210-9857-2.
  2. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Hana PAULOVÁ, Jiří DOSTÁL, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro biomedicínské techniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 177 s. ISBN 978-80-210-9857-2.
  3. PAULOVÁ, Hana, Jiří DOSTÁL, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro nelékařské zdravotnické obory. první. Tiskárna Knopp, Nové Město nad Metují: Masarykova univerzita, 2021. 154 s. ISBN 978-80-210-9858-9.
  4. PAULOVÁ, Hana, Jiří DOSTÁL, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 154 s. ISBN 978-80-210-9858-9.

  2020

  1. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2.

  2019

  1. VESELÝ, Petr, Tibor STRAČINA, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Josef HALÁMEK, Jana KOLÁŘOVÁ, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Hana PAULOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Haloperidol affects coupling between QT and RR intervals in guinea pig isolated heart. JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES. KYOTO: JAPANESE PHARMACOLOGICAL SOC, 2019, roč. 139, č. 1, s. 23-28. ISSN 1347-8613. doi:10.1016/j.jphs.2018.11.004.
  2. CHARWÁTOVÁ, Daniela, Alica HOKYNKOVÁ, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Vliv různého poměru n-3 a n-6 PUFA na hojení rány v experimentu. In 47. setkání Komise Experimentální Kardiologie: Kardioprotekcia: od buniek a proteínov až po celý organizmus. 2019.

  2018

  1. HOKYNKOVÁ, Alica, Zdeněk WILHELM, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Wound healing effects after application of polyunsaturated fatty acids in rat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. "S29"-"S31", 3 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S29.
  2. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2.

  2017

  1. DOSTÁL, Jiří, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Biochemie pro posluchače bakalářských oborů. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 158 s. ISBN 978-80-210-5020-4.
  2. RONZHINA, M., Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ, O. JANOUSEK, J. HEJC, J. KOLAROVA, Miroslava HLAVÁČOVÁ a Hana PAULOVÁ. Effect of increased left ventricle mass on ischemia assessment in electrocardiographic signals: rabbit isolated heart study. BMC Cardiovascular Disorders. London: Biomed Central Ltd, 2017, roč. 17, č. 216, s. 1-11. ISSN 1471-2261. doi:10.1186/s12872-017-0652-9.
  3. LIPOVÝ, Břetislav, Milena MATEJOVIČOVÁ, H. ŘIHOVÁ, M. ŠTIKAROVSKÁ, Lucie NOVOTNÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Hana PAULOVÁ, I. SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. The application of comet assay in monitoring of the immunosuppression level in a patient with toxic epidermal necrolysis: A case report. Burns Open. Amsterdam: Elsevier, 2017, roč. 1, č. 2, s. 80-83. ISSN 2468-9122. doi:10.1016/j.burnso.2017.05.007.
  4. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, M. RONZHINA, Tibor STRAČINA, O. JANOUŠEK, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, J. KOLÁŘOVÁ, I. PROVAZNÍK a Hana PAULOVÁ. Tolerance of isolated rabbit hearts to short ischemic periods is affected by increased LV mass fraction. Physiological research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2017, roč. 66, č. 4, s. 581-589. ISSN 0862-8408.
  5. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2.

  2016

  1. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Darmar ŠTIKAROVSKÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Hana PAULOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Řízená imunomodulace v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. In XIV.kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí. 2016.
  2. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2.

