Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SÝKOROVÁ, Petra, Jitka NOVOTNÁ, Gabriel DEMO, Guillaume POMPIDOR, Eva DUBSKÁ, Jan KOMÁREK, Eva FUJDIAROVÁ, Josef HOUSER, Lucia HÁRONÍKOVÁ, Annabelle VARROT, Nadya SHILOVA, Anne IMBERTY, Nicolai BOVIN, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Characterization of novel lectins from Burkholderia pseudomallei and Chromobacterium violaceum with seven-bladed beta-propeller fold. International journal of biological macromolecules. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2020, roč. 152, JUN, s. 1113-1124. ISSN 0141-8130. doi:10.1016/j.ijbiomac.2019.10.200.
 2. 2015

 3. SÝKOROVÁ, Petra, Jitka NOVOTNÁ, Gabriel DEMO, Eva DUBSKÁ, Jan KOMÁREK, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Structure and specificity of lectin from bacterium Burkholderia pseudomallei. 2015.
 4. 2014

 5. SÝKOROVÁ, Petra, Jitka NOVOTNÁ, Gabriel DEMO, Eva DEJMKOVÁ, Jan KOMÁREK, Lucia HÁRONÍKOVÁ, Annabelle VARROT, Anne IMBERTY, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. New family of bacterial lectins with seven bladed beta propeller fold. In Krystalografická společnost, Struktura 2014. 2014. ISSN 1805-4382.
 6. DUBSKÁ, Eva, Jana MRÁZKOVÁ, Lenka MALINOVSKÁ, Lenka ADAMOVÁ, Gabriel DEMO, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Studies of mutant lectin binding behaviour by microcalorimetry. In 2014 XVIII ISBC Conference, International Society for Biological Calorimetry. 2014.
 7. MRÁZKOVÁ, Jana, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Targeted-random mutagenesis of PA-IIL lectin and high-throughput screening of mutant library. In XVI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2014. ISBN 978-80-210-7340-1.
 8. 2012

 9. MRÁZKOVÁ, Jana, Martina POKORNÁ, Eva DEJMKOVÁ, Lenka MALINOVSKÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Influence of targeted amino acid substitution on specificity and affinity of lectins from pathogenic bacteria. In XXIII. Biochemický sjezd. 2012. ISBN 978-80-86313-34-4.
 10. MRÁZKOVÁ, Jana, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Mutagenesis as a tool for improving lectins from pathogenic bacteria. In Struktura a interakce biomolekul II. 2012.
 11. POKORNÁ, Martina. Mutation study of specificity binding loop in PA-IIL like family lectins. In XXIII. Biochemický sjezd, 2012. 2012. ISBN 978-80-86313-34-4.
 12. 2011

 13. MRÁZKOVÁ, Jana, Marek SAFY, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Directed evolution of lectins from pathogenic bacteria. In XV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2011. ISBN 978-80-210-5594-0.
 14. POKORNÁ, Martina, Jan ADAM, Charles SABIN, Edward P. MITCHELL, Anne IMBERTY, Jaroslav KOČA a Michaela WIMMEROVÁ. Production of Ca-dependent high-affinity lectins with defined specificity by mutagenesis of PA-IIL lectin. In European Young Investigator Workshop, Carbohydrate Chemistry: From Synthesis to Applications. 2011.
 15. MRÁZKOVÁ, Jana, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Random mutagenesis of lectins and high-throughput screening of mutant libraries. In 36th FEBS Congress. 2011. ISSN 1742-464X.
 16. POKORNÁ, Martina, Jana MRÁZKOVÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Specificity and affinity modulation of PA-IIL lectin. In 36th FEBS Congress. 2011. ISSN 1742-464X.
 17. 2010

