Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VÁCHA, Martin. Invertebrate Magnetoreception – In Between Orientation and General Sensitivity. 2020. ISBN 978-0-12-809324-5. doi:10.1016/B978-0-12-809324-5.24159-X.
 2. SLÁMOVÁ, Hana, Jana ŠEBESTÍKOVÁ, Kateřina TOMANOVÁ a Martin VÁCHA. MAGNETICKÉ POLE ZVYŠUJE POHYBOVOU AKTIVITU MYŠI, NEMĚNÍ SE VŠAK JEJÍ DENNÍ RYTMUS. 2020.
 3. 2019

 4. ŠEBESTÍKOVÁ, Jana, Tereza VÁŇOVÁ, Lucie PEŠKOVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Martin VÁCHA, Michael ANDÄNG a Tomáš BÁRTA. Human retinal organoids as a tool for investigation of circadian rhythms. In 8. ročník Stem Cells and Cell Therapy: From Research to Modern Clinical Applications. 2019.
 5. VÁCHA, Martin. O magnetických polích, mobilech, včelách, ale také o vědcích. Moderní včelař, 2019, roč. 2019, č. 8, s. 30-33. ISSN 1214-5793.
 6. TOMANOVÁ, Kateřina a Martin VÁCHA. Radiofrekvenční šum a chov matek včely medonosné (pilotní studie). In Zoologické dny Brno 2019. 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.
 7. BARTOŠ, Přemysl, Pavel SLABÝ, Radek NETUŠIL, Kateřina TOMANOVÁ, David DOLEŽEL a Martin VÁCHA. Radiofrequency noise modifies the insect sense of time. In 10th RIN Conference on Animal Navigation 10-12 April 2019 Royal Holloway College, UK. 2019.
 8. BARTOŠ, Přemysl, Radek NETUŠIL, Pavel SLABÝ, David DOLEŽEL, Thorsten RITZ a Martin VÁCHA. Weak radiofrequency fields affect the insect circadian clock. Journal of the Royal Society Interface, LONDON: ROYAL SOC, 2019, roč. 16, č. 158, s. 1-4. ISSN 1742-5689. doi:10.1098/rsif.2019.0285.
 9. BARTOŠ, Přemysl, Radek NETUŠIL, Pavel SLABÝ, David DOLEŽEL, Thorsten RITZ a Martin VÁCHA. Weak radiofrequency fields affect the insect circadian clock. In International Workshop: Environmental effects of electric, magnetic and electromagnetic fields: Flora and Fauna. 5th-7th November. Munich. 2019.
 10. 2018

 11. BARTOŠ, Přemysl, Radek NETUŠIL, Pavel SLABÝ a Martin VÁCHA. Circadian rhythm of insect activity is sensitive to magnetic fields. In Zoologické dny 2018. 2018. ISBN 978-80-87189-24-5.
 12. SLABÝ, Pavel, Přemysl BARTOŠ, Jakub KARAS, Radek NETUŠIL, Kateřina TOMANOVÁ a Martin VÁCHA. How swift is Cry-mediated magnetoreception? Conditioning in an American cockroach shows sub-second response. Frontiers in Behavioral Neuroscience, Frontiers Research Foundation, 2018, roč. 12, č. 107, s. 1-10. ISSN 1662-5153. doi:10.3389/fnbeh.2018.00107.
 13. NETUŠIL, Radek, Tomáš PECKA a Martin VÁCHA. Weak radiofrequency fields rather cancel than only modify the magnetic navigation of insects. In Spatial Cognition 2018 Tuebingen. 2018.
 14. 2017

 15. PECKA, Tomáš, Radek NETUŠIL, Pavel SLABÝ, Kateřina TOMANOVÁ a Martin VÁCHA. Magnetorecepce hmyzu funguje i při červeném světle. In Zoologické dny 2017. 2017.
 16. VÁCHA, Martin. Magnetoreception of invertebrates. In John H. Byrne. The Oxford Handbook of Invertebrate Neurobiology. Oxford: Oxford University Press, 2017. s. 1-40, 40 s. ISBN 978-0-19-045675-7. doi:10.1093/oxfordhb/9780190456757.013.16.
 17. NETUŠIL, Radek, Tomáš PECKA a Martin VÁCHA. Vliv radiofrekvenčních polí na magnetorecepci hmyzu. In Zoologické dny 2017. 2017.
 18. 2016