  2015

  1. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Jaromír GUMULEC, Tibor STRAČINA, Michaela FOJTŮ, Martina RAUDENSKÁ, Michal MASAŘÍK, Marie NOVÁKOVÁ a Hana PAULOVÁ. Different Doxorubicin Formulations Affect Plasma 4-Hydroxy-2-Nonenal and Gene Expression of Aldehyde Dehydrogenase 3A1 and Thioredoxin Reductase 2 in Rat. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2015, roč. 64, Suppl. 5, s. "S653"-"S660", 8 s. ISSN 0862-8408.
  2. FOJTŮ, Michaela, Jaromír GUMULEC, Markéta SVOBODOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ, René KIZEK, Vojtěch ADAM, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Hana PAULOVÁ a Michal MASAŘÍK. Changes in oxidative stress status after administration of doxorubicin-loaded nanocarriers. In 20th World Congress on Advances in Oncology and 18th International Symposium on Molecular Medicine. 2015. ISSN 1107-3756.
  3. DUFEK, David, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Tibor STRAČINA, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Hana PAULOVÁ. Nové nosiče snižují nežádoucí účinky doxorubicinu u laboratorního potkana. In 43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2015.
  4. LIPOVÝ, Břetislav, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Lucie NOVOTNÁ a Josef TOMANDL. Případové studie hodnocení oxidačního stresu a poškození DNA cirkulujících leukocytů u pacientů s termickou a netermickou ztrátou kožního krytu. In XX. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
  5. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Hana PAULOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Lucie NOVOTNÁ a Josef TOMANDL. Studium parametrů oxidačního stresu a poškození DNA leukocytů u závažně popálených pacientů. In in XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
  6. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Marina RONZHINA, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Hana PAULOVÁ. Vliv zvětšení levé komory na toleranci k opakované ischemii a elektrogramu na modelu izolovaného králičího srdce. Brno, 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
  7. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Hana PAULOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Vplyv rôznych foriem doxorubicínu na hladinu 4-hydroxy-2-nonenalu ako markera lipoperoxidácie u potkanov. In in Fyziologické dny 2015. 2015. ISSN 1801-6103.
  8. MATEJOVIČOVÁ, Milena, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Lucie NOVOTNÁ a Hana PAULOVÁ. Vybrané parametry oxidačního poškození DNA u pacientů s těžkými popáleninami. In in XVII.Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí, Klin.Bioch.Metab.23(3),2015,p.150. 2015. ISSN 1210-7921.

  2014

  1. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Ronzhina MARINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Citlivost izolovaných srdcí králíka s levostrannou remodelací k opakované ischemii. In In 42. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2014.
  2. DOSTÁL, Jiří, Hana PAULOVÁ, Eva TÁBORSKÁ a Josef TOMANDL. Essentials of Medical Chemistry and Biochemistry. 1st. Brno: Masaryk University Brno, 2014. 211 s. ISSN 1801-6103.
  3. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Hana PAULOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Stanovenie 4-hydroxynonenalu v plazme potkanov po aplikácii doxorubicinu. In in Symposium FONS 2014. 2014. ISBN 978-80-87436-05-9.
  4. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Marina RONZHINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Susceptibility of Isolated Rabbit Hearts with Various Left Ventricular Mass to Short Ischemic Periods. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2014. Cambridge, Massachusetts, USA: IEEE/EMBS, 2014. s. 1097-1100. ISBN 978-1-4799-4346-3.
  5. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2.

  2013

  1. PAULOVÁ, Hana, Tibor STRAČINA, Jiří JARKOVSKÝ, Marie NOVÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Hydroxyl radicals’ production and ECG parameters during ischemia and reperfusion in rat, guinea pig and rabbit isolated heart. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Veda, 2013, roč. 32, č. 2, s. 221-228. ISSN 0231-5882. doi:10.4149/gpb_2013016.

  2012

  1. TÁBORSKÁ, Eva, Josef TOMANDL, Hana PAULOVÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Milan DASTYCH, Michaela KRÁLÍKOVÁ a Jaroslava TALLOVÁ. Biochemie II : Praktická cvičení. 2. dotisk 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 126 s. ISBN 978-80-210-4516-3.
  2. DOSTÁL, Jiří, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Biochemie pro posluchače bakalářských oborů. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 158 s. ISBN 978-80-210-5020-4.
  3. HLAVÁČOVÁ, Miroslava a Hana PAULOVÁ. Determination of 8-hydroxy-2´-deoxyguanosine in urine by high-performance liquid chromatography. 2012. ISBN 978-80-970345-2-8.
  4. TÁBORSKÁ, Eva, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ a Josef TOMANDL. Lékařská chemie I. Obecná a anorganická chemie. 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 156 s. učební text. ISBN 978-80-210-3790-8.
  5. DOSTÁL, Jiří, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL a Marie TOMANDLOVÁ. Lékařská chemie II. Bioorganická chemie. Jiří Dostál a kol. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 165 s. ISBN 978-80-210-5538-4.
  6. PAULOVÁ, Hana, Josef TOMANDL a Eva TÁBORSKÁ. Využití multimediálních technik a interaktivních přístupů ve výuce biochemie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. 2012. ISBN 978-80-86313-34-4.