 18. ŠULÁK, Ondřej, Lenka MALINOVSKÁ, Gianluca CIOCI, Josef HOUSER, Nikola KOSTLÁNOVÁ, Emilie LAMEIGNERE, Martina POKORNÁ, Anne IMBERTY a Michaela WIMMEROVÁ. High-affinity lectins from pathogens: the potential targets for antiadhesive drug design. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Czech Republic: Czech and Slovak Crystallographic Associ, 2010, roč. 17, 1a, s. b30, 2 s. ISSN 1211-5894.
 19. DEJMKOVÁ, Eva, Martina POKORNÁ, Jan ALÁN a Michaela WIMMEROVÁ. Lectin from Chromobacterium violaceum - role of water molecule in the carbohydrate binding site. In XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2010. ISBN 978-80-210-5164-5.
 20. MRÁZKOVÁ, Jana, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Methods of directed evolution of PA-IIL lectin. In XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2010. ISBN 978-80-210-5164-5.
 21. POKORNÁ, Martina, Jan ADAM, Jana MRÁZKOVÁ, Anne IMBERTY, Jaroslav KOČA a Michaela WIMMEROVÁ. Mutagenesis of Lectin PA-IIL from Pseudomonas aeruginosa as a Tool for Preparation of Lectins with Tune Specificity and Affinity. In Annual Conference of the Society for Glycobiology. 2010.
 22. MRÁZKOVÁ, Jana, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Random mutagenesis as a tool for improving properties of PA-IIL lectin from Pseudomonas aeruginosa. In Struktura a interakce biomolekul. 2010.
 23. 2009

 24. WIMMEROVÁ, Michaela, Navnit Kumar MISHRA, Martina POKORNÁ a Jaroslav KOČA. Importance of oligomerisation on Pseudomonas aeruginosa Lectin-II binding affinity. In silico and in vitro mutagenesis. Journal of Molecular Modeling. 2009, roč. 15, č. 6, s. 673-679. ISSN 1610-2940.
 25. MRÁZKOVÁ, Jana, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Random mutagenesis as a tool for fine-tuning of affinity and specificity of PA-IIL lectin from Pseudomonas aeruginosa. In XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2009. ISBN 978-80-210-4830-0.
 26. 2008

 27. DEJMKOVÁ, Eva, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Optimalizace exprese a purifikace rekombinantního lektinu CV-IIL z patogenního mikroorganismu Chromobacterium violaceum. In Študentská vedecká konferencia 23.apríl 2008, Zborník prispevkov, 1.zväzok, biologická sekcia. prvé. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislava, 2008. s. 75-77. ISBN 978-80-89238-16-3.
 28. BRŮNOVÁ, Lenka, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Proteinové inženýrství lektinu CV-IIL z patogenní bakterie Chromobacterium violaceum. In Študentská vedecká konferencia. Bratislava: Univerzita komenského, 2008. s. 54-56. ISBN 978-80-89238-16-3.
 29. BLANCHARD, Bertrand, Alessandra NURISSO, Emilie HOLLWILLE, Cecile TETAUD, Joele WIELLS, Martina POKORNÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Annabelle VARROTTE a Anne IMBERTY. Structural Basis of the Preferential Binding for Globo-Series Glycosphingolipids Displayed by Pseudomonas aeruginosa Lectin I. Journal of Molecular Biology. Amsterdam: Elsevier, 2008, roč. 383, č. 4, s. 837-853. ISSN 0022-2836.
 30. 2007

