Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. TAYLOR, Daniela, Božena KÜFHABEROVÁ, Jana HLAVOVÁ, Blanka KNOPOVÁ a Jana ANTOŇŮ. Hravá hudební výchova 1. Metodická příručka pro vyučující hudební výchovy 1. ročníku ZŠ. 1. vyd. Praha: Taktik International s.r.o., 2020. 100 s. ISBN 978-80-7563-253-1.
 2. TAYLOR, Daniela, Božena KÜFHABEROVÁ, Jana HLAVOVÁ, Blanka KNOPOVÁ a Jana ANTOŇŮ. Hravá hudební výchova 1. Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ. 1. vyd. Praha: Taktik International s.r.o., 2020. 56 s. ISBN 978-80-7563-249-4.
 3. TAYLOR, Daniela, Božena KÜFHABEROVÁ, Jiřina JIŘIČKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, David TUREK, Jana HLAVOVÁ, Blanka KNOPOVÁ a Jana ANTOŇŮ. Hravá hudební výchova 2. Metodická příručka pro vyučující hudební výchovy 2. ročníku ZŠ. 1. vyd. Praha: Taktik International s.r.o., 2020. 112 s. ISBN 978-80-7563-254-8.
 4. TAYLOR, Daniela, Božena KÜFHABEROVÁ, Jiřina JIŘIČKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, David TUREK, Jana HLAVOVÁ, Blanka KNOPOVÁ a Jana ANTOŇŮ. Hravá hudební výchova 2. Pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ. 1. vyd. Praha: Taktik International s.r.o., 2020. 68 s. ISBN 978-80-7563-250-0.
 5. 2017

 6. KUČEROVÁ, Judita, Blanka KNOPOVÁ, Hana HAVELKOVÁ a Ondřej MUSIL. Inspiration by the bird singing, rhythm of the dancing song. 2017.
 7. 2016

 8. 2014

 9. KNOPOVÁ, Blanka. Poslech ve školní hudební výchově. 2014. 5 s.
 10. 2013

 11. KNOPOVÁ, Blanka. Úroveň hudebních dovedností u dětí předškolního věku. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 169-172. ISBN 978-80-7315-245-1.
 12. KNOPOVÁ, Blanka. Vliv hudební výchovy na profesní orientaci žáka po ukončení povinné školní docházky. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 295-300. ISBN 978-80-7315-245-1.
 13. 2012

 14. KNOPOVÁ, Blanka. Hudební hra se zaměřením na rozvoj poslechových a hudebně pohybových dovedností. 2012.
 15. KNOPOVÁ, Blanka. Percepce v integrativním pojetí hudebního vzdělávání. 2012.
 16. KNOPOVÁ, Blanka. Vliv hudební výchovy na profesní orientaci žáka po ukončení povinné školní docházky. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 62-68. ISBN 978-80-210-5941-2.
 17. KNOPOVÁ, Blanka. Vliv hudební výchovy na profesní orientaci žáka po ukončení povinné školní docházky. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
 18. 2011

 19. KNOPOVÁ, Blanka. Činnosti hudebně pohybové-jejich význam pro rozvoj senzomotorických dovedností. In Paido, Brno. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 224-232. ISBN 978-80-7315-216-1.
 20. KNOPOVÁ, Blanka. Činnosti vokální-jejich význam pro rozvoj komunikativních dovedností. 2011.
 21. KNOPOVÁ, Blanka. Hudební výchova na gymnáziích a její realizace v praxi. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 7, č. 2, s. 1-5. ISSN 1803-1331.
 22. 2010

 23. KNOPOVÁ, Blanka. Hudební činnosti - jejich zastoupení ve vyučovacím procesu. In elektronický sborník Musica viva in schola XXII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 34 - 39. ISBN 978-80-210-5388-5.
 24. KNOPOVÁ, Blanka. Hudební nástroj: projekt integrativního vzdělávání na 1. stupni základní školy. 2010.
 25. KNOPOVÁ, Blanka. Music activities-Their Representation in the Educational Process. In Sedláček, Marek. The Multimedia Technologies Applications in Music Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 75-80. ISBN 978-80-210-5392-2.
 26. KNOPOVÁ, Blanka. Pěvecký projev v kontextu hudebního vzdělávání. In Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe V. první. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2010. 5 s. ISBN 978-80-7414-225-3.
 27. KNOPOVÁ, Blanka. Poruchy učení z pohledu učitele primární školy. In Havel,J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. 1. vyd. Brno: Havel, J., Filová, H. at al., Masarykova univerzita, 2010. s. 53-58. Paido, Brno. ISBN 978-80-7315-202-4.
 28. 2009