  2011

  1. PAULOVÁ, Hana, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. In vivo determination of hydroxyl radicals in isolated guinea pig hearts during ischemia and reperfusion. In 11th International Nutrition and Diagnostics Conference INDC 2011. 2011. ISBN 978-80-7395-378-2.
  2. TÁBORSKÁ, Eva, Jaromír SLÁMA, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ a Josef TOMANDL. Medical Chemistry I. General and Inorganic Chemistry. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 152 s. učební text. ISBN 978-80-210-4091-5.
  3. DOSTÁL, Jiří, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL a Marie TOMANDLOVÁ. Medical Chemistry II - Bioorganic Chemistry. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 164 s. učební text. ISBN 978-80-210-4128-8.

  2010

  1. GREGOROVÁ, Jana, Jan BABICA, Radek MAREK, Hana PAULOVÁ, Eva TÁBORSKÁ a Jiří DOSTÁL. Extractions of isoquinoline alkaloids with butanol and octanol. Fitoterapia. Elsevier Science Amsterdam, 2010, roč. 81, č. 6, s. 565-568. ISSN 0367-326X.
  2. TÁBORSKÁ, Eva, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ a Josef TOMANDL. Lékařská chemie I. Obecná a anorganická chemie. 2. dotisk 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 156 s. učební text. ISBN 978-80-210-3790-8.

  2009

  1. TÁBORSKÁ, Eva, Josef TOMANDL, Hana PAULOVÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Milan DASTYCH, Michaela KRÁLÍKOVÁ a Jaroslava TALLOVÁ. Biochemie II : Praktická cvičení. 1. dotisk 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 126 s. ISBN 978-80-210-4516-3.
  2. DOSTÁL, Jiří, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Biochemie pro posluchače bakalářských oborů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 158 s. ISBN 978-80-210-5020-4.
  3. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. HPLC-ECD determination of hydroxyl radicals in various experimental models. In In VITAMINS, NUTRITION, DIAGNOSTICS 2009. 2009. ISBN 978-80-7318-809-2.

  2008

  1. SLANINA, Jiří, Lenka BŘEZINOVÁ, Hana PAULOVÁ a Otakar HUMPA. Antioxidant lignans from petroleum ether extract of Schisandra chinensis. Planta Medica. Stuttgart - New York: Thieme Medical Publishers, 2008, roč. 74, č. 9, s. 952-952. ISSN 0032-0943.
  2. NOVÁKOVÁ, Marie, Jana BARDOŇOVÁ, Ivo PROVAZNÍK, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ a Drahomír HORKÝ. Effects of voltage sensitive dye di-4-ANEPPS on guinea pig and rabbit myocardium. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2008, roč. 27, č. 1, s. 45-54. ISSN 0231-5882.
  3. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Stabilita extraktu Scutellaria Baicalensis in vitro. Chemické listy. Praha: Asociace českých chemických společností, 2008, roč. 102, č. 2008, s. 722. ISSN 0009-2770.

  2007

  1. SUCHOMELOVÁ, Jana, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ a Pavel MUSIL. HPLC quantification of seven quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids in six species of the family Papaveraceae. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2007, roč. 44, č. 1, s. 283-287. ISSN 0731-7085.
  2. TOMANDL, Josef, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Vladimír PALYZA, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Jaroslava TALLOVÁ. Medical Chemistry - Practicals. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 50 s. skripta. ISBN 978-80-210-4379-4.