 19. BAZALOVÁ, Olga, Markéta KVÍČALOVÁ, Tereza VÁLKOVÁ, Pavel SLABÝ, Přemysl BARTOŠ, Radek NETUŠIL, Kateřina TOMANOVÁ, Peter BRAEUNIG, How-Jing LEE, Ivo ŠAUMAN, Milena DAMULEWICZ, Jan PROVAZNIK, Richard POKORNY, David DOLEZEL a Martin VÁCHA. Cryptochrome 2 mediates directional magnetoreception in cockroaches. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, WASHINGTON: National Academy of Sciences, 2016, roč. 113, č. 6, s. 1660-1665. ISSN 0027-8424. doi:10.1073/pnas.1518622113.
 20. KVÍČALOVÁ, Markéta, Olga BAZALOVA, Milena DAMULEWICZ, Tereza VÁLKOVÁ, Pavel SLABÝ, Přemysl BARTOŠ, Radek NETUŠIL, Kateřina TOMANOVÁ, Jan PROVAZNÍK, Peter BRAEUNIG, How JING-LEE, Ivo ŠAUMAN, Richard POKORNÝ, David DOLEŽEL a Martin VÁCHA. KRYPTOCHROM ZPROSTŘEDKOVÁVÁ MAGNETORECEPCI HMYZU. In 92. Fyziologické dny, 2. - 4. února 2016 České Budějovice. 2016. ISBN 978-80-7394-563-3.
 21. NETUŠIL, Radek, Pavel SLABÝ, Přemysl BARTOŠ, Kateřina TOMANOVÁ, Jakub KARAS a Martin VÁCHA. Magnetically induced freezing in cockroach. Effect of interstimulus interval. In RIN 16 Orientation & Navigation. 2016.
 22. TOMANOVÁ, Kateřina a Martin VÁCHA. The magnetic orientation of the Antarctic amphipod Gondogeneia antarctica is cancelled by very weak radiofrequency fields. Journal of Experimental Biology, CAMBRIDGE: COMPANY OF BIOLOGISTS LTD, 2016, roč. 219, č. 11, s. 1717-1724. ISSN 0022-0949. doi:10.1242/jeb.132878.
 23. 2015

 24. VÁCHA, Martin. Do they see it at last? Insect magnetoreception after half a century. In Journées du Groupment dr Recherche en Éthologie et de Institut Francilien d´Ethologie na Université Paris 13. 2015.
 25. VÁCHA, Martin. Do they see it? Remarks on insect magnetoreception. In Workshop: At the crossroads between insect immunology, physiology and ecology. 2015.
 26. VÁCHA, Martin, Markéta KVÍČALOVÁ, Pavel SLABÝ, Přemysl BARTOŠ, Radek NETUŠIL, How-Jing LEE, Olga BAZALOVÁ, Ivo ŠAUMAN a David DOLEŽEL. Insect light-dependent magnetoreception is not lost in red. In 16th Congress of the European Society for Photobiology. 2015.
 27. TOMANOVÁ, Kateřina a Martin VÁCHA. Kompasová orientace antarktických litorálních korýšů je mimořádně citlivá k působení slabých RF polí. In Zoologické dny Brno 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
 28. NETUŠIL, Radek, Pavel SLABÝ, Jakub KARAS, Kateřina TOMANOVÁ, Přemysl BARTOŠ a Martin VÁCHA. Magneticky podmíněný freezing u hmyzu. In 42. etologická konference. 2015.
 29. BARTOŠ, Přemysl, Olga BAZALOVÁ, Markéta KVÍČALOVÁ, Pavel SLABÝ, Kateřina TOMANOVÁ, David DOLEŽEL a Martin VÁCHA. Magnetorecepce hmyzu - půlstoletí výzkumu za námi a kudy dál. In Zoologické dny Brno 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
 30. 2014

 31. KVÍČALOVÁ, Markéta, Pavel SLABÝ, Přemysl BARTOŠ, Radek NETUŠIL, How JING-LEE, Olga BAZALOVÁ, David DOLEŽEL a Martin VÁCHA. Spectral and intensity sensitivity of insect light-dependent magnetoreception. In Photosensory Receptors & Signal Transduction. 2014.
 32. KVÍČALOVÁ, Markéta, Pavel SLABÝ, Přemysl BARTOŠ, Radek NETUŠIL, How-Jing LEE, Olga BAZALOVÁ, David DOLEŽEL a Martin VÁCHA. Spectral dependence of insect magnetoreception. In 16th International Congress on Photobiology, Cordoba, Argentina. 2014.
 33. 2013