 31. ADAM, Jan, Martina POKORNÁ, Charles SABIN, Edward P. MITCHELL, Anne IMBERTY a Michaela WIMMEROVÁ. Engineering of PA-IIL lectin from Pseudomonas aeruginosa - Unravelling the role of the specificity loop for sugar preference. BMC Structural Biology. 2007, roč. 7, č. 36, s. 1-13. ISSN 1472-6807.
 32. WIMMEROVÁ, Michaela, Emilie LAMEIGNERE, Lenka MALINOVSKÁ, Charles SABIN, Jan ADAM, Martina POKORNÁ, Annabelle VARROT, Edward P. MITCHELL a Anne IMBERTY. High affinity lectins from human opportunistic pathogens: structure/function studies. In XIX International Symposium on Glycoconjugates. Cairns, Australie: IGO, 2007. s. 56-56.
 33. ADAM, Jan, Martina POKORNÁ, Charles SABIN, Martin PROKOP, Zdeněk KŘÍŽ, Anne IMBERTY, Jaroslav KOČA a Michaela WIMMEROVÁ. Molecular modeling in hands of protein engineers - the lectin-saccharide interaction study. In FEBS Journal 274 (suppl. 1), 32th FEBS Congress "Molecular Machines". Cambridge: Blackwell Publishing, 2007. s. 263-263. ISSN 1742-464X.
 34. ADAM, Jan, Martina POKORNÁ, Martin PROKOP, Zdeněk KŘÍŽ, Anne IMBERTY, Jaroslav KOČA a Michaela WIMMEROVÁ. Mutagenesis of PA-IIL and related affinity changes - structure-functional, computational and thermodynamic study. In Young Scientist Forum 'Molecular Networks'. 2007.
 35. ADAM, Jan, Martina POKORNÁ, Charles SABIN, Martin PROKOP, Zdeněk KŘÍŽ, Anne IMBERTY, Jaroslav KOČA a Michaela WIMMEROVÁ. Mutagenesis of PA-IIL and related affinity changes - molecular modeling in service of protein engineering. In Konference Grantové Agentury České republiky - Strukturní biofyzika makromolekul II. Brno: Biofyzikální ústav AV ČR a Masarykova univerzita, 2007. s. 25.
 36. ADAM, Jan, Martina POKORNÁ, Charles SABIN, Zdeněk KŘÍŽ, Anne IMBERTY, Jaroslav KOČA a Michaela WIMMEROVÁ. Protein Engineering and Molecular Modeling 'IN CAPSULE' - Computer-Assisted Prediction of SUgar-LEctin INteractions. Structure-functional and computational study of bacterial lectin PA-IIL. In International Congress of Young Chemists YoungChem 2007. Warsaw: Chemical Scientific Society Flogiston, 2007. s. 68. ISBN 978-83-61037-16-3.
 37. ADAM, Jan, Martina POKORNÁ, Charles SABIN, Zdeněk KŘÍŽ, Anne IMBERTY, Jaroslav KOČA a Michaela WIMMEROVÁ. Strukturně funkční studie afinitních změn v lektin sacharidových systémech: počítačová chemie ve službách proteinového inženýrství. In Chem. Listy 101, 425–465 (2007) - VII. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. Praha: Česká společnost chemická, 2007. s. 427-427. ISSN 0009-2770.
 38. ADAM, Jan, Martina POKORNÁ, Charles SABIN, Zdeněk KŘÍŽ, Anne IMBERTY, Jaroslav KOČA a Michaela WIMMEROVÁ. Utilizing Computational Chemistry for protein engineering - study of lectin-saccharide interactions. In European Biophysics Journal 36 (suppl. 1), 6th EBSA Biophysics Congress. London: Springer, 2007. s. 111-111. ISSN 0175-7571.
 39. 2006

 40. SABIN, Charles, Edward P. MITCHELL, Martina POKORNÁ, Catherine GAUTIER, J. UTILE, Michaela WIMMEROVÁ a Anne IMBERTY. Binding of different monosaccharides by lectin PA-IIL from Pseudomonas aeruginosa: Thermodynamics data correlated with X-ray structures. FEBS Letters. Amsterdam: Elsevier Science B.V., 2006, roč. 580, č. 2, s. 982-987. ISSN 0014-5793.
 41. POKORNÁ, Martina, Gianluca CIOCCI, Stephanie PERRET, Etienne REBUFFET, Nikola KOSTLÁNOVÁ, Jan ADAM, Nechama GILBOA-GARBER, Edward P. MITCHELL, Anne IMBERTY a Michaela WIMMEROVÁ. Unusual Entropy Driven Affinity of Chromobacterium violaceum Lectin CV-IIL towards Fucose and Mannose. Biochemistry. USA: American Chemical Society, 2006, roč. 45, č. 24, s. 7501-7510. ISSN 0006-2960.
 42. POKORNÁ, Martina, Gianluca CIOCI, Stephanie PERRET, Etienne REBUFFET, Nikola KOSTLÁNOVÁ, Jan ADAM, Nechama GILBOA-GARBER, Edward P. MITCHELL, Anne IMBERTY a Michaela WIMMEROVÁ. Unusual Entropy-Driven Affinity of Chromobacterium violaceum Lectin CV-IIL Towards Fucose and Mannose. Biochemistry. 2006, roč. 45, č. 24, s. 7501-7510. ISSN 0006-2960.
 43. 2005