  2006

  1. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Determination of hydroxyl radicals in perfused rat hearts by high performance liquid chromatography with coulochemical detection. In Sborník XX.Biochemický sjezd. 2006. vyd. Bratislava: Institute of Molecular Physiology and Genetics, Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 329. ISBN 80-969532-6-5.
  2. NOVÁKOVÁ, Marie, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Ischemic-reperfusion injury of myocardium: from calcium paradox to free radicals. In XX. Biochemický zjazd. 1. vyd. Bratislava: Institute of Molecular Physiology and Genetics, Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 124. ISBN 80-969532-6-5.
  3. TÁBORSKÁ, Eva, Jaromír SLÁMA, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ a Josef TOMANDL. Medical Chemistry I. General and Inorganic Chemistry. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 150 s. učební text. ISBN 80-210-4091-2.
  4. DOSTÁL, Jiří, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL a Marie TOMANDLOVÁ. Medical Chemistry II - Bioorganic Chemistry. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 164 s. učební text. ISBN 80-210-4128-5.
  5. TOMANDL, Josef, Hana PAULOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Eva TÁBORSKÁ a Jindřich ŠPINAR. Serum matrix metalloproteinase (MMP-2) and its tissue inhibitor (TIMP-1) in relation to pro- and anti-fibrotic factors in patients with heart failure. In Proceedings from XX. Biochemický zjazd. Bratislava: Institute of Molecular Physiology and Genetics, Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 358. ISBN 80-969532-6-5.

  2005

  1. NOVÁKOVÁ, Marie, Ivo PROVAZNÍK, Jana BARDOŇOVÁ, Milan BLAHA, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Drahomír HORKÝ a Lenka KREJČÍŘOVÁ. Effects of Voltage Sensitive Dye di-4-ANEPPS on Guinea Pig Myocardium. In IFMBE Proceedings, EMBEC 05. 11. vyd. Praha: IFMBE, 2005. s. 1-5.
  2. TÁBORSKÁ, Eva, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ a Josef TOMANDL. Lékařská chemie I. Obecná a anorganická chemie. 2. přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 156 s. učební text. ISBN 80-210-3790-3.
  3. DOSTÁL, Jiří, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL a Marie TOMANDLOVÁ. Lékařská chemie II - Bioorganická chemie. 2. zcela přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 166 s. ISBN 80-210-3789-X.
  4. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Stanovení hydroxylových radikálů in vivo. In Pokroky v klinické biochemii 2005, Sborník VII.celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí. 1.vydání. Olomouc: ČSKB, 2005. s. 53-53. ISBN 80-239-5267-6.
  5. TÁBORSKÁ, Eva, Vladimír PALYZA, Lenka NERUDOVÁ, Jiří DOSTÁL, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jaromír SLÁMA, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jiří ŠTĚPÁN, Kateřina CHVÁTALOVÁ, Jana SUCHOMELOVÁ, Lenka BŘEZINOVÁ a Miroslav DVOŘÁK. Výuka chemie a biochemie. Konference českých a slovenských učitelů lékařských fakult. 2005.

  2004

  1. TOMANDL, Josef, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Vladimír PALYZA, Hana PAULOVÁ a Jaromír SLÁMA. Biochemie II Semináře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 107 s. ISBN 80-210-3336-3.
  2. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Pavel MUSIL, Iva SLANINOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. HPLC-ECD metoda pro stanovení benzofenanthridinových alkaloidů v biologických vzorcích. In VITAMINS 2004-Targeted Nutritional Therapy. Pardubice ČR: Univerzita Pardubice, 2004. s. 152. ISBN 80-7194-644-3.
  3. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Metody stanovení antioxidační aktivity přírodních látek in vitro. Chemické listy. Praha,ČR: Česká společnost chemická, 2004, roč. 98, č. 4, s. 174-179. ISSN 0009-2770.
  4. SUCHOMELOVÁ, Jana, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ a Jiří DOSTÁL. Plant resources of benzophenathridine alkaloids. Chem. listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, roč. 98, č. 8, s. 677-678. ISSN 0009-2770.
  5. SUCHOMELOVÁ, Jana, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ a Jiří DOSTÁL. Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, roč. 98, č. 8, s. 677-678. ISSN 0009-2770.