 34. TOMANOVÁ, Kateřina, Pavel SLABÝ a Martin VÁCHA. Cattle North-South alignment & herd density. In RIN13 Bionav -The application of animal navigation techniques in autonomous vehicles. 2013.
 35. SLABÝ, Pavel, Kateřina TOMANOVÁ a Martin VÁCHA. Cattle on pastures do align along the North–South axis, but the alignment depends on herd density. Journal of Comparative Physiology A, 2013, roč. 199, č. 8, s. 695-701. ISSN 0340-7594. doi:10.1007/s00359-013-0827-5.
 36. SLABÝ, Pavel, Kateřina TOMANOVÁ, Tereza VÁLKOVÁ, Jakub KARAS, Přemysl BARTOŠ, Radek NETUŠIL a Martin VÁCHA. Hustota stáda ovlivňuje severo-jižní alignment dobytka. In Zoologické dny. 2013. ISBN 978-80-87189-14-6.
 37. TOMANOVÁ, Kateřina, Pavel SLABÝ a Martin VÁCHA. Orientace mezi mořem a souší. Antarktičtí blešivci používají magnetický kompas. In 40. etologická konferencia ČSEtS, Košice. 2013. ISBN 978-80-8077-369-4.
 38. 2012

 39. SLABÝ, Pavel, Tereza VÁLKOVÁ, Kateřina TOMANOVÁ, Jakub KARAS, Přemysl BARTOŠ, Radek NETUŠIL a Martin VÁCHA. Alignment of cattle: replication study. In ECBB VI - European conference on behavioural biology 2012. 2012.
 40. VÁLKOVÁ, Tereza a Martin VÁCHA. How do honeybees use their magnetic compass? Can they see the North? Bulletin of Entomological Research, 2012, roč. 102, č. 4, s. 461-467. ISSN 0007-4853. doi:10.1017/S0007485311000824.
 41. SLABÝ, Pavel, Kateřina TOMANOVÁ, Tereza VÁLKOVÁ, Jakub KARAS, Přemysl BARTOŠ, Radek NETUŠIL a Martin VÁCHA. Když sama, tak s kompasem : poziční chování dobytka. In 39. etologická konference, Nové Město na Moravě. 2012.
 42. SLABÝ, Pavel, Kateřina TOMANOVÁ a Martin VÁCHA. Magnetický alignment dobytka. In Michal Opatřil, Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012. 1.vydání. Praha 2012: Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, 2012. s. 55-56, 2 s. ISBN 978-80-7403-104-5.
 43. 2011

 44. TOMANOVÁ, Kateřina, Martin VÁCHA, Olga BAZALOVÁ, Hana SEHADOVÁ, Rudolf LOESEL, Tereza VÁLKOVÁ, Markéta KVÍČALOVÁ, Přemysl BARTOŠ, Ivo ŠAUMAN a David DOLEŽEL. Cryptochrome 2 necessary for magnetosensitivity of American cockroach P. americana. In WORKSHOP ON ANIMAL PHYSIOLOGY AND IMMUNOLOGY BRNO. 2011.
 45. BAZALOVA, Olina, Hana SEHADOVA, Rudolf LOESEL, Tereza VÁLKOVÁ, Přemysl BARTOŠ, Markéta KVÍČALOVÁ, Kateřina TOMANOVÁ, Ivo ŠAUMAN, David DOLEZEL a Martin VÁCHA. Cryptochrome 2 necessary for magnetosensitivity of American cockroach Periplaneta americana. In Orientation & Navigation. Birds Humans & Other Animals. 7th Conference in this Series, 6-9 April 2011, University of Reading, UK. 2011.
 46. KVÍČALOVÁ, Markéta a Martin VÁCHA. Magnetoreception of Periplaneta americana under different light conditions. In Workshop on animal physiology and immunology Brno. 2011.
 47. 2010