 44. MITCHELL, Edward, Charles SABIN, Lenka ŠNAJDROVÁ, Martina POKORNÁ, Stephanie PERRET, Catherine GAUTIER, Ctirad HOFR, Nechama GILBOA-GARBER, Jaroslav KOČA, Michaela WIMMEROVÁ a Anne IMBERTY. High affinity fucose binding of Pseudomonas aeruginosa lectin PA-IIL: 1.0 A resolution crystal structure of the complex combined with thermodynamics and computational chemistry approaches. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics. Wiley, 2005, roč. 58, č. 3, s. 735-746. ISSN 0887-3585.
 45. POKORNÁ, Martina, Edward P. MITCHELL, Jan ADAM, Martin PROKOP, Zdeněk KŘÍŽ, Jaroslav KOČA, Anne IMBERTY a Michaela WIMMEROVÁ. Mutagenesis of PA-IIL lectin from human pathogen Pseudomonas aeruginosa and its effect on the saccharide specificity. In European Congress of Young Chemists. Rydzyna: Chemical Scientific Society Flogiston, 2005. s. 45.
 46. PERRET, Stephanie, Charles SABIN, Claire DUMON, Martina POKORNÁ, Catherine GAUTIER, Oxana GALANINA, Shahov ILIA, Nicolai BOVIN, Magali NICAISE, Michel DESMADRIL, Nechama GILBOA-GARBER, Michaela WIMMEROVÁ, Edward P. MITCHELL a Anne IMBERTY. Structural basis for the interaction between human milk oligosaccharides and a bacterial protein, Pseudomonas aeruginosa lectin PA-IIL,. Biochemical Journal. 2005, roč. 389, č. 2, s. 325-332. ISSN 0264-6021.
 47. 2004

 48. BUDOVA, Martina, Stephanie PERRET, Edward P. MITCHELL, Gianluca CIOCI, Anne IMBERY a Michaela WIMMEROVÁ. CV-IIL: New lectin from Chromobacterium violaceum. In Chemica 43S. 2004. vyd. Olomouc: Ceska spolecnost pro biochemii a molekularni biologii, 2004. s. 74-75. ISBN 80-244-0882-1.
 49. WIMMEROVÁ, Michaela, Edward P. MITCHELL, Martina BUDOVA, Charles SABIN, Nikola KOSTLÁNOVÁ, Stephanie PERRET, Gianluca CIOCI, Nechama GILBOA-GARBER a Anne IMBERTY. PA-IIL like lectins: a common feature of high adaptability of some opportunistic bacteria. In Chemica 43S. 2004. vyd. Olomouc: Ceska spolecnost pro biochemii a molekularni biologii, 2004. s. 72-73. ISBN 80-244-0882-1.
 50. 2003

 51. SABIN, Charles, Michaela WIMMEROVÁ, Martina BUDOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Catherine GAUTIER, Jaroslav KOČA, Edward MITCHELL, Nechama GILBOA-GARBER a Anne IMBERTY. Structural and thermodynamical characterisation of interaction between a pseudomonas lectin and monosaccharides. In 12th European Carbohydrate Symposium. Grenoble, France: CERMAV-CNRS, 2003. s. 390.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2022 00:45