Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. NANTL, Jiří. Academic Citizens: The case of Czech national student organization after the Velvet Revolution. International Review of Social Research. 2018, roč. 8, č. 1, s. 55-63. ISSN 2069-8267.

  2015

  1. NANTL, Jiří. Český rámec kvalifikací. K možnostem, podmínkám a souvislostem vzniku národního kvalifikačního rámce pro Českou republiku. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2015.

  2014

  1. NANTL, Jiří a Kristi BOWMAN. Liability and Remedies for School Segregation in the United States and the European Union. International Journal for Educational Law and Policy. 2014, roč. 2/2014, s. 133-144. ISSN 1574-3454.
  2. NANTL, Jiří. Rovný přístup ke vzdělání a české základní školství. In Šimíček, Vojtěch. Právo na vzdělání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 29-41. ISBN 978-80-210-6950-3.

  2013

  1. FIALA, Petr a Jiří NANTL. Czeska polityka w zakresie szkolnictwa wysziego i badań. In Krutílek, Ondřej - Wolek, Artur. Nieodrobiona lekcija. Polityky publiczne w Czechach i Polsce. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2013. s. 341-382. Studia i analizy, 17. sv. ISBN 978-83-62628-75-9.

  2011

  1. NANTL, Jiří. Odborné hodnocení a právo na spravedlivý proces ve věcech akreditace vysokoškolských studijních programů. In Dny práva - 2011 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5919-1.

  2010

  1. NANTL, Jiří. Možnosti a podmínky odnětí akademického titulu. In Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans. Dny práva - 2010 - Days of Law. 1. ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5305-2.
  2. NANTL, Jiří a Petr ČERNIKOVSKÝ. Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání České republiky. Díl I. Národní deskriptory. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2010.
  3. FIALA, Petr a Jiří NANTL. Vysokoškolská a výzkumná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 541-576. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
  4. NANTL, Jiří. Výstupy z učení a kvalifikační rámce terciárního vzdělávání. In Hodnocení kvality vysokých škol. Současné trendy v hodnocení kvality. Sborník příspěvků z 11. semináře, Brno 11.-12.2.2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 5-10, 55 s. ISBN 978-80-210-5363-2.

  2006

  1. FIALA, Petr a Jiří NANTL. Evropská vzdělávací politika a zájmy České republiky. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 63-75. Sborníky, č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
  2. NANTL, Jiří. Lisbon Agenda Influence on the Czech Higher Education Policy. In Higher Education within the Lisbon Strategy of the European Union. 2006. vyd. Vienna: ESIB, 2006. s. 36-41.
  3. NANTL, Jiří. Nové perspektivy v rozvíjení kvality řízení a správy vysokých škol. In Kvalita na vysoké škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 19-22.

  2004

  1. NANTL, Jiří. Obhajoba studentských zájmů v České republice a její transnacionální dimenze. In CÍSAŘ, Ondřej a Petr FIALA. Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 162-185. Studie, sv. 29. ISBN 8021035196.

  2003

  1. NANTL, Jiří. Reprezentace studentských zájmů v evropském kontextu. Středoevropské politické studie. on-line, 2003, roč. 5, 2-3. ISSN 1212-7817.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 2. 2024 02:01