 48. VÁCHA, Martin, Markéta KVÍČALOVÁ a Tereza VÁLKOVÁ. American cockroaches prefer four cardinal geomagnetic positions at rest. Behaviour, 2010, roč. 147, č. 4, s. 425-440. ISSN 0005-7959.
 49. VÁLKOVÁ, Tereza, Markéta KVÍČALOVÁ, Přemysl BARTOŠ, Martin VÁCHA, Olina BAZALOVA, Hana SEHADOVA, Rudolf LOESEL, Ivo SAUMAN a David DOLEZEL. Cryptochrome a possible link between time and space orientation in insects. In International Conference on Invertebrate Reproduction and Development in the Age of Genetic Modifications. Prague. 2010.
 50. KVÍČALOVÁ, Markéta, Tereza VÁLKOVÁ a Martin VÁCHA. Magnetoreception of American cockroach is sensitive to intensity of UV light. In EMBO Young Scientists Forum 2010. 2010.
 51. VÁCHA, Martin, Ivana FELLNEROVÁ, Vítězslav BIČÍK, Richard PETRÁSEK a Vladimír ŠIMEK. Srovnávací fyziologie živočichů. 3. dotisk 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 167 s. ISBN 978-80-210-3379-5.
 52. 2009

 53. VÁCHA, Martin, Tereza PŮŽOVÁ a Markéta KVÍČALOVÁ. Radiofrequency magnetic fields disrupt magnetoreception in American cockroach. Journal of Experimental Biology, 2009, roč. 212, č. 21, s. 3473-3477. ISSN 0022-0949.
 54. TOMANOVÁ, Kateřina a Martin VÁCHA. Využívá potemník hnědý k orientaci magnetické pole? In 36. etologická konference ČSEtS. 2009.
 55. 2008

 56. VÁCHA, Martin, Tereza PŮŽOVÁ a Dana DRŠTKOVÁ. Ablation of Antennae Does Not Disrupt Magnetoreceptive Behavioural Reaction of the American Cockroach to Periodically Rotated Geomagnetic Field. Neuroscience Letters, Elsevier, 2008, roč. 435, č. 2, s. 103-107. ISSN 0304-3940.
 57. KVÍČALOVÁ, Markéta, Tereza PŮŽOVÁ a Martin VÁCHA. Klidové pozice těla korespondují u švába amerického se severo-jižní a východo-západní geomagnetickou osou. In 35. etologická konference. České Budějovice: Čedské a slovenská etologická společnost, Katedra Zoologie Př.fak. JU, 2008. s. 50-50, 1 s.
 58. VÁCHA, Martin a Pavel HYRŠL. Praktické úlohy a demonstrace z fyziologie živočichů. 2008.
 59. VÁCHA, Martin, Ivana FELLNEROVÁ, Vítězslav BIČÍK, Richard PETRÁSEK a Vladimír ŠIMEK. Srovnávací fyziologie živočichů. 2. vydání dotisk. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 167 s. ISBN 978-80-210-3379-5.
 60. VÁCHA, Martin, Dana DRŠTKOVÁ a Tereza PŮŽOVÁ. Tenebrio beetles use magnetic inclination compass. Naturwissenschaften, 2008, roč. 95, č. 8, s. 761-765. ISSN 0028-1042.
 61. 2007

 62. VÁCHA, Martin. Kde má hmyz svůj magnetoreceptor - v tykadlech Periplaneta americana zřejmě není. In Zoologické dny Brno 2007. Brno: Ústav biologie obratlovců AVČR Brno, 2007. s. 98-99, 2 s. ISBN 9788090332973.
 63. VÁCHA, Martin a Pavel NĚMEC. Kompas a mapa. Orientace v geomagnetickém poli. Vesmír, 2007, roč. 86, č. 4, s. 224-228. ISSN 1214-4029.
 64. NĚMEC, Pavel a Martin VÁCHA. Mechanizmy magnetorecepce. Jak živočichové vnímají magnetické pole Země. Vesmír, 2007, roč. 86, č. 5, s. 284-289. ISSN 1214-4029.
 65. VÁCHA, Martin, Tereza PŮŽOVÁ a Dana DRŠTKOVÁ. Tenebrio beetle magnetic orientation is sensitive to wavelength of light and inclination. In The 8th Congress of the International Society for Neuroethology. Vancouver, Canada: The International Society for Neuroethology, 2007. s. 59-59, 1 s.
 66. VÁCHA, Martin. Tenebrio beetle pupae show a conditioned behavioural response to pulse rotations of a geomagnetic field. Journal of Physiological Entomology, 2007, roč. 32, č. 4, s. 336-342. ISSN 0307-6962.
 67. VÁCHA, Martin. Where do insects have their magnetoreceptor? Antennae of cockroach are not likely candidates. In The 8th Congress of the International Society for Neuroethology. Vancouver, Canada: The International Society for Neuroethology, 2007. s. 59-60, 2 s.
 68. 2006