  2003

  1. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Pavel MUSIL a Eva TÁBORSKÁ. Analýza hlavních flavonoidů v extraktu Scutellaria baicalensis pomocí HPLC-ECD. 2003. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. 312 s. ISBN 80-7194-549-8.
  2. DOSTÁL, Jiří, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Biochemie pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 174 s. ISBN 80-210-3232-4.
  3. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Hydroxylační produkty kyseliny salicylové jako marker produkce hydroxylových radikálů. In Pokroky v klinické biochemii 2003. 2003. vyd. Hradec Králové: Česká společnost klinické biochemie, 2003. s. 190. ISBN 80-239-1885-0.
  4. TOMANDL, Josef, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Vladimír PALYZA, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA a Jaroslava TALLOVÁ. Lékařská chemie. Praktická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 40 s. ISBN 80-210-3176-X.
  5. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA, Pavel MUSIL a Eva TÁBORSKÁ. Main flavonoids in the root of Scutellaria baicalensis cultivated in Europe and comparison their antiradical properties. Phytotherapy Research. John Wiley & Sons, Ltd., 2003, roč. 2003, č. 6, s. 640-644. ISSN 0951-418X.
  6. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jan TRNA a Eva TÁBORSKÁ. Stanovení markerů oxidačního stresu s využitím HPLC-ECD. In Vitamins 2003. 2003. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 178-179. ISBN 80-7194-549-8.

  2002

  1. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Antioxidační charakteristiky flavonoidů ze Scutellaria baicalensis. Chemické Listy. Praha: Ceská společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 410. ISSN 0009-2770.
  2. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Antiradical activity of aporhine alkaloids. Bratislava: VEDA, vydavatelsstvoSAV, 2002. s. 260. ISBN nepřiděleno.
  3. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Iveta BÁRTOVÁ, Marie STUDNIČKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Aporfinové alkaloidy a jejich antioxidační vlastnosti. Chemické Listy. Praha: Ceská společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 409. ISSN 0009-2770.
  4. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Evaluation of antioxidative activity of flavonoids and exctract of Scutellaria baicalensis with coulochemical detection. In Zborník XVIII.Biochemický zjazd. Bratislava: VEDA, vydavatelstvo SAV, 2002. s. 251.
  5. SLANINA, Jiří, Hana PAULOVÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Kinetické stanovení antiradikálové aktivity s použitím 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylu. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 414-415. ISSN 0009-2770.

  2001

  1. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jan TRNA, Jiří SLANINA, Pavel MUSIL a Eva TÁBORSKÁ. Flavonoidní látky v kořeni Šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis Georgi)- analýza, antioxidační vlastnosti, potenciální využití v potravinářství. In Biologicky aktivní fenolické látky. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, 2001. s. 90-101.
  2. TÁBORSKÁ, Eva, Jaromír SLÁMA, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Petr KAPLAN, Ingrid WILHELMOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ a Josef TOMANDL. Lékařská chemie I. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2001. 134 s. ISBN 80-210-2534-4.
  3. DOSTÁL, Jiří, Petr KAPLAN, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ a Ingrid WILHELMOVÁ. Lékařská chemie II. Bioorganická chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 223 s. ISBN 80-210-2731-2.

  2000

  1. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří SLANINA, Jan TRNA a Eva TÁBORSKÁ. ANTIOXIDAČNÍ PRINCIPY ROSTLINNÉHO DRUHU SCUTELLARIA BAICALENSIS. In Sborník abstraktů Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000. s. 1062. Vol 94. ISBN 0009-2770.
  2. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Eva TÁBORSKÁ a Jan TRNA. Antiradical activity of flavonoids from the roots Scutellaria baicalensis. In In Polyphenols Communications 2000. XX th International Conference on Polyphenols Freising-Weihenstephan Ed.S.Martens,D.Treutter,G.Forkmann str.345. Freising-Weihenstephan: S.Martens,D.Treutter,G.Forkmann str.345, 2000. 1 s.
  3. SLANINA, Jiří, Hana PAULOVÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Antiradical phenolic compounds from Cynara cardunculus. In In Polyphenols Communication 2000. XX th International Conference on Polyphenols. Freising-Weihenstephan, BRD: S.Martens, D.Treutter, G.Forkmann, str.425, 2000. s. 425-426.
  4. SLANINA, Jiří, Hana PAULOVÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Otakar HUMPA a Eva TÁBORSKÁ. ANTIRADIKÁLOVÁ AKTIVITA CAFFEOYLCHINOVÝCH KYSELIN Z CYNARA CARDUNCULUS. In Sborník abstraktů Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000. s. 1063. ISSN 0009-2770.
  5. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Evaluation of hydroxyl radical-scavenging activity of baicalin using HPLC method. Pharm.Pharmacol.Lett.2000. BRD: Medpharm, 2000, roč. 2000, 10(1), s. 27-30. ISSN 0939-9488.
  6. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Pavel MUSIL a Eva TÁBORSKÁ. Evaluation of natiradical effects of extracts and main flavonoids from the roots of Scutellaria baicalensis. In Sborník abstraktů XVII. Biochemický sjezd Praha, Chemické listy 2000. Praha, 2000: Chemické listy, 2000. 1 s. Chemické listy 2000, 94(8) str.684.
  7. PAULOVÁ, Hana, Jiří SLANINA, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Strong Antiradical activity of Dicaffeoylquinic acids. In Sborník XVII. Biochemický sjezd - Chemické listy. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 2000. s. 685-686. ISBN 0009-2770.

