Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. CÍDLOVÁ, Hana and Michaela PETRŮ. ON-LINE HRY PRO MOTIVACI V CHEMII – VYUŽÍVAJÍ SE? (ON-LINE GAMES FOR MOTIVATION IN CHEMISTRY - ARE THEY USED?). In Jan Chromý (ed.). Média a vzdělávání 2016 – Media & Education 2016. Praha: Extrasystem Praha, 2016. p. 28-31, 4 pp. ISBN 978-80-87570-35-7.
 2. PETRŮ, Michaela and Hana CÍDLOVÁ. Vliv využití kvízů, rébusů, hádanek apod. na výsledky výchovně-vzdělávacího procesu v chemii (The influence of the use of quizzes, puzzles, riddles, etc. on the results of the educational process in chemistry). In Šulcová Renata, Matúš Ivan (eds.). 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. první. Praha: Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. p. 99-104, 6 pp. ISBN 978-80-87343-59-3.
 3. 2015

 4. PETRŮ, Michaela and Hana CÍDLOVÁ. Efektivita využití kvízů, rébusů a dalších her jako motivačních prostředků v chemii (Effectivity of Use of Quizzes, Puzzles and Other Games as a Tool of Motivation in Chemistry). In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 147-154, 8 pp. ISBN 978-80-210-7996-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
 5. PETRŮ, Michaela and Hana CÍDLOVÁ. Efektivita využití kvízů, rébusů a dalších her jako motivačních prostředků v chemii (Effectivity of Use of Quizzes, Puzzles and Other Games as a Tool of Motivation in Chemistry). In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015.
 6. CÍDLOVÁ, Hana and Michaela PETRŮ. Využití motivačních mezioborových úloh na Elportále Masarykovy univerzity (Use of motivating interdisciplinary tasks on Elportal of Masaryk University). In Jiřina Novotná (ed.). 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 54-59, 6 pp. ISBN 978-80-210-8143-7.
 7. CÍDLOVÁ, Hana and Michaela PETRŮ. Využití motivačních mezioborových úloh na Elportále Masarykovy univerzity (Use of motivating interdisciplinary tasks on Elportal of Masaryk University). In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.
 8. 2013

 9. CÍDLOVÁ, Hana and Michaela PETRŮ. Kvízy, křížovky a karetní hry jako prostředek motivace v chemii (Quizzes, puzzles and card games as a motivation tool in chemistry). In Jiřina Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. p. 24-29, 6 pp. ISBN 978-80-210-6605-2.
 10. CÍDLOVÁ, Hana and Michaela PETRŮ. Kvízy, křížovky a karetní hry jako prostředek motivace v chemii (Quizzes, puzzles and card games as a motivation tool in chemistry). In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
 11. CÍDLOVÁ, Hana, Michaela PETRŮ and Emilie MUSILOVÁ. Ve dvou se to lépe táhne: chemie – přírodopis (Two Help Each Other: chemistry – natural history). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6356-3.
 12. 2012

 13. BAYEROVÁ, Anna, Hana CÍDLOVÁ and Michaela PETRŮ. Chemistry Education at Elementary Schools in the Czech Republic: Target Skills and Popularity of the Subject. In Chemistry Education in the Light of the Research. 1. vyd. Kraków: Peadagogical University of Kraków, Department of Chemistry and Chemistry Education, 2012. p. 11-14, 4 pp. ISBN 978-83-7271-764-1.
 14. CÍDLOVÁ, Hana, Emilie MUSILOVÁ and Michaela PETRŮ. Ve dvou se to lépe táhne: chemie – zeměpis (Two Help Each Other: chemistry - geography). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5785-2.
Display details
Displayed: 25. 11. 2020 10:33