 29. KNOPOVÁ, Blanka. Böhmische Tänze von Bedřich Smetana und ihre Applikation in der Erziehung. In 80 ÉV A ZENEI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN. 1. vyd. Szeged: Dombi Józsefné, 2009. s. 98-104. ISBN 978-963-482-967-6.
 30. KNOPOVÁ, Blanka. Hudební výchova - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. 2009.
 31. VEČEŘA, Miloš. Institucionální chápání práva. In FRIEDMANN, Zdeněk, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 788-801. ISBN 978-80-210-4990-1.
 32. KNOPOVÁ, Blanka. Podíl hudební výchovy na rozvoji komunikativních dovedností. In Kontexty hudební pedagogiky III. 1. vyd. UK Praha: Petra Bělohlávkobá, 2009. s. 55-59. ISBN 978-80-7290-323-8.
 33. KNOPOVÁ, Blanka. Pohádkové náměty v integrativním pojetí hudebního vzdělávání. In Fairy tale themes in the concept of musical education. 2009.
 34. KNOPOVÁ, Blanka. Role pedagoga v měnících se podmínkách výchovy a vzdělávání. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Paido, Brno: Marie Vítková, Věra Vojtová, 2009. 5 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 35. KNOPOVÁ, Blanka. Vánoční koncert pro společnost Parkinson. Brno: Společnost Parkinson, Eva Vernerová, 2009.
 36. 2008

 37. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Růžena BLAŽKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 102 s. School and Health for 21. centrury. ISBN 978-80-7392-079-1.
 38. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 102 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-7392-079-1.
 39. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 106 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-079-1.
 40. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
 41. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
 42. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4.
 43. STOJAN, MOJMÍR, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4.
 44. KNOPOVÁ, Blanka. Hudební výchova a její možnosti při rozvoji komunikačních dovedností u dětí se specifickými poruchami učení. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, Brno, 2008. s. 167-174, 7 s. Pedagogické publikace. ISBN 978-80-7315-168-3.
 45. KNOPOVÁ, Blanka. Hudební výchova a její možnosti při rozvoji komunikačních kompetencí. In Klenková, Vítková. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 61-64, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 46. KNOPOVÁ, Blanka. Píseň - integrativní východisko hudebního vzdělávání. In Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III. 1. vyd. PF UJEP v Ústí nad Labem: UJEP, 2008. s. 37-40. ISBN 978-80-7414-055-6.
 47. 2007

 48. KNOPOVÁ, Blanka. Hudební teorie, dětská hudební tvořivost a školní praxe. In Kontexty hudební pedagogiky II. 1. vyd. UK Praha: UK Praha, PF, 2007. s. 26-30. ISBN 978-80-7290-324-5.
 49. STOJAN, MOJMÍR, JANA KRATOCHVÍLOVÁ a PAVEL PECINA. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu ZŠ. Brno: MSPress, CDV a PdF MU, 2007. 431 s. Metodická monografie. ISBN 80-900915-4-7.
 50. KNOPOVÁ, Blanka. Komunikativní dovednosti. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. 4 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
 51. KNOPOVÁ, Blanka. Lidová píseň z hlediska školní hudební praxe. In Dětský folklor dnes. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2007. s. 34-39. ISBN 978-80-86156-93-4.
 52. KNOPOVÁ, Blanka. Music games-towards an integrated concept of (more than) music education. In Everything depends on a good beginning Jan Ámos Komenský. 1. vyd. Praha: Charles University, Prague, Faculty of Education, 2007. s. 96-97. ISBN 80-7290-293-8.
 53. KNOPOVÁ, Blanka. Promlouvá k nám paní hudba. In Kontexty hudební pedagogiky I. 1. vyd. UK Praha: Pedagogická fakulta, katedra Hv, 2007. s. 158-161. ISBN 978-80-7290-354-2.
 54. KNOPOVÁ, Blanka. Rámcově vzdělávací program - převratný objev pedagogiky konce 20. a začátku 21. století? In Musica viva in schola XX. 1. vydání. Masarykova univerzita Brno: Katedra Hv, 2007. s. 29-34. ISBN 978-80-210-4445-6.
 55. 2006

 56. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006. 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
 57. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006. 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
 58. 2005