  1999

  1. SLANINA, Jiří, Hana PAULOVÁ, Otakar HUMPA, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. 1,5-dicaffeoylquinic acid, an antioxidant component of Cynara cardunculus leaves. Scripta Medica (BRNO). Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1999, roč. 72, č. 1, s. 9-17. ISSN 1211-3395.

  1998

  1. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Jiří DOSTÁL, Pavel MUSIL a Eva TÁBORSKÁ. Alkaloids in the Roots of Dicranostigma lactucoides - Isolation, HPLC Determination and Antiradical Activity. In 46th Annual Congress Society for Medicinal Plants. Vienna: Society for Medicinal Plant Research, 1998. s. K01, 1 s.
  2. TÁBORSKÁ, Eva, Josef TOMANDL, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Petr KAPLAN, Vladimír PALYZA, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ a Ingrid WILHELMOVÁ. Biochemie. Praktická cvičení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 160 s. ISBN 80-210-1736-8.
  3. SLANINA, Jiří, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Isolation and antiradical properties of 1,5-dicaffeoylquinic acid from Cynara cardunculus. In 46th Annual Congress Society for Medicinal Plant Research. Vienna: Society for Medicinal Plant Research, 1998. s. J45, 1 s.
  4. TOMANDL, Josef, Eva TÁBORSKÁ, Markéta BOČKOVÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Petr KAPLAN, Vladimír PALYZA, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jaroslava TALLOVÁ a Ingrid WILHELMOVÁ. Semináře z biochemie II. 2. přeprac. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 147 s. ISBN 80-210-1895-X.

  1997

  1. TÁBORSKÁ, Eva, Josef TOMANDL, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Petr KAPLAN, Vladimír PALYZA, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jaroslava TALLOVÁ, Ingrid WILHELMOVÁ, Luděk ZAHRADNÍČEK a Emanuel ZELNÍČEK. Biochemistry - Guide to Practical Exercises. 2. vyd. Brno: Masarykova Universita Brno, 1997. 129 s. ISBN 80-210-1502-0.
  2. SLANINA, Jiří, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Isolation and antioxidative activity of lignan from Schisand chinensis seeds. Pharmaceutical and Pharmacol. Letters. 1997, roč. 7, 2/3, s. 53-54. ISSN 0939-9488.
  3. SLANINA, Jiří, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Isolation and antioxidative activity of lignans from Schisandra chinensis seeds. editoři Franz Gerhard a Vieweger Ulrike. In 45-th Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research. Regensburg: Society for Medicinal Plant Research, 1997. s. H 13, 1 s. ISBN 3-931253-05-8.

  1996

  1. TOMANDL, Josef, Eva TÁBORSKÁ, Markéta BOČKOVÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Petr KAPLAN, Vladimír PALYZA, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jaroslava TALLOVÁ a Ingrid WILHELMOVÁ. Biochemistry - Seminars II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 146 s. ISBN 80-210-1417-2.

  1995

  1. TOMANDL, Josef, Eva TÁBORSKÁ, Markéta BOČKOVÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Petr KAPLAN, Vladimír PALYZA, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jaroslava TALLOVÁ a Ingrid WILHELMOVÁ. Semináře z biochemie II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 148 s. ISBN 80-210-1186-6.
  2. TÁBORSKÁ, Eva, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL a Hana PAULOVÁ. Vlaštovičník větší (Chelidonium majus L.) - Přehled současného stavu poznatků. Česká a slovenská farmacie. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1995, roč. 44, č. 2, s. 71-75. ISSN 1210-7816.
  3. TÁBORSKÁ, Eva, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL a Hana PAULOVÁ. Vlaštovičník větší (Chelidonium majus L.) - Přehled současného stavu poznatků. Ceska a slovenska farmacie. 1995, roč. 44, č. 2, s. 71-75. ISSN 1210-7816.