 69. VÁCHA, Martin. Laboratory behavioural assay of insect magnetoreception: magnetosensitivity of Periplaneta americana. Journal of Experimental Biology, 2006, roč. 209, č. 19, s. 3897-3901. ISSN 0022-0949.
 70. VÁCHA, Martin. The behaviour of the mealworm beetle pupa and its conditioned reaction to the geomagnetic field turn. In 3rd European Conference on Behavioural Biology. Physiological Mechanisms in Behavioural Ecology. Belfast: The Queen's University Belfast, 2006. s. 81-81, 93 s.
 71. 2005

 72. VÁCHA, Martin, Dana DRŠTKOVÁ a Tereza PŮŽOVÁ. Behavioral non-conditioning assay in insect magnetosensitivity research. In Biophysics of Magnetic Orientation in Animals. Bad Honnef (Germany): Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung, 2005. s. 53-53, 64 s.
 73. 2004

 74. VÁCHA, Martin, Vítězslav BIČÍK, Richard PETRÁSEK, Vladimír ŠIMEK a Ivana FELLNEROVÁ. Srovnávací fyziologie živočichů. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. 165 s. ISBN 80-210-3379-7.
 75. 2003

 76. SOUKOPOVÁ, Helena a Martin VÁCHA. Magnetoreception in the Mealworm Beetle. In ASAB Easter Meeting and Postgraduate Workshop. Leeds: ASAB, 2003. s. 36-36, 1 s.
 77. 2001

 78. VÁCHA, Martin, Helena SOUKOPOVÁ a Martina PAVELKOVÁ. Compass orientation - magnetic sense of animals. Scripta medica, Brno: LF MU, 2001, roč. 74, č. 6, s. 403. ISSN 1211-3395.
 79. VÁCHA, Martin, Helena SOUKOPOVÁ a Martina PAVELKOVÁ. Potemník moučný používá magnetický kompas - záleží ale na osvětlení. In 28. Etologická konference. Nitra: Česká a slovenská etologická společnost., 2001. s. 133-134. ISBN 80-7137-856-9.
 80. 1997

 81. VÁCHA, Martin. Hmyz a magnetické pole. 1997. 75 s.
 82. VÁCHA, Martin. Magnetic orientation in insects. Biologia, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 1997, roč. 52, č. 5, s. 629-636. ISSN 0006-3088.
 83. VÁCHA, Martin. The influence of static, homogenous magnetic field (B=320mT) on extracardiac pulsations of Tenebrio molitor pupae (Coleoptera: Tenebrionidae). J. Insect. Physiol., 1997, roč. 43, č. 11, s. 629-636. ISSN 0022-1910.
 84. 1994

 85. VÁCHA, Martin. Kompas zvířat a co o něm víme. Praha: Vesmír, 1994, roč. 73, s. 249-251. ISSN 0042-4544.
 86. 1993

 87. VÁCHA, Martin. Jak je to s kompasem zvířat? VTM, 1993, č. 5, s. 40-41.
 88. 1989

 89. POVOLNÝ, Dalibor, Jiří VÁCHA, Martin VÁCHA a Vladimír ZNOJIL. O modelovém a bioindikačním přístupu k zásadním otázkám krajinné a obecné ekologie. eds. Jan Lacina, Jaroslav Vašátko. In Biogeografie a její aplikace. Brno: Československá akademie věd, Geografický ústav, 1989. s. 105-112.
 90. 1988

 91. POVOLNÝ, Dalibor a Martin VÁCHA. On some ethological manifestations in male hilltopping aggregations of Sarcophagidae (Diptera). Acta Universitatis agriculturae : Facultas silviculturae : série C, Brno, 1988, roč. 57, 1-4, s. 223-246.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 7. 2020 06:37