 59. KNOPOVÁ, Blanka. Aspekty hudební předškolní výchovy v Evropě. 2005.
 60. KNOPOVÁ, Blanka. Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ. 1. vyd. MU Brno: Ondrášková Karla, 2005. 48 s. Pořadové číslo 4266/Pd-45/05-17/99. ISBN 80-210-3911-6.
 61. KNOPOVÁ, Blanka. Dílo Bedřicha Smetany v kontextu hudebního vzdělávání. In Musica viva in schola. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 35-43. ISBN 80-210-3796-2.
 62. KNOPOVÁ, Blanka. Hudebně tvořivá hra-prostředek integrativního pojetí hudebního vzdělávání. 2005.
 63. 2004

 64. KNOPOVÁ, Blanka. Masmediální produkce a její vliv na hudební vzdělávání dětí. In Musica viva in schola XVIII. 1. vydání. MU Brno: Petr Hala, 2004. s. 16-22. ISBN 80-210-3418-1.
 65. 2002

 66. KNOPOVÁ, Blanka, Blanka KNOPOVÁ a Jaroslav KOUTSKÝ. Písničko, pojďme si hrát! 1. vydání. Praha ALBRA: Alena Brajerová ALBRA Praha, 2002. 30 s. Učebnice pro ZŠ. ISBN 80-86490-53-X.
 67. KNOPOVÁ, Blanka. Písničko, pojďme si hrát! Metodické poznámky pro učitele. 1. vyd. Praha: ALBRA - Pansofia Praha, 2002. 54 s. Metodika. ISBN 80-86490-43-2.
 68. 2001

 69. KNOPOVÁ, Blanka. Dítě a hudba ve vztahu k současným trendům společnosti. In Hudobná výchova a prax. 1. vyd. Nitra, Slovensko: Regionálne združenie Slovenskej hudobnej únie v Nitre, 2001. s. 127-130. ISBN 80-8050-471-7.
 70. KNOPOVÁ, Blanka. Hudební vzdělávání a jeho vliv na formování osobnostních rysů dítěte. In Musica viva in schola XVII. Masarykova univerzita Brno. Brno: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc., 2001. s. 135-140. ISBN 80-210-2765-7.
 71. 2000

 72. KNOPOVÁ, Blanka. Vztah mezi hudební recepcí a hudebním sdělením. In Musica viva in schola. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 42-46. ISBN 80-210-2427-5.
 73. 1999

 74. KNOPOVÁ, Blanka. Hudební výchova. In Budoucí učitelé na souvislé praxi aneb rukověť fakultního cvičného učitele. PAIDO. Brno: Vladimír Jůva, 1999. s. 57-59. Paido edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-73-7.
 75. 1998

 76. KNOPOVÁ, Blanka. Proměny hudební výchovy ve vztahu k současnému vývoji společnosti. In in: Musica viva in schola. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 20-22. ISBN 80-210-1918-2.
 77. 1997

 78. KNOPOVÁ, Blanka. Ahoj, písničko ! Učebnice hudební výchovy pro 1. ročník. 1. vydání. Praha: Milan Zeman, 1997. 29 s. Pansofia Praha. ISBN 80-85804-90-3.
 79. KNOPOVÁ, Blanka. Ahoj, písničko! Metodické poznámky pro učitele. 1. vydání. Praha: Milan Zeman, 1997. 22 s. Pansofia. ISBN 80-85804-93-X.
 80. KNOPOVÁ, Blanka. Alternativní přístupy v přípravě učitelů Hv na ZŠ. In in: Medacta 97. 1. vydání. Nitra: Ústav didaktickej technológie PF UKF, 1997. s. 745-747. ISBN 80-767339-9-0.
 81. KNOPOVÁ, Blanka. Lidová píseň- zdroj dětské hudebné kreativity. In Sborník PdF UP Olomouc. Olomouc: UP Olomouc, 1997. s. 39-43. ISBN 80-85783-16-9.
 82. 1996

 83. KNOPOVÁ, Blanka. Hra- pohyb- dramatizace v integrativním pojetí výuky na 1. stupni školy. Hudební výchova. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1996, roč. 1996-1996, č. 4, s. 58-60. ISSN 1210-3683-RS.
 84. 1995

 85. KNOPOVÁ, Blanka a Jan POLÁK. Alternativní koncepce hudební výchovy v obecné škole. In POLÁK JAN. in: Musica viva in schola. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 144-149. ISBN 80-210-1223-4.
 86. KNOPOVÁ, Blanka. Hudebně pohybová výchova v 1. - 5. ročníku ZŠ. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 68 s. ISBN 80-210-0636-6.
 87. KNOPOVÁ, Blanka a Božena KUFHABEROVÁ. Základy klavírní improvizace, využití klavírní hry v hudebníéch činnostech na základní škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 127 s. ISBN 80-210-1195-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 1. 2022 14:13