  1994

  1. TÁBORSKÁ, Eva, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ a Jiří DOSTÁL. Separation of Alkaloids in Chelidonium majus L. by Reversed Phase HPLC. Planta Medica. Stuttgart: Thieme Medical Publishers, 1994, roč. 60, č. 4, s. 380-381. ISSN 0032-0943.

  1993

  1. PAULOVÁ, Hana a Jiří SLAVÍK. Interaction of sanguinarine with human serum albumin. Pharmazie. BRD, 1993, roč. 48, č. 7, s. 555-556. ISSN 0031-7144.

  1988

  1. STUDNIČKOVÁ, Marie, Hana PAULOVÁ, Jaroslav TURÁNEK a Jan KOVÁŘ. Reduction of NAD+ and NADP+ and reductive cleavage of NADH and NADPH yielding NAD+ and NADP+. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. 1988, roč. 252, č. 2, s. 383-394. ISSN 0022-0728. doi:10.1016/0022-0728(88)80224-9.

  1987

  1. PAULOVÁ, Hana, Jan KOVÁŘ, Jiří PLOCEK a Jiří SLAVÍK. Inhibition of aldehyde reductase I by some isoquinoline alkaloids. Collection Czechoslovak Chem Commun. Praha, 1987, roč. 1987, s. 2338-2346.

  1986

  1. KLUKANOVÁ, Hana, Marie STUDNIČKOVÁ, Jan KOVÁŘ, Jaroslav TURÁNEK a Václav KAHLE. Reduction of adenine nucleotides at the mercury electrode. Bioelectrochemistry and Bioenergetics. 1986, roč. 15, č. 3, s. 317-328. ISSN 0302-4598. doi:10.1016/0302-4598(86)85021-8.

  1985

  1. KOVÁŘ, Jan, Karel ŠIMEK, Eva KOŽOUŠKOVÁ, Hana KLUKANOVÁ a Jiří SLAVÍK. Fluorescence properties of some isoquinoline alkaloids. Collection Czechoslovak Chem. Commun. 1985, roč. 50, s. 1312-1328.

  1984

  1. KOVÁŘ, Jan a Hana KLUKANOVÁ. Binding of NAD and NADP dimers to NAD- and NADP-dependent dehydrogenases. Biochimica et Biophysica Acta. 1984, roč. 788, č. 1, s. 98-109. ISSN 0006-3002. doi:10.1016/0167-4838(84)90301-7.
  2. KLUKANOVÁ, Hana, Marie STUDNIČKOVÁ a Jan KOVÁŘ. Cathodic stripping voltammetry of adenine nucleotides, polyriboadenylic acid and nicotinamide adenine dinucleotide coenzymes at the dropping mercury electrode. Bioelectrochemistry and Bioenergetics. 1984, roč. 12, 3-4, s. 279-293. ISSN 0302-4598. doi:10.1016/0302-4598(84)87010-5.
  3. KOVÁŘ, Jan, Marie STUDNIČKOVÁ, Milan MALÝ a Hana KLUKANOVÁ. Effect of the modification and denaturation of glutamate dehydrogenase on its polarographic behaviour. Bioelectrochemistry and Bioenergetics. 1984, roč. 12, 5-6, s. 431-441. ISSN 0302-4598. doi:10.1016/0302-4598(84)85085-0.
  4. KOVÁŘ, Jan, Hana KLUKANOVÁ, Marie STUDNIČKOVÁ, M. ZEPPEZAUER a W. MARET. Polarographic study of horse liver alcohol dehydrogenase lacking zinc ions at the active sites. Bioelectrochemistry and Bioenergetics. 1984, roč. 13, 4-6, s. 407-416. ISSN 0302-4598. doi:10.1016/0302-4598(84)87042-7.

  1982

  1. STUDNIČKOVÁ, Marie, Hana KLUKANOVÁ a Jan KOVÁŘ. Interaction of poly rA with the cations of alkaline earth metals. Studia biophysica. 1982, roč. 92, s. 97-98.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2023 04:55